Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 1 T. C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı 3.Grup.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 1 T. C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı 3.Grup."— Sunum transkripti:

1 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 1 T. C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı 3.Grup İlköğretim Müfettişliği SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ İLE İLKOKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ KAHRAMANMARAŞ EYLÜL 2005

2 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 2 SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ •Bilinmesi gereken önemli nokta literatürde farklı özellikleri içeren pek çok yöntemin varlığıdır. •‘Öğrencinin ön bilgilerinden hareketle yeni bilgileri yapılandırması” görüşünü temele almıştır. Sesler anlamsız bir şekilde değil; öğrencilerin ön bilgilerini ortaya çıkaracak şekilde düzenlenmiş ve bir sonraki aşamada anlamlı bir bütüne varması amaçlanmıştır.(Yapılandırıcı Yaklaşım)

3 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 3 Ses Temelli Cümle Yönteminin Özellikleri  Türkçede her harf bir sesi karşıladığından bu yöntem Türkçenin ses yapısına uygundur.  İlk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanması, seslerin birleştirilmesi ile anlamlı heceler, kelimeler oluşturulması ve cümlelere ulaşılması öğrencinin bilgileri yapılandırmasını kolaylaştırmaktadır.

4 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 4 SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİ •Bu yöntem öğrencilerin duyduğu ve çıkardığı seslerin bilincine varmasını sağlamaktadır. Böylece öğrencilerin dil gelişimine (doğru telâffuz, akıcılık, sesleri ayırt etme, kelimeleri doğru yazma vb.) katkıda bulunmaktadır.

5 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 5 Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri •İlk okuma-yazma öğrenmeye başlayan öğrencilerin, kalemi ellerine ilk aldıklarında eğik ve dairesel çizgiler çizdikleri gözlenmektedir. •Kesintisiz olması, soldan sağa yazı yönünü destekler. •Akıcı ve süreklilik ifadeye yansımakta, düşüncelerin ve dolayısıyla konuşma ve yazmanın sürekliliğini desteklemektedir.

6 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 6 Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri •Bitişik eğik yazı geri dönüşlere izin vermemektedir. Bu durum yazının akıcı ve doğru yönde gelişimini sağlamaktadır. •Bitişik eğik yazı alışkanlığı farklı karakterde yazılmış metinleri okumada bir problem çıkarmamaktadır. •Öğrencilerin estetik bakış açısı geliştirmelerine yardımcı olmaktadır.

7 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 7 Bitişik Eğik Yazının Gerekçeleri •Öğrenciler bitişik yazı harflerini yazmakta bir sorunla karşılaşmamakta, bu yazıdan zevk almaktadırlar. • Dik temel harflerin ardından bitişik eğik yazı harfleri ile yazmaya başlayan öğrenciler bitişik eğik yazıya geçişte güçlük çekmektedirler.

8 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 8 İlkokuma Yazma Öğretimine Hazırlık, Okul açılmadan önce 1.Öğretmenin hazırlığı 2.Öğrencinin hazırlığı 3.Ailenin hazırlığı

9 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 9 1.Öğretmenin hazırlığı 1.Psikolojik yönden hazırlık 2.İş doyumu sağlayabilmek için her öğretmen kendini başarılı olmaya mecbur hissetmektedir. 3.Mesleki tecrübeleri ve kıdemleri ne olursa olsun ilkokuma yazma öğretimi ile ilgili çeşitli kaygıları vardır.

10 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 10 Öğretmenin hazırlığı 3Kaygılarını yok etmenin yolu başarılı olacağına dair inanç ve benlik algısının yüksek tutulması, 4 Bunun kazanılabilmesi için diğer hazırlıkların yerinde ve zamanında yapılması, çocuk gelişimi ve çağın özellikleri, ilkokuma yazma öğretim sürecini ve uygulamalarını iyi bilmesi gerekir.

11 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 11 Öğretmenin hazırlığı •Mesleki yeterlilik yönünden hazırlık 1.Etkili öğretmen mesleki yeterlilikleri yönünden erişi düzeyi yüksek öğretmendir. 2.İlkokuma yazma ve diğer derslerde uygulayacağı çağdaş öğretim modellerini (Tam öğrenme,çoklu zeka kuramı, yapılandırmacı öğrenme) iyi bilmelidir.

12 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 12 Öğretmenin hazırlığı 3İlkokuma yazma öğretiminde oyun ve eğitici drama tekniklerini uygulamasını beceri haline getirmelidir. 4Yıllık planını zamanında ve kendisi yapmalıdır. 5Etkinliklerini kendisi hazırlamalıdır.

13 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 13 Öğretmenin hazırlığı 6İlkokuma yazma dönemi çocuğun gelişim özelliğini iyi bilmelidir. 7Alanına hakim olmalıdır. 8Derse hazırlığı ve planlarını kendisi hazırlamalıdır. 9Konunun özelliğine göre öğretim stratejilerini,yöntem ve teknikleri doğru seçmelidir.

14 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 14 Öğretmenin hazırlığı 10İletişimi açık seviyeye uygun ve net olmalıdır. 11Sınıf yönetimi becerisi yüksek olmalıdır. 12Öğrencilere eşit ve adil davranmalıdır. 13Unutmamak için verdiği sözleri yazmalıdır. 14Sorunları ne olursa olsun sınıfta olumsuz hava estirmemelidir.

15 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 15 Öğretmenin hazırlığı •Eğitim materyalleri yönümden hazırlık 1.Bilgisayar, VCD, kasetçalar, Flim, CD, kitap, resimli hikaye, resim, grafik, tablo, bilgisayarda hazırlanmış sunular, 2.Okuma yazma öğretiminde ve diğer derslerin öğretiminde kullanılacak çocukların beğendiği şiir, şarkı, türkü, ront, tekerlemeleri öğrenir ve bunlarla ilgili dokümanları toplar.

16 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 16 Ailenin hazırlığı 1.Çocuğunu tanıması ve öğretmeni doğru bilgilendirmesi 2.Çocuğunun okula karşı olumlu tutum geliştirmesi konusunda yardımcı olması, 3.Öğretmenle işbirliğine açık olmalıdır. 4.Çocuğa okula ve öğretmene güvenmeli bu güvenini çocuğa hissettirmelidir. 5.İhtiyaçlarını zamanında ve uygun olanlarından karşılamalıdır.

17 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 17 Öğrencinin hazırlığı •Psikolojik yönden hazırlık 1.Okula kaydolduktan sonra kaygı düzeyi yükselebilir, yetersizlik hissedebilir, öğretmen ve okuldan korkabilir, 2.Velilerin çocuklarına okulu sevdirmek,okula severek gitme azmine kavuşturmak, öğrenmeye isteklendirmek,onu yüreklendirmek gerekir.

18 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 18 Öğrencinin hazırlığı •Fiziksel hazırlık 1.Ailenin çocuğunu tanıması, küçük kaslarının gelişimini bilmesi, el göz uyumu konusunda (Kas koordinasyonu) geliştirici çalışmalar yaptırabilir. 2.Hamur yoğurtma, top atıp tutma, kesme yapıştırma, boya yaptırma gibi çalışmalarına ortam hazırlar ve yardımcı olmalıdır.

19 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 19 İlkokuma Yazma Öğretimine Hazırlık Okul açıldıktan sonra 1.Dinlemeye hazırlık 2.Okumaya hazırlık 3.Yazmaya hazırlık

20 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 20 OKUL AÇILDIKTAN SONRA •Dinlemeye Hazırlık 1.Dinleme kurallarını öğrencilerle belirleyiniz 2.Dinleme eğitimi araç parçaları seviyeye uygun seçilmelidir, 3.Kısa anlaşılması kolay, içinde karşılıklı konuşmaların bulunduğu,metinler canlandırma gibi okunmalıdır.

21 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 21 Dinlemeye Hazırlık 4Dinlenen metinler üzerinde konuşmalarına ve tartışmalarına imkan verilmelidir. 5Dinlemede motivasyonu sağlayıcı açıklamalar yapmalıdır. 6Okuma kesilmemeli, dinlemeyenler beden dili ile uyarılmalıdır. 7Dinleme becerisi kazandırma çalışmaları öğretmenin mesleki erişi düzeyi ile yakından ilgilidir.

22 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 22 Okumaya hazırlık •Öğrenilmiş çaresizlikler keşfedildiğinde kazanılmış umuda çevirmenin yolları aranmalıdır. •Doğru oturuş öğretilmelidir. •Kitap tutma açma öğretilmelidir. •Serbest ifade güçleri desteklenmelidir. •Okumaya özendirilmelidirler.

23 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 23 Görselleri Okuma’ya hazırlık •Gördüğü resimleri tanıma ve diğerlerinden ayırt etme, •Görsellerdeki ayrıntıları anlatma, •Söylenen kelime veya cümleci görselde karşılığını bulma •Sorulan bir soruyu görsele bakarak cevaplama, •Görselden kısa bir hikaye oluşturabilme,

24 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 24 Görselleri Okuma’ya hazırlık •Görselden yararlanılarak oluşturulan hikayedeki kişi,yer ve zaman hakkında konuşturulmalı, •Görselin renklerini ayırabilmesi istenmeli, •Görsel, bir cümle ile özetlenmelidir.

25 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 25 Sınıf Araç Gereçleri Ve Araç Gereçlerini Tanıtma •Sınıftaki tüm araç gereçlerin adı, kullanılış biçimi, ne işe yaradığı, nasıl korunacağı ve temiz tutulması öğretilmeli, •Çantası ve çantasındaki tüm eşyaların kullanılması, ne işe yaradığı, nasıl kullanılacağı, temiz tutulması gerektiği ve nasıl korunacağı öğretilmelidir.

26 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 26 Öğrencileri Tanıma ve Kayıtlara İşleme •Öğrenci ruhsal dosyasına Veya Öğrenci Tanıma defterine •Aile ile ilgili bilgiler, •Öğrencinin okula gelmeden önceki zamanı •Duyu organlarının sağlığı, •Belirgin engelleri, •İlgileri, •Öz bakım becerileri ve problemleri,

27 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 27 Hazırlık Bulunuşluk Düzeyini geliştirme çalışmaları •Yoğurma biçimlendirme çalışmaları, (Plastik hamur, çam macunu, çamurla) •Yırtma, kesme yapıştırma çalışmaları, •Boncuk dizme veya bloklarla kule veya örüntü yapma •El kol ve parmaklarla spor ve eğzesiz yapma

28 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 28 Hazırlık Bulunuşluk Düzeyini geliştirme çalışmaları •Parmakla yazma çalışmaları, •Boyama çalışmaları, •Tebeşir veya tahta kalemi kullandırma,

29 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 29 İlk Okuma-Yazmaya Hazırlık •3-Yazmaya Hazırlık: –Küçük kasları hazırlama •Elma, armut toplma taklidi yapma •Direksiyon çevirme taklidi yapma •Parmak uçları ile koşan at taklidi yapma (yavaş, hızlı, çok hızlı) –Çizgisiz kağıtlar üzerine keçeli kalemlerle, kalın uçlu boya kalemleriyle çizdirebilirsiniz. •Çizgi çalışmaları sırasında kalem tutuşlarını gözleyiniz. •Kalem tutma –Karalamalar yapma •Çember çizme

30 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 30 •Tekerlek yapma •Kuş yuvası yapma •Labirent bulmacada yolu çizerek takip etme –Geniş satır aralıklarına veya çizgisiz kağıtlara bu çizgileri çizdirebilirsiniz. Bu çizgileri çok fazla yinelemeyiniz. İki sayfa tutacak biçimde bu çalışmalara yer ayırabi- •Lirsiniz. •Düzenli çizgiler çizme •Yılan kıvrımını çizme •Yanyana tepeler çizme •Deniz dalgası çizme

31 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 31 Yazmaya Hazırlık •Yazma eylemi hem bilişsel hem de devinsel (Psikomotor) beceri geliştirme düzeyine ile yakından ilgilidir, •Öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeylerinin biri birinden farklı olması doğaldır, •Okul öncesi, anne babanın bilinç düzeyi, öğrencinin kişisel yetenekleri bu farkı yaratır.

32 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 32 Yazmaya Hazırlık •Öğrencilerin el tercihlerine müdahale etmeyiniz ! •Yazı yönünü önce büyük kaslarla yapınız, •Doğru kalem tutma alıştırmaları yatırınız. •Çizgisiz beyaz kağıtlara serbest karalama yaptırınız. Boyama kitapları kullanılabilir.

33 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 33 Çizgi Çalışmaları •Serbest çizgiler, •Düzenli çizgiler köprü, yılan, dalga, halat •Yukarıdan aşağıya, soldan sağa doğru, eğriler çizdiriniz. •Eğrilerden oluşan kenar süsleri yaptırınız. •Çizilecek şekil ve cisimleri mümkünse öğrencilere gösteriniz dokunmalarına izin veriniz.

34 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 34 Çizgi Çalışmaları •Çizdiği çizgiler üzerinde konuşmalarını sağlayınız. •Şekilleri havada, sırada, avuç içinde, kum masasında ve tahtada yaptırınız, •Defterlerine ölçülü yazdırınız. •Çizgi çalışmalarının çizgi aralarına doğru yapıldığını denetleyin.

35 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 35 Hazırlık ve Çizgi Çalışmaları ne Kadar Sürmeli ? •Öğrencilerimizin geçmiş yaşantıları ve sınıfın hazır bulunuşluk düzeyi belirleyecektir bu zamanı, •En az on eylemli iş günü en çok yirmi yirmi eylemli iş günü olmalıdır.

36 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 36 Kurallarının Belirlenmesi •Sıkı kontrol ve sınırlı hareket imkanı (Emir bekleyen,nazik,kurallara uyan, Ancak; sessiz,ürkek,içe kapanık, kendini ifade etmede zorlanan tipler doğar) •Sınırsız hoşgörülü davranma (doğruyu ve yanlışı ayıramayan,sınırsız özgür olduğunu düşünen,saldırgan, düzensiz)

37 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 37 •Kararsızlık ve tutarsızlık gösterme; (nerede, ne zaman, nasıl davranacağını bilememe) •Yetki, ilgi ve güven verme; kendi sınırlılıkları içinde yetkilendirme, baskı kurmadan ilgilenme, kendine güvendiğini hissettirme, Kurallarının Belirlenmesi

38 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 38 Öğrencilerle İletişim •İsimleri ile hitap etme, •Türkçemizin doğru ve etkili kullanıldığı, •Açık, net ve anlaşılır seviyeye uygun, •‘Evet-hayır’ı gerektirmeyen açık uçlu, •Nezaket kurallarını da kapsayan, •Düşünme süresi verilmiş, cevabı mutlaka dikkatle dinlenen,

39 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 39 Sınıf –Okul Kurallarının Belirlenmesi •Kendileri ile birlikte demokratik, ikna ederek belirleme, güvene dayalı, eşit uygulanan, oto kontrolü geliştiren esneklikte, yaş ve gelişim özelliklerine uygun, düzeni sağlayıcı, sade anlaşılır olması gerekir.

40 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 40 İlkokuma Yazma Ses Grupları 1. Grup : e, l, a, t E L A T 2. Grup : i, n, o, r, m İ N O R M 3. Grup : u, k, ı, y, s, d U K I Y S D 4. Grup : ö, b, ü, ş, z, ç Ö B Ü Ş Z Ç 5. Grup : g, c, p, h G C P H 6. Grup : ğ, v, f, j Ğ V F J

41 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 41 e E sesinin verilişi •Dikkat çekme •Güdüleme Hedeften haberdar etme •Geçiş, •Şarkı türkü tekerleme (e e bebeğime e e e şarkısı) •Oyun ve drama • e sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki eşyalar

42 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 42 e E sesinin verilişi •Yazılan e sesinin gösterilmesi •e sesinin tahtaya yazılması •Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması, •Deftere yazılması, •Kontrol, yardım ve düzeltme •Gösterilen resimlerden adında e sesi olanları bulma •Toplam 2 ders saati

43 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 43 E,e sesinin verilişi E bebeğime e,e Götüreyim seni eve Yatırayım dizlerime Öpeyim seve seve E bebeğime e,e

44 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 44 E,e sesinin verilişi Eve geldi Emine Hem de sevine sevine Koydular önüne fasulye Elleriyle seçe, seçe

45 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 45 eşek

46 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 46 •e•e • el •l•l •Önce “e ” ve ardından “ l ” sesleri yan yana getirilerek birlikte okunur.

47 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 47 el

48 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 48 E,e sesinin verilişi Hangilerinin içinde e sesi var işaretleyiniz

49 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 49 E,e sesinin verilişi Hangilerinin içinde e sesi var işaretleyiniz

50 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 50 e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee eeee

51 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 51 l,l L sesinin verilişi •Dikkat çekme •Güdüleme Hedeften haberdar etme •Geçiş, •Şarkı türkü tekerleme (sesli şarkı veya tekerleme) •Oyun ve drama • l sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki eşyalar

52 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 52 l L sesinin verilişi •Yazılan L sesinin gösterilmesi •l sesinin tahtaya yazılması •Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması, •Deftere yazılması, •Kontrol, yardım ve düzeltme •Gösterilen resimlerden adında l sesi olanları bulma •Toplam 2 ders saati

53 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 53 l L sesinin verilişi Ellerinde ellerin, Hiç solmasın güllerin Ne de güzel söylersin Ne tatlıdır dillerin

54 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 54 l L sesinin verilişi •l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l •Lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll •llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

55 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 55 l L sesinin verilişi x xx xx

56 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 56 Ses Temelli Cümle Yöntemine göre uygulamada: Pazartesi günü, “e “,Salı “l”,Çarşamba “el”,Perşembe “ele”,Cuma günü ise “el ele. El ele.”öğretilmektedir. 1.Grup : e, l, a, t, 2.Grup: i, n, o,r, m, sesleri verildikten sonra en az 500 kelime, 100 cümleye ulaşılmaktadır.

57 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 57 el

58 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 58 ele

59 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 59 el ele, el ele

60 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 60 El ele el ele ele elle Elle ele ele elle

61 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 61 a sesinin verilişi Dikkat çekme Güdüleme Hedeften haberdar etme Geçiş, Şarkı türkü tekerleme şiir vb Oyun ve drama a sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki eşyalar

62 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 62 at

63 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 63 aslan

64 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 64 ayakkabı

65 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 65 a A sesinin verilişi •Yazılan a sesinin gösterilmesi •a sesinin tahtaya yazılması •Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması, •Deftere yazılması, •Kontrol, yardım ve düzeltme •Gösterilen resimlerden adında a sesi olanları bulma •Toplam 2 ders saati

66 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 66

67 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 67

68 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 68 A a sesinin verilişi a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

69 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 69 A a sesi ile hece çalışması Al al al al ala ala La la la la lal lal lal Ela ele elle al Ela al Ela el al, el al Ela Ela el al, Ela ala al

70 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 70 A a sesi ile hece çalışması Ela lale al Al Ela al Ela lale al lale al Lale al lale Ela Lale el ele Lale Ela el ele

71 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 71 t T sesinin verilişi •Dikkat çekme •Güdüleme Hedeften haberdar etme •Geçiş, •Şarkı türkü tekerleme, şiir •Oyun ve drama • t sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki eşyalar

72 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 72 T t sesinin verilişi •Yazılan e sesinin gösterilmesi •t sesinin tahtaya yazılması •Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması, •Deftere yazılması, •Kontrol, yardım ve düzeltme •Gösterilen resimlerden adında t sesi olanları bulma •Toplam 2 ders saati

73 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 73

74 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 74

75 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 75 t T sesinin verilişi •Dikkat çekme •Güdüleme Hedeften haberdar etme •Geçiş, •Şarkı türkü tekerleme, şiir •Oyun ve drama • t sesinin bulunduğu varlıklar, öğrenci isimleri çevremizdeki eşyalar

76 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 76 T t sesinin verilişi •Yazılan e sesinin gösterilmesi •t sesinin tahtaya yazılması •Havada sırada kum masasında ve tahtada yazılması, •Deftere yazılması, •Kontrol, yardım ve düzeltme •Gösterilen resimlerden adında t sesi olanları bulma •Toplam 2 ders saati

77 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 77 ZAMANLAMA NASIL OLMALI ? • İlk okuma yazma öğretiminde, ilk iki haftanın (veya öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi düşükse üç haftanın ) hazırlık çalışmalarına (genel hazırlık, okumaya ve yazmaya hazırlık, boyamalar, düzenli, düzensiz çizgi çalışmaları, okula uyum çalışmaları vb) ayrılması, sürecin sıkıntısız gitmesini sağlar.

78 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 78 ZAMANLAMA NASIL OLMALI ? •3. haftadan itibaren “e” sesinin verilmesi önerilmektedir. •Ayrıca ilk iki grupta haftada en fazla 2, ikinci gruptan sonra ise haftada en fazla 3 ses öğretilmelidir.

79 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 79 1.Grup Seslerle Okuma Metinleri e, l, a, t E L A T •Ses grupları verildikten sonra önceki ses grupları ile beraber okuma metinleri okunup yazılması ve panolarda sergilenmesi öğrenmede daha kalıcılığı sağlayacaktır.

80 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 80 Okuma metni •At •At Ata at, •Ela at •Lale at, atla •Ata Lale Ela el ele

81 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 81 1. Grup Seslerle Okuma Metni

82 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 82 1. Grup Seslerle Okuma Metni

83 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 83 Okuma Metinlerinin özellikleri •Öğrenilen seslerden oluşması •Anlamlı kelime ve hecelerden oluşması •Metinlerin anlam bütünlüğü içinde öğrenci seviyesinde olması •İmla kurallarına uygun olarak hazırlanmalı •

84 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 84 Öğretim İlkeleri •Öğrenciye görelik •Bilinenden bilinmeyene •Yakından uzağa •Açıklık •Somuttan soyuta

85 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 85 Öğrenme yöntemleri •Gösterip yaptırma •Sunuş yolu •Buluş yolu •Bireysel çalışma yolu •Bir bir öğrenme

86 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 86 Öğrenme yöntemleri •Oyunla öğrenme •Dramatizasyon yolu ile öğrenem •Beyin fırtınası yoluyla öğrenme •İşbirliğine dayalı(Kubaşık) öğrenme

87 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 87 ZORUNLU TEMALAR •Birey Ve Toplum •Atatürk •Değerlerimiz •Sağlık Ve Çevre

88 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 88 SEÇMELİ TEMALAR •Güzel Ülkem Türkiye •Yenilikler Ve Gelişmeler •Oyun Ve Spor •Dünyamız Ve Uzay •Üretim –Tüketim Ve Verimlilik •Hayal Gücü Ve Gizemler •Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler •Kurumlar Ve Sosyal Örgütler •Doğal Afetler •Güzel Sanatlar Bu yıl seçilen

89 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 89 Türkçe 1 Kitabında Seçilen Temalar •Eğitsel Ve Sosyal Etkinlikler •Dünyamız Ve Uzay •Doğal Afetler •Oyun Ve Spor

90 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 90 METİN İŞLEME •A-Ön hazırlık •B-Zihinsel hazırlık –Ön bilgileri harekete geçirme –Anahtar kelimeler –Tahmin etme

91 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 91 Anlama •A Dinleme,okuma ve görsel okuma –Dinleme –Okuma –Görsel okuma B Metni inceleme Hikaye haritası çıkarma Söz varlığını geliştirme

92 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 92 Metin aracılığı ile öğrenme •Günlük hayatla ilişkilendirme •Diğer derslerle ilişkilendirme •Araştırma

93 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 93 Kendini ifade etme •Zihinden hazırlık •Konuşma, yazma, görsel sunu •Söz varlığını kullanma

94 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 94 Kaçınılması gereken davranışlar •Evet-hayır cevaplı sorular sorulmamalıdır. •Toplu cevap istenmemelidir. •Açık uçlu sorular sorulmalıdır. •Okuma ve yazma çalışmalarında anlamsız hece ve kelimeler üzerinde hiç durulmamalıdır. •Hece tablosu kesinlikle kullanılmamalıdır.

95 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 95 Değerlendirme •Çalışma kitabında verilen boşlukları doldurma •Resimleri anlatma •Resimleri yazı ile anlatma •Bulmacaları doldurma •Drama yapma

96 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 96 Değerlendirme formları 1-Yazma becerisi izleme formu(2) (276-277) 2-Sesleri kavramayı izleme formu (278) 3-Okuma becerisi izleme formu(2)(279-280) 4-İlkokuma-yazma öğretim sürecini değerlendirme formu (281) 5-Dinleme kendini değerlendirme formu (282)

97 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 97 Değerlendirme formları 6-Konuşma kendini değerlendirme formu (283) 7-Okuma kendini değerlendirme formu (284) 8-Yazma kendini değerlendirme formu (285)

98 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 98 Değerlendirme formları •Kontrol listesi (286) •Çalışma dosyası değerlendirme formu (287) •Öğrencilerin okuduğu öykü kitaplarını izleme formu (288) •Duvara yapılacak grafikler

99 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 99 Öğrencilere Tutturulması gereken dosyalar •Kitap okuma dosyası •Şiir okuma dosyası

100 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 100 Kitabın Adı:.................................. Kitabın Yazarı:................................ Kitabın Konusu:............................................................................................................ Okumaya Başlama Tarihi:..................................................... Okuma Bitiş Tarihi:..................................................... Kitabı arkadaşıma tavsiye ederim/etmem. Çünkü:....................................................................................................................................

101 Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 101


"Ses Temelli Cümle Yöntemi Mahmut DEMİR- İlköğretim Müfettişi 1 T. C. KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı 3.Grup." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları