Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYANLAR:

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYANLAR:"— Sunum transkripti:

1 SAĞ BEYİN VE SOL BEYİN www.egitimcininadresi.com

2 HAZIRLAYANLAR:

3 ALT BAŞLIKLAR Beynin fizyolojik yapısı ve işlevleri Kuramın bulunuşu
Beyin yarım kürelerimizin işlevleri ve farkları Beyin yarımkürelerinin çatışması, faaliyetlere ve kişilik özelliklerine nasıl etki ettiği Sağ ve sol beyin kuramının eğitimle ilişkisi NLP nedir? ve kuramla ilişkisi

4 İKİ KANATLI ZİHİN PENCERESİ: BEYİN
Sinir hücreleri ve onların uzantılarından meydana gelmiştir. Dış kısmına kabuk,iç kısmına medulla denir. İki yarım küre ve dört lobdan oluşur.

5 Beyin Yarım Küresindeki Loblar
Frontal Lob: Ön kısımdadır. Konuşma merkezidir. Teporal Lob: Şakaklar hizasındadır. İşitme merkezidir. Parietal Lob: Duyu ve hareket merkezidir. Oksipital Lob: Görme ve ışık merkezidir.

6

7 Beynin Görevleri Zekanın, bilincin, algının ve iradenin merkezidir.
İstemli ve istemsiz motor hareketlerinin yapılmasını sağlar. Konuşma ve düşünme gibi karışık olayları idare eder. Duyu organlarına gelen uyarıcıları anlamlaştırır.

8 BELLEK HATIRLAR Okuduklarımızın %10’unu İsittiklerimizin %20’sini
Gördüklerimizin %30’unu Hem görüp hem işittiklerimizin %50’sini Söylediklerimizin %80’ini Uygulayarak söylediklerimizin %90’ını HATIRLAR

9 SAĞ-SOL BEYNİN ÖZELLİKLERİ
KURAMIN BULUNUŞU VE SAĞ-SOL BEYNİN ÖZELLİKLERİ

10 Roger Wolcott Sperry

11 KURAMIN BULUNUŞU Bazı ağır epilepsi hastalarının tedavisi için, beynin iki yarımküresinin birbiri ile iletişimini kesme fikriyle başladı. Cerrahi yollarla beynin sağ ve sol yarımküreleri, corpus callosum adı verilen ve yarımküreleri birbirine bağlayan büyük sinir bandı kesilmek suretiyle birbirininden ayrılır.

12

13 AMELİYAT SONRASI Aynı bireyde, işlevsel olarak birbirinden bağımsız iki ayrı “zihnin” varlığının söz konusu olduğu görüldü. Bir anlaşmazlığın ortaya çıkmaması -Genel olarak ortak bir karar içinde olmaları - Birinin diğerine baskın gelmesi

14

15

16 SOL BEYİN SAĞ BEYİN Kelimeler Mantık Rakamlar Sıralama Listeleme
Lineer İşlemler Analiz Ritim Bütünlük Hayal Gücü Renkler Boyut Semboller Sentez + _ = 123 ?

17 Beynimizin sağ ve sol tarafı bilgiyi farklı şekilde işler
Doğrusal – Bütünsel İşlem Düzenli – Rastgele İşlem Soyut – Somut İşlem Mantıksal – İçgüdüsel İşlem Kelime – Davranış İşlemi Gerçeklere dayalı – Hayallere dayalı İşlem

18 Yarım Kürelerin Çatışması
BAKALIM İLK DENEMEDE YAPABİLECEK MİSİNİZ?

19

20 Faaliyetlere ve Kişiliğe Yansıması
SOL BEYİN SAĞ BEYİN

21 KURAMIN EĞİTİMLE İLİŞKİSİ
Türk eğitim sistemi sol beyine dayalıdır. Sol beyin devamında ezberi getirir. Sağ beyin devreye girmesi neden önemlidir? Sağ beyni devreye nasıl sokabiliriz?

22 Gezi, gözlem ve araştırmalar yapılmalı.
Kitap okunmalı, okunanlar zihninde canlandırılmalı. Resim, grafik ve şema çizilmeli. Öğrenilenler resimlenmeli. Harita ile ders çalışılmalı. Şiir, hikâye ve masal yazılmalı, roman tasarlanmalı. Hayal kurulmalı ve yeni şeyler düşünülmeli. Öğrenilenler uygulanmalı. Deney yapılmalı. Müzik dinlenmeli ve enstrüman çalınmalı. Problemlere çözüm üretilmeli. Dramatizasyon çalışmaları yapılmalı. Şiir okunmalı. Vücut dilinin kullanılması öğrenilmeli ve vücut dili geliştirilmeli

23 Duyarım, UNUTURUM Görürürüm, HATIRLARIM Yaparım, ANLARIM
BENİ DUY ÖĞRETMENİM Duyarım, UNUTURUM Görürürüm, HATIRLARIM Yaparım, ANLARIM Çin Atasözü

24 DUYUYORUZ ve DİYORUZ Kİ…
Yaparak-yaşayarak, keşif ve oyunla öğrenme için ortam oluşturmalıyız. Öğrencinin öğrenme özellikleri temel almalıyız. Öğrenci aktif ve öğretmen rehber olmalıdır. Öğrencileri genelde gruplar hâlinde çalıştırmalıyız. Soruları açık uçlu, anlamlı ve derinlemesine düşünmeyi  gerektirici hazırlamalıyız. Böylece kendine güvenen,düşünebilen,yaratıcı,canlı,mutlu ve istediğini bilen öğrenciler yetiştirmiş oluruz.

25 PERFORMANS GELİŞTİRME
BİREYSEL DEĞİŞİM ve PERFORMANS GELİŞTİRME PROGRAMI UYGULAMA PROJESİ (NLP)

26 · NLP, insanların yaşam kalitesini arttırmak ve olumlu, ulaşılabilir, gerçekçi, kendine ve başkalarına faydalı, iyi yapılanmış, dengeli, hedef ve amaçlarının çatısını kurmuş bir insan haline getirmek için harekete geçirmektir

27 KURAMLA İLİŞKİSİ İnsanlara beyinlerinin her iki yönünü de kullandırarak şimdiye kadar ulaşılması olanaksızmış gibi görünen hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır.

28 ATATÜRK GANDHİ LEONARDO DA VİNCİ

29 NLP ye Göre Başarının 4 Adımı
· 1- Hedefi belirle ve kararını ver. · 2- Girişken ol. · 3- Hedeflere ulaşıncaya kadar bir çok kez sonuçları değerlendir, bütün gelişmeleri ölç ve hedefe doğru yürü. · 4- Denemeler sonuç vermez ise başka yollar dene, mutlaka başka bir seçenek daha vardır NLP ye Göre Başarının 4 Adımı

30 KAYNAKLAR Eğitim Psikolojisi Kitabı
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi Sağ ve sol beyin\eğitim\Moleschino » Blog Archive » Bir bedende iki insan sağ beynin sol beyne isyanı

31 BİZİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ… www.egitimcininadresi.com


"HAZIRLAYANLAR:" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları