Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

TÜRK HALKI, VEREMİ VE VEREMLE SAVAŞI DOĞRU BİLİYOR MU? Suha Özkan, N. Nuşe Bebitoğlu, Gülümser Çopur Ankara Yenimahalle Çamlıca Aile Sağlığı Merkezi Türk.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "TÜRK HALKI, VEREMİ VE VEREMLE SAVAŞI DOĞRU BİLİYOR MU? Suha Özkan, N. Nuşe Bebitoğlu, Gülümser Çopur Ankara Yenimahalle Çamlıca Aile Sağlığı Merkezi Türk."— Sunum transkripti:

1 TÜRK HALKI, VEREMİ VE VEREMLE SAVAŞI DOĞRU BİLİYOR MU? Suha Özkan, N. Nuşe Bebitoğlu, Gülümser Çopur Ankara Yenimahalle Çamlıca Aile Sağlığı Merkezi Türk Toraks Derneği 14. Yıllık Kongresi – 13/17 Nisan 2011

2 •Çıkar yoktur

3 Yenimahalle Çamlıca Aile Sağlığı Merkezi Çamlıca ASM Kızılay Konya Yolu İstanbul Yolu Ulus Kızılay Ulus Kızılay Ulus Kızılay Ulus

4 Yenimahalle Çamlıca Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Bölgesi Çamlıca ASM

5 Çamlıca Aile Sağlığı Merkezinde;  3 Aile Hekimi  3 Aile Sağlığı Elemanı  1 personelle birlikte 7 kişi çalışmaktadır.  Yaklaşık 11.300 kişiye hizmet sunulmaktadır. Hizmet bölgemizde normal konut yerleşiminin yanı sıra lojmanlar da bulunmaktadır. •Emniyet, İller Bankası, PTT, Jandarma, TMO, TCDD

6 ÇALIŞMANIN AMACI  Halkımızın verem hastalığı ve verem savaşı hakkındaki bilgi düzeyini ölçmek  Doğru ya da yanlış bilgi düzeylerinin yaş, cinsiyet ve eğitimle ilişkisini araştırmak

7 GEREÇ VE YÖNTEM  20 sorudan oluşan anket formu hazırlandı.  Katılımcılardan “Doğru”, “Yanlış” ve “Fikrim Yok” seçeneklerinden birisinin seçilmesi istendi.  ASM’ye 2011 yılı ilk haftasında çeşitli nedenlerle gelen 18-65 yaş arası kişilere yüz yüze görüşülerek anket uygulandı.

8 ANKET FORMU İÇERİK  Hastalık etkeni  Bulaşma  Tanısı  Tedavisi  Korunma  Risk durumu  Ülkemizdeki verem savaşı

9 BULGULAR  141 kişiye uygulandı (69 erkek, 72 kadın).  Yaş ortalaması 34,6  Eğitim durumları;  52 Üniversite (%37)  63 Lise (%45)  13 Ortaokul (%9)  13 İlkokul (%9) LOJMANLAR ?

10 Doğru/yanlış yanıtların eğitim durumuyla ilişkisi Doğru yanıt sayısında Üniversite mezunları ile İlkokul mezunları arasındaki fark istatistiksel anlamlı (p<0,05)

11 Doğru/yanlış yanıtların cinsiyetle ilişkisi

12 Yaş ile Yanıtlar arasındaki ilişki

13 En çok doğru yanıtlanan sorular:  Veremin mikrobik hastalık olması (%80)  Hastaların düzenli ilaç tedavisiyle iyileşmesi (%80)  Sigara içenlerde daha sık görülmesi (%79)  Veremli hastanın öksürmesiyle çevresine bulaştırdığı (%70)  Tedaviyle hastaların tamamına yakının iyileşeceği (%68)

14 En çok yanlış yanıtlanan sorular:  Verem taraması için sağlıklı bireylerin her yıl akciğer filmi çektirmesi gerektiği (%84)  Hastanın kullandığı tabak ve bardaktan hastalığın bulaşabileceği (%80)  Hastalığın sadece akciğerlerde görüldüğü (%65)  Hastanede yatarak tedavi görenlerin daha çabuk iyileşeceği (%62)

15 En çok yanıtlanamayan sorular:  Veremin ülkemizdeki yaygınlığı, yaklaşık 20.000 hasta olup olmadığı (%82)  Ülkemizde verem aşısının kaç kez ve kimlere yapıldığı (%71)  Diabet hastalarında veremin daha sık görülüp görülmediği (%68)  Verem hastalarında ilaç tedavisinin 6 ay olup olmadığı (%64)

16 SONUÇ  Anket uygulananların eğitim seviyesi yüksek  Eğitim seviyesi yükseldikçe doğru yanıt sayısı artıyor  Yaşla orantılı olarak daha fazla soruya cevap veriliyor ve doğru yanıt sayısı da artıyor  Bazı yanlış bilgiler hala geçerliliğini koruyor  Halkın eğitimi çalışmalarında özellikle eksik ve yanlış bilinenler vurgulanmalı.


"TÜRK HALKI, VEREMİ VE VEREMLE SAVAŞI DOĞRU BİLİYOR MU? Suha Özkan, N. Nuşe Bebitoğlu, Gülümser Çopur Ankara Yenimahalle Çamlıca Aile Sağlığı Merkezi Türk." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları