Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

U Yrd.Doç.Dr. Pınar Seden MERAL “İyi Bir Yönetici ve Takım Lideri Çatışmaları Çözer”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "U Yrd.Doç.Dr. Pınar Seden MERAL “İyi Bir Yönetici ve Takım Lideri Çatışmaları Çözer”"— Sunum transkripti:

1 u Yrd.Doç.Dr. Pınar Seden MERAL “İyi Bir Yönetici ve Takım Lideri Çatışmaları Çözer”

2 “Yönetici herşeyi bilen adam değildir. Bir şeyi bilen adamdır: Yönetmeyi.”

3 Yönetmeyi Biliyor muyuz?

4 İdare edenler ve edilenlerin olduğu bir ortamda, belli sonuçlara ulaşmak veya belli bir amacın gerçekleştirilmesi için maddi ve manevi kaynakların kullanımı, beyin ve beden güçlerinin harekete geçirilmesidir. Planlama Örgütleme Yürütme Denetim Fonksiyonlarını etkin ve sistematik bir biçimde sağlayarak, insan, sermaye, malzeme ve bilgi girdilerinden ürün, hizmet ve sosyal değer üretir. Yönetim

5 Yönetici Kimdir Bir kurumu temsil eden Koordinasyon sağlayan Belli amaçlar doğrultusunda personelini yöneten Kişilerarası karşılıklı ilişkiler geliştiren Müzakereleri yürüten Çatışmaları çözen Astlarını motive eden Enformasyon ağları kurarak buna bağlı kararlar alan Kaynak dağıtma becerisi ile ilgili roller gibi çok karmaşık olaylar ve Değişimle başa çıkan otoriteyi temsil eden kişidir.

6 Yönetici ve Lider Gerçekte liderlik bir önderliği, yöneticilik de resmi otoriteyi temsil eden bir kavramdır. Yöneticilik ve liderlik iki farklı roldür. Biri diğerinden daha üstün değildir. Organizasyonda her iki role de ihtiyaç vardır. Birbirlerinin alternatifi değil tamamlayıcısıdırlar.

7 Yönetici-Lider Farkı YöneticiLider İyi yönetici/liderİşini doğru yapandır.Doğru işi yapandır. Odak noktasıTutarlılık ve sürekliliktir.Değişim ve yeniliktir. Ne yaparOrganize eder, planlar, kontrol ve koordine eder. Vizyoneldir, ilham verir, sürükler, etkiler. Özelliklerİş bitirir, planlı çalışır ve mevcut düzeni devam ettirir. Yaratıcıdır, değişimi tetikler. PozisyonuMevki ve resmi yetke gerektirir. Mevkiye bağlı değildir. Kişisel inisiyatif almayı gerektirir.

8 İdeal Yönetici Lider Özellikleri Taşımalıdır. Her yönetici, lider olamaz Ama,

9 İdeal Bir Yöneticide Olması Gereken Liderlik Özellikleri  Kendini iyi tanımalıdır  Grup üyelerini iyi tanımalıdır  İşinde uzman olmalıdır  Amaçları belirleyebilmelidir  Doğru ve hızlı karar verebilmelidir  Objektif olabilmelidir  Demokratik olmalıdır  Farklı görüşlere açık olmalıdır  Hataya hoş görülü olmalıdır  Takım çalışmasını desteklemelidir  Üyelerle iletişim kurabilmelidir  İnsancıl olmalıdır  Ceza yerine ödül vermelidir  Sağduyulu davranmalıdır  Sabırlı olmalıdır  İyi bir dinleyici olmalıdır

10 Yönetici-Liderlik Yolu Tuzaklarla Doludur. Ayrıntılar Üzerinde Fazla Zaman Harcamak Saygıdan Çok Sevgi Beklemek Sonuçlardan Çok Kurallara Odaklaşmak Personeli Bilgilendirmede Başarısız Olmak Elde Edilen Konumun Kişinin Başını Döndürmesi Rahatsız Edici Durumlardan Kaçınmak Her Şeyi Yöneticinin Yapmaya Kalkışması

11 Zoraki Lider – Modern Zamanlar

12 Yöneticilik %60 sanatsal, %40 bilimseldir. İş i yönetmek bilim, insanı yönetmek ise sanattır. Yöneticilik ve Liderlik insan yönetme bilimi ve sanatıdır.

13 Ekip Üyelerini Kendimiz Seçememiş Olabiliriz Ama, Hepimiz Aynı Amaç İ çin Çalı ş ıyoruz.

14 Peki Ne Yapmalı? Net bir vizyon belirlemek. Stratejik kararlara odaklanmak. Detayları yönetmemek. Fikir oluşmasını teşvik etmek. Kendisi olmadan üretimi teşvik etmek.

15 Peki Ne Yapmalı? Ekipteki Rolleri Tanıyın Kim, Hangi Karaktere Sahip? Nasıl Motive olur? Çatışma Yönetimi Ekip Hedefleri Bütün Üyeler Tarafından Aynı Şekilde Algılanmalıdır. Genel Kuruluş Hedefleri Hakkında Bilgilendirin Hedefleri Performans Kriteri Haline Getirin

16 Peki Ne Yapmalı? Temel Kuralları Koyun Kararlar Nasıl Alınacak? Her Bir Üyenin Rol ve Sorumlulukları Net Olmalı Ekibinize Kulak Verin Etkin Dinleme – Beden Dili Görüşlerini Açıkça İfade Etme Olanağı Ekibi Yetkilendirin Ekip Üyeleri Bireysel Hedeflerine Odaklanabilmeli

17 Ekibinize ne yapacaklarını her zaman söylemeyin Ekibinize neyi nasıl yapacaklarını asla söylemeyin. İnsanların hata yapmasına ve öğrenmesine izin verin. Ekibin kendine güvenini artırın. Peki Ne Yapmalı?

18 Etkisiz Takım – Kötü Performans Zaman İsrafı Dışlanmış Üyeler Amaç ve İstikamet Duygusu Yok Roller Belirsiz Destek YokÇarpıtmalarKutuplaşmalarPlanlama Yok Gizli Amaç ve Çekişmeler Sarsılan Lider Otoritesi Risk AlmamaDeneyimsizlik Kötü Zaman Kullanımı Fikirlere saygı Yok Detay ve Prosedür Bolluğu Aşırı Ciddiyet ve İş planlaması

19 Etkili Takım – İyi Performans İyi Belirlenmiş ve Yönetilen Süreçler Net ve Paylaşılan Amaçlar Enerji ve İsteklilik Mizah ve Eğlence Sorgulama, Dinleme, Destek Belirgin RollerKesinlik Kararlılık ve Katılım Dikkat ve Devamlılık Düşünce ve Planlar Hatalardan Öğrenme Yaratıcı ve Esnek Geri Bilgilendirme Açık ve Dürüstlük İçe ve Dışa Dönük Bilgi Paylaşımı

20 Ekip İ çinde Her ş ey Her Zaman Yolunda Gitmeyebilir

21 Çatışmaları Nasıl Yönetelim?

22 Mükemmel Bir İletişim Yeteneği Geliştirmek Etkin Lider Olmak İçin Mutlak Gereklidir. Gilbert Amelio

23 Ekibin Performansını Neler Etkiler? Beklenmedik Durumlar Toplantı Düzenlemek Sorunun Çözümünü Öne Almak Toplantılara Katılımda Düzensizlik Katılım Kuralı Koymak Katılmayan Üyelerle Görüşmek Ekip Üyesinin İstifası Toplantı Düzenlemek Yeni Görev Süreci Belirlemek İş Önceliklerinin Tespiti Çatışma KaynağıEkip Liderinin Tepkisi

24 Çatışma KaynağıEkip Liderinin Tepkisi Ekip Üyelerinin Liderle Çatışması Empati Kurmak Kendi Liderlik Tarzımızı Gözden Geçirmek Kişisel Sorunu Ekibi Güçlendirmek İçin Kullanmak Ekip Üyelerinin Birbiriyle Çatışması Anlaşmazlığın Temel Nedenini Anlayın Anlaşmazlıkları Yönetin Zor İnsanlarla Mücadele Kutuplaşmaların Önüne Geçin Bağlılığı Canlandırın Ekibi Ödüllendirin Ekibin Performansını Neler Etkiler?

25 Zor İnsan, iletişim kurmakta zorlandığımız kişidir. Agresif İnsanlar Pusuda Bekleyenler Sürekli Şikayet Edenler Suskunlar Her birimiz, bir başkası için zaman zaman zorlayıcı bir davranış içerisinde olabiliriz! Bir Ekip Üyesi “Zor İnsan” Olduğunda

26  Kendini her konuda çok iyi sanmak  Öncelikleri belirlemede beceri sahibi olmamak  Hatayı kabullenmemek  Hiç konuşmamak, zorla bilgi vermek  Yanlış anlamakta ısrar etmek  Dinlememek  Karşısındakinin söylediklerine önem vermemek  Karşısındakine saygı duymamak  Konum farklılıklarını fazlasıyla hissettirmek  Sadece kendi yaptığı şeyin önemli olduğunu düşünmek  Sürekli olayları ve etrafındakileri kontrol etmeye çalışmak  Empati kuramamak  Her zaman 'ben haklıyım' demek Zorlayıcı Davranışlar Neler Olabilir?

27 Zor Ekip Üyesi İle Nasıl İletişim Kuralım? İpuçları Agresifler Agresifler, karşılarındakinin ya kendilerinden kaçmalarını ya da öfkeyle kendilerine saldırmalarını beklerler. Bu davranışlara karşı hazırlıklıdırlar. Saldırgan bir tavırla karşılık verip sizi rencide edebilirler.

28 Zor Ekip Üyesi İle Nasıl İletişim Kuralım? İpuçları Pusuda Bekleyenler Bu insanlar, en uygun zamanı bekleyip kurnaz bir şekilde saldırma konusunda ustadırlar. Mizahi yöntemlerin arkasına sığınarak ve alaycı ses tonlarıyla sizi küçük düşürmeyi hedeflerler. Polemiğe girmek istemediğiniz için bu insanlarla mücadele etmekten kaçınırsınız.

29 Zor Ekip Üyesi İle Nasıl İletişim Kuralım? İpuçları Sürekli Şikayet Edenler Bu insanlar, düşmanlık dolu bir dünyada yaşadıklarına inanırlar, bu yüzden karşılarındakine güvenmezler. Kendilerine olan güvenleri de azdır. Eksik olan özgüvenlerini saklamak için memnuniyetsiz, her şeyden ve herkesten şikayet eden bir tavır içine girerler.

30 Zor Ekip Üyesi İle Nasıl İletişim Kuralım? İpuçları Suskunlar Sorularınıza kısa cevaplar veren ya da sizi duymazlıktan gelen, sürekli somurtan insanlarla anlaşmak zordur. Çünkü bu insanlar çekingendirler. Mümkün olduğunca az konuşur, çevrelerindekilerle diyaloga girmezler.

31 Zor Ekip Üyesi İle Nasıl İletişim Kuralım? İpuçları Zor insanların ihtiyaçlarını ve amaçlarını anlamaya çalışın. Çatışmayı işbirliğine dönüştürün. Güven Uyandırın Yargılamayın Eleştiriye Açık Olun

32 Zor Durumlar ve zor insanlar karşısındaki tutumumuz nasıl olmalı? İnsanları iyi dinleyin Problemlerle ilgili bilgi toplayın Haklı, haksız yorumunu yapmadan uzlaşmacı tavır sergileyin. Empati Kurun Söylenenleri kişilik problemi yapmayın. Stresten uzak durun. Karşınızdakine yaşattığınız problemin nedenlerini uzun uzun anlatmayın.

33 Daha Mutlu Bir Ekip İçin İpuçları “Biz” ve “Bizim” Sözcüklerini Bol Bol Kullanın. Ekip Hedeflerine ve Çıkarlarına Sık Sık Atıfta Bulunun. Diyalog Başlatmak İçin Soru Sorma Yolunu Tercih Edin. “Anlayamıyorum. Başka Bir Biçimde Anlatmanız Mümkün Mü” Deyin. “Bu Noktada Önümüzdeki Seçenekler Neler?” Diye Sorun. “Şöyle Yapsak Nasıl Olur?” Deyin. Birlikte Sosyalleşin.

34 Ekip İçerisindeki Zor İnsanı Değil, Ona Olan Yaklaşımımızı Değiştirmeliyiz.


"U Yrd.Doç.Dr. Pınar Seden MERAL “İyi Bir Yönetici ve Takım Lideri Çatışmaları Çözer”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları