Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

UZUNKÖPRÜ TARIMSAL SANAYİ PROJESİ ARAMA KONFERANSI ERGENE NEHRİ KİRLİLİĞİNİN EKONOMİK VE TARIMSAL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Araştırma Görevlisi: BORA.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "UZUNKÖPRÜ TARIMSAL SANAYİ PROJESİ ARAMA KONFERANSI ERGENE NEHRİ KİRLİLİĞİNİN EKONOMİK VE TARIMSAL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Araştırma Görevlisi: BORA."— Sunum transkripti:

1 UZUNKÖPRÜ TARIMSAL SANAYİ PROJESİ ARAMA KONFERANSI ERGENE NEHRİ KİRLİLİĞİNİN EKONOMİK VE TARIMSAL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Araştırma Görevlisi: BORA COŞAR

2 Ergene Nehrinin Kirlenme Nedenleri * Hızlı ve plansız sanayileşme ve kaçak faaliyetler. * Buna bağlı olarak artan insan nüfusu. * Ergene Nehri ve bölgesinin İstanbul ve Avrupa ülkelerine yakınlığı. * Artan faaliyetlere bağlı olarak meydana gelen evsel ve endüstriyel atıklar. * Sanayileşmeye uygun geniş alanların bulunması; ancak altyapının yetersiz olması. * Kirlilikle ilgili faaliyetlerin azaltılması ya da durdurulabilmesi adına yeterli önlemlerin alınmaması.

3 YıllarTürkiyeMarmaraTrakyaEdirneTekirdağKırklareli 196027.754.8205.181.850792.431276.479274.806241.146 196531.391.4215.835.624849.001303.234287.381258.386 197035.605.1766.837.167876.502316.425302.946257.131 197540.347.7198.064.490929.118340.732319.987268.399 198044.736.9579.435.2101.007.436363.286360.742283.408 198550.664.45811.097.5141.089.477389.658402.721297.098 199056.473.03513.295.6071.182.953404.599468.842309.512 199762.865.57416.186.6731.284.387398.125567.396318.866 2000 1.362.774402.606628.223331.945 2007 1.458.114396.462728.396333.256 Çalışma Alanındaki Nüfus Dağılımı

4 Trakya'da İllere Göre Sanayi Dağılımı

5 Trakya Bölgesinde Faaliyet Gösteren Başlıca Sektörler Sabun Gıda Şeker ve mamulleri Uçucu yağlar ve rezinoitler Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke Cam ve cam eşya Yağlar Elektrikli malzeme ve cihazları Demir - Çelik Tekstil - Deri

6 Sanayi Tesislerinin Ergene Havzasında Konuşlanma Nedenleri İstanbul'a yakınlık. Doğal kaynaklara (su vs.) ve kalifiye iş gücüne yakınlık. Ulaşım sistemlerine yakınlık (Kara, hava, demir yolu, deniz yolu). Pazarlara yakınlık. Yatırım yapmanın ve yatırımı genişletmenin kolaylığı. Diğer sebepler.

7 Tarım Sektöründen Sanayi Sektörüne Geçiş Türkiye’deki tekstil işletmelerinin büyük bir bölümü Tekirdağ’da bulunmaktadır. Bölgede özellikle 1990 yılından itibaren tekstil sektöründe yoğun bir gelişme yaşanmıştır. Bu nedenle şehrin ekonomisi, gün geçtikçe tarıma dayalı bir yapıdan sanayi ve hizmet sektörü ağırlıklı bir yapıya dönüşmektedir. Bölgede Türkiye’nin buğday üretiminin % 12’si, ayçiçeği üretiminin % 61’i, pirinç üretiminin % 54’ü gerçekleştirilmektedir. Bu verimli toprakların ve Ergene Nehri’nin önemli bir bölümü maalesef sanayileşme nedeniyle kirliliğe maruz kalmış, büyük ve orta ölçekli işletmeler bu alanlara inşa edilmiştir.

8 Ergene Havzasının Korunması İçin Yapılması Gerekenler Çevre koruma ve planlama politikaları üretilmeli ve fiziki planlar ivedilikle yapılmalıdır. Doğal ekosistemin özellikleri yeniden kazandırılmalıdır. İçme ve kullanma suyu ihtiyacının doğal uzantısı atık su sorunu ile ilgili olarak: Kanalizasyon sisteminin tamamlanması gereklidir Şebekelerde bakım-onarım çalışmaları yapılmalıdır. Endüstriyel atık sular için arıtmanın yapılması gereklidir. Mevzuattaki boşlukların giderilerek uygulanan ceza miktarlarının caydırıcı olması konusunda gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.

9 Sanayi TürüAtık su Miktarı (m3/gün) Tekstil16.5400 Deri7.300 Kimya450 Gıda9.800 Diğer8.800 Ergene Havzasındaki Sanayilerin Atık Su Miktarları

10 Ergene Nehri'nin Su Kalitesi Organik (KOIveyaBOI) kirlilik 4. Sınıf (Çorlu-Ergene) Organik (KOIveyaBOI) kirlilik 3. Sınıf (Uzunköprü) AğırMetal (ToplamKrom) kirliliği 4. Sınıf (Çorlu-Ergene) AğırMetal (ToplamKrom) kirliliği 3. Sınıf (Uzunköprü) Fenol ve serbest klor kirliliği 4. Sınıf (Çorlu-Ergene/Deri ve Tekstil) Renk parametresi 3. Sınıf

11 Ergene Nehri Kirliliği

12 Kalite Gözlem İstasyonları

13 Çorlu Suyu, Çerkezköy sanayi girişi (Çorlu suyu başlangıç noktası) Çorlu Suyu, Çerkezköy sanayi çıkışı (Velimeşe beldesi) Ergene Deresi, Çorlu Köprüsü (Ulaş beldesi ) Ergene Nehri, İnanlı (İnanlı köyü) Ergene Nehri, Lüleburgaz (Lüleburgaz tren istasyonu arkası) Ergene Nehri, Alpullu (Alpullu yeni köprü ayağı) Ergene Nehri, Uzunköprü (Uzunköprü ayağı)

14 Çorlu Suyu-Çerkezköy GirişÇorlu Suyu-Çerkezköy Çıkış Ergene Nehri Çorlu Ergene Nehri İnanlıErgene Nehri LüleburgazErgene Nehri Alpullu Kalite Gözlem İstasyonları

15 Ergene Nehri Uzunköprü Kalite Gözlem İstasyonları

16 Bölgenin Korunması İçin Yapılması Gerekenler Çevre dostu üretime geçilmesi. Deşarj standartlarının yeniden düzenlenmesi, renk standardının getirilmesi. Çevre koruma yatırımlarına destek verilmesi. Çevre düzeni planların uygulanması Kirleticiliği yüksek sanayiye izin verilmemesi.

17 Bölgenin Korunması İçin Yapılması Gerekenler Yeraltı suyu kullanımının kontrol edilmesi. Belediye atık su arıtma tesislerinin kurulması. Dere yatağının temizlenmesi ve ıslah edilmesi. Taşkın erken uyarı sistemlerinin kurulması. Denetimlerin sıkılaştırılması.

18 Bölgenin Korunması İçin Yapılması Gerekenler Nehir su kalitesinin izlenmesi. Katı atık işleme, geri kazanım ve bertaraf tesislerinin kurulması. Ergene Havzası'nda ağaçlandırma ve erozyonla mücadele edilmesi. Tarımsal kaynaklı kirlilik kontrolü.

19 Bölgenin Korunması İçin Yapılması Gerekenler Sanayi arıtma tesisleri için 600 milyon TL, evsel arıtma tesisleri için 130 milyon TL tutarında yatırım yapılacaktır. Çevre ve Orman Bakanlığı havzadaki belediyelere son 3 yıl içerisinde çevresel altyapı hizmetleri için toplam 7.890.324 TL yardım sağlamıştır. Çevre ve Orman Bakanlığı havzadaki belediyelere 33 adet atık su arıtma tesisi yapımı “Tip Proje” vermiştir. Arıtma tesisi kuran ve işletenlere, sarf edilen elektriğin elektrik tarifesinin % 50'sine kadar geri ödemesinin sağlanması taahhüt edilmiştir.

20 Organize Sanayi Bölgelerinin Amaç ve Hedefleri Sanayinin disipline edilmesi. Sanayicilerin gelecekle ilgili olumlu tahmin ve projeksiyonlarda bulunması. Şehirlerin planlı gelişmesine katkıda bulunulması. Sanayinin az gelişmiş bölgelerde yaygınlaştırılması. Küresel ekonomik şartlar içerisinde sanayicilerin rekabet gücünün artırılması.

21 Organize Sanayi Bölgelerinin Amaç ve Hedefleri İnsan sağlığının, çevrenin ve doğal kaynakların korunması. Sürdürülebilir çevre ve sürdürülebilir üretim anlayışının bölgede hakim olması. Tarım alanlarının sanayide kullanılmasının disipline edilmesi. Sağlıklı, ucuz, güvenilir bir altyapı ve ortak sosyal tesisler kurulması. Müşterek arıtma tesisleri ile çevre kirliliğinin önlenmesi. Bölgelerin devlet gözetiminde, kendi organlarınca yönetiminin sağlanması hedeflenmektedir.

22 DSİ Tarafından Yapılacak Projeler Atık su Arıtma Tesis Projeleri Maliyeti 12 Adet – 63.500.000 TL. Dere Islah Projeleri Maliyeti 26 Adet – 39.701.000 TL. Depolama Projeleri Maliyeti 6 Adet – 860.300.000 TL. Sulama Projeleri Maliyeti 23 Adet – 1.438.705.000 TL. Toplam 67 Adet – 2.402.206.000 TL.

23 Orta ve Uzun Vadede Yapılması Gerekenler Ergene Nehri'nde su kalite değişimleri ile ilgili önlemlerin alınmasında yeni bir kriter geliştirilmesi, Eylem Planında havzadaki paydaşlar tarafından verilen taahhütlere uyulup uyulmadığının düzenli olarak takip edilmesi, İlgili kurum ve kuruluşların ortak çalışmalarını sağlamak maksadıyla görev paylaşımı ile ilgili koordinasyonun yapılması, Organik ve iyi tarım uygulamalarının ve tasarruflu sulama metotlarının teşvik edilmesi, Erozyonla mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde yapılması,

24 Su kullanım önceliklerinin belirlenmesi ve yeraltı suyu çekimlerinin kontrol altına alınması, Arıtılmış atık suların geri kullanımının sulama vb. maksatlar için yaygınlaştırılması, Arıtma çamurunun toprakta kullanılması ve bertarafına ilişkin çalışmaların yapılması, Ana kol ve yan kollarda ıslah çalışmalarının yapılması, Alıcı ortamlara yapılan deşarjların denetimi ve izlenmesi, Su kalitesi modelleri vasıtasıyla su kalitesinin iyileştirilmesi için hangi parametrelerde, hangi ölçüde kısıtlamaya gidileceği ile ilgili bir çalışmanın yapılması gerekmektedir.

25

26 Dinlediğiniz için teşekkürler.


"UZUNKÖPRÜ TARIMSAL SANAYİ PROJESİ ARAMA KONFERANSI ERGENE NEHRİ KİRLİLİĞİNİN EKONOMİK VE TARIMSAL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Araştırma Görevlisi: BORA." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları