Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

2–12–12–1 Yaklaşımlar İletişim Hasta Memnuniyeti “Sağlık Yönetiminde Gelecek” Sağlık Hizmetleri 21. Yüzyılda Gelinen Nokta Prof. Dr. Haydar SUR.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "2–12–12–1 Yaklaşımlar İletişim Hasta Memnuniyeti “Sağlık Yönetiminde Gelecek” Sağlık Hizmetleri 21. Yüzyılda Gelinen Nokta Prof. Dr. Haydar SUR."— Sunum transkripti:

1 2–12–12–1 Yaklaşımlar İletişim Hasta Memnuniyeti “Sağlık Yönetiminde Gelecek” Sağlık Hizmetleri 21. Yüzyılda Gelinen Nokta Prof. Dr. Haydar SUR

2 21. Yüzyılda SAĞLIK YÖNETİMİ Bugün gelinen nokta… Haydar Sur Antalya Şubat 2011

3 Sağlık Eşi bulunmaz bir “cevher”Eşi bulunmaz bir “cevher” Yeri başka bir cevherle doldurulamazYeri başka bir cevherle doldurulamaz Statik bir varlık değil, dinamikStatik bir varlık değil, dinamik Geliştirilebilir ve korunabilir (GELİŞTİRİLMELİ VE KORUNMALI)Geliştirilebilir ve korunabilir (GELİŞTİRİLMELİ VE KORUNMALI) Bunu yapabilmek için sağlığın sahibinin katılımı şartBunu yapabilmek için sağlığın sahibinin katılımı şart Kimse kimsenin sağlığını kendisi kadar koruyamaz (sağlık profesyonelleri bile)Kimse kimsenin sağlığını kendisi kadar koruyamaz (sağlık profesyonelleri bile) Haydar Sur Antalya Şubat 2011

4 Sağlık ve Sağlık Hizmeti kavramlarında kayma Eski  Babacan Paydaşlık  Bireysel hizmet Takım yaklaşımı  Müdahale Önleme  Klinik hizmet Klinik hizmet + eğitim / sosyal misyonlar  HastaneEvde bakım vb.  Elitler öncelikli Hakkaniyet Yeni Haydar Sur Antalya Şubat 2011

5 Bütün sağlık sistemlerinin ve hizmetlerinin 4 temel ilkesi 1. etkililik (kanıta dayalı tıp) 2. verimlilik (sağlık ekonomisi) 3. hakkaniyet (temel/sağlık hukuku) 4. insaniyet (hizmet kalitesi) Haydar Sur Sunumu

6 21. Yüzyılın Altı Hedefi Güvenli. Hastalara zarar vermemeGüvenli. Hastalara zarar vermeme Etkili. (yanlış, eksik, fazla kullanımın önüne geçme)Etkili. (yanlış, eksik, fazla kullanımın önüne geçme) Hasta Odaklı. Her türlü klinik kararlarda hastanın bundan ne gibi yarar sağlayacağını, onun değer ve inançlarına uygunluğu ve insana saygıyı ihmal etmedenHasta Odaklı. Her türlü klinik kararlarda hastanın bundan ne gibi yarar sağlayacağını, onun değer ve inançlarına uygunluğu ve insana saygıyı ihmal etmeden

7 Haydar Sur Sunumu Zamanında. Gecikmiş hizmet hizmet değildirZamanında. Gecikmiş hizmet hizmet değildir Verimli. Zayilerin önüne geçme (cihaz, malzeme, işgücü ve enerji)Verimli. Zayilerin önüne geçme (cihaz, malzeme, işgücü ve enerji) Hakkaniyetli. Hizmetin miktarı, kapsamı ve kalitesi değişik katmanlarda farklılaşmamalı (coğrafi bölge, cinsiyet, din, yaş vb.)Hakkaniyetli. Hizmetin miktarı, kapsamı ve kalitesi değişik katmanlarda farklılaşmamalı (coğrafi bölge, cinsiyet, din, yaş vb.)

8 Haydar Sur Sunumu

9 Sağlık hizmetlerinin genel özellikleri o Olmazsa olmaz o Ertelenemez o Devletin tamamen çekilmesi mümkün değil o Devletin herşeyi yapması mümkün değil o Kamu özel işbirliği kaçınılamaz o Pahalıdır o Yüksek düzeyde mesleki bilgi ve beceri ister o Yüksek düzeyde teknoloji kullanır o Sadece hekimlik ve hemşirelik değil o Toplumların duyarlılık alanlarından biridir Haydar Sur Sunumu

10 Haydar Sur Antalya Şubat 2011

11 Haydar Sur Sunumu

12

13 Haydar Sur Antalya Şubat 2011 Hasta Odaklılığın Alanları

14 Şikayet yönetimi Kalitenin sürekli iyileştirilmesi Araştırma Geliştirme Kanıta dayalı hizmet Risk Yönetimi Hesap verebilirlik Denetim Performans yönetimi Liderlik Standart koyma Hasta odaklılık Bilgi sistemleri geliştirme Sürekli mesleki gelişim Klinik mükemmellik İletişim Yeni kavram ve yaklaşımlar her yanı sardı… Sağlık Okuryazarlığı Akreditasyon Öğrenen Örgüt Maliyet Etkililik Hastalık Yönetimi Haydar Sur Sunumu

15 Sağlıkta ve hizmetlerde değişim Sa ğ l ı k sistemlerinde.. dolay ı s ı yla hizmetlerinde.. büyük de ğ i ş imler ya ş an ı yor Bu rüzgara kap ı lmam ış ülke yok NİÇİN? Haydar Sur Sunumu

16 Gerekçeler o Sağlık teknolojileri çok hızlı gelişiyor/yenileniyor o Sağlık hizmetlerinin yoğunluğu; buna bağlı olarak hizmetlerin maliyetleri artıyor o Nüfus yaşlanıyor o Toplumların sosyal yapıları değişiyor o Sağlık bilişimi olanakları artıyor o Maliyetlerin farkına varılıyor ve ince ayarlamalarla verimlilik çalışmaları yapılıyor Haydar Sur Sunumu

17 Tıbbi Hizmet Değişimine Etkenler o Bilimsel gelişme ve yeni teknoloji o Kronik hastalıkların görülmesinde artış o Klinik bakım ve tedavi hizmetinde takım çalışmasının zorunlu hale gelmesi o Yasal ve diğer mevzuat düzenlemeleri o Mesleki yetersizlikler (kalite ve kantite) o Toplumun beklentilerindeki artış o Tüketici haklarındaki gelişmelerin hasta davranışını ve sağlık hizmetlerini etkisi altına alması Haydar Sur Sunumu

18 (1) Ulusal Sosyokültürel, Ekonomik, Demografik ve Çevresel Ölçütler Sağlık Politikası Geliştirilmesi Sağlık hizmeti sunumu Sağlık hizmeti talebi (2) Girdi Ölçütleri (3) Süreç Ölçütleri (4) Çıktı Ölçütleri (5) Akıbet Ölçütleri Kaynaklar Faaliyetler & Yönetim Kalitesi Ürünler & Hizmetler ( a) Etki Ölçütleri Davranışlarda değişim Sağlık düzeyinde değişim ( b) Kalıcı etki Ölçütleri Sağlık Sistemi Çevre

19 Yeni Üniversalizm Eğer herkese hizmet vereceksek, o zaman her hizmeti sunmaktan vazgeçeceğiz Çünkü ihtiyaçlar sonsuz kaynaklar kısıtlı

20 Sosyal Yardımlaşma gençten yaşlıya, zenginden yoksula, sağlıklıdan hastaya, erkekten kadına, bireylerden ailelere doğru yönlenmiş olmaktadır.

21 Sağlık profesyonelleri Dünyada yaklaşık 65 milyon sağlık profesyoneli var Türkiye’de yaklaşık 700 bin… DSÖ sağlık mesleklerini 29 başlıkta topluyor ABD’de 200’ü aşkın sağlık mesleği var Türkiye’de isim varyasyonlarıyla beraber 56 sağlık mesleği var (Tıpta uzmanlıklar ve üst-uzmanlıklar hariç)

22 Sağlık İşgücünü Etkileyen 8 Eğilim Demografi Kültür Teknoloji Pazar ilişkileri Sistemler Küreselleşme Hakkaniyetsizlik Epidemiyoloji

23 Hizmet veriş kültürü Yeni değerler Hizmete odaklı Kurumsallaşmamış Hiyerarşi yoğunluğu düşük Esnek, değişime açık Teknoloji Yeni beceriler İş dünyası Hastaneler Hizmet bazlı Kurumlaşmış Hiyerarşi yoğ. yüksek Yapılandırılmış Homojen İş doyumsuzluğu Zevksiz Okullar  Yeni değerlerin filizlenmesi

24 Te ş ekkür… Haydar Sur Sunumu


"2–12–12–1 Yaklaşımlar İletişim Hasta Memnuniyeti “Sağlık Yönetiminde Gelecek” Sağlık Hizmetleri 21. Yüzyılda Gelinen Nokta Prof. Dr. Haydar SUR." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları