Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Allah’a iman nedir?

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Allah’a iman nedir?"— Sunum transkripti:

1 Allah’a iman www.imanilmihali.com

2 Ergenlik çağına gelmiş, aklı olan her erkek ve kadına ilk önce farz olan Allah'ı bilmek ve O'na inanmaktır. Allah'a iman etmek; O'nun varlığına, birliğine, kemal sıfatları ile donatılıp noksan sıfatlardan münezzeh (uzak) olduğuna iman etmektir. www.imanilmihali.com Allah’a iman

3 www.imanilmihali.com Allah vardır. O'nun varlığını anlamak ve bilmek için kendimize, kainata ve kainattaki yaratılış inceliklerine ve her şeyin yerli yerine konulduğuna bakmak yeterlidir. Bizi yaratan ve yaşatan O'dur. Öldürecek ve diriltecek olan da O'dur. Allah’a iman

4 "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar bulunsaydı, yer ve gök kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki Arş'ın Rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir. (Enbiya 21/22)" www.imanilmihali.com Allah’a iman

5 En güzel isimler Allah’ındır. O’na o güzel isimleriyle dua edin ve O’nun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanları bırakın. Onlar yaptıklarının cezasına çarptırılacaklardır. (A'raf 7/180) De ki: “(Rabbinizi) ister Allah diye çağırın, ister Rahman diye çağırın. Hangisiyle çağırırsanız çağırın, nihayet en güzel isimler O’nundur."(İsra 17/110) www.imanilmihali.com Allah’a iman (En güzel isimler (Esma-ül Hüsna) Allah’ındır)

6 Allah Teâlâ sıfatları ile bilinir ve tanınır. Çünkü Allah'ın zatını anlayıp kavramak mümkün değildir. Zaten Allah bizleri bununla yükümlü kılmamıştır. Allah'ın sıfatları; zati (6) ve subuti (8) olmak üzere iki kısımdır ve 14 adettir. www.imanilmihali.com Allah’ın sıfatları

7 Zati sıfatlar; Vücud; "Var olmak" demektir. Allah vardır ve varlığı zatının gereğidir. Bu itibarla Cenab-ı Hakk'a "vacibu'l-vucüd" denir. Allah var olmakta veya varlığını devam ettirmekte hiçbir şeye muhtaç değildir. Kıdem; Allah kadimdir, yani varlığının başlangıcı yoktur. Varlığının başlangıcı olanlar bizleriz. Allah hiçbir şey yokken var olandır. www.imanilmihali.com Allah’ın sıfatları

8 Zati sıfatlar Beka; Allah'ın varlığının sonu olmamasıdır. Allah'tan başka herşeyin bir süre sonra varlığı sona erecektir. Allah ise hiç ölmeyecek hep var olacaktır. (Allah'ın zatından başka herşey helak olacaktır. Hüküm O'nundur ve siz O'na döndürüleceksiniz. (Kasas 28/88)) www.imanilmihali.com Allah’ın sıfatları

9 Zati sıfatlar Vahdaniyet; Allah birdir. Zatında birdir, cüz ve parçası yoktur. Sıfatlarında birdir, benzeri ve dengi yoktur. İşlerinde birdir, eşi ve ortağı yoktur. (De ki; O, Allah'tır, bir tektir. Allah sameddir. (Herşey O'na muhtaçtır, O hiçbir şeye muhtaç değildir.) O'ndan çocuk olmamıştır. (Kimsenin babası değildir.) kendisi de doğmamıştır. (Kimsenin çocuğu değildir.) Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir. (İhlas 112/1-4)) www.imanilmihali.com Allah’ın sıfatları

10 Zati sıfatlar Muhalefetun li'l-havadis; Sonradan olanlara benzememek demektir. Allah yaratıklarının hiçbirine benzemez. O, her şeyinde benzersizdir. (Allah, hiçbir şeye benzemez. O, işiten ve görendir. (Şura 42/11) Kıyam binefsihi; Allah zatıyla kaimdir. Varlığı zatının gereği olup başkasından değildir. www.imanilmihali.com Allah’ın sıfatları

11 Subuti sıfatlar Hayat; Allah hakiki ve ezeli hayat ile diridir. her canlıya O hayat vermektedir. (Allah, O'ndan başka ilah olmayan, diri, her an yaratıklarını görüp gözetendir. (Bakara 2/255) İlim; Bilmek demektir. Allah yerde ve göklerde olan herşeyi bilir. Hatta insanların gönüllerinde sakladıklarını da bilir. O'nun bilmediği hiçbirşey olamaz. Kainat ve kainatta olan herşey yokken onların hepsini nasıl ve ne zaman olacaklarsa öylece bilir. www.imanilmihali.com Allah’ın sıfatları

12 Subuti sıfatlar Semi; işitmek demektir. Allah her şeyi uzaklık ve yakınlık söz konusu olmadan işitir. Hatta içimizdeki fısıltıları da işitir. İşitmek için kulağa ihtiyacı yoktur. Basar; Görmek demektir. Allah her şeyi görür. O, şeyin yakında veya uzakta, kapalı veya açık, aydınlık veya karanlık, küçük veya büyük olması fark etmez. Görmek için göze muhtaç değildir. www.imanilmihali.com Allah’ın sıfatları

13 Subuti sıfatlar İrade; Dilemek demektir. Allah diler ve dilediğini yapar. Dilediği her şeyi yapmada güçlük çekmez, yardımcıya da ihtiyacı yoktur. (Allah bir şeyi dilediği zaman O'nun buyruğu sadece o şeye "Ol!" demektir., hemen olur. (Yasin 36/82) Kudret; Güç yetirmek demektir. Allah'ın her şeye gücü yeter. www.imanilmihali.com Allah’ın sıfatları

14 Subuti sıfatlar Kelam; Söylemek demektir. Allah harf ve sese muhtaç olmadan söyler. Kuran-ı Kerim ve diğer semavi kitaplar O'nun sözüdür. Allah peygamberlere ve meleklere istediğini söylemiş ve duyurmuştur. Tekvin; Yaratmak demektir. Kainatı ve kainattaki tüm varlıkları yaratan, yaşatan ve besleyip büyüten O'dur. O'ndan başka yaratıcı yoktur. www.imanilmihali.com Allah’ın sıfatları

15 Bizi yaratan ve sayısız nimetler veren kimdir? Bizi akıl, ruh ve şuur gibi üstün yeteneklerle donatan kimdir? Şüphesiz Allah'tır. O halde en çok sevgiye layık olan O'dur. Allah'ı sevmek O'nu tanımaya ve bilmeye bağlıdır. Çünkü insan tanıdığı ve bildiği şeyi sever. Bu nedenle Allah'ı sevenler ancak O'na inananlardır. www.imanilmihali.com Allah sevgisi

16 Allah kendisini ananları anar. Çünkü Allah yapılan hiç bir şeyi karşılıksız bırakmaz. O'nu seveni O'da sever. O'ndan isteyeni boş çevirmez, O'na güveneni korur, gözetir ve yüceltir. www.imanilmihali.com Allah sevgisi

17 Allah şah damarımızdan daha yakındır. Bizi her zaman ve her yerde görür, işitir, yaptığımızı bilir. Yerde ve gökte olan hiçbir şey O'ndan saklı kalamaz. İçimizden geçenleri, tehna yerlerde yaptıklarımızı her şeyi bilir. Bizi yaptıklarımızdan dolayı hesaba "O" çekecektir. İyi iş yapanları ödüllendirecek, kötü, pis ve çirkin şey yapanları cezalandıracaktır. www.imanilmihali.com Allah korkusu

18 Allah'a inanan kimse O'nun cezalandırmasından korkar. Allah'tan korkmak; O'nun emir ve öğütlerine uyup yasaklarından sakınmak demektir. Allah'tan korkan ölçülü hareket eder, dürüst olur, iyi davranır. Günah ve haramdan sakınır, güzele ve helale yönelir. Merhamet eder, adaletli ve yardımsever olur. Allah korkusu insanı Allah'a yaklaştırır. O'nun rızasını kazanmaya ve inşallah cennete girmeye vesile olur. www.imanilmihali.com Allah korkusu

19 Allah'tan hakkıyla korkmak "takva mertebelerinin" en mükemmelidir. Allah’tan korkmak; Allah yolunda hakkıyla, gücünün yettiği kadar gayret etmek ve bu konuda hiç kimsenin kınamasından korkmamak, hatta anası, babası veya kendi aleyhinde bile olsa Allah için adalet ve doğruluktan ayrılmamaktır. www.imanilmihali.com Allah korkusu

20 www.imanilmihali.com Kâinatta Yüce bir varlığın delili gözümüzün önünde durur her zaman. İlmiyle ve kudretiyle zerreden en uzak galaksilere kadar her yeri saran bu haşmetli ve bir o kadar da rahmetli güç güneşte, havada, suda, toprakta, karıncada, kuşların annelik güdüsünde, velhasıl her yerdedir. O Yüce varlık…Allah’tır. Allah’a iman

21 www.imanilmihali.com Allah’ın tanınması Kur’an iledir. Bu manevi portre Allah’ın tüm sıfatlarını bize anlatır. Arş gibi hükmetme timsali, el ve avuç gibi egemenlik sıfatları bizim zihnimize temas etmek içindir. Bunların mahiyeti bize meçhuldür. O’na benzer hiç bir şey yoktur. Biz O’nu eserleri, filleri, isim ve sıfatlarıyla tanırız. Allah’a iman

22 Yüce Allah'ın varlığı ve birliği kabul ve tasdik edilmeden kâinattaki düzeni hissetmek ve anlamak bir seraptan ve telafisi imkânsız bir acıdan ibaret kalacağı gibi "Allah" ismi üzerinde birleştirilmeyen ve düzene konmayan ilimler, sanatlar, bilgiler ve eğitimler de varlığımızı silip süpüren, dağınık fikirlerden, anlamsız bir toz ve dumandan ibaret kalır. www.imanilmihali.com Allah’a iman

23 www.imanilmihali.com Allah ismi ulûhiyyet (ilâhlık) vasfından değil, ilâhlık ve mabudiyet (tapılmaya layık olma) vasfı ondan alınmıştır. Allah, ibadet edilen zat olduğu için Allah değil, Allah olduğu için kendisine ibadet edilir. Onun tapılmaya ve kulluk edilmeye layık olması kendiliğindendir. O'na her şey ibadet ve kulluk borçludur. Hatta O'nu inkar edenler bile bilmeyerek olsa dahi ona kulluk etmek zorundadırlar. Allah’a iman

24 www.imanilmihali.com Yüce Allah'ın Rahmân oluşu, ezele (başlangıcı olmayışa), Rahim oluşu ise lâ yezale (ölümsüzlüğe) göredir. Bundan dolayı yaratıklar, yüce Allah'ın Rahmân olmasıyla başlangıçtaki rahmetinden, Rahim olmasıyla da sonuçta meydana gelecek merhametinden doğan nimetler içinde büyürler ve ondan faydalanırlar. Bu yüzden, "dünyanın Rahmân'ı, ahiretin Rahîm'i" denilmiştir. Allah’a iman

25 www.imanilmihali.com Allah, âlemlerin Rabbi olduğundan kâinatın her yerinde O’nun kanunları geçerlidir. O’nun ilmi ve kudretinin izleri her yerdedir. İnsanların yaptığı işlerden, Allah'ın kanununa uygun düşmeyen iş, kötü, haksız, adaletsiz ve batıldır. Allah'ın her kanunu, Hak'tır, tamdır, doğrudur, adildir. Allah’a iman

26 www.imanilmihali.com Kâinat, Allah’ın varlığını göstermekle kalmaz, sıfatlarını da anlatır. Arı altı haftalık ömründe mucizeler yaratır. Tabiattaki milyonlarca canlı her gün rızık bulur, rızık hiç eksilmez. Güzellikler her yandadır. Bir çekirdek te dev bir çınarın projesi saklıdır. Allah’a iman

27 www.imanilmihali.com Allah işitendir görendir. Ama nasılını biz bilmeyiz. O göze ve kulağa muhtaç değildir. Gizli duamızı da işitir, iyiliğimizi de. Yüce Rabbin "Hayat verme sıfatı" insanda en üstün şekilde tezahür eder. Gökte ve yerde tecelli eden bütün ilahi isim ve sıfatları bir odak noktası gibi insanda yoğunlaşır ve en parlak eserini gösterir. Allah’a iman

28 www.imanilmihali.com İnanan insan; *Allah’ın isim ve sıfatlarını kendi fiillerinde yansıtır. *Allah’ın her şeyi bildiğini, hesap verileceğini bilir, *Sadece Allah’tan ilim, hikmet, nimet ister, *Allah’ın affetmeyi çok sevdiğini bilir, *Ahlakını düzeltir, affeder, bağışlar (Affetmeyen af dileyemez) *Bu isim ve sıfatları yaşayan, yansıtan hayır makinesi, iyilik jeneratörü olur. Allah’a iman

29 www.imanilmihali.com İman; bir mümin kulun kainatı Esmasının rengarenk güzellikleriyle donatıp insanın önüne seren Alemlerin Rabbi’ne hayatıyla verdiği cevaptır. Gökleri yıldızlarla, yeri çiçeklerle süsleyen, Esmaül Hüsna insanı da güzel ahlak boyasıyla böyle süsler ve cennete layık hale getirir. Allah’a iman

30 Allah, âlemlerin Rabbidir ki maddiyat ve maneviyatıyla gökleri ve yeri, ve arasındakileri yaratmış, karanlıkları ve nuru yapmıştır. Allah o kadar yücedir ki; kainatın en uzak köşesindeki yıldızla bir toz zerresinin projesi aynıdır. www.imanilmihali.com Allah’a iman

31 O, milyarlarca canlıya ezelden beri hayat veren, rızıklandıran, evrende kusursuz bir ahenk kuran, ilmin, kudretin ve rahmetin sahibi Allah'tır. Yaratandır, öldürendir, tekrar diriltecek olandır. Güneşi, ayı, evcil hayvanları, gökten inen suyu, topraktan fışkıran başakları veren hep O'dur. O her şeyin yaratanı, her şeyin sahibidir. Eşi, ortağı, yardımcısı yoktur. www.imanilmihali.com Allah’a iman

32 Tek sığınacak limanımız, tek serinleyecek gölgemiz Allah'ındır. Dualarımız, imanımız, tövbelerimiz, şükürlerimiz ve hamd'lerimiz yalnız ve yalnız Alemlerin Rabbi olan Allah'adır. www.imanilmihali.com Allah’a iman

33 Allah, göklerin ve yerin nurudur. Bütün âlemi meydana koyan, kâinatı gösteren, hakikati bildiren, gözleri gönülleri şenlendiren O'dur. O olmasaydı, hiçbir şey bulunmaz, hiçbir hakikat sezilmez, hiçbir neşe duyulmazdı. www.imanilmihali.com Allah’a iman

34 Mülk O'nun elindedir. Yerde ve gökte, bütün kâinatta, dünya ve ahiret tasarruf ve saltanatı, yaratma ve yok etmesi, ele geçirme ve yönetmesi, emrini yerine getirtme ve hükmünü icra etmesi, iyi davranması ve zorlaması, cezalandırması ve ikramı, ihsanda bulunması ve nimet vermesi hep O'nun kudret elindedir. www.imanilmihali.com Allah’a iman

35 www.imanilmihali.com Allah’a iman aynı zamanda ahirete, hesap ve mizana, kader ve kazaya, peygamberlere, kitaplara ve melekler de iman etmeyi gerektirir. Allah’a iman

36 www.imanilmihali.com Çünkü iman; Kur’an ile bildirilene, gaybın bilgisinin sadece Allah’ta olduğuna inanarak, o hakikatler daha görülmeden, mucizeler henüz gerçekleşmeden inanmayı gerektirir ki bu inanç aslen Yüce Allah’a ve dini olan İslam’a iman etmektir. Allah’a iman

37 www.imanilmihali.com Ve Allah’a iman; O’nun kudret, mülk, iş ve ilminde ortak, yardımcı, paydaş, eş, benzer yakıştırmamak, O’na evlat, kız, oğul, yardımcı yakıştırmamaktır. O’nun gücü, iradesi, kudreti, mülkü emsalsiz ve ortaksızdır. Allah’a iman

38 www.imanilmihali.com Alemlerin Rabbi olan Allah tüm kainatın, varlıkların sahibi, yaratanı, maliki ve velisidir. Rızkı da, azabı da, yaşamı da, ölümü de, sağlığı da, hastalığı da veren O’dur. Nimetleri, her zaman, her canlıya, her yerde belli oranda veren de sadece O’dur. Allah’a iman

39 www.imanilmihali.com O’nun ayetleri her yerdedir. Yüce Kur’an nasıl O’nun ayetleriyse, çiçeğin kokusu, balın rengi, suyun sesi, rüzgarın nemi O’nun ayetidir. O, insanı dünyaya ve cennete varis kılan, akıl, ruh ve şuurla donatan Yüce Allah’tır. Allah’a iman

40 www.imanilmihali.com Yalnız O’na dua edilir ve yalnız O’na ibadet edilir. İman eden gönüller yalnız O’nun aşkıyla yanar, yalnız O’na ibadet eder, şükür eder, hamd eder, yalnız O’ndan niyaz eder. Allah’a iman

41 www.imanilmihali.com * yapılan her iyilik O’nun rızasını kazanmak için, * kaçınılan her kötülük O’nun azabından korunmak için, * alınan her nefes O’na şükretmek içindir. Allah’a iman

42 www.imanilmihali.com Allah’a iman; iman, ibadet ve ahlaklı yaşamak demektir. Çünkü; İmanı yeşerten, nefisleri temizleyen, hidayeti kalplere yerleştiren, Göz, kulak ve kalp veren, İnsanı akıl, ruh ve şuurla donatan …sadece O’dur. Allah’a iman

43 www.imanilmihali.com O’nun kudretine, ilmine, iradesine karşı gaflette bulunmak, O’na eş, benzer ve ortaklar yakıştırmak ise şirktir ve şirk ister açığı,,ister gizlisi olsun Allah’ın affetmeyeceği tek şeydir. Allah’a iman

44 www.imanilmihali.com Allah bize yeter! O, ne güzel vekildir. (Al-i İmran 3/173) Allah’a iman


"Allah’a iman nedir?" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları