Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL BİR HASTANEDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL BİR HASTANEDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI"— Sunum transkripti:

1 ÖZEL BİR HASTANEDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI
Süleyman YILMAZ Filiz ALBAYRAK

2 İÇİNDEKİLER BELGELENDİRME ÖNCESİ ÇALIŞMALAR BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI BELGELENDİRME DENETLEMESİ SONUÇ

3 BELGELENDİRME ÖNCESİ ÇALIŞMALAR
Çevre Kanunu’ nda 2009 yılında yapılan değişikliklerle beraber Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik ile 20 yataktan fazla sağlık kurumları, 2 yıllık geçiş süresi sonrasında 2011 yılından itibaren Çevre Kanunu kapsamına girmişlerdir. Sağlık kurumlarına kendi bünyesinde Çevre Görevlisi bulundurma ve/veya bu hizmeti dışarıdan alma zorunluluğu getirilmiştir

4 BELGELENDİRME ÖNCESİ ÇALIŞMALAR
Optimed Hastanesi, tarihinden itibaren bu çalışmalara başlamış ve dış hizmet alımı ile SİAM Çevre Danışmanlık Firması ile ilk adımını atmıştır.Öncelikle kurumun genel bir durum analizi yapılmış, hatalı ve eksik uygulamalar tespit edilerek alınacak önlemler belirlenmiştir.

5 BELGELENDİRME ÖNCESİ ÇALIŞMALAR
Çevre Görevlisinin göreve başlamasıyla beraber ; Atıkların Yönetimi, Hava Kirliliğinin Önlenmesi;Baca Gazı Ölçümleri, Çevre İzni Alınması, Diğer Yasal Bildirimler konularında adımlar atılmıştır.

6 BELGELENDİRME ÖNCESİ ÇALIŞMALAR
Çevre konusunda atılan bu adımların daha kurumsal bir yapıya kavuşup, süreklilik kazanması, personelin de bu sürece dahil edilmesi ve hastane olarak Çevreye Saygılı Bir Kuruluş olduğunun tescillenmesi isteği ISO Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesinin yolunu açmıştır.

7 BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI
Belgelendirme kararı alındıktan sonra ISO Çevre Yönetimi Sistemi çalışmaları yürütecek bir ekip seçilmesine karar verilmiştir. Ekip seçiminde tüm hastanenin de bu sürece dahil olması için geniş ve faklı bölümlerin yer aldığı 20 kişilik bir kadro seçilmesi tercih edilmiştir. Çevre ekibi olarak adlandırılan bu ekibin seçilmesiyle beraber çalışmalara başlanmıştır.

8 BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI
İlk olarak Ağustos ayında bu ekibe MEYER firması tarafından ISO Çevre Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkikçi eğitimi verilmiştir. Bu eğitimle beraber çalışmalar hız kazanmıştır.

9 BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI
ÇEVRE POLİTİKASININ BELİRLENMESİ PLANLAMA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME UYGULAMA GÖZDEN GEÇİRME VE İYİLEŞTİRME ISO ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 5 ADIM

10 ÇEVRE POLİTİKASININ BELİRLENMESİ
Çevre Politikası: Bir kuruluşun çevre yönetim sistemini nasıl değerlendirdiği ve yönettiği ile ilgili misyonunu ifade eden yazılı bir taahhüt.

11 Üst Yönetim tarafından belirlenmeli
Tüm çalışanlara duyurulmalı Amaç ve hedeflere çerçeve oluşturmalı Halka açık olmalı Kirlenmenin önlenmesine yönelik olmalı Sürekli gelişmeye açık olmalı Yasalara uyumlu olmalıdır.

12 PLANLAMA ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
YASAL VE DİĞER ŞARTLARIN BELİRLENMESİ HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

13 ÇEVRE BOYUTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

14 ÇEVRE BOYUTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

15 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR

16 AMAÇLAR VE HEDEFLER ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ

17

18

19 AMAÇLAR VE HEDEFLER Ay 2012 Kağıt Kullanım Miktarı
Ocak 85 69 Şubat 60 56 Mart 65 61 Nisan 58 Mayıs 70 68 Haziran 63 62 Temmuz 76 Ağustos 53 51 Eylül Ekim 67 49 Kasım 84 66 Aralık 57

20 UYGULAMA Personele Çevre ile ilgili görevleri tebliğ edilmiştir.
Personele ISO Çevre Yönetim Sistemi, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Tehlikeli Maddeler konusunda eğitim verilmiştir. Ayrıca yetkinlik belgesi gereken personele yetkinlik belgeleri alınmıştır.Oryantasyon eğitimlerinde de bu konular verilmeye başlanmıştır. Tüm dokümantasyon sistemi ISO 9001, OHSAS ve ISO entegre olacak şekilde kurgulanmış ve uygulanmaya başlanmıştır.

21 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

22 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
tarihleri arasında İç Tetkik uygulaması yapılmıştır. Bu kapsamda 22 adet uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bu uygunsuzluklar ile ilgili 9 tanesi Düzeltici Faaliyet ve 13 tane Önleyici Faaliyet açılmıştır. Açılan faaliyetler takip edilmiş ve uygunsuzluğun bittiği faaliyetler sona erdirilmiştir. Hedef izleme tabloları üçer aylık dilimde incelenmeye başlanmış ve çevre boyutu etki değerlendirmeleri ile ilgili yapılan iyileştirme faaliyetleri izlenmeye başlanmıştır

23 GÖZDEN GEÇİRME VE İYİLEŞTİRME
İç Tetkik Sonuçları, Müşteri Geri Beslemeleri, Süreç Performansı ve Hizmet Uygunluğu, Risk Analizleri, Çevre Boyutlarının Değerlendirilmesi, Yasal Mevzuata Uyum Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Durumu Bir Önceki Gözdem Geçirme Faaliyetleri İyileştirme Önerileri ele alınmıştır.

24 BELGELENDİRME DENETLEMESİNİN YAPILMASI
Optimed Hastanesi’nde Ön Denetim tarihinde hastanede yapılmıştır. Dokümanların kontrolü yapılmış, belli bölümler gezilerek ön bilgi alınmıştır. Yapılan ön denetim sonucu herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamış ve hastanenin belgelendirme denetlemesine hazır olduğu raporu verilmiştir.

25 BELGELENDİRME DENETLEMESİNİN YAPILMASI
07 Mayıs tarihinde MEYER firması tarafından TÜRK-AK Akreditasyonlu ISO Çevre Yönetim Sistemi denetlemesi yapılmıştır. Tüm bölümler dolaşılarak ISO Çevre Yönetim Standartlarına uygunluğu araştırılmıştır. Tüm gün süren denetim sonucu akşam yapılan kapanış toplantısı ile sona ermiştir. Kapanış toplantısında Optimed Hastanesi’ nin ISO Çevre Yönetim Standartlarını sağladığını ve bu belgeyi almaya hak kazandığı ifade edilmiştir.

26 SONUÇ 1.Bu yapılan çalışma ile çevre konusundaki bir çok zorunluluk yerine getirilip, standart işleyiş haline getirilmiş ve TL gibi bir kaynakla yüklü para cezalarından karşı karşıya kalma tehlikesi ortadan kalmıştır. GİDER TÜRÜ Miktarı(TL) BELGELENDİRME ÜCRETİ 1.850 EĞİTİM GİDERLERİ 2.500 TEHLİKELİ ATIK DEPOSU 1.200 TEHLİKELİ ATIK GİDERLERİ 600 DOKÜMANTASYON GİDERLERİ 1.000 ÖLÇÜMLER,ANALİZLER 3.500 DİĞER GİDERLER TOPLAM 11.650

27 SONUÇ 2.Yapılan çalışmalar hastanenin bulunduğu Çerkezköy ve Çorlu bölgelerinde basın tarafından yakın takip edilmiş ve gazetelerde haber olarak yer almıştır. ISO Çevre Yönetim Sistemi çalışması kurum için olumlu bir reklam ve pazarlama çalışması olarak dikkat çekmektedir.

28 SONUÇ Bu çalışma için 20 kişilik bir ekip oluşturulmuştur. Başta bu ekibe İç Tetkikçi Sertifikası kazandırılmıştır. Her hafta düzenli olarak toplantılarda bu ekibe yeni eğitimler verilerek “Öğrenen Organizasyon” modeli ile personelin yetkinlikleri, bilgileri artırılmıştır.

29 Teşekkürler Süleyman YILMAZ Filiz ALBAYRAK


"ÖZEL BİR HASTANEDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları