Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı Sanayi Müdürlüğü 1/40.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı Sanayi Müdürlüğü 1/40."— Sunum transkripti:

1 Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı Sanayi Müdürlüğü
1/40

2 Kapasite Raporu Eğitimi Sunumu M
Kapasite Raporu Eğitimi Sunumu M. Ali BAYRAM TOBB Sanayi Müdürü 20 Aralık 2014 1/40

3 Kapasite Raporu Raportörlerine ve Eksperlerine Eğitimler
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Kapasite Raporu Raportörlerine ve Eksperlerine Eğitimler «Odalarımızdaki tüm raportör ve eksperlere eğitim vereceğiz. Raportör ve eksperlerimiz bu eğitimler sonucunda sertifikalarını alacaklar. Gerekli yasal altyapının da düzenlenmesi ile bundan böyle sertifikası olmayan hiçbir eksper kapasite raporu düzenleyemeyecek» M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU

4 Birliğimizce kapasite tespitleri için çalışma başlangıcı 1956
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Genel Değerlendirme Birliğimizce kapasite tespitleri için çalışma başlangıcı 1956 Bakanlık tarafından sanayi kuruluşlarının kapasitelerini tespit görevinin Birliğimize verilmesi 1958 “Sanayinin Zümreler İtibariyle Kapasitelerinin Tayininde Baz Teşkil Eden Unsurlar” kitabı Sanayi Bakanlığı tarafından kitapta yer alan kriterlerin kapasite tespitlerinde kullanılması 1961 1975 yılı Bakanlar Kurulu kararı TOBB yasaları

5 Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Sanayi Kapasite Raporu Otomasyon Sistemi 1980’li yıllarda civarında kapasite raporu düzenlenirken 2014 yılına bu sayı ’lere gelmiştir 2008 yılında başlanılan otomasyon sistemi 2012 yılında tüm odalarımız kullanmaya başlamıştır PRODCOM 2010 kodlama sistemi Otomasyon Sisteminin başlamasıyla posta kağıt vb. masraflar kalkmıştır Elektronik imza uygulaması

6 Kapasite Raporu İstatistikleri
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kapasite Raporu İstatistikleri YILLAR İNCELENEN KAPASİTE RAPORU SAYISI 2002 15.083 2003 17.801 2004 23.807 2005 21.062 2006 20.613 2007 23.559 2008 27.855 2009 23.870 2010 26.759 2011 31.532 2012 33.983 2013 33.910 2014 34.000

7 Eksper Heyeti ve Sorumlulukları-1
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Eksper Heyeti ve Sorumlulukları-1 Eksper heyeti biri konuyla ilgili mühendis diğeri de odada görevli raportör olmak şartıyla en az iki kişiden oluşur Firmalardan istenecek belgelerin temin edilmesinden ve suretlerinin odada saklanmasından raportör sorumludur Kapasite esaslarına ve kriterlere uygun olarak hazırlanmasından kapasite eksperi sorumludur İşlemlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinin ise oda adına raporu onaylayanlar sorumludur

8 Eksper Heyeti ve Sorumlulukları-2
Eksperler işyerine giderek yerinde ekspertiz yapmak zorundadır Dış eksperlerde raportörün ekspertize katılması zorunludur İşyerine gitmeden kapasite raporu düzenleyen eksperler hakkında veya bir usulsüzlüğün tespitinde oda personeli olması halinde soruşturma açılır, oda personeli olmaması halinde ise oda tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulur ve sertifikaları iptal edilir. Firmalarda çalışan mühendisler, kendi çalıştıkları firmaların kapasite raporunun düzenlenmesinde eksper olarak görev yapamazlar 8

9 Eksperlere Eğitim Sertifikası Verilmesi
Kapasite raporları, Birlikten eğitim sertifikası alan eksper mühendisler tarafından düzenlenir Odalarca her seçim döneminden sonra meclis kararıyla onaylanan eksper listeleri ile oda personeli olan eksperler esas alınır Eğitim sertifikası alan kapasite eksperlerinin listesi Birlik web sitesinde ilanı Odalarda her seçim döneminden sonra tespit edilen eksper listelerindeki yeni eksperler ile dönem içinde yedekten gelen eksperler de eğitime tabi tutularak eğitim sertifikaları verilir. Birlik tarafından sertifika verilen eksperlerin, oda meclisince onaylanan eksper listesinden çıkarılmasına veya yeni eksperler eklenmesine karar verilmesi halinde, bu husus Birliğe derhal bildirilir

10 Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi-1
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi-1 Odalar, çalışma alanlarında bulunan sınai işletmelerin kapasitelerini tespit eder ve bu işletmelerin teorik olarak hesaplanan azami üretim gücünü gösteren kapasite raporlarını düzenler Kapasite raporu düzenlenebilmesi için, işyerine ait binanın bulunması, işyerinde su ve elektrik enerjisinin mevcut olması, kapasite raporuna konu işyerinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline tescil ettirilmesi ve odaya kaydolması şarttır

11 Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi-2
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi-2 Ticaret odaları ile sanayi odalarının ayrı olduğu yerlerde, sanayiciler için kapasite raporları sanayi odasınca düzenlenir. Ancak, sanayi odasına kaydolma zorunluluğu bulunmayanların kapasite raporları ticaret odasınca düzenlenir Çalışma alanları ayrı birden fazla odaya kayıtlı olan sınaî işletmelerin kapasite raporları, tesisin bulunduğu yerdeki oda tarafından düzenlenir Birlik, kapasite raporları üzerinde elektronik imza, barkod, karekod, hologram, fligran vb. uygulamalar yapmaya yetkilidir

12 Kapasite Raporu Nedir Kapasite raporları; tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım üretenler için düzenlenir

13 Birliğimiz Yönetim Kurulu Kararı ile Kapasite Raporu Düzenlenen Yerler
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Birliğimiz Yönetim Kurulu Kararı ile Kapasite Raporu Düzenlenen Yerler Tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanarak üretim yapan Endüstriyel Seralar, Endüstriyel Çiçekçilik, Kültür Balıkçılığı, Kümes Hayvanları Çiftlikleri ve Yumurta Üretimi ile Kültür Mantarı üretimi yapan tesislere “Kapasite Raporlarının Düzenlemesi Usul ve Esasları” çerçevesinde Kapasite Raporu düzenlenir

14 Kapasite Raporu Düzenlenmeyen Yerler-1
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kapasite Raporu Düzenlenmeyen Yerler-1 Tezgah, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet kullanmadan, genellikle el işçiliği marifetiyle üretim yapan ve ürünlerini doğrudan tüketiciye satan aşağıdaki işyerleri Odunlu taş fırınlar, (borulu taş fırınlar hariç), elle paketleme, mekanik ve yarı otomatik dolum yapanlar (meyve, sebze, yumurta paketleme-shrinkleme, yağ, bal dolumu vb.), (tam otomatik makinelerde işlem yapanlar hariç) Kasaplar, Marketlerdeki reyonlar, Hayvan yetiştiriciliği, Her türlü tarımsal ürün yetiştiriciliği, Süt toplama tesisleri, Lokantalar, döner, pide, pizza, hamburger, köfte, vb yerler

15 Kapasite Raporu Düzenlenmeyen Yerler-2
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kapasite Raporu Düzenlenmeyen Yerler-2 Soğuk Muhafaza yapanlar, Şekerciler, Lokumcular, Pişmaniyeciler, Tatlıcılar, Dondurmacılar, Yufka, kadayıfçılar, Simitçiler, Börekçiler, Mantı, Erişte, vb üretenler, ürünlerini doğrudan tüketiciye satan Pastaneler, Kuruyemişçiler, Tamirciler, akaryakıt istasyonları, dağıtım tesisleri, arıtma tesisleri, hastane, vb yerler, çamaşırhaneler, tanker dolumları, dökme işlemi, vb

16 Kapasite Raporunun Kullanıldığı Alanlar
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kapasite Raporunun Kullanıldığı Alanlar Kapasite raporları ülkenin sınai üretim gücünü tespit etmek Ekonomik ve stratejik plan ve programlara ışık tutmak Sanayi bilgi sistemini oluşturmak Sanayi sicil belgesi almak, Dahilde işleme izin belgesi, Lisans, ruhsat, teşvik, kota, tahsis, ihaleler vb. işlemlerde kullanılır

17 Oda Muamelat Yönetmeliği 41. madde
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Dokümanlar Nelerdir 5174 sayılı TOBB kanunu Oda Muamelat Yönetmeliği 41. madde Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Kapasite Esasları 1) Kapasite Raporlarının Düzenlenmesi Usül ve Esasları 2) 8 ana sektörde 169 üretim konusunda kapasite kriteri Prodcom 2010 kodlama sistemi Prodcom Sözlüğü

18 Firmalardan İstenilecek Belgeler-1
Kapasite raporu talebinde bulunan kişinin, firmayı temsile yetkili olduklarına dair imza sirküleri aslı ya da noter tasdikli sureti, Mal sahibi ise işyerinin tapusu, tapu belgesi alınmamışsa; Organize Sanayi Bölgelerinde tapu tahsis belgesi sureti Kapasite raporu düzenlenecek işyerindeki sigortalı işçi sayısına ilişkin SGK onaylı belge ve işyeri SGK numarası İşyerindeki makine ve teçhizatın mali müşavir onaylı sermaye kıymetler değeri İşyerindeki makine ve teçhizatın firmanın mülkiyetinde olup olmadığının tespiti için, mali müşavir onaylı makine ve teçhizat demirbaş listesi

19 Firmalardan İstenilecek Belgeler-2
Bina, işyeri ve makinelere ilişkin kira sözleşmesi Maden ruhsatı veya rödovans sözleşmesi Kalite belge ve sertifikalarının listesi Kayıtlarda olmayan makineler dikkate alınmaz Proforma faturaya göre kapasite raporu düzenlenmez Bir işyerine kapasite raporu düzenlenebilmesi için makinelerin işyerinde kurulu ve çalışabilir vaziyette olması gerekir Onay ücretleri ile ilgili dekontların takibinden ve saklanmasından odalar sorumludur

20 Kapasite Raporlarının Geçerlilik Süresi-1
Kapasite raporlarının geçerlilik süresi iki yıldır Belirlenen sektörler için geçerlilik süresi ise bir yıldır Kiralanmış makinelerin kira başlangıç ve bitiş tarihleri ile kimden/hangi firmadan kiralandığı tablo 2’ye yazılır Kiraya veren firmanın unvanı odası vergi/TC kimlik numarası ve ticaret sicil numarası Varsa kiraya veren firmanın kapasite raporunun iptal edilir İşyerinde üretimin aksamasına neden olacak makul bir sebebe dayanması halinde düzenlenecek kapasite raporu bir yıllık süre ile onaylanır

21 Kapasite Raporlarının Geçerlilik Süresi-2
Makine ve teçhizatın kira süresi bir yıldan az olamaz Kiralık işyerlerine sözleşme yapıldığı tarihten itibaren üç ay içerisinde onaya gönderilir Daha önce kapasite raporu olup kira süresi bir yıldan az kaldığı durumlarda bir yıllık süre ile onaylanır Finansal kiralamada süre bitimine bir yıldan az bir süre kalması halinde bir yıllık geçerlilik süresi verilir Makine ve teçhizat için “ Finansal Kiralama (Leasing) ” yapılmış ise; hangi makinelerin kiralandığı, finansal kuruluş firmasının unvanı ile kiralama başlangıç ve süresi yazılır

22 Kapasite Kriterlerinin Uygulama Esasları
Günde 8 saat yılda 300 işgünü Teknolojik zorunluluk varsa 24 saat üzerinden hesaplanır Hesaplama yöntemleri kriterlerinde belirtilir Seramik fabrikaları, çimento fabrikaları, ark ocakları, cam fabrikaları, petrol rafinerileri, tuğla kiremit fabrikaları, alkit reçinesi, enerji santralleri, sunta, vb. imalatlarıdır. Kriterinde belirtilmediği sürece imalat firesi gösterilmez Vardiya sayısı

23 Kapasite Tespit Yöntemleri-1
Birlikçe yapılacak duyurularda belirtilen prensip tarif yöntem ve kriterlere uyulması şarttır Kriter mevcut ise bu kriterler dikkate alınarak ham madde ve yardımcı madde ihtiyacı hesaplanır Teknolojik olarak uygun olması ve üretim hattının bulunması şartıyla tesiste fiilen üretilen/üretilecek mamuller için düzenlenir

24 Kapasite Tespit Yöntemleri-2
Kriter mevcut değil ise Kronometre yöntemiyle darboğaz araştırması yapılması Seri üretim için yeterli makine ve işçi ile bant sistemi veya tezgah grubunun olması Reaksiyon süresi nazarı dikkate alınarak kapasite hesabı Emek yoğun şekilde montaja dayalı üretim yapanlarda Adam-Saat yöntemi Son yılın (şayet varsa son üç yılın) tek vardiya çalışma esasına göre fiili üretim

25 Kapasite Tespit Yöntemleri-3
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kapasite Tespit Yöntemleri-3 Aynı çatı altında birden fazla firma muhasebe ve işçi kayıtları farklı olacak ortak kullanılan teçhizat olmayacak Aynı firmanın çalışma alanı içerisindeki farklı işyerlerine ayrı ayrı kapasite raporu düzenlenir Aynı üretimi tamamlayan farklı işyerleri varsa tek raporda birleştirilebilir Kiralayan firmalara veya taşeron firmalara Tamamı kiralık makine ve taşeron sözleşmesi ile işçi çalıştıran firmalara kapasite raporu düzenlenmez

26 Geçerlilik süreleri bir yıldır
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Ön Kapasite Raporu Yeni kurulmakta olan büyük ölçekli stratejik ve teknolojik yatırımlara talep halinde düzenlenir Geçerlilik süreleri bir yıldır İthal yolu ile temin edilecek makineler için gayri kabili rücu (geri dönüşü olmayan) akreditifin Yurt içinden temin edilmiş makinelerin işyerinde mevcut ve montajına başlanmış olması

27 İşyerinin devir edilmesi kısmen veya tamamen kiraya verilmesi
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü İptal İşlemleri-1 İşyerinin devir edilmesi kısmen veya tamamen kiraya verilmesi Sanayicilik ve üreticilik vasfını kaybetmesi İşyerinin devamlı kapalı olduğunun odaca tespit edilmesi Kuruluşun feshi veya iflas etmesi Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı Herhangi bir nedenle firma kaydının odaca silinmesi Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi İşyerini başka bir odanın çalışma alanına nakletmesi

28 İptal İşlemleri-2 Tabii afetler nedeniyle çalışmaz durumda olması
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü İptal İşlemleri-2 Tabii afetler nedeniyle çalışmaz durumda olması İşyerinin başka bir adrese taşınması Merkezini başka yere taşıması Mevcut işyeri adresinde yeni şube açması Şube kaydını sildirerek aynı adrese merkezini taşıması Ticaret sicilinde tescil edilmiş olması halinde mevcut kapasite raporu iptal edilir Şube veya merkez adına kapasite raporu tekrar düzenlenir

29 Birlikçe İptal Edilecek Kapasite Raporları
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Birlikçe İptal Edilecek Kapasite Raporları Çalışma alanları ayrı birden fazla Odaya kayıtlı ve tesisin bulunduğu yerdeki oda tarafından kapasite raporu tanzim edildiğinde diğer odanın düzenlediği kapasite raporu Makinelerinin tamamını veya bir kısmını kiraya veren firma Yetkili mercilerin göstereceği lüzum üzerine veya mahallinde yapılacak tetkik sonucu ya da belirlenen teknik gerekçeler nedeniyle

30 Üretim değişikliği, yeni üretim ilavesi veya çıkartılması
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Değişiklik İşlemleri Kapasite raporunda yer alan firma bilgilerinde meydana gelen değişiklikler Kapasite hesaplarını etkileyen makine ve teçhizat ilavesi ve/veya azaltılması, Üretim değişikliği, yeni üretim ilavesi veya çıkartılması Eksper değişikliği, değişiklik işlemi yapılmaz ve kapasite raporu yenilenir

31 Kapasite Kriterlerinin Hazırlanması
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kapasite Kriterlerinin Hazırlanması Odalar veya Birlik tarafından hazırlanan taslak kriterler hakkında, odaların ve ilgili sektör meclislerinin görüşü alınmak suretiyle Birlik Yönetim Kurulu tarafından belirlenir Kriter değişikliklerinde de aynı yöntem uygulanır. Her kritere versiyon numarası verilerek Birliğin web sayfasında yayımlanır

32 Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-1
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-1 Firma Unvanı Ticaret sicilinde tescil ve ilan edilen unvandır Vergi dairesi ve numarası Vergi dairesinin adı ve vergi numarasıdır İşyeri SGK numarası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından verilen numaradır Rapor Tarihi Kapasite raporunun tanzim tarihidir oda tarafından verilir Rapor No Odanın kapasite raporlarına verdiği sıra numarasıdır Sanayi Sicil No Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilir Oda Sicil No Odaların üyelerine verdikleri numaradır Ticaret Sicil No Ticaret Sicil Memurluklarınca verilen numaradır  Mersis No Merkezi Sicil Kayıt Sistemi numarasıdır NACE Faaliyet Kodu Üye veri tabanında yer alan Nace 6’lı kod numarasıdır.

33 Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-2
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-2 Üretimin yapıldığı yer Firmanın üretim yaptığı yerin açık adresi ile ulusal adres sisteminden adres numarası yazılır Merkez Adresi Firmanın tescilli merkez adresi ile ulusal adres sisteminden adres numarası yazılır Telefon ve faks numaraları Alan koduyla birlikte işyeri telefon ve faks numaraları yazılır Web adresi ve e-posta Elektronik posta ve İnternet adresi yazılır Üretim Konusu Firmanın ürettiği başlıca mamullerin genel adı yazılır. (Tablo II’deki üretimleri kapsayan mamullerin genel adı) Üretime Başlama Tarihi İşyerinin üretime başladığı tarihtir Firmanın beyanına göre yazılır İşyeri Durumu Tablosu İşyerinin mal sahibi veya kiracı olduğu, arazi sahası, kapalı saha, bina inşaat tipi

34 Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-3
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-3 Makine ve Teçhizat Değeri Makine ve teçhizat değerleri bilançosundan tespit edilir Kiralık olan makine ve teçhizat değerleri yazılmaz Tescilli sermaye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir şubelere/fabrikalara sermaye ayrılmamışsa merkezin sermeyesi yazılır Kooperatiflerde sermaye yazılmaz Personel Durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna verdiği prim bordrolarında (bildirgelerde) yer alan personelin ekspertiz tarihindeki sayısı Mevsimlik çalışan işyerlerinde çalışma sezonundaki ortalama işçi sayısı Yabancı Sermaye Ülkesi ve sermaye oranı Gayri Maddi Hak Patent, Know How, Lisans ve ülkesi Kalite belge ve Sertifikaları Mevcut olanlar işaretlenir Makine ve Teçhizat Makine ve teçhizatın ismi, teknik özellikleri, puanlar, motor gücü kilowat cinsinden Üretimde kullanılan makineler kodlanır

35 Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-4
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kapasite Raporunda Yer Alan Terimlerin Tanımı-4 Yıllık Üretim Kapasitesi Ürünün teknik ismi özelliği miktarı ve birimleri hesaplamalar göz önünde tutularak ayrı ayrı yazılır Prodcom kodlama sistemine göre tamamı kodlanır Kapasite Hesabı Tablosu Kapasite hesabı yapılırken ürünlerin neler olduğu kullanıldığı yerler üretim şekli, üretimin akış şeması göz önüne özetlenir Kapasite hesapları başlıklar altında kapasite tespit yöntemleri ve üretim aşamaları dikkate alınarak tek tek hesaplanır Raporun hangi maksatla düzenlendiği ilk kapasite veya yenileme durumlarında otomasyon programında seçilir Yıllık Tüketim Kapasitesi Kapasite hesap tablosunda hesaplanmış tüketim maddeleri ile ambalaj ve diğer sarf malzeme ve maddelerinin cinsleri birimleri ve miktarları ayrı ayrı yazılır Teknik isimlerinin Türkçe olarak yazılması marka ticari ve özel isimlerden kaçınmalı Tüketimde kullanılan ham maddeler kodlanır 1/40

36 ÜRETİM KONUSU HATALI YAZIMLAR
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Üretim Konusu-1 ÜRETİM KONUSU HATALI YAZIMLAR İmalatı, satışı, depolanması, ihracatı, ithalatı, ana sözleşme Hazır beton tesisi, kum çakıl yıkama tesisi, fındık kırma tesisi, Boyama işleri, ayıklama işleri, ayçekirdeği kavrulması Sac üzerine kaplama, kesim işleri, mermer ebatlama, mermer işleme, plastik enjeksiyon işleri, muhtelif makine, matbaa hizmetleri Kırmızı biber imalatı, pirinç öğütülmesi, bakliyat paketleme fırıncılık

37 Hazır beton, yıkanmış elenmiş kum çakıl, iç fındık
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Üretim Konusu-2 DOĞRUSU NE OLMALI !!! Hazır beton, yıkanmış elenmiş kum çakıl, iç fındık Boyanmış sac, ayıklanmış kekik, kavrulmuş ayçekirdeği, ebatlanmış mermer veya mermer levha, mermer basamak, Plastik masa, sandalye, kova, enjeksiyon makinesi, torna, CNC tezgahı, kitap, dergi, Pul biber, Öğütülmüş pirinç unu, Paketlenmiş bakliyat, Ekmek, unlu mamuller, hazır yemek

38 Otomasyonda Kapasite Raporu Nasıl Uygulanır
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Otomasyonda Kapasite Raporu Nasıl Uygulanır Onaylanmış nüsha kapasite raporunu düzenleyen oda tarafından PDF formatında kağıda basıldıktan sonra, oda onay hanesi ile tüm sayfalar ıslak mühürle damgalanır, eksper ve raportör ile oda yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanarak odada saklanır Firmalara “Aslı Gibidir” kaşeli onaylanmış suret verilir, Suret verilirken tüm sayfalar mühürlenir, tarih ve isim kaşesi basılır Değişiklik nüshasında ise firmalara “Aslı Gibidir” kaşeli onaylanmış suret verilir Suret verilirken tüm sayfalar ıslak mühürle damgalanır, tarih ve isim kaşesi basılır, Oda yetkilisi tarafından imzalanarak firmaya verilir

39 Kapasite Raporu Formunda Neler Değişti
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kapasite Raporu Formunda Neler Değişti Arazi ve bina ile diğer sabit kıymetler kalktı Personel durumu arka planda kadın-erkek yazılacak İhracat durumu kalktı, Kalite kontrol ve belgeler yeniden düzenlendi, 8 saat 300 gün ibaresi ön sayfadan kalktı, kapasite hesabına konulacak MERSİS No ilave edildi Eksperlere numara verilecek Amortisman sütunları ile defter kayıtları kalktı, Makine kodları prodcom olacak Kiralanan firma bilgileri alınacak 1/40

40 ISO 9000 (Kalite Yönetim Sistemi ) ISO 14000 (Çevre Yönetim Sistemi )
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Kalite Belgeleri ISO 9000 (Kalite Yönetim Sistemi ) ISO (Çevre Yönetim Sistemi ) ISO (Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi) OHSAS (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetim Sistemi ) TURKAK 17025 Helal Gıda Sertifikası

41 Otomasyonda Kapasite Raporu Nasıl Kodlanır
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Otomasyonda Kapasite Raporu Nasıl Kodlanır PRODTR’DEKİ KODLAR NACE 25.73 El aletleri, takım tezgahı uçları, testere ağızları vb. imalatı CPA El aletleri, tarımda, bahçecilikte ve ormancılıkta kullanılanlar PRODCOM Beller ve kürekler kg PRODTR Yabalar, tarımda, bahçecilikte veya ormancılıkta kullanılanlar Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar Baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri kesici aletler Budama makasları ve benzeri tek elle kullanılan budayıcılar ve makaslar Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları Diğer el aletleri

42 Otomasyonda kapasite raporu nasıl kodlanır
Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi Sanayi Müdürlüğü Otomasyonda kapasite raporu nasıl kodlanır SÖZLÜK’TEKİ KARŞILIKLARI Beller ve kürekler kg Beller Kürekler Yabalar Yabalar, tarımda, bahçecilikte veya ormancılıkta kullanılanlar Kazmalar, külünkler, çapalar, tırmıklar Tırmıklar Külünkler, çapalar ve kazayağı Kazmalar Baltalar, bağcı bıçakları ve benzeri kesici aletler (buz baltaları hariç) Bağcı bıçakları vb. kesici/yontucu el aletleri Baltalar Diğer budama makasları Bağ ve bahçıvan makasları Budama makasları ve benzeri tek elle kullanılan budayıcılar ve makaslar (kümes hayvanları makasları dahil) (parmak halkaları olan, budama makası uçlu budama tipi makaslar, budama bıçakları hariç) Çit makasları, iki elle kullanılan budama makasları ve benzeri iki elle kullanılan makaslar Çit makasları, iki elle kullanılan makaslar

43

44 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi

45

46

47 Reel Sektör Ar-Ge ve Uygulama Dairesi
TEŞEKKÜRLER


"Reel Sektör Araştırma Geliştirme ve Uygulama Daire Başkanlığı Sanayi Müdürlüğü 1/40." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları