Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Şenol Sait SARI Türkçe Öğretmeni. NOKTA (. )  1. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.  2. Kısaltmalarda kullanılır.  3. Rakamlardan sonra derece ifadesinde.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Şenol Sait SARI Türkçe Öğretmeni. NOKTA (. )  1. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.  2. Kısaltmalarda kullanılır.  3. Rakamlardan sonra derece ifadesinde."— Sunum transkripti:

1 Şenol Sait SARI Türkçe Öğretmeni

2 NOKTA (. )  1. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.  2. Kısaltmalarda kullanılır.  3. Rakamlardan sonra derece ifadesinde kullanılır.  4. Tarih ve saatlerde kullanılır.

3 VİRGÜL (, )  1. Aynı türde veya görevdeki kelimeler arasında kullanılır.  2. Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır.  3. Cümlede vurgulanmak istenen sözcükten sonra konur.  4. Ara sözlerin başına ve sonuna konur.

4  5. Cümlede anlam karışıklığını önlemek için kullanılır. ( İhtiyar, doktora doğru yürüdü. )  6. Kabul ve red bildiren kelimelerden sonra konur.  7. Hitaplardan sonra kullanılır.  8. Yer adlarını tarihlerden ayırmada kullanılır.

5 NOKTALI VİRGÜL ( ; )  1. Kendi içinde bağımsız fakat birbirine bağlı cümleleri ayırmada kullanılır.  2. Bağımsız cümleleri neden- sonuç, zıtlık gibi özelliklerle bağlayan “ama, fakat, çünkü” gibi bağlaçlardan önce konur.

6 İKİ NOKTA ( : )  1. Örnek verilecek cümlelerde örnekten önce konur.  2. Sonunda açıklama yapılacak cümlelerde kullanılır.  3. Karşılıklı konuşmalarda konuşanı belirtmek için konur.

7 ÜÇ NOKTA ( … )  1. Çeşitli sebeplerle tamamlanmamış cümlelerden sonra konur.  2. Kaba ve argo kelimeler ile söylenmek istenmeyen sözlerden sonra konur.  3. Karşılıklı konuşmalarda susulduğunu göstermek için konur.

8  4. Alıntılarda, alınmayan bölümün yerine konur.  5. Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için konur.

9 KISA ÇİZGİ ( - )  1. Satır sonuna sığmayan heceleri bölmede kullanılır.  2. İki kavramın ortaklığını göstermede “ile”, “arasında” görevinde kullanılır. ( Ankara – İstanbul karayolu )  3. Ara sözlerin başına ve sonuna konur.

10 UZUN ÇİZGİ ( — )  1. Karşılıklı konuşmalarda kullanılır.

11 SORU İŞARETİ ( ? )  1. Soru anlamı taşıyan cümlelerin sonuna konur.  2. Kesin olmayan bilgileri göstermek için yay ayraç içinde kullanılır.  3. Bilinmeyen tarih ve yer adlarının yerine konur.

12 ÜNLEM İŞARETİ ( ! )  1. Duygularımızı coşkulu biçimde ifade eden cümlelerden sonra konur.  2. Hitap, uyarı ve seslenmelerden sonra kullanılır.  3. Alay veya küçümseme anlamı katmak için yay ayraç içinde kullanılır.

13 KESME İŞARETİ ( ’ )  1. Özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmada kullanılır.  2. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada kullanılır.  3. Sayılara getirilen ekleri ayırmada kullanılır.

14  4. Şiirde vezin dolayısıyla düşen sesin yerine konur. ( Karac’oğlan )  5. Harf ve eklere getirilen ekleri ayırmada kullanılır. ( a’dan z’ye )

15 TIRNAK İŞARETİ ( “ ” )  1. Başka bir kişiden veya yazıdan yapılan alıntılar tırnak içinde yazılır.  2. Özellikle vurgulanmak istenen kelimeler ile eser ve yazar adları tırnak içine alınabilir.

16 YAY AYRAÇ ( ( ) )  1. Alıntının veya bir sözün kime ait olduğunu göstermede kullanılır.  2. Tiyatro eserlerinde söz esnasındaki hareketleri göstermede kullanılır.  3. Yabancı bir kelimenin okunuşu veya bir sözcüğün eş anlamlısı ayraç içinde yazılır.

17 “de, da” Bağlacının Yazımı  Cümleden çıkarınca cümlenin yapısı bozulmaz, kelimeden ayrı yazılır. “de, da” Ekinin Yazımı  Cümleden çıkarınca cümlenin yapısı bozulur, kelimeye bitişik yazılır, Kendinden önceki harfle uyum gösterir.

18 “ki” Bağlacının Yazımı  Kelimedir, ayrı yazılır. Birleşik yapılı cümle oluşturur. Bazı kalıplaşmış bağlaçlarda bitişik yazılır. (mademki, halbuki, sanki vb.)  Kişi ve işaret zamirlerinden sonra gelen “ki” ayrı yazılır. (ben ki, durum o ki vb.)

19 “mi” Soru Edatının Yazımı  Kendisinden önceki sözcükten ayrı yazılır ve kalınlık-incelik, düzlük-yuvarlaklık bakımından uyum gösterir.

20 Tarihlerin Yazımı  Gün ve ay adları yanlarında rakam olmadan yazıldığında küçük harfle başlar.  Belirli bir günü bildiren gün ve ay adları büyük harfle başlar. ( 7 Ocak 2012 )

21 İkilemelerin Yazımı  İkilemeleri oluşturan sözcükler her zaman ayrı yazılır ve aralarına hiçbir noktalama işareti konmaz.

22 Sayıların Yazımı  Herhangi bir anlatım türünde kesinlik anlamı önem taşımayan sayılar, yazıyla gösterilir.  Bilimsel konulu yazılarda sayılar rakamla gösterilir.  Çok sıfırlı sayılarda ana sayıdan sonraki basamaklar yazıyla gösterilebilir.

23 Kısaltmaların Yazımı  Tek heceli sözcükler ilk harfleri alınarak kısaltılır. ( zarf z. )  Çok heceli sözcükler genellikle baştan iki ya da üç harf alınarak kısaltılabilir.  Özel kurum veya kuruluş adları ilk harfleri alınarak kısaltılır, aralarına nokta konmaz.

24 Birleşik Sözcüklerin Yazımı  Yardımcı fiille yapılan birleşik eylemlerde ses olayı meydana geliyorsa bitişik, ses olayı olmuyorsa ayrı yazılır. ( kahrol-, hisset-, terk et-, pişman ol- )  İki ya da daha çok sözcükten oluşan yerleşim merkezi adları bitişik yazılır.

25  Tek heceli sözcüklerin başına geldiği birleşik sözcükler bitişik yazılır. ( Akdeniz, ilkbahar vb. )  Sıfat ya da isim tamlaması biçiminde oluşmuş ve öyle kalıplaşmış olan birleşik sözcükler bitişik yazılır. ( Beşevler, Atakule vb. )

26 Büyük Harflerin Yazımı  Tüm özel isimler ( kişi adları, hayvanlara verilen adlar, ulus ve ülke adları, yerleşim yerleri ile cadde ve sokak adları, coğrafi yer ve bölge adları, özel bir isme bağlı yön adları, kurum, kuruluş, makam ve dernek adları, kitap ve dergi adları, gök cisimleri ) büyük harfle başlar.


"Şenol Sait SARI Türkçe Öğretmeni. NOKTA (. )  1. Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.  2. Kısaltmalarda kullanılır.  3. Rakamlardan sonra derece ifadesinde." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları