Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

SEAH ENFEKSİYON HAST ve KLİ.MİK DR.YUSUF DURMAZ. 1-imidazol  ketokenazol mikokonazol 2-triazoller  flukonazol itrakonazol vorikonazol posakonazol…..

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "SEAH ENFEKSİYON HAST ve KLİ.MİK DR.YUSUF DURMAZ. 1-imidazol  ketokenazol mikokonazol 2-triazoller  flukonazol itrakonazol vorikonazol posakonazol….."— Sunum transkripti:

1 SEAH ENFEKSİYON HAST ve KLİ.MİK DR.YUSUF DURMAZ

2 1-imidazol  ketokenazol mikokonazol 2-triazoller  flukonazol itrakonazol vorikonazol posakonazol…..

3

4 14- α demetilaz inh Lanosterol  ergosterol C- α -14 sterol birikimi, H.duvar yapı ve fonk; Üreme durur.

5 Azoller candidalara karşı fungistatik Vorikonazol  fungisit etki(aspergillus)* *Eur J Clin Microbiol Infect Dis 1998;17:573

6 Oral tb: biyoyararlanımı >%90 Yağlı yiyecekler %30 Yemeklerden 1-2 saat önce /sonra Böbrek yet doz ayarlaması YOK

7 IV form: Sulfobutyl ether-beta-cyclodextrin halkası Böbreklerde birikir CrCl >50 ml/dak kullanılmalı <50 ise orale geç.

8 Dağılım: Geniş dağılım hacmi+BOS dahil Atılım: KC den metabolize olur <%2 böbreklerden değişmeden atılır. İdrar konsantrasyonları terapotik doza ulaşamaz.

9 Doz ayarlamasında dikkat!! Dozun %50 attırılması ile  %150 serum konsantrasyonu Ve yarılanma ömrü ARTIŞINA neden olur.* YAN ETKİ !!!! Pharmacotherapy 2003;23:1441 Clin Infect Dis 2008;46:201

10 Candida (flukonazol dirençli C.glabrata ve C.krusei dahil) Nötropeni olmadan kandidemiler(lip Amp B daha etkin)* *N Engl J Med 2002;346:225-34 ve Clin İnfect Dis 2006 oct 15;43(8):1060- 8

11 İmmün baskılılarda Orofaringeal ve özofageal kandidiazis* *Infectious_Diseases__Expert_Consult_2_Volume_Set__Third_Edition : s 1485

12 Ampirik antifungal terapi: Vorikonazole lip amp B %26 %30 Tekrar enf gelişimi İnfüzyona bağlı YE Nefrotoksisite. N Engl J Med 346 (4): 225–34

13 Aspergillus(12 haftalık tedavi sonrası %53 başarı) * Fusarium (%43,21/9) * Scedosporium (%63,24/15) * penicillium Mandell 7 edition s:510

14 KCFT bozukluğu :%2-12 Çoğu zaman hepatoselüler…. %1-8 ilaç kesilmek zorunda kalınıyor. Özellikle tedavinin ilk aylarında yakından izlem öneriliyor.

15 1655 hastalık çalışmada;* %19 anormal görme,fotopsi,ışık çakmaları %2 fotofobi %1 renk değişimleri 30 dakika içinde başlar ve 30-60 dakika sürer. Birkaç hafta tedavi sonrası görülmez.** *Vfend package insert.accessed november 12,2008 **Pharmacoterapy 2008;28:614

16 Serum konsantrasyonu>5,5 mcg/ml ise; Görsel ve işitsel halusinasyonlar Konfüzyon,ajitasyon,myokolonik kasılma* *Clin Infect Dis 2008;46:201

17 Rash %7 oranında görülür. Bu hastalarda güneşten korunma önerilir. Uzun süreli kullanımda deri kanseri(melanom dahil)riski mevcut,takip edilmeli.

18 QT uzaması, kardiak arrest, ani ölüm görülebilir fakat bu tip yan etkiler birden fazla komorbid hastalığı olanlarda daha sık görülür.

19 Aspergiloz: IV başlangıç:6 mg/kg 2x1 idame:4 mg/kg 2x1 Oral idame:2x200 mg(max 600 mg)

20 Kandidemi: Son pozitif kültürden /semptomların kaybolmasından sonra en az 14 gün devam Özofageal kandidiasiz: En az 14 gün ve semptomsuz 7 gün

21 Hepatik yetmezlik varsa; Yükleme dozu sonrası %50 doz AZALT (Child A-B)27-28 Böbrek yetmezliği varsa ; IV form Kklirensi >50 ise kullan

22 Gebelik kategorisi D

23 Etkileşen ilaçlarazolleretkisonuç Astemizole,bepridil Pimozid,quinidine triazoller*Etkileşen ilaçların etkisi ARTAR. QT uzaması Torsade de pointes carbamazepinevorikonazolVori AZALIRBaşarısız tdv efavirenzvorikonazolVori AZALIR Efavirenz ARTAREfavirenz tox Ergottriazoller*Ergot ARTARErgotism(hal,deman s,vasospasm,düşük) RifabutinvorikonazolVori AZALIR Rifabutin ARTARUveitis RifampisinvorikonazolVori AZALIR RitonavirvorikonazolVori AZALIR sirolimusvorikonazolSirolimus ARTARSirolimus tox *tüm triazoller kontendike

24 Sikloserin: dozu %50 azalt, tedavi sonunda normal dozuna dön Efavirenz: oral vorikonazol 2x400 çık Efavirenzi 1x300 düş,tedavi sonu ilk doza dön Omeprazol:>40 mg ise dozu %50 azalt

25 fenitoin: IV ise 5 mg/kg oral ise 2x400 çık takrolimus: 1/3 doz azalt ve tedavi sonu gerçek doza dön

26


"SEAH ENFEKSİYON HAST ve KLİ.MİK DR.YUSUF DURMAZ. 1-imidazol  ketokenazol mikokonazol 2-triazoller  flukonazol itrakonazol vorikonazol posakonazol….." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları