Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU"— Sunum transkripti:

1 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
BOLOGNA SÜRECİ PAYLAŞIM TOPLANTISI Sunumu Yapan: Prof. Dr. Ali İhsan KARAYİĞİT 26 Haziran 2013

2 BOLOGNA ÇALIŞMALARI, Mayıs-Temmuz 2012

3 POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Bologna Sürecinde pilot uygulamaya geçiş aşamasında neler yaşandı?

4 POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Bugün itibariyle 5 programda eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. Programlar: İnşaat Teknolojisi Bilgisayar Programcılığı Harita ve Kadastro Gaz ve Tesisatı Teknolojisi Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Yaklaşık 500 öğrenci eğitim-öğrenim görmektedir.

5 5 Programdan 4 Programımız
POLATLI TEKNİK BİLİMLER MYO 5 Programdan 4 Programımız 2 yıl önce İKMEP (İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi) kapsamında güncellenerek, eğitim-öğretim faaliyetleri sürdürülmekteydi. Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi Programımızın İKMEP’e göre güncellenmesi ise yapılmamıştı.

6 POLATLI TEKNİK BİLİMLER MYO
Yüksekokulumuz tüm programları Haziran 2012 yılında başlayan Bologna çalışmaları kapsamında gözden geçirme ve güncelleme çalışmaları tamamlanmıştır. Sonuçta, eğitim-öğretim yılı güz dönemi itibari ile yenilenen dersler katalogları ile eğitim-öğretime devam edilmektedir.

7 Her Program İçin İlk Kez Program Yeterlilikleri Belirlenmiştir
Her Program İçin İlk Kez Program Yeterlilikleri Belirlenmiştir. Örnek: İnşaat Teknolojisi Teknik ve mesleki çizimleri yapar, İnşaat malzemelerinin seçiminde yapılacak mühendislik çalışmalarına destek olur, Yapı malzemelerinin testlerini yapar, Yol inşaatı çalışmalarına destek olur, Mesleki proje çizer ve mesleki bilgisayar uygulamalarını yapar, İhale ve sözleşme hazırlığı yapar, Her türlü şantiye organizasyonunun yapımına destek olur, İmalatların kontrolünü ve belgelendirmesini yapar, Yapı onarım ve güçlendirme işlerinin uygulamasını yaptırır, Zemin türlerini bilir ve zemin ile ilgili deneylerin yapılmasına yardımcı olur, Su temini ve iletim hatlarının projelendirmesine katılır ve atık su, arıtma yöntemlerini bilir, Yapı elemanlarının tasarım ve projelendirilmesinde görev alır, Arazi ölçümlerini yapar ve arazi ölçümlemesi için gerekli hesaplamaları yapar, Mesleki uygulamaları etik kurallara, iş güvenliği kurallarına ve ekip çalışmalarına uygun olarak yaptırır.

8 İKMEP Programından farklı olarak;
MYO’da tüm ortak dersler (Matematik, İşletme, İletişim, Kalite Güvence Standartlar gibi) aynı kod içerik ve aynı ulusal kredi ve AKTS ile ilk kez tanımlanmış, bu dersler Yüksekokulumuzun kodu (PMY) ile (580) açılmış, her program için ayrı ayrı şubelendirilmiştir. Müfredat programından kaldırılacak dersler ile eşdeğer dersler belirlenmiştir. Seçmeli ders havuzuna teknolojik gelişmeler ışığında yeni seçmeli dersler eklenmiştir. Örneğin; Yapı Denetimi, Yapı-Yalıtım Uygulamaları, Taşınmaz Değerleme, Enerji Yönetimi, Mesleki Bilgisayar Uygulamaları, v.b. Seçmeli ders havuzundan farklı programlardaki öğrencilerin ders alabilmesi olanağı ilk kez ortaya çıkmıştır.

9 İKMEP Programından farklı olarak; 5) Tüm programlarda 60 iş günü zorunlu olan staj, aynı kod ve içerikte 30’ar iş günlük Staj I ve Staj II’ye ayrılmıştır. III. Yarıyılda Staj I zorunlu, IV. Yarıyılda Staj II ise seçmeli hale getirilmiştir. 6) Önlisans sorası işe veya eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için ağırlıklı olarak ders bazlı ve iş bazlı bir eğitim sistemine geçiş için seçmeli ders seçenekleri arttırılmıştır. İş bazlı eğitim-öğretimde seçmeli Staj II, öğrencilerimizden büyük ilgi görmektedir. 7) Tüm seçmeli ve zorunlu dersler öğrenci sayılarının artması da dikkate alınarak, 2 şubeli olarak açılmıştır. 8) Seçmeli derslerin AKTS kredilerinin, dönemler itibari ile mümkün olduğunca aynı olmasına özen gösterilmiştir.

10 Programın Kompozisyonu
Toplam AKTS kredisi: 120 Zorunlu ders AKTS yüzdesi: % 75 Seçmeli ders AKTS yüzdesi: %25 Alaniçi seçmeli ders yüzdesi: %31 Alandışı seçmeli ders yüzdesi: %33

11 İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PROGRAMI DERSLER KATALOĞU
GÜZ BAHAR T P K AKTS 1.YARIYIL* 2.YARIYIL* TÜRK DİLİ I 2 TÜRK DİLİ II ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II TEMEL İNGİLİZCE I 3 TEMEL İNGİLİZCE II MATEMATİK I 4 BETON TEKNOLOJİSİ YAPI MALZEMELERİ 5 YAPI STATİĞİ MEKANİK VE STATİK MUKAVEMET ARAZİ ÖLÇMELERİ 1 KARAYOLU İNŞAATI TOPLAM ZORUNLU DERS AKTS 24 21 TOPLAM SEÇMELİ DERS AKTS 6 9 YARIYIL TOPLAM AKTS 30 3.YARIYIL* 4.YARIYIL* STAJ I 8 PROJE ETÜDÜ VE UYGULAMASI ZEMİN MEKANİĞİ I YAPI METRAJI ve MALİYETİ ŞANTİYE ORGANİZASYONU BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM BETONARME YAPI ONARIMI ve GÜÇLENDİRME BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÇİZİM ÇELİK YAPILAR 23 22 7

12 Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler
İKMEP kapsamında yeni güncellenen programların İKMEP’ten fazla bir değişiklik yapılmadan güncellenmesi gereği, çalışmaların sınırlanmasına neden olmuştur. Geçiş aşamasında sürenin az olması nedeni ile yoğun bir çalışma temposunda çalışılmıştır. Bu hızlı tempo nedeniyle özellikle öğretim elemanları yıllık izinleri sırasında da çalışma durumunda kalmışlardır. Özellikle bazı programlarda ek görevli öğretim elemanlarından destek almada büyük zorluklar yaşanmıştır. Bazı programlarda zorunlu derslerin seçmeli ders statüsüne aktarılmasında, öğretim elemanlarının olumsuz tepkisiyle karşılaşılmıştır.

13 Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler
3) Eski dersler kataloğunda yer alan ve yeni katalogdan kaldırılan ders/dersler nedeniyle özellikle son dönemini okumakta olan öğrencilerin mezuniyeti için almaları gereken derslerin azalması veya almaları gereken derslerinin kalmaması sorunuyla karşılaşılmıştır. Bu durum bu aşamada seçmeli derslerle çözümlenmiştir. 4) Yeni dersler kataloğu uygulamaya konulduğundan mevcut öğrencilerden 2. sınıfa geçenler, bazı derslerin 3. ve 4. yarıyıldan 1. ve 2. yarıyıla alınması nedeniyle bu dersleri alamama/almak istememe durumuyla karşılaşılmıştır. Ancak bu durum danışmanlarca çözümlenmiştir.

14 Uygulama Sürecinde Karşılaşılan Güçlükler
5) Eşdeğeri olan ve dönemi değişen derslerden başarısız olan öğrencilerin takibinde zorluk yaşanmıştır. 2. sınıftan 1. sınıfa alınan dersler nedeni ile 1. ve 2. sınıf öğrencileri aynı dersi aldıkları için, bazı derslerdeki öğrenci sayıları artmış ve zaman zaman sınıf sıkıntısı ortaya çıkmıştır. 6) Tüm programların İngilizceye tercümesinde büyük zorluk yaşanmıştır.

15 Karşılaşılan Güçlüklerin Aşılması
Öğrenci sorunlarının çözümü için Yüksekokulda öncelikle bir komisyon kurulmuştur. Bu komisyon, program başkanlarıyla doğrudan temas kurarak öğrenci dilekçelerini incelemiş ve doğrudan «Yüksekokul Yönetim Kuruluna» sunulmak üzere kararlar almıştır. Müfredat programından kaldırılan derslerin yerine öğrencilere eşdeğer dersler verilmiştir. Müfredat programından kaldırılan ve eşdeğeri olamayan derslerden başarısız olan öğrencilerin ders yükleri Yönetim Kurulu kararı ile üzerlerinden silinmiştir. Kredileri yetmeyen bu öğrencilere ise yeni dersler yüklenmiştir.

16 Karşılaşılan Güçlüklerin Aşılması
4) Programların İngilizce tercümelerinde yeni işe alınan İngilizce okutmanı İdil Ejder’den büyük destek görülmüştür. Tercüme konusunda Yabancı Diller Yüksekokulumuzdan, Doç. Dr. Arif Sarıçoban, Doç. Dr. Serkan Kırgız ve Damla Karayiğit’ten ve verilerin sisteme yüklenmesi sırasında Cihan Ünal’dan destek sağlanmıştır.

17 Yapılan Yeni Düzenlemeler
ESKİ ŞEKLİ T P K AKTS PMY 109 580109 İLK YARDIM SEÇMELİ 2 1 3 PMY 209 PİT 244 615234 ATIK SULAR PİT 246 615236 ZEMİN MEKANİĞİ II YENİ ŞEKLİ 4

18 Yapılan Yeni Düzenlemeler
Sınıf ve laboratuvar sıkıntısı nedeniyle İnşaat Teknolojisi Programı’nda okutulmakta olan tüm zorunlu bölüm derslerinin 2 şube ( ) yerine 3 şubeli ( ) olarak açılması sağlanmıştır.

19 Çalışmaların her aşamasında büyük destek sağlayan
ekip arkadaşım Müdür Yrd. Dr. Nalan KALKAN’a çabalarından dolayı çok teşekkürler…

20 TEŞEKKÜRLER


"HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ POLATLI TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları