Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş."— Sunum transkripti:

1 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.

2 TÜRKİYE’DE YERLİ AŞI ÜRETİM PROJESİ
TD – TURK İLAÇ & BULBIO HEPATİT B – TURK İLAÇ & LG LIFE SCIENCE

3 TANITIM Öncü, dinamik ve çalışkan …
İlaç üretiminin en önemli unsurları olan damara enjekte edilebilir nitelikte WFI su ve havalandırma sistemleri ileri mühendislik ve efektif otomasyon seviyesinde dizayn edilmiştir. Teknik alanlar tüm tesisata hızlı ve direkt müdahale imkanı sağlayacak bir yerleşime sahip olup, steril olmayan üretim alanlarında dahi hepa filtre kullanılarak, üretim alanlarının hava kalitesi en üst seviyede tutulmuştur metrekare üretim alanına sahip olan tesisimiz toplamda 9800 metrekarelik bir üretim yerleşkesine sahiptir. TANITIM BATTAL Şirketler grubu kuruluşudur yılından bu yana Türk sağlık sektöründe hizmet veren firmalarımızın en yeni üyesi olarak hizmete girmiş, son beş yıldır aşı sektöründe özveri ile hizmet vermektedir. Öncü, dinamik ve çalışkan yapısı ile Turk İlaç, Ankara Akyurt İlçesinde 2012 yılında yapımını başlatmış olduğu; sert kapsül, tablet üretimi ile IV paranteral solüsyon, aşı ve ampul dolum tesislerinin yatırımını tamamlamıştır.

4 Tesisimiz saatte 1. 200. 000 adet tablet, 420. 000 adet kapsül, 35
Tesisimiz saatte adet tablet, adet kapsül, adet ampul ile adet IV Paranteral solüsyon üretim kapasitelidir. Tablet üretim bölümü; bilinen konvansiyonel tablet çeşitlerinin yanısıra, çift taraflı farklı etken maddeli tablet üretim teknolojisini de sahiptir. Kapsül üretimi ise doğrudan kuru granülasyon ile üretimin yanında; istenilen şart ve koşulda kaplanmış, peletlenmiş çoklu/etken madde ihtiva edebilecek özellikte üretim teknolojisine sahiptir.

5 Turk Ilaç 1ml, 2ml ve 5 ml’lik ampul dolum hattına sahip olup bu hatta aseptik koşullarda en son teknoloji ile uyumlu olarak aşı dolumu planlanmaktadır. Ankara Akyurt İlçesinde halen yatırımı devam eden metrekare zemin üzerine inşaası süren metrekare üretim alanına sahip olacak tesisimizde ise ampul ve IV tesisimiz genişletilerek flakon/prefilled şırınga hatları da ilave edilmek sureti ile üretim kapasitesinin 5 kat artırılarak; dolumu yapılan aşıların aynı zamanda üretimine de başlanmak üzere gerekli yatırım ve teknoloji transferi çalışmaları devam etmektedir.

6 Tam ve Tek Yetkili Temsilciliğini yürüttüğümüz firmalardan BB_NCIPD LTD - Bulgaristan ve LG Life Science - Güney Kore orijinli sırasıyla Tetanoz Difteri (TD) ve Hepatit B aşılarının final bulktan üretimini gerçekleştirme prosesine sahiptir. TURK İlaç ve Serum Sanayi A.Ş.’nin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine yönelik master plan çalışmalarında Türkiye’de aşı üretimi konusu 1. sırada yer almakta ve şirket politikamız gereği sadece final bulktan ampul-viale dolumla aşı üretimi sağlamakla kalmayıp, suştan doğrudan pürüfikasyon, formülasyon ve dolum aşamalarının tamamının aynı tesiste yer aldığı ikinci bir üretim tesisinin kurulumuna 2014 yılında başlanılmış ve 2016 yılı başında üretime geçirilmesi planlanmaktadır. yılları arasında ülkemizde aşı dolum faaliyetlerimizi, stratejik iş ortağımız Mefar İlaç Sanayii A.Ş. İstanbul Pendik tesislerinde gerçekleştirip üretilen aşıların optik kontrol, ambalajlama ve kalite kontrol işlemleri yine aynı tesiste yapılmıştır yılı itibariyle söz konusu işlemlere Ankara Akyurt’ta kurulu olan kendi tesislerimizde devam edilmesi planlanmıştır.

7 Kısa vadeli master planımız dönemine hitap etmekte olup, bu dönemde yukarıda bahse konu asgari 2 önemli aşının dolum ve suştan üretim süreçlerinde önemli klinik ve klinik dışı çalışmaları da kapsayacak ARGE-INOVASYON yatırımlarını da kapsamaktadır. Bu amaçla, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı ile ortak çalışma grubunun oluşturulması görüşmeleri sürdürülmektedir. Bu bağlamda, ülkemizde bağışıklandırma programında yer alan aşılardan biri olan BB_NCIPD LTD orijinli TD aşısının, hastalık etmeni aşılama ve immünojeniklik konularında kısa bilgiler aşağıda sunulmuştur.

8 TETANOZ DİFTERİ AŞISI HASTALIK
Corynebacterium difteri den kaynaklanan hastalıklar, hastalık oranı belirgin bir şekilde olan ülkelerin çoğunda halen ciddi bir problemdir. Bunu sınırlandırmanın yolu çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin uluslararası önerileri takip ederek bağışıklık kazanmalarıdır. Difteri toksoid aşılı kişilerin spesifik immünoprofilaksileri difteri önlemede büyük rol oynayan spesifik antikorlar oluşturmasını sağlamaktadır. Bağışıklık prosedürlerini ve aşının kendisini değerlendirmek için, difteri toksinine karşılık antikor seviyeleri halkın bağışıklık durumunu göstermek için kullanışlıdır. Ancak, insan serumu içerisindeki difteri toksin antikorlarının belirlenmesi için duyarlılık ve üretkenlik olmasına rağmen, biyolojik testler seroepidemiyolojik amaçlar için uygun değildir. Difteri toksinleri veya toksoidleri ile birlikte duyarlılaştırılmış eritirositler ile hemaglutinasyon testi uygulanması çok kolaydır ve düşük maliyetlere sahiptir: ancak, test yalnızca semikantitatiftir. Daha doğru sonuçlar sürekli bir aralık üzerinden belirlenen titrelerin Immunosorbent assay (ELISA) bağlantılı bir enzim ile birlikte sağlanmaktadır. Tetanoz birleştirilmiş acı verici kontraksiyonlar ile birlikte masküler sertlik ile karakterize edilen akut bir hastalıktır. Yarada anerobik olarak büyüyen Clostridium tetani toksini ile indüklenir. Dört ile yirmi bir gün arasındaki kuluçka dönemi, genellikle ortalama on gündür. Aşılama hastalığın epidemiolojisini değiştirmiştir. Bu nedenle geçen elli yılda bildirilen durumlarda belirgin bir gerileme olmuştur, fakat gelişmekte olan ülkelerde aşılanmamış veya yetersiz aşılanmış kişilerde hastalık gözlenmektedir. Oldukça etkili bağışıklık ajanına rağmen, tetanoz dünyada önemli bir sağlık etkenidir.

9 AŞILAMA Tetanoz aşısı 1930 yılında geliştirilmiştir ve II. Dünya Savaşında büyük bir başarı ile kullanılmıştır. Amerikan Pediatri Akademisi (AAP) tarafından 1944 yılında çocukluk döneminde rutin olarak Tetanoz Toksoid aşılamasının yapılması gerektiği, aşının aktif bağışıklığın sağlanması konusundaki yüksek başarısı ve ölüm vakalarında meydana gelen ciddi düşüşten dolayı önerilmiştir. Bulgaristan’ da 1959’dan beri Tetanoz Toksoid’i, Difteri Toksoid ile birleştirilerek tek bir enjeksiyonla aynı anda iki antijenin birlikte verilmesi sağlanmıştır. Bulgaristan’ın tetanoz hastalığının en yüksek oranlarda yaşandığı bir ülke olması, 1945 yılında ölüm oranının toplam nufüsun % 0,00048’i olması ile kendisini kanıtlamaktadır. . Bu durum, ülke de halkın tümü için kademeli bağışıklık için program oluşturulmasının temel nedenidir. Sonuç olarak, hastalık oranı düşmüştür – 1960 yılında %0,00027; 1985 yılında %0,00013; 1994 yılında %0,00009; 1998 yılında %0,00001 olmuştur. Farklı yaşlarda olan (90 yaşına kadar) kişinin immünolojik durumun araştırmaları, test edilen kişilerin %99.2’ sinin bağışıklık derecelerinin ≥ 0.01 IU/ml olduğunu göstermiştir. İyi kalitede olan bir Tetanoz Toksoid alerjik hastalıkları olan, diyabeti olan, derin kronik rahatsızlıkları olan yaşlı insanlara da uygulanabilmektedir.

10 HAZIRLIKLAR Tetadif Aşısı – yetişkinlerin ve çocukların yeniden bağışıklık kazanmaları için önerilmektedir. İMMÜNOJENİKLİK TETADIF in etkisi Uluslararası Birimler ile açıklanmaktadır. İnsanlarda tetanoza ve difteriye karşı koruma sağlamak için gereken minimum seviye birçok yoldan sağlanabilmektedir ve genellikle 0.01 IU/ml olarak kabul edilmektedir. Diğer etkisizleştirilmiş aşılar ve toksoidler ile birlikte olduğu gibi, difteriye ve tetanoza karşı immünolojik tepki devamlı bağışıklık ve koruma sağlaması için bir dozdan daha fazlası gerekmektedir. Kliniksel özet aktiviteleri ve bunların sonuçlar aşağıdaki maddelerde verilmektedir.

11 Hepatit B LG Life Science orijinli Hepatit B aşısına ilişkin hastalık aşılama ve immünizasyon konularıyla ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. HASTALIK Erişkin dönemde geçirilen akut HBV geçirilen akut HBV enfeksiyonu sonrası kronikleşme %5-10; ancak HBsAg ve özellikle HBeAg pozitif anneden doğan çocukların %70-90’ı enfekte olma olasılığına sahiptir, bu durumda enfeksiyon %90 kronikleşir. HBeAg negatif anneden doğan bebeklerin ise %10-40’ı enfekte olur, bu bebeklerin de %40 olur, bu bebeklerin de %40-70’inde enfeksiyon kronikleşir. Bu nedenle, 1984 yılından beri ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices), CDC (Center for Disease Control) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından tüm gebelerin HBsAg yönünden taranması ve taşıyıcı gebelerin bebeklerine doğumda aşı + Hepatit B hiper immunglobulin (HBIG) yapılması önerilmektedir. 1987 yılında Hepatit B aşısı genişletilmiş aşı imünizasyon programına dahil edilmiştir. Dünya Sağlık Örgütünce 1997 yılından itibaren ise tüm ülkelerde doğumdan itibaren Hepatit B aşısısın uygulanması önerilmiştir. Bu programa 1996’da yaş grubu, 1999 yılında ise 19 yaş altı tüm adolesanlar ve ergenler dahil edilmiştir. Günümüzde yüksek riskli erişkinler başta olmak üzere Hepatit B’den korunmak isteyen herkesin aşılanması gerektiği görüşü tüm dünyada kabul görmektedir.

12 AŞILAMA İlk üretilen Hepatit B aşıları plazma kökenli aşılar olup 1981 yılında FDA onaylı aşıların uygulamaya geçmesiyle aşılama işlemi yaygın bir hale getirilmiştir. Aşı üretiminin maliyetlerinin ciddi boyutlarda olması ve HIV/AIDS nedeniyle oluşan global güvensizlik rekombinan aşıların gündeme gelmesine neden olmuştur. Günümüzde kullanılan aşılar, Hepatit B virüsünün rekombinant DNS teknolojisi ile üretilmiş majör yüzey antijenini içermekte olup, üretim prosesi gereği tiomersalli ve tiomersalsiz formülasyonlar piyasaya arz edilmiştir. Tam ve Tek Yetkili temsilcisi olduğumuz LG Life Science firması tiomersalsiz (içerisinde civa ihtiva etmeyen) Hepatit B aşı üretiminde bir dünya devidir. Dünya Sağlık Örgütünce yapılan araştırma sonuçlarına göre çok sayıda çalışma antikor yanıtının 0,1,6. aylarda birer doz aşı uygulamasıyla elde edildi. Hızlı yanıt elde edilmesi istendiğinde ise 0,1,2,12. aylarda uygulamanın gerektiği ortaya konmuştur.

13 İMMÜNOJENİKLİK Euvax B™ Inj., yaş grubu arasında adolensanlar için alternatif bir aşı programını onaylayan FDA tanımına uygun bir aşı olup, 1 ml’lik uygulama dozunun 4-6 ay arayla olmak üzere iki doz şeklinde uygulamaya cevap verebilmektedir. Aşı Dozu’nun bağışıklık sisteminde sorun olmayanlar için erişkinlerde 20 mcg, çocuk dozu ise 10 mcg düzeyinde olduğu; ancak bunların Euvax B™ Inj., Hbvax pro ve GenHevacB ürünlerinde aşı preperatlarına göre doz farklılığı olabilmektedir.

14 Euvax B™ LG tarafından üretimi gerçekleştirilen rekombinant Hepatit B aşısı, 1992 yılında üretiminde başlanılmış ve WHO tarafından 1996 yılında kalifiye edilmiştir. 20 yıldan bu yana UNICEF & PAHO ‘nun ana tedarikçisi konumundadır. Bugüne kadar 80 ülkede 600 milyon dozdan fazla kullanım sağlanmıştır. Bunun yanında DTwP-Hep B kombine aşısını, 2008 yılından bu yana Kore’de uygulamaya geçirmiş bulunmaktadır.

15 TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.’dedir.
Temsilciliklerini sürdürdüğümüz BB_NCIPD LTD. ve LG Life Science firmalarının yukarıda bahse konu sadece birer ürünlerinin değil halen AR-GE aşaması sürdürülen çeşitli kombinasyonlarında yetkili temsilcilikleri TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.’dedir. Sunumumuz final bulk’ın WHO standartlarında ülkemize getirilerek Ankara Akyurt tesislerimizde ampul – vial – prefilled şırında şeklinde dolumlarının gerçekleştirilmesi kapsamında ele alınmıştır.

16 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞINA TEDARİĞİ SAĞLANAN ÜRÜNLER
En geniş aşılama programı uygulayan ülkelerden birisi olan ülkemizin, aşılama hizmetlerini tamamıyla ücretsiz sunan Sağlık Bakanlığımıza aşı ve serum tedariki konusunda hizmet veren ana tedarikçilerden birisi olmaktan gurur duymaktayız. Aşılama ve Bağışıklama Programı kapsamında ihale yoluyla Bakanlığımıza sağladığımız aşı ve serumlar: PPD Test Tüberkülin Oral Polio OPV Aşısı TD Yetişkin Aşısı DT Pediatrik Aşısı Kızamık Aşısı İmmunoglobulin – İnsan Kaynaklı Tetanoz Anti-Serumu – At Kaynaklı

17 Vatana hizmet borcumuzdur.
HEDEFİMİZ Hazırlanan proje çerçevesinde TD, Hepatit B, Kızamık, Kabakulak ve Kuduz gibi hastalıklara karşı YERLİ AŞI üretilmesi planlanmıştır. Sağlık Bakanlığımızın da destekleri ile projemizi tamamlayarak, sadece ülke içerisinde değil, aynı zamanda dünyanın bir çok ülkesine de Türkiye’de üretilen MİLLİ AŞILARIMIZI arz etmeyi hedeflemekteyiz. Vatana hizmet borcumuzdur. M. Berat BATTAL CEO & PRESIDENT

18 GÜVENİNİZE SAYGI DUYAR.
ANKARA


"TURK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları