Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP) Kazım Gökhan ELGİN Direktör İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 18 Mayıs 2006.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP) Kazım Gökhan ELGİN Direktör İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 18 Mayıs 2006."— Sunum transkripti:

1 İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP) Kazım Gökhan ELGİN Direktör İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 18 Mayıs 2006

2 KALKINMA-AFET İLİŞKİSİ DÜNYADA; Doğal afetler son 20 yılda 1.5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Doğal afetler son 20 yılda 1.5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Riske maruz nüfusun % 15’i gelişmiş ülkelerde olmasına rağmen afette can kayıplarının% 1.8’i bu ülkelerde meydana gelmektedir. Riske maruz nüfusun % 15’i gelişmiş ülkelerde olmasına rağmen afette can kayıplarının% 1.8’i bu ülkelerde meydana gelmektedir. Doğal afetlerin %94’ü gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmiştir. Doğal afetlerin %94’ü gelişmekte olan ülkelerde meydana gelmiştir. Doğal afetlerden etkilenen insanların %98’i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Doğal afetlerden etkilenen insanların %98’i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır.

3 KALKINMA-AFET İLİŞKİSİ DÜNYADA; Gelişmekte olan ülkelerde yıllık G.S.Y.İ.H. kaybı %2-15 arasında değişmektedir. Gelişmekte olan ülkelerde yıllık G.S.Y.İ.H. kaybı %2-15 arasında değişmektedir. Kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik kayıpları (G.S.M.H. %’si olarak) gelişmiş ülkelerin 20 mislidir. Kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik kayıpları (G.S.M.H. %’si olarak) gelişmiş ülkelerin 20 mislidir. 1990’larda afetlerden kaynaklanan ortalama yıllık kayıplar 63 milyar $’dır. 1990’larda afetlerden kaynaklanan ortalama yıllık kayıplar 63 milyar $’dır. 2050’de doğal afetlerin yıllık faturasının 300 milyar $ olacağı tahmin edilmektedir. 2050’de doğal afetlerin yıllık faturasının 300 milyar $ olacağı tahmin edilmektedir.

4  Depremler Ülkemiz sismik açıdan Dünyanın en aktif bölgelerindendir. Nüfusunun %70’i deprem riski yüksek olan alanlarda yaşamaktadır. Topraklarının % 66’sı aktif fay bölgelerinde bulunmaktadır. Son yüzyılda meydana gelen afetlerin yol açtığı kayıpların % 64’ü ve hasar gören binaların % 75’i depremlerden kaynaklanmıştır.  Seller Genelikle kıyı bölgelerinde meydana gelmekte ve orman alanlarının azalması, erozyon ve kontrolsüz gelişmeye bağlı olarak şiddeti artmaktadır. Selden kaynaklanan kayıplar, toplam afet kayıplarının %15’idir. Yıllık ortalama kayıp 100 milyon $ üzerindedir.  Heyelanlar Toprakların % 25’i heyelana maruz kalmaktadır. Nüfusun % 11’i bu alanlarda yaşamaktadır. Toplam afet kayıplarının % 16’sı heyelanlardan kaynaklanmaktadır. TÜRKİYE VE DOĞAL AFETLER

5

6

7

8 TÜRKİYE  Son 10 yılda tahmini birincil ekonomik kayıplar yılda 1 milyar $’ın üzerindedir.  Richter ölçeği ile 5.5 üzerinde yıllık deprem sıklığı: 0.76 (Dünyada 6. Sırada)  Afet nedeniyle yıllık can kaybı: 950 (Dünyada 3. Sırada)  Nüfus başına (milyon) can kaybı: 15,58 (Dünyada 4. Sırada)  Yıllık ortalama afete maruz nüfus: 2.745.757 kişi (Dünyada 8. Sırada)  Maruz nüfus başına (milyon) can kaybı: 346 kişi (Dünyada 4. Sırada)

9 HASAR 77,000 den fazla ağır hasarlı bina Kamu binalarında hasar Kamu binalarında hasar Deprem sonrası kullanılamayan ve hasar gören altyapı Deprem sonrası kullanılamayan ve hasar gören altyapı Bina hasarlarının değerlendirilmesindeki karmaşa Bina hasarlarının değerlendirilmesindeki karmaşa HABERLEŞME Haberleşmenin sağlanamaması Haberleşmenin sağlanamaması İlk saatlerde bütün telefonların kullanım dışı kalması İlk saatlerde bütün telefonların kullanım dışı kalması MÜDAHALE Arama kurtarma faaliyetleri organize ve koordineli olamaması Arama kurtarma faaliyetleri organize ve koordineli olamaması Kaos ortamı Kaos ortamı Yardım için resmi prosedür ve izin Yardım için resmi prosedür ve izin Geceleri aydınlatmada sorun yaşandığından kurtarma faaliyetlerinin etkin yürütülememesi Geceleri aydınlatmada sorun yaşandığından kurtarma faaliyetlerinin etkin yürütülememesi Lojistik desteklerde yetersizlik Lojistik desteklerde yetersizlik Sağlık ve bina yapı bilgisine yeterince sahip olmayan amatör kurtarma görevlileri ve gönüllülerin yarattığı karmaşa/ tehlike Sağlık ve bina yapı bilgisine yeterince sahip olmayan amatör kurtarma görevlileri ve gönüllülerin yarattığı karmaşa/ tehlike 1999 Marmara Depreminden Alınan Dersler EKONOMİK KAYIPLAR 10-15 milyar $ birincil ekonomik kayıp Türkiye G.S.M.H.’nın %5-7’si Türkiye G.S.M.H.’nın %5-7’si

10 TÜRKİYE’DE POLİTİKA DEĞİŞİKLİKLERİ Kader Reaktif Yara sarma Bekle ve gör Kriz Yönetimi Kısa süreli çabalar Riske maruz gelişme Tercih Proaktif Zarar Azaltma Tahmin et ve önle Risk Yönetimi Bütüncül Yaklaşım Sürdürülebilir gelişme

11  San Francisco, Los Angeles ve Tokyo ile karşılaştırılabilir ölçüde sismik risk 30 yıl içinde büyük bir deprem yaşanma olasılığı %50’den fazla, 30 yıl içinde büyük bir deprem yaşanma olasılığı %50’den fazla, 10 yıl içinde büyük bir deprem yaşanma olasılığı %20’den fazla 10 yıl içinde büyük bir deprem yaşanma olasılığı %20’den fazla  İstanbul’ da 7.5 büyüklüğünde deprem olduğunda oluşacak sosyal ve ekonomik etkiler Yaklaşık 70 bin ölü,120 bin yaralı-ağır yaralı, 400.000 hafif yaralı Yaklaşık 70 bin ölü,120 bin yaralı-ağır yaralı, 400.000 hafif yaralı Birincil ekonomik kayıplar ~30 Milyar $ Birincil ekonomik kayıplar ~30 Milyar $ İSTANBUL

12 Bütüncül Afet Yönetimi İlkeleri Işığında İstanbul’un Afete Hazırlıklı Hale Gelmesi Acil Durum Yönetimi Haberleşme Sistemleri Acil Durum Bilgi Sistemi Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi Mevzuat - Araştırmalar İmar ve ŞehircilikKanunu Bina Güç. Yönet. Zemin İyi.Yönet. İmar Haklarının Transferi Altyapı Eğitim ve Katılım Liman, havalimanı Yol, köprü Doğalgaz Elektrik Su Kanalizasyon Diğer Tarihi Yapılar Kültür Bakanlığı Vakıflar Gn. Md. Büyükşehir Bld. T.B.M.M. Özel Mülkiyet Üstyapı Kamu Binaları Konutlar- İşyerleri Sanayi Siteleri ve Endüstri Yapıları Halkın bilinçlen. Karar vericiler Kamu personeli Özel sektör Araştırmalar Sosyo-ekonomik Katılım Eğilimi Çevresel Etki Yapı Denetimi Kanunu Kat Mülkiyeti Kanunu DASK Envanter Önceliklendirme Çoklu afet risk değerlendirmesi İşbirliği (Tarihçiler, mimarlar, yurdışında uygulamalar, uluslar-arası anlaşmalar) Pilot uygulamalar

13 Kamu Binaları Bütüncül Afet Yönetimi İlkeleri Işığında İstanbul’un Afete Hazırlıklı Hale Gelmesi Öncelik Belirleme Yıkım-Yeniden Yapım Güçlendirme Değerlendirme Konutlar-İşyerleri Mikrobölgeleme Bina Değerlendirmesi Fiziki Planlama Güçlendirme / Kentsel Dönüşüm Yıkım / Yeniden Yapım Yoğunluk Azaltma Yeni yerleşim alanları Uydu kentler Hastane Okul Emniyet İtfaiye Üniversite Yurtlar Diğer Acil Durum Yönetimi Mevzuat - Araştırmalar Altyapı Eğitim ve Katılım Tarihi Yapılar Üstyapı Sanayi Siteleri ve EndüstriYapıları Organize Sanayi Siteleri Endüstri Bölgeleri Büyük Fabrikalar Büyük LPG Depolama Tesisleri Rafineriler Şehir Merkezinde tehlike arzedebilecek Benzin ve LPG İstasyonları Nazım İmar Planına göre şehir dışına taşınması gereken sanayi tesisleri

14 İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık (ISMEP) Projesi Ülke/Bölge: Türkiye/İstanbul Ülke/Bölge: Türkiye/İstanbul Proje Süresi : 5 Yıl Proje Süresi : 5 Yıl Uygulayıcı Kurum: İstanbul İl Özel İdaresi / İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Uygulayıcı Kurum: İstanbul İl Özel İdaresi / İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB) Finans Desteği: Dünya Bankası Finans Desteği: Dünya Bankası Kredi Tutarı : 400 milyon$ (310 milyon Avro) Kredi Tutarı : 400 milyon$ (310 milyon Avro)

15 ISMEP PROJESİ AMAÇLARI Afet yönetiminin kurumsal ve teknik kapasitesinin arttırılması, Afet yönetiminin kurumsal ve teknik kapasitesinin arttırılması, Halkın acil durumlara hazırlık ve müdahale bilincinin arttırılması, Halkın acil durumlara hazırlık ve müdahale bilincinin arttırılması, Öncelikli kamu binalarının güçlendirilmesi/yeniden yapılması, Öncelikli kamu binalarının güçlendirilmesi/yeniden yapılması, Kültürel ve tarihi miras kapsamındaki binaların sismik risk envanterinin çıkarılması ve projelendirilmesi, Kültürel ve tarihi miras kapsamındaki binaların sismik risk envanterinin çıkarılması ve projelendirilmesi, İmar ve yapı mevzuatının daha etkin uygulanabilmesine yönelik destekleyici önlemler alınması. İmar ve yapı mevzuatının daha etkin uygulanabilmesine yönelik destekleyici önlemler alınması.

16 ISMEP PROJESİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması (73.36) Haberleşme Sistemleri Acil Durum Bilgi Sistemi Müdahale Kapasitesinin Güçlendirilmesi İmar Mevzuatının İmar Mevzuatının Etkin Olarak Uygulanması (7.54) Öncelikli Kamu Binaları için Sismik Riskin Azaltılması (310.9) 7,66 milyon $ AYM’nin Kurumsal Kapasitesinin Güçlen. Bilinçlendirme ve eğitim 32,84 milyon $ 14,64 milyon $ 9,77 milyon $ 8,45 milyon $ Öncelikli Kamu Binalarının Güçlendirilmesi/Yeniden İnşaası Altyapı risk değerlendirmesi Tarihi Yapıların risk değerlendirmesi 2,45 milyon $ 305,62 milyon $ 2,83 milyon $ Halkın Bilinçlendirilmesi Mevzuat Çerçevesinin Geliştirilmesi Mühendislerin Eğitimi 0,56 milyon $ 0,23 milyon $ 1,20 milyon $ İnşaat ruhsatı verme yöntemlerinin izlenmesi 5,55 milyon $

17

18 ISMEP PROJE BİLEŞENLERİ

19 A BİLEŞENİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması Haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi, Haberleşme sistemlerinin geliştirilmesi, Acil durum yönetim bilgi sisteminin kurulması, Acil durum yönetim bilgi sisteminin kurulması, Afet Yönetim Merkezi’nin (AYM) kurumsal kapasitesinin arttırılması, Afet Yönetim Merkezi’nin (AYM) kurumsal kapasitesinin arttırılması, Acil Durum Müdahale kapasitesinin arttırılması, Acil Durum Müdahale kapasitesinin arttırılması, Kamuoyunun bilinçlendirilme ve bilgilendirilmesi. Kamuoyunun bilinçlendirilme ve bilgilendirilmesi.

20 A BİLEŞENİ Acil Durum Hazırlık Kapasitesinin Arttırılması En yüksek kullanıcı sayısı (yaklaşık 70.000) ve çeşitliliğine sahip, En yüksek kullanıcı sayısı (yaklaşık 70.000) ve çeşitliliğine sahip, Bütüncül, Bütüncül, Sahada da mobil eşgüdümü sağlayan, Sahada da mobil eşgüdümü sağlayan, İlk ve en büyük sayısal telsiz iletişim ağına sahip, İlk ve en büyük sayısal telsiz iletişim ağına sahip, İmardan nüfusa tüm verilerin toplandığı en yoğun ve yüksek kapasiteli, İmardan nüfusa tüm verilerin toplandığı en yoğun ve yüksek kapasiteli, Yedekli Yedekli kamusal bilgi ve iletişim sistemi oluşturulması hedeflenmektedir. kamusal bilgi ve iletişim sistemi oluşturulması hedeflenmektedir.

21

22 B BİLEŞENİ Öncelikli Kamu Binaları için Sismik Riskin Azaltılması Okul, hastane, yurt, idari ve sosyal hizmet binalarından oluşan öncelikli kamu binalarının güçlendirilmesi veya yeniden yapılması, Okul, hastane, yurt, idari ve sosyal hizmet binalarından oluşan öncelikli kamu binalarının güçlendirilmesi veya yeniden yapılması, Doğal gaz, su, elektrik, telekomünikasyon, ulaşım ve hayati önem taşıyan diğer alt yapı ile ilgili sismik risk değerlendirmesi, Doğal gaz, su, elektrik, telekomünikasyon, ulaşım ve hayati önem taşıyan diğer alt yapı ile ilgili sismik risk değerlendirmesi, İstanbul’daki tarihi ve kültürel miras kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi altındaki binaların envanterinin çıkarılması ve bu kapsamda seçilen binalara ilişkin sismik risk değerlendirmesinin yapılarak güçlendirme projelerinin hazırlanması, İstanbul’daki tarihi ve kültürel miras kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesi altındaki binaların envanterinin çıkarılması ve bu kapsamda seçilen binalara ilişkin sismik risk değerlendirmesinin yapılarak güçlendirme projelerinin hazırlanması, Yeniden yapım ve yer değiştirmeye ilişkin olarak kamu arsa/arazilerinin farklı şekillerde değerlendirilebilmesi amacıyla mevcut arsa/arazi yönetimi politika ve araçlarının analiz edilmesi. Yeniden yapım ve yer değiştirmeye ilişkin olarak kamu arsa/arazilerinin farklı şekillerde değerlendirilebilmesi amacıyla mevcut arsa/arazi yönetimi politika ve araçlarının analiz edilmesi.

23 Önceliklendirme Çalışmaları Kapsamında Değerlendirilen Kamu Binaları

24 Sektörler İçin Belirlenen Öncelik Kriterleri Kullanılan kriterler: Afet anı ulaşım durumu Afet anı ulaşım durumu Deprem kaynağına uzaklık Deprem kaynağına uzaklık Afet planlamasındaki önemi Afet planlamasındaki önemi Binanın teknik özellikleri Binanın teknik özellikleri

25 Hastaneler için öncelik kriterleri

26 Okullar için öncelik kriterleri

27 Öncelikli Kamu Binalarının Güçlendirilmesi için Ayrılan Bütçeye Göre Bina Sayıları (güçlendirmenin m 2 birim maliyeti dikkate alınmıştır)

28

29 İmar mevzuatına uyumlu yapılaşmanın kamu güvenliği açısından önemi hususunda halkın bilinçlendirilmesi, İmar mevzuatına uyumlu yapılaşmanın kamu güvenliği açısından önemi hususunda halkın bilinçlendirilmesi, Belediyelerin imar mevzuatı uygulamalarında karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi amacıyla mevzuatın incelenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi, Belediyelerin imar mevzuatı uygulamalarında karşılaştıkları sorunların tespit edilmesi amacıyla mevzuatın incelenmesi ve çözüm önerileri getirilmesi, Mühendislerin gönüllü yetkilendirme/eğitimlerine ilişkin çalışmalar yürütülmesi, Mühendislerin gönüllü yetkilendirme/eğitimlerine ilişkin çalışmalar yürütülmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iki pilot belediyenin imar mevzuatı ve arsa/arazi kullanım planlarını daha etkin bir şekilde uygulamalarını desteklemek amacıyla kurumsal ve teknik kapasitelerinin arttırılması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iki pilot belediyenin imar mevzuatı ve arsa/arazi kullanım planlarını daha etkin bir şekilde uygulamalarını desteklemek amacıyla kurumsal ve teknik kapasitelerinin arttırılması. C BİLEŞENİ İmar ve Yapı Mevzuatının Uygulanması

30

31 Muhtemel can kayıplarını önleyecek, Muhtemel can kayıplarını önleyecek, Olası bir depremden kaynaklanacak sosyal, ekonomik ve finansal etkileri azaltacak, Olası bir depremden kaynaklanacak sosyal, ekonomik ve finansal etkileri azaltacak, Afete ilişkin diğer proje ve faaliyetler açısından iyi bir model oluşturacak, Afete ilişkin diğer proje ve faaliyetler açısından iyi bir model oluşturacak, Yerel yönetimlerin acil durum yönetim kapasitelerinin güçlendirilmesi alanında bir örnek teşkil edecektir. Yerel yönetimlerin acil durum yönetim kapasitelerinin güçlendirilmesi alanında bir örnek teşkil edecektir. ISMEP PROJESİ

32 Teşekkür Ederiz...


"İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (ISMEP) Kazım Gökhan ELGİN Direktör İstanbul Proje Koordinasyon Birimi 18 Mayıs 2006." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları