Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

“Sağlık Yönetiminde Gelecek”

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "“Sağlık Yönetiminde Gelecek”"— Sunum transkripti:

1 “Sağlık Yönetiminde Gelecek”
Sağlık Hizmetleri Yaklaşımlar İletişim Hasta Memnuniyeti “Sağlık Yönetiminde Gelecek” 21. Yüzyılda Gelinen Nokta Prof. Dr. Haydar SUR 2–1 2–1 2–1

2 21. Yüzyılda SAĞLIK YÖNETİMİ Bugün gelinen nokta…
Haydar Sur Antalya Şubat 2011

3 Sağlık Eşi bulunmaz bir “cevher” Yeri başka bir cevherle doldurulamaz
Statik bir varlık değil, dinamik Geliştirilebilir ve korunabilir (GELİŞTİRİLMELİ VE KORUNMALI) Bunu yapabilmek için sağlığın sahibinin katılımı şart Kimse kimsenin sağlığını kendisi kadar koruyamaz (sağlık profesyonelleri bile) Haydar Sur Antalya Şubat 2011

4 Sağlık ve Sağlık Hizmeti kavramlarında kayma
Eski Yeni Babacan Paydaşlık Bireysel hizmet Takım yaklaşımı Müdahale Önleme Klinik hizmet Klinik hizmet + eğitim / sosyal misyonlar Hastane Evde bakım vb. Elitler öncelikli Hakkaniyet Haydar Sur Antalya Şubat 2011

5 Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi. 1
Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi etkililik (kanıta dayalı tıp) 2. verimlilik (sağlık ekonomisi) 3. hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) 4. insaniyet (hizmet kalitesi) Haydar Sur Sunumu

6 21. Yüzyılın Altı Hedefi Güvenli . Hastalara zarar vermeme
Etkili. (yanlış, eksik , fazla kullanımın önüne geçme) Hasta Odaklı. Her türlü klinik kararlarda hastanın bundan ne gibi yarar sağlayacağını, onun değer ve inançlarına uygunluğu ve insana saygıyı ihmal etmeden Haydar Sur Sunumu

7 Zamanında. Gecikmiş hizmet hizmet değildir
Verimli. Zayilerin önüne geçme (cihaz, malzeme, işgücü ve enerji) Hakkaniyetli. Hizmetin miktarı, kapsamı ve kalitesi değişik katmanlarda farklılaşmamalı (coğrafi bölge, cinsiyet, din, yaş vb.) Haydar Sur Sunumu

8 Haydar Sur Sunumu

9 Sağlık hizmetlerinin genel özellikleri
Olmazsa olmaz Ertelenemez Devletin tamamen çekilmesi mümkün değil Devletin herşeyi yapması mümkün değil Kamu özel işbirliği kaçınılamaz Pahalıdır Yüksek düzeyde mesleki bilgi ve beceri ister Yüksek düzeyde teknoloji kullanır Sadece hekimlik ve hemşirelik değil Toplumların duyarlılık alanlarından biridir Haydar Sur Sunumu

10 Haydar Sur Antalya Şubat 2011

11 Haydar Sur Sunumu

12 Haydar Sur Sunumu

13 Hasta Odaklılığın Alanları
Haydar Sur Antalya Şubat 2011

14 Yeni kavram ve yaklaşımlar her yanı sardı…
Risk Yönetimi Denetim Bilgi sistemleri geliştirme Akreditasyon Liderlik Kanıta dayalı hizmet Kalitenin sürekli iyileştirilmesi Sürekli mesleki gelişim Araştırma Geliştirme İletişim Hastalık Yönetimi Sağlık Okuryazarlığı Performans yönetimi Öğrenen Örgüt Standart koyma Hasta odaklılık Maliyet Etkililik Şikayet yönetimi Klinik mükemmellik Hesap verebilirlik Haydar Sur Sunumu

15 Sağlıkta ve hizmetlerde değişim
Sağlık sistemlerinde.. dolayısıyla hizmetlerinde.. büyük değişimler yaşanıyor Bu rüzgara kapılmamış ülke yok NİÇİN? Haydar Sur Sunumu

16 Gerekçeler Sağlık teknolojileri çok hızlı gelişiyor/yenileniyor
Sağlık hizmetlerinin yoğunluğu; buna bağlı olarak hizmetlerin maliyetleri artıyor Nüfus yaşlanıyor Toplumların sosyal yapıları değişiyor Sağlık bilişimi olanakları artıyor Maliyetlerin farkına varılıyor ve ince ayarlamalarla verimlilik çalışmaları yapılıyor Haydar Sur Sunumu

17 Tıbbi Hizmet Değişimine Etkenler
Bilimsel gelişme ve yeni teknoloji Kronik hastalıkların görülmesinde artış Klinik bakım ve tedavi hizmetinde takım çalışmasının zorunlu hale gelmesi Yasal ve diğer mevzuat düzenlemeleri Mesleki yetersizlikler (kalite ve kantite) Toplumun beklentilerindeki artış Tüketici haklarındaki gelişmelerin hasta davranışını ve sağlık hizmetlerini etkisi altına alması Haydar Sur Sunumu

18 (1) Ulusal Sosyokültürel, Ekonomik, Demografik
ve Çevresel Ölçütler Çevre Sağlık Politikası Geliştirilmesi Sağlık hizmeti sunumu Sağlık hizmeti talebi (2) Girdi Ölçütleri (3) Süreç Ölçütleri (4) Çıktı Ölçütleri (5) Akıbet Ölçütleri Kaynaklar Faaliyetler & Yönetim Kalitesi (a) Etki Ölçütleri Ürünler & Hizmetler (b) Kalıcı etki Ölçütleri Sağlık düzeyinde değişim Davranışlarda değişim Sağlık Sistemi

19 Eğer herkese hizmet vereceksek, her hizmeti sunmaktan vazgeçeceğiz
Yeni Üniversalizm Eğer herkese hizmet vereceksek, o zaman her hizmeti sunmaktan vazgeçeceğiz Çünkü ihtiyaçlar sonsuz kaynaklar kısıtlı

20 Sosyal Yardımlaşma gençten yaşlıya, zenginden yoksula,
sağlıklıdan hastaya, erkekten kadına, bireylerden ailelere doğru yönlenmiş olmaktadır.

21 Sağlık profesyonelleri
Dünyada yaklaşık 65 milyon sağlık profesyoneli var Türkiye’de yaklaşık 700 bin… DSÖ sağlık mesleklerini 29 başlıkta topluyor ABD’de 200’ü aşkın sağlık mesleği var Türkiye’de isim varyasyonlarıyla beraber 56 sağlık mesleği var (Tıpta uzmanlıklar ve üst-uzmanlıklar hariç)

22 Sağlık İşgücünü Etkileyen 8 Eğilim
Epidemiyoloji Demografi Sistemler Kültür Küreselleşme Teknoloji Hakkaniyetsizlik Pazar ilişkileri

23 Hizmet veriş kültürü Changes needed: Yeni değerler
Yeni değerlerin filizlenmesi Okullar Hastaneler Hizmet bazlı Kurumlaşmış Hiyerarşi yoğ. yüksek Yapılandırılmış Homojen İş doyumsuzluğu Zevksiz Yeni değerler Hizmete odaklı Kurumsallaşmamış Hiyerarşi yoğunluğu düşük Esnek, değişime açık Teknoloji Yeni beceriler İş dünyası Changes needed: Public understanding and expectation Legal framework Financing system Provider expectations Funded and deployed public system

24 Teşekkür… Haydar Sur Sunumu


"“Sağlık Yönetiminde Gelecek”" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları