Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ESK İŞ EH İ R OSMANGAZ İ ÜN İ VERS İ TES İ TEKAM Prof.Dr. Muammer KAYA 2010.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ESK İŞ EH İ R OSMANGAZ İ ÜN İ VERS İ TES İ TEKAM Prof.Dr. Muammer KAYA 2010."— Sunum transkripti:

1 ESK İŞ EH İ R OSMANGAZ İ ÜN İ VERS İ TES İ TEKAM Prof.Dr. Muammer KAYA mkaya@ogu.edu.tr 2010

2 AMAÇLAR KURULUŞ: 1994 (MMF’de ilk Merkez) Etkin/verimli Üniversite-Sanayi-Devlet işbirliğini kurup, geliştirmek. Sanayi-kamu kesim personeline teknik eğitim vermek. Patente yönelik Araştırma-Geliştirme (Ar&Ge) yapmak ve teşvik etmek. Mesleki İçi Gelişme seminerleri vermek. Sertifika programları düzenlemek. Teknolojik kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, paneller vs. düzenlemek. Teknik ve teknolojik yayınlar, kitaplar, broşürler vs. yayınlamak. Teknik birimlerinde bulunan donanım ve alt yapıyı paydaşlarıyla en etkin, verimli paylaşmak. Üniversiteden dışarıya verilecek hizmetlerde aracı ofis olmak. Üniversiteden dışarıya hızlı, güvenilir ve sürekli test ve analiz hizmetleri vermek. Üniversite-toplum ilişkisini sağlayarak üniversiteyi tanıtmak. Üniversitemizin bilimsel ve teknolojik çalışmalarını toplum yararına sunmaya katkıda bulunmak. Yerel ve/veya ulusal konularda çeşitli projeler/raporlar üretmek. Çevremizdeki yerel toplumumuza yol gösterici olmak.

3 ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ TEKAM YERLEŞİM YERİ: ESOGÜ-Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dekanlık Binası içinde. FİZİKSEL YAPI ve OLANAKLARI: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin Laboratuvar ve Teknik olanaklarını kullanmaktadır. BAĞLI OLDUĞU BİRİM: ESOGÜ-Rektörlüğü YÖNETİM ve ÖRGÜTSEL YAPI: 1 Müdür, 3 Yönetim Kurulu üyesi, 9 Genel Kurul üyesi ve 1 Araştırmacı tarafından yönetilir

4 ÜNİVERSİTEMİZİN MİSYONU Küreselleşen dünyada; bilim, teknoloji, inovasyon, araştırma ve geliştirme (Ar & Ge) toplumun refahını artırmada en önemli unsurlardır. ESOGÜ öğrencilerine eğitim-öğretim verirken aynı zamanda bilgi ve teknoloji üreterek, ürettiği bilgiyi toplum yararına dönüştürüp yaymak ve civarımızdaki kamu/özel sektör paydaşlarımızla bilimsel araştırmalar yaparak Üniversite-Sanayi- Devlet (ÜSD) işbirliğini gerçekleştirmeye çok önem veren bir kurumdur.

5 YAPTIĞIMIZ FAALİYETLER 1. Çağrılı konferans, seminer ve paneller vermek. 2. Ulusal ve uluslararası konferans ve seminerlere katılmak. 3. Teknik kitaplar ve ders notları yayınlamak. 4. Ulusal ve uluslar arası teknik dergilerde bilimsel makaleler yayınlamak. 5. Yerel ve ulusal basına teknik ve teknolojik haber bültenleri göndermek. 6. Yerel ve ulusal TV ve radyo programlarına görüş bildirmek için konuk olmak. 7. Teknik inceleme gezileri ve bilirkişilik yapmak. 8. Sanayinin ihtiyaçlarını tespit etmek, çözüm için projeler üretmek ve uygulamak. 9. Sanayiye teknik danışmanlık hizmetleri vermek (Atık su izni, su izni, CED raporu, baca gazı emisyon izni, ISO 9000 Kalite Güvence Sistemleri, Enerji Yönetimi). 10. Kamu kurumlarına ve yerel belediyelere teknik danışmanlık ve destek vermek. 11. Ulusal Ar&Ge ve Bilim ve Teknoloji fuarlarına ve proje pazarlarına katılmak. 12. TPE Eskişehir Bilgi ve Dökümantasyon Merkezi (Sınai Mülkiyet Hakları, Marka, Faydalı Model, Patent, Endüstriyel Tasarım) olmak. 13. ESOGÜ Teknik Donanım Envanteri hazırlamak. 14. Üniversite-Sanayi-Devlet-Basın arasında işbirliğini en üst düzeye çıkarmak.

6 TEKAM’IN VİZYONU Yerel ve ulusal ölçekte sanayimize ve toplumumuza bilimsel ve teknolojik konularda öncülük etmek, yönlendirmek ve bilinçlendirmek. Teorik/deneysel araştırma projeleriyle bilimsel ve ses getirici faaliyetlerle Üniversitemizin adını hem şehir ve ülke hem de uluslararası düzeyde duyurmak. Web tabanlı ve yazılı bilimsel dergi/basın-yayın organlarında kaliteli, güvenli, bilimsel tabanlı, saygın yayınlar yaparak ulusal/uluslar arası seviyede webometrik tanınmışlığı artırmak. Üniversitemize Merkezi Laboratuvar ve Şehrimize Bilim-Teknoloji Müzesi kurmak.

7 ESKİŞEHİR’DE ÖNCÜLÜK ETTİĞİMİZ PROJELER/ARAŞTIRMALAR 1995-2000: Eskişehir’de Hava Kirliliğine Karşı Mücadele Projesi (Tekam- Sanayi-Devlet (Vilayet-Belediyeler-Çevre Müd.) -Basın/Yayın işbirliği ile Eskişehir’de hava kirliliği sorunu 100% başarı ile çözülmüştür). 1996-Bugün: Katı Atıkların Geri Dönüşümü Projesi (Tekam-Alt belediyeler-Devlet-Çevko-Basın/Yayın işbirliği ile ambalaj atıkları kaynağında ayrı toplanıp ekonomiye geri kazandırılmaktadır. Proje halk ve yerel yönetimlerce benimsenmiş ve başarı ile uygulanmaktadır. 1996-Bugün: Enerji Yönetimi Projesi (Tekam-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı EİEİ işbirliği ile yerel sanayimize enerji yöneticisi sertifika programları düzenlenmiştir. MMF öğrencilerine son 7 yıldır Enerji Yöneticisi Sertifikasına yönelik Enerji Yönetimi dersi verilmektedir. 1996-2005: Eskişehir’in Sosyo-Ekonomik Profilli (Tekam-ETO-ESO- Tepebaşı Belediyesi işbirliği). 1996-2000: Sektörel Sanayii ve Sorunları Araştırması. 1998-2000: Eskişehir’in İhracatının Türkiye’deki Konumu Araştırması.

8 ESKİŞEHİR’DE ÖNCÜLÜK ETTİĞİMİZ PROJELER/ARAŞTIRMALAR 1998-Bugün Sobada kömür yakma teknikleri 2000-Bugün Soba ve karbonmonoksit zehirlenmeleri 2000-Bugün Beyin göçü sorunu 1995-Bugün Kağıt, plastik, akü, pil, elektronik atık geri dönüşümü

9 TÜRKİYE’DE ÖNCÜLÜK ETTİĞİMİZ PROJELER/ARAŞTIRMALAR Beyin göçü tespiti ve önlenmesi Dünya Üniversitelerinin/hastahanelerinin webometrik sıralaması, Türkiye’de geleceğin sektörleri, Elektronik (e) atıklar sorunu ve geri dönüşüm teknolojileri. Pillerin ve akülerin geri dönüşümü, Kağıt ve plastiğin geri dönüşümü, Turkey’s Energy Profile Gold Potential, Mining and Processing of Turkey Toryum ve nükleer enerji

10 TOPLUMA BİLGİ AKTARIMI EĞİTİM Yüksek Öğretim Profilimiz: Eğitime en az para harcayan 5. ülkeyiz. Eğitimde fırsat eşitsizliği, Üniversite hazırlık, üniversitede okumaktan daha pahalı, Eskişehir’in bacasız sanayisi-Üniversiteler, Türkiye ve Eskişehir’deki üniversitelerde personel dağılımının değerlendirilmesi, Yüksek eğitimde araştırma çalışmalarındaki sorunlara çözüm önerileri, Türkiye’de çocuk işgücü ve temel eğitimin önemi, Gelişmiş ülkelerin kültür mühendisliğide en önemli silahı Propaganda/Özendirme, Beyin gurbetcileri, Türkiye’de Ar&Ge. Ne Durumdayız? Ne yapmalıyız? Yeni Ar&Ge kanunu, Türkiye beynini kaybediyor, Beyin bolluğu, taşması ve saçınımı, Dünya üniversitelerinin webometrik sıralaması, Bilim-teknoloji-refah,

11 EKONOMİ Rakamlarla Türkiye Profili Türkiye’nin 30 yıllık ekonomik panaroması, Üretmeden kalkınama1963-2005 Türkiye yatıtrım profiliyız, Türkiye ve Eskişehir’de İnsani Gelişme Endeksi, Türkiye ve Eskişehir’de kadın erkek profili, Eskişehir’in sosyo-ekonomik profili. Eskişehir’in ticari ve sanayi hayatının dünü, bugünü ve geleceği, Eskişehir sanayisinin güçlü ve zayıf yönleri, Eskişehir lokomotifini (Kırka Boraks) yitirmesin, Eskişehir altın fırsatı (Kaymaz Au Madeni) kaçırmasın (Ya madencilik ya da çevre değil çevre dostu insanla barışık altın üretimi), Küresel çarpıklıklar, Çözüm = Güven+Üretim+İhracat, Eskişehir bilim şehri olabilecek potansiyele sahip, Eskişehir’de şirketleşme, 20 yıl sonra Türkiye’nin demografik profili, İşsizlikte dezavantajlı gruplar, Neden gelişemiyoruz? Neden refahımız artmıyor? Kadınların tüketim eğilimi, Başbakanlarımız,

12 EKONOMİ Eskişehir’in en önemli alt yapı eksikliği: Kent bilgi sistemi-Eskişehir.net’tir, Etibank Kırka Boraks İşletmesi Müessese Müdürlüğünün kaybının ağır faturası, Eskişehir yoksulu az, yaşam standardı yüksek il, Anadolu’nun delikanlı ve dinamik kenti Eskişehir, Eskişehir’in sosyal profili, Eskişehirli kendi malını aramıyor, Eskişehir’in büyük düşünmediğini, Eskişehir’de sektörel birleşmenin önemi, Eskişehir’in bakanlık profili araştırması (bakan fakiri Eskişehir), Sanayimiz nereye gidiyor? Sanayisizleşiyoruz Sanayimizin dörtte üçü teknolojik yenilik yapmıyor (Teknoloji piş ağızıma düş), Tekstil ile buraya kadar ihracatta alternatif sektörler lazım, Parekende sektörü (AVM), Taşımacılık sektörü, Türkiye’de kazançlı ve zararlı sektörler, Türkiye sektörel ihracat analizi, Türkiye’de iş yapma kolaylığı ve zorluğu, Türkiye’de gelecek vaat eden sektörler, Organik ve teknolojik tekstiller

13 SAĞLIK Yaz demedik, kış demedik eğlendik, rakı içtik şarap içtik sallandık, Sigara canavarı, Sağlığımız allaha emanet, Ambalajlanmış öğün ekmeği sağlıktır, EPA’ya göre insan sağlığı bugün daha değersiz, Dünya hastahanelerinin webometrik sıralaması, Hava kirliliğini azaltmada örnek bir şehir: Eskişehir Açlığı önlemek için biotek besinler, Tuz ve sağlığımız, Kimyasal maddelerle sağlıklı ortamlarda çalışma, Sağlıklı ve verimli çalışma ortamı için hava kalitesi, Fakirlik ve kötü beslenme ile savaş, Küresel sorun: Kara mayınları, ölümcül miras, Su ve insan, Çocuk ve çocuk sağlığı,

14 DOĞAL KAYNAKLAR Madenciliğin önü açılmalı, İşte çevreye saygılı altın madenleri, biz niye yapmıyalım? Madencilikte yıldızı parlayan sektör: Mermercilik, Toplumun temeli mineral kaynaklarımızdır, Türkiye ve Eskişehir’in termal su potansiyeli ve sorunları, Sivrihisar Toryumunun Eskişehir ve Türkiye açısından önemi, Türkiye altın üretiminde Avrupa lideri, Magnezit piyasası canlanıyor, Nano-ölçek dünyası.

15 ÇEVRE Katı atıkların geri kazanımının Eskişehir için önemi, Hava kalitemiz iyileşiyor, Eskişehir hava temizliğinde dünya standartlarını yakalıyor, Eskişehir’de meskenlerde yakıt tüketimleri ve fiat karşılaştırması, Isınmayı bilmiyoruz. Kömür değil cehalet ve ihmalkarlık zehirliyor, Eskişehir’de hava temizliği ve yakıtlar ilişkisi, Eskişehir’de doğalgaza bakış, Çevreci plastikler, Küresel ısınmayı azaltmada yapılacak ilk 10 şey, Yarının başladığı yer, Geri Dönüşüm Sektörü, Ortak sorumluluk: Su, Doğaya saygılı çevre dostu ulaşım, Yerüstü madenciliği ve geri dönüşüm, Elektronik atık sorunu ve geri dönüşüm teknolojileri, Karbon monoksit zehirlenmeleri, Hurda atık değildir, Çevre korumada herkesin yapabileceği basit tedbirler, Soba ve tüp gaz zehirlenmeleri, PET, Bilgi çağının zehirli atıkları, Çok kullanımlı malzemeler: Plastikler, Temiz ve çevre dostu üretim.

16 ENERJİ Enerji sorununa bakış, Her altı kilowattan biri çöpe gidiyor, Enerji tasarruflu yeşil evler ve evlerin enerji performansı, Toryum ve nükleer enerji, Doğalgaz nedir? Nasıl emniyetli ve ekonomik kullanılır, Gelecekte Avrupa ve Türkiye Enerji Sistemlerinde Enerji Üretim Teknolojisinin Rolü, Türkiyenin enerji kayıp ve kaçak profili, Türkiye’de elektrik enerjisi üretim ve tüketimine bakış, Güneş enerjisinden elektrik üretimi, Binalarda ısı tasarruf önlemleri, Ülkemiz için potansiyel enerji kaynakları, Sanayide enerji tüketimi ve enerji yönetimi, Türkiye’de enerji verimsizliğinin bedeli her yıl 2 Keban Barajı

17 BİLGİ İŞLEM TEKNOLOJİLERİ e-Devlet ve e-Yönetim Bürokrasiden kurtulmanın yolu e-devlet, Webometrik sıralamalar, Webometrik kadınların tüketim eğilimi belirlenmesi.

18 SEMİNERLER-WORKSHOPLAR Projelerle Üniversite-Sanayi İşbirliği (AB Çerçeve Programı- FP7) (TEKAM-TUBİTAK-KOSGEB), Bilgisayar destekli tasarım ve üretim (TEKAM- Cadem), Eskişehir Patent Günleri (TEKAM-TPE-ESO),

19 DÜZENLEDİĞİMİZ PANELLER Türkiye’de Beyin Göçü Gerçeği, Beyin Erozyonu ve Entelektüel Sermaye Erozyonu Atıkların Geri Dönüşümleri Hava Kirliliği, Doğalgaz ve çevre, Altın madenciliği,

20 VERDİĞİMİZ ÖDÜLLER Teknoloji Ödülleri Yayın Ödülleri Şehir-Üniversite-İş Dünyası Etkileşimi Ödülleri Şehir-Üniversite-Basın Etkileşimi Ödülleri Patent, Marka, Endüstriyel Tasarım ve Coğrafik işaret Ödülleri

21 ÖDÜL ALDIĞIMIZ KURUMLAR Eskişehir Valiliği ve İl Çevre Müdürlüğü (Hava Kirliliğini Azaltma) (1996, 1998, 2001), Tepebaşı Belediyesi (Geri Dönüşüm) (1997) Eskişehir Lions Kulübü (2000) Odunpazarı Lions Kulubü (2003) ETO (Eskişehir Sosyo Ekonomik Profili) (2004) Esgaz (Doğalgaz ve Çevre) (2004, 2005) Ankara Özel Ceceli Okulları (Geri Dönüşüm) (2006) İstanbul Bahçelievler Belediyesi (Çevre) (2006) Türkiye Bilişim Derneği (E-Devlet Uygulamaları) (2006), Intel (Kadınların Tüketim Eğilimi Belirlenmesi) (2007), Saudi Jeological Survey (Mesleki Gelişme Semineri) (2007), İstanbul ÇEKÜD Vakfı (Geri Dönüşüm) (2007) Ankara Türk Metal Sendikası (Ekonomik Profiller) (2007) ESOGÜ Haber(Teknoloji Haberleri) (2007) TMMOB (Kent Sempozyumu) (2008) Ankara İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) (Ar&Ge) (2007) İstanbul MÜSİAD (Beyin Göçü) (2009)

22 ULUSAL ve ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ KURUMLAR I. ULUSLARARASI AB Ulusal Ajans LdV Proje Değerlendirme, Avrupa Birliği, Birleşik Araştırma Merkezi (EU-JRC) tarafından organize edilen Network, Bilgi Günü, Proje Pazarı, Workshoplar’a etkin katılım yapılmaktadır. II. ULUSAL Tübitak TEYDEB (Proje Değerlendirme), KOSGEB, TTGV, TPE III. YEREL YÖNETİMLER. Vilayet, Valilik, Çevre Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri, ETO, ESO, TMMOB

23 İLGİNİZ İÇİN TEŞEKKÜRLER ESOGÜ-TEKAM


"ESK İŞ EH İ R OSMANGAZ İ ÜN İ VERS İ TES İ TEKAM Prof.Dr. Muammer KAYA 2010." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları