Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Pazarlama araştırmalarında veriler üç yöntemle elde edilir

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Pazarlama araştırmalarında veriler üç yöntemle elde edilir"— Sunum transkripti:

1 Pazarlama araştırmalarında veriler üç yöntemle elde edilir
Pazarlama araştırmalarında veriler üç yöntemle elde edilir. Bunlar anket, deney ve gözlem yöntemleridir. Pazarlama araştırmalarında iki tür veri toplanır. Bunlardan ilki, doğrudan araştırma gurubundan toplanan verilerdir ki bunlara birinci el veri denir. Diğeri ise daha önce yapılmış araştırma sonuçlarını içeren, üniversiteler, Türkiye İstatistik Kurumu gibi kuruluşların yaptıkları araştırmalar sonucu hazırladıkları basılı materyallerden elde edilen, ikinci el verilerdir.

2 Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi Pazar temelde tüketiciler pazarı, örgütsel Pazar ve uluslararası Pazar biçiminde üç kısımda incelenir. Örgütsel pazarda kendi arasında; endüstriyel pazarı, aracılar pazarı, devlet pazarı olarak üçe ayrılmaktadır. Pazarlama yönetiminin pazarlama eylemlerini yönlendirdiği pazara, hedef pazar denir. Pazarlama Karması Pazarlama karması, pazarlama eylemlerinin özünü/çekirdeğini oluşturmaktadır. Ürün,Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma’dan oluşmaktadır.

3 Ürün; bir istek veya ihtiyacı karşılamak üzere, bir pazara sunulan fiziki ürün veya hizmet, düşünce ve bilgi gibi fiziki olmayan herhangi bir değerdir. Mallar değişik şekilde sınıflandırılabilir. Yönlendirildikleri Pazar türüne göre iki guruba ayrılabilir. Tüketim malları; Tüketicilerin kişisel ya da ailesel ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın aldıkları mallardır. Endüstriyel mallar(üretim malları); Başka mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere satın alınan mallardır.

4 Tüketim mallarının bir diğer sınıflandırması da, satın alma ve pazarlama özellikleri açısından yapılan sınıflandırmadır. Kolayda Mallar: Tüketicilerin sık satın aldığı ve alırkn pek fazla çaba harcamadıkları, kolayca pek çok yerde bulabildikleri mallardır.Şeker, ekmek, diş macunu gibi birçok mal kolayda mallardır. Beğenmeli Mallar: Bu tür tüketim malları, tüketicilerin fiyat, kalite, modaya uygunluk gibi faktörleri değerleyerek, karşılaştırmalı olarak satın aldıkları mallardır. Giyecekler, mobilya gibi. Özellikli Mallar: Tüketicilerin satın lmadan önce ve satın alırken, özellikleri ile ilgili bilgi toplamak için yoğun çaba harcadıkları mallardır. Bilgisayar, müzik seti, otomobil gibi. Aranmayan Mallar: Tüketicilerin satın almak için özel çaba sarfetmedikleri, ama bir şekilde ihtiyaç duyulan ürünlerdir. Örnek mezar taşları.

5 Dağıtım Kanalları Dağıtım eylemlerini pazarlama yönetiminin bizzat kendisinin üstlenmesine ve böylece ürünlerin tüketicilere üretici tarafından ulaştırılmasına doğrudan dağıtım denir. Aracılardan yararlanılarak gerçekleştirilen dağıtım ise dolaylı dağıtım denir. Dağıtım Kanalı: Fikir, ürün ve hizmetin doğuş, çıkarım veya üretim noktalarına veya bu gibi üretim noktalarından son kullanım noktalarına kadar götürülmesiyle uğraşan, birbirine bağımlı bir dizi kurum ve kuruluşun oluşturduğu örgütsel bir sistemdir.

6 Dağıtım Kanalı Aracıları; Tüccar ve yardımcı aracılar olmak üzere iki gurupta incelenir. Tutundurma Tüketicinin ürünü benimsemesi veya ürün hakkında olumlu bir düşünceye kavuşturulması,üretilen mal ve hizmetlerin satışının sağlanması ve giderek artırılması için yapılan tüm çabalara tutundurma denir. Tutundurma kararları başlıca dört biçimde incelenmektedir. Bunlar, reklam, halkla ilişkiler, yüz yüze satış, ve satış özendirmedir.

7 Reklam; belirli bir kaynak tarafından malların, hizmetlerin veya düşüncelerin para karşılığında iletişim araçları vasıtasıyla, tarif edilerek duyurulmasıdır. Reklamın temel özellikleri: Yayılabilme Geniş kitleye sunulabilme Daha geniş ifade gücü Gayri şahsiliktir.

8 Halkla İlişkiler Bir ürün, hizmet veya kuruluşa olan talebi yüz yüze olmayan bir şekilde uyarmak için, bunlar hakkında sponsor tarafından bir bedel ödemeksizin, yazılı basında ticari değeri olan haberlerin çıkarılmasının sağlanması veya radyo, TV, ve sahnede olumlu tutumlar ve duyumlar elde edilmesidir. Yüzyüze Satış Yüzyüze esasına dayalı, satışı gerçekleştirme amacına yönelik bir sunuş şekli olarak tanımlanmaktadır. Satış Özendirme/ Satış Teşviki(Promosyon) Satış teşviki(geliştirme); reklam, yüzyüze satış ve halkla ilişkiler dışında kalan ve genellikle süreklilik göstermeyen fuarlara katılım, sergiler gibi kısa dönemde satın almayı teşvik edici satış çalışmasıdır.

9 YENİ PAZARLAMA YÖNTEMLERİ
Elektronik Ticaret; mal ve hizmetlerin üretim, reklam, satış ve dağıtımlarının telekomünikasyon ağları üzerinden yapılmasıdır. İnternet yoluyla pazarlama faaliyetleri İşletmeden işletmeye(Business to business; B2B) İşletmeden nihai tüketiciye( Business to Customers; B2C) C2B; Tüketiciden İşletmeye C2C; Tüketiciden tüketiciye G2G; Devletlerin birbirleriyle ytaptıkları. C2G; Vatandaşın devletle elektronik ortamda yaptığı ödemeler G2C; Devletin çalışanlarına yağtığı ödemeler G2B; Kamu kurumlarının işletmelere yaptığI B2G; İşletmelerin kamu kurumlarıile yaptığı elektronik ticaret uygulamaları

10 İlişki Pazarlaması Çeşitli hizmet örgütlerinde müşteri ilişkilerini iyileştirmek, korumak ve çekici kılmak üzere, müşteri memnuniyeti sağlayacak uygulamaların gerçekleştrilmesi, satış sonrası süreçte müşteriye özel uygulamalarla ilişkilerin sürekli hale getirilmesi olarak tanımlanmaktadır. İçsel Pazarlama Firma faaliyetlerini gerek iç, gerek dış müşterilerinin tatminini sağlayacak şekilde organize etmek, nihai firma misyonuna ulaşmak amacıyla, yetenekli personeli istihdam ve muhafaza etmek, firmanın tüm çalışanlarının içsel iletişimi ve motive edici diğer unsurları kullanarak, dış müşteri tatminini sağlamaya yöneltmektir.

11 Amaca Yönelik Pazarlama
İşletmenin sosyal bir konu, dava veya fikre destek olduğunu, pazarlama mesajlarında işlemesi ve bu süre içerisinde elde edilen satış gelirlerinin bire bölümünü bu sosyal konu, fikir veya davanın gerçekleşmesinde çaba gösteren tarafa bağışlamasıdır. Niş Pazarlama Bir pazarın demografik, coğrafik faktörler gibi belli ölçütlere göre bölümlendirilmesi sonucu elde edilen Pazar bölümlerinin, daha alt türdeş gruplara ayrılmasıyla ortaya çıkan Pazar bölümüne özel Pazar bölümü ya da market nişi denir.

12 Doğrudan Pazarlama Herhangi bir yerden ölçülebilir tepkiye ve/veya faaliyete neden olmak veya müşterilerin fikirlerini etkilemek amacı ile bir veya daha fazla reklam aracını doğrudan kullanan, etkileşimli bir pazarlama sistemidir.


"Pazarlama araştırmalarında veriler üç yöntemle elde edilir" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları