Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Mutlu Anonim Şirketi, kurulduğu 1945 yılından itibaren Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma süreci olarak adlandırılan dönemde faaliyet göstermiş ve önceleri.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Mutlu Anonim Şirketi, kurulduğu 1945 yılından itibaren Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma süreci olarak adlandırılan dönemde faaliyet göstermiş ve önceleri."— Sunum transkripti:

1

2

3 Mutlu Anonim Şirketi, kurulduğu 1945 yılından itibaren Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma süreci olarak adlandırılan dönemde faaliyet göstermiş ve önceleri ithalat ve ihracat konusunda hizmet vermiştir. 1955 yılında akümülatör üretimine başlayan Mutlu Akü, Serbest Ekonomi ve Dış Satıma önem veren politikalarının uygulandığı 1983 sonrası dönemde, ulaştığı yüksek kalite seviyesiyle iç ve dış pazarda rakiplerine karşı üstünlük kazanmıştır. İç pazarda, tüketicinin kaliteye önem vermeye başlaması ile birlikte, pazar payı her yıl artış göstermiş ve % 40 seviyelerine yükselmiştir. 2 milyon USD olarak başlayan ihracat hacmi ise kesintisiz olarak artmaya devam etmiş ve 60 milyon USD seviyelerine çıkmıştır. Mutlu Akü tesisleri 1996 yılında Kartal'dan Tepeören Tuzla'ya taşınmış ve Türk sanayisine kazandırılan bu modern tesisin büyük bölümü öz kaynaklardan, kalan dörtte birlik kısım ise halka açılma yolu ile karşılanmıştır. Halka Açılma oranı 1994 ve 1995 yıllarında toplam %25'e çıkartılarak Mutlu Akü, Halka Açık şirket statüsüne girmiştir.

4 Mutlu Holding'e bağlı olarak faaliyet gösteren Mutlu Akü, grubun ilk şirketi ve gruba dinamizm kazandıran itici gücüdür. Mutlu Holding'e bağlı diğer şirketler ise; Mutlu Plastik A.Ş., Türker İzabe ve Rafine San. A.Ş. olarak sıralanır. Akümülatör üretimi Mutlu Akü'nün Tepeören'deki tesislerinde gerçekleşmektedir. Bu tesislerde kristal, cam, boya ve seramik sanayinin önemli hammaddeleri arasında yer alan, kurşun türevi Sülyen ve Mürdesenk maddelerinin üretimi de yapılmaktadır. Mutlu Holding'in atık akü geri kazanım tesisleri ise Kütahya - Gediz'de faaliyet göstermektedir. Mutlu Akü, ulaşmış olduğu kalite, kapasite ve güvenilir hizmet anlayışıyla Türkiye'nin, Ortadoğu'nun ve Doğu Avrupa'nın en büyük akü üreticisi haline gelmiştir. Kuruluşunun 51'inci yılında devreye geçirilen 230 dönüm alan üzerine kurulu modern tesisleri ile Mutlu Akü sektörünün dev kuruluşu olarak ülkesinin gurur kaynağı olmayı başarmıştır.

5

6 Fon KaynaklarıMiktarYüzde Nakit vb Azalış974.45011 Tic. Alacak. Azalış7.013.35417 Diğer Alacaklardaki Azalış5.7112 Stoklardaki Azalış10.570.1171 Diğer dön.var. Azalış11.956.93429 Duran Varlık. Azalış4.366.12240 TOPLAM34.886.688100 Fon KullanımlarıMiktarYüzde K.V. Yüküm. Azalış21.038.97760 U.V.Yükümlülüklerdeki Azalış6.262.54418 Özkaynaklardaki Azalış7.585.16722 T OPLAM 34.886.688100

7 İşletme 34.886.688 TL fon kaynağı sağlamış ve bu kaynağı kullanmıştır. Şirket elde ettiği kaynaklarının büyük bir bölümünü diğer dönen varlıklar, stoklar ve tic alacaklardaki azalış ile sağlamıştır. Şirketimiz sağlamış olduğu bu kaynaklarla kısa vadeli yükümlülüklerini azaltmıştır ve sağlamış olduğu kaynakları bir bölümü ile de uzun vadeli yükümlülüklerini ve özkaynaklarını azaltmıştır.

8

9

10 Carin oran 1.3 olup istenilen düzeyin altındadır. Ayrıca sektör ortalamasında(3.15) altındadır. İşletmenin net çalışma sermayesi yeterli değildir. İşletmemizin nakit oranı %15”dir. Nakit orana iyi diyebilmemiz için bu oranın %20 veya üzeri ve sektör ortalamasın üstünde olmalıdır. Fakat şirketin nakit oranı bu oranların altındadır. Şirketin alacak devir hızı 82 gün olup sektör ortalamasının altındadır yani sektöre göre alacaklarını daha kısa sürede tahsil edebilmektedir. Stok devir hızı 144 gün olup sektör ortalamasının(83) çok üstündedir. Şirket daha kısa sürede stok yenilemesi gerekmektedir.

11 Şirketimiz toplam borcunun %35 i K.V.borçlar la %13 ü ise U.V.borç kullanmıştır. Kısa vadeli borç sektör ortalamasının(%33) üstünde olup uzun vadeli borç sektör ortalamasının(%7) altındadır. Şirket toplam varlıklarının %52 i duran varlıklarla % 48 i ise dönen varlıklarla finansa etmiştir. Şirketimiz finansmanda genel ilkeye uymaktadır. Ama imalat sektörü olduğu için duran varlıklara yatırım yapması gerekmektedir. Şirketin karlılıkları oranlarına baktığımızda 2008 yılında bu oranlar çok düşüktür keza şirket 2009 yılında kar elde edememiştir.


"Mutlu Anonim Şirketi, kurulduğu 1945 yılından itibaren Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma süreci olarak adlandırılan dönemde faaliyet göstermiş ve önceleri." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları