Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Şuayip BİRİNCİ Müsteşar Yardımcısı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Şuayip BİRİNCİ Müsteşar Yardımcısı."— Sunum transkripti:

1 Dr. Şuayip BİRİNCİ Müsteşar Yardımcısı

2 Ulusal Sağlık Sistemi (USS) dünyada ilk defa uygulanacak olan bir Sosyal sağlık sistemi projesidir. Diğer benzer projelerden farkları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Sistem Sağlık Bakanlığı tarafından himaye edileceğinden resmi bir kimliğe sahiptir. Hesapların açılması ve denetimi tamamen kullanıcı tarafından kontrol edilecektir. Sisteme veri girişi manuel olarak yapılmayıp Sağlık Net, MHRS, Medula gibi resmi sistemlerden doğrudan veri alınacaktır.

3 Ulusal Sağlık Sistemi (USS) dünyada ilk defa uygulanacak olan bir Sosyal sağlık sistemi projesidir. Diğer benzer projelerden farkları aşağıdaki şekilde sıralanabilir: Diğer sosyal ağlarda olduğu gibi tüm kişisel kayıtlar bulut mimarisindeki sunucularda tutulacaktır. Ancak bu sunucular S.B. himayesinde olacaktır. Kişilerin sağlıkla ilgili tüm verileri farklı sistemlerden on-demand çekilebilecektir. Kullanıcı hesapları otomatik olarak açılmayacak olup ancak vatandaşların talebi doğrultusunda gerçekleşecektir. Vatandaşlar verilerini kimlerle hangi çerçevede paylaşacaklarına kendileri karar verecektir.

4 IMAGE STREAMING SERVER
Topoloji PACS A XDS Provide & Register IMAGE REPOSITORY PACS B WEB SERVER USS DB PATIENT REGISTRY XDS Provide & Register DICOM Query Retrieve DOCUMENT REPOSITORY SAĞLIK NET MHRS IMAGE STREAMING SERVER MEDULA Websocket Streaming WEB CLIENT

5 Hesap Oluşturma Giriş Ekranı USS AKTİVASYON KODUNUZ: 5432
567675 USS AKTİVASYON KODUNUZ: 5432 1 mesajınız var 5432 Custom animation effects: fly in and box out (Intermediate) Tip: For best results when reproducing the picture effect on this slide, you may want to use the Snap objects to other objects feature. To do so, right-click the slide background and then click Grid and Guides. Under Snap to, select Snap objects to other objects. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. On the Insert tab, in the Illustrations group, click Picture. On the Home tab, in the Slides group, click Layout and then click Blank. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4” and the Width box is set to 5.33”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Center. On the slide, drag to draw a rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). Click Align Middle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 0.05”. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets, click Preset 8 (second row, fourth option from the left). Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, and then click Blue, Accent 1 (first row, fifth option from the left). In the Shape Width box, enter 10.3”. Select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Repeat this process two more times for a total of four rectangles. Press and hold CTRL, and then select the other two rectangles. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: Drag another rectangle until the top edge of the rectangle meets the bottom edge of the picture. Drag one of the rectangles until the bottom edge of the rectangle meets the top edge of the picture. In the Shape Width box, enter 0.05”. In the in the Shape Height box, enter 7.8”. Press and hold CTRL, and then select both of the horizontal (top and bottom) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Drag the other vertical rectangle until the left edge of the rectangle meets the right edge of the picture. Drag one of the vertical rectangles until the right edge of the rectangle meets the left edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select both of the vertical (left and right) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the animation effects on this slide, do the following: Press and hold CTRL, and then select the four rectangles on the slide. In the Custom Animation task pane, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Fly In, and then click OK. Under Modify: Fly In, in the Start list, select With Previous. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Top. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Bottom. Under Modify: Fly In, in the Speed list, select Medium. On the slide, select the picture. In the Custom Animation task pane, do the following: On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Left. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Right. Under Modify: Box, in the Start list, select With Previous. Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Also in the Custom Animation task pane, select the fifth animation effect (box effect for the picture). Click the arrow to the right of the selected effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, do the following: Under Modify: Box, in the Direction list, select Out. In the Speed box, enter 0.7 seconds, and then click OK. In the Delay box, enter 1.3. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Fly Out, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Start list, select With Previous. Also in the Custom Animation task pane, select the sixth animation effect (first fly-out effect). Under Modify: Fly Out, in the Start list, select On Click. Also in the Custom Animation task pane, with all four fly-out effects still selected, click the arrow to the right of the last fly-out effect, and then click Timing. In the Fly Out dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Speed box, select Medium. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Bottom. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Left. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Right. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Top. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Click the arrow to the right of the ninth animation effect (box effect for the picture), and then click Timing. In the Box dialog box, on the Timing tab, do the following: Under Modify: Box, in the Direction list, select In. In the Delay box, enter 0. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). In the Type list, select Linear. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). In the Stop position box, enter 46%. Select Stop 2 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 60% (third row, fifth option from the left). In the Stop position box, enter 100%. BVE6E

6 Merhaba Sayın Şuayip Birinci
Merhaba Sayın Şuayip Birinci. Yeni bir hesap oluşturmanız için bugün size ben yardımcı olacağım. Custom animation effects: sparkling picture (Basic) To reproduce the background effects on this slide, do the following: On the Design tab, in the Background group, click the arrow next to Background Styles, and then click Style 5 (second row, first option from the left). (Note: If this action is taken in a PowerPoint presentation containing more than one slide, the background style will be applied to all of the slides.) On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4.1” and the Width box is set to 6.7”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Insert tab, in the Illustration group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture, and then click Insert. On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow under Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align Middle. Click Align Center. Click Align to Slide. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Picture Styles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Picture dialog box, click Shadow in the left pane. In the Shadow pane, click the button next to Presets, under Inner click Inside Diagonal Top Right (first row, third option from the left), and then do the following: In the Blur box, enter 3 pt. In the Transparency box, enter 21%. In the Distance box, enter 1 pt. In the Angle box, enter 315°. To reproduce the rectangle effects on this slide, do the following: Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). On the slide, drag to draw a rectangle. In the Shape Height box, enter 5.47”. On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow next to Shape Outline, and then click No Outline. On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow next to Shape Fill, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). In the Shape Width box, enter 7.33”. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then do the following: On the Home tab, in the Drawing group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets select Preset 8 (second row, fourth option from the left). Point to Align, and then click Align to Slide. Click Send to Back. Point to Align, and then click Align Middle. Point to Align, and then click Align Center. To reproduce the first star on this slide, do the following: Under Drawing Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, do the following under Size and rotation: On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Stars and Banners click 4-Point Star (first row, third option from the left). On the slide, drag to draw a four-point star. In the Width box, enter 0.69”. In the Height box, enter 0.69”. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Select the four-point star, and then drag the yellow diamond adjustment handle to decrease the width of the star points. In the Rotation box, enter 15°. Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). In the Type list, select Radial. Also under Gradient stops, customize the gradient stops that you added as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). In the Stop position box, enter 0%. Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Transparency box, enter 0%. In the Stop position box, enter 100%. In the Transparency box, enter 100%. On the slide, drag the four-point star until it is centered on the top left corner of the rectangle. Also in the Format Shape dialog box, in the left pane, click Line Color. In the Line Color pane, select No line. To reproduce the animation effects for the first star on this slide, do the following: On the slide, select the four-point star. In the Custom Animation task pane, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Moderate, click Grow & Turn, and then click OK. With the animation effect still selected, under Modify: Grow & Turn, do the following: Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Moderate select Grow & Turn. With the second animation effect still selected, under Modify: Grow & Turn, do the following: In the Speed list, select Very Fast. In the Start list, select With Previous. Click the arrow to the right of the second animation effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.7, and then click OK. In the Speed list select Very Fast. In the Start list select With Previous. To reproduce the second star with animation effects on this slide, do the following: Select the second four-point star. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, do the following under Size and rotation: On the slide, select the four-point star. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Drag the second four-point star until it is centered on the top left corner of the picture. In the Width box, enter 0.62”. In the Height box, enter 0.62”. On the slide, select the second four-point star. In the Custom Animation task pane, do the following: Select the fourth animation effect (grow & turn exit effect for the second star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.9, and then click OK. Select the third animation effect (grow & turn entrance effect for the second star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.2, and then click OK. To reproduce the third star with animation effects on this slide, do the following: Select the third four-point star. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, do the following under Size and rotation: On the slide, select the second four-point star. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Drag the third four-point star into the top left quarter of the picture, approximately aligned diagonally with the first two stars. In the Width box, enter 0.77”. In the Height box, enter 0.77”. On the slide, select the third four-point star. In the Custom Animation task pane, do the following: Select the sixth animation effect (grow & turn exit effect for the third star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 1.1, and then click OK. Select the fifth animation effect (grow & turn entrance effect for the third star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.4, and then click OK. To reproduce the fourth star with animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the fourth four-point star. In the Custom Animation task pane, do the following: Drag the fourth four-point star onto the bottom edge of the picture, near the bottom right corner. On the slide, select the third four-point star. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Select the eighth animation effect (grow & turn exit effect for the fourth star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 1.3, and then click OK. Select the seventh animation effect (grow & turn entrance effect for the fourth star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.6, and then click OK. To reproduce the fifth star with animation effects on this slide, do the following: Select the fifth four-point star. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, do the following under Size and rotation: On the slide, select the fourth four-point star. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. In the Height box, enter 0.83”. On the slide, select the fifth four-point star. In the Custom Animation task pane, do the following: Drag the fifth four-point star until it is centered on the bottom right corner of the picture. In the Width box, enter 0.83”. Select the 10th animation effect (grow & turn exit effect for the fifth star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 1.5, and then click OK. Select the ninth animation effect (grow & turn entrance effect for the fifth star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.8, and then click OK. Hesap Oluşturma

7 Unutmayın ki sağlık bilgileriniz özeldir ve sadece güvendiğiniz kişilerle paylaşmalısınız. Lütfen aşağıdaki şartları dikkatlice okuyup anlayın. Kabul etmeniz halinde sonraki aşamaya geçebiliriz. Custom animation effects: widescreen picture fades (Basic) To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). On the slide, drag to draw a rectangle. On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the Shape Width box, enter 8”. In the Shape Height box, enter 4.55”. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, in the left pane, click Fill. In the Fill pane, click Solid fill, click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left). Also in the Format Shape dialog box, in the left pane, click Line Style, and then do the following in the Line Style pane: Also in the Format Shape dialog box, in the left pane, click Line Color. In the Line Color pane, click Solid line, click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 35% (third row, second option from the left). In the Cap type list, select Flat. In the Width box, enter 20 pt. In the Join type list, select Miter. Also in the Format Shape dialog box, in the left pane, click 3-D Format, and then do the following in the 3-D Format pane: Also in the Format Shape dialog box, in the left pane, click Shadow. In the Shadow pane, click the button next to Presets, and then under Perspective click Perspective Diagonal Upper Right (first row, second option from the left). Under Bevel, click the button next to Top, and then under Bevel click Hard Edge (third row, third option from the left). Next to Top, in the Width box, enter 27 pt, and in the Height box, enter 5.5 pt. Also in the Format Shape dialog box, in the left pane, click 3-D Rotation. In the 3-D Rotation pane, click the button next to Presets, under Perspective click Perspective Contrasting Left (second row, fourth option from the left), and then do the following: Under Depth, click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 35% (third row, second option from the left). In the Depth box, enter 40 pt. In the Y box, enter 9.3⁰. In the X box, enter 20⁰. On the slide, drag the rectangle slightly to the left to position it in the middle of the slide. In the Perspective box, enter 45⁰. In the Z box, enter 358⁰. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4.11” and the Width box is set to 7.3”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Insert tab, in the Illustrations group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture, and then click Insert. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Picture Styles group, click the arrow next to Picture Border, and then do the following: Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Picture Styles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Picture dialog box, in the left pane, click 3-D Rotation. In the 3-D Rotation pane, click the button next to Presets, under Perspective click Perspective Contrasting Left (second row, fourth option from the left), and then do the following: Point to Weight, and then click 3 pt. Under Theme Colors click Black, Text 1 (first row, second option from the left). On the slide, select the second picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4.11” and the Width box is set to 7.3”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. Select the second picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Adjust group, click Change Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture, and then click Insert. Select the picture. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Repeat this process one more time for a total of three pictures. On the slide, select the third picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4.11” and the Width box is set to 7.3”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. Select the third picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the Adjust group, click Change Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture, and then click Insert. Press and hold CTRL, and then select all three pictures on the slide. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align Middle. Click Align to Slide. Drag the group of three pictures into the middle of the rectangle (picture frame). Click Align Center. To reproduce the animation effects on this slide, do the following: In the Selection and Visibility pane, select the first picture. In the Custom Animation task pane, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. On the Home tab, in the Editing group, click Select, and then click Selection Pane. Under Modify: Fade, in the Start list, select After Previous. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Subtle, click Fade, and then click OK. In the Selection and Visibility pane, select the second picture. In the Custom Animation task pane, do the following: Also in the Custom Animation task pane, click the arrow to the right of the animation effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.5. Under Modify: Fade, in the Speed list, select Medium. In the Selection and Visibility pane, select the third picture. In the Custom Animation task pane, do the following: Also in the Custom Animation task pane, click the arrow to the right of the second animation effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.5. Also in the Custom Animation task pane, click the arrow to the right of the third animation effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.5. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Click the button next to Direction, and then click Linear Up (second row, second option from the left). In the Type list, select Linear. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1, Darker 35% (fifth row, first option from the left). In the Stop position box, enter 0%. Select Stop 2 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Black, Text 1, Lighter 15% (fifth row, second option from the left). In the Stop position box, enter 54%. Hesap Oluşturma

8 Artık başlayabiliriz. Önce profil bilgilerinizi düzenleyelim.
Custom animation effects: sparkling picture (Basic) To reproduce the background effects on this slide, do the following: On the Design tab, in the Background group, click the arrow next to Background Styles, and then click Style 5 (second row, first option from the left). (Note: If this action is taken in a PowerPoint presentation containing more than one slide, the background style will be applied to all of the slides.) On the Home tab, in the Slides group, click Layout, and then click Blank. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4.1” and the Width box is set to 6.7”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Insert tab, in the Illustration group, click Picture. In the Insert Picture dialog box, select a picture, and then click Insert. On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow under Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align Middle. Click Align Center. Click Align to Slide. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Picture Styles group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Picture dialog box, click Shadow in the left pane. In the Shadow pane, click the button next to Presets, under Inner click Inside Diagonal Top Right (first row, third option from the left), and then do the following: In the Blur box, enter 3 pt. In the Transparency box, enter 21%. In the Distance box, enter 1 pt. In the Angle box, enter 315°. To reproduce the rectangle effects on this slide, do the following: Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). On the slide, drag to draw a rectangle. In the Shape Height box, enter 5.47”. On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow next to Shape Outline, and then click No Outline. On the Home tab, in the Drawing group, click the arrow next to Shape Fill, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). In the Shape Width box, enter 7.33”. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, and then do the following: On the Home tab, in the Drawing group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets select Preset 8 (second row, fourth option from the left). Point to Align, and then click Align to Slide. Click Send to Back. Point to Align, and then click Align Middle. Point to Align, and then click Align Center. To reproduce the first star on this slide, do the following: Under Drawing Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, do the following under Size and rotation: On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Stars and Banners click 4-Point Star (first row, third option from the left). On the slide, drag to draw a four-point star. In the Width box, enter 0.69”. In the Height box, enter 0.69”. On the Home tab, in the bottom right corner of the Drawing group, click the Format Shape dialog box launcher. In the Format Shape dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Select the four-point star, and then drag the yellow diamond adjustment handle to decrease the width of the star points. In the Rotation box, enter 15°. Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Click the button next to Direction, and then click From Center (third option from the left). In the Type list, select Radial. Also under Gradient stops, customize the gradient stops that you added as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). In the Stop position box, enter 0%. Select Stop 2 from the list, and then do the following: In the Transparency box, enter 0%. In the Stop position box, enter 100%. In the Transparency box, enter 100%. On the slide, drag the four-point star until it is centered on the top left corner of the rectangle. Also in the Format Shape dialog box, in the left pane, click Line Color. In the Line Color pane, select No line. To reproduce the animation effects for the first star on this slide, do the following: On the slide, select the four-point star. In the Custom Animation task pane, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Moderate, click Grow & Turn, and then click OK. With the animation effect still selected, under Modify: Grow & Turn, do the following: Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Moderate select Grow & Turn. With the second animation effect still selected, under Modify: Grow & Turn, do the following: In the Speed list, select Very Fast. In the Start list, select With Previous. Click the arrow to the right of the second animation effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.7, and then click OK. In the Speed list select Very Fast. In the Start list select With Previous. To reproduce the second star with animation effects on this slide, do the following: Select the second four-point star. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, do the following under Size and rotation: On the slide, select the four-point star. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Drag the second four-point star until it is centered on the top left corner of the picture. In the Width box, enter 0.62”. In the Height box, enter 0.62”. On the slide, select the second four-point star. In the Custom Animation task pane, do the following: Select the fourth animation effect (grow & turn exit effect for the second star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.9, and then click OK. Select the third animation effect (grow & turn entrance effect for the second star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.2, and then click OK. To reproduce the third star with animation effects on this slide, do the following: Select the third four-point star. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, do the following under Size and rotation: On the slide, select the second four-point star. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Drag the third four-point star into the top left quarter of the picture, approximately aligned diagonally with the first two stars. In the Width box, enter 0.77”. In the Height box, enter 0.77”. On the slide, select the third four-point star. In the Custom Animation task pane, do the following: Select the sixth animation effect (grow & turn exit effect for the third star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 1.1, and then click OK. Select the fifth animation effect (grow & turn entrance effect for the third star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.4, and then click OK. To reproduce the fourth star with animation effects on this slide, do the following: On the slide, select the fourth four-point star. In the Custom Animation task pane, do the following: Drag the fourth four-point star onto the bottom edge of the picture, near the bottom right corner. On the slide, select the third four-point star. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Select the eighth animation effect (grow & turn exit effect for the fourth star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 1.3, and then click OK. Select the seventh animation effect (grow & turn entrance effect for the fourth star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.6, and then click OK. To reproduce the fifth star with animation effects on this slide, do the following: Select the fifth four-point star. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, do the following under Size and rotation: On the slide, select the fourth four-point star. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. In the Height box, enter 0.83”. On the slide, select the fifth four-point star. In the Custom Animation task pane, do the following: Drag the fifth four-point star until it is centered on the bottom right corner of the picture. In the Width box, enter 0.83”. Select the 10th animation effect (grow & turn exit effect for the fifth star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 1.5, and then click OK. Select the ninth animation effect (grow & turn entrance effect for the fifth star). Click the arrow to the right of the effect, and then click Timing. In the Grow & Turn dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0.8, and then click OK. Hesap Oluşturma

9 gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Lütfen eksik bilgileri tamamlayın. İsterseniz bir de profil resmi ekleyebilirsiniz. Bitince sağ alttaki düğmeye basın lütfen. İsim Şuayip Birinci Doğum Tarihi Doğum Yeri Rize Oturduğu Yer Boy Kilo Ankara/Çankaya 175 80 Sonraki Adım Hesap Oluşturma

10 Hesap Oluşturma Harika şimdi size birkaç soru soracağım.
Custom animation effects: fly in and box out (Intermediate) Tip: For best results when reproducing the picture effect on this slide, you may want to use the Snap objects to other objects feature. To do so, right-click the slide background and then click Grid and Guides. Under Snap to, select Snap objects to other objects. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. On the Insert tab, in the Illustrations group, click Picture. On the Home tab, in the Slides group, click Layout and then click Blank. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4” and the Width box is set to 5.33”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Center. On the slide, drag to draw a rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). Click Align Middle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 0.05”. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets, click Preset 8 (second row, fourth option from the left). Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, and then click Blue, Accent 1 (first row, fifth option from the left). In the Shape Width box, enter 10.3”. Select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Repeat this process two more times for a total of four rectangles. Press and hold CTRL, and then select the other two rectangles. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: Drag another rectangle until the top edge of the rectangle meets the bottom edge of the picture. Drag one of the rectangles until the bottom edge of the rectangle meets the top edge of the picture. In the Shape Width box, enter 0.05”. In the in the Shape Height box, enter 7.8”. Press and hold CTRL, and then select both of the horizontal (top and bottom) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Drag the other vertical rectangle until the left edge of the rectangle meets the right edge of the picture. Drag one of the vertical rectangles until the right edge of the rectangle meets the left edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select both of the vertical (left and right) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the animation effects on this slide, do the following: Press and hold CTRL, and then select the four rectangles on the slide. In the Custom Animation task pane, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Fly In, and then click OK. Under Modify: Fly In, in the Start list, select With Previous. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Top. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Bottom. Under Modify: Fly In, in the Speed list, select Medium. On the slide, select the picture. In the Custom Animation task pane, do the following: On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Left. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Right. Under Modify: Box, in the Start list, select With Previous. Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Also in the Custom Animation task pane, select the fifth animation effect (box effect for the picture). Click the arrow to the right of the selected effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, do the following: Under Modify: Box, in the Direction list, select Out. In the Speed box, enter 0.7 seconds, and then click OK. In the Delay box, enter 1.3. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Fly Out, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Start list, select With Previous. Also in the Custom Animation task pane, select the sixth animation effect (first fly-out effect). Under Modify: Fly Out, in the Start list, select On Click. Also in the Custom Animation task pane, with all four fly-out effects still selected, click the arrow to the right of the last fly-out effect, and then click Timing. In the Fly Out dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Speed box, select Medium. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Bottom. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Left. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Right. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Top. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Click the arrow to the right of the ninth animation effect (box effect for the picture), and then click Timing. In the Box dialog box, on the Timing tab, do the following: Under Modify: Box, in the Direction list, select In. In the Delay box, enter 0. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). In the Type list, select Linear. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). In the Stop position box, enter 46%. Select Stop 2 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 60% (third row, fifth option from the left). In the Stop position box, enter 100%. Hesap Oluşturma

11 Şu gruplardan hangilerine sağlık verilerinize doğrudan erişim yetkisi vermek istiyorsunuz? Dilerseniz hiçbir gruba yetki vermeyip sadece istediğiniz belgeleri istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz. gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 1. Derece yakınlarım (Anne, baba, çocuklar) Aile hekimim Beni muayene eden doktorlar Muayene olduğum hastanelerdeki tüm doktorlar Sağlık Bakanlığına bağlı tüm doktorlar Sonraki Adım Hesap Oluşturma

12 Sağlığınızla ilgili gelişmeleri duvarınızda paylaşarak aile ve arkadaşlarınızın sizden haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Duvarımı etkinleştirme Duvarımı sadece ailem görsün Duvarımı ailem ve arkadaşlarım görsün Sonraki Adım Hesap Oluşturma

13 Hesap Oluşturma Duvarınızdaki bilgiler ne şekilde güncellensin?
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Benim onayım olmadan hiçbir bilgimi duvarımda yayınlama Tüm güncel işlemlerim duvarımda otomatik görüntülensin. Sonraki Adım Hesap Oluşturma

14 Size soracaklarım bu kadar
Size soracaklarım bu kadar. Bu ayarları istediğiniz zaman sağ üst köşede bulunan düğmesine basarak değiştirebilirsiniz. gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Sonraki Adım Hesap Oluşturma

15 Herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız olursa aşağıdaki düğmeye tıklayarak beni çağırabilirsiniz. Size sağlıklı günler diliyorum. gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Yardım istiyorum Bitti Hesap Oluşturma

16 Bağlantılarım 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Hastane ziyaretlerim Yeni bağlantı ekle… Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Hiç bağlantınız yok. Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Bağlantılarım

17 Bağlantılarım 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Bağlantı ekleme Hastane ziyaretlerim Lütfen eklemek istediğiniz kişinin TC numarası ve cep telefonu numarasını girin. Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim TC GSM Randevularım Kategori 1. Derece Yakın Mesajlarım (3) Hastalıklarım Davetiye gönder Alerjilerim Olaylar Bağlantılarım

18 Bağlantılarım 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Yeni bağlantı ekle… Hastane ziyaretlerim Ara Reçetelerim Münire Birinci 1. Derece yakın Mahir Ülgü Arkadaş/Akraba Acun Ilıcalı Mahmut Şener Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Bağlantılarım

19 Bağlantılarımın Bilgisini Görüntüleme Münire Birinci
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Münire Birinci Hastane ziyaretlerim 1. Derece yakın Reçetelerim Sizinle paylaştığı bilgiler Bize erişim yetkisi veren tüm bağlantılarımızın sağlık durumlarını buradan takip edebiliriz. Laboratuvar Tahlillerim Hastane Ziyaretleri (6) (Hepsini göster) 3 gün önce Rize Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği Aç Radyoloji görüntülerim Reçeteleri (12) (Hepsini göster) 3 gün önce Talcid 500, Mikosfor 200 Aç Randevularım Tahlilleri (34) (Hepsini göster) 10 gün önce kan tahlili Aç Mesajlarım (3) Radyoloji görüntüleri (3) (Hepsini göster) 40 gün önce Mamografi Aç Hastalıklarım Hastalıkları (4) (Hepsini göster) Tip 2 Diyabet Aç Alerjilerim Bağlantılarımın Bilgisini Görüntüleme Alerjileri (3) (Hepsini göster) Kronik güneş alerjisi Aç Olaylar

20 gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Ziyaretlerimizin detaylarına buradan ulaşabilir, duvarda yayınlanmasına karar verebilir veya başkaları ile doğrudan paylaşabiliriz. 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Tüm ziyaretlerle ilgili epikiriz, tahlil, rapor, radyoloji v.s. Bilgiler otomatik olarak Sağlık NET ve merkezi XDS sunucusundan çekilir. Bağlantılarım Ara Hastane ziyaretlerim Hastane ziyaretlerim Hastane Tarih Bölüm İşlem Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Cildiye Üroloji Kardiyoloji Ankara Ulus Devlet Hastanesi Ortopedi Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Kullanıcılar herhangi bir hastane ziyareti ile ilgili detayları göremezse bunu buradan bildirebilirler. Böylece Sağlık NET veri bütünlüğü kontrol altında tutulur. Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Eksik Kayıt Bildir Ziyaretler

21 Ziyaret Detayları 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Ara tarihli Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye polikliniği ziyareti detayları Hastane ziyaretlerim Tarih-Saat İşlem Detay :30 Muayene Hasta karın ağrısı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Klinik muayenede karın bölgesinde şişlik tespit edildi. Tansiyon 12-8 ölçüldü. TİT, biyokimya ve röntgen tahlillerine göre tekrar değerlendirilmesi uygun görüldü. Biyokimya testleri Radyoloji istemi-Direk karın grafisi :30 Kontrol muayenesi Hastanın kontrol muayenesinde gıdaya bağlı zehirlenme tespit edildi. Teşhis/Reçete G59.0 Gıda Zehirlenmesi Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Yardım istiyorum Olaylar Geri Paylaş Ziyaret Detayları Yazdır

22 Veri Paylaşımı 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Ara Hastane ziyaretlerim Hastane ziyaretinizle ilgili bilgileri ne şekilde paylaşmak istiyorsunuz? Elektronik posta ( ) ile Cep telefonuna mesaj (SMS) ile USS bağlantılarım ile Paylaşmak istemiyorum (İptal) 12:38 Yardım istiyorum Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Veri Paylaşımı

23 Veri Paylaşımı 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Ara Lütfen paylaşacağınız kişinin adını ve e-posta adresini girin ve nasıl paylaşmak istediğinizi belirtin? Yardım istiyorum Hastane ziyaretlerim Reçetelerim Ad Soyad Bilgin Şensoy Ad Soyad Laboratuvar Tahlillerim E-posta adresi Neler paylaşılacak? Ne süreyle paylaşılacak? Radyoloji görüntülerim Epikriz Her zaman Randevularım Tahlil sonuçları 1 seferliğine Radyoloji görüntüleri 1 haftalığına Mesajlarım (3) Radyoloji raporları Hastalıklarım Gönder ve paylaşımı başlat Alerjilerim Paylaşmak istemiyorum (İptal) Olaylar Veri Paylaşımı

24 Ziyaret Detayları 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Ara tarihli Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye polikliniği ziyareti detayları Bu detayları 1 dakika önce Bilgin Şensoy ile paylaştınız (Detay) Hastane ziyaretlerim Tarih-Saat İşlem Detay :30 Muayene Hasta karın ağrısı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Klinik muayenede karın bölgesinde şişlik tespit edildi. Tansiyon 12-8 ölçüldü. TİT, biyokimya ve röntgen tahlillerine göre tekrar değerlendirilmesi uygun görüldü. Biyokimya testleri Radyoloji istemi-Direk karın grafisi :30 Kontrol muayenesi Hastanın kontrol muayenesinde gıdaya bağlı zehirlenme tespit edildi. Teşhis/Reçete G59.0 Gıda Zehirlenmesi Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Yardım istiyorum Olaylar Geri Paylaş Ziyaret Detayları Yazdır

25 Laboratuvar Sonuçları 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Geri tarihli Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tahlil sonuçları Geri Yardım istiyorum Paylaş Laboratuvar Sonuçları Yazdır

26 Laboratuvar Sonuçları 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Geri tarihli Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tahlil sonuçları Geri Yardım istiyorum Paylaş Laboratuvar Sonuçları Yazdır

27 Lab. Parametre Bilgisi RDW testi nedir? 20.Temmuz.2014 Çarşamba
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Geri RDW testi nedir? Burada yazanlar bilgi amaçlıdır. Tahlil değerlerinin anlamı kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Tahlil değerleriniz ile ilgili doğru bilgiyi sadece uzman bir doktordan alabilirsiniz. UYARI RDW, tam kan sayımı parametrelerinden biridir. Kansızlık nedeniyle veya demir eksikliğinde,  demir tedavisi sırasında kan hücresi eritrosit değeri yükselince  RDW de yükselir. Demir preparatı kullananlarda tedaviye en erken yanıtın RDW’de görüldüğü gösterilmiştir.    RDW artışınız demir tedavinizin iyi yönde olduğunun göstergesi, anormal bir durum yok yani, tedaviye devam edin derim.    RDW  Red Cell Distribution Width kelimelerinin baş harfidir, yani erirtrosit dağılım genişliği demektir.  Anizositoz  yani eritrositlerin eşit boyda olmadığının göstergesidir. Niye demir tedavisinde eritrositler eşit boyda olmazın  cevabına gelince.  Normalde  demir eksikliğinde eritrositlerin boyları küçülür,  mikrositer dediğimiz küçük eritrositler ağırlıktadır,  ama demir ile tedavi edildikçe eritrositlerin boyutu büyür,  yavaş yavaş normal hale gelir.   Erken dönemde  dağılım genişliği bu nedenle artar,  yani mikrositler  ve  normal boyutlu normositler birliktedir.  Sonra normositler hakim olur ve RDW düşer.  Demir tedavisi sırasında kan hücresi eritrosit değeri yükselince  RDW de yükselir. RDW Geçmişim Yardım istiyorum Lab. Parametre Bilgisi

28 Lab. Parametre Geçmişi RDW Geçmişim 20.Temmuz.2014 Çarşamba
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Geri RDW Geçmişim Yardım istiyorum Paylaş Lab. Parametre Geçmişi Yazdır

29 Reçetelerim 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Ara tarihli Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye polikliniği ziyareti detayları Bu detayları 1 dakika önce Bilgin Şensoy ile paylaştınız (Detay) Hastane ziyaretlerim Tarih-Saat İşlem Detay :30 Muayene Hasta karın ağrısı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Klinik muayenede karın bölgesinde şişlik tespit edildi. Tansiyon 12-8 ölçüldü. TİT, biyokimya ve röntgen tahlillerine göre tekrar değerlendirilmesi uygun görüldü. Biyokimya testleri Radyoloji istemi-Direk karın grafisi :30 Kontrol muayenesi Hastanın kontrol muayenesinde gıdaya bağlı zehirlenme tespit edildi. Teşhis/Reçete G59.0 Gıda Zehirlenmesi Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Yardım istiyorum Olaylar Geri Paylaş Yazdır Reçetelerim

30 Reçetelerim 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Reçetelerim Hastane ziyaretlerim Ara İlaç Adı Verilme Tarihi Doktor/Bölüm Kullanım şekli ve Süresi Bırakma Tarih Durum Majezik Dr. Hatice Şenol / Dahiliye Ağrı oldukça alınacak. Günde en fazla 4 kez ve en az 4 saat arayla. Bırakıldı Augmentin 500 Dr. Gamze Cinli / Cildiye Günde 3 kez tok karna. 2 hafta kullanıldıktan sonra bırakılacak. Rennie Dr. Hüsnü Şengül / Üroloji Her akşam yatmadan önce bir tane çiğnenecek. Şikayetler geçene kadar kullanılabilir. - Devam ediyor Isırganus Dr. Lokman Hekimoğlu / Kardiyoloji Her sabah sıcak suda bekletilerek içilecek. 4 hafta sonra bırakılacak. Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Son güncelleme : Biraz önce Reçetelerim

31 İlaç Durum Güncelleme 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Reçetelerim Bağlantılarım İlaç kullanım durumu güncelleme Reçetelerim Hastane ziyaretlerim Ara Majezik Muhtemel Yan Etkileri (Lütfen sizde beliren yan etkileri işaretleyiniz) Kaydet Dispepsi mide bulantısı kusma abdominal ağrı gaz şikayetleri diyare konstipasyon ürtiker baş dönmesi sinirlilik kulak çınlaması vücut ağırlığı değişimleri bulanık görme İlaç Adı Verilme Tarihi Doktor/Bölüm Kullanım şekli ve Süresi Bırakma Tarih Durum Majezik Dr. Hatice Şenol / Dahiliye Ağrı oldukça alınacak. Günde en fazla 4 kez ve en az 4 saat arayla. Bırakıldı Augmentin 500 Dr. Gamze Cinli / Cildiye Günde 3 kez tok karna. 2 hafta kullanıldıktan sonra bırakılacak. Rennie Dr. Hüsnü Şengül / Üroloji Her akşam yatmadan önce bir tane çiğnenecek. Şikayetler geçene kadar kullanılabilir. - Devam ediyor Isırganus Dr. Lokman Hekimoğlu / Kardiyoloji Her sabah sıcak suda bekletilerek içilecek. 4 hafta sonra bırakılacak. Yan etki notu ekle Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Aşağıdaki seçili tarih itibarı ile ilaç kullanımını bitir Radyoloji görüntülerim Randevularım October, 2010 Su Mo Tu We Th Fr Sa 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 31 Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar İlaç Durum Güncelleme Son güncelleme : Biraz önce

32 Reçetelerim 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Reçetelerim Hastane ziyaretlerim Ara İlaç Adı Verilme Tarihi Doktor/Bölüm Kullanım şekli ve Süresi Bırakma Tarih Durum Majezik Dr. Hatice Şenol / Dahiliye Ağrı oldukça alınacak. Günde en fazla 4 kez ve en az 4 saat arayla. Bırakıldı Augmentin 500 Dr. Gamze Cinli / Cildiye Günde 3 kez tok karna. 2 hafta kullanıldıktan sonra bırakılacak. Rennie Dr. Hüsnü Şengül / Üroloji Her akşam yatmadan önce bir tane çiğnenecek. Şikayetler geçene kadar kullanılabilir. - Devam ediyor Isırganus Dr. Lokman Hekimoğlu / Kardiyoloji Her sabah sıcak suda bekletilerek içilecek. 4 hafta sonra bırakılacak. Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Son güncelleme : Biraz önce Reçetelerim

33 İlaç Prospektüsü MAJEZİK FİLM TABLET 100 mg 20.Temmuz.2014 Çarşamba
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Geri MAJEZİK FİLM TABLET 100 mg FORMÜLÜ FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ ENDİKASYONLARI KONTRENDİKASYONLARI UYARILAR / ÖNLEMLER HAMİLELİK VE LAKTASYONDA KULLANIMI ARAÇ VE MAKİNE KULLANIMINA ETKİSİ YAN ETKİLER / ADVERS ETKİLER İLAÇ ETKİLEŞİMLERİ KULLANIM ŞEKLİ VE DOZU AŞIRI DOZ VE TEDAVİSİ SAKLAMA KOŞULLARI TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ VE AMBALAJ MUHTEVASI RUHSAT TARİHİ VE NUMARASI RUHSAT SAHİBİ ÜRETİM YERİ KONTRENDİKASYONLARI Flurbiprofen'e karşı aşırı duyarlılığı olan kişilerde kontrendikedir. Flurbiprofen; Aspirin veya diğer nonsteroidal antienflamatuar ilaçların astım, ürtiker veya diğer allerjik reaksiyonlara yol açtığı bilinen kişilerde ve dendritik keratitiste kontrendikedir. ENDİKASYONLARI Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, bursit, tendinit, yumuşak doku yaralanmaları ve dismenorede endikedir. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik özellikler Flurbiprofen analjezik ve antienflamatuar etkilere sahip fenilalkanoik asit türevi güçlü bir nonsteroidal antienflamatuar ajandır. Etkisini, prostaglandin biyosentezinin spesifik olarak siklooksijenaz enzim seviyesinde inhibisyonuna bağlı olarak ve dokuların periferik ağrı mediyatörlerine karşı sensitizasyonunu engelleyerek gösterir. Farmakolojik çalışmalarda Flurbiprofen'in tedavi dozlarından sonra oluşan denge düzeyi plazma seviyelerinin altındaki konsantrasyonlarda bile etkili olduğu bildirilmiştir. Flurbiprofen kullanımına bağlı yan etkilerin insidansı oldukça düşüktür. Çoğu hafif ve geçici yan etkilerdir. Hepatik, renal ve hematopoetik sistemler üzerinde yan etkiler bildirilmemiştir. FORMÜLÜ Her film tablet, 100 mg flurbiprofen içerir. Boyar Maddeler: Titanyum dioksit ve FD&C Blue No: 2. Yan etkiler Kullanım Geçmişim Yardım istiyorum İlaç Prospektüsü

34 İlaç Kullanım Geçmişi MAJEZİK FİLM TABLET 100 mg Kullanım Geçmişi
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Geri MAJEZİK FİLM TABLET 100 mg Kullanım Geçmişi Başlangıç Bitiş Süre Doktor/Bölüm 72 Gün Dr. Filiz Akın / Genel Cerrahi 60 Gün Dr. Sıtkı Şahin / Ondokrinoloji Yardım istiyorum Paylaş Yazdır İlaç Kullanım Geçmişi

35 Laboratuvar Tahlillerim 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Laboratuvar Tahlillerim Hastane ziyaretlerim Ara Hastane Tarih Bölüm Tahlil adı İşlem Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Kan tahlili Cildiye Mikroskopi Üroloji Tam İdrar Tahlili Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Son güncelleme : Biraz önce Laboratuvar Tahlillerim

36 Radyoloji Kayıtları 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Laboratuvar Tahlillerim Hastane ziyaretlerim Ara Hastane Tarih Bölüm Çekim adı İşlem Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Direkt Grafi-Karın Kardiyoloji Toraks BT Ankara Ulus Devlet Hastanesş Ortopedi Direk Grafi-Ekstremite Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Son güncelleme : Biraz önce Radyoloji Kayıtları

37 Radyoloji Kayıtları T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Radyoloji Kayıtları

38 Radyoloji Kayıtları T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Radyoloji Kayıtları

39 Radyoloji Kayıtları T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Radyoloji Kayıtları

40 Radyoloji Kayıtları T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Radyoloji Kayıtları

41 Radyoloji Kayıtları T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Radyoloji Kayıtları

42 Randevularım 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Laboratuvar Tahlillerim Hastane ziyaretlerim Ara Hastane Tarih Bölüm Çekim adı İşlem Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Direkt Grafi-Karın Kardiyoloji Toraks BT Ankara Ulus Devlet Hastanesi Ortopedi Direk Grafi-Ekstremite Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Son güncelleme : Biraz önce Randevularım

43 Tüm randevular MHRS’den otomatik olarak çekilir.
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Tüm randevular MHRS’den otomatik olarak çekilir. Bağlantılarım Randevularım Hastane ziyaretlerim Doktor notu gir Randevu detayları Reçetelerim Randevuda doktorunuza aktarmak isteğiniz bilgileri unutmamak için buraya girebilirsiniz. Doktorunuz kendi ekranından bu nota erişecektir. Kaydet Bugün sabah uyandığımda ayakta durmakta çok güçlük çektim. Sürekli dengemi kaybettim. Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim 10:00 Ankara Numune Hastanesi – Nöroloji Dr. Zeki Uz Randevularım Önceki Randevu Sonraki Randevu Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Son güncelleme : Biraz önce Randevu Notları

44 Randevu Notları 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Randevularım Hastane ziyaretlerim Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim 10:00 Ankara Numune Hastanesi – Nöroloji Dr. Zeki Uz Önceki Randevu Randevularım Sonraki Randevu Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Son güncelleme : Biraz önce Randevu Notları

45 Mesajlarım 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Mesajlarım Ara Hastane ziyaretlerim Yeni (3) Reçetelerim Eski (123) Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Mesajlarım

46 Mesajlarım 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Mesajlarım Hastane ziyaretlerim Yeni (3) Mesaj yazma Şuayip Bey, USS’den öğrendim rahatsızlığını. Geçmiş olsun… T.C. Sağlık Bakanlığı Artık kontrol muayenelerini internet üzerinden yapabilirsiniz… 10:34 Mehmet Müezzinoğlu Şuayip Bey, USS’den öğrendim rahatsızlığını. Geçmiş olsun… Dün Cevapla Dr. Şenol Yamaç Bu hafta izinli olduğumdan yerime Aile Hekimi Dr. Erol Başol bakacak. 2 gün önce Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Teşekkür ederim Sayın Bakanım. Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Eski (123) Mesajlarım

47 Hastalıklar 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Hastane ziyaretlerim Kronik Hastalıklarım Akut Hastalıklarım Ara Reçetelerim Hastalık Teşhis Tarihi Teşhisi Yapan İşlem A09 Diyare ve gastroenterit, enfeksiyöz kaynaklı olduğu tahmin edilen Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Dr. Siyami Öztürk (Dahiliye) D51.3 Vitamin B12 eksikliği anemisi, diğer, diyete bağlı Ulus Devlet Hastanesi-Dr. Behzat Gora (Dahiliye) L23 Alerjik temas dermatitis Yenimahalle Devlet Hastanesi-Dr. Sedef Beyaz (Cildiye) Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Hastalıklar

48 Hastalıklar 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Hastane ziyaretlerim Kronik Hastalıklarım Akut Hastalıklarım Ara Reçetelerim Hastalık Teşhis Tarihi Teşhisi Yapan İşlem E10 İnsülin-bağımlı diyabetes mellitüs Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Dr. Siyami Öztürk (Dahiliye) Astım, alerjik J45.0 Göztepe EAH-Dr. Havva Güçlü Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Hastalıklar

49 Hasta Bilgilendirme Astım hastalığı bilgilendirme sayfası
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Astım hastalığı bilgilendirme sayfası Geri Hasta Bilgilendirme

50 Alerjiler 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Hastane ziyaretlerim Kronik Hastalıklarım Akut Hastalıklarım Ara Reçetelerim Hastalık Teşhis Tarihi Teşhisi Yapan İşlem E10 İnsülin-bağımlı diyabetes mellitüs Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Dr. Siyami Öztürk (Dahiliye) Astım, alerjik J45.0 Göztepe EAH-Dr. Havva Güçlü Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Alerjiler

51 Alerjiler 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Hastane ziyaretlerim İlaç Alerjilerim Diğer Alerjilerim Ara Reçetelerim Alerjen Teşhis Tarihi Belirti Doktor Onayı Domates Kızarıklık, kaşıntı Polen Nefes darlığı, burun tıkanıklığı Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Alerjiler

52 Alerjiler 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Hastane ziyaretlerim İlaç Alerjilerim Diğer Alerjilerim Ara Reçetelerim Alerjen Teşhis Tarihi Belirti Doktor Onayı Augmentin Kızarıklık Aspirin Şiddetli bulantı Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Alerjiler

53 Olaylar 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Olaylar
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bu ekrandan size ait bir dosyaya erişen bir kişinin nelere ve hangi yetkiyle eriştiğini inceleyebilir, erişimi engelleyebilirsiniz. Olaylar Ara Bağlantılarım Mahir Ülgü’ye «Buz ve karda düşme (W00 )» teşhisi kondu Geçmiş olsun de Mesaj gönder 10:34 Münire Birinci sizinle radyoloji sonuçlarını paylaştı Belgeyi aç 09:00 Lokman Hekimoğlu bazı belgelerinize erişti Detay 14:00 Acun Ilıcalı bademcik ameliyatı oldu Dün Engelle Erişim detayları Lokman Hekimoğlu bugün saat 14:00’da tarihli beyin tomografisi görüntülerinize erişti. (Aç) Bu erişimin yetkisi şu yolla sağlandı: Lokman Hekimoğlu->Beni Muayene Eden Doktorlar->Tüm belgelerime erişebilir. Hastane ziyaretlerim Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Olaylar

54 Mobil Arayüz Bağlantılarım Hastane ziyaretlerim Reçetelerim
12:38 Bağlantılarım Hastane ziyaretlerim Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Radyoloji görüntülerim Randevularım (1) Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Mobil Arayüz

55 Doktor Erişimi XYZ HBYS – Hasta Ekranı Dr. Lokman Hekimoğlu
Şuayip Birinci Bütün HBYS yazılımları hasta ekranlarına USS erişim linki koyarak doğrudan hastanın USS kayıtlarını açabilecek. USS Aç Doktor Erişimi

56 Hasta Bilgisi Görüntüleme Şuayip Birinci
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi Bir kullanıcı doktorlara doğrudan ya da dolaylı erişim izni verebilirler ancak izin verilmemişse sadece doktorlara mahsus olmak üzere bir kullanıcının verilerine erişim izni talep edilebilir. 20.Temmuz.2014 Çarşamba Dr. Lokman Hekimoğlu Bağlantılarım Ara Şuayip Birinci Hastane ziyaretlerim XYZ HBYS Poliklinik hastası Reçetelerim Laboratuvar Tahlillerim Bu kişinin belgelerine erişim hakkınıız yok! Radyoloji görüntülerim Erişim Talep Et Şuayip Birinci’ye gönderilen aktivasyon kodunu girin. Randevularım Erişim talebinin ardından kullanıcının cep telefonuna bir mesajla aktivasyon kodu gönderilir. Kullanıcı bu kodu doktora bildirerek bir seferlik veri erişim izni sağlar. Tamam 749832 Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Hasta Bilgisi Görüntüleme

57 Hasta Bilgisi Görüntüleme Şuayip Birinci 20.Temmuz.2014 Çarşamba
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Şuayip Birinci Hastane ziyaretlerim XYZ HBYS Poliklinik hastası Reçetelerim Sizinle paylaştığı bilgiler Laboratuvar Tahlillerim Hastane Ziyaretleri (6) (Hepsini göster) 3 gün önce Ulus Devlet Hastanesi Dahiliye Polikliniği Aç Radyoloji görüntülerim Reçeteleri (12) (Hepsini göster) 3 gün önce Talcid 500, Mikosfor 200 Aç Randevularım Tahlilleri (34) (Hepsini göster) 10 gün önce kan tahlili Aç Mesajlarım (3) Radyoloji görüntüleri (3) (Hepsini göster) 40 gün önce Göğüs Grafisi Aç Hastalıklarım Hastalıkları (4) (Hepsini göster) Tip 2 Diyabet Aç Alerjilerim Alerjileri (3) (Hepsini göster) Kronik güneş alerjisi Aç Olaylar Hasta Bilgisi Görüntüleme

58 Hasta Bilgisi Görüntüleme Şuayip Birinci 20.Temmuz.2014 Çarşamba
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Şuayip Birinci Hastane ziyaretlerim XYZ HBYS Poliklinik hastası Reçetelerim Hastane Ziyaretleri Laboratuvar Tahlillerim Hastane Tarih Bölüm İşlem Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dahiliye Cildiye Üroloji Kardiyoloji Ankara Ulus Devlet Hastanesş Ortopedi Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Hasta Bilgisi Görüntüleme

59 Hasta Bilgisi Görüntüleme Şuayip Birinci 20.Temmuz.2014 Çarşamba
gov T.C. Sağlık Bakanlığı Ulusal Sağlık Sistemi 20.Temmuz.2014 Çarşamba Şuayip Birinci Bağlantılarım Şuayip Birinci Hastane ziyaretlerim XYZ HBYS Poliklinik hastası Reçetelerim Ziyaret Detayları Laboratuvar Tahlillerim Tarih-Saat İşlem Detay :30 Muayene Hasta karın ağrısı şikayetiyle kliniğimize başvurdu. Klinik muayenede karın bölgesinde şişlik tespit edildi. Tansiyon 12-8 ölçüldü. TİT, biyokimya ve röntgen tahlillerine göre tekrar değerlendirilmesi uygun görüldü. Biyokimya testleri Radyoloji istemi-Direk karın grafisi :30 Kontrol muayenesi Hastanın kontrol muayenesinde psikoza bağlı kabızlık tespit edildi. Radyoloji görüntülerim Randevularım Mesajlarım (3) Hastalıklarım Alerjilerim Olaylar Hasta Bilgisi Görüntüleme

60 POTANSİYEL RİSKLER VE ZORLUKLAR
Custom animation effects: fly in and box out (Intermediate) Tip: For best results when reproducing the picture effect on this slide, you may want to use the Snap objects to other objects feature. To do so, right-click the slide background and then click Grid and Guides. Under Snap to, select Snap objects to other objects. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. On the Insert tab, in the Illustrations group, click Picture. On the Home tab, in the Slides group, click Layout and then click Blank. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4” and the Width box is set to 5.33”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Center. On the slide, drag to draw a rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). Click Align Middle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 0.05”. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets, click Preset 8 (second row, fourth option from the left). Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, and then click Blue, Accent 1 (first row, fifth option from the left). In the Shape Width box, enter 10.3”. Select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Repeat this process two more times for a total of four rectangles. Press and hold CTRL, and then select the other two rectangles. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: Drag another rectangle until the top edge of the rectangle meets the bottom edge of the picture. Drag one of the rectangles until the bottom edge of the rectangle meets the top edge of the picture. In the Shape Width box, enter 0.05”. In the in the Shape Height box, enter 7.8”. Press and hold CTRL, and then select both of the horizontal (top and bottom) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Drag the other vertical rectangle until the left edge of the rectangle meets the right edge of the picture. Drag one of the vertical rectangles until the right edge of the rectangle meets the left edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select both of the vertical (left and right) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the animation effects on this slide, do the following: Press and hold CTRL, and then select the four rectangles on the slide. In the Custom Animation task pane, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Fly In, and then click OK. Under Modify: Fly In, in the Start list, select With Previous. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Top. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Bottom. Under Modify: Fly In, in the Speed list, select Medium. On the slide, select the picture. In the Custom Animation task pane, do the following: On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Left. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Right. Under Modify: Box, in the Start list, select With Previous. Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Also in the Custom Animation task pane, select the fifth animation effect (box effect for the picture). Click the arrow to the right of the selected effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, do the following: Under Modify: Box, in the Direction list, select Out. In the Speed box, enter 0.7 seconds, and then click OK. In the Delay box, enter 1.3. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Fly Out, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Start list, select With Previous. Also in the Custom Animation task pane, select the sixth animation effect (first fly-out effect). Under Modify: Fly Out, in the Start list, select On Click. Also in the Custom Animation task pane, with all four fly-out effects still selected, click the arrow to the right of the last fly-out effect, and then click Timing. In the Fly Out dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Speed box, select Medium. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Bottom. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Left. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Right. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Top. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Click the arrow to the right of the ninth animation effect (box effect for the picture), and then click Timing. In the Box dialog box, on the Timing tab, do the following: Under Modify: Box, in the Direction list, select In. In the Delay box, enter 0. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). In the Type list, select Linear. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). In the Stop position box, enter 46%. Select Stop 2 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 60% (third row, fifth option from the left). In the Stop position box, enter 100%.

61 RİSKLER Kişilerin kişisel hesap güvenliklerini sağlama problemleri
Sistemin siber güvenliğinin sağlanması Hastalardan çıkar elde etmek isteyen dolandırıcıların hastaları kandırma yolu ile ikna ederek verilerine erişim izni almaları

62 zorluklar Vatandaşı bilinçlendirme Çok sayıda hastalığın ve ilaçların bilgi sayfalarını hazırlama Siber güvenliği sağlama ve koruma 20 Milyondan fazla kullanıcıya servis sunma!

63 Ana maliyet kalemleri (Intermediate)
Custom animation effects: fly in and box out (Intermediate) Tip: For best results when reproducing the picture effect on this slide, you may want to use the Snap objects to other objects feature. To do so, right-click the slide background and then click Grid and Guides. Under Snap to, select Snap objects to other objects. To reproduce the picture effects on this slide, do the following: In the Insert Picture dialog box, select a picture and then click Insert. On the Insert tab, in the Illustrations group, click Picture. On the Home tab, in the Slides group, click Layout and then click Blank. On the slide, select the picture. Under Picture Tools, on the Format tab, in the bottom right corner of the Size group, click the Size and Position dialog box launcher. In the Size and Position dialog box, on the Size tab, resize or crop the picture as needed so that under Size and rotate, the Height box is set to 4” and the Width box is set to 5.33”. Resize the picture under Size and rotate by entering values into the Height and Width boxes. Crop the picture under Crop from by entering values into the Left, Right, Top, and Bottom boxes. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Click Align to Slide. Click Align Center. On the slide, drag to draw a rectangle. On the Home tab, in the Drawing group, click Shapes, and then under Rectangles click Rectangle (first option from the left). Click Align Middle. Select the rectangle. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: In the in the Shape Height box, enter 0.05”. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click Shape Effects, point to Preset, and then under Presets, click Preset 8 (second row, fourth option from the left). Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Shape Styles group, click the arrow next to Shape Fill, and then click Blue, Accent 1 (first row, fifth option from the left). In the Shape Width box, enter 10.3”. Select the rectangle. On the Home tab, in the Clipboard group, click the arrow under Paste, and then click Duplicate. Repeat this process two more times for a total of four rectangles. Press and hold CTRL, and then select the other two rectangles. Under Drawing Tools, on the Format tab, in the Size group, do the following: Drag another rectangle until the top edge of the rectangle meets the bottom edge of the picture. Drag one of the rectangles until the bottom edge of the rectangle meets the top edge of the picture. In the Shape Width box, enter 0.05”. In the in the Shape Height box, enter 7.8”. Press and hold CTRL, and then select both of the horizontal (top and bottom) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: Drag the other vertical rectangle until the left edge of the rectangle meets the right edge of the picture. Drag one of the vertical rectangles until the right edge of the rectangle meets the left edge of the picture. Press and hold CTRL, and then select both of the vertical (left and right) rectangles. On the Home tab, in the Drawing group, click Arrange, point to Align, and then do the following: To reproduce the animation effects on this slide, do the following: Press and hold CTRL, and then select the four rectangles on the slide. In the Custom Animation task pane, do the following: On the Animations tab, in the Animations group, click Custom Animation. Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Fly In, and then click OK. Under Modify: Fly In, in the Start list, select With Previous. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Top. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Bottom. Under Modify: Fly In, in the Speed list, select Medium. On the slide, select the picture. In the Custom Animation task pane, do the following: On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Left. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, under Modify: Fly-In, in the Direction list, select From Right. Under Modify: Box, in the Start list, select With Previous. Click Add Effect, point to Entrance, and then click More Effects. In the Add Entrance Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Also in the Custom Animation task pane, select the fifth animation effect (box effect for the picture). Click the arrow to the right of the selected effect, and then click Timing. In the Fade dialog box, on the Timing tab, do the following: Under Modify: Box, in the Direction list, select Out. In the Speed box, enter 0.7 seconds, and then click OK. In the Delay box, enter 1.3. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Fly Out, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Start list, select With Previous. Also in the Custom Animation task pane, select the sixth animation effect (first fly-out effect). Under Modify: Fly Out, in the Start list, select On Click. Also in the Custom Animation task pane, with all four fly-out effects still selected, click the arrow to the right of the last fly-out effect, and then click Timing. In the Fly Out dialog box, on the Timing tab, in the Delay box, enter 0, and then click OK. Under Modify: Fly Out, in the Speed box, select Medium. On the slide, select the top horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Bottom. On the slide, select the right vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Left. On the slide, select the left vertical rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Right. On the slide, select the bottom horizontal rectangle. In the Custom Animation task pane, select the highlighted fly-out effect. Under Modify: Fly Out, in the Direction list, select To Top. Click Add Effect, point to Exit, and then click More Effects. In the Add Exit Effect dialog box, under Basic, click Box, and then click OK. Click the arrow to the right of the ninth animation effect (box effect for the picture), and then click Timing. In the Box dialog box, on the Timing tab, do the following: Under Modify: Box, in the Direction list, select In. In the Delay box, enter 0. To reproduce the background effects on this slide, do the following: Right-click the slide background area, and then click Format Background. In the Format Background dialog box, click Fill in the left pane, select Gradient fill in the Fill pane, and then do the following: Under Gradient stops, click Add or Remove until two stops appear in the drop-down list. Click the button next to Direction, and then click Linear Down (first row, second option from the left). In the Type list, select Linear. Also under Gradient stops, customize the gradient stops as follows: Select Stop 1 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click White, Background 1 (first row, first option from the left). In the Stop position box, enter 46%. Select Stop 2 from the list, and then do the following: Click the button next to Color, and then under Theme Colors click Blue, Accent 1, Lighter 60% (third row, fifth option from the left). In the Stop position box, enter 100%.

64 Geliştirme ve kurulum Güvenlik testi hizmetleri Yazılım geliştirilmesi
Merkez sunucular ve gateway sunucular Çok sayıda hastalığın ve ilaçların bilgi sayfalarının hazırlanması

65 işletme Güvenlik takibi hizmetleri
20 Milyondan fazla kullanıcıya servis sunacak yardım masası Güvenlik takibi hizmetleri Sunucuların kontrol ve bakımı Yazılım yamaları Sistemler arası mesajların kayıtlarının takibi Band genişliği Sunucu, firewall için sabit maliyetler

66 ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ Doğru Bilgilenme Reçete Takibi Tam Hesap
Kontrolü ULUSAL SAĞLIK SİSTEMİ Randevu Takibi Konsül- tasyon Kolay Senkro- nizasyon Güvenli Paylaşım

67 Teşekkürler…


"Dr. Şuayip BİRİNCİ Müsteşar Yardımcısı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları