Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Akut Gastroenteritler Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 2006 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Akut Gastroenteritler Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 2006 2006."— Sunum transkripti:

1 Akut Gastroenteritler Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 2006 2006

2 Diyare (İshal, sürgün, amel) Pediatride en sık rastlanan yakınmalardan biri ! Dışkılama sıklığında artma Dışkı kıvamında azalma

3 Diyare (İshal, sürgün, amel) Günde bir kez 1-2 litre dışkılama DİYARE Günde 3 kez kıvamlı dışkılama NORMAL

4 Diyare ve Dışkı Volümleri  Normal dışkı volümü İnfant5-10 gr/kg Erişkin100 gr/G  Diyarede volüm İnfant > 10 gr/kg/G Çocuk > 200 gr/G

5 Diyare  Çok önemli bir halk sağlığı sorunu…  Hospitalize edilen çocukların %10’u  Tüm dünyada yılda 5 - 18 milyon çocuk diyareden ölüyor !!!

6 Diyareden Çocuklar Neden Ölür ???????

7 Diyareden Çocuklar Neden Ölür ? Diyare Etkeni Öldürücü Değildir… Diyare Sonucu Gelişen Dehidratasyon Öldürücüdür

8 Dehidratasyon Derecelemesi  HafifAğırlıkta % 3-5 kayıp Susuzluk hissi Mukozaların kuruması Göz yaşının azalması Konsantre idrar Nabızda %10-15 artma

9 Dehidratasyon Derecelemesi  OrtaAğırlıkta % 5-10 kayıp  Göz altlarının çökmesi  Fontanel çöküklüğü  Turgor bozulması

10 Dehidratasyon Derecelemesi Ağır Dehidratasyon  Ağırlıkta %10 kayıp Dehidratasyon pilisi varlığı  Ağırlıkta %15 kayıp Hipovolemik şok

11 Akut Dehidratasyon >%10 Dehidratasyon Pilisi

12

13

14 Diyarede Sorumlu Mekanizmalar  OSMOTİK  Sekretuvar  Motilite bzk.  İnflamasyon

15 Diyarede Sorumlu Mekanizmalar  OSMOTİK  Süt çocuğu diyaresi  En sık karşılaşılan  Sekretuvar  Gıda zehirlenmesi  Kolera  Kronik Diyare (Osm+Sekretuvar)

16 Diyarede Sorumlu Mekanizmalar  Motilite bozukluğu  Hipomotilite  Bakteriyel aşırı çoğalma  İnflamasyon  Crohn hast. Kolitis ülseroza  Dizanteriler (enterokolit)

17 İnce Barsak Epiteli

18 Villus – Mikrovillus Etkinliği Erişkinde barsak uzunluğu 9 -10 m. Barsak yüzeyi İki futbol sahası kadar…!!!

19 Enterositler Kriptik Enterositler geçirgenlik Villöz Enterositler

20 Enterosit Görevleri Villöz enterositler  Sindirim  Emilim Kriptik enterositler  Na + emilimi  Cl - sekresyonu  Su sekresyonu  Lümende izotonisite

21

22 Normal İnce Barsak Parmaksı Çıkıntılar Normal Villuslar

23 Su ve Elektrolitlerin Emilimi

24 Vücutta Günlük Su Hareketi İB’dan emilen KB’dan emilen

25 Normal ve Hastalıklı İB

26 Villöz enterositler  Sindirim  Emilim Ozmotik Diyare Kriptik enterositler  Na + emilimi  Cl - sekresyonu  Su sekresyonu Sekretuvar Diyare

27 Villöz enterositler  Sindirim  Emilim Ozmotik Diyare Kriptik enterositler  Na + emilimi  Cl - sekresyonu  Su sekresyonu Sekretuvar Diyare

28 Ozmotik Diyare  KH sindirim ve emilim bzk.  Sindirilemeyen laktoz  Lümende artmış ozmotik yük  Su - elektrolit malabsorpsiyonu

29 Ozmotik Diyare  Emilmeyen şeker kolona ulaşır  Bakterilerce parçalanır  Laktik, asetik, bütirik asit vb.  Bol sulu – Asidik dışkı (pH<5.5)  Ekşi kokulu dışkılama  Fışkırır tarzda  Fermentasyon diyaresi……………

30 Ozmotik Diyare ve YOĞURT Benzerliği  Emilmeyen süt şekeri kolonda bakterilerce yıkılır  Fermentasyon diyaresi……………  Süt yoğurt mayası (bakteri)ile fermente edilir.  YOĞURT

31 Dışkıda şeker varlığı Fehling deneyi Tıpkı idrar gibi !!!

32 Diyarenin Lokalizasyonu İnce Barsak Kökenli Diyare Enterosit Yıkımı Enterit Akut Gastroenterit

33  Bol miktarda  Sulu  Gürültülü – fışkırır tarzda  Asidik  Ekşi kokulu  İntertrigo (pişik) varlığı

34 Akut Gastroenterit Virüsler İnce Bağırsağı Sever… Rotavirus Partikülü

35 Enterosit İçinde Viral Partiküller

36 Akut Gastroenterit Osmotik Diyare Fermentasyon diyaresi Viral Diyare Süt Çocuğu Diyaresi

37 Diyarenin Lokalizasyonu Kalın Barsak Kökenli Diyare Kolonosit Yıkımı Kolit Akut Enterokolit

38 BakterilerveAmipler Kalın Bağırsağı Sever…  Bakteriler invazyon gösterir  Kanlı, mukuslu  Az miktarda  Sık Sık  20-25 kez/gün  Tenezm (+)

39 İnvaziv Bakteriler  Hedef organ: Distal ileum - kolon  Histoloji : Mukozal ülserasyon LP’da inflamatuvar yanıt LP’da inflamatuvar yanıt  Salmonella  Shigella  Enteroinvaziv E.Coli  Kamfilobakter  Yersinia

40 E.Coli AGE  Mikrofloranın en önemli kısmı  İntestinal patojen E.Coli tipleri Enteropatojenik (EPEC) Enteropatojenik (EPEC) Enterotoksijenik (ETEC) Enterotoksijenik (ETEC) Enteroinvaziv (EIEC) Enteroinvaziv (EIEC) Enterohemorajik(EHEC) Enterohemorajik(EHEC) Enteroaggretiv (EAggEC) Enteroaggretiv (EAggEC) Diffüz adeziv (DAEC) Diffüz adeziv (DAEC)

41 Bakteriyel AGE’de Patogenez Enteroinvaziv Enteroadeziv Sitotoksik Toksijenik (kolera) cAMP Na+ Cl-

42 Diyarede Dışkı İncelemesi  pH (normal pH: 6-8)  İndirgen şeker (Fehling testi)  Dışkıda gizli kan  Mikroskopi (eritrosit, lökosit)  Dışkı Kültürü  Dışkıda Parazit (entemoeba histolitica)

43 Diyarede Dışkı İncelemesi Bol sulu Ekşi kokulu Kan içermeyen diyarede (viral diyare) DIŞKI KÜLTÜRÜ ALINMAZ

44 Diyarede Dışkı İncelemesi Az miktarda Kanlı, mukuslu diyarede (enterokolit) DIŞKI KÜLTÜRÜ ALINIR Dışkıda Amip Aranır…

45 Gıda Zehirlenmesinde Patogenez  Her türlü iyi pişmemiş etli gıdalar  Sporların - toksinlerin eliminasyonu yetersiz  Enterotoksijenik  sekretuvar diyare  Adenilat siklaz aktivasyonu  Bol sulu diyare - kusma - karın ağrısı

46 Gıda Zehirlenmesinde Etkenler Bakteriyel (%80)  Klostridium perfringens  Stafilokokus aureus  Bacillus sereus  Salmonella  Klostridium botulinum  ETEC  Aeromonas


"Akut Gastroenteritler Prof. Dr. Sema AYDOĞDU EgeÜTF Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 2006 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları