Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Allah’a iman www.imanilmihali.com.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Allah’a iman www.imanilmihali.com."— Sunum transkripti:

1 Allah’a iman

2 Ergenlik çağına gelmiş, aklı olan her erkek ve kadına ilk önce farz olan Allah'ı bilmek ve O'na inanmaktır.  Allah'a iman etmek; O'nun varlığına, birliğine, kemal sıfatları ile donatılıp noksan sıfatlardan münezzeh (uzak) olduğuna iman etmektir.  Allah’a iman

3 Allah vardır. O'nun varlığını anlamak ve bilmek için kendimize, kainata ve kainattaki yaratılış inceliklerine ve her şeyin yerli yerine konulduğuna bakmak yeterlidir. Bizi yaratan ve yaşatan O'dur. Öldürecek ve diriltecek olan da O'dur.  Allah’a iman

4 "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş'ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. (Enbiya 21/22)" Allah’a iman

5 Allah’a iman (En güzel isimler (Esma-ül Hüsna) Allah’ındır)
En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. (A'raf 7/180) De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur."(İsra 17/110) Allah’a iman (En güzel isimler (Esma-ül Hüsna) Allah’ındır)

6 Allah Teâlâ sıfatları ile bilinir ve tanınır
Allah Teâlâ sıfatları ile bilinir ve tanınır. Çünkü Allah'ın zatını anlayıp kavramak mümkün değildir. Zaten Allah bizleri bununla yükümlü kılmamıştır. Allah'ın sıfatları; zati (6) ve subuti (8) olmak üzere iki kısımdır ve 14 adettir. Allah’ın sıfatları

7 Allah’ın sıfatları Zati sıfatlar;
Vücud; "Var olmak" demektir. Allah vardır ve varlığı zatının gereğidir. Bu itibarla Cenab-ı Hakk'a "vacibu'l-vucüd" denir. Allah var olmakta veya varlığını devam ettirmekte hiçbir şeye muhtaç değildir. Kıdem; Allah kadimdir, yani varlığının başlangıcı yoktur. Varlığının başlangıcı olanlar bizleriz. Allah hiçbir şey yokken var olandır. Allah’ın sıfatları

8 Allah’ın sıfatları Zati sıfatlar
Beka; Allah'ın varlığının sonu olmamasıdır. Allah'tan başka herşeyin bir süre sonra varlığı sona erecektir. Allah ise hiç ölmeyecek hep var olacaktır. (Allah'ın zatından başka herşey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz. (Kasas 28/88)) Allah’ın sıfatları

9 Allah’ın sıfatları Zati sıfatlar
Vahdaniyet; Allah birdir. Zatında birdir, cüz ve parçası yoktur. Sıfatlarında birdir, benzeri ve dengi yoktur. İşlerinde birdir, eşi ve ortağı yoktur. (De ki; O, Allah'tır, bir tektir. Allah sameddir. (Herşey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir.) O'ndan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu değildir.) Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. (İhlas 112/1-4)) Allah’ın sıfatları

10 Allah’ın sıfatları Zati sıfatlar
Muhalefetun li'l-havadis; Sonradan olanlara benzememek demektir. Allah yaratıklarının hiçbirine benzemez. O, her şeyinde benzersizdir. (Allah, hiçbir şeye benzemez. O, işiten ve görendir. (Şura 42/11) Kıyam binefsihi; Allah zatıyla kaimdir. Varlığı zatının gereği olup başkasından değildir. Allah’ın sıfatları

11 Allah’ın sıfatları Subuti sıfatlar
Hayat; Allah hakiki ve ezeli hayat ile diridir. her canlıya O hayat vermektedir. (Allah, O'ndan başka ilah olmayan, diri, her an yaratıklarını görüp gözetendir. (Bakara 2/255) İlim; Bilmek demektir. Allah yerde ve göklerde olan herşeyi bilir. Hatta insanların gönüllerinde sakladıklarını da bilir. O'nun bilmediği hiçbirşey olamaz. Kainat ve kainatta olan herşey yokken onların hepsini nasıl ve ne zaman olacaklarsa öylece bilir. Allah’ın sıfatları

12 Allah’ın sıfatları Subuti sıfatlar
Semi; işitmek demektir. Allah her şeyi uzaklık ve yakınlık söz konusu olmadan işitir. Hatta içimizdeki fısıltıları da işitir. İşitmek için kulağa ihtiyacı yoktur. Basar; Görmek demektir. Allah her şeyi görür. O, şeyin yakında veya uzakta, kapalı veya açık, aydınlık veya karanlık, küçük veya büyük olması fark etmez. Görmek için göze muhtaç değildir. Allah’ın sıfatları

13 Allah’ın sıfatları Subuti sıfatlar
İrade; Dilemek demektir. Allah diler ve dilediğini yapar. Dilediği her şeyi yapmada güçlük çekmez, yardımcıya da ihtiyacı yoktur. (Allah bir şeyi dilediği zaman O'nun buyruğu sadece o şeye "Ol!" demektir., hemen olur. (Yasin 36/82) Kudret; Güç yetirmek demektir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah’ın sıfatları

14 Allah’ın sıfatları Subuti sıfatlar
Kelam; Söylemek demektir. Allah harf ve sese muhtaç olmadan söyler. Kuran-ı Kerim ve diğer semavi kitaplar O'nun sözüdür. Allah peygamberlere ve meleklere istediğini söylemiş ve duyurmuştur. Tekvin; Yaratmak demektir. Kainatı ve kainattaki tüm varlıkları yaratan, yaşatan ve besleyip büyüten O'dur. O'ndan başka yaratıcı yoktur. Allah’ın sıfatları

15 Bizi yaratan ve sayısız nimetler veren kimdir
Bizi yaratan ve sayısız nimetler veren kimdir? Bizi akıl, ruh ve şuur gibi üstün yeteneklerle donatan kimdir? Şüphesiz Allah'tır. O halde en çok sevgiye layık olan O'dur.  Allah'ı sevmek O'nu tanımaya ve bilmeye bağlıdır. Çünkü insan tanıdığı ve bildiği şeyi sever. Bu nedenle Allah'ı sevenler ancak O'na inananlardır.  Allah sevgisi

16 Allah kendisini ananları anar
Allah kendisini ananları anar. Çünkü Allah yapılan hiç bir şeyi karşılıksız bırakmaz. O'nu seveni O'da sever. O'ndan isteyeni boş çevirmez, O'na güveneni korur, gözetir ve yüceltir. Allah sevgisi

17 Allah şah damarımızdan daha yakındır
Allah şah damarımızdan daha yakındır. Bizi her zaman ve her yerde görür, işitir, yaptığımızı bilir. Yerde ve gökte olan hiçbir şey O'ndan saklı kalamaz. İçimizden geçenleri, tehna yerlerde yaptıklarımızı her şeyi bilir. Bizi yaptıklarımızdan dolayı hesaba "O" çekecektir. İyi iş yapanları ödüllendirecek, kötü, pis ve çirkin şey yapanları cezalandıracaktır.  Allah korkusu

18 Allah'a inanan kimse O'nun cezalandırmasından korkar
Allah'a inanan kimse O'nun cezalandırmasından korkar. Allah'tan korkmak; O'nun emir ve öğütlerine uyup yasaklarından sakınmak demektir. Allah'tan korkan ölçülü hareket eder, dürüst olur, iyi davranır. Günah ve haramdan sakınır, güzele ve helale yönelir. Merhamet eder, adaletli ve yardımsever olur. Allah korkusu insanı Allah'a yaklaştırır. O'nun rızasını kazanmaya ve inşallah cennete girmeye vesile olur. Allah korkusu

19 Allah'tan hakkıyla korkmak "takva mertebelerinin" en mükemmelidir.
Allah’tan korkmak; Allah yolunda hakkıyla, gücünün yettiği kadar gayret etmek ve bu konuda hiç kimsenin kınamasından korkmamak, hatta anası, babası veya kendi aleyhinde bile olsa Allah için adalet ve doğruluktan ayrılmamaktır. Allah korkusu

20 Kâinatta Yüce bir varlığın delili gözümüzün önünde durur her zaman
Kâinatta Yüce bir varlığın delili gözümüzün önünde durur her zaman. İlmiyle ve kudretiyle zerreden en uzak galaksilere kadar her yeri saran bu haşmetli ve bir o kadar da rahmetli güç güneşte, havada, suda, toprakta, karıncada, kuşların annelik güdüsünde, velhasıl her yerdedir.  O Yüce varlık…Allah’tır. Allah’a iman

21 Allah’ın tanınması Kur’an iledir
Allah’ın tanınması Kur’an iledir. Bu manevi portre Allah’ın tüm sıfatlarını bize anlatır. Arş gibi hükmetme timsali, el ve avuç gibi egemenlik sıfatları bizim zihnimize temas etmek içindir. Bunların mahiyeti bize meçhuldür. O’na benzer hiç bir şey yoktur. Biz O’nu eserleri, filleri, isim ve sıfatlarıyla tanırız. Allah’a iman

22 Yüce Allah'ın varlığı ve birliği kabul ve tasdik edilmeden kâinattaki düzeni hissetmek ve anlamak bir seraptan ve telafisi imkânsız bir acıdan ibaret kalacağı gibi "Allah" ismi üzerinde birleştirilmeyen ve düzene konmayan ilimler, sanatlar, bilgiler ve eğitimler de varlığımızı silip süpüren, dağınık fikirlerden, anlamsız bir toz ve dumandan ibaret kalır. Allah’a iman

23 Allah ismi ulûhiyyet (ilâhlık) vasfından değil, ilâhlık ve mabudiyet (tapılmaya layık olma) vasfı ondan alınmıştır. Allah, ibadet edilen zat olduğu için Allah değil, Allah olduğu için kendisine ibadet edilir. Onun tapılmaya ve kulluk edilmeye layık olması kendiliğindendir. O'na her şey ibadet ve kulluk borçludur. Hatta O'nu inkar edenler bile bilmeyerek olsa dahi ona kulluk etmek zorundadırlar. Allah’a iman

24 Yüce Allah'ın Rahmân oluşu, ezele (başlangıcı olmayışa), Rahim oluşu ise lâ yezale (ölümsüzlüğe) göredir. Bundan dolayı yaratıklar, yüce Allah'ın Rahmân olmasıyla başlangıçtaki rahmetinden, Rahim olmasıyla da sonuçta meydana gelecek merhametinden doğan nimetler içinde büyürler ve ondan faydalanırlar. Bu yüzden, "dünyanın Rahmân'ı, ahiretin Rahîm'i" denilmiştir.  Allah’a iman

25 Allah, âlemlerin Rabbi olduğundan kâinatın her yerinde O’nun kanunları geçerlidir. O’nun ilmi ve kudretinin izleri her yerdedir. İnsanların yaptığı işlerden, Allah'ın kanununa uygun düşmeyen iş, kötü, haksız, adaletsiz ve batıldır. Allah'ın her kanunu, Hak'tır, tamdır, doğrudur, adildir. Allah’a iman

26 Kâinat, Allah’ın varlığını göstermekle kalmaz, sıfatlarını da anlatır.
Arı altı haftalık ömründe mucizeler yaratır. Tabiattaki milyonlarca canlı her gün rızık bulur, rızık hiç eksilmez. Güzellikler her yandadır. Bir çekirdek te dev bir çınarın projesi saklıdır. Allah’a iman

27 Allah işitendir görendir. Ama nasılını biz bilmeyiz
Allah işitendir görendir. Ama nasılını biz bilmeyiz. O göze ve kulağa muhtaç değildir. Gizli duamızı da işitir, iyiliğimizi de. Yüce Rabbin "Hayat verme sıfatı" insanda en üstün şekilde tezahür eder. Gökte ve yerde tecelli eden bütün ilahi isim ve sıfatları bir odak noktası gibi insanda yoğunlaşır ve en parlak eserini gösterir. Allah’a iman

28 Allah’a iman İnanan insan;
*Allah’ın isim ve sıfatlarını kendi fiillerinde yansıtır. *Allah’ın her şeyi bildiğini, hesap verileceğini bilir, *Sadece Allah’tan ilim, hikmet, nimet ister, *Allah’ın affetmeyi çok sevdiğini bilir, *Ahlakını düzeltir, affeder, bağışlar (Affetmeyen af dileyemez) *Bu isim ve sıfatları yaşayan, yansıtan hayır makinesi, iyilik jeneratörü olur. Allah’a iman

29 İman; bir mümin kulun kainatı Esmasının rengarenk güzellikleriyle donatıp insanın önüne seren Alemlerin Rabbi’ne hayatıyla verdiği cevaptır. Gökleri yıldızlarla, yeri çiçeklerle süsleyen, Esmaül Hüsna insanı da güzel ahlak boyasıyla böyle süsler ve cennete layık hale getirir. Allah’a iman

30 Allah, âlemlerin Rabbidir ki maddiyat ve maneviyatıyla gökleri ve yeri, ve arasındakileri yaratmış, karanlıkları ve nuru yapmıştır. Allah o kadar yücedir ki; kainatın en uzak köşesindeki yıldızla bir toz zerresinin projesi aynıdır. Allah’a iman

31 O, milyarlarca canlıya ezelden beri hayat veren, rızıklandıran, evrende kusursuz bir ahenk kuran, ilmin, kudretin ve rahmetin sahibi Allah'tır. Yaratandır, öldürendir, tekrar diriltecek olandır. Güneşi, ayı, evcil hayvanları, gökten inen suyu, topraktan fışkıran başakları veren hep O'dur. O her şeyin yaratanı, her şeyin sahibidir. Eşi, ortağı, yardımcısı yoktur. Allah’a iman

32 Tek sığınacak limanımız, tek serinleyecek gölgemiz Allah'ındır.
Dualarımız, imanımız, tövbelerimiz, şükürlerimiz ve hamd'lerimiz yalnız ve yalnız Alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Allah’a iman

33 Allah, göklerin ve yerin nurudur
Allah, göklerin ve yerin nurudur. Bütün âlemi meydana koyan, kâinatı gösteren, hakikati bildiren, gözleri gönülleri şenlendiren O'dur. O olmasaydı, hiçbir şey bulunmaz, hiçbir hakikat sezilmez, hiçbir neşe duyulmazdı. Allah’a iman

34 Mülk O'nun elindedir. Yerde ve gökte, bütün kâinatta, dünya ve ahiret tasarruf ve saltanatı, yaratma ve yok etmesi, ele geçirme ve yönetmesi, emrini yerine getirtme ve hükmünü icra etmesi, iyi davranması ve zorlaması, cezalandırması ve ikramı, ihsanda bulunması ve nimet vermesi hep O'nun kudret elindedir. Allah’a iman

35 Allah’a iman aynı zamanda ahirete, hesap ve mizana, kader ve kazaya, peygamberlere, kitaplara ve melekler de iman etmeyi gerektirir. Allah’a iman

36 Çünkü iman; Kur’an ile bildirilene, gaybın bilgisinin sadece Allah’ta olduğuna inanarak, o hakikatler daha görülmeden, mucizeler henüz gerçekleşmeden inanmayı gerektirir ki bu inanç aslen Yüce Allah’a ve dini olan İslam’a iman etmektir. Allah’a iman

37 Ve Allah’a iman; O’nun kudret, mülk, iş ve ilminde ortak, yardımcı, paydaş, eş, benzer yakıştırmamak, O’na evlat, kız, oğul, yardımcı yakıştırmamaktır. O’nun gücü, iradesi, kudreti, mülkü emsalsiz ve ortaksızdır. Allah’a iman

38 Alemlerin Rabbi olan Allah tüm kainatın, varlıkların sahibi, yaratanı, maliki ve velisidir.
Rızkı da, azabı da, yaşamı da, ölümü de, sağlığı da, hastalığı da veren O’dur. Nimetleri, her zaman, her canlıya, her yerde belli oranda veren de sadece O’dur. Allah’a iman

39 Allah’a iman O’nun ayetleri her yerdedir.
Yüce Kur’an nasıl O’nun ayetleriyse, çiçeğin kokusu, balın rengi, suyun sesi, rüzgarın nemi O’nun ayetidir. O, insanı dünyaya ve cennete varis kılan, akıl, ruh ve şuurla donatan Yüce Allah’tır. Allah’a iman

40 Allah’a iman Yalnız O’na dua edilir ve yalnız O’na ibadet edilir.
İman eden gönüller yalnız O’nun aşkıyla yanar, yalnız O’na ibadet eder, şükür eder, hamd eder, yalnız O’ndan niyaz eder. Allah’a iman

41 Allah’a iman * yapılan her iyilik O’nun rızasını kazanmak için,
* kaçınılan her kötülük O’nun azabından korunmak için, * alınan her nefes O’na şükretmek içindir. Allah’a iman

42 Allah’a iman Allah’a iman; iman, ibadet ve ahlaklı yaşamak demektir.
Çünkü; İmanı yeşerten, nefisleri temizleyen, hidayeti kalplere yerleştiren, Göz, kulak ve kalp veren, İnsanı akıl, ruh ve şuurla donatan …sadece O’dur. Allah’a iman

43 O’nun kudretine, ilmine, iradesine karşı gaflette bulunmak , O’na eş, benzer ve ortaklar yakıştırmak ise şirktir ve şirk ister açığı, ,ister gizlisi olsun Allah’ın affetmeyeceği tek şeydir. Allah’a iman

44 Allah’a iman Allah bize yeter! O, ne güzel vekildir.
(Al-i İmran 3/173) Allah’a iman


"Allah’a iman www.imanilmihali.com." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları