Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Proje Tanıtım Toplantısı 24 Mart 2009 Bahar Ubay Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması Projesi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Proje Tanıtım Toplantısı 24 Mart 2009 Bahar Ubay Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması Projesi."— Sunum transkripti:

1 Proje Tanıtım Toplantısı 24 Mart 2009 Bahar Ubay Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması Projesi

2 1 I. UNDP ve İklim Değişikliği Çalışmaları Hakkında II. Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu? III. Proje Künyesi IV. Proje İle Hedeflenenler ve Dönemsel Planlar V. Paydaşlar arası Sorumluluklar ve Metodoloji VI. Türkiye’nin Öncelikleri ve Kilometre Taşları

3 2 UNDP ve İklim Değişikliği Çalışmaları Hakkında 2

4 3 UNDP Hakkında Odak Çalışma Alanları Demokratik Yönetişim Yoksulluğun Azaltılması Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Diğer Çalışma Alanları Proje Uygulama Desteği Özel Sektör ile İşbirliği Kalkınma ve Cinsiyet Bilişim Teknolojileri Bu alanlarda ilerleme kaydetmek için, UNDP aşağıdaki mercilerle ortaklıklar kurmayı amaçlamaktadır: merkezi hükümet, yerel yönetimler, sivil toplum, akademisyenler özel sektör

5 4 UNDP – Türkiye Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Programı UNDP Hakkında

6 5 Türkiye Ülke Ofisi Program ve Proje Tablosu (26 Aralık 2008 itibariyle) TEMATİK ALANPROJE İSMİ FON KAYNAĞI BAŞLANGIÇ TARİHİ / BİTİŞ TARİHİ TOPLAM (USD) Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma BTC Küçük Yatırım Fonu – I. Aşama TRAC 1&2 / T-CS2004/2006 320.000 BTC Küçük Yatırım Fonu – II. Aşama TRAC 1&2 / T-CS2006/2008 440.000 PIMS 3367 CC: Veri Toplama ve Proje Hazırlık Çalışmaları (INF-ÇOB) GEFGEF2005 45.000 PIMS 3367 İklim Değişikliği: Birinci Ulusal Bildirim GEF2005/2006 805.000 PIMS 3065 IW: Karadeniz’in Bölgesel Ötrafikasyon Projesi GEF&UNDP2004/2007 6.000.000 Sürdürülebilir Kalkınmanın Sektörel Politikalara EntegrasyonuAvrupa Komisyonu2006/2008 3.000.000 Her Damla Değer Katar Bölgesel2006/2011 6.500.000 MDGF 1680. Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi MDGF 2008/2011 7.000.000 PIMS 1988. Orman Koruma Alanları Yönetiminin Geliştirilmesi GEF2008/2011 2.600.000 PIMS 3697. Türkiye’nin Korunan Deniz Alanları Sisteminin GeliştirilmesiGEF2009/2013 6.220.000 PIMS 3646. Binalarda Enerji Verimliliği GEF2009/2014 21.320.000 PIMS 3449 Beyaz Eşyalarda Enerji Verimliliği GEF2009/2011 4.967.000 PIMS 3797 Sanayide Enerji Verimliliği GEF2010/2013 26.294.000 Iskenderun Bölgesi için Sanayi Sembiyozu BTC/SPO2008/2009 120.000 İklim Değişikliği için Kapasite Geliştirme DPT/UNDP/TUSIAD2009/2010 400.000 İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı İngiltere Büyükelçiliği2009/2010 400.000 TOPLAM 86,431,000 UNDP Hakkında

7 6 ÇOB koordinasyonunda UNDP’nın yürütücü kuruluş olduğu GEF destekli proje sonucunda İklim Değişikliği I. Ulusal Bildirim hazırlandı. mevcut durum analizi 1990-2005 yıllarına ait sera gazı emisyon envanteri politika ve önlemler, projeksiyonlar, vd. İklim Değişikliği ve Türkiye

8 7 Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu?

9 8 Gelişim Süreci Süreç Anlaşma BilimselSiyasi 1990/1992 IPCC 1. Değerlendirme Raporu (FAR-1990) Hükümetlerarası Müzakere Komitesi (INC-1990) Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS - 1992) 1995/1997 IPCC 2. Değerlendirme Raporu (SAR - 1995) Berlin Buyruğu Geçici Çalışma Grubu (AWBM - 1995) Kyoto Protokolü (KP - 1997) 2007/2009 IPCC 4. Değerlendirme Raporu (AR4 - 2007) 1. Hat: Bali Eylem Planı (BMİDÇS -2007) 2. Hat: AWG ve 2. Gözden Geçirme (KP-2005) 2012 Sonrası İklim Değişikliği Rejimi için Yeni Uluslararası Anlaşma (Kopenhag - 2009) Kaynak: 13/05/2008 tarih ve B.18.ÇYG.0.02.00.04-020/8366 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonu Raporundan uyumlaştırılmıştır. Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu?

10 9 Türkiye, 2001 yılında Marakeş’de gerçekleştirilen 7. Taraflar Konferansı’nda (COP.7) “Sözleşmenin Ek-I listesinde yer alan diğer taraflardan farklı bir konumda olan Türkiye’nin özel koşulları tanınarak, isminin EK-I’de kalarak EK-II’den silinmesi” yönünde alınan karardan(26/CP7) sonra, 24 Mayıs 2004 tarihinde BMİDÇS’ne taraf olmuştur. UNFCCC karşısında taahhütleri : - Düzenli raporlar, ulusal bildirim ve SG envanterleri Sunma - İklim değişikliğini azaltma, uyum sağlama, sistematik araştırma, eğitim, öğretim ve halkın bilinçlendirilmesi için politikalar ve önlemler uygulama Türkiye’nin UNFCCC ve Kyoto Protokol’ündeki Konumu ve Geleceği Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu?

11 10 BMİDÇSListelerÜlkelerSorumluluklar Ek-1OECD + AB + PEGSÜ (40 ülke) Emisyon Azaltımı Ek-2OECD + AB-15 (25 ülke) Türkiye (hariç) Teknoloji Transferi ve Mali Destek Sağlamak Ek-1 DışıDiğer Ülkeler (Çin, Hindistan, Pakistan, Meksika, Brezilya, …) Yükümlülükleri yok KPEk-BEk-1 Ülkeleri (38 ülke) Türkiye ve Belarus (hariç) 2008-2012 arası dönem için 1990 seviyesine göre sera gazı emisyonlarında %5 azaltım Türkiye’nin UNFCCC ve Kyoto Protokol’ündeki Konumu ve Geleceği Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu?

12 11 Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu? Türkiye’nin UNFCCC ve Kyoto Protokol’ündeki Konumu ve Geleceği Türkiye’nin UNFCCC ve Kyoto Protokol’ündeki Konumu ve Geleceği Kaynak: 13/05/2008 tarih ve B.18.ÇYG.0.02.00.04-020/8366 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Özel İhtisas Komisyonu Raporundan uyumlaştırılmıştır.

13 12 Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu? Geçerlilik Dönemi UNFCCC 1992- ~ Kyoto Protokolü 2008-2012 2012 Sonrası Yeni Uluslararası Anlaşma 2012 - ?

14 13 Alınacak Önlemlerin Beklenen Etkileri Önlem Alınması Durumunda Hesaplanan Gerçek Emisyonlar Önlem Alınmaksızın Yıllar Milyon metrik ton Kaynak: I. Ulusal Bildirim Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu? Türkiye’nin Emisyon Senaryoları

15 14 2006 yılı sektörlere göre Toplam Sera Gazı Emisyonları (Mt) 2006 yılı toplam sera gazı emisyonların % 77,8’i enerji sektöründen, %9,1’i atık sektöründen, %8,2 ‘si sanayi sektöründen %4,9’u ise tarım sektöründen kaynaklanmaktadır; %23’lük kısmı da yutak alanlar tarafından yutulmuştur.

16 15 Türkiye, son senelerde BMDİÇS toplantılarında Kyoto sonrası döneme dair ülke görüşlerini beyan ettiği şu ana kadar olarak bildirimlerini sunmaya başladı… Sunulan Bazı Bildirim Başlıkları 13 Ağustos 2008 : INFORMATION, VIEWS AND PROPOSALS BY TURKEY REGARDING PARAGRAPH 1 OF THE BALI ACTION PLAN OF THE AD HOC WORKING GROUP ON LONG TERM COOPERATIVE ACTION UNDER THE CONVENTION 22 Şubat 2008 : VIEWS OF TURKEY REGARDING THE WORK PROGRAM OF THE AD HOC WORKING GROUP ON LONG TERM COOPERATIVE ACTION UNDER THE CONVENTION Türkiye’nin UNFCCC ve Kyoto Protokol’ündeki Konumu ve Geleceği

17 16 Türkiye’nin UNFCCC ve Kyoto Protokol’ündeki Konumu ve Geleceği 5 Şubat 2009 / “Birleşmiş Milletlere İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine (BMİDÇS) yönelik Kyoto Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı” Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. 7 Şubat 2009 / İlgili Kanun Resmi Gazete’de yayınlandı. 2008-2012 / Ülkemizin Protokolün İlk yükümlülük döneminde (2008- 2012) sayısallaştırılmış sera gazı emisyon azaltım veya sınırlama yükümlülüğü(QELRC) bulunmamakta 2012 sonrası / iklim rejimi ve buna bağlı olarak ülkelerin alacağı yükümlülükler/sorumluluklar ise 2009 yılı sonuna kadar yapılacak müzakereler ile belirlenecek. Türkiye’nin UNFCCC ve Kyoto Protokol’ündeki Konumu ve Geleceği

18 17 Proje Künyesi

19 18 Nakdi Destek: DPT300,000 UNDP 50,000 Ayni Destek: TÜSİAD40,000 ÇOB10,000 TOPLAM :400,000 Proje Künyesi Bütçe (US$)

20 19 I. 2012 ardından Kyoto-sonrasına odaklanarak, Türkiye’nin uluslararası iklim değişikliği politikası diyaloglarına etkin bir şekilde dahil edilmesini sağlamak. II. Gönüllü Karbon Piyasası yoluyla emisyon ticareti mekanizmalarından faydalanabilmesi için, Türk Hükümetinin gerekli yapıları oluşturmasına destek olmak. III. İlgili paydaşların insan kapasitelerini, uluslararası müzakerelere ve karbon piyasalarına etkili bir şekilde katılabilmeleri için daha ileriye taşımak. Temel Hedefler Proje Künyesi

21 20 Toplam Süresi: 18 ay Bitiş Tarihi :Haziran 2010 Süre Proje Künyesi

22 21 Paydaşlar arası Sorumluluklar ve Metodoloji

23 22 PROJE KURUMSAL ÇERÇEVESİ Proje Paydaşları Kamu Kurumları ÇOB DB DPT ETKB STB TKB MB HM TÜİK DTM SPK Özel Sektör Temsilci Kuruluşları * TÜSİAD TOBB Diğer STKlar Proje Yürütme Kurulu (ÇOB, DPT, UNDP) Ulusal İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu (2001’de kuruldu ve 2004’te yeniden düzenlendi.) BM Kurumları UNEP FAO UNFCCC UNIDO * : Paydaşlar verilen STKlarla sınırlı olmayıp Proje süresince yeni STKlar sürece dahil olabilir. Paydaşlar arası Sorumluluklar Paydaşlar, Proje Kurumsal Çerçevesi Proje Ekibi

24 23 Ortak Vizyon AzaltımFinansTeknoloji Transferi Uyum ÇOBETKBDPTSTBDSİ Dış İşleri Bakanlığı Çevre ve Orman Bakanlığı Proje Desteği İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu Müzakereler Hazırlık Sürecinde Organizasyonel Yapı Paydaşlar arası Sorumluluklar

25 24 Karbon Piyasaları ile İlgili Kapasite Artırma Sürecinde Paydaşlar İlgili Kamu Kurumları Karbon Proje Geliştiriciler Bağımsız Denetçiler Proje Uygulayıcılar, Yatırımcı Firmalar Finansal Danışmanlık Hizmeti veren Kuruluşlar Dünya Bankası (Hazine Müsteşarlığının Odak noktası rolü ile) Sanayi, Enerji ve Çevre Örgütleri Paydaşlar arası Sorumluluklar

26 25 Metodoloji : Kullanılan Araçlar Neler? Uluslar arası müzakerelere aktif katılım UNDP’nin bölge ülkelerde uyguladığı benzer kapasite geliştirme projelerine dair tecrübelerinden yararlanılması Bilgi akışını sağlayan araçlar – bilgilendirme ağı(portal), kılavuzlar, eğitimler, çalıştaylar, tartışma platformları Analizler, vb. – ör. ulusal çapta yönetmeliklerin şekillendirilmesine dönük çalışmalar, uzman desteği İlgili kurum ve diğer projelerle işbirliklerinin oluşturulması Metodoloji

27 26 Müzakerelere hazırlık Çalışma Grubu Karbon Piyasaları Çalışma Grubu kararlar/ onaylar/ güncel bilgi akışı 2012 öncesi ve sonrası dönemlere br Türkiye’nin konumuna dair bilgi talebi Metodoloji

28 27 Proje ile Hedeflenenler ve Dönemsel Planlar

29 28 Müzakerelere Hazırlık Odaklı Müzakerelere Hazırlık ve Karbon Piyasalarına Dönük Çalışmalar Karbon Piyasalarına Dönük Çalışmalar I. Dönem Ocak – Mayıs 2009 II. Dönem Haziran-Ekim 2009 III. Dönem Ekim- Aralık 2009; Ocak-Şubat 2010 IV. Dönem Mart-Haziran 2010

30 29 Müzakerelere Hazırlık Odaklı I. Dönem Ocak-Mayıs 2009 Çıktı 1.1 ve 1.2 Türkiye’nin uluslar arası iklim değişikliği politikalarına ilişkin diyaloglara etkin bir biçimde dahil olması sürecinin kolaylaştırılması ve Türk yetkililerin bu alanda kapasitelerinin artırılması İklim Değişikliği müzakere süreci, müzakere teknikleri üzerine yoğunlaştırılmış eğitim verilmesi İklim değişikliği politika ve müzakerelerinde uzman kişi desteği ile müzakere belgesine ve Türk destek sağlanması : Türkiye’nin konumuna ilişkin önerilerin ortaya konması, önümüzdeki süreçteki uluslar arası toplantı kararlarına göre bu konumuna dair önerilerin güncellenmesi Müzakerelere hazırlık amaçlı Bali Yol Haritasının temel yapıtaşları altında çalışma grupları oluşturulması ve ulusal uzman yönlendirmesi ve kolaylaştırıcılığında ön hazırlık belgeleri ile desteklenen toplantılar aracılığıyla Türkiye’nin müzakere sürecine katkı sağlayacak görüş ve bildirimlerin oluşturulması Proje ile Hedeflenenler ve Dönemsel Planlar

31 30 II. Dönem Haziran – Ekim 2009 Müzakerelere Hazırlık ve Karbon Piyasalarına Dönük Çalışmalar Çıktı 1.2 ve 2.1 Karbon Piyasası projelerinin değerlendirilmesi ve kabul edilmesine dönük öneriler Özellikle karar alma, politika oluşturma ve müzakerelerde yer alan kurumları hedef alan Ulusal İklim Değişikliği Konferansının düzenlenmesi Türkiye’de gerekli karbon piyasası işlevsel yapısının oluşturulmasına dönük paydaşlarla grup çalışmalarının, uzman analizi ve benzer çalışmaların yürütülmesi Proje ile Hedeflenenler ve Dönemsel Planlar

32 31 Müzakerelere Hazırlık ve Karbon Piyasalarına Dönük Çalışmalar Çıktı 2.2. İlgili paydaşların, belirlenen kurallara, şeffaf ve etkili uygulamalar göre Karbon Piyasa projelerinin geliştirme ve uygulama kapasitelerinin artırılması İletişim gereçlerinin geliştirilmesi ve özel sektörler diyalogların geliştirilmesi: Broşürler, kılavuzlar ve diğer Çeşitli hedef gruplarının KP’na etkin bir biçimde katılımını sağlamaya dönük çalıştay, eğitim toplantıları, tanıtım amaçları ve edinilen derslerin paylaşımı gibi bilinçlendirme etkinliklerinin düzenlenmesi Çıktı 2.3. Gönüllü KP ile ilgili bilgilendirici bir portalın kurulması Proje ile Hedeflenenler ve Dönemsel Planlar III. Dönem Ekim- Aralık 2009; Ocak-Şubat 2010

33 32 Çıktı 2.4 Türkiye’deki GKP projelerinin daha etkin uygulama olasılıklarının ve potansiyellerinin tespit edilmesi ve enerji, katı atık, ormanlaştırma sektörlerinde baz metodolojilerin belirlenmesi ve 3 proje niyet notunun geliştirilmesi Çıktı 2.5 Türkiye’nin İklim D. Kapasitelerinin artırılması için gelecekteki etkinliklere dönük önerilerin sunulması. Proje ile Hedeflenenler ve Dönemsel Planlar Karbon Piyasalarına Dönük Çalışmalar VI. Dönem Mart-Haziran 2010

34 33 Türkiye’de Gönüllü Karbon Piyasalarının Durumu

35 34 Gönüllü KP’larında geliştirilen projelerin bir kayıt ve onay sürecine tabii olması bir zorunluluk değil, ANCAK: Projelerin ulusal politika ve SK öncelikleri ile güvence altına alınmalarına destek olabilir Devletin karbon projeleri için uygun ortamı yaratmasına olanak sağlayacaktır Projelerin güvenirliliğini artırmaya dönük katkı sağlayacaktır Projelerin aynı ya da benzer standartlara göre dizayn edilmesine önayak olabilir OU/TKM (JI/CDM)’ına dönüşümü olası hale getirebilir Satış fiyatlarını yükseltebilir Gönüllü Karbon Piyasaları Kayıt Sisteminin Kurulması

36 35 28 Şubat – 1 Mart Ulusal İklim Değişikliği Stratejisi Hazırlık Çalıştayı: Lojistik ve koordinasyon desteği sağlandı. 9 - 13 Mart Uluslar arası uzman desteği ile Bali Yol Haritasının Yapı taşları altında kurumsal görüşmeler yürütüldü ve Türkiye’nin müzakere stratejisine dönük ilk çerçeveye dönük öneriler sunuldu. Şubat - Mart boyunca ikili kurumsal görüşmeler ve durum analizi çalışmaları yürütüldü. UNEP FI ile olası işbirlikleri görüşüldü. EÜD Karbon Ticareti konferansı süresi ve sonrasında olası paydaşlarla işbirlikleri görüşüldü. Şu ana kadar yürütülen çalışmalar

37 36 Diğer Projelerle Etkileşim İklim Değişikliği ile Mücadele Konusunda Sektörel Maliyetlerin Tespiti Projesi  Ülkemizin son yirmi yıl içerisinde enerji, kentleşme, ulaştırma, ormancılık, sanayi ve tarım sektörlerinde yürüttüğü tedbirler sonucunda azaltılan sera gazı salım miktarının belirlenmesi,  Ülkemizin orta ve uzun vadeli (2012-2020, 2020-2050) emisyon azaltım tedbirleri demetini oluşturacak seçeneklerin ve bu seçeneklerin maliyetlerinin belirlenmesi,  İklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik tedbirlerin genel makro ekonomik değişkenlere (büyüme, gelir, istihdam, vb.) etkilerini dinamik bir şekilde inceleyen model geliştirilmesi,  2012 sonrası uluslararası rejim seçeneklerinin, önemli emisyon salımı yapan ülkelerin pozisyonları, iklim değişikliği politikalarının değerlendirmelerinde uluslararası örnekler ve ülkemize olası etkilerinin araştırılması

38 37 – MDG-F Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi – Dünya Bankası’nın karbon piyasaları alanında Türkiye’ye dönük bilgilendirme ve kapasite geliştirme desteği (Karbon piyasalarına dönük bir çalıştay hazırlığı için olası işbirlikleri değerlendirilmekte) – Ulusal İklim Değişikliği Eylem Planı Projesi – 2. Ulusal Bildirim Hazırlık Projesi - Alman Çevre Bakanlığı ve Yatırımcı bir Kuruluş Diğer Projelerle Etkileşim

39 38 İD Ulusal Eylem Planı Azaltım + Uyum İklim Değişikliği’nin Etkileri -Senaryo Sonuçları ( TÜBİTAK - DMİ- İTÜ) Kapasitelerin Artırılması Projesi Sektörel Analizler MDG-F : TR’nin Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Ulusal İD Müzakere Belgesi İkinci İD Ulusal Bildirimi Karbon Piyasaları : Özel Sektör, STK Kamu Diğer Projelerle Etkileşim

40 39 Projeden Önce Türkiye’nin, Kopenhag’a giden yolda konumunu müzakere etmeye dönük daha etkili donanım, insan kaynakları ve lojistiğe ihtiyaç duyması Türkiye’nin UNFCCC/KP kapsamında konumunun belirsiz oluşu Karbon piyasaları ile ilgili bir ulusal yetkili merciinin ve yetkin ulusal uzman kapasitelerinin var olmayışı İlgili paydaşlarla değerlendirmek üzere gönderilen GKP projelerinin ön kabulü için gerekli ulusal mevzuat ve işlemlere dair ilişkin prosedürel önerilerin bulunmayışı 

41 40 Özel ve kamu sektörleri arasında karbon piyasaları ile ilgili ortak bir dilin bulunmayışı, ulusal düzeyde bilgi akışının zayıf oluşu; teknik ve hukuki belirsizliklerden dolayı yatırım risklerinin yüksek oluşu KP’nun esneklik mekanizmaları ile entegre olmaya dönük bir yol haritasının bulunmaması  Projeden Önce

42 41 Projeden Sonra Türkiye’nin UNFCCC/KP kapsamında istenen durumunun açıklığa kavuşturulması sağlanmış olması Karbon piyasaları için ulusal değerlendirme kuralları ve işlemleri belirleyen öneri paketi Karbon piyasalarında işlem bulan faaliyetlerin yasal konumları ile ilgili durum ve öneri raporu Proje değerlendirmeye yetkinlik kazanmış ulusal kamu sektörü uzmanları Enerji, katı atık ve ormanlaştırma alanlarında temel patikaların belli olması Karbon Piyasaları ile ilgili -Bilgilendirme Ağı Karbon piyasalarının geleceğine dönük değerlendirmeler

43 42 Türkiye’nin Öncelikleri ve Kilometre Taşları

44 43 Karbon Piyasaları açısından TR’nin Öncelikleri Hukuki destek : Yasal düzenlemeler Kurumsal altyapı : DNA, yetkin insan kaynakları Pazarlama Stratejisi : Yatırımcılara tanıtılması, karbon fuarlarında temsil edilmesi Doğru Bilgi Akışının Sağlanması : Türkçe bilgilendirme ağının oluşturulması ve düzenli olarak güncellenmesi Çevre finansmanının, ulusal karbon piyasalarını da etkili kılacak kullanımının sağlanması amacıyla, iklim değişikliği ile mücadele fonları sağlayan kalkınma bankaları ile koordineli işbirliğinin sağlanması (ör.: WB –TSKB) Türkiye’nin Öncelikleri

45 44 Aralık 2009’da Danimarka, Kopenhag’da gerçekleşecek UNFCCC Konferansında 2012 sonrası iklim değişikliği rejimine ilişkin ana çerçeve üzerinde görüş birliğine varılması bekleniyor. Gelişmekte olan ülkelerin de bağlayıcı taahhütte bulunması bekleniyor. Gelişmekte olan ülkeler ekonomik büyüme hızlarını azaltacak adımlar atmak istemiyor. Bali Konferansında gelişmekte olan ülkeler ilk defa “ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir” emisyon azaltımı sağlaması yönünde çalışacakları konusunda görüş birliğine vardılar. Uluslararası İklim Değişikliği Müzakerelerinde Türkiye’ye İlişkin Durum Türkiye’nin Öncelikleri

46 45 Uluslararası İklim Değişikliği Müzakerelere İlişkin Durum Bali eylem planı, şu an ve 2012 sonrası döneme dair anlaşmaya varılmasına dönük bir çıktıya ulaşmak ve 15. oturumda bir karar çıkarmak için uzun dönemli işbirlikçi faaliyetler yoluyla anlaşmanın bütün olarak etkin ve sürdürülebilir uygulanması amacı ile diğerlerine ilaveten aşağıdaki maddelere de değinen kapsamlı bir yöntem lanse etmeye karar verdi: 1 (b) Diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki maddeleri de dikkate alarak geliştirilmiş ulusal/uluslararası azaltım faaliyetleri : (i)Ulusal şartlardaki farklılıkları göz önünde bulundurarak ülkeler arasında çabaların karşılaştırmasını mümkün kılan Sayısal olarak emisyon kısıtlama ve azaltım hedeflerini içeren, ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir ulusal olarak uygun azaltım taahhüt veya faaliyetlerinin bütün gelişmiş üye ülkeler tarafından geliştirilmesi (ii) Sürdürülebilir kalkınma bağlamında teknoloji, finansman ve kapasite oluşturma ile desteklenmiş ölçülebilir, raporlanabilir ve doğrulanabilir ulusal olarak uygun azaltım faaliyetlerinin gelişmekte olan üye ülkeler tarafından geliştirilmesi Türkiye’nin Öncelikleri

47 46 İnkar (Denial) Kaynak:Dr Elisabeth Kubler-Ross 1969 Öfke (Anger) Pazarlık (Bargaining) Depresyon (depression) Kabullenme (acceptance) İletişim Psikolojisi Çözümün parçası olma Fırsatları yakalamada proaktif davranma

48 47 2009- 2010 Yıllarında Türkiye’nin Kilometre Taşları 29 Mart - 8 Nisan, Bonn AWG-KP7 AWG-LCA5 1-12 Haziran Bonn SB 30 AWG-KP8 AWG-LCA6 Taslak Anlaşma Metni Diğer taraf ülkelerle koordinasyon sağlanması 28 Eylül - 9 Ekim Bangkok AWG-KP9 AWG-LCA7 Diğer taraf ülkelerle koordinasyon sağlanması Taslak metne dair gerekli görülmesi durumunda olası 7-18 Aralık Kopenhag COP15 MOP5 Türkiye’nin 2012 sonrası anlaşma çerçevesinde son konumunun belirlenmiş olması olası 2010 başlangıcı Ulusal Düşük Karbon Stratejisinin Geliştirilmesi Türkiye’nin Kilometre Taşları

49 48 Düşünmek kolay, yapmak zordur. Ancak en zor olanı düşünüleni yapmaktır! To think is easy. To act is difficult. To act as one thinks is the most difficult. Goethe

50 49 İrtibat için : Proje Yöneticisi bahar.ubay@undp.org T: 0312 454 11 75 Proje Asistanı Serdil.cevheri@undp.org T: 0312 454 11 69


"Proje Tanıtım Toplantısı 24 Mart 2009 Bahar Ubay Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadele için Kapasitelerin Artırılması Projesi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları