Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI"— Sunum transkripti:

1 ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
06 Aralık 2014

2 BAŞKANLIĞIMIZIN TARİHÇESİ
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı’nın Kuruluşu 633 sayılı kanun hükmünde kararname kapsamında tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ilgili birçok bakanlık kurum ve kuruluşu tarafından hizmet sunulan şehit yakınları ve gazilerin haklarını düzenleyecek ve koordine edecek müstakil bir daire başkanlığı olarak “Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı” kurulmuştur.

3 TEŞKİLAT ŞEMASI

4 KHK’ya Göre Başkanlığımızın Görevleri
633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’ya Göre Başkanlığımızın Görevleri Hak ve muafiyetlerin kullanımına ilişkin politika ve strateji belirlemek , uygulamayı izlemek ve koordine etmek Kamu, özel veya tüzel kişilerce yürütülen hizmetlere standartlar getirmek Toplumsal adaptasyon ve tedavi ihtiyaçlarının karşılanması için kurumlar arası koordinasyonu sağlamak Şehit yakınları ve gazilere yönelik faaliyetlere ilişkin usul ve esasları belirlemek, olası istismarı önlemek İstihdam ve ücretsiz seyahate ilişkin iş ve işlemleri yürütmek Sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek

5 HİZMETLERDE KAMU YAPILANMASI
-Kanun - Yönetmelik - Bakanlar Kurulu Kararları - Genelgeler Personelin Mensubu Olduğu Kurumlar Sosyal Güvenlik Kurumu - Tazminat Ödemeleri - Kira Ödemeleri (3713 S.K.) - Madalya İşlemleri - Malullük Değerlendirmesi - Aylık Bağlama - Hak Sahipliği Belgesi - Genel Sağlık Sigortası Ödemeler - Milli Eğitim Bakanlığı - YURTKUR - Yükseköğretim Kurumu Sağlık Bakanlığı Hastaneler - Özel Öğretim Kurumları - Okullar arası nakil - Burslar - Yurtlar Tedavi ve Rehabilitasyon Hizmetleri - Gelir İdaresi Başkanlığı - Vergi Daireleri - Belediyeler Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Faizsiz Konut Kredileri Vergi İndirimi ve Muafiyetleri Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı - EPDK - Elektrik Dağıtım Şirketleri - Belediyeler İçişleri Bakanlığı MSB - İstihdam - Ücretsiz Seyahat - Ulusal Politika ve Stratejiler - Koordinasyon - Sosyal Hizmet ve Yardım Yurt içi şehitlikler Yurtiçi ve Yurtdışı Şehitlikler Elektrik ve Su Ücret İndirimleri

6 BAŞKANLIĞIMIZIN YÖNERGESİ
tarihli ve sayılı Bakanlık Makam Olur’u ile yürürlüğe giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge’de belirtilen Daire Başkanlığı Birimleri şunlardır: İstihdam ve Seyahat Kartı İşlemleri Birimi Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Şehitlikler ve Anıtlar Birimi Araştırma, Geliştirme ve Proje Birimi Yönetim ve Tahakkuk Hizmetleri Birimi Satın Alma ve Bütçe Birimi

7 ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ
Yönetim ve Tahakkuk Hizmetleri Birimi - Soru Önergesi - İnsan Kaynakları - Hizmet içi Eğitim - Evrak Yönetimi ve dağıtımı - Taşınır ve Arşiv İşlemleri - Tahakkuk Hazırlama ve Ödeme Emri İşlemleri Şehit Yakınları ve Gazi Hizmetleri Birimi - Bilgi Edinme, BİMER - Talep ve şikayetleri değerlendirme k - Toplumsal adaptasyon ve Dayanışma faaliyetleri Araştırma, Geliştirme ve Proje Birimi - Proje Geliştirme - Uluslararası Düzeyde Yapılan Çalışmaların Takibi Satın Alma ve Bütçe Birimi - Satın alma İşlemleri - Bütçe Hazırlık ve Ödenek İşlemleri - Bedelli Kaynağı İş ve İşlemleri Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi - İlk Müdahale - Bilgilendirme - İletişim Şehitlikler ve Anıtlar Birimi - Yapım - Bakım - Onarım İstihdam ve Seyahat Kartı İşlemleri Birimi - Ücretsiz Seyahat Kartı İşlemleri - İstihdam İş ve

8 GENEL MEVZUAT TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Madde 10 –  (Ek fıkra: 7/5/ /1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz. Madde 61 –  Devlet harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleriyle, malül ve gazileri korur ve toplumda kendilerine yaraşır bir hayat seviyesi sağlar.

9 KANUNLAR 5510: Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5434: Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu 2330: Nakdi Tazminat Ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun 3713: Terörle Mücadele Kanunu 5233: Terör Ve Terörle Mücadeleden Doğan Zararların Karşılanması Hakkında Kanun 1005: İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkında Kanun

10 HAKLAR Aylık Bağlama Tazminat Ölüm Yardımı İstihdam Hakkı
Emekli İkramiyesi Faizsiz Konut Kredisi Ek Ödeme ve Eğitim - Öğretim Yardımı Ücretsiz Seyahat Su ve Elektrik Ücret İndirimi Anne ve Babaya Muhtaçlık Şartı Aranmaksızın Aylık Bağlanması Şeref Aylığı (Muharip Gaziler) Ortez, Protez ve İyileştirici Araç/Gereçlerde Katılım Payı Muafiyeti ve Kısıtlama Getirilmemesi Sağlık Hizmetlerinde Katılım Payı Muafiyeti

11 HAKLAR Kademe İlerlemesi, Derece Yükselmesi Kira Ödemesi
Askerlik Muafiyeti (Yd. Sub./Erbaş, Er) Hususi Damgalı Pasaport Verilmesi TSK Dayanışma Vakfı Yardımları OYAK Ölüm / Maluliyet Yardımları TSK Mehmetçik Vakfı Yardımları Özel Öğretim Kurumlarından Ücretsiz Yararlanma Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nce Bayilik Verilmesi Şehitler/Gaziler Gününde İdari İzin Sosyal Tesislerden Yararlanma (Eş, Anne/Baba ve Çocuklar) Müze ve Ören Yerlerinden Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar) Devlet Tiyatrolarından Ücretsiz Yararlanma (Eş ve Çocuklar)

12 MEVZUAT ÇALIŞMALARI Şehit yakınları ve gazilerimizle ilgili 43 ayrı mevzuat incelenmiş; Bu alanda faaliyet gösteren STK’lar ve ilgili kurumların görüşleri alınmış; Şehit Yakınları ve Gazilerimizin talep ve önerileri değerlendirilmiş; 12 Temmuz 2012 tarihinde 6353, 2 Ağustos 2013 tarihinde 6495, 19 Şubat 2014 tarihinde 6518 Sayılı Kanunlarda düzenlemeler yapılmıştır.

13 ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ
DURUM HAYATINI KAYBEDEN MALUL OLAN ÇOCUK ANNE BABA KENDİ ANNE-BABA 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu VAR 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Kanunu Güvenlik, asayiş görevleri YENİ HAK Harp Malulü Vazife Malulü - Yaptığı görevin sebep ve tesiri sonucu Muharip Gazi (46.902)

14 ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTI
Başkanlığımız tarafından şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarına, 4736 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca demiryolları ve denizyollarının şehir içi ve şehirlerarası hatlarından, belediyelere, belediyeler tarafından kurulan şirketlere, birlik, müessese ve işletmelere veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlere ait şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanmaları için kimlik kartları verilecektir. 04 Mart 2014 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de Ücretsiz veya İndirimli Seyahat Kartları Yönetmeliği yayımlanmıştır. Bu kapsamdaki başvurular her ilde ki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından alınmaya başlanmıştır. Kart basım işlemleri Bakanlığımız bünyesinde yapılmaktadır.

15 ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTI
Çeşitli kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlardan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenler ile vazife malulü sayılarak aylık bağlananların, Kendilerine, eşlerine, evli olmayan ve yirmi beş yaşını doldurmamış olan çocuklarına, anne ve babalarına ücretsiz seyahat hakkı sağlanmıştır.

16 ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTI
İl Müdürlüklerimiz aracılığıyla tarihi itibarı ile hak sahibi seyahat kartı başvurusunda bulunmuştur. başvuru onaylanmıştır kart postaya verilmiştir.

17 ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTI
Genel Bilgiler Hak sahibi kimlerdir? * sayılı Kanun kapsamından yararlanan Gaziler. * sayılı Kanunun 56 ve mülga 64. maddesi, * sayılı Kanunun 47. maddesinin sekizinci fıkrası, * sayılı Kanun * sayılı Kanunun mülga 45 ve * sayılı Kanunun 47. maddesinin birinci fıkrası kapsamında Hayatını kaybedenler, harp ve vazife malulleri

18 ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTI
Genel Bilgiler Hak sahibi kimlerdir? *3292 sayılı Kanun kapsamında vatani hizmet tertibinden aylık alanlar KENDİLERİ, EŞLERİ, ANNE VE BABALARI İLE EVLİ OLMAYAN VE YİRMİ BEŞ YAŞINI DOLDURMAMIŞ ÇOCUKLARI * sayılı Kanun kapsamında başarılı sporcuların KENDİLERİ

19 ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTI
Genel Bilgiler * Daha önceden maaş hakkına sahip şehit kız ve erkek çocukları maaş aldıkları sürece seyahat kartı alabilir. *Evlenme durumunda şehit-gazi çocuklarının hakları sona erer. * SGK tarafından verilen eski kartların geçerlik süresi ’te sona erecektir. * 5233 sayılı Kanun kapsamına giren terör mağduru sivil vatandaşlarımızın kart hakkı bulunmamaktadır.

20 ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ SEYAHAT KARTI
Genel Bilgiler İdari ve Cezai İşlemler * Yönetmeliğin 12. maddesinde «ücretsiz veya indirimli seyahat hakkının kullandırılmaması hâlinde bu haktan faydalandırılmayan her kişi için mülki idare amiri tarafından toplu taşıma aracının tarifesi üzerinden elli tam bilet bedeli tutarında idari para cezası uygulanır. Bu maddeye göre verilecek idari para cezaları tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir ve genel bütçeye gelir kaydedilir.» hükmü doğrultusunda işlem yapılır.

21 İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
Tarihli ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6518 sayılı Kanun ile şehit yakınları, gazi, gazi yakınları ve terör mağduru vatandaşların işe yerleştirme işlemleri İçişleri Bakanlığı’ndan Bakanlığımıza devredilmiştir.

22 İSTİHDAM HAKKI KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ İSTİHDAM HAKKI
DURUM: tarihinde kabul edilen 6495 Sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir, vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve malul olanlara bir, terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere bir istihdam hakkı verilmiştir. İSTİHDAM HAKKI (MEVCUT DURUM – YENİ TANINAN HAK) HAYATINI KAYBEDEN MALUL OLAN 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 2 1 Harp Malulleri YENİ TANINAN HAK 2330 Sayılı Nakdi Tazminat Kanunu Güvenlik, asayiş görevleri - Vazife Malulleri (TSK ve Güvenlik Mensubu) Vazife Malulleri (Diğer Kamu Görevlileri) Terör Mağdurları Sivil Vatandaşlarımız YENİ TANINAN

23 İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
Hak sahiplerinin atama teklifleri Devlet Personel Başkanlığı’nca değerlendirilerek 2015 yılı sonuna kadar kura usulü ile atamaları gerçekleştirilecektir. İçişleri Bakanlığı koordinesinde tarihleri arasında kişinin ataması yapılmıştır. Son yasa değişikliğiyle; Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığımızca 2015 yılı sonuna kadar yaklaşık kişinin işe yerleştirme işlemleri gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

24 “Şehit Yakınları ve Gazilerin İş ve İşlemlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı”
İllerde, şehit yakınları ile gazi iş ve işlemlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı ve görevli bir personelin katıldığı “Şehit Yakınları ve Gazilerin İş ve İşlemlerine Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı” 24 Şubat 2014 tarihinde Antalya ilinde gerçekleştirilmiştir.

25 İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
19-21 Haziran 2014 tarihlerinde Müsteşarımız Sayın Nesrin ÇELİK Hanımefendinin teşrifleriyle Şehit Yakınları ve Gazilerin İş ve İşlemlerinde Görevli Personele Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık bir ay gibi kısa bir zamanda İl Müdürlüklerimizin de katkılarıyla 3527 şehit yakını ve gazimizin atama işlemleri tamamlanarak Devlet Personel Başkanlığı’na iletilmiştir.

26 İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
22 Temmuz 2014 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleri ile gerçekleştirilen Kura Töreninde 3527 şehit yakını ve gazimizin atamaları gerçekleştirilmiştir.

27 Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının İstihdamına İlişkin 2
Şehit Yakını, Gazi ve Gazi Yakınlarının İstihdamına İlişkin 2. Kura Töreni 02 Ekim 2014 tarihinde Başbakanımız Sayın Ahmet DAVUTOĞLU’nun teşrifleri ile şehit yakını ve gazimizin kamu kurumlarına ataması 600 kişinin katıldığı kura töreniyle gerçekleştirilmiştir. Böylece 22 Temmuz – 02 Ekim 2014 tarihleri arasında toplam hak sahibi istihdam hakkından faydalanmıştır.

28 Toplamda 6.287 hak sahibi istihdam hakkından faydalanmıştır.
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM) İl Müdürlüklerimize tarihi itibarı ile başvuru yapılmıştır. Bu dosyalardan 3527 hak sahibinin ataması 22 Temmuz 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 02 Ekim 2014 tarihinde ise 2760 hak sahibinin ataması gerçekleştirilmiştir. Toplamda hak sahibi istihdam hakkından faydalanmıştır.

29 Genel Bilgiler Hak sahibi kimlerdir?
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM) Genel Bilgiler Hak sahibi kimlerdir? * Vazife ve harp malullüğü kapsamındaki TSK mensubu ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına iki, malul olanlara bir, *Vazife malullüğü kapsamında bulunan diğer kamu görevlilerinden hayatını kaybedenlerin yakınlarına veya malul olanlara bir,  *Terör mağduru sivil vatandaşlardan terör eylemleri nedeniyle hayatını kaybeden veya engelli hale gelenlere bir,  istihdam hakkı verilmiştir.

30 Genel Bilgiler İki hak sahipliği
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM) Genel Bilgiler İki hak sahipliği İki hak sahipliği durumunda; eş veya çocuklardan bir kişi, anne, baba veya kardeşlerden bir kişi olmak üzere toplam iki kişi, Eş veya çocukları yoksa, anne, baba veya kardeşlerden toplam iki kişi, Anne, baba ve kardeşleri yoksa, eş veya çocuklardan toplam iki kişi Tek hak sahipliği durumunda; kendisi, eşi veya çocuğu, eşi ve çocukları yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi.

31 İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
Genel Bilgiler Uyarı: Eş ve çocukların bulunması halinde bu haktan anne, baba veya kardeşler yararlanamaz. Anne, baba veya kardeşleri bulunması halinde bu haktan eş ve çocuklar yararlanamaz. İki grup arasında karşılıklı feragat hakkı bulunmamaktadır. Fakat istisnai durumlarda feragate gerek kalmadan hak geçişi vardır.

32 Genel Bilgiler İstisnai Durumlar istihdam hakkından faydalanamazlar.
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM) Genel Bilgiler İstisnai Durumlar - Bir başkasının bakımına muhtaç olacak derecede engelli olanlar, - Kanunun ek 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında sayılan kurum ve kuruluşlarda görev yapanlar, - İstihdam hakkını sağlayan olayın meydana geldiği tarihten sonra söz konusu kurum ve kuruluşlarında görev yapmakta iken bu görevinden ayrılmış olanlar, - Kırk beş yaşını doldurmuş olanlar, istihdam hakkından faydalanamazlar.

33 Genel Bilgiler 45 yaş durumu
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM) Genel Bilgiler 45 yaş durumu 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun ek 1 inci maddesi kapsamında kırkbeş yaşını doldurmuş olanlar istihdam hakkından yararlanamamaktadır. Bunun tek istisnası Yönetmeliğin özel durumlar başlıklı geçici 2. maddesinde belirtildiği üzere 2/8/2013 tarihinden önce ilgili Kanun kapsamında yer alınmasıdır.

34 İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM)
Genel Bilgiler Hak sahipleri hangi unvanlı kadrolara atanacaktır? *İlköğretim, ortaokul, ilkokul mezunu olan hak sahipleri hizmetli unvanlı kadrolara;  *Ortaöğretim ve yükseköğretim mezunu olan hak sahipleri ise memur unvanlı kadrolara atanacaktır. *Sözleşmeli personel pozisyonları ve işçi kadrolarında ise Devlet Personel Başkanlığınca belirlenen aynı veya eşdeğer unvanlı pozisyon ve kadrolar esas alınacaktır.

35 Genel Bilgiler Evlat Edinme
İŞE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ (İSTİHDAM) Genel Bilgiler Evlat Edinme Konuya ilişkin olarak İçişleri Bakanlığı’na şehit yakını olarak yapılan bir başvurunun mahkeme kararı ile reddedildiğine dair bir örnek mevcuttur. Şehadet olayı meydana gelmeden gerçekleşen evlat edinme durumunda hak sahipliği söz konusu olabilir. Gazilerin evlat edinmesi konusunda Bakanlığımıza yapılmış resmi bir başvuru bulunmamaktadır. Konunun, Medeni Kanun hükümleri doğrultusunda değerlendirilmesi gereken hukuksal bir konu olması nedeniyle her başvurunun kendi özelliği içinde irdelenmesi gerekmektedir.

36 ŞEHİT GAZİ BİLGİ SİSTEMİ
Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan güncel veriler ve MERNİS sisteminden elde edilen bilgiler eşliğinde Şehit Gazi Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Şehit yakınları ve gazilerimize ilişkin bilgilerin güncel tutulması için Sosyal Güvenlik Kurumu ile web servis entegrasyonu sağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu ve MERNİS ile yapılan entegrasyon ile hak sahipliği ve kapsam bilgileri anlık olarak güncellenebilmektedir. Şehit Gazi Bilgi Sistemi üzerinden istihdam ve kart başvurularının kaydı ve sorgulaması yapılmaktadır. intra.aile.gov.tr

37 MADALYALAR 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı MADALYALAR 2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu 2933 Sayılı Madalya ve Nişanlar Kanununun 2. Maddesinde madalyalara yönelik uygulamalar ifade edilmektedir. Buna göre: Devlet Şeref Madalyası Devlet Övünç Madalyası Devlet Üstün Hizmet Madalyası Devlet Savaş Madalyasının Uygulama kriterleri belirlenmiştir.

38 MADALYALAR Kıbrıs Barış Harekatı Madalyası
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı MADALYALAR Kıbrıs Barış Harekatı Madalyası Ayrıca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti tarafından Kıbrıs Barış Harekatına katılan gazilere "Milli Mücadele Madalyası" verilmesi yönünde çalışma yürütülmektedir. Konuyla ilgili KKTC Büyükelçiliği veya konsolosluklarından bilgi alınması mümkündür.

39 İş Akış Şeması Şehit ve Gaziye İlişkin Bilginin Alınması
(Telefon, Kamu Kurumları, İnternet, Basın.. vb ) Bilginin Teyidi ve Ön Değerlendirme Hane Ziyareti ve Durum Tespit Bakanlığa Bilgi Notları Ulaştırılır Şehit Yakını ve Gaziye ilişkin bilgiler veri tabanına girilir Sosyal Hizmet Müdahalesi Başlatılır Tören, Defin ve Diğer İşlemler Başlatılır Hukuki Destek Süreci (Yazılı ve görsel broşürler hazırlanılarak ilgililere ulaştırılmasını sağlamak) Psikososyal Destek ve Toplumsal Hayata Uyum Süreci Sosyal Hizmet ve Sosyal Yardım Süreci Başka Kuruma Yönlendirme ve Takip (Sağlık Bakanlığı, MSB, Emniyet G.M. TSK vb.) Hizmet Sunum Modeli Kararı (Kabul / Yönlendirme ) Şehit Yakınları ve Gazilere Yönelik Hizmetler Uygulanır Uygulamada elde edilen bilgiler raporlanır ve veri tabanına kaydedilir. İzlemeye alınır

40 Şehit Bilgi Notu Formu

41 Gazi Bilgi Notu Formu

42 Örnek Bilgi Notu Formu

43 Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği
tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği’nde «Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi» oluşturulması öngörülmüştür.

44 Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi
Şehadet ya da maluliyet haberinin alınmasının ardından; hane ziyareti sonrası başlatılan sosyal hizmet müdahalesinde gerçekleştirilen DURUM TESPİTİ SONUCU, Şehit yakını ve gazinin ilk durumuna ilişkin bilgiler ışığında Vaka Sorumlusu tarafından HİZMET SUNUM MODELLERİNE karar verilir. çocukların eğitimi, hukuki destek, psikososyal destek, sosyal yardım desteği, sağlık desteği ile

45 Şehit Yakınları ve Gaziler Birimi
Şehit yakınları ve gazilere yönelik çalışma hayatı ile ilgili destekler sunulur. İlgili kurum ve kuruluşları harekete geçirmek suretiyle konun takibi gerçekleştirilir, Kaydedilen bilgiler ışığında şehit yakını ve gaziler izlemeye alınır. Düzenli aralıklarla gerçekleştirilecek ziyaretler ile ailenin durumu takip edilir.

46 34 Ülkede 78 Türk Şehitliği 74 İlimizde 349 Şehitlik Almanya
Arnavutluk Avusturya Azerbaycan Bosna-Hersek Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Estonya Hindistan Irak İngiltere İran İsrail İtalya Japonya KKTC Kore Kosova Letonya Libya Macaristan Malta Mısır Myanmar Polonya Romanya Rusya Sırbistan Suriye Suudi Arabistan Ukrayna Ürdün Yemen Yunanistan

47 DEVAM EDEN PROJE ÇALIŞMALARI
Sarıkamış Harekât Alanlarının Düzenlenmesi: Sarıkamış Harekat Alanlarının Düzenlenmesine ilişkin Bakanlığımızın tarihinde TOKİ ile yaptığı protokole istinaden yaklaşık TL ‘ye mal olacağı tahmin edilen anıt ve düzenlemeler için TOKİ ihale yapmış ve ilgili müteahhit çalışmalara başlamıştır. Müsteşarımız Sayın Nesrin ÇELİK’ in himayelerinde 01 Ağustos 2014 tarihinde Sarıkamış’a yapılan ziyarette Sarıkamış Harekatı Anma Alanına ilişkin inşaatta incelemelerde bulunulmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın 100.Yılı olan 2015 yılına kadar alan inşaatının bitirilmesi için Müsteşarlık Makamı seviyesinde diğer birimlerle de görüşmeler devam etmektedir.

48 Sarıkamış Harekatı Anma Alanından Görüntüler

49 DEVAM EDEN PROJE ÇALIŞMALARI RİZE HEMŞİN ALİ PAŞA ŞEHİTLİĞİ
Rize İli Hemşin İlçesi Yeniköy Mahallesinde bulunan Hicri 1331 yılında Fırtına Deresinde Ruslarla yapılan muharebe sırasında şehit düşen Ali Paşa’nın Türbesinin yapımı Hemşin Belediyesi tarafından talep edilmiştir. Milli Savunma Bakanlığı tarafından şehitlik olduğu teyit edilmiştir. Bakanlığımız Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı teknik personeli tarafından hazırlanan Mimari Avan Projesi incelenme raporuna göre gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, uygulama projesinin hayata geçirilmesi Bakanlığımızca uygun görülmüştür.

50 BAYBURT ŞEHİTLİK ALANI DÜZENLENMESİ
DEVAM EDEN PROJE ÇALIŞMALARI BAYBURT ŞEHİTLİK ALANI DÜZENLENMESİ İl Müdürlüğümüz koordinesinde, Bayburt Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan ‘’Şehitlik Alanı Düzenlemesi’’ Bakanlığımız Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı teknik personeli ile Başkanlığımız personeli tarafından yerinde incelenerek uygun görülmüştür. Projenin uygulanması ve gerekli ödeneğin aktarılması için Bakanlık Olur'u alınmıştır.

51 DEVAM EDEN PROJE ÇALIŞMALARI
MYANMAR TÜRK ŞEHİTLİKLERİ YAPIM ÇALIŞMALARI Ocak 2013 tarihinde; ihaleleri yapıldı. İnşaatlar başlatıldı. Yapımı TİKA tarafından sürdürülmektedir.

52 DEVAM EDEN ŞEHİTLİK PROJESİ ÇALIŞMALARI
HİNDİSTAN SÜMERPUR ŞEHİTLİK ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI. Birinci Dünya Savaşı esnasında Irak Cephesi’nde bulunan birliklerimizden Bağdat, Musul, Süleymaniye bölgelerinde İngilizler tarafından esir alınan askerlerimizin götürüldükleri Sümerpur esir kampında vefat edenlerin defnedildiği şehitliktir. Bakım ve onarıma ilişkin İzinlerin alınmasıyla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

53 DEVAM EDEN PROJE ÇALIŞMALARI
Polonya Krakow Şehitlik Çalışmaları Başlatıldı Varşova Büyükelçiliğin 1996 yılında başlattığı çalışma sonrasında yapılan araştırmalara göre 1 inci Dünya savaşında Galiçya Cephesinde 1050 askerimiz şehit olmuştur. Gerekli izinlerin alınmasına müteakip şehitlerimizin anısına Krakow’da şehitlik anıtının yapılması planlanmaktadır. Söz konusu projenin yapımının Milli Savunma Bakanlığı’na devredilmesi hususunda yazışmalar devam etmektedir.

54 DEVAM EDEN ŞEHİTLİK PROJESİ ÇALIŞMALARI
  Slovakya Şehitlik Çalışmaları Slovakya’da bulunan şehit mezarlarının düzenlenmesi amacıyla Slovakya’nın değişik şehirlerinde bulunan ve yerleri tespit edilen 21, tespit edilemeyen 30 şehit mezarının tek bir şehitlikte toplanması ve sembolik bir anıtın başkent Bratislava’da yapılması Dışişleri Bakanlığımızca önerilmiştir. Bu kapsamda, Başkanlığımız temsilcilerinin de katılımıyla Milli Savunma Bakanlığı temsilcisinin eş başkanlığında Slovakya Türk Şehitlikleri Komisyonu oluşturulmuştur. Slovakya tarafınca şehitlik ve anıt yeri için yer gösterilmesi beklenmektedir. Yerlerin belirlenmesi sonrasında ihale işlemleri başlatılacaktır.

55 DEVAM EDEN PROJELER Türkiye’den Bosna Hersek’ e Gönül Köprüsü Projesi Hazırlanan bu proje ile Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ilişkileri artırmak, ortak tarihi vurgulamak ve kültürel köprüler kurabilmek adına ülkemizde yaşayan Bosna-Hersek kökenli şehit anneleri, şehit eşleri, şehit babaları ve şehit çocukları ile Bosna-Hersekli şehit anneleri ve şehit yakınlarının Bosna’da bir araya getirilmesi amaçlanmaktadır.

56 GAZİ EVLERİ PROJE ÇALIŞMALARI
Şehit yakınları ve gazilerimizi sosyal ve kültürel bakımdan desteklemek ve topluma adaptasyonlarına katkıda bulunmak amacıyla eğitici, geliştirici, danışmanlık ve rehberlik hizmetlerinin verileceği Gazi Evi Modelinin aşağıda belirtilen illerde hayata geçirilmesi planlanmıştır. Ancak yapılması planlanan Gazi Evleri projelerinin Kalkınma Bakanlığı’nca ve 2015 yılları yatırım programına alınmaması nedeniyle proje çalışmaları durdurulmuştur. Gaziantep ( TL) Çanakkale ( TL) Kütahya ( TL) Kilis ( TL) Kars ( TL) Sakarya

57 Gazi Sosyal Bakım ve Destek Merkezi
PROJE ÇALIŞMALARI Gazi Sosyal Bakım ve Destek Merkezi Şehit yakınları ile gazilerin topluma adaptasyonunu sağlamak ve rehabilitasyonuna yönelik her türlü hizmetleri vermek üzere oluşturulması planlanan Gazi Sosyal Bakım ve Destek Merkezinin İstanbul’da hayata geçirilmesi planlanmaktadır yılında fizibilite çalışmalarına başlanacaktır.

58 KOSOVA’DAN TÜRKİYE’YE GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ
TAMAMLANAN PROJELER KOSOVA’DAN TÜRKİYE’YE GÖNÜL KÖPRÜSÜ PROJESİ Bakanlığımız Şehit Yakınları ve Gaziler Daire Başkanlığı ve Kosova Türkiye Büyükelçiliği tarafından her iki ülke şehit ve gazi yakınlarına yönelik projemiz Mayıs 2013 tarihinde Ankara’da, Mayıs 2013 tarihinde de Kosova’da hayata geçirilmiştir.

59 BİZ DEĞİL MİYDİK? PROJESİ
TAMAMLANAN PROJELER BİZ DEĞİL MİYDİK? PROJESİ Bu proje ile gerek 1915 yılında olduğu gibi milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek gerekse Çanakkale’ye gelemeyen milyonlara bu ruhu ulaştırmak amaçlanmıştır. Proje iki bölümden oluşmaktadır. İlki 2013 ve devamı 2014’te faaliyete geçirilmiştir.

60 KIBRIS GAZİLERİ BULUŞMASI PROJESİ
TAMAMLANAN PROJELER KIBRIS GAZİLERİ BULUŞMASI PROJESİ 18-21 Eylül 2013 tarihleri arasında Kıbrıs Harekatında görev almış gazilerimize yönelik bir projedir. Kıbrıs Gazilerimize Sayın Bakanımızın teşrifleri ile akşam yemeği verilmiştir. 39 yıl sonra Kıbrıs’ı ziyaret etmeleri sağlanan Gazilerimiz KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Dr. Derviş EROĞLU ile görüşmüş, Boğaz ve Karaoğlanoğlu Şehitliklerini ziyaret etmişlerdir.

61 Gazilerin Çanakkale Buluşması Projesi
19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle Eylül 2014 tarihleri arasında Türkiye’nin her ilinden toplam 324 Gazimizin katılımıyla  “Gazilerin Çanakkale Buluşması” isimli proje gerçekleştirilmiştir.

62 Gazilerin Çanakkale Buluşması Projesi
KATALOĞU

63 Şehitlik ve Anıtlar Şehitlik ve Anıtlar konusundaki mevzuat eksikliğinin giderilmesi için, ‘Şehitlik Yönetmeliği’ taslak çalışmaları ilgili Bakanlıklarla koordinasyon halinde yürütülmektedir.

64 MEVCUT UYGULAMA Şehit mezarlarının yapım, bakım ve onarımları konusunda; İlgili kurumlarca mevcut uygulamalarına devam edilmekte olup, Bakanlığımız 1111 sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46. maddesi kapsamında Bedelli Askerlik Uygulamasından toplanan kaynaktan, Milli Savunma Bakanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ödenek aktarmaktadır.

65 MEVCUT UYGULAMA Şehitlik düzenlemesi ile Anıt yapımı hizmetleri;
Uygulanabilir projeler için; öneren kişi, Sivil Toplum Kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları tarafından, bulundukları ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine yazılı müracaatları gerekmektedir. İl Müdürlükleri tarafından uygun görülerek Bakanlığımıza önerilen projeler, Bakanlık Makamınca onaylanması halinde, iş ve işlemlerin yürütülmesi için İl Müdürlüklerimize ödenek aktarımı yapılmaktadır.

66 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Bedelli Askerlik Uygulamasından Toplanan Kaynağın Kullanımı Usul ve Esasları Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

67 Kanun * 1111 Sayılı Askerlik Kanununun geçici 46 ncı maddesinde yapılan düzenlemede ; “ her ne sebeple olursa olsun henüz fiili askerlik hizmetine başlamamış, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle (bu tarih dâhil) 30 yaşından gün almış ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu ile 1111 sayılı Askerlik Kanununa tabi yükümlüler, istekleri halinde, askerlik şubelerine başvurmaları ve Türk Lirası parayı ödemeleri şartıyla temel askerlik eğitimine tabi tutulmaksızın askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılırlar.’’ Denilmektedir. ( tarih 6252/4 Askerlik kanunda değişiklik yapılmasına dair kan.) * Bu uygulama kapsamında ödenecek paralar , Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı adına TC Ziraat Bankası, T. Vakıflar Bankası ve T. Halk Bankasında açılacak özel hesaba yatırılır.

68 Harcama Usul ve Esasları
* 30 Aralık 2012 tarihli sayılı resmi gazete yayımlanan 1111 Sayılı Askerlik Kanununun geçici 46 ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Uygulaması Kapsamında Toplanan Kaynağın Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine Dair Usul ve Esaslar.

69 Usul ve Esasların 4.maddesi : Özel Hesaptan Yapılacak Harcamalar
* 1. Sosyal Hizmetler Kanunun ek 7 nci maddesinde sayılan , bakıma muhtaç engellilere özel bakım merkezlerinde ya da ikametgahlarında verilen bakım hizmetlerinin bedelleri. * 2. Emekli Sandığı Kanununun ek 79 ncu maddesine göre hak sahiplerine yapılan ek ödemeler ile eğitim öğretim yardımlarına karşılık yapılan ödemeler. (2330 Sayılı Kanun Kapsamında maaş bağlanan harp veya vazife malulleri ile dul, yetim ve çocukları) * 3. Özel Eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerin ücretsiz taşıma bedelleri. * Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21 nci maddesi kapsamındaki hak sahiplerinin kira bedelleri. * yaş üstü aylık ödemeleri (2022) * 6. Engellilere yönelik rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim okulları projeleri. * 7. Yurt içi ve yurtdışı şehit mezarlarının ve şehitliklerin yapım ve bakımı. * 8. Şehit yakını ve gazilerimize yapılan Faizsiz konut kredisi ödemeleri. * 9. Şehit yakınları, gaziler, muhtaç er ve erbaş aileleri ,Türk Silahlı Kuvvetleri’ne mensup vazife malulleri ile emniyet hizmetleri sınıfına mensup vazife malullerine yönelik sosyal hizmet ve yardım faaliyetlerine ilişkin ödemeleri.

70 Uygulama Esasları * Usul ve esasların 4 ncü maddesi f , g ve ğ bentlerinde belirtilen harcamalar Başkanlığımızın uygulama alanına girmektedir. Buna göre, * Usul ve Esasların 4 ncü maddesi (f )bendine göre Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı , Emniyet Genel Müdürlüğü ile Dışişleri Bakanlığı merkez teşkilatları, taşra teşkilatlarının yıllık ihtiyaçlarını belirleyip şehit mezarlarının ve şehitliklerin yapım bakım ve onarımları için Bakanlığımızdan ödenek talebinde bulunurlar. * Başkanlığımızca , Strateji Geliştirme Başkanlığının finansman programına göre uygun miktarlarda ilgili kurumlara ödenek tahsisi yapılır.

71 Faizsiz Konut Kredisi * Usul ve Esasların 4 ncü maddesi ( g) bendi uyarınca, hak sahibi olan Şehit yakını ve gazilerimizden Ziraat Bankasına faizsiz konut kredisi için başvuranların listesi Başkanlığımıza gönderilir . Anılan liste tutarları Başkanlığımızca kontrol edildikten sonra Toplu Konut İdaresi Başkanlığının hesabına havale edilmektedir.

72 Sosyal Hizmet Faaliyetleri
* Usul ve Esasların 4 ncü maddesi (ğ) bendi kapsamında Başkanlığımızca ve İl Müdürlüklerimizce şehit yakını ve gazilerimize yönelik sosyal hizmet faaliyetleri yapılmakta ve bu faaliyetlere ilişkin harcama tutarları buradan karşılanmaktadır. * İl Müdürlüklerimiz ,kendilerine Başkanlığımızca tahsis edilen ödenekler doğrultusunda aşağıda belirtilen konularla ilgili faaliyetler yapabileceklerdir.

73 Faaliyetler * Ramazan ayında iftar yemekleri organize edilmesi
* Başta dini ve milli bayramlar olmak üzere anneler günü ve diğer özel günlerde şehit yakını ve gazilerimizin evlerinde ziyaret edilmesi, * Ramazan ayında iftar yemekleri organize edilmesi * 18 Mart Şehitler Günü ve 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri * Şehit yakını ve gazilerimiz ile çocukları için gezi düzenlenmesi. * İlk olay anında ailenin yanında bulunma ve gerekli işlemlerle ilgili rehberlik yapılması. * Mevcut haklarla ilgili bilgilendirme yapılması. * Bu alanda uzman bir ekibin düzenli aralıklarla psiko-sosyal destek faaliyetleri yürütmesi. * Mevcut derneklerle koordinasyon toplantıları ve ortak çalışmalar yapılması. * Kuruluşlarımızdaki çocuklarımızla birlikte şehitler günü (18 Mart) ve gaziler gününde (19 Eylül) şehitlik ziyareti gerçekleştirilerek çocuklarımızda farkındalık oluşturulması.

74 Faaliyetlere ilişkin yapılacak harcama usulleri
* Usul ve Esasların 4 ncü maddesi (a) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere Bakanlık özel hesabından yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işlerinde 04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 5/01/2002 tarihli 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu hükümleri uygulanır. * Harcama yetkilileri , harcama talimatlarının kanun tüzük ve yönetmelikler İle diğer mevzuata uygun olmasından, özel hesaptan harcama yetkisi verilen paraların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından sorumludur. * Esaslarda belirtilen hizmetleri yerine getirmek amacıyla özel hesaptan alınan taşınırlar harcamayı gerçekleştiren kurumun kayıtlarına alınır.

75 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
PSİKO-SOSYAL DESTEK Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı

76 Müjde Vermek 12.07.2013 Bugün çok ilginç bir olay yaşadım.
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Müjde Vermek Bugün çok ilginç bir olay yaşadım. İşyerinde Manisa ilinden arayan şehit eşi Fatma Nur Hanım ile telefonda görüştüğüm sırada bana söylememesine rağmen eşinin vefat tarihini bildim İçime mi doğdu? Bilemiyorum. Ardından da kendisine Bakanlığımızca hazırladığımız yeni düzenlemeye ilişkin bir müjde verdim. Bana yıllardır beklediği haberi benden aldığını söyledi. Müjde vermek! Ne anlamlı ve hoş bir söz. Bir insanın yaşamına dokunabilmek...

77 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Travmatik Olay Travmatik olayların ardından mağdurların yaşamsal ihtiyaçlarının karşılanması çok önemli bir psikososyal müdahaleyi gerektirmektedir. Dolayısıyla bu alan Bakanlığımızın doğrudan müdahale edebileceği bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır.

78 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Travmatik Olay Kurumlararası Koordinasyonun Önemi: Şehit yakınları ve gazilerimize yönelik sağlanan hakların en hızlı ve engelsiz bir şekilde karşılanmasının sağlanması açısından son derece önemlidir. Çünkü araştırmalar, travmatik olayların ardından mağdurların travmanın hatırlatıcılarına kontrolsüz bir biçimde maruz kalmaları halinde travmayı yeniden yeniden yaşamalarına neden olacağından iş ve işlemlerde yeniden mağdur edilmemeleri önem arz etmektedir.

79 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Durum Tespiti Terör ile mücadele sırasında şehit ve/veya gazi olan bireyler ile örneğin Kumrular ya da Gaziantep’teki saldırılarda uygulanabilecek müdahaleler farklı içerikler gösterebilir. Her olay kendine özgü olduğundan, gelişimi ve sonuçlarının ayrı özellikler taşıyabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu açıdan Durum Tespitinin ve sürecin şehit yakını ve gazilerimizin yaşamış olduğu travma göz önünde bulundurularak aşama aşama yapılandırılması ve değerlendirilmesi gereklidir. .

80 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Bana ne olacak? Olay anında doğru ve hızlı bir müdahalede bulunulması gerekmektedir. Bu aşamada kişinin kendisine sorduğu şimdi “bana ne olacak?” sorusunun açık ve net bir biçimde yanıtlanması önemlidir. Travmatik durumlarda belirsizliğin olumsuz etkisi söz konusudur. Süreçle ilgili net bilgi verilmeli ve doğru bir yönlendirmede bulunulmalıdır.

81 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Eğitim Bu nedenle akut, kısa ve uzun dönem psiko- sosyal müdahalede bulunacak ekibin alan bilgisi ve olumlu iletişim becerileri açısından sürekli eğitimlerden geçirilmesi gereklidir. Şehit yakını ve gazilerin yaşamlarında köklü değişiklikler ve zorluklar yaşamaları, klinik ve psiko-sosyal müdahalenin sürekliliğini gerektirmektedir.

82 Kuşaklararası Aktarım
Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı Kuşaklararası Aktarım Kişinin ilk travmanın etkisinden kurtulamaması, etrafındaki kişileri, eşini, çocuğunu, anne babasını etkilemektedir. Bu durum kuşaklararası aktarılan toplumsal bir travmaya dönüşebilmektedir. Bireysel Ailesel ve Toplumsal aktarım söz konusu olduğundan uzun vadede toplum sağlığı açısından koruyucu faktörlerin önemli etkisi olacağı kaçınılmazdır.

83 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
Özet Özetle, yas sürecindeki olumlu yaklaşım boğulmakta olan bir kişiye can simidi atmak gibidir. Bu süreç, kişi kıyıya çıkana kadar devam eder. Psiko-sosyal destek süreci aşamaları ve derinliği olan çok uzun bir süreçtir. Uygulamada; Örneğin bir çocuğa laleden bebek, kağıttan uçak ya da uçurtma yapmasını öğretmek gibi her aşamada kişiye yanında olduğunu hissettirmek önemlidir.

84 Farklılığımızı fark edebiliyor muyuz?

85 Evren… Sonsuzluk…

86 Çiçek olmak…

87 Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı
ARZ EDERİM Ali Şefik DENİZ Şube Müdürü Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığı


"ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları