Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI CUMHURİYET BAYRAMI 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin Cumhuriyeti ilan etmesinin kutlandığı, Türkiye'nin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI CUMHURİYET BAYRAMI 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin Cumhuriyeti ilan etmesinin kutlandığı, Türkiye'nin."— Sunum transkripti:

1

2 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

3 CUMHURİYET BAYRAMI 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin Cumhuriyeti ilan etmesinin kutlandığı, Türkiye'nin resmî bayramlarından biridir. 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin Cumhuriyeti ilan etmesinin kutlandığı, Türkiye'nin resmî bayramlarından biridir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ve Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası, M. K. Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun dağılması ve Ulusal Kurtuluş Savaşı sonrası, M. K. Atatürk'ün önderliğinde Türkiye Devleti'nin bir cumhuriyet olduğu 29 Ekim 1923'te ilan edilmiştir. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

4 KURTULUŞ SAVAŞI NİÇİN BAŞLADI? 1914 yılında başlayıp dört yıl süren I. Dünya savaşında Osmanlı Devleti Almanya’nın yanında yer aldı. Almanya yenildiği için Osmanlı Devleti de yenik sayıldı. Düşman devletlerle Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Yurdumuz İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar ve Yunanlılar tarafından işgal edildi. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

5 MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASINDAN SONRA İŞGAL EDİLEN YERLER

6 MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI (19 MAYIS 1919) Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya geçmek için bir fırsat aradığı sırada Rumlar Samsun’da karışıklık çıkardı. M. Kemal Paşa 9. Ordu Müfettişliğine atandı. Güvendiği arkadaşlarını yanına alan Mustafa Kemal Paşa, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıktı. Bu tarih aynı zamanda Kurtuluş Savaşı’nın fiilen başladığı tarihtir. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

7 Atatürk’ün Samsun’a Çıkışı ile İlgili Haberler

8 1919 yılı Mayıs'ının 19'uncu günü Samsun'a çıktım. Osmanlı Devleti Dünya Savaşı'nda yenilmiş, şartları ağır bir ateşkes Antlaşması imzalamış, Büyük Harbin uzun yılları boyunca, millet yorgun ve fakir bir halde. Birer vesileyle itilaf donanmaları ve askerleri İstanbul'da. Her tarafta yabancı subay, memurlar ve ajanlar faaliyette... “NUTUK” MUSTAFA KEMAL’İN KALEMİNDEN, SAMSUN’A ÇIKIŞI Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

9 AMASYA GENELGESİ (22 HAZİRAN 1919) Havza'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları, 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geçtiler. Milli Mücadele çalışmalarını sürdüren Mustafa Kemal, arkadaşlarıyla birlikte Amasya Genelgesi'ni hazırladılar. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir‘in de onayının alınmasından sonra, bildiri, 22 Haziran 1919'da tüm mülki amir ve askeri komutanlara telgrafla ulaştırıldı. Havza'daki çalışmalarını tamamladıktan sonra Mustafa Kemal ve arkadaşları, 12 Haziran 1919'da Amasya'ya geçtiler. Milli Mücadele çalışmalarını sürdüren Mustafa Kemal, arkadaşlarıyla birlikte Amasya Genelgesi'ni hazırladılar. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir‘in de onayının alınmasından sonra, bildiri, 22 Haziran 1919'da tüm mülki amir ve askeri komutanlara telgrafla ulaştırıldı. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

10

11 AMASYA GENELGESİNDE ALINAN KARARLARDAN BAZILARI ŞUNLARDIR: Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. (Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesidir) Vatanın bütünlüğü ve milletin istiklali tehlikededir. (Kurtuluş Savaşı’nın gerekçesidir) İstanbul hükümeti üzerine aldığı vazifenin gereğini yerine getirmemekte, bu da milletimizi yok göstermektedir. İstanbul hükümeti üzerine aldığı vazifenin gereğini yerine getirmemekte, bu da milletimizi yok göstermektedir. Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemi) Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. (Kurtuluş Savaşı’nın amaç ve yöntemi) Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

12 AMASYA GENELGESİNDE ALINAN KARARLARDAN BAZILARI ŞUNLARDIR. Milletin haklarını tüm dünyaya duyuracak bir kurul toplanmalıdır. Milletin haklarını tüm dünyaya duyuracak bir kurul toplanmalıdır. Her bakımdan güvenli bir bölge olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır. Her bakımdan güvenli bir bölge olan Sivas’ta milli bir kongre toplanmalıdır. Doğu illeri için, 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Doğu illeri için, 10 Temmuz'da Erzurum'da bir kongre toplanacaktır. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

13 AMASYA GENELGESİ’NİN ÖNEMİ Bu genelge ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Bu genelge ulusal egemenliğe dayalı yeni Türk devletinin kurulması yolunda atılan ilk adımdır. Ulusun teşkilatlandırma ve mücadele yöntemleri belirginleşmiştir. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık fikri ilk kez ortaya atılmıştır. Ulusun teşkilatlandırma ve mücadele yöntemleri belirginleşmiştir. Ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık fikri ilk kez ortaya atılmıştır. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

14 HAVZA MİTİNGİ (30 MAYIS 1919) Mustafa Kemal askeri örgütlenmeyi sağlamak için Havza’dan Anadolu’daki tüm komutanlarla temasa geçmiştir. Komutanlara ve Valilere yayınladığı genelgelerle (Havza Genelgesi) halka felaketin büyüklüğünün anlatılmasını ve işgallere karşı da mitinglerin yapılmasını istemiştir. İlk miting 30 Mayıs 1919’da Havza’da yapılmıştır. Mustafa Kemal askeri örgütlenmeyi sağlamak için Havza’dan Anadolu’daki tüm komutanlarla temasa geçmiştir. Komutanlara ve Valilere yayınladığı genelgelerle (Havza Genelgesi) halka felaketin büyüklüğünün anlatılmasını ve işgallere karşı da mitinglerin yapılmasını istemiştir. İlk miting 30 Mayıs 1919’da Havza’da yapılmıştır. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

15 ERZURUM KONGRESİ (23 TEMMUZ – 7 AĞUSTOS 1919) 3 Temmuz’da Erzurum’a gelen Mustafa Kemal, 8 Temmuz’da İstanbul’a görevinden ve askerlikten ayrıldığını bildirerek, Osmanlı Hükümeti ile tüm ilişkilerini sona erdirmiştir. Mustafa Kemal ertesi gün Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum Şubesi’nin başkanlığına seçildi. Erzurum, Sivas, Bitlis, Van ve Trabzon’u temsil etmek üzere 56 delegenin katıldığı Erzurum kongresi 23 Temmuz 1919’da Mustafa Kemal’in başkanlığında toplandı. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

16 ERZURUM KONGRESİ KARARLARI Ulusal sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez. Yabancıların baskısı altındaki Osmanlı Hükümeti’nin dağılması karşısında ulus tümden direniş ve savunmaya geçecektir. Vatanı kurtarma yolunda İstanbul Hükümet’i başarısız kalırsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

17 ERZURUM KONGRESİ KARARLARI Ulusal kuvvetleri ve ulusal iradeyi egemen kılmak esastır. Hıristiyanlara egemenlik ve ayrıcalık tanınamaz. Manda ve himaye kabul edilemez. Mebusan Meclisi açılmalı, hükümetin çalışmalarını denetlemelidir. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

18

19 SİVAS KONGRESİ (4-11 Eylül 1919) Ulusal direnişi oluşturmada ikinci büyük adım Sivas’ta atılmıştır. Bu kongre, Heyet-i Temsiliye’nin yanı sıra bazı vilayetlerden seçilmiş temsilcilerle birlikte 38 delegenin katılımı ile 04-11 Eylül 1919’da yapılmıştır. Ulusal direnişi oluşturmada ikinci büyük adım Sivas’ta atılmıştır. Bu kongre, Heyet-i Temsiliye’nin yanı sıra bazı vilayetlerden seçilmiş temsilcilerle birlikte 38 delegenin katılımı ile 04-11 Eylül 1919’da yapılmıştır. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

20 SİVAS KONGRESİ KARARLARI  Erzurum Kongresinde alınan kararlar kabul edildi.  Anadolu ve Rumeli’de kurulmuş olan Müdafaa-i Hukuk dernekleri, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği adı altında birleştirildi.  Erzurum Kongresi’nde seçilen 9 kişilik Heyet-i Temsiliye, 6 kişi daha ilave edilerek tüm yurdu temsil etme yetkisiyle genişletildi.  Başkanlığına Mustafa Kemal getirilmiştir. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

21

22 SİVAS KONGRESİNİN ÖNEMİ   Erzurum kongresinde alınan kararlar bir bölge halkının kararları olmaktan çıkarılıp tüm ulusa mal edilmiştir.   Ulusun geleceğine ulusun kendisinin karar vereceği ilkesi gerçekleştirilmiştir. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

23 SİVAS KONGRESİNİN ÖNEMİ   M.Kemal kongrede Temsil Heyeti’nin başkanı olarak seçilmekle Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın yetkili lideri haline gelmiştir.   TBMM bu kongrede seçilen Temsil Heyeti tarafından açılacaktır. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

24 HEYET-İ TEMSİLİYE’NİN ANKARA’ YA GELİŞİ (27 ARALIK 1919) 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal burasını Anadolu’daki direniş hareketinin merkezi olarak seçmişti. 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelen Mustafa Kemal burasını Anadolu’daki direniş hareketinin merkezi olarak seçmişti. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

25 ATATÜRK’ÜN KURTULUŞ SAVAŞI YOLCULUĞU Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

26 MECLİS-İ MEBUSAN’IN SON TOPLANTISI VE MİSAK-I MİLLİ’NİN KABUL EDİLMESİ (28 Ocak 1920) 12 Ocak 1920’de Osmanlı Meclis-i Mebusan son kez toplandı. Bu meclisin verdiği en önemli karar, taslakları Mustafa Kemal tarafından hazırlanan ve sonraları Misak-i Milli olarak adlandırılacak olan Ahd-ı Milliye’nin(Ulusal And) 28 Ocak 1920’de kabul edilmesidir. 12 Ocak 1920’de Osmanlı Meclis-i Mebusan son kez toplandı. Bu meclisin verdiği en önemli karar, taslakları Mustafa Kemal tarafından hazırlanan ve sonraları Misak-i Milli olarak adlandırılacak olan Ahd-ı Milliye’nin(Ulusal And) 28 Ocak 1920’de kabul edilmesidir. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

27 23 Nisan 1920’de 338 milletvekilinin katılımı ile TBMM açıldı. 23 Nisan 1920’de 338 milletvekilinin katılımı ile TBMM açıldı. Meclisin açılmasıyla Heyet-i Temsiliye’nin görevi sona erdi. Meclisin açılmasıyla Heyet-i Temsiliye’nin görevi sona erdi. Meclis Mustafa Kemal’i başkanlığa getirdi. Meclis Mustafa Kemal’i başkanlığa getirdi. TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920) Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

28 SEVR ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920) 1. Dünya Savaşı’nın galipleri ile Osmanlı Devleti arasında 10 Ağustos 1920’de Sevr Antlaşması imzalanmıştır. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

29 Osmanlı Devleti İstanbul ve Orta Anadolu’da küçük bir bölgeyle sınırlandırılacak. Osmanlı Devleti İstanbul ve Orta Anadolu’da küçük bir bölgeyle sınırlandırılacak. Boğazlar Türklerin dahil olmadığı bir komisyon tarafından idare edilecek. Boğazlar Türklerin dahil olmadığı bir komisyon tarafından idare edilecek. Kapitülasyonlar en geniş şekli ile bütün devletlere tanınacak. Kapitülasyonlar en geniş şekli ile bütün devletlere tanınacak. SEVR ANTLAŞMASI’NDA ALINAN KARARLAR Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

30 SEVR ANTLAŞMASI’NDA ALINAN KARARLAR Azınlıklar vergi vermeyecek, askerlik yapmayacak. Yunanlılara İzmir dahil Batı Anadolu ve Midye – Büyük Çekmece hattının batısında kalan bütün Doğu Trakya bırakılacak. İngilizlere, Musul, Kerkük, Irak, Filistin ve Arabistan bırakılacak. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

31

32 SALTANATIN KALDIRILMASI (1 Kasım 1922) İçte birliği sağlamak amacıyla 1 Kasım 1922’de saltanat hilafetten ayrılarak kaldırılmıştır. İçte birliği sağlamak amacıyla 1 Kasım 1922’de saltanat hilafetten ayrılarak kaldırılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Böylece Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

33 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 TEMMUZ 1923) Kurtuluş Savaşından zaferle ayrılan Türk Devleti ve diğer imzacı ülkeler arasında 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Kurtuluş Savaşından zaferle ayrılan Türk Devleti ve diğer imzacı ülkeler arasında 24 Temmuz 1923 tarihinde Lozan Barış Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma ile Türkiye tam bağımsızlığını bütün dünyaya kabul ettirmiş oldu. Bu antlaşma ile Türkiye tam bağımsızlığını bütün dünyaya kabul ettirmiş oldu. Türkiye’nin bugünkü sınırları Lozan Barış Antlaşmasına göre belirlendi. Türkiye’nin bugünkü sınırları Lozan Barış Antlaşmasına göre belirlendi. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

34 Ankara'nın Başkent Oluşu (13 Ekim 1923) Lozan Barış Antlaşması`nın TBMM tarafından onaylanmasından sonra, İstanbul yabancı işgal kuvvetleri tarafından boşaltıldı. Yabancı işgal kuvvetlerinin İstanbul`dan ayrılması, gündeme hükümet merkezi sorununu getirdi. Lozan Barış Antlaşması`nın TBMM tarafından onaylanmasından sonra, İstanbul yabancı işgal kuvvetleri tarafından boşaltıldı. Yabancı işgal kuvvetlerinin İstanbul`dan ayrılması, gündeme hükümet merkezi sorununu getirdi. 13 Ekim 1923`te TBMM`de kabul edilen yasa ile Ankara, yeni devletin başkenti olmuş ve Cumhuriyetin ilanı için de bir adım atılmıştır. 13 Ekim 1923`te TBMM`de kabul edilen yasa ile Ankara, yeni devletin başkenti olmuş ve Cumhuriyetin ilanı için de bir adım atılmıştır. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

35 ANKARA’NIN BAŞKENT OLUŞU (13 EKİM 1923) Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul idi. 13 Ekim 1923’te TBMM’de kabul edilen tek maddelik bir yasa ile Ankara, yeni devletin başkenti olmuş ve Cumhuriyetin ilanı için de bir adım atılmıştır. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

36 CUMHURİYETİN İLANI (29 EKİM 1923) Atatürk; egemenliğin ulusa dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırdı. Atatürk; egemenliğin ulusa dayandığı bir sistem olan cumhuriyet yönetiminin ilanı için hazırlıklar yapmaya başladı. 28 Ekim 1923 akşamı yakın arkadaşlarını Çankaya'da yemeğe çağırdı. Onlara, "Yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz." dedi. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

37 29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan "Cumhuriyet" önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece, Türkiye devletinin yönetim biçimi “Cumhuriyet”, devletin adı "Türkiye Cumhuriyeti" olarak belirlendi. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, ilk "Cumhurbaşkanı" oldu 29 Ekim 1923 günü Atatürk, milletvekilleri ile görüştükten sonra taslağı hazırlanan "Cumhuriyet" önergesini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdi. Meclis önergeyi kabul etti. Böylece, Türkiye devletinin yönetim biçimi “Cumhuriyet”, devletin adı "Türkiye Cumhuriyeti" olarak belirlendi. Atatürk, kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, ilk "Cumhurbaşkanı" oldu CUMHURİYETİN İLANI (29 EKİM 1923) Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

38 Atatürk'ün de söylediği üzere, Cumhuriyette "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Halk, kendini yönetme yetkisini, kendilerini temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Halk, seçimle yöneticileri seçebilir. Atatürk'ün de söylediği üzere, Cumhuriyette "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” Halk, kendini yönetme yetkisini, kendilerini temsil eden milletvekilleri aracılığı ile kullanır. Cumhuriyet yönetiminde, yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır. Seçilen temsilciler, yasaları tasarlar ve yöneticileri ulus adına denetler. Halk, seçimle yöneticileri seçebilir. CUMHURİYETİN İLANI (29 EKİM 1923) Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

39

40 Cumhuriyet, yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Milletin temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz milletindir. Cumhuriyeti korumak, kollamak, yaşatmak her Türk vatandaşının ödevidir. Cumhuriyet, yurttaşların seçme ve seçilme hakkının olduğu bir yönetimdir. Milletin temsilcilerinin kabul ettiği yasalarla ülkenin yönetilmesidir. Cumhuriyet yönetiminde söz milletindir. Cumhuriyeti korumak, kollamak, yaşatmak her Türk vatandaşının ödevidir. CUMHURİYET NEDİR? Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

41 29 EKİM’İN BAYRAM KABUL EDİLMESİ 29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nda (1921 Anayasası) yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini "cumhuriyet" olarak ilan etti. Bu ilan, aynı gece atılan 101 pare top atışı ile kutlandı. 1924 yılında, "cumhuriyetin ilanı" şenliklerle kutlandı. 29 Ekim 1923'te TBMM, Teşkilât-ı Esasiye Kanunu'nda (1921 Anayasası) yaptığı değişiklikle, devletin yönetim biçimini "cumhuriyet" olarak ilan etti. Bu ilan, aynı gece atılan 101 pare top atışı ile kutlandı. 1924 yılında, "cumhuriyetin ilanı" şenliklerle kutlandı. 2 Şubat 1925'de, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi. 2 Şubat 1925'de, Hariciye Vekaleti'nce (Dışişleri Bakanlığı) düzenlenen bir kanun teklifinde 29 Ekim'in bayram olması önerildi. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

42 Bu öneri metninde; "Medeni ülkelerden her biri kendisi için millî bayram olmak üzere tek bir gün kabul etmiştir. Her millet bu şekilde belirlediği günü, resmî “özel gün” sayarak yalnız o günü gerek ülke içinde, gerek dış temsilciliklerinde millî törenle kutlar. O gün ise cumhuriyetin ilanı günü olan 29 Ekim'den başkası olmamalıdır.” denilmiştir. Bu öneri metninde; "Medeni ülkelerden her biri kendisi için millî bayram olmak üzere tek bir gün kabul etmiştir. Her millet bu şekilde belirlediği günü, resmî “özel gün” sayarak yalnız o günü gerek ülke içinde, gerek dış temsilciliklerinde millî törenle kutlar. O gün ise cumhuriyetin ilanı günü olan 29 Ekim'den başkası olmamalıdır.” denilmiştir. 29 EKİM’İN BAYRAM KABUL EDİLMESİ Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

43 Bu teklif, Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan 1925'te karara bağlandı. 19 Nisan'da bu teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı. Bu teklif, Meclis Anayasa Komisyonu tarafından incelendi ve 18 Nisan 1925'te karara bağlandı. 19 Nisan'da bu teklif TBMM tarafından kabul edildi. 628 sayılı bu kanun ile 29 Ekim 1925'ten itibaren ülke içinde ve dış temsilciliklerde Cumhuriyet Bayramı kutlanmaya başlandı. 29 EKİM’İN BAYRAM KABUL EDİLMESİ Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

44 CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü, bütün resmî daireler, özel işyerleri ve eğitim kurumları resmî tatildir. Tatil, her yıl 28 Ekim günü, saat 13:00'te başlar. Ulusal bir bayram olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, günümüzde de her yıl resmî törenlerle kutlanır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü, bütün resmî daireler, özel işyerleri ve eğitim kurumları resmî tatildir. Tatil, her yıl 28 Ekim günü, saat 13:00'te başlar. Ulusal bir bayram olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, günümüzde de her yıl resmî törenlerle kutlanır. Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

45 29 Ekim günü tüm okullar, meydanlar süslenir, çeşitli etkinlikler yapılır. Okullarda şiirler okunur, marşlar söylenir. Cumhuriyetle ilgili oyunlar, sergiler, paneller halka açık olarak düzenlenir. Çoğu yurttaş, kutlama amacıyla evlerine Türk Bayrağı'nı asar. 29 Ekim günü tüm okullar, meydanlar süslenir, çeşitli etkinlikler yapılır. Okullarda şiirler okunur, marşlar söylenir. Cumhuriyetle ilgili oyunlar, sergiler, paneller halka açık olarak düzenlenir. Çoğu yurttaş, kutlama amacıyla evlerine Türk Bayrağı'nı asar. CUMHURİYET BAYRAMI KUTLAMALARI Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

46

47 HAZIRLAYANLAR YAVUZ SELİM ÇAĞLAR ATAHAN TAMYÜKSEL BATIKENT İLKÖĞRETİM OKULU 4/C SINIFI Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL

48 Yararlanılan Kaynaklar www.turanbek.com www.e-tarih.org www.rtuk.gov.tr www.sanalda1numara.net www.turkeyforum.com www.hurriyet.com.tr Y. S. ÇAĞLAR - A. TAMYÜKSEL


"29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI CUMHURİYET BAYRAMI 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)'nin Cumhuriyeti ilan etmesinin kutlandığı, Türkiye'nin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları