Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kent Bilgi Sistemleri ve Atık Yönetimi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kent Bilgi Sistemleri ve Atık Yönetimi"— Sunum transkripti:

1 Kent Bilgi Sistemleri ve Atık Yönetimi
Balca AĞAÇSAPAN Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans Programı Eskişehir

2 Amaç KBS Kapsamında Geliştirilen Örnek Çalışmalar Atık Yönetim Sisteminin KBS İle Entegrasyonu Örneklemi

3 Amaç Kent bilgi sistemi, kentin fiziksel, ekonomik ve sosyal yapısına ilişkin mekansal ve mekansal olmayan verilerin toplanması, yapılandırılması, işlenmesi ve sunumunu sağlayan, farklı kurumlarca üretilen bilgilerin bütünleştirilmesini sağlayarak kent yönetiminde akılcı kararlar alınmasını destekleyen bir bilgi sistemidir. Bu çalışmanın amacı kentsel çevre sorunlarından biri olan atık yönetimi konusunu KBS ile destekleyen bir taslağın tanıtılmasıdır.

4 KBS Kapsamında Gerçekleştirilen Örnek Çalışmalar
Solar Boston örneklemesi

5 İzmir Büyükşehir Belediyesi Körfez Değerleri İzleme Hizmeti

6 Körfez AKM değerleri Toplam koliform değerleri

7 İzmir Büyükşehir Belediyesi Hava Kalitesi Ölçüm Değerleri

8 Eskişehir ilinde gerçekleştirilen KBS uygulamalarına örnekler
Eskişehir Tepebaşı Belediyesi Kent Rehberi

9 Odunpazarı Belediyesi Geri Dönüşüm Projesi “Dönüşüm Seninle Başlar”

10 Odunpazarı Belediyesi Mahallelere Göre Atık Toplama Günleri

11 Kentli ve Yerel Yönetimin İletişimi
( , )

12 Atık Yönetim Sisteminin KBS İle Entegrasyonu Örneklemi

13 Sağlıklı bir KBS hizmeti oluşturulabilmesi ve belirlenen konuda verilmek istenen hizmetin başarılı olması için; Yerel hizmet kuruluşunun olası yapılanma ve koordinasyonu belirlenmelidir. kentlinin hizmete ulaşacağı teknolojik araçları günlük yaşamında kullanıp kullanmadığı, okuryazarlık seviyesi gibi özellikleri ve kentlinin alışkanlıkları, ihtiyaçları bilinmeli ve bu doğrultuda yapılması gereken iyileştirmeler belirlenmelidir. Son kullanıcıya sunulan modülün basit ve anlaşılır bir şekilde ifade edilmesi gerekmektedir. Belirlenen iyileştirmelerin hayata geçebilmesi ve hizmetin sunulabilmesi için gerekli verilerin elde edilmesi önemlidir.

14 Gerekli veriler Mahalle sınırlarını içeren ilçe haritası,
Adres kayıt sistemi, Adrese kayıtlı bireylerin yaş, eğitim durumu ve çalışma saatleri gibi bilgileri, Atık türlerinin isimleri, bu atıkların türleri ve bertarafı için ne yapılması gerektiği bilgileri, Belediyece yetkilendirilmiş atıkların toplandığı muhtarlık, okul, eczane vb. gibi kuruluşların konumsal bilgileri, Toplama ekiplerinin atıkları türlerine göre hangi zaman aralıklarında topladıkları bilgisi, Atık toplama noktalarında görevlendirilecek kişilerin kullanıcı bilgileri.

15 TEMEL MODÜLLER Sorgulama sistemi Şikayet modülü Hediye modülü

16 Ana modül

17 Alt modüller

18 Sorgulama sistemi Hangi kutuya atmalıyım?

19 Çöp saatleri

20 En yakın atık noktası

21 Rezervasyon hizmeti

22 Şikayet modülü Görevli girişi

23 Kentlinin şikayetlerinin alındığı şikayet başlığı

24 ÖDÜL SİSTEMİ - Ödül pullarının mobil cihaz ya da internet aracılığı ile okutulması hizmeti

25 - Ödül sistemi ile davranışlar güçlendirilmesi

26 Sonuç Halk atıkların ayrıştırılması ve bertarafı hakkında bilgilendirilir, sistemde bulunan paydaşların hangi görevlerle sistemde yer alacığı bilgisi sistematik hale getirilir, atığın sistemli şekilde ayrıştırılarak toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasıyla ekonomik faydaların elde edilir, elde edilen ekonomik fayda ile de ödül sistemi ile davranışlar güçlendirilir, kentlilerin sosyo-ekonomik refahı artırılır, ekolojik sisteme zarar vermeden atıkların bertarafı için doğru ayrıştırma sağlanır.

27 İlgiyle dinlediğiniz için teşekkür ederim.
Balca AĞAÇSAPAN


"Kent Bilgi Sistemleri ve Atık Yönetimi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları