Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜBİTAK Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah K. Melike Sevimli Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ulusal İrtibat Noktası.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜBİTAK Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah K. Melike Sevimli Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ulusal İrtibat Noktası."— Sunum transkripti:

1 TÜBİTAK Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah K. Melike Sevimli Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ulusal İrtibat Noktası

2 TÜBİTAK Sunum İçeriği  Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı  Avrupa Birliği Çerçeve Programları’nda Sağlık Alanı  7. ÇP’den Horizon 2020’ye Sağlık alanındaki değişimler  Horizon 2020 2014 Yılı Çağrı Bilgileri  Öneriler 2

3 TÜBİTAK Horizon 2020 Üç Bileşen… Excellent Science Industrial Leadership Societal Challenges 7 öncelik 7 öncelik

4 TÜBİTAK Toplumsal Sorunlara Çözümler o Sağlık, demografik değişim ve refah o Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve bio-ekonomi o Güvenli, temiz ve verimli enerji o Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma o İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler o Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar o Güvenli toplumlar

5 TÜBİTAK Tüm Bileşenlerdeki Yatay Konular Tüm Horizon 2020 bileşen ve alt programlarında gözetilmeye çalışılacak konular: KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi Uluslararası İşbirliği faaliyetlerinin planlanması Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin planlamalara yer verilmesi Sosyo ekonomik ve beşeri bilimlerin farklı bileşenler dahilinde gözetilmesi Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik Mükemmeliyeti sağlamak amacıyla katılımın genişletilmesi Yaratıcı fikirler için daha fazla «tabandan yukarı» yaklaşım Gelişmekte olan bölge ve aktörlerin yenilik ve ar-ge potansiyellerinin artırılması, Uyum Politikası ile daha güçlü bağ Avrupa Araştırma Alanı önceliklerine destek – beyin dolaşımı, kariyer gelişimi, altyapılar, eşleşme, bilgi transferi, politikalar Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim konularına vurgu 5

6 TÜBİTAK Avrupa Birliği Çerçeve Programlarında Sağlık 6 2002-2006 (5 yıl) 2,2 Milyar Euro 6. ÇP 2007-2013 (7 yıl) 6,1 Milyar Euro 7. ÇP 2014-2020 (7 yıl) ~8 milyar Euro H2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler önceliği altında yer alan ve 8 milyar Euro’luk bütçesiyle en büyük bütçeye sahip alt alandır.

7 TÜBİTAK Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Amaç: Hastalıkların tedavi edilmesinden ziyade önlenmesi, Avrupa vatandaşlarının refahının korunması ve gittikçe değişen demografik dengeye uygun sağlık sistemlerinin oluşturulması yönünde çalışmaların desteklenmesi. Çağrı konuları 7 alt başlığa ayrılmıştır. Bu başlıklar kısa dönem inovasyon projelerini, orta ve uzun dönem araştırmaları destekleyerek ; laboratuvar ortamı, klinik çalışmalar, bilişim sistemleri ve hasta arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır.

8 TÜBİTAK H2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı İçeriği 7. ÇP’de İşbirliği Özel Programı altında bulunan Sağlık tematik alanı, Bilgi İletişim teknolojileri alanındaki e-Sağlık başlıkları ve CIP altındaki ilgili konu başlıkları H2020’de “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı altında tek bir programda birleştirilmiştir. Ayrıca KOBİ’lere özel çağrılarla 7. Çerçeve Programı kapsamındaki KOBİ odaklı bakış açısı, ödüller, işbirlikçi araştırma projeleri odağı da devam ettirilecektir. 7. ÇP Sağlık Alanı 7. ÇP ICT Alanı e-Sağlık başlıkları

9 TÜBİTAK 7. ÇP’den Horizon 2020’ye Sağlık alanındaki değişimler 7. ÇP Sağlık Alanı Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik araç ve teknolojiler İnsan sağlığı konusundaki çevrimsel araştırmalar Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasının optimizasyonu Sağlık Alanındaki diğer yatay konular Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama Teşhisin iyileştirilmesi Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri Aktif ve sağlıklı yaşlanma Entegre sağlık hizmeti sunumu Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi

10 TÜBİTAK Genel Çağrı Bilgileri 7. ÇP’den farkı  Çalışma Programları 2 yıllık hazırlanmaktadır. Alt konu başlıkları kapsamında yapılacak araştırma projeleri, seçilen bir odak konu etrafında şekillendirilmektedir. 2014 ve 2015 yılları toplam çağrı bütçesi: 1 milyar Euro

11 TÜBİTAK 2014 Çağrı Bilgileri (2014-15 çalışma programı bilgileri?) 2014 çağrı açılış tarihi: 11 Aralık 2013 2 temel çağrı açılacak: 1.Odak alan çağrısı : Sağlık ve tedavinin kişiselleştirilmesi (PHC)  H2020-PHC-2014 2.Koordinasyon Etkinlikleri Çağrısı  H2020-HCO-2014 * Sürekli açık olacak Fast Track to Innovation çağrısı ile ilgili bilgi henüz paylaşılmamıştır.

12 TÜBİTAK 2014/2015 Çağrısı Ana Faaliyetler 1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması 2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama 3. Teşhisin iyileştirilmesi 4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri 5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma 6. Entegre sağlık hizmeti sunumu 7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi Çağrı Odağı: Sağlık ve Tedavinin Kişiselleştirilmesi

13 TÜBİTAK 2014 Çağrısında Desteklenmesi Planlanan Konular

14 TÜBİTAK Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması 2014 başlık sayısı2015 başlık sayısı 12 1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması 2014 Yılı Başlığı PHC 1-2014 Understanding health, ageing and disease: determinants, risk factors and pathways

15 TÜBİTAK 1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması Amaç: Hastalıklara ve yaşlanmaya sebep olan genetik, epigenetik ve çevresel faktörlerin araştırılarak; daha iyi korunma, erken tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi. Kapsam: Farklı kaynaklardan alınan dataların birleştirilerek yaşlanma ve hastalık mekanizmalarına sistemli bir bakış sağlanması.

16 TÜBİTAK Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama 2014 başlık sayısı2015 başlık sayısı 42 2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama 2014 Yılı Başlıkları PHC 5 - 2014 Health promotion and disease prevention: translating ‘omics’ into stratified approaches PHC 6 - 2014 Evaluating existing screening and prevention programmes PHC 7 - 2014 Improving the control of infectious epidemics and foodborne outbreaks through rapid identification of pathogens (see also SC2) PHC 8 - 2014 Vaccine development for poverty-related and neglected infectious diseases: Tuberculosis

17 TÜBİTAK 2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama Amaç: «Her alanda sağlık» amacına uygun olarak, çevre, sağlık ve enformasyon sektörlerinin entegrasyonu; buradan elde edilecek bilgilerin halk sağlığına yönelik tarama ve tedbir programlarında kullanılması. Kapsam: Kişiselleştirilmiş ve/veya popülasyon bilgilerinden elde edilmiş tarama ve hastalık önleme programlarının oluşturulması.

18 TÜBİTAK Teşhisin iyileştirilmesi 2014 başlık sayısı2015 başlık sayısı 21 (2014-2015 ortak) 2014 Yılı Başlıkları PHC 10 - 2014 Development of new diagnostic tools and technologies: in vitro devices, assays and platforms PHC 12 - 2014 & 2015 Clinical validation of biomarkers 3. Teşhisin iyileştirilmesi

19 TÜBİTAK 3. Teşhisin iyileştirilmesi Amaç: Multidisipliner bilimsel ve teknolojik bilgilerin kullanılarak teşhis yöntemlerinin iyileştirilmesi. Kapsam: Yeni teşhis yöntemlerinin gelişmesine yönelik önergeler. Yeni in vitro araçlar ve tarama yöntemleri geliştirilmesi (+KOBİ) Biyogöstergelerin (biomarker) klinik olarak kullanılması için doğrulanması (+KOBİ/ SME instrument)

20 TÜBİTAK Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri 2014 başlık sayısı2015 başlık sayısı 34 2014 Yılı Başlıkları PHC 13 - 2014 New therapies for chronic non-communicable diseases PHC 15 - 2014 & 2015 Clinical research on regenerative medicine PHC 17 - 2014 Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the elderly 4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri

21 TÜBİTAK 4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri Amaç: Uzun süreli tedavileri ve hastanede yatış sürelerini engellemek amacıyla; erken teşhis ve önleme programlarını geliştirmek, elde edilen bilgilerin klinik doğrulamasını sağlamak. Kapsam: Yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, pre- klinik çalışmalar ve hayvan modellerinin oluşturulması. Kronik hastalıklar için yeni tedavilerin klinik araştırmalarla onaylanması Rejeneratif tıbbın klinik kullanıma yönelik hale getirilmesi (+KOBİ) Yaşlanan Avrupa nüfusunun eşzamanlı hastalık, çoklu ilaç kullanımı vb durumlarına yönelik tıbbi ve sosyal müdahalelerin etkisini ölçmek, iyileşmesini sağlamak

22 TÜBİTAK Aktif ve sağlıklı yaşlanma 2014 başlık sayısı2015 başlık sayısı 22 2014 Yılı Başlıkları PHC 19 - 2014 Advancing active and healthy ageing with ICT: Service robotics within assisted living environments PHC 20 - 2014 Advancing active and healthy ageing with ICT: ICT solutions for independent living with cognitive impairment 5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma

23 TÜBİTAK 5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma Amaç: Yaşlanan nüfusun evde tedavisinin sağlanması, hastanede geçirilen günlerin azaltılarak hayat kalitesinin yükseltilmesi, maliyetin düşürülmesi. Kapsam: Yardım alınarak ve yalnız yaşama alanlarında servis robotiklerinin geliştirilmesi. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak pilot projeler kurulması. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşlı nüfusun yardım aldığı yaşam alanlarında kullanılması Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akli bozuklukları olan insanların yalnız yaşama alanlarında kullanılması (Innovation)

24 TÜBİTAK Entegre, kişi bazlı sağlık hizmeti sunumu 2014 başlık sayısı2015 başlık sayısı 26 2014 Yılı Başlıkları PHC 23 - 2014 Developing and comparing new models for safe and efficient, prevention oriented, health and care systems PHC 26 - 2014 Self-management of health and disease: citizen engagement and mHealth 6. Entegre, kişi bazlı sağlık hizmeti sunumu

25 TÜBİTAK 6. Entegre, kişi bazlı sağlık hizmeti sunumu Amaç: Halk sağlığı, biyomedikal ve klinik araştırmalardan gelen bilgilerin toplanarak sağlık hizmetlerinin kişiye yönelik olarak geliştirilmesi. Kapsam: Kişiye yönelik, güvenli ve sürdürülebilir sağlık sistemlerinin oluşturulması için model geliştirme. Hastaların kendi sağlık durumlarını ve hastalık süreçlerini izleyip kontrol edebilecekleri platformlar ve mSağlık aplikasyonları oluşturma.

26 TÜBİTAK Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi 2014 başlık sayısı2015 başlık sayısı 33 2014 Yılı Başlıkları PHC 32 - 2014 Foresight for health policy development and regulation PHC 33 - 2014 Advancing bioinformatics to meet biomedical and clinical needs PHC 35 - 2014eHealth interoperability 7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi

27 TÜBİTAK 7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi Amaç: Biyoenformatik, çevresel, genetik ve klinik bilgileri birleştirerek sağlığa yönelik kapsamlı bir politika geliştirmek. Kapsam: Avrupa’da sağlık ve yaşlanmayı etkileyen etmenleri belirlemek. Yeni matematiksel, bilgi işlem tabanlı yaklaşımlar geliştirmek. Biyoenformasyonun klinik ve laboratuvar kullanımına yönelik olarak geliştirilmesi (+KOBİ) eHealth (Coordination and support)

28 TÜBİTAK KOBİ’lerin katılımının önemli olduğu ve desteklendiği başlıklar PHC 10 – 2014: Yeni teşhis teknolojilerinin geliştirilmesi: in vitro araçlar, testler ve platformlar PHC 15 – 2014 & 2015: Yenilenebilir tıp alanında klinik araştırmalar PHC 20 – 2014: BİT ile aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akli bozuklukları olan insanların yalnız yaşama alanlarında kullanılması PHC 30 – 2014: Biyomedikal ve klinik ihtiyaçların karşılanabilmesi için biyoenformatik yöntemlerin geliştirilmesi PHC 33 – 2014: Biyomedikal ve klinik ihtiyaçları karşılamak için biyoenformatik uygulamaların geliştirilmesi SME Instrument başlıkları: PHC 12 – 2014 and 2015: Potansiyel Biyomarkerların doğrulanması 28

29 TÜBİTAK 2014 Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri Çağrısı

30 TÜBİTAK Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri Çağrısı 2014 başlık sayısı2015 başlık sayısı 62 2014 Yılı Başlıkları HCO 5 - 2014 Global Alliance for Chronic Diseases: prevention and treatment of type 2 diabetes Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri * * Bunlara ek olarak Türkiye’den sadece fonlama kuruluşlarının yer alabileceği bazı ERA-NET başlıkları vardır. Amaç: Tip-2-Diyabet hastalığının tedavisinde yerel, global ve cinsiyete bağlı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak. Kapsam: Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerdeki Tip-2-Diyabet konusunda yeni müdahale ve yürütme projeleri.

31 TÜBİTAK Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri Amaç: Bu çağrı fokusu kapsamındaki araştırma ve yenilik çalışmalarının üst düzeyde ve ihtiyaçlara cevap verir olmasını sağlamak için ülkeler arası birlik oluşturma. Kapsam: Mobilisation and Mutual Learning Action Plans (MML) ortak etkinlik planları oluşturma. 2014 Yılı Başlıkları HCO 15 - 2014 Mobilisation and mutual learning action plan in the area of societal challenge 1

32 TÜBİTAK Konu başlıkları bazında uygun konsorsiyum oluşturulması

33 TÜBİTAK AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ÜNİVERSİTELER ARAŞTIRMA MERKEZLERİ KOBİ’LER/ KOBİ Birlikleri BÜYÜK FİRMALAR DERNEKLER KALKINMA AJANSLARI KAMU KURUMLARI BİREYLER 33 Konsorsiyum Kimlerden Oluşabilir?

34 TÜBİTAK Projedeki durumunuzu belirlemek...KOORDİNATÖR Projeyi planlayıp, yazabilir ve yürütebilir misiniz? ÇP proje deneyiminiz var mı? Konunun tüm yönlerine hakim misiniz? Belirtilen çalışmaları en iyi yapacak kişileri tanıyor musunuz? Araştırma ve insan kaynağı yeterli mi?ORTAK Projedeki görevler => İş paketleri Projedeki görevlerini yerine getirmek Konsorsiyum anlaşmasında belirlenen aralıklarla rapor vermek  İlk defa 7.ÇP’de yer alacak ekiplerin projelerde ortak olarak başlamaları önerilmektedir!!  Ancak %70-80 oranında size uygun bir başlık varsa koordinatör olarak katılma konusu düşünebilir!!! %70-80 %20-30 Konuya hakimiyet

35 TÜBİTAK Koordinatör/Ortaklara Nasıl Ulaşabilirim? http://cordis.europa.eu/home_en.html

36 TÜBİTAK Türkiye’deki resmi iletişim kanalı www.h2020.org.tr

37 TÜBİTAK Koordinatör/Ortaklara Nasıl Ulaşabilirim? Kendi Bağlantılarınızı kullanabilirsiniz. Avrupa Teknoloji Platformları ve COST projelerinin aktörleri Proje Pazarlarına Katılım –UKO Desteği Google araması Ulusal İrtibat Noktaları – Haritalama Çalışması – Eşleştirme

38 TÜBİTAK UKO Destek Programları 7. ÇP Destek Programları Destek Adı Kapsamı Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Destek Programı Yurtdışı Proje Yazımı Danışmanlık Hizmeti Desteği ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödülü Desteği Sunulması Başarılı Proje Koordinatörleri ve Ortaklarına Sabit Ödül (2000€-5000€- 7000€) Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurtdışı Seyahat Desteği Programı Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıf Uçak Bileti Konsorsiyum Anlaşması Değerlendirme Desteği Konsorsiyum Anlaşmaları Hukuki Değerlendirme Danışmanlık Hizmeti Desteği H2020 Programında etkinliği arttırmak için yeni destek programları tasarlanmaktadır. 38

39 TÜBİTAK Öneriler Projelere dahil olurken Türkiye’den sanayi kuruluşları ile ortaklık Hakemlik kaydı: Bireysel yeni başvurular, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir. http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/experts Network oluşturma amaçlı faaliyetlere katılım – Bilgi günlerine, proje pazarlarına, önemli Avrupa Teknoloji Platformu toplantılarına – Altyapı projelerinin uluslararası erişim çağrılarından faydalanma – ERANET projelerinde ortaklık Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek ve girdi sağlamak 39

40 TÜBİTAK K.Melike SEVİMLİ A.Özge GÖZAY Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ekibi TÜBİTAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara Telefon: + 90 (312) 468 5300 /1976-1007 E-posta: ncphealth@tubitak.gov.tr

41 TÜBİTAK Değerlendirme Anketi Lütfen etkinlik ile ilgili yorum ve önerileriniz için online anketi doldurunuz. http://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=51 441&lang=tr 41


"TÜBİTAK Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah K. Melike Sevimli Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ulusal İrtibat Noktası." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları