Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı Sanayi Müdürlüğü.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı Sanayi Müdürlüğü."— Sunum transkripti:

1 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı Sanayi Müdürlüğü

2 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu Eğitimi Sunumu M. Ali BAYRAM TOBB Sanayi Müdürü sanayi@tobb.org.tr 20 Aralık 2014

3 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu Raportörlerine ve Eksperlerine Eğitimler 3 «Odalarımızdaki tüm raportör ve eksperlere eğitim vereceğiz. Raportör ve eksperlerimiz bu eğitimler sonucunda sertifikalarını alacaklar. Gerekli yasal altyapının da düzenlenmesi ile bundan böyle sertifikası olmayan hiçbir eksper kapasite raporu düzenleyemeyecek» M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi

4 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Değerlendirme  Birliğimizce kapasite tespitleri için çalışma başlangıcı 1956  Bakanlık tarafından sanayi kuruluşlarının kapasitelerini tespit görevinin Birliğimize verilmesi 1958  “Sanayinin Zümreler İtibariyle Kapasitelerinin Tayininde Baz Teşkil Eden Unsurlar” kitabı  Sanayi Bakanlığı tarafından kitapta yer alan kriterlerin kapasite tespitlerinde kullanılması 1961  1975 yılı Bakanlar Kurulu kararı  TOBB yasaları 4 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

5 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi  1980’li yıllarda 5.000 civarında kapasite raporu düzenlenirken 2014 yılına bu sayı 30.000’lere gelmiştir  2008 yılında başlanılan otomasyon sistemi 2012 yılında tüm odalarımız kullanmaya başlamıştır  PRODCOM 2010 kodlama sistemi  Otomasyon Sisteminin başlamasıyla posta kağıt vb. masraflar kalkmıştır  Elektronik imza uygulaması 5 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

6 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu İstatistikleri YILLAR İNCELENEN KAPASİTE RAPORU SAYISI 200215.083 200317.801 200423.807 200521.062 200620.613 200723.559 200827.855 200923.870 201026.759 201131.532 201233.983 201333.910 201434.000 6 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

7 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eksper Heyeti ve Sorumlulukları-1  Eksper heyeti biri konuyla ilgili mühendis diğeri de odada görevli raportör olmak şartıyla en az iki kişiden oluşur  Firmalardan istenecek belgelerin temin edilmesinden ve suretlerinin odada saklanmasından raportör sorumludur  Kapasite esaslarına ve kriterlere uygun olarak hazırlanmasından kapasite eksperi sorumludur  İşlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinin ise oda adına raporu onaylayanlar sorumludur 7 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

8 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eksper Heyeti ve Sorumlulukları-2  Eksperler işyerine giderek yerinde ekspertiz yapmak zorundadır  Dış eksperlerde raportörün ekspertize katılması zorunludur  İşyerine gitmeden kapasite raporu düzenleyen eksperler hakkında veya bir usulsüzlüğün tespitinde oda personeli olması halinde soruşturma açılır, oda personeli olmaması halinde ise oda tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulur ve sertifikaları iptal edilir.  Firmalarda çalışan mühendisler, kendi çalıştıkları firmaların kapasite raporunun düzenlenmesinde eksper olarak görev yapamazlar 8

9 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Eksperlere Eğitim Sertifikası Verilmesi  Kapasite raporları, Birlikten eğitim sertifikası alan eksper mühendisler tarafından düzenlenir  Odalarca her seçim döneminden sonra meclis kararıyla onaylanan eksper listeleri ile oda personeli olan eksperler esas alınır  Eğitim sertifikası alan kapasite eksperlerinin listesi Birlik web sitesinde ilanı  Odalarda her seçim döneminden sonra tespit edilen eksper listelerindeki yeni eksperler ile dönem içinde yedekten gelen eksperler de eğitime tabi tutularak eğitim sertifikaları verilir.  Birlik tarafından sertifika verilen eksperlerin, oda meclisince onaylanan eksper listesinden çıkarılmasına veya yeni eksperler eklenmesine karar verilmesi halinde, bu husus Birliğe derhal bildirilir 9

10 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi-1  Odalar, çalışma alanlarında bulunan sınai işletmelerin kapasitelerini tespit eder ve bu işletmelerin teorik olarak hesaplanan azami üretim gücünü gösteren kapasite raporlarını düzenler  Kapasite raporu düzenlenebilmesi için, işyerine ait binanın bulunması, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması, kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmesi ve odaya kaydolması şarttır 10 Sanayi Müdürlüğü Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi

11 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi-2  Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayiciler için kapasite raporları sanayi odasınca düzenlenir. Ancak, sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların kapasite raporları ticaret odasınca düzenlenir  Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınaî işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenir  Birlik, kapasite raporları üzerinde elektronik imza, barkod, karekod, hologram, fligran vb. uygulamalar yapmaya yetkilidir 11 Sanayi Müdürlüğü Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi

12 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu Nedir  Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için düzenlenir 9

13 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Birliğimiz Yönetim Kurulu Kararı ile Kapasite Raporu Düzenlenen Yerler  Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak üretim yapan  Endüstriyel Seralar, Endüstriyel Çiçekçilik, Kültür Balıkçılığı, Kümes Hayvanları Çiftlikleri ve Yumurta Üretimi ile Kültür Mantarı üretimi yapan tesislere  “Kapasite Raporlarının Düzenlemesi Usul ve Esasları” çerçevesinde Kapasite Raporu düzenlenir 13 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

14 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu Düzenlenmeyen Yerler-1  Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmadan, genellikle el işçiliği marifetiyle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki işyerleri  Odunlu taş fırınlar, (borulu taş fırınlar hariç), elle paketleme, mekanik ve yarı otomatik dolum yapanlar (meyve, sebze, yumurta paketleme-shrinkleme, yağ, bal dolumu vb.), (tam otomatik makinelerde işlem yapanlar hariç)  Kasaplar, Marketlerdeki reyonlar, Hayvan yetiştiriciliği, Her türlü tarımsal ürün yetiştiriciliği, Süt toplama tesisleri, Lokantalar, döner, pide, pizza, hamburger, köfte, vb yerler 14 Sanayi Müdürlüğü Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi

15 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu Düzenlenmeyen Yerler-2  Soğuk Muhafaza yapanlar, Şekerciler, Lokumcular, Pişmaniyeciler, Tatlıcılar, Dondurmacılar, Yufka, kadayıfçılar, Simitçiler, Börekçiler, Mantı, Erişte, vb üretenler, ürünlerini doğrudan tüketiciye satan Pastaneler, Kuruyemişçiler,  Tamirciler, akaryakıt istasyonları, dağıtım tesisleri, arıtma tesisleri, hastane, vb yerler, çamaşırhaneler, tanker dolumları, dökme işlemi, vb 15 Sanayi Müdürlüğü Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi

16 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporunun Kullanıldığı Alanlar  Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek  Ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak  Sanayi bilgi sistemini oluşturmak  Sanayi sicil belgesi almak,  Dahilde işleme izin belgesi,  Lisans, ruhsat, teşvik, kota, tahsis, ihaleler vb. işlemlerde kullanılır 16 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

17 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Dokümanlar Nelerdir  5174 sayılı TOBB kanunu  Oda Muamelat Yönetmeliği 41. madde  Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  Kapasite Esasları 1) Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usül ve Esasları 2) 8 ana sektörde 169 üretim konusunda kapasite kriteri  Prodcom 2010 kodlama sistemi  Prodcom Sözlüğü 17 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

18 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Firmalardan İstenilecek Belgeler-1  Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti,  Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti  Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası  İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymetler değeri  İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine ve teçhizat demirbaş listesi 18

19 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Firmalardan İstenilecek Belgeler-2  Bina, işyeri ve makinelere ilişkin kira sözleşmesi  Maden ruhsatı veya rödovans sözleşmesi  Kalite belge ve sertifikalarının listesi  Kayıtlarda olmayan makineler dikkate alınmaz  Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez  Bir işyerine kapasite raporu düzenlenebilmesi için makinelerin işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gerekir  Onay ücretleri ile ilgili dekontların takibinden ve saklanmasından odalar sorumludur 19

20 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporlarının Geçerlilik Süresi-1  Kapasite raporlarının geçerlilik süresi iki yıldır  Belirlenen sektörler için geçerlilik süresi ise bir yıldır  Kiralanmış makinelerin kira başlangıç ve bitiş tarihleri ile kimden/hangi firmadan kiralandığı tablo 2’ye yazılır  Kiraya veren firmanın unvanı odası vergi/TC kimlik numarası ve ticaret sicil numarası  Varsa kiraya veren firmanın kapasite raporunun iptal edilir  İşyerinde üretimin aksamasına neden olacak makul bir sebebe dayanması halinde düzenlenecek kapasite raporu bir yıllık süre ile onaylanır 20

21 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporlarının Geçerlilik Süresi-2  Makine ve teçhizatın kira süresi bir yıldan az olamaz  Kiralık işyerlerine sözleşme yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde onaya gönderilir  Daha önce kapasite raporu olup kira süresi bir yıldan az kaldığı durumlarda bir yıllık süre ile onaylanır  Finansal kiralamada süre bitimine bir yıldan az bir süre kalması halinde bir yıllık geçerlilik süresi verilir  Makine ve teçhizat için “ Finansal Kiralama (Leasing) ” yapılmış ise; hangi makinelerin kiralandığı, finansal kuruluş firmasının unvanı ile kiralama başlangıç ve süresi yazılır 21

22 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Kriterlerinin Uygulama Esasları  Günde 8 saat yılda 300 işgünü  Teknolojik zorunluluk varsa 24 saat üzerinden hesaplanır  Hesaplama yöntemleri kriterlerinde belirtilir  Seramik fabrikaları, çimento fabrikaları, ark ocakları, cam fabrikaları, petrol rafinerileri, tuğla kiremit fabrikaları, alkit reçinesi, enerji santralleri, sunta, vb. imalatlarıdır.  Kriterinde belirtilmediği sürece imalat firesi gösterilmez  Vardiya sayısı 22

23 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Tespit Yöntemleri-1  Birlikçe yapılacak duyurularda belirtilen prensip tarif yöntem ve kriterlere uyulması şarttır  Kriter mevcut ise bu kriterler dikkate alınarak ham madde ve yardımcı madde ihtiyacı hesaplanır  Teknolojik olarak uygun olması ve üretim hattının bulunması şartıyla tesiste fiilen üretilen/üretilecek mamuller için düzenlenir 23

24 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Tespit Yöntemleri-2  Kriter mevcut değil ise  Kronometre yöntemiyle darboğaz araştırması yapılması  Seri üretim için yeterli makine ve işçi ile bant sistemi veya tezgah grubunun olması  Reaksiyon süresi nazarı dikkate alınarak kapasite hesabı  Emek yoğun şekilde montaja dayalı üretim yapanlarda Adam-Saat yöntemi  Son yılın (şayet varsa son üç yılın) tek vardiya çalışma esasına göre fiili üretim 24

25 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Tespit Yöntemleri-3  Aynı çatı altında birden fazla firma muhasebe ve işçi kayıtları farklı olacak ortak kullanılan teçhizat olmayacak  Aynı firmanın çalışma alanı içerisindeki farklı işyerlerine ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenir  Aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilebilir  Kiralayan firmalara veya taşeron firmalara  Tamamı kiralık makine ve taşeron sözleşmesi ile işçi çalıştıran firmalara kapasite raporu düzenlenmez 25 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

26 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ön Kapasite Raporu  Yeni kurulmakta olan büyük ölçekli stratejik ve teknolojik yatırımlara talep halinde düzenlenir  Geçerlilik süreleri bir yıldır  İthal yolu ile temin edilecek makineler için gayri kabili rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin  Yurt içinden temin edilmiş makinelerin işyerinde mevcut ve montajına başlanmış olması 26 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

27 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İptal İşlemleri-1  İşyerinin devir edilmesi kısmen veya tamamen kiraya verilmesi  Sanayicilik ve üreticilik vasfını kaybetmesi  İşyerinin devamlı kapalı olduğunun odaca tespit edilmesi  Kuruluşun feshi veya iflas etmesi  Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı  Herhangi bir nedenle firma kaydının odaca silinmesi  Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi  İşyerini başka bir odanın çalışma alanına nakletmesi 27 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

28 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İptal İşlemleri-2  Tabii afetler nedeniyle çalışmaz durumda olması  İşyerinin başka bir adrese taşınması  Merkezini başka yere taşıması  Mevcut işyeri adresinde yeni şube açması  Şube kaydını sildirerek aynı adrese merkezini taşıması  Ticaret sicilinde tescil edilmiş olması halinde mevcut kapasite raporu iptal edilir  Şube veya merkez adına kapasite raporu tekrar düzenlenir 28 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

29 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Birlikçe İptal Edilecek Kapasite Raporları  Çalışma alanları ayrı birden fazla Odaya kayıtlı ve tesisin bulunduğu yerdeki oda tarafından kapasite raporu tanzim edildiğinde diğer odanın düzenlediği kapasite raporu  Makinelerinin tamamını veya bir kısmını kiraya veren firma  Yetkili mercilerin göstereceği lüzum üzerine veya mahallinde yapılacak tetkik sonucu ya da belirlenen teknik gerekçeler nedeniyle 29 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

30 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Değişiklik İşlemleri  Kapasite raporunda yer alan firma bilgilerinde meydana gelen değişiklikler  Kapasite hesaplarını etkileyen makine ve teçhizat ilavesi ve/veya azaltılması,  Üretim değişikliği, yeni üretim ilavesi veya çıkartılması  Eksper değişikliği, değişiklik işlemi yapılmaz ve kapasite raporu yenilenir 30 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

31 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Kriterlerinin Hazırlanması  Odalar veya Birlik tarafından hazırlanan taslak kriterler hakkında, odaların ve ilgili sektör meclislerinin görüşü alınmak suretiyle Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir  Kriter değişikliklerinde de aynı yöntem uygulanır.  Her kritere versiyon numarası verilerek Birliğin web sayfasında yayımlanır 31 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü

32 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-1 32 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Firma Unvanı Ticaret sicilinde tescil ve ilan edilen unvandır Vergi dairesi ve numarası Vergi dairesinin adı ve vergi numarasıdır İşyeri SGK numarası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen numaradır Rapor TarihiKapasite raporunun tanzim tarihidir oda tarafından verilir Rapor NoOdanın kapasite raporlarına verdiği sıra numarasıdır Sanayi Sicil NoBilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilir Oda Sicil NoOdaların üyelerine verdikleri numaradır Ticaret Sicil NoTicaret Sicil Memurluklarınca verilen numaradır Mersis NoMerkezi Sicil Kayıt Sistemi numarasıdır NACE Faaliyet Kodu Üye veri tabanında yer alan Nace 6’lı kod numarasıdır.

33 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-2 33 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Üretimin yapıldığı yer Firmanın üretim yaptığı yerin açık adresi ile ulusal adres sisteminden adres numarası yazılır Merkez AdresiFirmanın tescilli merkez adresi ile ulusal adres sisteminden adres numarası yazılır Telefon ve faks numaraları Alan koduyla birlikte işyeri telefon ve faks numaraları yazılır Web adresi ve e- posta Elektronik posta ve İnternet adresi yazılır Üretim KonusuFirmanın ürettiği başlıca mamullerin genel adı yazılır. (Tablo II’deki üretimleri kapsayan mamullerin genel adı) Üretime Başlama Tarihi İşyerinin üretime başladığı tarihtir Firmanın beyanına göre yazılır İşyeri Durumu Tablosu İşyerinin mal sahibi veya kiracı olduğu, arazi sahası, kapalı saha, bina inşaat tipi

34 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-3 34 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Makine ve Teçhizat Değeri Makine ve teçhizat değerleri bilançosundan tespit edilir Kiralık olan makine ve teçhizat değerleri yazılmaz Tescilli sermaye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir şubelere/fabrikalara sermaye ayrılmamışsa merkezin sermeyesi yazılır Kooperatiflerde sermaye yazılmaz Personel Durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna verdiği prim bordrolarında (bildirgelerde) yer alan personelin ekspertiz tarihindeki sayısı Mevsimlik çalışan işyerlerinde çalışma sezonundaki ortalama işçi sayısı Yabancı Sermaye Ülkesi ve sermaye oranı Gayri Maddi Hak Patent, Know How, Lisans ve ülkesi Kalite belge ve Sertifikaları Mevcut olanlar işaretlenir Makine ve Teçhizat Makine ve teçhizatın ismi, teknik özellikleri, puanlar, motor gücü kilowat cinsinden Üretimde kullanılan makineler kodlanır

35 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-4 35 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Yıllık Üretim Kapasitesi Ürünün teknik ismi özelliği miktarı ve birimleri hesaplamalar göz önünde tutularak ayrı ayrı yazılır Prodcom kodlama sistemine göre tamamı kodlanır Kapasite Hesabı Tablosu Kapasite hesabı yapılırken ürünlerin neler olduğu kullanıldığı yerler üretim şekli, üretimin akış şeması göz önüne özetlenir Kapasite hesapları başlıklar altında kapasite tespit yöntemleri ve üretim aşamaları dikkate alınarak tek tek hesaplanır Raporun hangi maksatla düzenlendiği ilk kapasite veya yenileme durumlarında otomasyon programında seçilir Yıllık Tüketim Kapasitesi Kapasite hesap tablosunda hesaplanmış tüketim maddeleri ile ambalaj ve diğer sarf malzeme ve maddelerinin cinsleri birimleri ve miktarları ayrı ayrı yazılır Teknik isimlerinin Türkçe olarak yazılması marka ticari ve özel isimlerden kaçınmalı Tüketimde kullanılan ham maddeler kodlanır

36 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üretim Konusu-1 36 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü ÜRETİM KONUSU HATALI YAZIMLAR  İmalatı, satışı, depolanması, ihracatı, ithalatı, ana sözleşme  Hazır beton tesisi, kum çakıl yıkama tesisi, fındık kırma tesisi,  Boyama işleri, ayıklama işleri, ayçekirdeği kavrulması  Sac üzerine kaplama, kesim işleri, mermer ebatlama, mermer işleme, plastik enjeksiyon işleri, muhtelif makine, matbaa hizmetleri  Kırmızı biber imalatı, pirinç öğütülmesi, bakliyat paketleme fırıncılık

37 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Üretim Konusu-2 37 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü DOĞRUSU NE OLMALI !!!  Hazır beton, yıkanmış elenmiş kum çakıl, iç fındık  Boyanmış sac, ayıklanmış kekik, kavrulmuş ayçekirdeği, ebatlanmış mermer veya mermer levha, mermer basamak,  Plastik masa, sandalye, kova, enjeksiyon makinesi, torna, CNC tezgahı, kitap, dergi,  Pul biber, Öğütülmüş pirinç unu, Paketlenmiş bakliyat, Ekmek, unlu mamuller, hazır yemek

38 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomasyonda Kapasite Raporu Nasıl Uygulanır 38 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü  Onaylanmış nüsha kapasite raporunu düzenleyen oda tarafından PDF formatında kağıda basıldıktan sonra, oda onay hanesi ile tüm sayfalar ıslak mühürle damgalanır, eksper ve raportör ile oda yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanarak odada saklanır  Firmalara “Aslı Gibidir” kaşeli onaylanmış suret verilir, Suret verilirken tüm sayfalar mühürlenir, tarih ve isim kaşesi basılır  Değişiklik nüshasında ise firmalara “Aslı Gibidir” kaşeli onaylanmış suret verilir  Suret verilirken tüm sayfalar ıslak mühürle damgalanır, tarih ve isim kaşesi basılır, Oda yetkilisi tarafından imzalanarak firmaya verilir

39 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kapasite Raporu Formunda Neler Değişti 39 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü  Arazi ve bina ile diğer sabit kıymetler kalktı  Personel durumu arka planda kadın-erkek yazılacak  İhracat durumu kalktı, Kalite kontrol ve belgeler yeniden düzenlendi,  8 saat 300 gün ibaresi ön sayfadan kalktı, kapasite hesabına konulacak  MERSİS No ilave edildi  Eksperlere numara verilecek  Amortisman sütunları ile defter kayıtları kalktı,  Makine kodları prodcom olacak  Kiralanan firma bilgileri alınacak

40 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kalite Belgeleri 40 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü ISO 9000 (Kalite Yönetim Sistemi ) ISO 14000 (Çevre Yönetim Sistemi ) ISO 22000 (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) OHSAS 18001 (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ) TURKAK 17025 Helal Gıda Sertifikası

41 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomasyonda Kapasite Raporu Nasıl Kodlanır 41 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü PRODTR’DEKİ KODLAR NACE25.73 El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı CPA25.73.10 El aletleri, tarımda, bahçecilikte ve ormancılıkta kullanılanlar PRODCOM25.73.10.10Beller ve küreklerkg PRODTR25.73.10.10.00Beller ve küreklerkg 25.73.10.20.00 Yabalar, tarımda, bahçecilikte veya ormancılıkta kullanılanlar kg 25.73.10.30.00Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklarkg 25.73.10.40.00Baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri kesici aletlerkg 25.73.10.50.00 Budama makasları ve benzeri tek elle kullanılan budayıcılar ve makaslar kg 25.73.10.60.00Çit makasları, iki elle kullanılan budama makaslarıkg 25.73.10.70.00Diğer el aletlerikg

42 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Otomasyonda kapasite raporu nasıl kodlanır 42 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü SÖZLÜK’TEKİ KARŞILIKLARI 25.73.10.10.00Beller ve kürekler kg 25.73.10.10.00Beller kg 25.73.10.10.00Kürekler kg 25.73.10.20.00Yabalar kg 25.73.10.20.00Yabalar, tarımda, bahçecilikte veya ormancılıkta kullanılanlar kg 25.73.10.30.00Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar kg 25.73.10.30.00Tırmıklar kg 25.73.10.30.00Külünkler, çapalar ve kazayağı kg 25.73.10.30.00Kazmalar kg 25.73.10.40.00Baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri kesici aletler (buz baltaları hariç) kg 25.73.10.40.00Bağcı bıçakları vb. kesici/yontucu el aletleri kg 25.73.10.40.00Baltalar kg 25.73.10.50.00Diğer budama makasları kg 25.73.10.50.00Bağ ve bahçıvan makasları kg 25.73.10.50.00 Budama makasları ve benzeri tek elle kullanılan budayıcılar ve makaslar (kümes hayvanları makasları dahil) (parmak halkaları olan, budama makası uçlu budama tipi makaslar, budama bıçakları hariç) kg 25.73.10.60.00 Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve benzeri iki elle kullanılan makaslar kg 25.73.10.60.00Çit makasları, iki elle kullanılan makaslarkg

43

44 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi 44

45

46 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 46

47 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TEŞEKKÜRLER Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi


"Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı Sanayi Müdürlüğü." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları