Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kadın Doğum Hekimi Gözüyle Sperm Parametreleri Prof. Dr. Tayfun Alper Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kadın Doğum Hekimi Gözüyle Sperm Parametreleri Prof. Dr. Tayfun Alper Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun."— Sunum transkripti:

1 Kadın Doğum Hekimi Gözüyle Sperm Parametreleri Prof. Dr. Tayfun Alper Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun

2 Sunum planı Tıbbın değişkenliği Erkek faktörü hakkında –neleri bilemediğimiz? –sadece neleri bilebildiğimiz? Semen parametreleri (WHO 2010) Semen parametreleri: –Fertiliteyi öngörebiliyor mu? –Biz inanıyor muyuz? –Nasıl inanabiliriz?

3

4 Sunum planı Tıbbın değişkenliği Erkek faktörü hakkında –neleri bilemediğimiz?

5 İNFERTİLİTE ductus ejakülasyon yeterli volüm spermatogenez Kadın Erkek

6 yeterli sayı normal motilite normal morfoloji servikal mukus… uterus… tubalar… kapasitasyon akrozom reaksiyonu zona pellucida binding nükleer dekondansasyon fertilizasyon

7

8

9

10 yeterli sayı normal motilite normal morfoloji servikal mukus… uterus… tubalar… kapasitasyon akrozom reaksiyonu zona pellucida binding nükleer dekondansasyon fertilizasyon ductus ejakülasyon spermatogenez Erkek yeterli volüm

11 yeterli sayı normal motilite normal morfoloji servikal mukus… uterus… tubalar… kapasitasyon akrozom reaksiyonu zona pellucida binding nükleer dekondansasyon fertilizasyon ductus ejakülasyon spermatogenez Erkek yeterli volüm

12 Sunum planı Tıbbın değişkenliği Erkek faktörü hakkında –neleri bilemediğimiz? –sadece neleri bilebildiğimiz? Semen parametreleri (WHO 2010)

13

14

15

16 2-6 ml (2-7 günlük abstinansı takiben)‏ –Aspermia –Hipospermia: <0,5 mL –Hiperspermia: >6 mL Volüm Tüm semenin toplanamaması Hipogonadizm Retrograd ejakülasyon Alt genital traktüsün obstrüksiyonu Uzun abstinans dönemi Aksesuvar seks glandlarından aşırı salgı

17 Azoospermi Oligozoospermi (oligospermi)‏ <15 milyon/mL (WHO 2011)‏ Konsantrasyon

18 Hızlı progresif (Grade A) > %32 Total progresif (Grade A+B) > %40 –Erkek aksesuvar seks glandlarının hastalıklarına bağlı olarak sekresyonun bozulması Motilite

19 –Postkoital testteki servikal mukusta veya zona pellusida yüzeyindekilerse > % 30 (WHO 1999)‏ –İdeal morfolojik katı kriterlere uymaksa ilk tanımlanma > % 14, daha sonra > % 4 –WHO 2010 > % 4 Normal ? Morfoloji

20

21 pH ≥ 7,2 Ejakülasyondan sonra zaman arttıkça pH artmaya eğilimlidir Değişiklikler genellikle prostat veya seminal veziküllerin inflamasyonuna bağlıdır

22 Peroksidaz pozitif lökositler <1x10 6 /ml non-sperm hücreler –epitel hücreleri –immatür germ hücreleri (testis hasarı) –siliyer kümeler (efferent duktusların hasarı) –lökositler (aksesuvar glandların inflamasyonu) “round cells” –germ hücreleri –lökositler

23 direkt araştırma –MAR test (partikülere bağlı motil spermatozoa) < % 50 –Immunobead test (partikülere bağlı motil spermatozoa) < % 50 Anti sperm antikorları

24 Biyokimyasal inceleme Seminal çinko ≥ 2,4 µmol/ejakülat –Prostatın sekretuvar kapasitesi Seminal fruktoz ≥ 13 µmol/ejakülat –Seminal veziküllerin sekretuvar kapasitesi Seminal nötral glukozidaz ≥ 20 mU/ejakülat –Epididimlerin sekretuvar kapasitesi

25 Sunum planı Tıbbın değişkenliği Erkek faktörü hakkında –neleri bilemediğimiz? –sadece neleri bilebildiğimiz? Semen parametreleri (WHO 2010) Semen parametreleri: –Fertiliteyi öngörebiliyor mu?

26 “fertilite”yi öngörmek mi? soru “fertil”lere benzemek mi?

27

28

29

30 Normal % 24 –(95% CI %21–27) Anormal % 23 –(% 95 CI %20–26)

31

32

33

34 Bir yıl içinde gebelik şansı: =0,77^((-0,36*A) + (-0,13*B) + (-0,07*C) + (-0,25*D)) A- semen volümü B- sperm konsantrasyonu C- sperm motilitesi D- sperm morfolojisi

35 Sunum planı Tıbbın değişkenliği Erkek faktörü hakkında –neleri bilemediğimiz? –sadece neleri bilebildiğimiz? Semen parametreleri (WHO 2010) Semen parametreleri: –Fertiliteyi öngörebiliyor mu? –Biz inanıyor muyuz? –Nasıl inanabiliriz?

36

37 Sonuçlar Erkek faktörü hakkında –bildiklerimiz arttıkça bilemediklerimiz artıyor –“bilebildiklerimiz”le bugünkü tıbbı uygulamaktayız Semen parametreleri –Fertiliteyi öngörmez Nasıl öngörebilir? –WHO 2010 da tanımlanan prensiplere uygun tetkik yapılırsa inanabiliriz.

38 “EN OIDA OTI OUDEN OIDA”

39 “Bildiğim tek şey, hiçbir şey bilmediğimdir.” Sokrates “EN OIDA OTI OUDEN OIDA”

40 Teşekkürler “EN OIDA OTI OUDEN OIDA”


"Kadın Doğum Hekimi Gözüyle Sperm Parametreleri Prof. Dr. Tayfun Alper Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları