Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK"— Sunum transkripti:

1 İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK
ON BEŞİNCİ BÖLÜM: Esmâ-i Hüsnâ ve insan Kur’ân’ın ve kâinatın dilinden İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK

2 Esmâ-i Hüsnâ ve insan Esmâ-i Hüsnâ tecelliyatının odak noktası: İNSAN

3 Esmâ-i Hüsnâ ve insan İnsanın Esmâ-i Hüsnâ ile alâkası: 1. Okuma.
2. Yansıtma. 3. Davranışlar.

4 1. İnsan Esmâyı okuyor İnsan, bütün Esmâyı her yerde ve herşeyde
görüp tanıyabilir.

5 1. İnsan Esmâyı okuyor Yerin ve göklerin bütün güzelliklerini seyreder.

6 1. İnsan Esmâyı okuyor İlâhî rahmetin yeryüzüne serdiği bütün nimetleri tadar.

7 1. İnsan Esmâyı okuyor Kâinattan gelen bütün sesleri işitir.

8 1. İnsan Esmâyı okuyor Her yerde ve her şeyde hükmeden hikmet eserlerini görür, anlar.

9 1. İnsan Esmâyı okuyor Her yerde ve her şeyde Allah’ın rahmet eserlerini görür, tanır.

10 1. İnsan Esmâyı okuyor Göklerin ve yerin güzelliklerinde, kendisini kullarına sevdiren bir Rabbin muhabbet eserlerini görür, tanır.

11 1. İnsan Esmâyı okuyor Her yerde ve her şeyde,
(1) her hak sahibine hakkını vermek, (2) azgınları cezalandırmak şeklinde adalet eserlerini görür, tanır.

12 1. İnsan Esmâyı okuyor Milyonlarca tür canlının önüne serilmiş ziyafet sofralarında sonsuz kerem eserlerini görür.

13 1. İnsan Esmâyı okuyor Çeşitli dertlere ve hastalıklara müptelâ olan sayısız canlı bireylerinin şifa bulmasında, bir Şifa Vericinin eserini görür.

14 1. İnsan Esmâyı okuyor Her varlığın yaratılış amacına doğru mükemmel bir surette sevk edilmesine bakar, bütün bunlarda bir Rububiyetin eserlerini görür.

15 1. İnsan Esmâyı okuyor İnsanlık âlemine peygamberler ve kitaplar vasıtasıyla doğru yolun gösterilmesine ve milyarlarca insanın iman nimetine erişmesine bakar, bir Hidayet Edicinin eserlerini görür.

16 1. İnsan Esmâyı okuyor Duyu ve yeteneklerin her biri bir penceredir.
İnsan, her birinden ayrı ayrı Esmânın tecellîlerini seyreder.

17 1. İnsan Esmâyı okuyor Kâinat: kilit İnsan: anahtar Kâinat: kitap
İnsan: okuyucu Kâinat: mâbed İnsan: âbid

18 2. İnsan üzerindeki Esmâ Varlık âlemindeki herşey gibi, insan da kendi üzerinde Esmâ-i Hüsnânın eserlerini sergiler.

19 2. İnsan üzerindeki Esmâ Bedeninde ve yüzünde, kâinat estetiği özetlenmiştir.

20 2. İnsan üzerindeki Esmâ Bütün mahlûkatını konuşturan, insanı da bütün bu konuşmaları anlayacak ve tercüme edecek şekilde konuşturur.

21 2. İnsan üzerindeki Esmâ Bütün mahlûkatını rızıklandıran, insanı da yerden ve gökten, maddî ve manevî sayısız nimetleriyle rızıklandırır.

22 2. İnsan üzerindeki Esmâ İnsan, ya müsbet şekilde, ya da zıddıyla Esmâ-i Hüsnânın eserini üzerinde yansıtır.

23 2. İnsan üzerindeki Esmâ Rızka muhtaç oluşuyla bir Rızık Vericiyi,
Cehli ile Alîm ve Hakîm bir Rabbi, Her türlü tehlikeden korunmasıyla bir Hafîz ve Rahîm’i, Duâsıyla bir Mücîb’i gösterir.

24 2. İnsan üzerindeki Esmâ İnsan düşünür, konuşur, işitir, anlar. Bu sınırlı kabiliyetleriyle Rabbinin sıfatlarına işaret eder.

25 2. İnsan üzerindeki Esmâ Kâinatta gördüğü eserleri inceler, onların kendi çapında benzerlerini yapar.

26 2. İnsan üzerindeki Esmâ Kendi yaptıkları ile, bir yandan kendisi Rabbinin isim ve sıfatlarını anlar, bir yandan da bunları âleme ilân eder.

27 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
İnsanı insan yapan özellik: Davranışlarında Esmâ-i Hüsnânın gereğine uygun hareket etmek: Güzelleşmek.

28 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
İnsan, rahmetle kuşatılmış şekilde yaratılır ve yaşatılır. Bunun gereği: Rahmet eserlerini kendi davranışlarında da göstermek.

29 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
Rabbinin ikramları her taraftan kendisini kuşatmıştır. Bunun gereği: İkram eden bir kul olmak.

30 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
Allah sana nasıl ihsanda bulunduysa, sen de öylece insanlara iyilik yap. KASAS, 28:77

31 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
İnsan, göklerde ve yerde sergilenen sonsuz hikmet eserlerini görür, inceler, dersler çıkarır. Bunun gereği: Hayatını anlamsız ve boş şeylerden arındırmak.

32 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
“Onlar boş şeylerden yüz çevirirler.” MÜ’MİNÛN, 23:3

33 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
İnsan, kâinatta İlâhî adalet tecellîlerini görür, Kur’ân’dan Allah’ın mutlak adalet sahibi olduğunu öğrenir. Bunun gereği: Âdil olmak, adaletli davranmak.

34 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
Kıyamet gününde Biz adalet terazilerini kurarız. Hiç kimseye en küçük bir haksızlık edilmez. Hardal tanesi kadar birşey bile olsa, onu ortaya koyarız. Hesap görücü olarak Biz kâfiyiz. ENBİYÂ, 21:47

35 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
Allah asla kullarına haksızlık etmez. ÂL-İ İMRÂN, 3:182 Allah hiç kimseye zerre kadar olsun haksızlık etmez. İyiliği ise kat kat arttırır; kendi katından da pek büyük bir ödül verir. NİSÂ, 4:40

36 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
Allah size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hüküm verdiğinizde de adaletle hükmetmenizi emrediyor. Gerçekten de Allah size ne güzel öğütler veriyor! Şüphesiz ki Allah herşeyi işitir, herşeyi görür. NİSÂ, 4:58

37 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
Ey iman edenler! Allah için hakkı ayakta tutan ve adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluluğa olan kininiz, sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Âdil olun; bu takvâya daha yakındır. Allah’tan sakının. Çünkü Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. MÂİDE, 5:8

38 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
Ölçüyü ve tartıyı adaletle yerine getirin. EN’ÂM, 6:152

39 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
İnsan, Rabbini Halîm ismiyle tanır. Rabbi ona hilmiyle muamele eder. Bunun gereği: Allah’ın kullarına karşı hilimle muamele etmek.

40 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
Bilin ki Allah çok bağışlayıcı ve halîmdir. BAKARA, 2:235 Rabbin çok bağışlayıcı bir rahmet sahibidir. Eğer O kazandıkları günahlar yüzünden insanları cezalandırsaydı, azaplarını hemen gönderiverirdi. KEHF, 18:58

41 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
Allah’tan bir rahmet sayesindedir ki, sen onlara yumuşak davrandın. Eğer sen kaba ve katı yürekli olsaydın, onlar senin etrafından dağılıp gitmişlerdi. Onları affet, onların bağışlanmaları için dua et ve işlerinde onlarla istişare et. ÂL-İ İMRÂN, 3:159

42 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
Allah kullarına rıfk ile muamele eder. Onlara her işte rıfk gösterilmesinden hoşnut olur. BUHARÎ, Edeb: 35; MÜSLİM, Birr: 48

43 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
İnsan Rabbinin affına muhtaç olduğunu bilir. Ona yönelir, Ondan bağışlanma ister. Onun dergâhına bir ümitle yönelir. Çünkü Onu Afüvv, Gafûr, Gaffâr isimleriyle tanır.

44 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
O takvâ sahipleri, çirkin bir iş yaptıkları, yahut bir günahla nefislerine zulmettikleri zaman Allah’ı hatırlarlar ve günahlarının bağışlanmasını isterler. Zaten Allah’tan başka günahları bağışlayacak kim var? Onlar, işledikleri günahta bile bile ısrar etmezler. ÂL-İ İMRÂN, 3:135

45 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
O takvâ sahipleri ki, bollukta da, darlıkta da Allah için harcarlar, öfkelerini yutarlar, insanların kusurlarını bağışlarlar. Allah ise iyilik yapanları sever. ÂL-İ İMRÂN, 3:134

46 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
İstiğfar eden kimse, günahında ısrar etmiş olmaz—günde yetmiş kere günahına dönse de. EBÛ DÂVUD, Vitr: 26; TİRMİZÎ, Daavât: 106

47 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
“Hizmetçimi kaç defa affedeyim?” sorusuna Resulullahın (s.a.v.) verdiği cevap: “Günde yetmiş defa.” EBÛ DÂVUD, Edeb: 123; TİRMİZÎ, Birr: 31

48 3. İnsanın davranışlarında Esmâ
Sizden fazilet ve servet sahibi olanlar, akrabaya, yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere birşey vermemek için yemin etmesinler; hoşgörsünler ve bağışlasınlar. Allah’ın da sizi bağışlamasından hoşlanmaz mısınız? Allah ise çok bağışlayıcı, çok merhamet edicidir. NUR, 24:22

49 İnsan ve Esmâ-i Hüsnâ İnsan:
bütün Esmâyı tanır, güzelliklerini keşfeder. bütün Esmânın güzelliklerini de üzerinde yansıtır.

50 İnsan ve Esmâ-i Hüsnâ Esmânın güzellikleri için odak noktası: İNSAN
İnsanda tecellî eden güzelliklerin odak noktası: Hz. MUHAMMED (s.a.v.)

51 İnsan ve Esmâ-i Hüsnâ Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok anan kimseler için, Allah’ın Elçisinde size güzel bir örnek vardır. AHZÂB, 33:21

52 İnternet adresleri iman_ilmihali@googlegroups.com utesav.org.tr
facebook.com/yazarumitsimsek


"İSLÂM İNANÇ İLMİHALİ ÜMİT ŞİMŞEK" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları