Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL BİR HASTANEDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI Süleyman YILMAZ Filiz ALBAYRAK.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL BİR HASTANEDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI Süleyman YILMAZ Filiz ALBAYRAK."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL BİR HASTANEDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI Süleyman YILMAZ Filiz ALBAYRAK

2 İÇİNDEKİLER 1.BELGELENDİRME ÖNCESİ ÇALIŞMALAR 2.BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI 3.BELGELENDİRME DENETLEMESİ 4.SONUÇ

3 BELGELENDİRME ÖNCESİ ÇALIŞMALAR •Çevre Kanunu’ nda 2009 yılında yapılan değişikliklerle beraber Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmelik ile 20 yataktan fazla sağlık kurumları, 2 yıllık geçiş süresi sonrasında 2011 yılından itibaren Çevre Kanunu kapsamına girmişlerdir. Sağlık kurumlarına kendi bünyesinde Çevre Görevlisi bulundurma ve/veya bu hizmeti dışarıdan alma zorunluluğu getirilmiştir

4 •Optimed Hastanesi, 01.10.2011 tarihinden itibaren bu çalışmalara başlamış ve dış hizmet alımı ile SİAM Çevre Danışmanlık Firması ile ilk adımını atmıştır.Öncelikle kurumun genel bir durum analizi yapılmış, hatalı ve eksik uygulamalar tespit edilerek alınacak önlemler belirlenmiştir. BELGELENDİRME ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

5 •Çevre Görevlisinin göreve başlamasıyla beraber ;  Atıkların Yönetimi,  Hava Kirliliğinin Önlenmesi;Baca Gazı Ölçümleri,  Çevre İzni Alınması,  Diğer Yasal Bildirimler konularında adımlar atılmıştır. BELGELENDİRME ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

6 •Çevre konusunda atılan bu adımların daha kurumsal bir yapıya kavuşup, süreklilik kazanması, personelin de bu sürece dahil edilmesi ve hastane olarak Çevreye Saygılı Bir Kuruluş olduğunun tescillenmesi isteği ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelendirmesinin yolunu açmıştır. BELGELENDİRME ÖNCESİ ÇALIŞMALAR

7 BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI •Belgelendirme kararı alındıktan sonra ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistemi çalışmaları yürütecek bir ekip seçilmesine karar verilmiştir. Ekip seçiminde tüm hastanenin de bu sürece dahil olması için geniş ve faklı bölümlerin yer aldığı 20 kişilik bir kadro seçilmesi tercih edilmiştir. Çevre ekibi olarak adlandırılan bu ekibin seçilmesiyle beraber çalışmalara başlanmıştır.

8 •İlk olarak Ağustos ayında bu ekibe MEYER firması tarafından ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Temel ve İç Tetkikçi eğitimi verilmiştir. Bu eğitimle beraber çalışmalar hız kazanmıştır. BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI

9 ÇEVRE POLİTİKASININ BELİRLENMESİ PLANLAMA UYGULAMA ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME GÖZDEN GEÇİRME VE İYİLEŞTİRME ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ 5 ADIM

10 Çevre Politikası: Bir kuruluşun çevre yönetim sistemini nasıl değerlendirdiği ve yönettiği ile ilgili misyonunu ifade eden yazılı bir taahhüt. ÇEVRE POLİTİKASININ BELİRLENMESİ

11  Üst Yönetim tarafından belirlenmeli  Tüm çalışanlara duyurulmalı  Amaç ve hedeflere çerçeve oluşturmalı  Halka açık olmalı  Kirlenmenin önlenmesine yönelik olmalı  Sürekli gelişmeye açık olmalı  Yasalara uyumlu olmalıdır.

12 PLANLAMA ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLME Sİ YASAL VE DİĞER ŞARTLARIN BELİRLENMESİ HEDEFLERİN BELİRLENMESİ

13 ÇEVRE BOYUTLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

14

15 YASAL VE DİĞER ŞARTLAR

16 ÖLÇEMEDİĞİNİZ ŞEYİ YÖNETEMEZSİNİZ AMAÇLAR VE HEDEFLER

17

18

19 Ay 2012 Kağıt Kullanım Miktarı 2013 Kağıt Kullanım Miktarı Ocak8569 Şubat6056 Mart6561 Nisan6558 Mayıs7068 Haziran6362 Temmuz7670 Ağustos5351 Eylül5669 Ekim6749 Kasım8466 Aralık57

20 •Personele Çevre ile ilgili görevleri tebliğ edilmiştir. •Personele ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Tehlikeli Maddeler konusunda eğitim verilmiştir. Ayrıca yetkinlik belgesi gereken personele yetkinlik belgeleri alınmıştır.Oryantasyon eğitimlerinde de bu konular verilmeye başlanmıştır. •Tüm dokümantasyon sistemi ISO 9001, OHSAS 18001 ve ISO 14001 entegre olacak şekilde kurgulanmış ve uygulanmaya başlanmıştır. UYGULAMA

21 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

22 •06-07.03.2013 tarihleri arasında İç Tetkik uygulaması yapılmıştır. •Bu kapsamda 22 adet uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bu uygunsuzluklar ile ilgili 9 tanesi Düzeltici Faaliyet ve 13 tane Önleyici Faaliyet açılmıştır. •Açılan faaliyetler takip edilmiş ve uygunsuzluğun bittiği faaliyetler sona erdirilmiştir. •Hedef izleme tabloları üçer aylık dilimde incelenmeye başlanmış ve çevre boyutu etki değerlendirmeleri ile ilgili yapılan iyileştirme faaliyetleri izlenmeye başlanmıştır ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

23 GÖZDEN GEÇİRME VE İYİLEŞTİRME •İç Tetkik Sonuçları, •Müşteri Geri Beslemeleri, •Süreç Performansı ve Hizmet Uygunluğu, •Risk Analizleri, •Çevre Boyutlarının Değerlendirilmesi, •Yasal Mevzuata Uyum •Düzeltici ve Önleyici Faaliyetlerin Durumu •Bir Önceki Gözdem Geçirme Faaliyetleri •İyileştirme Önerileri ele alınmıştır.

24 BELGELENDİRME DENETLEMESİNİN YAPILMASI •Optimed Hastanesi’nde Ön Denetim 21.02.2013 tarihinde hastanede yapılmıştır. Dokümanların kontrolü yapılmış, belli bölümler gezilerek ön bilgi alınmıştır. Yapılan ön denetim sonucu herhangi bir uygunsuzluğa rastlanmamış ve hastanenin belgelendirme denetlemesine hazır olduğu raporu verilmiştir.

25 07 Mayıs tarihinde MEYER firması tarafından TÜRK-AK Akreditasyonlu ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi denetlemesi yapılmıştır. Tüm bölümler dolaşılarak ISO 14001 Çevre Yönetim Standartlarına uygunluğu araştırılmıştır. Tüm gün süren denetim sonucu akşam yapılan kapanış toplantısı ile sona ermiştir. Kapanış toplantısında Optimed Hastanesi’ nin ISO 14001 Çevre Yönetim Standartlarını sağladığını ve bu belgeyi almaya hak kazandığı ifade edilmiştir. BELGELENDİRME DENETLEMESİNİN YAPILMASI

26 SONUÇ GİDER TÜRÜMiktarı(TL) BELGELENDİRME ÜCRETİ1.850 EĞİTİM GİDERLERİ2.500 TEHLİKELİ ATIK DEPOSU1.200 TEHLİKELİ ATIK GİDERLERİ600 DOKÜMANTASYON GİDERLERİ1.000 ÖLÇÜMLER,ANALİZLER3.500 DİĞER GİDERLER1.000 TOPLAM11.650 1.Bu yapılan çalışma ile çevre konusundaki bir çok zorunluluk yerine getirilip, standart işleyiş haline getirilmiş ve 11.650 TL gibi bir kaynakla yüklü para cezalarından karşı karşıya kalma tehlikesi ortadan kalmıştır.

27 2.Yapılan çalışmalar hastanenin bulunduğu Çerkezköy ve Çorlu bölgelerinde basın tarafından yakın takip edilmiş ve gazetelerde haber olarak yer almıştır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi çalışması kurum için olumlu bir reklam ve pazarlama çalışması olarak dikkat çekmektedir. SONUÇ

28 •Bu çalışma için 20 kişilik bir ekip oluşturulmuştur. Başta bu ekibe İç Tetkikçi Sertifikası kazandırılmıştır. Her hafta düzenli olarak toplantılarda bu ekibe yeni eğitimler verilerek “Öğrenen Organizasyon” modeli ile personelin yetkinlikleri, bilgileri artırılmıştır. SONUÇ

29 Teşekkürler Süleyman YILMAZ Filiz ALBAYRAK


"ÖZEL BİR HASTANEDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ KURULMASI Süleyman YILMAZ Filiz ALBAYRAK." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları