Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma grubu toplantısı: Yılın makaleleri Doç. Dr. Öner BALBAY Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma grubu toplantısı: Yılın makaleleri Doç. Dr. Öner BALBAY Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları."— Sunum transkripti:

1 Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma grubu toplantısı: Yılın makaleleri Doç. Dr. Öner BALBAY Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

2 Kot Kumlamacılarında silikoz epidemisi

3 ÇALIŞMANIN ÖZETİ Kot kumlamacılığı Türkiye’de silikoz’un yeni nedeni Çalışmanın amacı; – Daha önce Erzurum’da bu sektörde çalışan kişilerde silikoz sıklığı ve mesleki riskleri araştırmak

4 ÇALIŞMANIN ÖZETİ 157 Kot kumlamacılığı işçisi (hepsi erkek) – Erzurum, Kars – Çoğu Bingöl Karlıova (Toklular, Taşlıçay köyleri)  > %90 – Toklular, Taşlıçay köyleri  2281 popülasyon – Yaklaşık 500 kişi bu sektörde çalışmış – Her evden bir kişi 1991-2006 yılların arasında çalışmışlar

5

6 ÇALIŞMANIN ÖZETİ Demografik özellikler ve çalışma koşulları ile ilgili bilgiler  – Anket – Görüşme Spirometre Göğüs filmi  ILO pnömokonyoz sınıflamasına göre değerlendirilmiş

7 Aktif çalışan yok Yabancı işçiler – Romanya – Azerbaycan – Gürcistan 1

8 Çalışanların çoğu sigortasız 2

9 İş yerlerinin çoğu kaçak, kayıt-dışı 3

10 Gece-gündüz, iki vardiya halinde çalışma Diğerleri çalışırken aynı iş yerinde uyuma 4

11

12 Genelde haftada 6 gün, günde 10 saat şeklinde çalışma düzeni 5

13 Malzemenin büyüklüğüne göre günlük üretim miktarı değişiyor 6

14 Genelde günde tek maske kullanımı 7

15 Çoğu işyerinde elenmiş deniz kumu kullanılıyor, Havalandırma yetersiz 8

16 Üç çeşit çalışma: – Çırak – Usta – Ustabaşı 9

17 Diğer yöntemler – Zımpara – Kimyasallar Potasyum permanganat – Lazer 10

18 Tahmini işçi sayısı 500 Çalışmaya alınan 157 ILO analizi yapılan 145

19 Yaş ortalama 23 (15-44)

20 İşe başlama yaşı 17 (10-38)

21 ilk maruziyet yaşı yüzde Akgun M, et al. Eur Respir J 2008

22 Ortalama çalışma süresi 36 ay (1-120)

23 Son maruziyetten sonra geçen süre

24 Latent dönem* *İlk maruziyetten hastalık gelişinceye kadar geçen süre

25 Çalışılan işyeri sayısı

26 İşyerinde kumlama cihazı sayısı

27 Sigara içen veya bırakmış 106 (%67.5)

28 Sigara içme oranı 7.3 p/yıl

29 Çalıştığı işyerinde uyuma

30 Usta olarak çalışmak

31

32 Semptomatik % 83 Dispne % 52 Göğüs ağrısı % 46 Kilo kaybı Ekstrapulmoner Çoğu çalışanda solunumsal semptomlar var

33 ILO skoru (1/0) ve üzeri  77/145 (%53) = 77

34 77 (%53,1) Silikoz belirlenen olgu sayısı  77 % 53

35

36

37 Silikoz riski  maruziyet süresi,

38 Silikoz riski  latent dönem

39 Silikoz riski  iş yeri sayısı ile ilişkili

40 Silikoz riski  kot taşlama cihazı sayısı

41 Silikoz riski  usta olmak,

42 Düşük FEV1 ve FVC

43

44 http://www.metinakgun.com/silikoz/yayinlar.asp

45

46 Radikal 30.06.2008

47 Hürriyet 04.04.2009

48 Sabah 04/04/2009

49 Radikal 04/04/2009

50 Silikaya maruz kalmış işçilerde akciğer fonksiyonu ve serum IFN-γ düzeyleri

51 Solunabilir kristalin silika partiküllerine aşırı maruziyet duyarlı bireylerde çeşitli mesleki sorunlara yol açmakta  – Silikoz – KOAH – Malignite Çalışmanın Temeli

52 Pnömokonyotik süreçte  – Makrofajların rolü önemli – Lenfositlerin potansiyel rolü tam bilinmemekte – IFN-γ  Lenfosit kaynaklı sitokin  Makrofajları durağan durumdan aktif hale geçirir

53 Çalışmanın Amacı  Silikaya maruz kalmış işçilerde ve silikoz Hastalarında; – serum IFN-γ düzeyini ve – pulmoner fonksiyon değişikliklerini araştırmak

54 Materyal-Metod 27 silika işçisi – kuvartz ve feldispat* fabrikası /AYDIN – 35.6 ± 8.2 yaş – 5.11 ± 2.98 yıl maruziyet süresi 18 silika maruziyet olmayan ofis çalışanı – 33.8 ± 12 yaş *Quartz : silicon dioxide (SiO 2 ) **Feldspar: alumino-silicates

55 Ortalama maruziyet süresi 5 yıl

56 Sigara içme oranları ve Ortalama spirometrik parametreler açısından fark yok

57

58 Ortalama serum IFN-γ düzeyi silika maruziyeti olanlarda artmış Ofis çalışanı serumlarında ölçülemez düzeylerde

59 Bulgular 4 Silika çalışanında silikoz belirlenmiş

60 Silikoz hastaların serumlarında IFN-γ ölçülemez düzeylerde

61 Silikoz gelişen olgularda IFN-γ düşük?? Nedeni; Hipotez 1: Th2 tipi inflamasyonun dominant olduğunu gösterebilir Hipotez 2: Fibrozis geliştikten sonra IFN-γ düşme eğilimine girer Spekülasyon; IFN-γ başlangıçta silikaya yanıt olarak artar Sonraki dönemlerdeki düşüklüğü silikoz için risk faktörü kabul edilebilir

62 KOAH prevelansı silika işçilerinde yüksek – FEV1/FVC’ye göre (<70%) 2/18 Büro çalışanlarında 4/27 Silika çalışanlarında – Yaşa göre düzeltilmiş oranlara göre ise (<88%) 7/27 silika çalışanlarında Sabit oran gençlerdeki obstrüksiyonu atlarken yaşlılarda ise fazla tanıya yol açmakta

63 Sonuç IFN-γ erken dönemde silikaya yanıt olarak makrofaj ve lenfositlerin ortamada toplanma ve aktive olmasına yol açar IFN-γ fibroblastların TGF’ye olan yanıtını downregüle eder ve kollagen oluşumunu üretimini azaltır için geç dönemde IFN-γ’nin düşük düzeyde olması silikoz için risk faktörü olarak kabul edilebilir

64 Gişe Memurlarında Yıllık Zorlu Ekspiratuar Akım Hızlarındaki Değişiklikler (4 Yıllık Deneyim)

65 Çalışmanın Temeli Egzoz gazına maruziyetle; Astım ve KOAH alevlenmesinde artışlar, Akciğer fonksiyonlarında azalma, Küçük çocukların akciğer gelişimine olumsuz etkiler

66 Çalışmanın amacı Düzce bölgesinde gişe memuru olarak çalışan bireylerde Dizel egzoz maruziyetinin yıllık solunum fonksiyon parametrelerindeki değişimlerin gözlenmesidir.

67 Çalışma ve Kontrol Grubu Çalışma Grubu – Düzce Kaynaşlı ve Gölyaka Otoyol gişelerinde çalışan 58 Otoyol Gişe Memuru, – Erkek – 8 saat/gün – Eylül 2002- Eylül 2005 yılları arası izlendi Kontrol Grubu – 37 Büro çalışanı, erkek – Aynı işletme

68

69 Metod Solunum Anketi – Solunumsal semptomlar – Önceki pulmoner hastalıklar – Pulmoner hastalıklar için aile öyküsü – Sigara öyküsü Spirometrik ölçümler – Tüm yıllık ölçümler baharda (Eylül-Ekim) yapıldı

70 Bulgular Gişe Memuru (58)Büro çalışanı (37) Yaş (ortalama) 34.1 ± 6.534.4 ± 7.4 Çalışma Süresi (ort.) 12.9 ± 4.314.5 ± 8.2 Sigara36 (62.1%) 25 (67.6%)

71 Solunumsal semptomlar açısından fark yok

72 Dört yıllık solunum fonksiyonu takiplerinde sigara kullanan ve kullanmayan gişe memurları ile aynı durumdaki kontroller arasında FVC, FEV 1 ve MMF yıllık değişim değerleri açısından fark yoktu

73

74 Sonuç Sonuç olarak gişe memurlarında 4 yıllık izlemde yıllık FVC, FEV 1 ve MMF değişikliklerinin kontrol grubundan anlamlı farklılık göstermediği gözlendi. Daha geniş grupları içeren daha büyük ve uzun dönemli çalışmalarla gişe memurlarında solunum fonksiyon değişimleri araştırılmalıdır.

75

76 CNNTÜRK-14.12.2007 SABAH-12.04.2007 MİLLİYET-19.11.2007

77 TEŞEKKÜRLER


"Çevresel ve Mesleki Akciğer Hastalıkları Çalışma grubu toplantısı: Yılın makaleleri Doç. Dr. Öner BALBAY Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları