Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah"— Sunum transkripti:

1 Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah
K. Melike Sevimli Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ulusal İrtibat Noktası

2 Sunum İçeriği Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı
Avrupa Birliği Çerçeve Programları’nda Sağlık Alanı 7. ÇP’den Horizon 2020’ye Sağlık alanındaki değişimler Horizon Yılı Çağrı Bilgileri Öneriler

3 Industrial Leadership
Horizon 2020 Üç Bileşen… Excellent Science Industrial Leadership Societal Challenges 7 öncelik

4 Toplumsal Sorunlara Çözümler
Sağlık, demografik değişim ve refah Gıda Güvenliği, sürdürülebilir tarım, deniz ve denizcilik araştırmaları ve bio-ekonomi Güvenli, temiz ve verimli enerji Akıllı, yeşil ve entegre ulaştırma İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve ham maddeler Kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı toplumlar Güvenli toplumlar

5 Tüm Bileşenlerdeki Yatay Konular
Tüm Horizon 2020 bileşen ve alt programlarında gözetilmeye çalışılacak konular: KOBİ’lerin katılımının desteklenmesi Uluslararası İşbirliği faaliyetlerinin planlanması Sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin planlamalara yer verilmesi Sosyo ekonomik ve beşeri bilimlerin farklı bileşenler dahilinde gözetilmesi Fikirlerin ticarileşmesi, geniş yenilik algısı, sektörler arası yenilik Mükemmeliyeti sağlamak amacıyla katılımın genişletilmesi Yaratıcı fikirler için daha fazla «tabandan yukarı» yaklaşım Gelişmekte olan bölge ve aktörlerin yenilik ve ar-ge potansiyellerinin artırılması, Uyum Politikası ile daha güçlü bağ Avrupa Araştırma Alanı önceliklerine destek – beyin dolaşımı, kariyer gelişimi, altyapılar, eşleşme, bilgi transferi, politikalar Cinsiyet, etik konular ve proje sonuçlarına açık erişim konularına vurgu

6 Avrupa Birliği Çerçeve Programlarında Sağlık
Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler önceliği altında yer alan ve 8 milyar Euro’luk bütçesiyle en büyük bütçeye sahip alt alandır. (5 yıl) 2,2 Milyar Euro 6. ÇP (7 yıl) ~8 milyar Euro H2020 (7 yıl) 6,1 Milyar Euro 7. ÇP

7 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı
Amaç: Hastalıkların tedavi edilmesinden ziyade önlenmesi, Avrupa vatandaşlarının refahının korunması ve gittikçe değişen demografik dengeye uygun sağlık sistemlerinin oluşturulması yönünde çalışmaların desteklenmesi. Çağrı konuları 7 alt başlığa ayrılmıştır. Bu başlıklar kısa dönem inovasyon projelerini, orta ve uzun dönem araştırmaları destekleyerek ; laboratuvar ortamı, klinik çalışmalar, bilişim sistemleri ve hasta arasında bir köprü kurmayı amaçlamaktadır.

8 H2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı İçeriği
7. ÇP Sağlık Alanı 7. ÇP ICT Alanı e-Sağlık başlıkları 7. ÇP’de İşbirliği Özel Programı altında bulunan Sağlık tematik alanı, Bilgi İletişim teknolojileri alanındaki e-Sağlık başlıkları ve CIP altındaki ilgili konu başlıkları H2020’de “Sağlık, Demografik Değişim ve Refah” alanı altında tek bir programda birleştirilmiştir. Ayrıca KOBİ’lere özel çağrılarla 7. Çerçeve Programı kapsamındaki KOBİ odaklı bakış açısı, ödüller, işbirlikçi araştırma projeleri odağı da devam ettirilecektir.

9 7. ÇP’den Horizon 2020’ye Sağlık alanındaki değişimler
7. ÇP Sağlık Alanı Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Biyoteknoloji ve insan sağlığı için jenerik araç ve teknolojiler İnsan sağlığı konusundaki çevrimsel araştırmalar  Sağlık hizmetlerinin halka ulaştırılmasının optimizasyonu Sağlık Alanındaki diğer yatay konular Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama Teşhisin iyileştirilmesi Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri Aktif ve sağlıklı yaşlanma Entegre sağlık hizmeti sunumu Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi

10 Genel Çağrı Bilgileri 7. ÇP’den farkı Çalışma Programları 2 yıllık hazırlanmaktadır. Alt konu başlıkları kapsamında yapılacak araştırma projeleri, seçilen bir odak konu etrafında şekillendirilmektedir. 2014 ve 2015 yılları toplam çağrı bütçesi: 1 milyar Euro

11 2014 Çağrı Bilgileri (2014-15 çalışma programı bilgileri?)
2014 çağrı açılış tarihi: 11 Aralık 2013 2 temel çağrı açılacak: Odak alan çağrısı : Sağlık ve tedavinin kişiselleştirilmesi (PHC)  H2020-PHC-2014 Koordinasyon Etkinlikleri Çağrısı  H2020-HCO-2014 * Sürekli açık olacak Fast Track to Innovation çağrısı ile ilgili bilgi henüz paylaşılmamıştır.

12 2014/2015 Çağrısı Çağrı Odağı: Sağlık ve Tedavinin Kişiselleştirilmesi
Ana Faaliyetler 1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması 2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama 3. Teşhisin iyileştirilmesi 4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri 5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma 6. Entegre sağlık hizmeti sunumu 7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi

13 2014 Çağrısında Desteklenmesi Planlanan Konular

14 1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması
2014 başlık sayısı 2015 başlık sayısı 1 2 2014 Yılı Başlığı PHC Understanding health, ageing and disease: determinants, risk factors and pathways

15 1. Sağlık, yaşlanma ve hastalıkların anlaşılması
Amaç: Hastalıklara ve yaşlanmaya sebep olan genetik, epigenetik ve çevresel faktörlerin araştırılarak; daha iyi korunma, erken tanı ve tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi. Kapsam: Farklı kaynaklardan alınan dataların birleştirilerek yaşlanma ve hastalık mekanizmalarına sistemli bir bakış sağlanması.

16 Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama
2014 başlık sayısı 2015 başlık sayısı 4 2 2014 Yılı Başlıkları PHC Health promotion and disease prevention: translating ‘omics’ into stratified approaches PHC Evaluating existing screening and prevention programmes PHC Improving the control of infectious epidemics and foodborne outbreaks through rapid identification of pathogens (see also SC2) PHC Vaccine development for poverty-related and neglected infectious diseases: Tuberculosis

17 2. Sağlığın geliştirilmesi, hastalıkların önlenmesi, hazırlık ve tarama
Amaç: «Her alanda sağlık» amacına uygun olarak, çevre, sağlık ve enformasyon sektörlerinin entegrasyonu; buradan elde edilecek bilgilerin halk sağlığına yönelik tarama ve tedbir programlarında kullanılması. Kapsam: Kişiselleştirilmiş ve/veya popülasyon bilgilerinden elde edilmiş tarama ve hastalık önleme programlarının oluşturulması.

18 Teşhisin iyileştirilmesi
2014 başlık sayısı 2015 başlık sayısı 2 1 ( ortak) 2014 Yılı Başlıkları PHC Development of new diagnostic tools and technologies: in vitro devices, assays and platforms PHC & 2015 Clinical validation of biomarkers

19 3. Teşhisin iyileştirilmesi
Amaç: Multidisipliner bilimsel ve teknolojik bilgilerin kullanılarak teşhis yöntemlerinin iyileştirilmesi. Kapsam: Yeni teşhis yöntemlerinin gelişmesine yönelik önergeler. Yeni in vitro araçlar ve tarama yöntemleri geliştirilmesi (+KOBİ) Biyogöstergelerin (biomarker) klinik olarak kullanılması için doğrulanması (+KOBİ/ SME instrument)

20 4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
2014 başlık sayısı 2015 başlık sayısı 3 4 2014 Yılı Başlıkları PHC New therapies for chronic non-communicable diseases PHC & 2015 Clinical research on regenerative medicine PHC Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the elderly

21 4. Yenilikçi tedavi yöntemleri ve teknolojileri
Amaç: Uzun süreli tedavileri ve hastanede yatış sürelerini engellemek amacıyla; erken teşhis ve önleme programlarını geliştirmek, elde edilen bilgilerin klinik doğrulamasını sağlamak. Kapsam: Yeni tedavi yöntemlerinin geliştirilmesi, pre-klinik çalışmalar ve hayvan modellerinin oluşturulması. Kronik hastalıklar için yeni tedavilerin klinik araştırmalarla onaylanması Rejeneratif tıbbın klinik kullanıma yönelik hale getirilmesi (+KOBİ) Yaşlanan Avrupa nüfusunun eşzamanlı hastalık, çoklu ilaç kullanımı vb durumlarına yönelik tıbbi ve sosyal müdahalelerin etkisini ölçmek, iyileşmesini sağlamak

22 5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma
2014 başlık sayısı 2015 başlık sayısı 2 2014 Yılı Başlıkları PHC Advancing active and healthy ageing with ICT: Service robotics within assisted living environments PHC Advancing active and healthy ageing with ICT: ICT solutions for independent living with cognitive impairment

23 5. Aktif ve sağlıklı yaşlanma
Amaç: Yaşlanan nüfusun evde tedavisinin sağlanması, hastanede geçirilen günlerin azaltılarak hayat kalitesinin yükseltilmesi, maliyetin düşürülmesi. Kapsam: Yardım alınarak ve yalnız yaşama alanlarında servis robotiklerinin geliştirilmesi. Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak pilot projeler kurulması. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaşlı nüfusun yardım aldığı yaşam alanlarında kullanılması Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akli bozuklukları olan insanların yalnız yaşama alanlarında kullanılması (Innovation)

24 6. Entegre, kişi bazlı sağlık hizmeti sunumu
2014 başlık sayısı 2015 başlık sayısı 2 6 2014 Yılı Başlıkları PHC Developing and comparing new models for safe and efficient, prevention oriented, health and care systems PHC Self-management of health and disease: citizen engagement and mHealth

25 6. Entegre, kişi bazlı sağlık hizmeti sunumu
Amaç: Halk sağlığı, biyomedikal ve klinik araştırmalardan gelen bilgilerin toplanarak sağlık hizmetlerinin kişiye yönelik olarak geliştirilmesi. Kapsam: Kişiye yönelik, güvenli ve sürdürülebilir sağlık sistemlerinin oluşturulması için model geliştirme. Hastaların kendi sağlık durumlarını ve hastalık süreçlerini izleyip kontrol edebilecekleri platformlar ve mSağlık aplikasyonları oluşturma.

26 7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
2014 başlık sayısı 2015 başlık sayısı 3 2014 Yılı Başlıkları PHC Foresight for health policy development and regulation PHC Advancing bioinformatics to meet biomedical and clinical needs PHC eHealth interoperability

27 7. Sağlık verilerinin yayılımı, iyileştirilmesi
Amaç: Biyoenformatik, çevresel, genetik ve klinik bilgileri birleştirerek sağlığa yönelik kapsamlı bir politika geliştirmek. Kapsam: Avrupa’da sağlık ve yaşlanmayı etkileyen etmenleri belirlemek. Yeni matematiksel, bilgi işlem tabanlı yaklaşımlar geliştirmek. Biyoenformasyonun klinik ve laboratuvar kullanımına yönelik olarak geliştirilmesi (+KOBİ) eHealth (Coordination and support)

28 KOBİ’lerin katılımının önemli olduğu ve desteklendiği başlıklar
PHC 10 – 2014: Yeni teşhis teknolojilerinin geliştirilmesi: in vitro araçlar, testler ve platformlar PHC 15 – 2014 & 2015: Yenilenebilir tıp alanında klinik araştırmalar PHC 20 – 2014: BİT ile aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi: Bilgi ve iletişim teknolojilerinin akli bozuklukları olan insanların yalnız yaşama alanlarında kullanılması PHC 30 – 2014: Biyomedikal ve klinik ihtiyaçların karşılanabilmesi için biyoenformatik yöntemlerin geliştirilmesi PHC 33 – 2014: Biyomedikal ve klinik ihtiyaçları karşılamak için biyoenformatik uygulamaların geliştirilmesi SME Instrument başlıkları: PHC 12 – 2014 and 2015: Potansiyel Biyomarkerların doğrulanması

29 2014 Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri Çağrısı

30 Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri
Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri Çağrısı 2014 başlık sayısı 2015 başlık sayısı 6 2 * 2014 Yılı Başlıkları HCO Global Alliance for Chronic Diseases: prevention and treatment of type 2 diabetes Amaç: Tip-2-Diyabet hastalığının tedavisinde yerel, global ve cinsiyete bağlı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak. Kapsam: Özellikle düşük ve orta gelirli ülkelerdeki Tip-2-Diyabet konusunda yeni müdahale ve yürütme projeleri. * Bunlara ek olarak Türkiye’den sadece fonlama kuruluşlarının yer alabileceği bazı ERA-NET başlıkları vardır.

31 Destek ve Koordinasyon Etkinlikleri
2014 Yılı Başlıkları HCO Mobilisation and mutual learning action plan in the area of societal challenge 1 Amaç: Bu çağrı fokusu kapsamındaki araştırma ve yenilik çalışmalarının üst düzeyde ve ihtiyaçlara cevap verir olmasını sağlamak için ülkeler arası birlik oluşturma. Kapsam: Mobilisation and Mutual Learning Action Plans (MML) ortak etkinlik planları oluşturma.

32 Konu başlıkları bazında uygun konsorsiyum oluşturulması

33 Konsorsiyum Kimlerden Oluşabilir?
AB ÇERÇEVE PROGRAMLARI ÜNİVERSİTELER ARAŞTIRMA MERKEZLERİ KOBİ’LER/ KOBİ Birlikleri BÜYÜK FİRMALAR DERNEKLER KALKINMA AJANSLARI KAMU KURUMLARI BİREYLER

34 Projedeki durumunuzu belirlemek...
Konuya hakimiyet KOORDİNATÖR Projeyi planlayıp, yazabilir ve yürütebilir misiniz? ÇP proje deneyiminiz var mı? Konunun tüm yönlerine hakim misiniz? Belirtilen çalışmaları en iyi yapacak kişileri tanıyor musunuz? Araştırma ve insan kaynağı yeterli mi? ORTAK Projedeki görevler => İş paketleri Projedeki görevlerini yerine getirmek Konsorsiyum anlaşmasında belirlenen aralıklarla rapor vermek İlk defa 7.ÇP’de yer alacak ekiplerin projelerde ortak olarak başlamaları önerilmektedir!! Ancak %70-80 oranında size uygun bir başlık varsa koordinatör olarak katılma konusu düşünebilir!!! %70-80 %20-30

35 Koordinatör/Ortaklara Nasıl Ulaşabilirim?

36 Türkiye’deki resmi iletişim kanalı
H2020 web sitesi yapım aşamasında ve adresinden ilan edilecektir. Ortak Arama Duyuruları Etkinlikler, haberler, çağrılar E-öğrenme aracı Üye olarak haberlerimize ve e-öğrenme aracımıza ulaşabilirsiniz.

37 Koordinatör/Ortaklara Nasıl Ulaşabilirim?
Kendi Bağlantılarınızı kullanabilirsiniz. Avrupa Teknoloji Platformları ve COST projelerinin aktörleri Proje Pazarlarına Katılım –UKO Desteği Google araması Ulusal İrtibat Noktaları Haritalama Çalışması Eşleştirme

38 UKO Destek Programları
7. ÇP Destek Programları Destek Adı Kapsamı Proje Önerisi Ön-Değerlendirme Destek Programı Yurtdışı Proje Yazımı Danışmanlık Hizmeti Desteği ÇP’ye Katılımı Özendirme Ödülü Desteği Sunulması Başarılı Proje Koordinatörleri ve Ortaklarına Sabit Ödül (2000€-5000€-7000€) Konsorsiyum Oluşturma Amaçlı Yurtdışı Seyahat Desteği Programı Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıf Uçak Bileti Konsorsiyum Anlaşması Değerlendirme Desteği Konsorsiyum Anlaşmaları Hukuki Değerlendirme Danışmanlık Hizmeti Desteği H2020 Programında etkinliği arttırmak için yeni destek programları tasarlanmaktadır.

39 Öneriler Projelere dahil olurken Türkiye’den sanayi kuruluşları ile ortaklık Hakemlik kaydı: Bireysel yeni başvurular, adresinden ECAS hesabı açılarak yapılabilmektedir. Network oluşturma amaçlı faaliyetlere katılım Bilgi günlerine, proje pazarlarına, önemli Avrupa Teknoloji Platformu toplantılarına Altyapı projelerinin uluslararası erişim çağrılarından faydalanma ERANET projelerinde ortaklık Başarısını ispatlamış işbirliği ağlarına katılım için çaba harcamak AB araştırma ajandasını çağrı açılmadan önce yönlendirmek ve girdi sağlamak

40 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ekibi TÜBİTAK
K.Melike SEVİMLİ A.Özge GÖZAY Sağlık, Demografik Değişim ve Refah Alanı Ekibi TÜBİTAK AB Çerçeve Programlar Ulusal Koordinasyon Ofisi Atatürk Bulvarı 221, Kavaklıdere, Ankara Telefon: + 90 (312) / E-posta:

41 Değerlendirme Anketi Lütfen etkinlik ile ilgili yorum ve önerileriniz için online anketi doldurunuz.


"Horizon 2020 Sağlık, Demografik Değişim ve Refah" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları