Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI Kasım 2012 Antalya

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI Kasım 2012 Antalya"— Sunum transkripti:

1 HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI 22-24 Kasım 2012 Antalya
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İL ÇEVRE DURUM RAPORU YENİ FORMATI ÇEVRE ENVANTERİ VE BİLGİ YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Çevre Durum Raporları Şube Müdürlüğü HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI 22-24 Kasım 2012 Antalya

2 KAPSAM Genel Rapor İçeriği TEIEN

3 GENEL

4 644 Sayılı KHK Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü - MADDE 9 (…) “Çevre envanterini ve çevre durum raporlarını hazırlamak ve Avrupa Çevre Ajansı ile ilişkileri yürütmek”

5 İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI
Ülkemizde/ilimizde çevreyi korumak, çevre kirliliğini önlemek ve çevre sorunlarını ortaya çıkartmak için öncelikle çevre değerlerinin mevcut durumunun nicelik ve niteliklerinin tespit edilmesi gereklidir. Bu kapsamda çevreye ilişkin bilgi, belge ve her türlü verilerin toplanması, sınıflandırılması, anlamlandırılması (metin, tablo, liste, şekil, şema, grafik, harita, resim vb.) gerekmektedir.

6 İL ÇEVRE DURUM RAPORLARI
Çevre konusunda eksik bilgilerin belirlenmesinde, Çevreyi kirleten kurum, kuruluş ve tesislerin veya ortamların belirlenmesinde, ÇED Raporlarının hazırlanmasında, Yıllar ilerledikçe çevre durumunun değişiminin saptanmasında, Sürekli ve dengeli kalkınmayı hedeflerken korunmasına özen gösterdiğimiz ekosistemlerin devamlılığının sağlanmasında, Araştırmacılara temel bilgi sunarken araştırmaların yön ve hedeflerinin belirlenmesinde, Kullanılabilir.

7 RAPOR İÇERİĞİ

8 İÇERİK OO. GİRİŞ A. Hava B. İklim Değişikliği C. Su ve Su Kaynakları D. Atık E. Kimyasalların Yönetimi F. Doğa Koruma ve Biyolojik Çeşitlilik G. Arazi Kullanımı H. ÇED, Çevre İzin ve Lisans İşlemleri I. Çevre Denetimleri ve İdari Yaptırım Uygulamaları İ. Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri J. Çevre Eğitimleri

9 OO. GİRİŞ İle ve ildeki çevre durumuna ilişkin genel bilgiler,
İl Müdürlüğünün çevre kısmının yapılanması ve personel durumuna ilişkin genel bilgiler Verilebilir.

10 A. HAVA A.1. Hava Kalitesi A.2. Hava Kalitesi Üzerine Etki Eden Unsurlar A.3. Hava Kalitesinin Kontrolü Konusundaki Çalışmalar (Bölgesel Temiz Hava Merkezleri) A.4. Ölçüm İstasyonları A.5. Egsoz Gazı Emisyon Kontrolü A.6. Gürültü A.7. Sonuç ve Değerlendirme Kaynaklar

11 B. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ B.1. İklim Değişikliği Eylem Planı Çerçevesinde Yapılan Çalışmalar

12 C. SU VE SU KAYNAKLARI C.1. İlin Su Kaynakları ve Potansiyeli C.2. Su Kaynaklarının Kalitesi C.3. Su Kaynaklarının Kirlilik Durumu C.4. Sektörel Su Kullanımları ve Yapılan Su Tahsisleri C.5. Çevresel Alt Yapı C.6. Toprak Kirliliği ve Kontrolü C.7. Sonuç ve Değerlendirme Kaynaklar

13 D. ATIK D.1. Belediye Atıkları (Katı Atık Bertaraf Tesisleri) D.2. Hafriyat Toprağı, İnşaat Ve Yıkıntı Atıkları D.3. Ambalaj Atıkları D.4. Tehlikeli Atıklar D.5. Atık Madeni Yağlar D.6. Atık Pil ve Akümülatörler D.7. Bitkisel Atık Yağlar D.8. Poliklorlu Bifeniller ve Poliklorlu Terfeniller D.9. Ömrünü Tamamlamış Lastikler (ÖTL)

14 D. ATIK D.10. Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyalar D.11. Ömrünü Tamamlamış (Hurda) Araçlar D.12. Tehlikesiz Atıklar D Demir ve Çelik Sektörü ve Cüruf Atıkları D Kömürle Çalışan Termik Santraller ve Kül D Atıksu Arıtma Tesisi Çamurları D.13. Tıbbi Atıklar D.14. Maden Atıkları D.15. Sonuç ve Değerlendirme Kaynaklar

15 E. KİMYASALLARIN YÖNETİMİ
E.1. Büyük Endüstriyel Kazalar Acil Durum Planları E.2. Sonuç ve Değerlendirme Kaynaklar

16 F. DOĞA KORUMA VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
F.1. Ormanlar F.2. Çayır ve Mera F.3. Sulak Alanlar F.4. Flora F.5. Fauna F.6. Milli Parklar, Tabiat Parkları, Tabiat Anıtı, Tabiatı Koruma Alanları ve Diğer Hassas Yöreler F.7. Biyolojik Çeşitliliği Koruma Çalışmaları F.8. Sonuç ve Değerlendirme Kaynaklar

17 G. ARAZİ KULLANIMI G.1. Arazi Kullanımı G.2. Arazi Kullanım Verileri G.3. Mekansal Planlama G.3.1. Çevre düzeni planı G.4. Sonuç ve Değerlendirme Kaynaklar

18 H. ÇED, ÇEVRE İZİN VE LİSANSI İŞLEMLERİ
H.1. ÇED İşlemleri H.2. Çevre İzin ve Lisans İşlemleri H.3. Sonuç ve Değerlendirme Kaynaklar

19 I. ÇEVRE DENETİMLERİ VE İDARİ YAPTIRIM UYGULAMALARI
I.1. Çevre Denetimleri I.2. Şikâyetlerin Değerlendirilmesi I.3. İdari Yaptırımlar I.4. Çevre Kanunu Uyarınca Durdurma Cezası Uygulamaları I.5. Sonuç ve Değerlendirme Kaynaklar

20 İ. Çevre Sorunları ve Öncelikleri Envanteri
a) Hava kirliliği b) Su kirliliği c) Toprak kirliliği d) Atıklar e) Gürültü kirliliği f) Erozyon g) Doğal çevrenin tahribatı (orman, mera, sulak alan, kıyı, biyolojik çeşitlilik ve habitat kaybı) II. ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNU III. ÖNCELİKLİ ÇEVRE SORUNU

21 J. Çevre Eğitimleri Bu kısımda;
İl müdürlüğünün veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarının gerçekleştirdiği çevre eğitimi faaliyetlerinden, Çevre ile ilgili eğitim projelerinden, Çevre ödüllü yarışmalardan, 5 Haziran Çevre günü etkinliklerinden bahsedilebilir.

22 ÇEVRE DURUM RAPORU MODÜLÜ
TEIEN ÇEVRE DURUM RAPORU MODÜLÜ

23 ÇEVRE DURUM RAPORU MODÜLÜNÜN AMACI
Çevre durum raporlarının elektronik ortamda hazırlanıp saklanmasını ve yayımlanmasını sağlamak, Türkiye genelinde çeşitli kurumsal paydaşlardan sağlanan veri ve bilgilere erişim sağlanarak raporların daha kolay hazırlanmasını sağlamak, Raporda yapılan hatalar varsa bunlara anında müdahale edilerek raporun düzeltilmesini sağlamak gibi amaçları vardır.

24 Çevre Durum Raporlaması
ÇEVRE DURUM RAPORU MODÜLÜ Farklı şablonlarda çevre durum raporlarının hazırlanmasına Raporların karşılaştırılmasına Tematik raporlar hazırlanabilmesine Çevre Durum Raporlaması Olanak Sağlar

25 ÇEVRE DURUM RAPORU MODÜLÜ
Şablon Ekleme Arama Raporlara ulaşılmasına olanak sağlar Rapor Oluşturulmasına Kaydedilmiş Raporların ulaşılmasına olanak sağlar. Rapora eklenmek istenen JPEG türünde ki belgelerin eklenmesini sağlar. Türkiye Cumhuriyeti Haritası üzerinden şehirlere ait durum raporu alınmasına olanak sağlar Şablon İşlemleri Rapor Durum Rapor Haritası Resim Ekleme

26 Şablonları Listelemek
ÇEVRE DURUM RAPORU MODÜLÜ Şablon İşlemleri Arama Yapmak Yeni Kayıt Oluşturmak Şablonları Listelemek

27 ÇEVRE DURUM RAPORU MODÜLÜ
Rapor İşlemleri Rapor arama işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Sistemdeki raporlar güncellenebilir. Yeni rapor girişi yapılır

28 ÇEVRE DURUM RAPORU MODÜLÜ
Rapor İşlemleri

29 ÇEVRE DURUM RAPORU MODÜLÜ
Rapor İşlemleri İçerik Ekleme

30 Resim Yükleme İşlemleri
ÇEVRE DURUM RAPORU MODÜLÜ Resim Yükleme İşlemleri Rapor içeriklerine ek olarak resimlerin rapora eklenmesini sağlar.

31 ÇEVRE DURUM RAPORU MODÜLÜ
Durum Raporu Haritası Türkiye haritası üzerinden illere bağlı raporların alınmasını sağlar.

32 Tel: 0 (312) 410 17 75 e-posta: fatih.erkal@csb.gov.tr
İlginiz için teşekkürler… Fatih ERKAL Çevre Durum Raporları Şube Müdür V. Tel: 0 (312) e-posta:


"HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI Kasım 2012 Antalya" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları