Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI. I.Mali Protokoller Dönemi (1963-1980) : 3.ülke II.MEDA (1996-2001) : 3.ülke III.Katılım Öncesi Mali Yardımlar (2002-2006)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI. I.Mali Protokoller Dönemi (1963-1980) : 3.ülke II.MEDA (1996-2001) : 3.ülke III.Katılım Öncesi Mali Yardımlar (2002-2006)"— Sunum transkripti:

1 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI

2 I.Mali Protokoller Dönemi ( ) : 3.ülke II.MEDA ( ) : 3.ülke III.Katılım Öncesi Mali Yardımlar ( ) : Aday Ülke IV.Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) ( ) : Aday Ülke – Müzakere süreci TARİHSEL GELİŞİM

3 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI ( )

4 ADAYLIK STATÜSÜNÜN MALİ İŞBİRLİĞİNE YANSIMALARI: AB tarafından “Türkiye için Katılım Öncesi Mali Yardıma Dair Çerçeve Tüzük” yayımlanmıştır. (17 Aralık 2001) Sonuçları : Türkiye’ye Adaylık Statüsü Helsinki Zirvesi Aralık AB mali yardımlarının yapısı ve öncelikleri değişmiştir. 2. Türkiye’ye sağlanan mali yardımların kullanımı için Merkezi Olmayan Yapılanma “DIS” oluşturulmuştur. YENİ DÖNEM : ADAYLIK PERSPEKTİFİ

5 MERKEZİ OLMAYAN YAPILANMA (DIS) Ulusal Mali Yardım Koordinatörü National Aid Coordinator (NAC) Genel koordinasyon, projelerin öncelikler doğrultusunda seçilmesi, programlama ve izleme çalışmalarının yürütülmesi Ulusal Yetkilendirme Görevlisi National Authorising Officer (NAO) Ulusal Fon National Fund (NF) Ulusal Fonun yönetimi, proje uygulamalarının denetimi AB hibeleri ve ulusal katkıların öngörülen takvim doğrultusunda tahsili ve aktarımından sorumlu birim Program Yetkilendirme Görevlisi Program Authorising Officer (PAO) Merkezi Finans ve İhale Birimi Central Finance and Contracts Unit (CFCU) Merkezi Finans ve İhale Biriminin yönetimi İhalelerin Avrupa Birliği kural, düzenleme ve usullerine göre yürütülmesinden sorumlu birim Denetim (İç ve Dış Denetim) Projelere ilişkin hesap ve işlemlerin denetimi iç denetim, Finansman Anlaşmalarına ilişkin mali prosedürlerin denetimi dış denetim olarak ifade edilmektedir. Faydalanıcı Kurumlar-Kuruluşlar Projelerin faydalanıcısı olan ve uygulamaya ilişkin teknik birimlerin oluşturulduğu kurum ve kuruluşlar

6 MALİ YARDIM MİKTARLARI Türkiye’ye yapılan mali yardımlar artırılıyor...! Yıl TOPLAM Tahsisat milyon € Yıl TOPLAM Tahsisat milyon €

7  Proje sahibi Kurumlar  Mali İşbirliği Komitesi  Avrupa Komisyonu Delegasyonu Ulusal Mali Yardım Koordinatörü Mali İşbirliği Paketi Sektörel Çalışma Grupları ABABGS Kamu Kuruluşları Proje Fikirleri DÖNEMİ PROGRAMLAMA : BİR ÇEŞİT MÜZAKERE Eylül………………………………………………………………………Mayıs

8 2002 Yılı Programı 126 M € hibe - Toplam 18 Proje 2003 Yılı Programı 144 M € hibe - Toplam 28 Proje Projelerin uygulaması tamamlandı Yılı Programı 235,6 M € hibe - Toplam 38 Proje Projelerin uygulaması tamamlanmak üzeredir Yılı Programı 276,7 M € hibe - Toplam 35 Proje Proje uygulamaları sürüyor Yılı Programı (Dört farklı Finansman Anlaşması) DÖNEMİ PROGRAMLARI Projelerin uygulamaları tamamlandı. 450 M € hibe - Toplam 45 Proje Proje uygulamaları sürüyor.

9 YÜRÜTÜLMEKTE OLAN - YÜRÜTÜLECEK PROJE SAYISI VE BÜYÜKLÜĞÜ MEDA Yardımları ( ) 23 Proje (452 m €) Katılım Öncesi Mali Yardım ( ) 164 Proje (1.320 m €) + TOPLAM 259 Proje (2.290 m €) (2008 sonu itibarıyla) Katılım Öncesi Mali Yardım ( ) 72 Proje (518 m €) +

10 AB Mali Yardım Projeleri Sektörel Dağılımı

11 YIL ÖNCELİK ALANI PROJENİN ADIFAYDALANICI AB HİBESİ ULUSAL KATKI TOPLAM BÜTÇE (M €) 2002 Adalet ve İçişleri Kara Para Aklama ile Mücadelenin Güçlendirilmesi Maliye Bakanlığı Adalet ve İçişleri İstinaf Mahkemelerinin Kuruluşunun Desteklenmesi Adalet Bakanlığı Tarım ve Kırsal Kalkınma Sınır Kontrol Noktalarının Kurulması Projesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Çevre Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi Kuşatak Birliği Ulaştırma Deniz Taşımacılığı Güvenliğinin Arttırılmasının Desteklenmesi Denizcilik Müsteşarlığı Ulaştırma Demiryolu Taşımacılığı Sektörünün Yeniden Yapılandırılması ve Güçlendirilmesi Projesi Ulaştırma Bakanlığı (TCDD) DÖNEMİNDEN BAZI PROJE ÖRNEKLERİ

12 YIL ÖNCELİK ALANI PROJENİN ADIFAYDALANICI AB HİBESİ ULUSAL KATKI TOPLAM BÜTÇE (M €) 2006 İdari Kapasite TBMM’nin Kurumsal Kapasitesinin Artırılması Türkiye Büyük Millet Meclisi 10,041, Tek Pazar/ Gümrük Birliği Türk Gümrük İdaresinin Modernizasyonu Gümrük Müsteşarlığı Ekonomik ve Sosyal Uyum Aktif İşgücü Piyasaları Projesi İŞKUR Ekonomik ve Sosyal Uyum Kentsel Alanlarda Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek Projesi Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Gaziantep Yerel İdareleri Ekonomik ve Sosyal Uyum Samsun-Kastamonu- Erzurum NUTS II Bölgesel Kalkınma Programı DPT Müsteşarlığı Sivil Toplum Diyaloğu Türkiye-AB Arasında Sivil Toplum Diyaloğunun Güçlendirilmesi AB Genel Sekreterliği DÖNEMİNDEN BAZI PROJE ÖRNEKLERİ

13 AB MALİ YARDIMLARINDA YENİ DÖNEM :

14 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: DÖNEMİ YASAL ÇERÇEVE: -17 Temmuz 2006 tarih ve 1085/2006 sayılı Konsey Tüzüğü: IPA Kurucu Tüzüğü -8 Kasım 2006 tarih COM(2006)672 sayılı Komisyon Tebliği: IPA Çok Yıllı İndikatif Mali Çerçevesi (Multi-annual Indicative Financial Framework – MIFF) -30 Nisan 2007 tarih ve C(2007)1835 sayılı Komisyon Kararı: Türkiye İçin Çok Yıllı İndikatif Planlama Belgesi (Multi-annual Indicative Planning Document - MIPD) -12 Haziran 2007 tarih ve 2499/2007 sayılı Konsey Tüzüğü IPA Uygulama Tüzüğü -24 Aralık 2008 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Türkiye ile AB Arasında IPA Çerçeve Anlaşma Detaylı bilgi için:

15 Stratejik Uyum Çerçeve Belgesi ( ) Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Kalkınma Kurumsal Kapasite -Siyasi kriterler -Adalet, İçişleri -Müktesebat Uyumu -İdari Kapasite -STK’lara destek -Sivil Toplum Diyaloğu Bölgesel ve Sınırötesi İşbirliği İnsan KaynaklarıKırsal Kalkınma Operasyonel Program - Çevre (Çevre Bakanlığı) Operasyonel Program – Ulaştırma (Ulaştırma Bakanlığı) Operasyonel Program – Bölgesel Rekabeti Artırma (Sanayi Bakanlığı) OP – İnsan Kaynakları. (Çalışma Bakanlığı) Kırsal Kalkınma Planı (Tarım Bakanlığı) Ulusal Koordinatör (NIPAC) AB Genel Sekreterliği KATILIM ÖNCESİ YARDIM MEKANİZMASI (2007 – 2013)

16 IPA ( ): Türkiye’ye Sağlanacak AB Mali Yardımı Alt Başlıklar Kurumsal Gelişme Sınır Ötesi İşbirliği Bölgesel Kalkınma İnsan Kaynakları Kırsal Kalkınma TOPLAM AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: DÖNEMİ

17 IPA ÜLKE TAHSİSATLARI Ülkeler Türkiye Hırvatistan Makedonya Sırbistan Karadağ Kosova Bosna Hersek Arnavutluk TOPLAM AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI: DÖNEMİ

18 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Kurumsal Yapılanma Detaylı Bilgi için: IPA’nin Kurumsal Kapasite bileşeni kapsamında aşağıdaki konulara öncelik verilecektir: AB müktesebatına uyum (Müktesebat altındaki 35 konu başlığı) İdari kapasitenin güçlendirilmesi Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Sivil Toplum Diyaloğu AB Genel Sekreterliği tarafından yürütülecek programlama çalışmaları kapsamında merkezi düzeydeki (makro düzeyde projeler) kamu kuruluşları tarafından geliştirilecek projelere finansman sağlanacaktır. Sivil Toplum Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Meslek Kuruluşları vb kuruluşlar söz konusu alanlardaki Hibe Programlarından faydalanabileceklerdir. Koordinatör Kuruluş: AB Genel Sekreterliği

19 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI DÖNEMİ: PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR… AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI DÖNEMİ: PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR… IPA’nın 1. Bileşeni “Kurumsal Kapasite” başlığı altında 2007 yılı proje oluşturma çalışmaları Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda sona erdi. Toplam 37 proje için 261,4 Milyon Avro tahsis edildi.

20 IPA’nin 1. Bileşeni “Kurumsal Kapasite” başlığı altında 2008 yılı proje oluşturma çalışmaları Genel Sekreterliğimizin koordinasyonunda sona erdi. Toplam 35 proje için 256,2 Milyon Avro tahsis edildi. AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI DÖNEMİ: PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR… AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI DÖNEMİ: PROJE ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR…

21 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Bölgesel/Sınırötesi İşbirliği Detaylı Bilgi için: Koordinatör Kuruluş: Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Karadenize kıyı olan Düzey-II bölgelerindeki (İstanbul), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya) ve TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane) illerde uygulanacaktır. Kar amacı gütmeyen kuruluşların projelerine “Hibe Programları” aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Programın bütçesi Türkiye için yaklaşık yıllık 1 milyon Euro olacaktır. Karadeniz Bölgesel İşbirliği Edirne ve Kırklareli illerini kapsayan program kapsamında bölgedeki kuruluşların ekonomik ve sosyal kalkınma alanında Bulgaristan sınırındaki bölgede yer alan kuruluşlar ile ortak geliştirecekleri projelere finansman imkanı sağlanacaktır. Programın dönemi bütçesi toplam 10,5 Milyon Euro olacaktır. Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği

22 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Bölgesel Kalkınma Detaylı Bilgi için: Stratejik Koordinatör: Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı IPA’nin Bölgesel Kalkınma Bileşeninin temel amacı Türkiye’nin bölgelerarası ekonomik ve sosyal kalkınmışlık seviyesini azaltarak geri kalmış bölgelerin kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaç kapsamında aşağıdaki 3 temel öncelik kapsamında mali yardımın kullanılmasına karar verilmiştir. 1.Çevre 2.Ulaştırma 3.Bölgesel Rekabet Edebilirlik Söz konusu öncelik alanlarında kaynakların kullanılmasını sağlamak üzere ilgili Bakanlıklar tarafından koordine edilerek Operasyonel Programlar hazırlanmıştır. Operasyonel Programlarda her öncelik altında AB mali yardımının nasıl ve hangi alt öncelikler çerçevesinde kullanılacağını belirlemektedir. OP’ler dönemini kapsamaktadır.

23 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Bölgesel Kalkınma 1.Öncelik: Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Çevre Bakanlığı ÇOP AB Proje önerileri Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı Uygulama Dönemi AB Katkısı (M€) Ulusal Katkı (M€) TOPLAM BÜTÇE (M€) ,168,1272,2

24 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Bölgesel Kalkınma Detaylı Bilgi için: Koordinatör Kuruluş: Çevre ve Orman Bakanlığı 1.Öncelik: Çevre Operasyonel Programı (ÇOP) Öncelik AlanıSeçilmiş Belediye Proje Adedi Katı Atık Arıtma Projeleri10 Atıksu Arıtma Projeleri12 İçme Suyu Projeleri4 TOPLAM:26 Çevre OP’nin hedef kitlesi nüfusu kişinin üstünde olan Belediye veya Belediye Birlikleridir. Uygulama alanı olarak Türkiye’nin tamamını kapsamaktadır. Aşağıdaki önceliklerde proje seçimi tamamlanmıştır.

25 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Bölgesel Kalkınma 2. Öncelik: Ulaştırma Operasyonel Programı (UOP) Koordinatör Kuruluş: Ulaştırma Bakanlığı UOP kapsamındaki öncelikli alanlar çerçevesinde projelere karar verilmiştir. Bu kapsamda aşağıdaki projele finansman sağlanacaktır. UOP Kapsamındaki Projeler 1. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Yapım Projesi 2. Çandarlı Limanı Yapım Projesi 3. Irmak-Karabük-Zonguldak Demiryolu Hattı Rehabilitasyon Projesi 4. Mersin Konteyner Limanı Yapım Projesi Detaylı Bilgi için: Uygulama Dönemi AB Katkısı ( M€) Ulusal Katkı (M€) TOPLAM BÜTÇE (M€) ,759,9239,6

26 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Bölgesel Kalkınma 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Detaylı Bilgi için: Öncelik 1: İş ortamının iyileştirilmesi Tedbir 1.1 : Sanayi altyapısının geliştirilmesi Tedbir 1.2 : Finansal araçların oluşturulması ve geliştirilmesi Tedbir 1.3 : Ar-ge, inovasyon, teknoloji ve bilgi toplumu altyapısının geliştirilmesi Tedbir 1.4 : Turizm altyapısı ile tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi Öncelik 2: İşletme kapasitesi güçlendirilmesi ve ve girişimciliğin teşvik edilmesi Tedbir 2.1 : İşletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanması Tedbir 2.2 : Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasını sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda 2 temel öncelik ve 6 tedbir belirlenmiştir.

27 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Bölgesel Kalkınma 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (UOP) Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Detaylı Bilgi için: TR CI TR B1 TR 83 TR 90 TR C3 TR A1 TR A2 TR B2 TR 82 TR C2 TR 63 TR 72 BROP’un uygulama alanı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’in altında kalan bölgeler ile sınırlandırılmıştır. Uygulama kapsamında toplam 12 Düzey-II bölgesi, 43 il ve 15 cazibe merkezi bulunmaktadır.

28 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Bölgesel Kalkınma 3. Öncelik: Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (UOP) Koordinatör Kuruluş: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Detaylı Bilgi için: Uygulama Dönemi AB Katkısı ( M€) Ulusal Katkı (M€) TOPLAM BÜTÇE (M€) ,246,7186,9 BROP kapsamında proje oluşturma çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Merkezi kuruluşlar tarafından geliştirilen 11 projeye toplam 78,4 milyon Avro ayrılmıştır. BROP kapsamında olan 43 ildeki kuruluşlar için yapılan teklif çağrısına toplam 511 proje başvurusu yapılmıştır. Proje seçim çalışmalarına devam edilmektedir. Oluşturulacak proje paketine toplam 75,9 Milyon Avro’luk destek sağlanacaktır.

29 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ İnsan Kaynakları Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Detaylı Bilgi için: İnsan Kaynakları Operasyonel Programı kişi başı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’inin altında kalan bölgelerdeki istihdam kapasitesinin artırılması ve beşeri sermayenin güçlendirilmesini hedeflemektedir. Bu kapsamda 3 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1 : İstihdam Tedbir1.1 : Kadınların işgücüne katılımlarının teşvik edilmesi Tedbir 1.2 : Gençlerin istihdamının artırılması Tedbir 1.3 : Kayıtlı istihdamın teşvik edilmesi Tedbir 1.4 : Kamunun istihdam hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi Öncelik 2 : Eğitim Tedbir 2.1 : Özellikle kız çocuklarının okullaşma oranlarının arttırılması Tedbir 2.2 : Mesleki ve teknik eğitimin içeriğinin ve niteliğinin iyileştirilmesi Tedbir 2.3 : Hayat boyu öğrenme yoluyla uyum yeteneğinin artırılması Tedbir 2.4 : Hayat boyu öğrenme stratejisinin geliştirilmesi Tedbir 2.5 : Beşeri sermayenin güçlendirilmesi

30 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ İnsan Kaynakları Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Detaylı Bilgi için: Öncelik 3 : Sosyal içerme Tedbir 3.1 : Dezavantajlı kişilerin istihdam edilebilirliğinin arttırılması, Tedbir 3.2 : İşgücü piyasası ve sosyal koruma alanında çalışan kurum ve mekanizmalar arasında daha iyi bir işleyiş ve koordinasyonun sağlanması

31 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ İnsan Kaynakları Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Detaylı Bilgi için: TR CI TR B1 TR 83 TR 90 TR C3 TR A1 TR A2 TR B2 TR 82 TR C2 TR 63 TR 72 İnsan Kaynakları Operasyonel Programının uygulama alanı milli geliri Türkiye ortalamasının %75’in altında kalan bölgeler ile sınırlandırılmıştır. Uygulama kapsamında toplam 12 Düzey-II bölgesi, 43 il ve 15 cazibe merkezi bulunmaktadır.

32 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ İnsan Kaynakları Koordinatör Kuruluş: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Detaylı Bilgi için: Uygulama Dönemi AB Katkısı ( M€) Ulusal Katkı (M€) TOPLAM BÜTÇE (M€) ,728,0186,7 İnsan Kaynakları Operasyonel Programı kapsamında merkezi kuruluşlar tarafından geliştirilen toplam 8 projenin çalışmaları tamamlanmıştır. Projelerin uygulamalarına 2009 yılı içerisinde başlanacaktır.

33 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Kırsal Kalkınma (IPARD) Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Detaylı Bilgi için: Kırsal Kalkınma bileşeni kapsamında mali yardımların hangi öncelikler çerçevesinde kullanılmasını sağlamak üzere Tarım ve Köyişleri Bakanlığı koordinasyonunda Kırsal Kalkınma Stratejisi (IPARD) hazırlanmıştır. IPARD kapsamında 4 temel öncelik ve 11 tedbir belirlenmiştir. Öncelik 1: Tarımsal işletmelerin topluluk standartlarına yükseltilmesi ve yeniden yapılandırılmasına dair yatırımlar Tedbir 1: Süt üreten tarımsal işletmeler Tedbir 2: Et üreten tarımsal işletmeler Öncelik 2: Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanmasının geliştirilmesi ve topluluk standartlarına yükseltilmesine dair yatırım Tedbir 1: Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 2: Et ve et ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 3: Meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması Tedbir 4: Su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması

34 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Kırsal Kalkınma (IPARD) Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Detaylı Bilgi için: Öncelik 3: Üretici gruplarının kurulmasına dair destek Tedbir 1: Üretici gruplarının kurulmasının desteklenmesi Öncelik 4: Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitendirilmesi ve geliştirilmesi Tedbir 1: Çiftlik faaliyetlerinin çeşitendirilmesi ve geliştirilmesi Tedbir 2: Yerel ürünler ve mikro işletmelerin geliştirilmesi Tedbir 3: Kırsal turizm Tedbir 4: Akuakültürün geliştirilmesi

35 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Kırsal Kalkınma (IPARD) Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Detaylı Bilgi için: Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) (M€) Uygulama Dönemi TOPLAM Kırsal Kalkınma Stratejisi kapsamında tarım ve hayvancılık sektöründeki bireysel ve kurumsal üreticilere (çiftçi, kooperatif, üretici birliği, KOBİ’ler vb.) hibe programları aracılığı ile finansman sağlanacaktır. Hibe Programları Tarım ve Köyişleri Bak. bünyesinde oluşturulan “Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu” tarafından duyurulacak ve uygulanacaktır.

36 AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ AB KATILIM ÖNCESİ MALİ YARDIMI (IPA): DÖNEMİ Kırsal Kalkınma (IPARD) Koordinatör Kuruluş: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Detaylı Bilgi için: IPARD uygulama alanı öncelikli il olarak seçilen 42 il ile sınırlandırılmıştır. Bu çerçevede, öncelikle aşağıda haritada mavi ile görülen 20 ilde pilot uygulamalar yapılacaktır. Pilot uygulamaların ardından yeşil ile gözüken 22 il uygulamaya dahil edilerek programın uygulandığı il sayısı 42’ye çıkacaktır.

37 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI VE İLLERE YÖNELİK PROJELER

38 İLLERE YÖNELİK PROJELERİN YAPISI Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında uygulanan projeler vasıtası ile İllerimizin AB mali yardımından faydalanma imkanı olmuştur. İllerimizin AB mali yardımından faydalanması iki farklı şekilde gerçekleşmektedir. 1.PİLOT UYGULAMALAR: Kamu kurum ve kuruluşlarımızın geliştirdiği projelerin pilot uygulamaları İllerimizde olabilmektedir. 1.HİBE PROGRAMLARI: Hibe programları İllerimizdeki Belediye, Valilik, İl Özel İdaresi, Sivil Toplum Kuruluşları, KOBİ’ler vb kuruluşlar tarafından geliştirilen projelere doğrudan finansman sağlamaktadır.

39 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI: İLLERDE PİLOT PROJE ÖRNEKLERİ

40 İllerde Uygulanan Pilot Proje Örnekleri I. Pilot Uygulamaları Belediyeler Aracılığı ile olan Projeler: 1.Altyapı Projeleri  Şanlıurfa İçme Suyu (1997, 21 milyon €)  Çanakkale Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2005, 16.6 milyon €)  Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2005, 20.2 milyon €)  Amasya Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 24 milyon €)  Kütahya Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 24.2 milyon €)  Bitlis Bölgesel Katı Atık Yönetimi (2006, 19.5 milyon €)  Nevşehir Atık Su Tesisi (2006, 8.8 milyon €)  Tokat Atık Su Tesisi (2006, 13.6 milyon €) 2. Kentlerde Ekonomik ve Sosyal Sorunlar  İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa’da Göç Kaynaklı Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Problemlerinin Çözümüne Destek (2006, 12.9 milyon €)  Erzurum, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep’te Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümüne Destek (2005, 12.5 milyon €)

41 II. Pilot Uygulamaları Kamu Kuruluşları Tarafından Yürütülen Projeler: 1. Temel Eğitim:  Müfredat uygulamaları için: Ankara, İzmir, Van, Hatay, İstanbul, Diyarbakır, Samsun, Kocaeli ve Bolu  Kırsal alan uygulamaları için: Adıyaman, Ardahan, Kars, Şanlıurfa, Bayburt, Diyarbakır, Siirt, Erzurum, Muş, Ağrı, Sakarya ve Bingöl  Kentsel alan uygulamaları için: İstanbul, Antalya, Adana, Bursa,Mersin 2. Çocuk İşçiliği: Sinop, Van, Ordu, Çankırı, Kastamonu, Erzurum ve Elazığ 3. İstinaf Mahkemeleri: Ankara, Erzurum, Diyarbakır 4. AB İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM): 1. Proje için, Gaziantep, Kocaeli, İzmir, 2. Proje için, Afyon, Çorum, Denizli, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Konya, Malatya, Trabzon, Adana, Tekirdağ ve Uşak İllerde Uygulanan Pilot Proje Örnekleri

42 İllere Yönelik Pilot Uygulamalar 5. Kadın Sığınma Evleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Gaziantep, Antalya, Eskişehir ve Bursa 6. Kadın Girişimciliğinin Desteklenmesi: 1.Proje (1997) Ankara, Bursa, Denizli, Mersin, Çorum 2.Proje (2005) Adana, Antalya, İstanbul, Konya, Malatya, Manisa, Nevşehir, Samsun, Amasya, Balıkesir, Düzce, Eskişehir, Erzurum, Hatay, Kastamonu, Kırklareli, Muğla, Ordu, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Tunceli, Uşak, Yozgat 7. Aktif İstihdam Önlemleri Projesi 1.Proje (2002) Türkiye’nin tamamı 2. Proje (2006) İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Adana, Zonguldak, Gaziantep,Tekirdağ, Mersin, Antalya, Manisa, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sakarya, Balıkesir, Samsun, Malatya, Aydın, Şanlıurfa, Denizli, Trabzon, Sivas, Diyarbakır, Çorum, Hatay ve K.Maraş

43 İllere Yönelik Hibe Programları 8. Doğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı: Van, Hakkari, Bitlis, Muş 9. GAP Bölgesel Kalkınma Programı: Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adıyaman, Batman, Kilis, Şırnak, Gaziantep 10. NUTS-II Bölgesel Kalkınma Programları: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat, Kastamonu, Çankırı, Sinop, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Ardahan, Iğdır, Kars, Kayseri, Sivas, Yozgat, Karaman, Konya, Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon 11. Bulgaristan ile Sınırötesi İşbirliği Programları: Edirne, Kırklareli 12. STK’lara Destek – Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programları: Tüm İller

44 KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI: HİBE PROGRAMLARI KATILIM ÖNCESİ AB MALİ YARDIMI: HİBE PROGRAMLARI

45 MİKRO PROJELERE NASIL KARAR VERİLİYOR? ÇERÇEVE PROJE Çerçeve Proje Bütçesi HİBE Çerçeve Projenin Hedef Kitlesindeki Kuruluşlar -STK’lar -KOBİ’ler -Yerel Yönetimler -diğer kuruluşlar

46 HİBE PROGRAMLARI ÖRNEKLERİ: Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği Toplam bütçe: € Uygulama Takvimi: hibe almaya hak kazanan projeler belirlendi. Toplam 581 başvuru arasından 93 projeye hibe sağlanmasına karar verildi.  Kadın Hakları için Hibe Programı  Engellilere Yönelik Hibe Programı  Tüketicinin korunmasına Yönelik Hibe Programı  Çocuk İşçiliğinin Önlenmesine Yönelik Hibe Programı  Çevrenin Korunmasına Yönelik Hibe Programı SİVİL TOPLUM GELİŞTİRİLMESİ HİBE PROGRAMI:

47 Değerlendirmede sonucunda 581 proje başvurusundan 93 projeye finansman sağlanmasına karar verilmiştir. Başvuru SahibiProje OrtağıProje Adı Hibe Bütçesi (€) İstanbul Bahçelievler Kadın Kooperatifi İstanbul Bahçelievler Belediyesi Kadın Sığınma Evlerindeki Kadınların İstihdamı Türkiye Görme Engelliler Derneği Mersin Şb. Mersin Toroslar Belediyesi Görme Engellilerin Topluma Kazandırılması Projesi Eskişehir Anadolu Gelişim Derneği Odunpazarı Belediyesi Evsel Atıkların Kaynağında Ayrıştırılması Projesi HİBE PROGRAMLARI ÖRNEKLERİ:

48 Uygulayıcı Kuruluş: AB Genel Sekreterliği Toplam bütçe: € Uygulama Takvimi: Hibe çağrıları sona erdi. 119 Projeye finansman sağlanmasına karar verildi. SİVİL TOPLUM DİYALOĞU HİBE PROGRAMI:  Kentler ve Belediyeler ( 5 M Euro (50,000 – 250,000) )  Mesleki Örgütler ( 3 M Euro (50,000 – 300,000) )  Üniversiteler ( 9.3 M Euro (150,000 – 465,000) )  Gençlik Girişimleri ( 2 M Euro (30,000 – 100,000) ) HİBE PROGRAMLARI ÖRNEKLERİ:

49 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU HİBE PROGRAMI: Değerlendirmede sonucunda 119 projeye finansman sağlanmasına karar verilmiştir. Başvuru Sahibi Hibe ProgramıProje OrtağıProje Adı Hibe Bütçesi (€) Kalecik Belediyesi Kentler ve Belediyeler Hibe Programı 1. Venedik Belediyesi 2. Lizbon Belediyesi Şarapçılığın Geliştirilmesi Projesi Eskişehir Ziraat Odası Meslek Örgütleri Hibe Programı Bulgaristan Ziraat Odaları Birliği AB Sürecince Ziraat Odasının Kapasitesini Artırma Ankara Üniversitesi Üniversiteler Hibe Programı Warwick Üniversitesi- İngiltere İşletme ve Girişimcilik Eğitiminde İngiltere Deneyiminin İncelenmesi Amasya Gen. İşadamları Derneği Gençlik Kuruluşları Hibe Programı Litvanya Genç İşadamları Birliği Avrupa ve Türk Genç İşadamlarının İşbirliğinin Geliştirilmesi HİBE PROGRAMLARI ÖRNEKLERİ:

50 AB HİBE PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (UYGULAMASI TAMAMLAN/DEVAM EDENLER) Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Hibe ProgramıBütçe (Euro) Proje Sayısı 1. Türkiye İş Kurumu (2002)Aktif İşgücü Piyasaları Yeni Fırsatlar Hibe Programı AB Genel Sekreterliği (2003)STK’lar ile Kamu Diyaloğunun Artırılması Sivil Toplum Geliş. Merk.(2004)Sivil Toplumun Geliştirilmesi Çalışma ve Sosyal Güv.Bak.(2004)Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Hibe Programı AB Genel SekreterliğiBilgi Köprüleri Hibe Programı Devlet Planlama Teşkilatı (2004)Sürdürülebilir Kalkınmanın Desteklenmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı (2004)Kültürel Haklara Destek Programı AB Genel Sekreterliği (2005)Katılım Öncesi Süreçte STK’ların Güçşendirilmesi AB Genel Sekreterliği (2006)Sivil Toplum Diyaloğu Hibe Programı Devlet Planlama Teşkilatı (2003)Samsun-Kastamonu-Erzurum Bölgesel Kalkınma Pr Devlet Planlama TeşkilatıDoğu Anadolu Bölgesel Kalkınma Programı Devlet Planlama Teşkilatı (2004)Ağrı-Konya-Kayseri-Malatya Bölgesel Kalkınma Pr Devlet Planlama Teşkilatı (2005)Doğu Karadeniz Bölgesel Kalkınma Programı Pr Devlet Planlama Teşkilatı (2003)Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği I Devlet Planlama Teşkilatı (2004)Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği II Devlet Planlama Teşkilatı (2005)Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği III Toplam:

51 AB HİBE PROGRAMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ (UYGULAMASINA YENİ GEÇİLEN/GEÇİLECEKLER) Hibe Programını Uygulayan Kuruluş Hibe ProgramıBütçe (Euro) 1. Türkiye İş Kurumu (2006)Aktif İstihdam Tedbirleri Hibe Planı TOBB-EUROCHAMBERS (2006)AB-Türkiye Odaları Forumu Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (2006) Sivil Toplumun Desteklenmesi: Katılımcı Demokrasi İçin Yerel Hareket Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (2006) Sivil Toplumun Desteklenmesi: Sivil Topluma Bütüncül Yaklaşım ve Katılımcı Yerel Projeler Devlet Planlama Teşkilatı (2006)Bulgaristan ile Sınır Ötesi İşbirliği IV GAP İdaresiSel Riskinin Azaltılması Sosyal Destek Hibe Programı GAP İdaresiSel Riskinin Azaltılması: Fiziksel Planlama ve Yatırım Hibe Pr Toplam:

52 İLLERE GÖRE HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI SıralamaBaşarılı Olan İl Hibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1Van (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Konya (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Kayseri (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) İstanbul Samsun (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Karaman (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Ankara Çorum (Bölgesel Kalkınma Prog.) Bingöl (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) Erzurum (Bölgesel Kalkınma Prog. Uyg.) İzmir Bursa Antalya Aydın Isparta Karabük Toplam proje finanse edilmiştir. Aksaray, Bilecik, Kilis ve Tekirdağ AB hibe programlarından finansman sağlayamamıştır yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 251,4 milyon Euro olan 17 farklı hibe programı çerçevesinde şehirlerimizin başarı durumları:

53 KURULUŞLARA HİBE PROGRAMLARININ DAĞILIMI SıralamaKuruluşHibe Almaya Hak Kazanan Projelerin Toplam Bütçesi (Milyon Euro) Hibe Almaya Hak Kazanan Proje Adeti 1Belediye Özel İşletme (KOBİ) Dernekler Köylere Hizmet GB Oda İl Özel İdaresi Vakıf Üniversiteler Üretici Birliği Diğer yılları arasında uygulanan toplam bütçesi 251,4 milyon Euro olan 17 hibe programı çerçevesinde başvuru sahibi kuruluşların başarı durumları:

54 HİBE PROGRAMLARINA NASIL BAŞVURULUR?

55 HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK? HİBE DUYURUSU  Hibe Programını Uygulayacak Kuruluş  Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu (www.deltur.cec.eu.int)  AB Genel Sekreterliği (www.abgs.gov.tr)www.abgs.gov.tr  Merkezi Finans ve İhale Birimi (www.mfib.gov.tr) Hibe Duyurusunu Kim Yapar? I. AŞAMA

56  Başvuru Rehberi  Başvuru Formu -Bütçe -Mantıksal Çerçeve Başvuru için Temel Belgeler  Kuruluş Tüzüğü  En Son Mali Rapor  En son hesaplar (kar/zarar hesabı ve bilanço) Destekleyici Belgeler II. AŞAMA PROJE HAZIRLAMA *Proje Duyurusu ile birlikte faydalanmak isteyen kuruluşlara proje hazırlamaları için 60 ile 90 gün arasında süre verilir!!! HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?

57 HİBE BAŞVURUSU Hibe Başvurusu Nereye Yapılır? Proje Başvuruları MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNE (www.mfib.gov.trwww.mfib.gov.tr yapılır!!! PROJELER III. AŞAMA HİBELERE NASIL BAŞVURULACAK?

58 Daha Fazla Bilgi için... Avrupa Birliği Genel Sekreterliği

59 IPA 1. BİLEŞENİ KURUMSAL KAPASİTE KAPSAMINDA Projeİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Sivil Toplum Diyaloğu : (Kültür Sanat Hibe Programı) AB Genel Sekreterliği € Sivil Toplum Diyaloğu : (Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı) AB Genel Sekreterliği € Meslek Standartlarının Güçlendirilmesi Hibe Programı Mesleki Yeterlilik Kurumu € Sivil Toplumun Güçlendirilmesi Hibe Programı Avrupa Komisyonu (Brüksel Merkezli) € ÖNÜMÜZDEKİ YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI

60 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJESİ Kültür ve Sanat Hibe Programı Bütçe Bütçe : 1.8 Milyon € (Her bir proje € – €) Amaç Amaç : - Diyaloğun arttırılması, - Uzun vadeli sürdürülebilir işbirliğinin kurulması, - Kültür ve sanat alanında AB ülkelerinin Türkiye’yi, Türkiye’nin de AB ülkelerini tanıması ve bilgi paylaşımının artırılması Hedef Kitle : Hedef Kitle : Kar amacı gütmeyen kurumlar (örneğin STK’lar, yerel yönetimler, üniversiteler, odalar vb.) Süreç Süreç : Proje duyurusunun 2009 yılının ilk çeyreğinde yapılması beklenmektedir.

61 SİVİL TOPLUM DİYALOĞU PROJESİ Tarım ve Balıkçılık Hibe Programı Bütçe Bütçe : 2 Milyon € (Her bir proje € – €) Amaç Amaç : -Diyaloğun arttırılması, -Uzun vadeli sürdürülebilir işbirliğinin kurulması, -Tarım ve balıkçılık konusunda AB deneyimlerinin Türkiye’deki Kuruluşlara aktarılması Hedef Kitle : Hedef Kitle : Kar amacı gütmeyen kurumlar (örneğin STK’lar, yerel yönetimler, üniversiteler, odalar vb.) Süreç Süreç : Proje duyurusunun 2009 yılının ilk çeyreğinde yapılması beklenmektedir.

62 MESLEKİ STANDARTLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI Proje Sahibi Kuruluş: Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Bütçe Bütçe : 6.6 Milyon € (proje büyüklükleri henüz belirlenmedi) Amaç Amaç : Meslek Standartlarının geliştirilmesi ve mesleki eğitimin kalitesinin artırılması Hedef Kitle: Mesleki kuruluşlar, Odalar, Meslek Yüksek Okulları ve mesleki eğitim konusunda faaliyet gösteren kuruluşlar Süreç Süreç : Proje duyurusunun 2009 yılının ilk yarısında yapılması beklenmektedir.

63 SİVİL TOPLUMUN GÜÇLENDİRİLMESİ HİBE PROGRAMI (Brüksel Merkezli) Bütçe Bütçe : 3.5 Milyon € (en yüksek destek €) Amaç Amaç : -Aday ve potansiyel aday ülkelerde Sivil Toplum Kuruluşlarının güçlenmesine destek sağlamak -Aday ve potansiyel ülkelerdeki STK’lar arasındaki işbirliğini artırmak Hedef Kitle : Hedef Kitle : Aday ve potansiyel aday ülkelerdeki STK’lar Öncelikli Konular: Çevre, Enerji Verimliliği, İş Yeri Sağlığı ve Güvenliği ve Gıda Güvenliği Süreç Süreç : Proje duyurusunun 2009 yılının ilk çeyreğinde yapılması beklenmektedir. Duyurular adresinden takip edilebilir. Başvurular Avrupa Komisyonuna doğrudan yapılacaktır. AB Ülkelerinden ve aday ülkelerden birer ortak kuruluşla birlikte proje sunulmalıdır.www.abgs.gov.tr

64 IPA 1. BİLEŞENİ KURUMSAL KAPASİTE KAPSAMINDA Projeİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Sivil Toplumun Desteklenmesi Hibe Programı STGM € Türkiye-AB Kültürlerarası Diyaloğun Geliştirilmesi –Kültür ve Sanat Hibe Programı Kültür ve Turizm Bakanlığı € Türkiye-AB Kültürlerarası Diyaloğun Geliştirilmesi – Müzecilik Hibe Programı Kültür ve Turizm Bakanlığı € ÖNÜMÜZDEKİ ORTA DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI

65 IPA 4. BİLEŞENİ İNSAN KAYNAKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA Projeİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Kadın İstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı Türkiye İş Kurumu € Hayatboyu Öğrenmenin Desteklenmesi Hibe Programı Milli Eğitim Bakanlığı € Kayıtlı İstihdamın Teşviki Hibe Programı Sosyal Güvenlik Kurumu € ÖNÜMÜZDEKİ YAKIN DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI

66 IPA 4. BİLEŞENİ İNSAN KAYNAKLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ KAPSAMINDA Projeİlgili Kurum Hibe Programı Bütçesi Genç İşsizliğinin Azaltılması Projesi Türkiye İş Kurumu € Özellikle Kız Çocuklarının Olmak Üzere Okullaşma Oranlarının Artırılması Projesi Milli Eğitim Bakanlığı € ÖNÜMÜZDEKİ ORTA DÖNEMDE DUYURULACAK HİBE PROGRAMLARI

67 PROJELERE İLİŞKİN DUYURULAR -Avrupa Birliği Genel Sekreterliği -Avrupa Komisyonu Delegasyonu -Merkezi Finans ve İhale Birimi -Devlet Planlama Teşkilatı (Bölgesel Kalkınma Programları) -Europeaid


"AVRUPA BİRLİĞİ MALİ YARDIMLARI. I.Mali Protokoller Dönemi (1963-1980) : 3.ülke II.MEDA (1996-2001) : 3.ülke III.Katılım Öncesi Mali Yardımlar (2002-2006)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları