Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME"— Sunum transkripti:

1 İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME
HAZIRLAYAN ÖMER ER

2 a. Sesi Hissetme ve Tanıma
Sesi hissetme ve tanıma aşaması tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesini sağlamaya yöneliktir. Bu aşamada aşağıdaki çalışma ve etkinlikler yapılmalıdır.

3 a. Sesi Hissetme ve Tanıma
1-Kısa öyküler anlatma, drama yapma, tekerleme ya da şarkı söyleme gibi etkinliklerle ses hissettirilir.

4 a. Sesi Hissetme ve Tanıma
2-Sesin geçtiği kelimelere örnekler buldurulur. Örneğin tanıtılan sesin hangi öğrencilerin adında bulunduğu, hangi bitki, hayvan veya eşya adında olduğu sorulabilir. 3-(Bu kelimeler söylenirken ilgili ses vurgulanır. Öğrenciler örnekler vermeye özendirilir.)

5 a. Sesi Hissetme ve Tanıma
4-Görsellerden yararlanılarak sesi ayırt etme çalışmaları yapılır (Sesin bulunduğu ve bulunmadığı kelimelerin resimleri gösterilerek bu kelimelerde ilgili sesin geçip geçmediğini belirlemeleri istenir).

6 B-Sesi Okuma ve Yazma Sesin yazıdaki sembolü olan harf aşağıdaki sıraya göre yazılmalı ve okunmalıdır. 1-Öğretmen tahtada bu harfin nasıl yazıldığını göstermeli ve öğrencilerle birlikte okumalıdır.

7 Sesi Okuma ve Yazma 2-Alıştırma kitabındaki büyükçe çizilmiş harfin üzerinden öğrenciler ok yönünde defalarca giderek harfin yazılışına hazırlanmalıdır.

8 Sesi Okuma ve Yazma 3-Öğrencilerin, satır aralıklarına (dört çizgi üç aralık) yazılmış harf örneklerinin üstünden kalemleriyle gitmeleri sağlanmalıdır.

9 Sesi Okuma ve Yazma Dört çizgi üç aralıktan oluşan satır aralarına öğrenciler harfleri yazmalı; ne yazdıkları sorularak harfin doğru yazımı ve seslendirilmesine özen gösterilmelidir.

10 Sesi Okuma ve Yazma Yazılması zor olan (a, A, k, y, g, G, f, ) harflerinden önce, bu harflerin yazımına yönelik hazırlayıcı çizgi çalışmaları yapılabilir.

11 Ses Grupları Tablosu 1 E, L, A, T 1. Grup : e, l, a, t İ, N, O, R, M
Sesler alfabedeki sıralarına göre değil aşağıda verilen sıraya göre ele alınmalıdır. Ayrıca, gruplardaki seslerin yerleri değiştirilerek farklı gruplamalar da yapılabilir. Ses gruplarının düzenlenmesinde, harflerin yazım kolaylığı ve anlamlı hece (kelime) üretmedeki işlekliği dikkate alınmalıdır. 1 E, L, A, T İ, N, O, R, M U, K, I, Y, S, D Ö, B, Ü, Ş, Z, Ç G, C, P, H Ğ, V, F, J 1. Grup : e, l, a, t 2. Grup : i, n, o, r, m 3. Grup : u, k, ı, y, s, d 4. Grup : ö, b, ü, ş, z, ç 5. Grup : g, c, p, h 6. Grup : ğ, v, f, j

12 Ses Grupları Tablosu 1. Büyük Harfler Büyük harfler verilirken oluşturulan kelime ve cümlelerden yararlanılabilir. Bunun için özel adların yazım kuralından, cümleye büyük harfle başlama kuralından hareket edilebilir

13 Ses Grupları Tablosu Örneğin “ela” kelimesi üretildiğinde bu kelimenin farklı anlamları üzerinde durularak insan adı olan “Ela” kelimesinin yazım şekli gösterilmelidir. Elde edilen büyük harfin yazım şekli üzerinde durulmalıdır.

14 Ses Grupları Tablosu Bitişik yazıda C,Ç,I,İ,J,O,Ö,P,S,Ş,U,Ü,V,Z harflerinin büyük ve küçükleri benzerdir.

15 Ses Grupları Tablosu Bitişik eğik yazıda, harfler üstten bağlanır ve harflerin noktaları ve noktalama işaretleri kelime yazımı bittikten sonra konur.

16 Örnek : Fatma, Nevin, Papatya, Vatan, Temel
Ses Grupları Tablosu Bitişik yazıda “F, N, P, V, T ” harfleri yazılış özelliği bakımından kendinden sonra gelen küçük harfle bağlanmaz. Büyük harf yazıldıktan sonra kalem kaldırılır. Örnek : Fatma, Nevin, Papatya, Vatan, Temel

17 Ses Grupları Tablosu Bitişik yazı büyük harfleri ile kelime yazılırken harfler birleştirilmez . Örnek : A N K A R A

18 Ses Grupları Tablosu 2. Rakamlar Rakamlar Matematik Dersi programının gerektirdiği zamanda verilmelidir. Ancak rakamların yazılışları ses öğretimi tamamlandıktan sonra gösterilmelidir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

19 C-Heceler Kelimeler ve Cümleler Oluşturma
İlk okuma-yazma öğretiminin en önemli aşaması heceler üretme; hecelerden kelimeler, kelimelerden de cümleler oluşturmadır. Bu aşamada aşağıdaki çalışmalar yapılmalıdır. 1-Verilen ilk iki sesin ardından bu seslerden hecelere ulaşılmalıdır. 2-Elde edilen hecelerle okuma ve yazma çalışmaları yapılmalıdır.

20 Heceler Kelimeler ve Cümleler Oluşturma
3-Verilen her yeni ses, önceki öğrenilenlerle ilişkilendirilmeli yeni heceler ve kelimeler oluşturulmalıdır.

21 Heceler Kelimeler ve Cümleler Oluşturma
4-Her ses grubu tamamlandıktan sonra yapılan çalışmalar gözden geçirilmeli ve değerlendirilmelidir. Bir sonraki ses grubuna geçişte öğrencilerin daha önce verilenleri öğrenmiş olmalarına dikkat edilmelidir.

22 Heceler Kelimeler ve Cümleler Oluşturma
5-Sesler verildikçe üretilen heceler artacak bunlara bağlı olarak kelime ve cümle oluşturma süreci de kolaylaşacaktır. Bu süreçte elde edilen kelimelerden özel ad olanlar ile cümle başlarının yazımında büyük harf yazımı ve kullanımı eş zamanlı olarak verilmelidir.

23 Heceler Kelimeler ve Cümleler Oluşturma
6-Elde edilen kelime ve cümlelerin anlamları üzerinde durulmalıdır. 7-Öğrenciler, kelime ve cümle oluşturmaya özendirilmelidir. Oluşturulan kelime ve cümleler okunmalı, yazılmalıdır.

24 d-Metin Oluşturma Öğrenilen kelimelerden, yeni cümleler, cümlelerden yararlanılarak metin oluşturulmalıdır. Metin yazdırılırken doğru yazma ve yazı estetiğine özen gösterilmelidir.

25 d-Metin Oluşturma Öğrenciler yazılarını dört çizgi üç aralıktan oluşan satır çizgilerine yazmalıdırlar. Ayrıca kendi oluşturdukları farklı metinleri okumaları teşvik edilmelidir.

26 4-Okur Yazarlığa Ulaşma
Bu aşama ilk okuma-yazma öğretim sürecinin son aşamasıdır. Serbest okuma-yazma aşaması da denilmektedir. Bu aşamada öğrencilerin şiirleri, tekerlemeleri, hikâyeleri ve okuma kaynaklarından seçtikleri metinleri sınıftaki arkadaşlarına okumaları sağlanmalıdır.

27 4-Okur Yazarlığa Ulaşma
Ayrıca kendilerini yazılı olarak ifade etmeleri ve yazılanları okuyarak paylaşmaları sağlanmalıdır. Yazılarını tek çizgili defter satırı üzerinde yazmalıdırlar.

28 Uygulamalar“ e ” Sesi a-Sesi Hissetme ve Tanıma
Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır:

29 5-Uygulamalar“ e ” Sesi a-Sesi Hissetme ve Tanıma
Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle “e” sesi hissettirilmelidir. Örneğin: Bebeğini uyutmaya çalışan bir anne canlandırılabilir. Annenin bu sırada söylediği “eee….eee….” sesi çıkarılır.

30 5-Uygulamalar“ e ” Sesi a-Sesi Hissetme ve Tanıma
Öğretmenin söylediği kelimelerden, öğrencilerin “e” sesinin olduğu kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir. Örneğin; öğretmen “erik, etek, fare, kale, Emel, Ece, Elif vb.”

31 5-Uygulamalar“ e ” Sesi a-Sesi Hissetme ve Tanıma
“e” sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır. Adlarında “e” sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız

32 5-Uygulamalar“ e ” Sesi a-Sesi Hissetme ve Tanıma
Değerlendirme: İçinde “ e “ sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kağıdı düzenlenmelidir. Öğrencilerden “ e “ sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir.

33 Uygulamalar b. Sesi Okuma ve Yazma
Bu aşamada tanıtılacak sesin sembolü olan harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır: e Öğrencilerin harfin yazılış yönüne dikkat ederek üzerinden defalarca gitmelerini sağlayınız. Bunu yaparken keçeli kalem, boya kalemi vb. kalın uçlu kalemler kullanılabilir.

34 Uygulamalar b. Sesi Okuma ve Yazma
Tanıtılan sesin sembolünü (harf) satır aralığına yazdırınız ve okutturunuz. eeeeeeeeeeeeeeeeeee eeeeeeee eeeeeee

35 Uygulamalar b. Sesi Okuma ve Yazma
Değerlendirme: Tanıtılan “ e “ sesini bir dizi sembol içinden seçmelerini sağlayınız. e * + e + * * + * + * e * + e + * * + * + * e

36 Uygulamalar “ l ” Sesi a. Sesi Hissetme ve Tanıma
Bu aşamada tanıtılacak sesin öğrenciler tarafından fark edilmesi sağlanmalıdır. Bunun için tanıtılacak ses ile ilgili aşağıdaki etkinlikler yaptırılmalıdır:

37 Uygulamalar “ l ” Sesi a. Sesi Hissetme ve Tanıma
Canlandırma, tekerleme, şarkı, öykü vb. etkinliklerle “ l ” sesi hissettirilmelidir. Örneğin: Öğrencilerin bildiği bir şarkının melodisini “lal la lal la lal ...” şeklinde söyleyebilirsiniz.

38 Uygulamalar “ l ” Sesi a. Sesi Hissetme ve Tanıma
Öğretmenin söylediği kelimelerden, öğrencilerin “ l ” sesinin geçtiği kelimeleri belirlemeleri ve başka örnekler vermeleri istenmelidir. Sessiz harflerin tanıtılmasında kelimelerde harfin aşamalı olarak sonda, ortada ve başta olduğu örnekler seçilmelidir. Örneğin; “kol, gül, bal, zil, elma, kelebek, gelin, kale, limon, lale vb.”

39 Uygulamalar “ l ” Sesi a. Sesi Hissetme ve Tanıma
“ l ” sesinin olduğu ve olmadığı kelimelerin görsellerini kullanarak öğrencilerin sesi ayırt etmeleri sağlanmalıdır. Adlarında “l ” sesi geçen görsellerin altlarındaki kutuyu boyayınız.

40 Uygulamalar “ l ” Sesi a. Sesi Hissetme ve Tanıma
Değerlendirme: İçinde “l “ sesinin geçtiği ve geçmediği resimlerden oluşan bir çalışma kâğıdı düzenlenmelidir. Öğrencilerden “l “ sesinin geçtiği resimleri belirlemeleri istenir.

41 Uygulamalar “ l ” Sesi b. Sesi Okuma ve Yazma
Bu aşamada harfin yazımı için aşağıdaki işlemler yapılmalıdır: l Harfin yazılış yönüne dikkat ederek üzerinden defalarca gitmelerini sağlayınız. Bunu yaparken keçeli kalem, boya kalemi vb. kalın uçlu kalemler kullanılabilir.

42 Uygulamalar “ l ” Sesi b. Sesi Okuma ve Yazma
llllllllllllllllllllll llllllllll lllllllll

43 Uygulamalar “ l ” Sesi c. Sesten Hece ve Kelime Oluşturma
Önce “e ” ve ardından “ l ” sesleri yan yana getirilerek birlikte okunur. Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır.

44 Uygulamalar “ l ” Sesi c. Sesten Hece ve Kelime Oluşturma
“ e “ sesi tahtaya yazılarak öğrencilerden okumaları istenir. Harfi defterlerine yazmaları istenir.

45 Uygulamalar “ l ” Sesi c. Sesten Hece ve Kelime Oluşturma
“ l ” sesi tahtada yazılarak birkaç defa öğrencilere okutulur. Öğretmen, doğru seslendirme yapılabilmesi için örnek seslendirme yapmalıdır.

46 Uygulamalar “ l ” Sesi c. Sesten Hece ve Kelime Oluşturma
“ e ” ve “ l ” sesi yan yana getirilerek her ikisinin birlikte nasıl okunabileceği sorulur. Öğrencilerin cevapları dikkate alınarak “el ” okunur ve yazılır. Öğretmen okumanın doğruluğunu kontrol etmeli, kendisi örnek okumalar yapmalıdır.

47 el el el el el el .l .l .l el el el e. e. e. e. el el el el Değerlendirme: Oluşturulan kelimeyi öğrencilere yazdırınız ve okutunuz.

48 1. Kelime Üretme Öğrenilenlerin kalıcılığını sağlamaya yönelik etkinliklerin ardından aşağıdaki uygulama sırası izlenerek açık heceye ulaşılmalıdır. el e ele

49 1. Kelime Üretme Bu süreçte şu işlemler yapılmalıdır: 1-“ el ” kelimesi gösterilerek öğrencilerden okumaları istenir. 2-“ e ” sesi gösterilerek okumaları istenir.

50 1. Kelime Üretme 3-Önce “ el ” sonra “ e ” sesi aralarında boşluk bırakılmaksızın yazılarak oluşan yeni kelimenin nasıl okunabileceği sorulur.

51 1. Kelime Üretme 4-Öğrencilerin okuma denemelerinin ardından doğru okumayı yaparak tekrarlamaları istenir. “ el ” kelimesine “ e ” sesi eklenerek oluşturulan yeni kelime hecelemeden okunmalıdır.

52 1. Kelime Üretme “ ele ” kelimesi birkaç defa okunarak yazılır.
Elde edilen kelimelerden yararlanarak cümle oluşturulabilir ve okutturulabilir. Cümleler oluşturulurken görsellerden yararlanılmalıdır.

53 1. Kelime Üretme Örneğin:
Öğrencilerinizden bunlara farklı isimler vermelerini isteyiniz. Cümlenin anlamlı hale getirilmesinde şarkı, tekerleme ve görseller kullanılmalıdır. El ele tutuşan çocukların resmi yapılabilir. “El ele, el ele verin çocuklar “ şarkısı söylenebilir. Değerlendirme: Öğrencilere “ ele “ kelimesini yazdırınız ve okutunuz.

54 2. Açık Heceye Ulaşma “ ele ” kelimesinden yararlanarak le hecesine ulaşmak için aşağıdaki sıra takip edilmelidir. 1-“ ele ” kelimesini tahtaya yazınız. Öğrencilerinizin de defterlerine yazmalarını isteyiniz. 2-“ ele ” kelimesini okumalarını isteyiniz.

55 2. Açık Heceye Ulaşma 3-“ ele ” kelimesinde heceler vurgulu okunarak öğrencilerin bu heceleri hissetmelerini sağlayınız. 4-“ ele ” kelimesinde “ e “ açıkta kalacak şekilde “ le ” hecesinin üstü kapatılarak okumalarını isteyiniz.

56 2. Açık Heceye Ulaşma 5-“ ele ” kelimesinde “ e ” nin üstünü kapatarak “ le ” hecesinin nasıl okunabileceğini sorunuz. Okuma denemelerinin ardından sizden sonra tekrar etmelerini isteyerek “ le ” hecesini birlikte okuyunuz

57 2. Açık Heceye Ulaşma Farklı metinlerde bu hecenin geçtiği yerleri belirlemelerini, göstermelerini ve okumalarını isteyiniz. “ el ” ve “ le ” hecelerini karıştırmamaları için aşağıdaki çalışmaları yaptırınız.

58 2. Açık Heceye Ulaşma Karışık olarak verilen heceleri okumaları,
Söylenilen heceyi göstermeleri, Söylenen heceleri yazmaları Farklı metinlerde bu heceleri bulup okumaları sağlanabilir.

59 3. Metin oluşturma: Elde edilen kelimelerden yararlanarak cümle, cümlelerden metin oluşturunuz. Üretilenleri okumalarını ve yazmalarını sağlayınız.

60 4. Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma
Ses Hece Oluşturma Hece ve ses kaynaştırma Kelime Oluşturma Cümle Oluşturma Metin Oluşturma “e ” “l ” “a ” “t ” e el l a al at t et el e = ele el ele e, le le al a = ala al ala a, la la at a = ata at ata a, ta ta et e= ete et ete e, te te ele Not: Büyük harfler özel adlarla birlikte verilmelidir. ela , Ela, E, e ata, Ata A, a atla Cümleler oluştururken öğrencilerinizin adlarından yararlanabilirsiniz. el ele. Görsellerden yararlanabilirsiniz. Ela al. Ela at. Tahmin yaptırabilirsiniz. Ela ………atla.

61 4. Hece, Kelime ve Cümle Oluşturma
Ses Hece Oluşturma Hece ve ses kaynaştırma Kelime Oluşturma Cümle Oluşturma Metin Oluşturma “i ” “n ” i il l e en n a an in il i = ili il ili i li li en e = ene en ene e ne ne an a = ana an ana a na na n i = ini in ini i ni ni eli,, ile, ali, Ali A, a eti ana anne anla enli neli tane, taneli, etli teni, elli, Ali ile Ela Ali ile Ela el ele. Ali et al. Ali at al. Anne et al. Ela elli tane al.

62 HAZIRLAYAN ÖMER ER

63 İZLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER


"İLK OKUMA-YAZMAYA BAŞLAMA VE İLERLEME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları