Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadın Doğum Hekimi Gözüyle Sperm Parametreleri

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadın Doğum Hekimi Gözüyle Sperm Parametreleri"— Sunum transkripti:

1 Kadın Doğum Hekimi Gözüyle Sperm Parametreleri
Prof. Dr. Tayfun Alper Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

2 Sunum planı Tıbbın değişkenliği Erkek faktörü hakkında
neleri bilemediğimiz? sadece neleri bilebildiğimiz? Semen parametreleri (WHO 2010) Semen parametreleri: Fertiliteyi öngörebiliyor mu? Biz inanıyor muyuz? Nasıl inanabiliriz?

3

4 Sunum planı Tıbbın değişkenliği Erkek faktörü hakkında
neleri bilemediğimiz?

5 İNFERTİLİTE Erkek spermatogenez Kadın ductus ejakülasyon yeterli volüm

6 yeterli sayı normal motilite fertilizasyon nükleer dekondansasyon
zona pellucida binding akrozom reaksiyonu kapasitasyon tubalar… uterus… servikal mukus… normal morfoloji normal motilite yeterli sayı

7

8

9

10 Erkek yeterli sayı normal motilite spermatogenez fertilizasyon ductus
nükleer dekondansasyon zona pellucida binding ejakülasyon akrozom reaksiyonu yeterli volüm kapasitasyon tubalar… uterus… servikal mukus… normal morfoloji normal motilite yeterli sayı

11 Erkek yeterli sayı normal motilite spermatogenez fertilizasyon ductus
nükleer dekondansasyon zona pellucida binding ejakülasyon akrozom reaksiyonu yeterli volüm kapasitasyon tubalar… uterus… servikal mukus… normal morfoloji normal motilite yeterli sayı

12 Sunum planı Tıbbın değişkenliği Erkek faktörü hakkında
neleri bilemediğimiz? sadece neleri bilebildiğimiz? Semen parametreleri (WHO 2010)

13

14

15

16 Volüm 2-6 ml (2-7 günlük abstinansı takiben)‏ Aspermia
Hipospermia: <0,5 mL Hiperspermia: >6 mL Tüm semenin toplanamaması Hipogonadizm Retrograd ejakülasyon Alt genital traktüsün obstrüksiyonu Uzun abstinans dönemi Aksesuvar seks glandlarından aşırı salgı

17 Konsantrasyon Azoospermi Oligozoospermi (oligospermi)‏
<15 milyon/mL (WHO 2011)‏

18 Motilite Hızlı progresif (Grade A) > %32
Total progresif (Grade A+B) > %40 Erkek aksesuvar seks glandlarının hastalıklarına bağlı olarak sekresyonun bozulması

19 Morfoloji Normal ? Postkoital testteki servikal mukusta veya zona pellusida yüzeyindekilerse > % 30 (WHO 1999)‏ İdeal morfolojik katı kriterlere uymaksa ilk tanımlanma > % 14, daha sonra > % 4 WHO 2010 > % 4

20

21 pH ≥ 7,2 Ejakülasyondan sonra zaman arttıkça pH artmaya eğilimlidir
Değişiklikler genellikle prostat veya seminal veziküllerin inflamasyonuna bağlıdır

22 Peroksidaz pozitif lökositler <1x106/ml
non-sperm hücreler epitel hücreleri immatür germ hücreleri (testis hasarı) siliyer kümeler (efferent duktusların hasarı) lökositler (aksesuvar glandların inflamasyonu) “round cells” germ hücreleri lökositler

23 Anti sperm antikorları
direkt araştırma MAR test (partikülere bağlı motil spermatozoa) < % 50 Immunobead test

24 Biyokimyasal inceleme
Seminal çinko ≥ 2,4 µmol/ejakülat Prostatın sekretuvar kapasitesi Seminal fruktoz ≥ 13 µmol/ejakülat Seminal veziküllerin sekretuvar kapasitesi Seminal nötral glukozidaz ≥ 20 mU/ejakülat Epididimlerin sekretuvar kapasitesi

25 Sunum planı Tıbbın değişkenliği Erkek faktörü hakkında
neleri bilemediğimiz? sadece neleri bilebildiğimiz? Semen parametreleri (WHO 2010) Semen parametreleri: Fertiliteyi öngörebiliyor mu?

26 soru “fertil”lere benzemek mi?
“fertilite”yi öngörmek mi?

27

28

29

30 Anormal % 23 (% 95 CI %20–26) Normal % 24 (95% CI %21–27)

31

32

33

34 Bir yıl içinde gebelik şansı:
=0,77^((-0,36*A) + (-0,13*B) + (-0,07*C) + (-0,25*D)) A- semen volümü B- sperm konsantrasyonu C- sperm motilitesi D- sperm morfolojisi

35 Sunum planı Tıbbın değişkenliği Erkek faktörü hakkında
neleri bilemediğimiz? sadece neleri bilebildiğimiz? Semen parametreleri (WHO 2010) Semen parametreleri: Fertiliteyi öngörebiliyor mu? Biz inanıyor muyuz? Nasıl inanabiliriz?

36

37 Sonuçlar Erkek faktörü hakkında Semen parametreleri Nasıl öngörebilir?
bildiklerimiz arttıkça bilemediklerimiz artıyor “bilebildiklerimiz”le bugünkü tıbbı uygulamaktayız Semen parametreleri Fertiliteyi öngörmez Nasıl öngörebilir? WHO 2010 da tanımlanan prensiplere uygun tetkik yapılırsa inanabiliriz.

38 “EN OIDA OTI OUDEN OIDA”

39 “EN OIDA OTI OUDEN OIDA”
“Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir.” Sokrates

40 “EN OIDA OTI OUDEN OIDA”
Teşekkürler


"Kadın Doğum Hekimi Gözüyle Sperm Parametreleri" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları