Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Doç. Dr. Öner BALBAY Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Doç. Dr. Öner BALBAY Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi"— Sunum transkripti:

1 Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma grubu toplantısı: Yılın makaleleri
Doç. Dr. Öner BALBAY Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Kot Kumlamacılarında silikoz epidemisi

3 ÇALIŞMANIN ÖZETİ Kot kumlamacılığı Türkiye’de silikoz’un yeni nedeni
Çalışmanın amacı; Daha önce Erzurum’da bu sektörde çalışan kişilerde silikoz sıklığı ve mesleki riskleri araştırmak

4 ÇALIŞMANIN ÖZETİ 157 Kot kumlamacılığı işçisi (hepsi erkek)
Erzurum, Kars Çoğu Bingöl Karlıova (Toklular, Taşlıçay köyleri)  > %90 Toklular, Taşlıçay köyleri  2281 popülasyon Yaklaşık 500 kişi bu sektörde çalışmış Her evden bir kişi yılların arasında çalışmışlar

5

6 ÇALIŞMANIN ÖZETİ Demografik özellikler ve çalışma koşulları ile ilgili bilgiler  Anket Görüşme Spirometre Göğüs filmi  ILO pnömokonyoz sınıflamasına göre değerlendirilmiş

7 1 Aktif çalışan yok Yabancı işçiler Romanya Azerbaycan Gürcistan

8 2 Çalışanların çoğu sigortasız

9 3 İş yerlerinin çoğu kaçak, kayıt-dışı

10 4 Gece-gündüz, iki vardiya halinde çalışma
Diğerleri çalışırken aynı iş yerinde uyuma

11

12 5 Genelde haftada 6 gün, günde 10 saat şeklinde çalışma düzeni

13 6 Malzemenin büyüklüğüne göre günlük üretim miktarı değişiyor

14 7 Genelde günde tek maske kullanımı

15 8 Çoğu işyerinde elenmiş deniz kumu kullanılıyor,
Havalandırma yetersiz

16 9 Üç çeşit çalışma: Çırak Usta Ustabaşı

17 10 Diğer yöntemler Zımpara Kimyasallar Potasyum permanganat Lazer

18 Tahmini işçi sayısı 500 Çalışmaya alınan 157 ILO analizi yapılan 145

19 Yaş ortalama 23 (15-44)

20 İşe başlama yaşı 17 (10-38)

21 yüzde ilk maruziyet yaşı Akgun M, et al. Eur Respir J 2008

22 Ortalama çalışma süresi 36 ay (1-120)

23 Son maruziyetten sonra geçen süre

24 Latent dönem* *İlk maruziyetten hastalık gelişinceye kadar geçen süre

25 Çalışılan işyeri sayısı

26 İşyerinde kumlama cihazı sayısı

27 Sigara içen veya bırakmış 106 (%67.5)

28 Sigara içme oranı 7.3 p/yıl

29 Çalıştığı işyerinde uyuma

30 Usta olarak çalışmak

31

32 Çoğu çalışanda solunumsal semptomlar var
Semptomatik % 83 Dispne % 52 Göğüs ağrısı % 46 Kilo kaybı Ekstrapulmoner

33 ILO skoru (1/0) ve üzeri  77/145 (%53)
= 77

34 Silikoz belirlenen olgu sayısı  77
(%53,1) % 53

35

36

37 Silikoz riski  maruziyet süresi,

38 Silikoz riski  latent dönem

39 Silikoz riski  iş yeri sayısı ile ilişkili

40 Silikoz riski  kot taşlama cihazı sayısı

41 Silikoz riski  usta olmak,

42 Düşük FEV1 ve FVC

43 Düşük FEV1 ve FVC

44

45

46 Radikal

47 Hürriyet

48 Sabah 04/04/2009

49 Radikal 04/04/2009

50 Silikaya maruz kalmış işçilerde akciğer fonksiyonu ve serum IFN-γ düzeyleri

51 Çalışmanın Temeli Solunabilir kristalin silika partiküllerine aşırı maruziyet duyarlı bireylerde çeşitli mesleki sorunlara yol açmakta Silikoz KOAH Malignite

52 Çalışmanın Temeli Pnömokonyotik süreçte  Makrofajların rolü önemli
Lenfositlerin potansiyel rolü tam bilinmemekte IFN-γ  Lenfosit kaynaklı sitokin  Makrofajları durağan durumdan aktif hale geçirir

53 Çalışmanın Amacı Silikaya maruz kalmış işçilerde ve silikoz
Hastalarında; serum IFN-γ düzeyini ve pulmoner fonksiyon değişikliklerini araştırmak

54 Materyal-Metod 27 silika işçisi
kuvartz ve feldispat* fabrikası /AYDIN 35.6 ± 8.2 yaş 5.11 ± 2.98 yıl maruziyet süresi 18 silika maruziyet olmayan ofis çalışanı 33.8 ± 12 yaş *Quartz : silicon dioxide (SiO2) **Feldspar: alumino-silicates

55 Ortalama maruziyet süresi 5 yıl

56 Sigara içme oranları ve Ortalama spirometrik parametreler açısından fark yok

57 Sigara içme oranları ve Ortalama spirometrik parametreler açısından fark yok

58 Ortalama serum IFN-γ düzeyi silika maruziyeti olanlarda artmış Ofis çalışanı serumlarında ölçülemez düzeylerde

59 Bulgular 4 Silika çalışanında silikoz belirlenmiş

60 Silikoz hastaların serumlarında IFN-γ ölçülemez düzeylerde

61 Silikoz gelişen olgularda IFN-γ düşük??
Nedeni; Hipotez 1: Th2 tipi inflamasyonun dominant olduğunu gösterebilir Hipotez 2: Fibrozis geliştikten sonra IFN-γ düşme eğilimine girer Spekülasyon; IFN-γ başlangıçta silikaya yanıt olarak artar Sonraki dönemlerdeki düşüklüğü silikoz için risk faktörü kabul edilebilir

62 KOAH prevelansı silika işçilerinde yüksek
FEV1/FVC’ye göre (<70%) 2/18 Büro çalışanlarında 4/27 Silika çalışanlarında Yaşa göre düzeltilmiş oranlara göre ise (<88%) 7/27 silika çalışanlarında Sabit oran gençlerdeki obstrüksiyonu atlarken yaşlılarda ise fazla tanıya yol açmakta

63 Sonuç IFN-γ erken dönemde silikaya yanıt olarak makrofaj ve lenfositlerin ortamada toplanma ve aktive olmasına yol açar IFN-γ fibroblastların TGF’ye olan yanıtını downregüle eder ve kollagen oluşumunu üretimini azaltır için geç dönemde IFN-γ’nin düşük düzeyde olması silikoz için risk faktörü olarak kabul edilebilir

64 Gişe Memurlarında Yıllık Zorlu Ekspiratuar Akım Hızlarındaki Değişiklikler (4 Yıllık Deneyim)

65 Çalışmanın Temeli Egzoz gazına maruziyetle;
Astım ve KOAH alevlenmesinde artışlar, Akciğer fonksiyonlarında azalma, Küçük çocukların akciğer gelişimine olumsuz etkiler

66 Çalışmanın amacı Düzce bölgesinde gişe memuru olarak çalışan bireylerde Dizel egzoz maruziyetinin yıllık solunum fonksiyon parametrelerindeki değişimlerin gözlenmesidir.

67 Çalışma ve Kontrol Grubu
Çalışma Grubu Düzce Kaynaşlı ve Gölyaka Otoyol gişelerinde çalışan 58 Otoyol Gişe Memuru, Erkek 8 saat/gün Eylül Eylül 2005 yılları arası izlendi Kontrol Grubu 37 Büro çalışanı, erkek Aynı işletme

68

69 Metod Solunum Anketi Spirometrik ölçümler Solunumsal semptomlar
Önceki pulmoner hastalıklar Pulmoner hastalıklar için aile öyküsü Sigara öyküsü Spirometrik ölçümler Tüm yıllık ölçümler baharda (Eylül-Ekim) yapıldı

70 Bulgular Gişe Memuru (58) Büro çalışanı (37) Yaş (ortalama) 34.1 ± 6.5
34.4 ± 7.4 Çalışma Süresi (ort.) 12.9 ± 4.3 14.5 ± 8.2 Sigara 36 (62.1%) 25 (67.6%)

71 Solunumsal semptomlar açısından fark yok

72 Dört yıllık solunum fonksiyonu takiplerinde sigara kullanan ve kullanmayan gişe memurları ile aynı durumdaki kontroller arasında FVC, FEV1 ve MMF yıllık değişim değerleri açısından fark yoktu

73

74 Sonuç Sonuç olarak gişe memurlarında 4 yıllık izlemde yıllık FVC, FEV1 ve MMF değişikliklerinin kontrol grubundan anlamlı farklılık göstermediği gözlendi. Daha geniş grupları içeren daha büyük ve uzun dönemli çalışmalarla gişe memurlarında solunum fonksiyon değişimleri araştırılmalıdır.

75

76 CNNTÜRK SABAH MİLLİYET

77 TEŞEKKÜRLER


"Doç. Dr. Öner BALBAY Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları