Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TEMEL İŞLETME FONKSİYONLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TEMEL İŞLETME FONKSİYONLARI"— Sunum transkripti:

1 TEMEL İŞLETME FONKSİYONLARI

2 A. İŞLETMENİN FONKSİYONLARI
ÜRETIM PAZARLAMA MUHASEBE-FINANSMAN INSAN KAYNAKLARI

3 I. Üretim Fonksiyonu Üretim,
Kıt malların faydasını arttırmak veya yararlı hizmetler sunmak için harcanan her tür çabadır. Üretim faktörlerini belli işlem(ler)den geçirerek çıktıya dönüştürüme sürecidir. Üretimin temel faktörlerinden biri doğal kaynaklardır Üretim işleminin üç önemli elemanı: girdi işlem çıktı

4 I. Üretim Fonksiyonu Üretimin temel özellikleri İşbölümü ve uzmanlaşma
Çeşitlendirme Genişleme Daralma Tümleştirme Standartlaştırma

5 I. Üretim Fonksiyonu Üretim biçim değişikliğidir.
Ürünün ortaya konulmasıyla ilgili süreci kapsar. Üretim, fayda sağlama işlemidir insan ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirli girdilerin, çeşitli işlemlerden geçirilerek "mal" veya "hizmet" şeklinde çıktıya dönüştürülmesidir

6 Üretim Faktörleri Doğal kaynaklar Sermaye Girişimci Teknoloji Bilgi
Emek Doğal kaynaklar Sermaye Girişimci Teknoloji Bilgi

7 Üretim Anlayışında Değişim
Üretim anlayışındaki değişiklikler: Üretilen mal veya hizmetlerde globalleşme. Ar-Ge çabalarındaki artış Talepteki hızlı değişmeler ve ürünlerin ömrünün kısalması. Otomasyon uygulamalarının yaygınlaşması. Üretim girdilerinin çeşitlenmesi.

8 Üretim Anlayışında Değişim
1. Üretim Yöntemi Üretim yöntemine göre üretim şekilleri dörde ayrılır. a. Primer üretim. b. Analitik ve sentetik üretim. c. Fabrikasyon üretim. d. Montaj üretimi

9 Üretim Anlayışında Değişim
2. Mamül Cinsine Göre Üretim Şekilleri Üretilen mamulün cinsi esas alınarak yapılan üretim biçimidir.

10 Üretim Anlayışında Değişim
3. Üretim Miktarına Göre Sınıflandırma Tek veya siparişe göre üretim. Proje tipi üretim. Parti Üretimi. Kitle/kütle üretimi.

11 Üretim Anlayışında Değişim
4. Üretim Sırasında İzlenen Yola Göre Sınıflandırma a. İnşa yerinde üretim. b. Hareket halinde üretim. b.1. Atölye sistemi. b.2. Akıcı/proses üretim sistemi. b.3. Grup sistemi.

12 Yeni Üretim Teknikleri
1. Tam Zamanında Üretim Sistemi 2. Esnek Üretim Sistemi 3. Bilgisayar Destekli Tasarım 4. Bilgisayar Destekli Üretim 5. Bilgisayarla Tümleşik Üretim 6. Senkronize Üretim 7. Grup Teknolojisi (GT) 8. Geleceğin Fabrikası

13 Yeni Üretim Teknikleri
Üretimde planlamayı gerektiren nedenler a. Üretim sistemlerinin faaliyet yoğunluğu ve karmaşıklığı, b. İşletme içi faaliyetlerin koordinasyon sorumluluğu, c. İşletmeler arasındaki bağımlılık ve ilişkilerin gelişmesi, d. Tüketici kütlesinin genişlemesi ve isteklerinin değişik olması,

14 Yeni Üretim Teknikleri
Üretimde planlamayı gerektiren nedenler Tedarik ve dağıtım faaliyetlerinin geniş bir alana yayılması, Hizmet, kalite ve fiyat rekabetinin yoğunlaşması, İşletmenin ekonomik düzeyde çalışmasını sağlamak amacı ile malzeme, makine zamanı ve insan gücü kayıplarının minimum düzeye indirilme zorunluluğu

15 Yeni Üretim Teknikleri
Üretim planlarının hazırlanması için yapılacak işler: a. Üretim planının kapsayacağı zaman aralığı tespit edilir b. Ekonomik stok düzeyleri hesaplanır. c. Talep tahminleri yapılır. d. Plan dönemi başındaki ve sonundaki stok düzeyleri belirlenir Başlangıç ve bitiş stokları arasındaki fark bulunur Üretilmesi istenen miktar dönem dilimlerine dağıtılır

16 Küçük işletmelerde Stok Kontrol Yöntemleri
1. Gözle Kontrol Yöntemi 2. Çift Kutu Yöntemi ABC Yöntemi A Grubu: A grubuna giren stok kalemleri, toplam stok miktarının %15-20'sini, yıllık toplam stok değerinin de %75-80'ini oluşturur. B Grubu: Bu gruba giren stok kalemleri, toplam stok değeri içinde ne çok yüksek, ne de çok düşük bir yüzde oranına sahiptirler. Toplam stok miktarının %30-40'ını, stok değerinin de %15'ini oluştururlar. C Grubu: Toplam stok miktarı içindeki payı %40-50, toplam stok değeri içindeki payı %5-10 olan kalemler, bu stok grubunu oluştururlar. 4.Maksimum-Minimum Stok Kontrol Yöntemi

17 II. PAZARLAMA FONKSİYONU
Pazarlama kavramı yerine; ticaret, satış, sürüm gibi kavramlar da kullanılmaktadır Bir işletmenin mal ve hizmet üretiminden, söz konusu mal veya hizmetin nihai tüketiciye ulaşmasına kadar geçen tüm aşamaları kapsayan etkinliğe pazarlama denir.

18 Pazarlama Türleri Yeşil Pazarlama (Green Marketing)
Maksi Pazarlama (Maxi Marketing) Doğrudan Pazarlama Mega Marketing Sosyal Pazarlama Kitlesel (Seri) Pazarlama Ürün Farklılaştırması ve Çeşitlemesine Dayalı Pazarlama

19 Pazar Araştırması Pazarlama:
Mal ve hizmetlerin üreticiden tüketiciye akışını sağlayan işletme faaliyetlerini kapsar. Pazarlama araştırması: pazarlama konusunda herhangi bir problemin belirlenmesi ve bu problemin çözülmesi , bilimsel yönteme uygun geçerli ve güvenilir bilgilerin toplanması, analiz edilmesi, yorumlanması ve gerekli önerilerde bulunulmasıdır.

20 Pazar Araştırması Ekonomik Koşullarla İlgili Araştırmalar
Satış ve Pazarla İlgili Araştırmalar Malla ilgili Araştırmalar Dağıtımla ilgili Araştırmalar Fiyatla ilgili Araştırmalar Tutundurma ile ilgili Araştırmalar

21 Pazar Araştırması Ekonomik Koşullarla İlgili Araştırmalar
a. Kısa dönemli (1 yıla kadar) tahminlerle ilgili araştırmalar, b. Uzun dönemli (1 yıldan fazla) tahminlerle ilgili araştırmalar, c. Trend çalışmaları ile ilgili araştırmalar, d. Kâr veya değer analizleri ile ilgili araştırmalar, e. Kuruluş yeri ve dış pazarlama ile ilgili araştırmalar,

22 Pazar Araştırması 2. Satış ve Pazarla İlgili Araştırmalar
a.Pazar potansiyeli ve pazar payı araştırması, b.Pazar nitelikleri ve satış araştırması, c.Satış kotası ve satış bölgeleri araştırması, d.Pazar testi ve mağaza denetlemeleri araştırmaları,

23 Pazar Araştırması 3. Malla ilgili Araştırmalar:
a.Yeni mamul geliştirme ile ilgili araştırmalar, b.Yeni mamulün kabulü ve potansiyeli araştırması, c.Rakip mallar ve mal testi araştırması, d.Mamulün hayat seyri ile ilgili araştırmalar,

24 Pazar Araştırması 4. Dağıtımla İlgili Araştırmalar
a.Dağıtım kanalı seçimi ile ilgili araştırmalar, b.Dağıtım kanalının etkinliği ile ilgili araştırmalar, c.Dağıtım kanalı maliyetleri ile ilgili araştırmalar, d.Dağıtım kanalının kontrolü ile ilgili araştırmalar,

25 Pazar Araştırması 5. Fiyatla ilgili Araştırmalar:
a.Genel fiyat düzeyi ile ilgili araştırmalar, b.Kabul edilebilir fiyat düzeyi ile ilgili araştırmalar, c.Fiyatlandırma kararlarına etkileyen gruplarla ilgili araştırmalar, d.Fiyatlandırma yöntemleri ile ilgili araştırmalar

26 Pazar Araştırması 6. Tutundurma ile ilgili Araştırmalar:
a.Tutundurma politikasının saptanması ile ilgili araştırmalar, b.Tutundurma politikasının etkenliği ile ilgili araştırmalar, c.Tutundurma maliyetleri ile ilgili araştırmalar, d.Reklamla ilgili araştırmalar

27 Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarın Seçimi
pazarlama karıHer işletme ilgili olduğu piyasa ve piyasaların içinden kendisi için en çekici olan ve en etkin şekilde hizmet verebileceği bölümleri belirler Satıcının çeşitli pazar dilimleri arasında bir ayrım yaparak, bunlardan bir veya ikisini seçip, her pazar dilimine uygun ürünler ve şımları geliştirmesidir. Örnek: Uludağ Diet Gazoz ve Kolalar Dardanel Ton vb Reçeller vb

28 Pazar Bölümleme ve Hedef Pazarlama Karması
MAL:Bir ya da birden çok ihtiyacı karşılayan fiziksel, kimyasal psikolojik, estetik, sembolik ve öteki soyut-somut faktörlerin bir bileşkesi olarak tanımlanabilir Mallar 2 şekilde sınıflandırılır: 1. Tüketim malları. Tüketicilerin kişisel ya da ailesel ihtiyaçlarını karşılamaküzere satın aldıkları mallardır. 2. Endüstriyel mallar. Başka mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmak üzere satın alınan mallardır.

29 Pazarlama Karması (Bileşenleri)
Pazarlama bileşenleri: Ürün Fiyat Dağıtım kanalları Tutundurma Tüketim mallarını satın alma ve pazarlama özellikleri açısından 3 sınıfa ayrılır. a. Kolayda Mallar. b. Beğenmeli Mallar. c. Özellikli Mallar

30 Pazarlama Karması (Bileşenleri)
Tutundurma: Üretilen mal veya hizmetlerin satışının sağlanması ve giderek artırılması için yapılan tüm çabalara denir. Firmanın pazarlama iletişiminin tümünü içerir. Tutundurmanın elemanları: a. Reklâm, b. Halkla ilişkiler, c. Yüz yüze satış, d. Satış teşviki (promosyon)

31 Pazarlamada Yeni Yaklaşım ve Teknikler
1. Elektronik Ticaret 2.İlişki Pazarlaması 3.İçsel Pazarlama 4.Amaca Yönelik Pazarlama 5.Niş Pazarlama (Market Niches) 6.Öğrenen Pazarlama


"TEMEL İŞLETME FONKSİYONLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları