Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akarsu Düzenlemesi Planlama ve Tasarım Esasları Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu İTÜ İnşaat Fakültesi İMO İstanbul Şubesi 17-19 Haziran 2008.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akarsu Düzenlemesi Planlama ve Tasarım Esasları Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu İTÜ İnşaat Fakültesi İMO İstanbul Şubesi 17-19 Haziran 2008."— Sunum transkripti:

1 Akarsu Düzenlemesi Planlama ve Tasarım Esasları Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu İTÜ İnşaat Fakültesi İMO İstanbul Şubesi 17-19 Haziran 2008

2 İÇİNDEKİLER • GENEL İLKELER •DÜNYADAN ÖRNEKLER •Water resources (Su kaynakları) •Arkansas RiverCoridor(Arkansas Nehri) •River restortaion (Asya’da akarsu ıslahları) •LA(Los angeles) (köprü hidroliği)

3 Terimler •Akarsu Düzenlemesi •Dere Islahı •River Engineering •River Training •River Improvement •River Restoration •Genel Ad: Akarsu •Büyüklüğe Göre Sınıflandırma (Nehir (Irmak), Çay (Su), Dere) •Eğime Göre Sınıflandırma: Dağ Deresi, Yayla Deresi, Ova Deresi, Haliç

4 maksatlar •Şehir ve sanayi kullanma suyu •Sulama suyu •Drenaj ve bataklıkların kurutulması •Hidroelektrik enerji •Taşkın kontrolü •Soğutma suyu •Dinlenme yeri •Balık ve doğal hayatı koruma •Ulaştırma (gemicilik) •Çevre düzenlemesi (kirlilik kontrolü) •Katı madde kontrolü •Diğer yapıların güvenliği •Buz yığılmalarının önlenmesi

5 Akarsudan akanlar •Su •Katı Madde (kum, çakıl) •Katı atıklar (çöpler) •Sıvı atıklar •Buz •Ağaç ve kütükler (yaprak ve hayvan ölüleri)

6 Planlama Esasları •Ön Çalışmalar •Harita çalışmaları(Plan, boy kesit v en kesitler) •Hidroloji Çalışmaları •Jeoloji ve Sismik (sarsıntı) Çalışmalar •Hava Fotoğrafları •Uzaktan algılama çalışmaları •Coğrafi Bilgi Sistemleri •Katı madde çalışmaları •Debiler •Yüzey suyu kalitesi •Yer altı suyu durumu •Doğal ve kültür kaynakları

7 Sağlanan Gelirler •Hidroelektrik enerji geliri •Taşkın zararlarında azalma •Sulama suyu temini •Su kalitesi iyileşmesi •Su yolu ticareti •Balık ve canlı hayatı kaynakları •Dinlenme fırsatları •Arazi kullanımında değişme •Sanayi gelişmesi

8 Düzenleme Projesi Etkileri •1. İnşaatın etkileyeceği kaynaklar •Arazi kullanımı •Su ve ile ilgili kaynaklar •İnşaat malzemeleri ve enerji •Hava kalitesi •Gürültü seviyesi

9 •2. Sistemler •Baraj •Sel kapanı, •Taşkın geciktirme havuzu •Taban eşiği •Mahmuz, •Paralel yapı •Taban düşüsü •Bağlama •Gemi geçidi •Balık geçidi •Sedde •Taşkın duvarı •Şev koruması •Yatak değiştirme •Yol inşaatı •İçme suyu,atık su ve yağmur suyu inşaatı •Diğer alt yapı tesisleri (elektrik,telefon,tv kablosu, internet vs)

10 •3. İşletme ve Bakım •Gerekli malzeme •İşletme ve bakım çalışmaları •İşletme kriterleri

11

12 •4. Doğrudan ve dolaylı sonuçlar

13 Çalışma kadrosu •İnşaat mühendisleri •Hidroloji uzmanları •Çevre mühendisleri •Peyzaj mimarları •Bölge kurumu mimarları •Jeologlar •Coğrafi Bilgi sistemi uzmanları •Su canlıları Uzmanları •Biyologlar •Doğal kaynaklar plancıları

14 Kaynaklar: •Erkek, C., ve Ağıralioğlu, N. Su Kaynakları Mühendisliği, Beta yayinevi, 5. baskı, 2006. •Jansen,P. and others, Principles of River Engineering, Pitman, London, 1979. •İstanbul Su Ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kanal Proje İhale Dokümanları •Design of Riprap Revetment, HEC 11 Metric Version •US Army Corps Of Engineers, Channel Stability Assessment For Flood Control Projects, ASCE PRESS. •Necati AĞIRALİOĞLU, Pendik-Kemiklidere ve Kolları Islah Eksikliklerinin Tamamlanması İnşaatı İle İlgili Proje Tahkiklerinin Yapılması Hakkında Rapor. •U.S. Army Corps Of Engineers, Engineering and Design, Hydraulic Design Of Flood Control Channels.

15


"Akarsu Düzenlemesi Planlama ve Tasarım Esasları Prof. Dr. Necati Ağıralioğlu İTÜ İnşaat Fakültesi İMO İstanbul Şubesi 17-19 Haziran 2008." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları