Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. BÖLÜM 4 Kamusal Mallar.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. BÖLÜM 4 Kamusal Mallar."— Sunum transkripti:

1 McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. BÖLÜM 4 Kamusal Mallar

2 4-2 Malların Özellikleri  Dışlanabilme - Dışlanamama Dışlanabilme – herhangi bir kişiyi malın tüketiminden dışlayabilmek nispeten kolaydır Dışlanamama – herhangi bir kişiyi malın tüketiminden dışlayabilmek ya çok pahalıdır ya da imkânsızdır  Rakip – Rakip Olmama Rakip (Rival) – bir defa üretildiğinde ek bir kişinin malı tüketmesinin ek kaynak maliyeti pozitiftir Rakip Değil (Non-rival) – bir defa üretildiğinde başka bir kişinin malı tüketmesinin ek kaynak maliyeti sıfırdır

3 4-3 Malların Türleri DIŞLANABİLME RAKİP OLMA DURUMU EVETHAYIR EVET HAYIR ÖZEL MALLAR KAMUSAL MALLAR ORTAK MALLAR DOĞAL TEKEL

4 4-4 Kamusal Malların Kayda Değer Özellikleri  Herkes tarafından aynı miktarda tüketilmelerine karşın herkes tarafından aynı değerde görülmeyebilir.  Bir malın kamusal mal olarak sınıflandırılması mutlak değildir; piyasa koşullarına ve teknolojik duruma bağlıdır. Saf Olmayan (impure) Kamusal Mallar  Bir mal, kamusal malların bir özelliğini taşırken diğer bir özelliğini taşımayabilir.  Bazı mallar geleneksel olarak mal olarak düşünülmese de kamusal mal özelliği taşıyabilirler  Özel malların sadece özel sektör tarafından sağlanması diye birşey yoktur. Kamuca sğalanan özel mallar  Bir malın kamuca sağlanması söz konusu malın kamu sektöründe üretileceği anlamına gelmemektedir.

5 4-5 Diğer Bazı Kamusal Mallar  Temel Araştırma (Basic research)  Yoksullukla Mücadele Programları (Programs to fight poverty)  Trafiğin Olmadığı Paralı Olmayan Yollar (Uncongested nontoll roads)  Havai Fişek Gösterisi (Fireworks display)

6 4-6 Özel Malların Etkin Sağlanması FiyatAdam (D f A ) Eve (D f A ) Piyasa (D f A+E ) $11516 $97310 $79514 $511718 $313922 $1151126

7 4-7 DfADfA DfEDfE D f A+E SfSf $ Piza Miktarı

8 4-8 Pareto Etkinlik (Efficiency )– Özel Mallar Durumu (Private Goods Case)  MRS fa = P f /P a  P a = $1 olsun bu taktirde,  MRS fa = P f  D f A Adam için MRS fa göstermektedir.  D f E Eve için MRS fa göstermektedir.  S f, MRT fa göstermektedir.  Pareto Etkinliği İçin Gerekli Koşul: MRS fa Adam = MRS fa Eve = MRT fa

9 4-9 Kamusal Malların Etkin Sağlanması (Efficient Provision of Public Goods ) Havai Fişek Adedi 1234 Adam (D r A) $300$250$200$150 Eve (D f E ) 250 200 150 100 Piyasa (D f A+E ) $550$450$350$250

10 4-10 DrADrA Dr E D r A+E Sr Havai Fişek Adedi $

11 4-11 Pareto Etkinlik (Efficiency) – Kamusal Mallar Durumu (Public Goods Case)  MRS fa = P f /P a  P a = $1 olsun.  MRS fa = P f  D f A Adam için MRS fa göstermektedir.  D f E Eve için MRS fa göstermektedir.  S f, MRT fa göstermektedir.  Pareto Etkinlik İçin Gerekli Koşul: MRS fa Adam + MRS fa Eve = MRT fa

12 4-12 Etkinliğe Ulaşmada Sorunlar  Bedavacı Sorunu (The Free-Rider Problem)  Bedavacı Sorununa Çözümler (Solutions to the free-rider problem) Tam fiyat farklılaştırması (Perfect price discrimination)  Politika Perspektifi : Küresel Konumlandırma Sistemi (Policy Perspective: Global Positioning System)  İnsanlar bedavacı mıdır?

13 4-13 Laboratuvar Deneyleri ve Bedavacılık  Tipik bir deney nasıl işler  Tipik Sonuçlar İnsanlar kamusal malın sağlanmasında kullanılan kaynakların %50’sine katkı yapmaktadır. Oyun tekrarlandıkça insanlar katkı azalmaktadır. Ön iletişim ile işbirliği teşvik edilmektedir. Fedakarlığın alternatif maliyeti arttıkça katkı oranları düşmektedir.

14 4-14 Özelleştirme Tartışmaları (The Privatization Debate)  Özelleştirme – devlet tarafından sunulan hizmetlerin özel sektöre devredilmesi  Kamusal – Özel Sağlanama: Doğru karışım hangisi? Nispi ücret ve hammade maliyetleri İdarî Maliyetler Zevklerin Çeşitliliği

15 4-15 Dağıtımsal Konular  Fırsat Eşitliği (Commodity egalitarianism) – bazı malların herkes tarafından erişilebilir olması gerektiği ile ilgili kavram.

16 4-16 Kamu – Özel Üretim (Public versus Private Production)  Özel sektörce üretimin etkinliği  Maliyet farklılıklarının karşılaştırılması ile ilgili sorunlar  Tam Olmayan Sözleşmeler  Mal ve Hizmetin Sunumun Rekabet  İtibarın Tesis Edilmesi (Reputation building)  Politika Perspektifi : Hava alanı güvenliği kamuca mı yoksa özel sektörce mi sağlanmalı?  Piyasa Koşulları

17 4-17 Tercih Açıklattırma Mekanizması (Preference Revelation Mechanisms)  ∆T Eve = MRT ra – (MRS ra Total – MRS ra Eve )  Eve’s choice: ∆T Eve = MRS ra Eve  By substitution: MRT ra – (MRS ra Total – MRS ra Eve ) = MRS ra Eve  Add (MRS ra Total – MRS ra Eve ) to both sides: MRT ra = MRS ra Total


"McGraw-Hill/Irwin Copyright © 2008 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. BÖLÜM 4 Kamusal Mallar." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları