Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta."— Sunum transkripti:

1

2

3 EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta Performans ve Kalite YönergesiEcz. Selim SEYİS 11.00-11.45 Hastane Değerlendirme Süreci, HKS Metodolojisi Hem. Bedia AYDIN 13.30-14.15Memnuniyet Anketleri ve GörüşlerEcz. Selim SEYİS 14.30-15.15Çalışan GüvenliğiUz. Dr. Özlem B. SARAL 27 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hasta Güvenliğinde İletişim, Hastaların Doğru Tanımlanması Hem. Derya HASANÇEBİ 10.00-10.45 İlaç Güvenliği, Transfüzyon Güvenliği Dr. Ayla YAVUZ 11.00-11.45 Düşmelerin Önlenmesi, Güvenlik Raporlama Sistemi Dr. Ayla YAVUZ 13.30-14.15El HijyeniUz. Dr. Özlem B. SARAL 14.30-15.15Güvenli CerrahiDr. Osman Turan ÇAKAR 28 Temmuz 2011 09.00-09.45Hasta BakımıHem. Bedia AYDIN 10.00-10.45Laboratuar HizmetleriUz. Dr. Hakan TÜRKÖN 11.00-11.45 HKS Kapsamında Dokümantasyon, Hasta Kayıtları ve Dosyaları Hem. Özlem YILMAZ 13.30-14.15Atık Yönetimi, Renkli KodlarDr. Can Ertan ARGIN 14.30-15.15 Stok Yönetimi, İndikatör Yönetimi Dr. Metin BAKKALOĞLU

4 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ

5 Sağlık hizmetlerinde kalite; hem sağlık hizmeti alanlar hem de sağlık hizmeti verenler içindir. Hasta Güvenliği Çalışan Güvenliği Toplum Sağlığı Kurum Yararı

6 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ Sağlık Hizmeti Nasıl Olmalı? Sağlık Hizmetleri; Hakkaniyetli, Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, Kolay erişilebilir, Verimli, Kaliteli, Etkin şekilde sunulmalıdır. Hastaları Etkileyen Temel Faktörler; Sağlık hizmeti sunan kurumlarda hizmete erişim, Sunulan sağlık hizmetinin kalitesidir.

7 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ Sağlık Sisteminde İyileştirme Öncelikle, Hizmete erişimin kolaylaştırılması Kaliteli sağlık hizmetinin ülke çapında yaygınlaştırılması, Hasta yükünün olabildiğince eşit paylaşıldığı bir ortamın sağlanması gerekir. Devamında; Hizmet sunum standartlarının belirlenmesi, Standartlara uygun kaliteli hizmet verilmesi, Tüm kurumlarda kaliteli sağlık hizmeti sunumunun izlenmesi, Hasta memnuniyeti veya hizmete duyulan güvenin ölçülmesi,

8 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ Amacı; Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, Kaliteli ve verimli sağlık hizmeti sunumunun sağlanması, Hizmet sunum şartlarının belirlenmesi, Halkın görüşlerinin bu sürece yansıtılmasını sağlamaktır. Kapsamı; Bakanlığımıza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarını (Entegre İlçe Hastaneleri hariç) ve İl Sağlık Müdürlüklerini kapsar. Bakanlığımıza bağlı; 500 Hastanede, 117 ADSM’ de 112 Acil Sağlık Hizmetleri Biriminde uygulanmaktadır. Yürürlük Tarihi; 01 Temmuz 2011

9 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü; Performans ve kalite uygulamalarını koordine etmek, izlemek ve değerlendirmek. İldeki kalite yönetim direktörleri ile üç ayda bir kez toplantı yapmak. Öz değerlendirme sonuçları, HKS’ ye yönelik iyi uygulamalar, HKS çerçevesinde yapılacak eğitimler, Direktörlerin görüş ve önerileri. Kurumları HKS çerçevesinde yılda 2 kez değerlendirmek. İldeki PDEÖ takip etmek ve gerektiğinde istatistikleri Bakanlığa ulaştırmak. Memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak. HKS uygulamaları ile hasta ve çalışan güvenliği uygulamalarının geliştirilmesi için çalışmalar yapmak. Değerlendiricilere gerekli desteği sağlamak ve yapılacak çalışmalara katılmak. İldeki kurumların değerlendirme verilerini Kurumsal Kalite Sistemine girmek.

10 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ Kalite Yönetim Birimi; Üst yönetimin belirlediği bir çalışan, Valiliğin teklifi Bakanlığın onayı ile Kalite Yönetim Direktörü olarak görevlendirilir. Kalite Yönetim Direktörü kalite yönetim biriminin sorumlusudur. Kalite Yönetim Direktörü; Hasta Güvenliği Komitesi, Çalışan Güvenliği Komitesi, Enfeksiyon Kontrol Komitesi, Tesis Güvenliği Komitesi, Eğitim Komitesinin doğal üyesidir.

11 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ Kurumsal Performans Katsayısı (KPK); Hasta Memnuniyeti % 20 İndikatör Takibi % 15

12 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ Kurumsal Performans Katsayısı (KPK); HASTANE PARAMETRELERİ SONUÇ (KATSAYI) UYGULAMA PERİYODU DEĞERLENDİRİCİ GRUBU HİZMET KALİTE STANDARTLARI0,65 – 16 ayda 1 İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Bakanlık Değerlendiricileri MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ0 – 1Her ay Hastane İl Performans ve Kalite Koordinatörlüğü Bakanlık İNDİKATÖR TAKİBİ0 - 1Her ayBakanlık

13 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ Hizmet Kalite Standartları (HKS) ; Hastanelerde sunulan hizmet süreçleri ile hastaneyi fiziki ve teknik açıdan sorgulamayı, Hizmet sunum standardı sağlamayı amaçlayan, Standartlar hastanın hastaneye başvurmasından itibaren salahiyet veya ölüm haliyle son bulan tüm süreçleri içeren bir sorgulamayı öngörmektedir. HKS Değerlendirme; Bakanlıkça; bölümlerin ilan edilmesi halinde sadece ilan edilen bölümlerde değerlendirme yapılır. Hizmet Kalite Katsayısı sadece belirlenen Bölümlerdeki puanlamaya göre belirlenir. Hizmet kalite katsayısının tespitine esas değerlendirmenin Başkanlıkça yapılması veya yaptırılması esastır. Başkanlık, bir sonraki dönemin ilk ayının 25 inci gününün sonuna kadar, değerlendirme yapabilir.

14 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ Memnuniyet Ölçümü; Sağlık hizmetinden faydalanan vatandaşlarımızın düşüncelerinin ve memnuniyetinin esas alınması, hastanenin ve sağlık çalışanının performansının ölçümü bakımından büyük önem arz etmektedir. Bakanlığımızın “hasta odaklı” ve “hasta memnuniyetine” dayalı sağlık hizmeti sunumu politikaları çerçevesinde, hastaların bakış açısı ile verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Her ay memnuniyet anketleri uygulama rehberi çerçevesinde standart anket setlerini kullanılarak ölçülür. Aynı dönem içerisinde Başkanlık veya Koordinatörlükçe anket yapılması veya yaptırılması halinde öncelikle Başkanlıkça tespit edilen katsayı; Başkanlıkça anket yaptırılmaması halinde ise koordinatörlükçe belirlenen katsayı geçerlidir.

15 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ İndikatör Takibi; Veri izleme indikatörleri seti içinde yer alan her bir indikatörün belirlenen esaslar çerçevesinde katsayısı hesaplanır. Kurumların veri izleme katsayıları Başkanlık tarafından ilan edilir. PARAMETREPUAN PERFORMANS YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİNE (PYBS) VERİ GÖNDERİMİ 0,5 SAĞLIK-NETE VERİ GÖNDERİMİ0,7 MEMNUNİYET ANKETLERİ SONUÇLARININ GÖNDERİMİ 0,3

16 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ İstisnalar; Değerlendirmelerde, gerekçeleri belirtilmek kaydıyla HKS’de yer alan bölüm ve/veya standartlar değerlendirme dışı bırakılabilir. Hizmet Kalite Katsayısının (0,65)’in altında olması durumunda Hizmet Kalite Katsayısı (0,65) olarak esas alınır. Sağlık hizmeti sunumuna yeni başlayan kurumlarda, içinde bulunulan dönem ve sonraki iki dönem için KPK (1) olarak kabul edilir. Sağlık hizmetlerinin bir başka hizmet binasında verilmeye başlanması durumunda ilgili kurumlarda bir sonraki dönem için KPK (1) olarak kabul edilir. Entegre ilçe hastanesi iken statüsü değişen kurumların içinde bulunulan dönem ve bir sonraki dönem için KPK (1) olarak kabul edilir. Yangın, sel, deprem gibi doğal afetlere maruz kalan kurumlarda içinde bulunulan dönem ve bir sonraki dönem KPK (1) olarak kabul edilir. Bakanlık ve Üniversite tarafından kapsamında birlikte sağlık hizmeti sunulan kurumlarda, birlikte kullanımın başladığı tarihten itibaren içinde bulunulan dönem ve sonraki iki dönem için KPK(1) kabul edilir.

17 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ KPK Tespiti; Kurumlarda, en geç bir sonraki dönemin ilk ayının son gününe kadar tespit edilir. Başhekim, başhekim yardımcısı, hastane müdürü, başhemşire ve kalite yönetim direktörü tarafından Yönerge esaslarına göre hesaplanan kurumsal performans katsayısı tutanakla tespit edilir. Aylık KPK Tespiti; Her ay hesaplanır. Aylık kurumsal performans katsayısı, kurumların Yönetmelik uyarınca dağıtılabilecek ek ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılır. Veriler takip eden ayın ilk işgünü Tek Düzen Muhasebe Sistemi(TDMS)’nden alınacaktır. Aylık KPKKPKFDK Ayda 1 kez6 ayda 1 kezAyda 1 kez

18 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ FDK Tespiti; TDMS verileri esas alınarak hesaplanacaktır. Programda Mali Durum Raporu sekmesinden elde edilen tablodan “Borç ve Ödeme Sonrası Banka” verisi kullanılacaktır. Borç ve Ödeme Sonrası Bankası eksi olan kurum ve kuruluşlar tarafından FDK hesaplanacak, Borç ve Ödeme Sonrası Bankası artı olan kurum ve kuruluşlar tarafından FDK “0,00” olarak alınacaktır. FDK = (-1) X (Banka Sonrası Toplam Borç / Toplam Tahakkuk) Sağlık hizmeti sunumuna yeni başlayan kurumlarda, hizmet sunumunun başladığı tarihten itibaren 12 ay boyunca FDK (0) olarak kabul edilir.

19 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ 2011 Yılı İkinci Dönemi KPK; Geçici Hüküm “Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tarafından 2011 yılı 1. döneminde HKS değerlendirmesi yapılmayacaktır”. Hüküm gereğince 2011 yılı 2. dönem HKK (1) olarak kabul edilecektir. Bu döneme ait hesaplama muayene erişim katsayısı, memnuniyet katsayısı ve kurum verimlilik katsayısı hesaplanarak yapılacaktır. Son kez bu formül üzerinden hesaplama yapılacaktır. KPK MEK %25 MK %25 HKS %25 KVK %25

20 SAĞLIKTA PERFORMANS VE KALİTE YÖNERGESİ Belgelendirme Çalışmaları; Kurum ve kuruluşların, Belgelendirme çerçevesinde alacakları her türlü eğitim, Danışmanlık, Belgelendirme hizmetleri, Belge yenileme hizmetleri, Başkanlıktan alınacak izne tabidir. Kurumsal performans çalışmalarında amaç; Hasta memnuniyetinin arttırılması, Kurum çalışanlarına kalite bilinci kazandırılması, Süreçlerde sürekli iyileştirme ve geliştirme, Verimlilik ve etkinlik, Finansal sürdürülebilirlik, Rekabet ortamı oluşturmak, Kalite uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

21 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ

22 İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge ADSM ile Diş Hastanelerinde Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge

23 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Son versiyonu, 03/05/2011 tarihli ve 19882 sayılı Makam Onayı ile 01/05/2011 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Yürürlük; Dâhili ve cerrahi branşlarda görev yapan uzman tabiplere ilişkin hükümleri 01/05/2011 tarihi itibari (ilk versiyondaki yürürlük 01/02/2011 idi), Ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabipler, diş tabipleri ve tabip dışı personele ilişkin hükümleri 01/06/2011 tarihinden itibariyle yürürlüğe girmiştir.

24 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Amaç; Bireysel bazda verimli hizmet sunumunu teşvik etmek, Hizmet kalitesini yükseltmek, Bireysel verimlilik konusunda farkındalık oluşturmak, Sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi, kaliteli ve verimli sağlık hizmet sunumunun teşvik edilmesidir. Kapsam; Bakanlığımıza bağlı ikinci basamak sağlık kurumlarında (hastane rollerine göre D ve E grubu olan hastaneler hariç) görev yapan personeli kapsar. (Maçka MA Devlet Hastanesi, Sürmene Devlet Hastanesi, Tonya Devlet Hastanesi ve Entegre İlçe Hastaneleri hariç)

25 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Hesaplama Grupları ve Yöntemi; Dahili Branşlarda Görev Yapan Uzman Hekimler Cerrahi Branşlarda Görev Yapan Uzman Hekimler Ameliyat veya Vizit Puanı Bulunmayan Uzman Hekimler Pratisyen HekimlerDiş Hekimleri Hekim Dışı Personel Yatan hasta toplam vizit puanının, toplam girişimsel puanına oranının ölçülmesiyle A, B, C, D grubu toplam ameliyat ve girişim puanlarının, toplam girişimsel puanına oranının ölçülmesiyle Personelin görev yaptığı birime ilişkin Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi hizmet kalite standartlarında yer alan bölüm standartlarının değerlendirilmesi neticesinde belirlenir.

26 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Hesaplama Grupları ve Yöntemi; Dahili Branşlarda Görev Yapan Uzman Hekimler Cerrahi Branşlarda Görev Yapan Uzman Hekimler Ameliyat veya Vizit Puanı Bulunmayan Uzman Hekimler Pratisyen HekimlerDiş Hekimleri Hekim Dışı Personel 0,85 – 1 arasında katsayı0,90-1 arasında katsayı

27 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Temel Esaslar; Birim Performans Katsayısı brüt ek ödeme tutarı ile çarpılarak ortaya çıkan tutardan gerekli yasal kesintiler düşüldükten sonra personele yapılacak net ek ödeme tutarı tespit edilir. Personelin brüt ek ödeme tutarının, tavan ek ödeme tutarının üzerinde olması halinde birim performans katsayısı ilgili personelin tavan ek ödeme tutarı ile çarpılarak brüt ek ödeme tutarı bulunur. Yönetici birim performans katsayısı uygulanan yöneticiler için bu Yönerge uyarınca birim performans katsayısı uygulanmaz. Kurumlarda görevli ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısı; Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi uyarınca değerlendirmenin yapıldığı ilgili dönemde (altı aylık sürede) en fazla görev yaptığı birim için belirlenen bölüm puanı esas alınarak tespit edilir.

28 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Temel Esaslar; Hizmet kalite standartları çerçevesinde değerlendirme yapılmayan birimlerde görev yapan ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısı; değerlendirmesi yapılan bölümlerin puan ortalaması esas alınarak tespit edilir. Kurumlarda görevli ameliyat veya vizit puanı bulunmayan uzman tabipler ile pratisyen tabip, diş tabipleri ve tüm tabip dışı personelden görev yaptığı birim için Bölüm Puanı belirlenemeyenlerin birim performans katsayısı; Hizmet kalite standartları çerçevesinde değerlendirmesi yapılan bölümlerin puan ortalaması esas alınarak tespit edilir. Dal hastanelerinde farklı branşta konsultan hekim olarak çalışan dahili ve cerrahi branş uzman tabiplerin birim performans katsayısı Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısı usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır.

29 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Temel Esaslar; Semt polikliniklerinde çalışan dahili ve cerrahi branş uzman tabiplerin semt polikliniğinde çalıştığı süreler için birim performans katsayısı, Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısı usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır. Yoğun bakım sorumlusu olarak görevlendirilen ve Hastane Hizmet Puan Ortalamasından ek ödeme alan dahili ve cerrahi branş uzman tabiplerin birim performans katsayısı, Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısı usul ve esasları doğrultusunda hesaplanır. İlgili dönem birim performans katsayısının tespitine ilişkin tüm işlemler başhekim tarafından yürütülür ve bir sonraki dönemin en geç 5 inci gününe kadar imzalanarak tutanak altına alınır.

30 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge İstisnalar; Dahili ve cerrahi branş birim performans katsayısı hesaplanan uzman tabiplerinin ilgili kuruma naklen atanması, açıktan atanması veya geçici görevle gelmesi halinde birim performans katsayısı 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak esas alınır. İlgili kuruma naklen atanan, açıktan atanan veya Bakanlığa bağlı kurum veya kuruluşlardan geçici görevle gelen diğer tabipler ile tabip dışı personelin birim performans katsayısı 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak hesaplanır. 2547 sayılı Kanunun 38 inci maddesine göre Bakanlığa bağlı ikinci basamak sağlık kurumlarına görevlendirilen dahili ve cerrahi branş uzman tabipleri ile Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca en az bir ay veya daha fazla süreyle Bakanlık kurumlarına görevlendirilen dahili ve cerrahi branş uzman tabiplerinin birim performans katsayısı 6 (altı) ay süreyle bir (1) olarak esas alınır.

31 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge İstisnalar; Yönetmeliğin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca en az bir ay veya daha fazla süreyle Bakanlık kurumlarına görevlendirilen personelden diğer tabipler ve tüm tabip dışı personelin birim performans katsayısı 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak hesaplanır. Hizmete yeni açılan kurumlarda görevli personelin birim performans katsayısı 1 (bir) yıl süreyle 1 (bir) olarak hesaplanır. Birleştirilen kurumlarda görevli personelin birim performans katsayısı 6 (altı) ay süreyle 1 (bir) olarak esas alınır. Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle görevlendirilen personelin birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

32 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge İstisnalar; İlgili dönem hizmet içi eğitim, kongre, seminer, yurt dışına görevlendirme gibi Yönetmelik gereği asıl kadrosunun bulunduğu kurumdan ek ödeme yapılması gereken durumlarda eğitim ve/veya görevlendirme süresince birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir. İlgili dönem içerisinde hem görev yaptığı kurumda, hem de görev yaptığı kurum dışında başka kurumda geçici görevlendirme ile çalışan personelin geçici görevlendirme ile çalıştığı kurumda çalıştığı süreler için birim performans katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir. Doğal afet, savaş, salgın hastalık, seferberlik, yangın vb. olağanüstü hâllerde Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Dahili ve Cerrahi Branş Birim Performans Katsayısı, Diğer Tabipler Birim Performans Katsayısı ve Tabip Dışı Personel Birim Performans Katsayısı 1 (bir) olarak değerlendirilir. Ameliyathane ve/veya servislerin bakım, onarım veya tadilat gibi nedenlerle hizmet veremediği dönemlerde bakım, onarım veya tadilat süresince Dahili/Cerrahi Branş Birim Performans Katsayısı 1 (bir) olarak kabul edilir.

33 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ İkinci Basamak Sağlık Kurumlarında Görevli Personele Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge İstisnalar; 01/03/2011 tarihli ve 9489 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan "Sağlıkta Performans ve Kalite Yönergesi"nin Geçici 1 inci Maddesinde yer alan "2011 yılı ikinci dönemi için hizmet kalite katsayısı ve 112 hizmet kalite katsayısı tespitine esas HKS değerlendirmesi yapılmaz. 2011 yılı ikinci dönemi için hizmet kalite Katsayısı ve 112 hizmet kalite katsayısı (1) olarak kabul edilmek suretiyle kurumsal performans katsayıları hesaplanır." hükmü uyarınca, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık 2011 aylarını kapsayan 2. Dönemin tamamında Diğer tabiplerin ve tabip dışı personelin Birim Performans Katsayısı (1) olarak esas alınacaktır.

34 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge 05/11/2010 tarihli ve 44101 sayılı Makam Onayı ile 01/10/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Kapsam; Sağlık Bakanlığına bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurumlarında görev yapan ve Yönetmelik uyarınca hizmet alanı kadro unvan katsayısı baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire olarak hesaplanan yönetici konumundaki personeli kapsar.

35 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Hesaplama Grupları ve Yöntemi; Başhekim Başhekim Yardımcısı Hastane Müdürü Hastane Müdür Yardımcıları Başhemşire Yönetici Birim Performans Katsayısı: (YBPK) YBPK= Ana Faktör Katsayısı X Düzeltme Faktörü Katsayısı Ana Faktör Parametreleri Borçluluk Oranı Katsayısı Borçluluk Süresi Katsayısı Hizmet Kalite Standartları Katsayısı Ek Ödemeyi Zamanında Dağıtma Katsayısı Zamanında Faturalandırma Katsayısı Performans Hedefi Katsayısı Düzeltme Faktörü Parametreleri Bölge Gelişmişlik Katsayısı Hastane Türü Katsayısı Hastane Yaşı Katsayısı Mali Büyüklük Katsayısı Çalışma Süreleri Katsayısı

36 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Hesaplama Grupları ve Yöntemi; Başhekim Başhekim Yardımcısı Hastane Müdürü Hastane Müdür Yardımcıları Başhemşire 0,70 – 1 arasında katsayı

37 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Temel Esaslar; Yönetici Birim Performans Katsayısı her dönem için hesaplanır ve o dönemde ilgili kurumda baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ile başhemşire olarak görev yapan personelin Yönetmelik uyarınca ödenecek brüt ek ödeme tutarının hesaplanmasında kullanılır. Anılan personelin brüt ek ödeme tutarı yönetici birim performans katsayısı ile çarpılarak ortaya çıkan tutardan gerekli yasal kesintiler düşüldükten sonra personele ödenecek net ek ödeme tutarı tespit edilir. Personelin brüt ek ödeme tutarının, tavan ek ödeme tutarının üzerinde olması halinde YBPK tavan ek ödeme tutarı ile çarpılarak personelin brüt ek ödeme tutarı bulunur. YBPK’ nın (0,70) in altında olması halinde (0,70) olarak, (1) in üstünde olması halinde ise (1) olarak esas alınır.

38 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Temel Esaslar; Yönetici Birim Performans Katsayısı sadece Yönetmelik uyarınca hizmet alanı kadro unvan katsayısı baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire olarak hesaplanan personel için uygulanır. Baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire olarak görev yapan ancak Yönetmelik uyarınca ek ödemesi Baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire hizmet alanı kadro unvan katsayısı üzerinden hesaplanmayan personel için YBPK uygulanmaz. Ana Faktör Katsayısının 1(bir) olması halinde YBPK 1(bir) olarak esas alınır. İlgili dönem YBPK’ nın tespitine ilişkin tüm işlemler baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire tarafından yürütülerek, katsayı tespitine ilişkin tüm işlemler bir sonraki dönemin en geç 5 inci gününe kadar imzalanarak tutanak altına alınır.

39 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge İstisnalar; Yeni açılan kurumlarda YBPK 1(bir) yıl süreyle (1) olarak esas alınır. Birleştirilen kurumlarda YBPK 6(altı) ay süreyle (1) olarak esas alınır. Bakanlık merkez teşkilatında geçici görevle görevlendirilen personelin YBPK (1) olarak kabul edilir. Kurumundaki görev süresi 0-12 ay olan baştabip, baştabip yardımcısı, hastane müdürü, hastane müdür yardımcısı ve başhemşire için YBPK (1) olarak kabul edilir.

40 BİRİM PERFORMANS YÖNERGESİ Yönetici Birim Performans Katsayısının Uygulanmasına Dair Yönerge Uygulama Sonuçları; YÖNETİCİLERİN SİSTEMDEN ETKİLENME DURUMLARI 2010 YILI HAZİRAN – EYLÜL AYLARI ORTALAMA UNVANI ETKİLENMEYENLER ETKİLENENLER TÜMÜ ETKİLENME TUTARI ORTALAMA (TL.) BAŞHEKİM% 87% 13% 100760,00 BAŞHEKİM YARDIMCISI % 79% 21% 100676,00 MÜDÜR% 87% 13% 100228,00 MÜDÜR YARDIMCISI % 85% 15% 100134,00 BAŞHEMŞİRE% 87% 13% 100153,00 GENEL ORTALAMA% 85% 15% 100445,00

41


"EĞİTİM TARİHİEĞİTİM SAATİEĞİTİM KONUSUEĞİTMEN 26 Temmuz 2011 09.00-09.45 Hastanelerde Kalite Yönetimi, HKS ile ilgili mevzuatlar Ecz. Selim SEYİS 10.00-10.45Sağlıkta." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları