Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YENİ ÖĞRETİM SİSTEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YENİ ÖĞRETİM SİSTEMİ."— Sunum transkripti:

1 YENİ ÖĞRETİM SİSTEMİ

2 Öğretmen çocuklara bir test verir. En sevdiğiniz şey nedir. Diye sorar
Öğretmen çocuklara bir test verir. En sevdiğiniz şey nedir? Diye sorar. Cevap öğretmene göre kitap olacaktır. Çocuk kitabı işaretler ama yanına da kurşun kalemle “kedim” yazar.

3 Neden Yeni Bir Müfredat?
Mevcut Sistemin, ezberci günlük hayattan kopuk ve öğretmen merkezli olması

4 Temel Hedef iyi birey iyi insan iyi vatandaş İyi tüketici İyi üretici
Dünya ile rekabet edebilen bireyler YETİŞTİRMEK.

5 YENİ ÖĞRETİM SİSTEMİNİN DAYANDIĞI ESASLAR
YAPILANDIRICI ÖĞRENCİ MERKEZLİ ÇOKLU ZEKÂ KURAMI MATEMATİKSEL SOSYAL GÖRSEL MÜZİKSEL İÇSEL DOĞAYA DÖNÜK SÖZEL KİNESTETİK

6 Öğrenme-Öğretme Durumları; (1)
Çocuğun öğrenmeye heveslenmesi ancak araştırma arzusu ve doğal merakının uyarılmasıyla mümkündür. Öğrenme, öğretmenin ya da öğrencinin dersi anlatması yerine, öğrenci merkezli etkinliklerde, öğrencinin aktif rol almasıyla oluşur. Öğrenilenlerin farklı ortamlara aktarılması, etkin ve yaratıcı bir yorumla kullanılması asıl amaçtır.

7 Öğrenme-Öğretme Durumları; (2)
Çocuğun yakın çevresi içerisinde yaşanan sorunlar, hayat biçimi, ekonomik etkinlikler, coğrafi faktörler öğrenme için temel içeriktir. Öğrencilerin işbirliği yapmaları teşvik edilmelidir. Okul sadece dört duvar değil, tüm çevredir. Eğitim, kitap dışı kaynaklara yönlendirilmelidir. Öğrencilerin okullarında ve bulundukları yörede çeşitli toplumsal hizmetler sunmasını destekler.

8 Ölçme ve Değerlendirme
Bilgi ve becerilerin değerlendirilmesinde çoktan seçmeli, boşluk doldurma, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu sorulardan oluşan testlerin kullanılmasının yanında, süreci değerlendirmeye yönelik olarak gözlem formları, görüşmeler, kendini değerlendirme ölçekleri, çalışma dosyaları vb. araç ve yöntemler kullanılmaktadır .

9 Değerlendirmeyi, öğrenmenin ayrılmaz bir parçası olarak görür.
Sadece öğrenme ürününü değil, öğrenme sürecini de değerlendirir. Uygun ölçme ve değerlendirme yöntemleri ile çocuğun gelişimini de izler. Ölçme değerlendirme sistemi, okulun tüm fonksiyonlarını izler ve gelişimini yönlendirir. Disiplin ve kurallara uymanın öğrencinin kendi yararı için olduğunu kabul eder, ve bu nedenle bu görevi öğrencilerin üstlenmesini bekler. Klâsik ölçme ve değerlendirmenin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerini teşvik eder.

10 İlk okuma-yazma öğretimine bitişik eğik yazı ile başlanacaktır.
Yeni programda dilbilgisi yok Bu yöntem öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varmasını sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin dil gelişimine (doğru telâffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme, kelimeleri doğru yazma vb.) katkıda bulunmaktadır. Ses Temelli Cümle Yöntemine göre ilk okuma-yazma öğretimi yapılacak

11 Ses Temelli Cümle Yönteminin Özellikleri
Türkçe’de her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçe’nin ses yapısına uygundur. İlk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır.

12 Ses Temelli Cümle Yönteminin Aşamaları
Hazırlık İlk okuma-yazmaya başlama ve ilerleme Okur-yazarlığa ulaşma

13 Hazırlık Genel Hazırlık Okumaya Hazırlık Yazmaya Hazırlık
Öğrencileri farklı yönlerden (sağlık, sosyal uyum, temel alışkanlıklar...) tanımak Okumaya Hazırlık Kısa öyküler okuma, kitap kullanımı, görselleri anlattırma, Yazmaya Hazırlık Karalamalar yapma, boyama, resim yapma...

14 İLK OKUMAYA HAZIRLIK Oturma Kitap tutma ve açma Görsel okuma
Okumaya özendirme

15 YAZMAYA HAZIRLIK El(parmak) hareketleri Boyama Kalem tutma
Serbest çizgi çalışmaları

16 İlk okuma-yazmaya başlama ve ilerleme
Sesi Hissetme ve Tanıma Drama, şarkı, tekerleme, şiir vb. ile tanıtılacak sesi anlamlı hale getirme. Ön bilgilerini harekete geçirme. Sesin geçtiği kelimelere örnekler bulma. Sesin hangi görselde yer aldığını farketme... Sesi Okuma ve Yazma Sesin nasıl yazıldığını gösterme, okuma. Çizgisiz kağıtlara, satır çizgilerine yazma. Hece, kelime, cümle ve metin oluşturma Seslerden heceler ve kelimeler üretme; okuma ve yazma.

17 EĞİK ÇİZGİ ÇALIŞMALARI

18 SESİ HİSSETME VE SESİ OKUMA
Kısa öyküler anlatma, tekerleme yada şarkı söyleme vb. ses hissettirilir. Bu sesin hangi öğrenci,hayvan, bitki adında bulunduğu sorulabilir. Öğretmen sesin yazılışını göstermeli, öğrencilerden defalarca havada tahtada yazmaları istenmeli.

19 Sesler alfabedeki sıralarına göre değil ses gruplarının düzenlenmesinde, harflerin yazım kolaylığı ve anlamlı hece (kelime) üretmedeki işlekliği dikkate alınmalıdır. E, L, A, T İ, N, O, R, M U, K, I, Y, S, D Ö, B, Ü, Ş, Z, Ç G, C, P, H Ğ, V, F, J 1. Grup : e, l, a, t 2. Grup : i, n, o, r, m 3. Grup : u, k, ı, y, s, d 4. Grup : ö, b, ü, ş, z, ç 5. Grup : g, c, p, h 6. Grup : ğ, v, f, j

20 Bitişik yazıda “F, N, P, V, T ” harfleri yazılış özelliği bakımından kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz. Büyük harf yazıldıktan sonra kalem kaldırılır. Örnek : Fatma, Nevin, Papatya, Vatan, Temel Bitişik yazı büyük harfleri ile kelime yazılırken harfler birleştirilmez

21 Heceler Kelimeler ve Cümleler Oluşturma
Verilen ilk iki sesin ardından bu seslerden hecelere ulaşılmalıdır. Verilen her yeni ses, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli yeni heceler ve kelimeler oluşturulmalıdır Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulmalıdır

22 “ e ” Sesi Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle “e” sesi hissettirilmelidir. Öğretmenin söylediği kelimelerden, öğrencilerin “e” sesinin olduğu kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir. Örneğin; öğretmen “erik, etek, fare, kale, Emel, Ece, Elif vb.”

23 “e” sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır

24 “ l ” Sesi Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle “ l ” sesi hissettirilmelidir. Örneğin; “kol, gül, bal, zil, elma, kelebek, gelin, kale, limon, lale vb.

25 Önce “e ” ve ardından “ l ” sesleri yan yana getirilerek birlikte okunu
el l

26 Öğrencilerin Çalışmaları Görsel ve İşitsel Sunu

27 Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri
İlk okuma-yazma öğrenmeye başlayan öğrencilerin, kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri gözlenmektedir. Kesintisiz olması, soldan sağa yazı yönünü destekler. Akıcı ve süreklilik ifadeye yansımakta, düşüncelerin ve dolayısıyla konuşma ve yazmanın sürekliliğini desteklemektedir. Bitişik eğik yazı geri dönüşlere izin vermemektedir. Bu durum yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağlamaktadır.

28 Bitişik eğik yazı alışkanlığı farklı karakterde yazılmış metinleri okumada bir problem çıkarmamaktadır. Öğrenciler bitişik yazı harflerini yazmakta bir sorunla karşılaşmamakta, bu yazıdan zevk almaktadırlar. Dik temel harflerin ardından bitişik eğik yazı harfleri ile yazmaya başlayan öğrenciler bitişik eğik yazıya geçişte güçlük çekmektedirler. Öğrencilerin estetik bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

29 YENİ ÖĞRETİM SİSTEMİ İLE İLGİLİ ANLATILACAK ÇOK ŞEY VAR ANCAK SABRINIZI ZORLAMAK İSTEMİYORUM. EN İYİSİ BAZI ŞEYLERİ YAŞAYARAK GÖRMEK OLACAK. TEŞEKKÜRLER…


"YENİ ÖĞRETİM SİSTEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları