Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME a. Sesi Hissetme ve Tanıma Sesi hissetme ve tanıma aşaması tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME a. Sesi Hissetme ve Tanıma Sesi hissetme ve tanıma aşaması tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini."— Sunum transkripti:

1

2 İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME

3 a. Sesi Hissetme ve Tanıma Sesi hissetme ve tanıma aşaması tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu aşamada aşağıdaki çalışma ve etkinlikler yapılmalıdır. Sesi hissetme ve tanıma aşaması tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu aşamada aşağıdaki çalışma ve etkinlikler yapılmalıdır.

4 a. Sesi Hissetme ve Tanıma 1-Kısa öyküler anlatma, drama yapma, tekerleme ya da şarkı söyleme gibi etkinliklerle ses hissettirilir. 1-Kısa öyküler anlatma, drama yapma, tekerleme ya da şarkı söyleme gibi etkinliklerle ses hissettirilir.

5 a. Sesi Hissetme ve Tanıma 2-Sesin geçtiği kelimelere örnekler buldurulur. Örneğin tanıtılan sesin hangi öğrencilerin adında bulunduğu, hangi bitki, hayvan veya eşya adında olduğu sorulabilir. 2-Sesin geçtiği kelimelere örnekler buldurulur. Örneğin tanıtılan sesin hangi öğrencilerin adında bulunduğu, hangi bitki, hayvan veya eşya adında olduğu sorulabilir. 3-(Bu kelimeler söylenirken ilgili ses vurgulanır. Öğrenciler örnekler vermeye özendirilir.) 3-(Bu kelimeler söylenirken ilgili ses vurgulanır. Öğrenciler örnekler vermeye özendirilir.)

6 a. Sesi Hissetme ve Tanıma 4-Görsellerden yararlanılarak sesi ayırt etme çalışmaları yapılır (Sesin bulunduğu ve bulunmadığı kelimelerin resimleri gösterilerek bu kelimelerde ilgili sesin geçip geçmediğini belirlemeleri istenir). 4-Görsellerden yararlanılarak sesi ayırt etme çalışmaları yapılır (Sesin bulunduğu ve bulunmadığı kelimelerin resimleri gösterilerek bu kelimelerde ilgili sesin geçip geçmediğini belirlemeleri istenir).

7 B-Sesi Okuma ve Yazma Sesin yazıdaki sembolü olan harf aşağıdaki sıraya göre yazılmalı ve okunmalıdır. Sesin yazıdaki sembolü olan harf aşağıdaki sıraya göre yazılmalı ve okunmalıdır. 1-Öğretmen tahtada bu harfin nasıl yazıldığını göstermeli ve öğrencilerle birlikte okumalıdır. 1-Öğretmen tahtada bu harfin nasıl yazıldığını göstermeli ve öğrencilerle birlikte okumalıdır.

8 Sesi Okuma ve Yazma 2-Alıştırma kitabındaki büyükçe çizilmiş harfin üzerinden öğrenciler ok yönünde defalarca giderek harfin yazılışına hazırlanmalıdır. 2-Alıştırma kitabındaki büyükçe çizilmiş harfin üzerinden öğrenciler ok yönünde defalarca giderek harfin yazılışına hazırlanmalıdır.

9 Sesi Okuma ve Yazma 3-Öğrencilerin, satır aralıklarına (dört çizgi üç aralık) yazılmış harf örneklerinin üstünden kalemleriyle gitmeleri sağlanmalıdır. 3-Öğrencilerin, satır aralıklarına (dört çizgi üç aralık) yazılmış harf örneklerinin üstünden kalemleriyle gitmeleri sağlanmalıdır.

10 Sesi Okuma ve Yazma Dört çizgi üç aralıktan oluşan satır aralarına öğrenciler harfleri yazmalı; ne yazdıkları sorularak harfin doğru yazımı ve seslendirilmesine özen gösterilmelidir. Dört çizgi üç aralıktan oluşan satır aralarına öğrenciler harfleri yazmalı; ne yazdıkları sorularak harfin doğru yazımı ve seslendirilmesine özen gösterilmelidir.

11 Sesi Okuma ve Yazma Yazılması zor olan (a, A, k, y, g, G, f, ) harflerinden önce, bu harflerin yazımına yönelik hazırlayıcı çizgi çalışmaları yapılabilir. Yazılması zor olan (a, A, k, y, g, G, f, ) harflerinden önce, bu harflerin yazımına yönelik hazırlayıcı çizgi çalışmaları yapılabilir.

12 Ses Grupları Tablosu Sesler alfabedeki sıralarına göre değil aşağıda verilen sıraya göre ele alınmalıdır. Ayrıca, gruplardaki seslerin yerleri değiştirilerek farklı gruplamalar da yapılabilir. Ses gruplarının düzenlenmesinde, harflerin yazım kolaylığı ve anlamlı hece (kelime) üretmedeki işlekliği dikkate alınmalıdır. Sesler alfabedeki sıralarına göre değil aşağıda verilen sıraya göre ele alınmalıdır. Ayrıca, gruplardaki seslerin yerleri değiştirilerek farklı gruplamalar da yapılabilir. Ses gruplarının düzenlenmesinde, harflerin yazım kolaylığı ve anlamlı hece (kelime) üretmedeki işlekliği dikkate alınmalıdır.1 E, L, A, T İ, N, O, R, M U, K, I, Y, S, D Ö, B, Ü, Ş, Z, Ç G, C, P, H Ğ, V, F, J 1. Grup : e, l, a, t 2. Grup : i, n, o, r, m 3. Grup : u, k, ı, y, s, d 4. Grup : ö, b, ü, ş, z, ç 5. Grup : g, c, p, h 6. Grup : ğ, v, f, j

13 Ses Grupları Tablosu 1. Büyük Harfler 1. Büyük Harfler Büyük harfler verilirken oluşturulan kelime ve cümlelerden yararlanılabilir. Bunun için özel adların yazım kuralından, cümleye büyük harfle başlama kuralından hareket edilebilir Büyük harfler verilirken oluşturulan kelime ve cümlelerden yararlanılabilir. Bunun için özel adların yazım kuralından, cümleye büyük harfle başlama kuralından hareket edilebilir

14 Ses Grupları Tablosu Örneğin “ela” kelimesi üretildiğinde bu kelimenin farklı anlamları üzerinde durularak insan adı olan “Ela” kelimesinin yazım şekli gösterilmelidir. Elde edilen büyük harfin yazım şekli üzerinde durulmalıdır. Örneğin “ela” kelimesi üretildiğinde bu kelimenin farklı anlamları üzerinde durularak insan adı olan “Ela” kelimesinin yazım şekli gösterilmelidir. Elde edilen büyük harfin yazım şekli üzerinde durulmalıdır.

15 Ses Grupları Tablosu Bitişik yazıda C,Ç,I,İ,J,O,Ö,P,S,Ş,U,Ü,V,Z harflerinin büyük ve küçükleri benzerdir. Bitişik yazıda C,Ç,I,İ,J,O,Ö,P,S,Ş,U,Ü,V,Z harflerinin büyük ve küçükleri benzerdir.

16 Ses Grupları Tablosu Bitişik eğik yazıda, harfler üstten bağlanır ve harflerin noktaları ve noktalama işaretleri kelime yazımı bittikten sonra konur. Bitişik eğik yazıda, harfler üstten bağlanır ve harflerin noktaları ve noktalama işaretleri kelime yazımı bittikten sonra konur.

17 Ses Grupları Tablosu Bitişik yazıda “F, N, P, V, T ” harfleri yazılış özelliği bakımından kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz. Büyük harf yazıldıktan sonra kalem kaldırılır. Bitişik yazıda “F, N, P, V, T ” harfleri yazılış özelliği bakımından kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz. Büyük harf yazıldıktan sonra kalem kaldırılır. Örnek : Fatma, Nevin, Papatya, Vatan, Temel Örnek : Fatma, Nevin, Papatya, Vatan, Temel

18 Ses Grupları Tablosu Bitişik yazı büyük harfleri ile kelime yazılırken harfler birleştirilmez. Bitişik yazı büyük harfleri ile kelime yazılırken harfler birleştirilmez. Örnek : A N K A R A Örnek : A N K A R A

19 Ses Grupları Tablosu 2. Rakamlar 2. Rakamlar Rakamlar Matematik Dersi programının gerektirdiği zamanda verilmelidir. Ancak rakamların yazılışları ses öğretimi tamamlandıktan sonra gösterilmelidir. Rakamlar Matematik Dersi programının gerektirdiği zamanda verilmelidir. Ancak rakamların yazılışları ses öğretimi tamamlandıktan sonra gösterilmelidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

20 C-Heceler Kelimeler ve Cümleler Oluşturma İlk okuma-yazma öğretiminin en önemli aşaması heceler üretme; hecelerden kelimeler, kelimelerden de cümleler oluşturmadır. Bu aşamada aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır. İlk okuma-yazma öğretiminin en önemli aşaması heceler üretme; hecelerden kelimeler, kelimelerden de cümleler oluşturmadır. Bu aşamada aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır. 1-Verilen ilk iki sesin ardından bu seslerden hecelere ulaşılmalıdır. 1-Verilen ilk iki sesin ardından bu seslerden hecelere ulaşılmalıdır. 2-Elde edilen hecelerle okuma ve yazma çalışmaları yapılmalıdır. 2-Elde edilen hecelerle okuma ve yazma çalışmaları yapılmalıdır.

21 Heceler Kelimeler ve Cümleler Oluşturma 3-Verilen her yeni ses, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli yeni heceler ve kelimeler oluşturulmalıdır. 3-Verilen her yeni ses, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli yeni heceler ve kelimeler oluşturulmalıdır.

22 Heceler Kelimeler ve Cümleler Oluşturma 4-Her ses grubu tamamlandıktan sonra yapılan çalışmalar gözden geçirilmeli ve değerlendirilmelidir. Bir sonraki ses grubuna geçişte öğrencilerin daha önce verilenleri öğrenmiş olmalarına dikkat edilmelidir. 4-Her ses grubu tamamlandıktan sonra yapılan çalışmalar gözden geçirilmeli ve değerlendirilmelidir. Bir sonraki ses grubuna geçişte öğrencilerin daha önce verilenleri öğrenmiş olmalarına dikkat edilmelidir.

23 Heceler Kelimeler ve Cümleler Oluşturma 5-Sesler verildikçe üretilen heceler artacak bunlara bağlı olarak kelime ve cümle oluşturma süreci de kolaylaşacaktır. Bu süreçte elde edilen kelimelerden özel ad olanlar ile cümle başlarının yazımında büyük harf yazımı ve kullanımı eş zamanlı olarak verilmelidir. 5-Sesler verildikçe üretilen heceler artacak bunlara bağlı olarak kelime ve cümle oluşturma süreci de kolaylaşacaktır. Bu süreçte elde edilen kelimelerden özel ad olanlar ile cümle başlarının yazımında büyük harf yazımı ve kullanımı eş zamanlı olarak verilmelidir.

24 Heceler Kelimeler ve Cümleler Oluşturma 6-Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulmalıdır. 6-Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulmalıdır. 7-Öğrenciler, kelime ve cümle oluşturmaya özendirilmelidir. Oluşturulan kelime ve cümleler okunmalı, yazılmalıdır. 7-Öğrenciler, kelime ve cümle oluşturmaya özendirilmelidir. Oluşturulan kelime ve cümleler okunmalı, yazılmalıdır.

25 d-Metin Oluşturma Öğrenilen kelimelerden, yeni cümleler, cümlelerden yararlanılarak metin oluşturulmalıdır. Metin yazdırılırken doğru yazma ve yazı estetiğine özen gösterilmelidir. Öğrenilen kelimelerden, yeni cümleler, cümlelerden yararlanılarak metin oluşturulmalıdır. Metin yazdırılırken doğru yazma ve yazı estetiğine özen gösterilmelidir.

26 d-Metin Oluşturma Öğrenciler yazılarını dört çizgi üç aralıktan oluşan satır çizgilerine yazmalıdırlar. Ayrıca kendi oluşturdukları farklı metinleri okumaları teşvik edilmelidir. Öğrenciler yazılarını dört çizgi üç aralıktan oluşan satır çizgilerine yazmalıdırlar. Ayrıca kendi oluşturdukları farklı metinleri okumaları teşvik edilmelidir.

27 4-Okur Yazarlığa Ulaşma Bu aşama ilk okuma-yazma öğretim sürecinin son aşamasıdır. Serbest okuma-yazma aşaması da denilmektedir. Bu aşamada öğrencilerin şiirleri, tekerlemeleri, hikâyeleri ve okuma kaynaklarından seçtikleri metinleri sınıftaki arkadaşlarına okumaları sağlanmalıdır. Bu aşama ilk okuma-yazma öğretim sürecinin son aşamasıdır. Serbest okuma-yazma aşaması da denilmektedir. Bu aşamada öğrencilerin şiirleri, tekerlemeleri, hikâyeleri ve okuma kaynaklarından seçtikleri metinleri sınıftaki arkadaşlarına okumaları sağlanmalıdır.

28 4-Okur Yazarlığa Ulaşma Ayrıca kendilerini yazılı olarak ifade etmeleri ve yazılanları okuyarak paylaşmaları sağlanmalıdır. Yazılarını tek çizgili defter satırı üzerinde yazmalıdırlar. Ayrıca kendilerini yazılı olarak ifade etmeleri ve yazılanları okuyarak paylaşmaları sağlanmalıdır. Yazılarını tek çizgili defter satırı üzerinde yazmalıdırlar.

29 5.Uygulamalar“ e ” Sesi a-Sesi Hissetme ve Tanıma Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır: Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır:

30 5-Uygulamalar“ e ” Sesi a-Sesi Hissetme ve Tanıma Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle “e” sesi hissettirilmelidir. Örneğin: Bebeğini uyutmaya çalışan bir anne canlandırılabilir. Annenin bu sırada söylediği “eee….eee….” sesi çıkarılır. Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle “e” sesi hissettirilmelidir. Örneğin: Bebeğini uyutmaya çalışan bir anne canlandırılabilir. Annenin bu sırada söylediği “eee….eee….” sesi çıkarılır.

31 5-Uygulamalar“ e ” Sesi a-Sesi Hissetme ve Tanıma Öğretmenin söylediği kelimelerden, öğrencilerin “e” sesinin olduğu kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir. Öğretmenin söylediği kelimelerden, öğrencilerin “e” sesinin olduğu kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir. Örneğin; öğretmen “erik, etek, fare, kale, Emel, Ece, Elif vb.” Örneğin; öğretmen “erik, etek, fare, kale, Emel, Ece, Elif vb.”

32 5-Uygulamalar“ e ” Sesi a-Sesi Hissetme ve Tanıma “e” sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır. “e” sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır. Adlarında “e” sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız Adlarında “e” sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız

33 5-Uygulamalar“ e ” Sesi a-Sesi Hissetme ve Tanıma Değerlendirme: Değerlendirme: İçinde “ e “ sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kağıdı düzenlenmelidir. Öğrencilerden “ e “ sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir. İçinde “ e “ sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kağıdı düzenlenmelidir. Öğrencilerden “ e “ sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir.

34 Uygulamalar b. Sesi Okuma ve Yazma Bu aşamada tanıtılacak sesin sembolü olan harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır: Bu aşamada tanıtılacak sesin sembolü olan harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır: e Öğrencilerin harfin yazılış yönüne dikkat ederek üzerinden defalarca gitmelerini sağlayınız. Bunu yaparken keçeli kalem, boya kalemi vb. kalın uçlu kalemler kullanılabilir. Öğrencilerin harfin yazılış yönüne dikkat ederek üzerinden defalarca gitmelerini sağlayınız. Bunu yaparken keçeli kalem, boya kalemi vb. kalın uçlu kalemler kullanılabilir.

35 Uygulamalar b. Sesi Okuma ve Yazma e Tanıtılan sesin sembolünü (harf) satır aralığına yazdırınız ve okutturunuz. eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee

36 Uygulamalar b. Sesi Okuma ve Yazma Değerlendirme: Tanıtılan “ e “ sesini bir dizi sembol içinden seçmelerini sağlayınız. Değerlendirme: Tanıtılan “ e “ sesini bir dizi sembol içinden seçmelerini sağlayınız. e * + e + * e * + e + * * + * + * * + * + * e * + e + * * + * + * e

37 Uygulamalar “ l ” Sesi a. Sesi Hissetme ve Tanıma Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır: Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır:

38 Uygulamalar “ l ” Sesi a. Sesi Hissetme ve Tanıma Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle “ l ” sesi hissettirilmelidir. Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle “ l ” sesi hissettirilmelidir. Örneğin: Örneğin: Öğrencilerin bildiği bir şarkının melodisini “lal la lal la lal...” şeklinde söyleyebilirsiniz. Öğrencilerin bildiği bir şarkının melodisini “lal la lal la lal...” şeklinde söyleyebilirsiniz.

39 Uygulamalar “ l ” Sesi a. Sesi Hissetme ve Tanıma –Öğretmenin söylediği kelimelerden, öğrencilerin “ l ” sesinin geçtiği kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir. Sessiz harflerin tanıtılmasında kelimelerde harfin aşamalı olarak sonda, ortada ve başta olduğu örnekler seçilmelidir. Örneğin; “kol, gül, bal, zil, elma, kelebek, gelin, kale, limon, lale vb.” Örneğin; “kol, gül, bal, zil, elma, kelebek, gelin, kale, limon, lale vb.”

40 Uygulamalar “ l ” Sesi a. Sesi Hissetme ve Tanıma “ l ” sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır. “ l ” sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır. Adlarında “l ” sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız. Adlarında “l ” sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız.

41 Uygulamalar “ l ” Sesi a. Sesi Hissetme ve Tanıma Değerlendirme: İçinde “l “ sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kâğıdı düzenlenmelidir. Öğrencilerden “l “ sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir. Değerlendirme: İçinde “l “ sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kâğıdı düzenlenmelidir. Öğrencilerden “l “ sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir.

42 Uygulamalar “ l ” Sesi b. Sesi Okuma ve Yazma Bu aşamada harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır: Bu aşamada harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır: l Harfin yazılış yönüne dikkat ederek üzerinden defalarca gitmelerini sağlayınız. Bunu yaparken keçeli kalem, boya kalemi vb. kalın uçlu kalemler kullanılabilir.

43 Uygulamalar “ l ” Sesi b. Sesi Okuma ve Yazma llllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllll llllllllll llllllllll lllllllll lllllllll

44 Uygulamalar “ l ” Sesi c. Sesten Hece ve Kelime Oluşturma e e el el l l Önce “e ” ve ardından “ l ” sesleri yan yana getirilerek birlikte okunur. Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır. Önce “e ” ve ardından “ l ” sesleri yan yana getirilerek birlikte okunur. Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır.

45 Uygulamalar “ l ” Sesi c. Sesten Hece ve Kelime Oluşturma “ e “ sesi tahtaya yazılarak öğrencilerden okumaları istenir. Harfi defterlerine yazmaları istenir. “ e “ sesi tahtaya yazılarak öğrencilerden okumaları istenir. Harfi defterlerine yazmaları istenir.

46 Uygulamalar “ l ” Sesi c. Sesten Hece ve Kelime Oluşturma “ l ” sesi tahtada yazılarak birkaç defa öğrencilere okutulur. Öğretmen, doğru seslendirme yapılabilmesi için örnek seslendirme yapmalıdır. “ l ” sesi tahtada yazılarak birkaç defa öğrencilere okutulur. Öğretmen, doğru seslendirme yapılabilmesi için örnek seslendirme yapmalıdır.

47 Uygulamalar “ l ” Sesi c. Sesten Hece ve Kelime Oluşturma “ e ” ve “ l ” sesi yan yana getirilerek her ikisinin birlikte nasıl okunabileceği sorulur. “ e ” ve “ l ” sesi yan yana getirilerek her ikisinin birlikte nasıl okunabileceği sorulur. Öğrencilerin cevapları dikkate alınarak “el ” okunur ve yazılır. Öğretmen okumanın doğruluğunu kontrol etmeli, kendisi örnek okumalar yapmalıdır. Öğrencilerin cevapları dikkate alınarak “el ” okunur ve yazılır. Öğretmen okumanın doğruluğunu kontrol etmeli, kendisi örnek okumalar yapmalıdır.

48 el el el el el el. l.l.l el el el el el el. l.l.l el el el e. e. e. e. el el el e. e. e. e. el el el el el el el el Değerlendirme: Oluşturulan kelimeyi öğrencilere yazdırınız ve okutunuz. Değerlendirme: Oluşturulan kelimeyi öğrencilere yazdırınız ve okutunuz.

49 1. Kelime Üretme Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamaya yönelik etkinliklerin ardından aşağıdaki uygulama sırası izlenerek açık heceye ulaşılmalıdır. Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamaya yönelik etkinliklerin ardından aşağıdaki uygulama sırası izlenerek açık heceye ulaşılmalıdır. el el e ele

50 1. Kelime Üretme Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır: Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır: 1-“ el ” kelimesi gösterilerek öğrencilerden okumaları istenir. 1-“ el ” kelimesi gösterilerek öğrencilerden okumaları istenir. 2-“ e ” sesi gösterilerek okumaları istenir. 2-“ e ” sesi gösterilerek okumaları istenir.

51 1. Kelime Üretme 3-Önce “ el ” sonra “ e ” sesi aralarında boşluk bırakılmaksızın yazılarak oluşan yeni kelimenin nasıl okunabileceği sorulur. 3-Önce “ el ” sonra “ e ” sesi aralarında boşluk bırakılmaksızın yazılarak oluşan yeni kelimenin nasıl okunabileceği sorulur.

52 1. Kelime Üretme 4-Öğrencilerin okuma denemelerinin ardından doğru okumayı yaparak tekrarlamaları istenir. “ el ” kelimesine “ e ” sesi eklenerek oluşturulan yeni kelime hecelemeden okunmalıdır. 4-Öğrencilerin okuma denemelerinin ardından doğru okumayı yaparak tekrarlamaları istenir. “ el ” kelimesine “ e ” sesi eklenerek oluşturulan yeni kelime hecelemeden okunmalıdır.

53 1. Kelime Üretme “ ele ” kelimesi birkaç defa okunarak yazılır. “ ele ” kelimesi birkaç defa okunarak yazılır. Elde edilen kelimelerden yararlanarak cümle oluşturulabilir ve okutturulabilir. Cümleler oluşturulurken görsellerden yararlanılmalıdır. Elde edilen kelimelerden yararlanarak cümle oluşturulabilir ve okutturulabilir. Cümleler oluşturulurken görsellerden yararlanılmalıdır.

54 1. Kelime Üretme Örneğin: Örneğin: Öğrencilerinizden bunlara farklı isimler vermelerini isteyiniz. Öğrencilerinizden bunlara farklı isimler vermelerini isteyiniz. Cümlenin anlamlı hale getirilmesinde şarkı, tekerleme ve görseller kullanılmalıdır. Cümlenin anlamlı hale getirilmesinde şarkı, tekerleme ve görseller kullanılmalıdır. El ele tutuşan çocukların resmi yapılabilir. El ele tutuşan çocukların resmi yapılabilir. “El ele, el ele verin çocuklar “ şarkısı söylenebilir. “El ele, el ele verin çocuklar “ şarkısı söylenebilir. Değerlendirme: Öğrencilere “ ele “ kelimesini yazdırınız ve okutunuz. Değerlendirme: Öğrencilere “ ele “ kelimesini yazdırınız ve okutunuz.

55 2. Açık Heceye Ulaşma “ ele ” kelimesinden yararlanarak le hecesine ulaşmak için aşağıdaki sıra takip edilmelidir. “ ele ” kelimesinden yararlanarak le hecesine ulaşmak için aşağıdaki sıra takip edilmelidir. 1-“ ele ” kelimesini tahtaya yazınız. Öğrencilerinizin de defterlerine yazmalarını isteyiniz. 1-“ ele ” kelimesini tahtaya yazınız. Öğrencilerinizin de defterlerine yazmalarını isteyiniz. 2-“ ele ” kelimesini okumalarını isteyiniz. 2-“ ele ” kelimesini okumalarını isteyiniz.

56 2. Açık Heceye Ulaşma 2. Açık Heceye Ulaşma 3-“ ele ” kelimesinde heceler vurgulu okunarak öğrencilerin bu heceleri hissetmelerini sağlayınız. 3-“ ele ” kelimesinde heceler vurgulu okunarak öğrencilerin bu heceleri hissetmelerini sağlayınız. 4-“ ele ” kelimesinde “ e “ açıkta kalacak şekilde “ le ” hecesinin üstü kapatılarak okumalarını isteyiniz. 4-“ ele ” kelimesinde “ e “ açıkta kalacak şekilde “ le ” hecesinin üstü kapatılarak okumalarını isteyiniz.

57 2. Açık Heceye Ulaşma 5-“ ele ” kelimesinde “ e ” nin üstünü kapatarak “ le ” hecesinin nasıl okunabileceğini sorunuz. Okuma denemelerinin ardından sizden sonra tekrar etmelerini isteyerek “ le ” hecesini birlikte okuyunuz 5-“ ele ” kelimesinde “ e ” nin üstünü kapatarak “ le ” hecesinin nasıl okunabileceğini sorunuz. Okuma denemelerinin ardından sizden sonra tekrar etmelerini isteyerek “ le ” hecesini birlikte okuyunuz

58 2. Açık Heceye Ulaşma Farklı metinlerde bu hecenin geçtiği yerleri belirlemelerini, göstermelerini ve okumalarını isteyiniz. Farklı metinlerde bu hecenin geçtiği yerleri belirlemelerini, göstermelerini ve okumalarını isteyiniz. “ el ” ve “ le ” hecelerini karıştırmamaları için aşağıdaki çalışmaları yaptırınız. “ el ” ve “ le ” hecelerini karıştırmamaları için aşağıdaki çalışmaları yaptırınız.

59 2. Açık Heceye Ulaşma –Karışık olarak verilen heceleri okumaları, –Söylenilen heceyi göstermeleri, –Söylenen heceleri yazmaları –Farklı metinlerde bu heceleri bulup okumaları sağlanabilir.

60 3. Metin oluşturma: Elde edilen kelimelerden yararlanarak cümle, cümlelerden metin oluşturunuz. Üretilenleri okumalarını ve yazmalarını sağlayınız. Elde edilen kelimelerden yararlanarak cümle, cümlelerden metin oluşturunuz. Üretilenleri okumalarını ve yazmalarını sağlayınız.

61 4. Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma 4. Hece, Kelime ve Cümle OluşturmaSesHeceOluşturma Hece ve ses kaynaştırma Kelime Oluşturma Cümle Oluşturma Metin Oluşturma “e ” “l ” “a ” “t ” e el ella al alla at atte et ett el e = ele el ele e, le le al a = ala al ala a, la la at a = ata at ata a, ta ta et e= ete et ete e, te te ele Not: Büyük harfler özel adlarla birlikte verilmelidir. ela, Ela, E, e at ata, Ata A, a atla Cümleler oluştururken öğrencilerinizin adlarından yararlanabilirsiniz. el ele. el ele. Görsellerden yararlanabilirsiniz. Ela al. Ela at. Tahmin yaptırabilirsiniz. Ela ………atla.

62 4. Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma 4. Hece, Kelime ve Cümle OluşturmaSesHeceOluşturma Hece ve ses kaynaştırma Kelime Oluşturma Cümle Oluşturma Metin Oluşturma “i ” “n ” i il ille en enna an anni in inn il i = ili il ili i li li en e = ene en ene e ne ne an a = ana an ana a na na n i = ini in ini i ni ni eli,,ile, ali, Ali A, a etianaanneanlaenlineli tane, taneli, etliteni,elli, Ali ile Ela Ali ile Ela el ele. Ali et al. Ali at al. Anne et al. Ela elli tane al.

63

64


"İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME a. Sesi Hissetme ve Tanıma Sesi hissetme ve tanıma aşaması tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları