Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞLETMELERDE PAZARLAMA YÖNETİMİ 1

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞLETMELERDE PAZARLAMA YÖNETİMİ 1"— Sunum transkripti:

1 İŞLETMELERDE PAZARLAMA YÖNETİMİ 1

2 İÇİNDEKİLER : PAZARLAMA PAZARLAMA PLANLAMASI PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI PAZARLAR VE ALICILAR TÜKETİCİ PAZARLARI TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI ENDÜSTRİYEL PAZARLAR PAZARLAMA KARMASI ÜRÜN:MAL VEYA HİZMET TÜKETİCİ ÜRÜNLER ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER ÜRÜN KARMASI VE ÜRÜN GRUBU MARKALAMA VE ÜRÜNLERİN TANITILMASI HİZMETLER VE STRATEJİLER

3 PAZARLAMA HAZIRLAYAN : EBRU KARATAŞ

4 PAZARLAMA : Bir alışveriş süreci içinde yer alan,müşteri veya tüketici gereksinim ve beklentilerini belirlemeye ve karşılamaya yönelik tüm faaliyetler olarak tanımlanabilir. İki temel unsur vardır: Müşteri ve tüketiciler 2) Alışveriş sürecidir

5 PAZARLAMA PLANLAMASI İşletmenin pazarlama hedeflerine ulaşmak için planlama faaliyetlerinin uygulamaya sokulmasıdır. Üretim karmaları veya ürün grupları,dağıtım kanalları,fiyatlandırma kararları,tanıtım faaliyetleri gibi pazarlama faaliyetleri pazarlama planlamasına dayanılarak oluşturulur.

6 PAZALAMA ARAŞTIRMALARI
Pazarlama işlevlerinde gereken gereken kararları almak için bilgi ve veri toplamayı ve bu bilgi ve verilerin analizini içerir. Alanları itibariyle üç kategoride incelenir: Kişisel Araştırmalar 2) Nedensellik Araştırma 3) Tanımlayıcı Araştırma

7 PAZARLAMA ARAŞTIRMA SÜRECİ
Birinci aşama, araştırma hedeflerinin tanımlanmasıdır. İkinci aşama,araştırma planının geliştirilmesidir. Üçüncü aşama,gereken bilgilerin belilenmesidir. a)İkincil veriler b)Birincil veriler

8 PAZARLAR VE ALICILAR HAZIRLAYAN: NAZLI AKBULUT

9 Pazarlar iki kategoride sınıflandırabiliriz : Satıcı Piyasası
PAZARLAR VE ALICILAR Pazarlar veya piyasalar,herhangi bir mal veya hizmet satma ve satınalma arzusu ve ödeme gücüne sahip kişi ve kurumların alım ve satım yapmak üzere buluştukları yerdir. Pazarlar iki kategoride sınıflandırabiliriz : Satıcı Piyasası Alıcı Piyasası

10 Hedef Pazarlar : benzer ürünlere gereksinim duyan veya arzulayan, benzer özellikteki müşterilerin oluşturduğu özgün pazarlardır. Bölümlendirilmiş Pazarlar : Hedef pazar, ayrıca kendi içinde farklı özellikteki müşterilerine alt pazarlara ayırabilir. Bu durumda bölümlendirilmiş pazarlar ortaya çıkar.

11 TÜKETİCİ PAZARLARI Mal veya hizmetleri kendi kişisel tüketimleri için satın alan ve hane halklarının oluşturduğu pazarlardır.

12 Coğrafi Bölgelendirme Demografik Bölgelendirme
Tüketici Pazar Bölümlendirmesi Coğrafi Bölgelendirme Demografik Bölgelendirme Psikografik Bölgelendirme Jeo-demografik Bölgelendirme Kullanım Hızı veya Oranına Göre Bölgelendirme Sağlayan Yarara Göre Bölgelendirme

13 Sosyokültürel Faktörler
Tüketici Davranışları Bir kişinin mal ve hizmet satın alırken ve kullanırken gösterdiği davranışları ifade eder. Etkileyen Faktörler : Psikolojik Faktörler Sosyokültürel Faktörler

14 Alternatifin Değerlemesi Satın Alma Kararı Satın Alma Eylemi
TÜKETİCİNİN SATIN ALMA SÜRECİ İhtiyacı Fark Etmek Arayış Alternatifin Değerlemesi Satın Alma Kararı Satın Alma Eylemi Satın Alma Sonrası Değerlendirme

15 ENDÜSTRİYEL PAZARLAR HAZIRLAYAN : FUAD HÜSEYNOV

16 ENDÜSTRİYEL PAZARLAR Ticari faaliyette bulunan her tür işletmenin üretim ve satış süresinde tüketmek,kullanmak veya başkalarına yeniden satmak veya kiralamak için mal ve hizmet satın aldıkları pazarlardır.

17 ENDÜSTRİYEL PAZARLARIN BÖLÜMLENDİRİLMESİ
KURUMSAL ÖZELLİKLERİNE GÖRE BÖLÜMLENDİRME: Pazarı,coğrafi-bölgesel,müşteri tipi ve profili,kullanılan teknoloji,yıllık satış hacmi ve ürün kullanım sıklığı gibi özelliklere dayanarak bölümlendirmedir.

18 SAĞLAYAN YARARA GÖRE BÖLÜMLENDİRME : Pazarın alıcıların satın alma sürecindeki satın alma kriterleri, satın alma politikaları,ürün kriterleri,teslimat kriterler, tasarruf kriterleri gibi muhtelif konulardaki kriterlere dayanarak bölümlendirmesidir.

19 ÜRÜN MAL VEYA HİZMET HAZIRLAYAN : BAHAR GÜNGÖR

20 ÜRÜN : MAL VEYA HİZMET ÜRÜN: İşletmenin faaliyetleri sonucundaki, toplum ihtiyaç ve beklentilerni karşılamak üzere pazara arz edilen mal veya hizmet şeklindeki çıktısıdır. MAL: Müşteri/tüketici ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış fizikel veya nesnel özellikli bir yarar ve özellikler bileşimidir.

21 HİZMET: Elle tutulmayan ,fiziksel bir nesne şeklinde bulunmayan ama pazarı bulunan ve alınıp satılarak kişi veya kurum ihtiyaçlarını kaşılayan faaliyetlerdir.

22 Kullanım süresine göre ürünler iki kategoride sınıflandırılabilir:
1)Dayanıklı Ürünler 2)Dayanıksız Ürünler

23 -Özellikli Ürünler olarak sınıflandırabiliriz.
TÜKETİCİ ÜRÜNLER Son kullanıcının,kendi kişisel tüketimi için satın aldığı ürünlere denir.Bu ürünler kendi aralarında her gün kullanılan -Kolayda Ürünler -Beğenmeli Ürünler -Özellikli Ürünler olarak sınıflandırabiliriz.

24 Destek Ürünleri olarak sınıflandırılabilir.
ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER Kurumsal alıcılar tarafından kendi üretim ve faaliyetlerini yapabilmek amacıyla satın alınan ürünlerdir.Bu ürünler Üretim Ürünleri Destek Ürünleri olarak sınıflandırılabilir.

25 ÜRÜN YAŞAM DÖNGÜSÜ Yaşam süresi içinde,ürünler zaman geçtikçe çeşitli aşamalardan geçer.Bu zaman sürecinde aşamalr itibariyle ürünün pazarda kalış dönemidir.

26 AŞAMALARI Başlangıç-Pazara Sunuş Aşaması Büyüme Aşaması Olgunluk Aşaması Düşüş Aşaması

27 Aşağıdaki şekillerde olabilir: -Yeni yaratılan ürünler
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME Aşağıdaki şekillerde olabilir: -Yeni yaratılan ürünler -Yeni ürün grupları -Mevcut ürün gruplarına ilave ürünler -Mevcut ürünlerin geliştirilmesi -Yeniden konımlandırma

28 -İş analizi fizibilite - sunuş
YENİ ÜRÜN GELİŞTİRME AŞAMALARI -Fikir üretme -Eleme -Ürün geliştirme -Pazar tesisleri -İş analizi fizibilite - sunuş

29 ÜRÜN KARMASI VE ÜRÜN GRUPLARI
HAZIRLAYAN : ELSHAN ALİYEV

30 ÜRÜN KARMASI VE ÜRÜN GRUBU
Pazara arz edilen ürün grubunda belirli bir model,marka veya özelliğe sahip bulunan ürün ‘birim ürün’ olarak adlandırılır. Ürün Grubu: İşletme tarafından satılan birbirine benzer ve ilişkili birim ürünlerden oluşur. Ürün Karması: Bir işletmenin pazara sunduğu tüm farklı ürün gruplarından oluşur.

31 MARKALAMA VE ÜRÜNLERİN TANITILMASI
MARKA : Satıcının ürün veya hizmetini tanımlayan bir isim,terim,işaret,sembol,tasarım veya bunların bileşimidir. MARKA DEĞERİ : doğal olarak marka değeri işletmenin diğer rakiplerine göre üstünlük elde etmesine yol açar. TİCARİ MARKALAR AMBALAJ ETİKET

32 HİZMETLER VE STRATEJİLER
HİZMET STRATEJİSİ: Nesnel ve fiziki olmayan bir ürün stratejisi olarak üç tür hizmet uygulamasına odaklı bi planlama gerektirir. İNSANA ODAKLI HİZMETLER: Kuaförlük,sağlık,diş sağlığı,taşımacılık hizmetleri gibi, müşterinin fiziksel varlığına yönelik bir hizmet türüdür. ÜRÜNE ODAKLI HİZMETLER: Araba tamiri,kuru temizleme,bahçe bakımı gibi müşterinin sahip olduğu bir şeye yönelik olarak verilen bir hizmet türüdür. BİLGİLENDİRMEYE ODAKLI HİZMETLER: Muhasebe,hukuk ya da finans hizmetleri gibi teknoloji veya beyin gücü kullanımını içeren bir hizmet türüdür.


"İŞLETMELERDE PAZARLAMA YÖNETİMİ 1" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları