Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Devredilebilir Menkul Kıymet Müşterek Yatırım Fonu Girişimleri (UCITS)

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Devredilebilir Menkul Kıymet Müşterek Yatırım Fonu Girişimleri (UCITS)"— Sunum transkripti:

1 Devredilebilir Menkul Kıymet Müşterek Yatırım Fonu Girişimleri (UCITS)
Dünya Bankası Küresel Kalkınma Öğrenme Ağı İleri Muhasebe ve Denetim Düzenleme Programı 6 Haziran 2006

2 85/611/EEC Sayılı UCIT Direktifi’nin Amaçları
(i) yatırım fonlarının bireysel yatırımcılara sınır ötesi olarak sunumunu kolaylaştırmak ve (ii) Avrupa’da yatırım fonları için entegre ve rekabetçi bir tek Pazar geliştirmek amacıyla uyumlaştırılmış bir yasal çerçeve oluşturmak. Sıkı yatırım sınırları, sermaye, organizasyon ve açıklama gereklilikleri ve varlık emaneti ve fon gözetimi (bağımsız bir emanetçi tarafından) yoluyla belirli bir seviyede yatırımcı koruması sağlamak.

3 UCITS Mevzuatının Geçmişi
85/611/EEC sayılı UCITS Direktifi, 1985’in sonlarında kabul edilmiş ve yayınlanmıştır Üye Devletler 1 Ekim 1989 tarihine kadar uygulamaya geçmiştir 2001/107/EC ve 2001/108/EC sayılı Direktifler ile ciddi değişiklikler yapılmıştır - Üye Devletler 13 Şubat 2004 tarihine kadar uygulamaya geçmiştir Uygun varlıkların genişletilmesi Yeni yatırım teknikleri Yatırımcılar için basitleştirilmiş kılavuzlar Yönetim şirketi ile ilgili kurallar Aşağıdaki direktiflerle başka (küçük) değişiklikler de yapılmıştır : 88/220/EEC sayılı Direktif (ipotek tahvilleri getirilmiştir) 95/26/EC5 sayılı Direktif (BCCI sonrası) 2000/64/EC sayılı Direktif (üçüncü ülkelerle bilgi alışverişi) 2004/39/EC sayılı Direktif (MiFID – henüz yürürlüğe girmedi) 2005/1/EC sayılı Direktif (Lamfalussy Direktifi)

4 UCITS Ürününün Yapı Taşları :
Yapısal İlkeler Yatırım Kuralları UCITS Pasaportu Talep üzerinde Net Varlık Değerinden “geri ödenebilirlik” Varlıkların ayrıştırılması Birimlerin çıkarıldığı veya itfa edildiği herhangi bir zamanda değerleme Çatışmaları/suiistimali önlemek için fonksiyonların ayrıştırılması (emanetçi) Uygun varlıkların listesi Risk çeşitlendirmesi Borçlanma/kısaltma yok Mallara, gayrı menkule doğrudan yatırım yok Küresel riske sınırlama Ev sahibi ülkede yetkilendirildikten sonra AB çapında pazarlama Bildirim prosedürü Çok sınırlı ev sahibi ülke katılımı

5 UCITS Direktifi’nin Temel Hükümleri
Kapsam (Madde 1) : UCITS, tek amacı aşağıdakiler olan girişimlerdir : Devredilebilir menkul kıymetlere ve/veya Madde 19(1)’de belirtilen diğer likit finansal varlıklara yatırım Halktan toplanan sermaye ile Riskin yayılması ilkesine göre çalışır (Madde 22ss) UCITS, açık uçlu yapılar olmalıdır. UCITS, farklı hukuki şekillerde kurulabilir : Yönetim şirketleri tarafından yönetilen ortak fon (« sözleşme şekli ») olarak Yatırım fonu olarak (yatırım hukukunun ortak hukuk kavramı) Yatırım şirketi olarak («şirket şekli »)

6 UCITS Direktifi’nin Temel Hükümleri
UCITS yetkilendirme gereklilikleri (1) Genel gereklilikler Yatırım fonları için: yatırım şirketinin, fon kurallarının ve emanetçi seçiminin onaylanması Yatırım şirketleri için: şirketleşme aracının ve emanetçi seçiminin onaylanması Yeterli saygınlık, emanetçinin yöneticilerinin ve yönetim şirketinin yeterli deneyimi (2) Özel yatırım gereklilikleri ve sınırlamaları « uygun varlıklara » yatırım: menkul kıymetler, para piyasası araçları, mevduatlar, yatırım fonları ve türevler Sabit nicel yatırım sınırlara uyum Belirli yatırım teknikleri ile ilgili yasaklar veya izinler

7 UCITS Direktifi’nin Temel Hükümleri
UCITS yetkilendirme gereklilikleri (3) Açıklama Gereklilikleri (Madde 27ss) Bir yatırım şirketi ve, yönettikleri her bir yatırım fonu / ortak fon için, yönetim şirketleri, aşağıdakileri yayınlamak zorundadır: Tam prospektüs (Ek 1’ Çizelge A) Sadeleştirilmiş prospektüs (Ek 1 Çizelge C) - sözleşme yapılmadan önce yatırımcıya sunulacak - pazarlama aracı olarak kullanılabilir Periyodik raporlar

8 UCITS Direktifi’nin Temel Hükümleri
Ürün Pasaportu 1985 yılında, UCITS Direktifi, (belirli tip) yatırım fonlarının sınır ötesi dolaşımını kolaylaştırmak amacıyla « ürün » pasaportu kavramını getirmiştir. Ürün pasaportu aşağıdaki iki temel direkten oluşmaktadır : (1) UCITS’ın Yetkilendirilmesi: Ev Sahibi Üye Devlet ilkesi (Madde 4) Yetkilendirme, UCITS’ın bulunduğu Üye Devletin (Ev Sahibi Üye Devlet) yetkili mercilerince yapılmaktadır. Tüm Üye Devletler için geçerlidir.

9 UCITS Direktifi’nin Temel Hükümleri
Ürün Pasaportu (2) Birimlerin diğer Üye Devletlerde pazarlanması : bildirim prosedürü (Madde 44ss) Ev Sahibi Üye Devlete bildirim (Kaynak Üye Devlet tarafından UCITS’ın direktif koşullarını yerine getirdiğini doğrulanması) (Madde 46). Ev Sahibi Devlet tarafından, pazarlama düzenlemelerinin UCITS Direktifi’nin Madde 44(1) ve 45 hükümlerine uygun olmadığına dair gerekçeli bir karar alınmadığı sürece, UCITS birimlerini bu bildirimden iki ay sonra pazarlamaya başlayabilir.

10 UCITS Direktifi’nin Temel Hükümleri
Yönetim Şirketi (Madde 5ss ve 6) UCITS III değişiklikleri arasında aşağıdakiler bulunmaktadır : Yönetim şirketleri için geçerli sermaye ve risk kontrol hükümlerinin pekiştirilmesi. Faaliyetlerin kapsamının genişletilmesi : temel faaliyeti olan müşterek yatırım yönetiminden ayrı olarak, bir yönetim şirketi artık aynı zamanda bireysel portföy yönetimi faaliyetini ve başka bazı yan hizmetleri gerçekleştirebilir (yatırım danışmanlığı & fon birimlerinin emanette tutulması) (Madde 5). Yönetim şirketi pasaportunun uygulamaya konulması; yani, yerel bir şubenin açılması veya sınır ötesi hizmet sağlama serbestisi (Madde 6)yoluyla, Kaynak Üye Devlette yetkilendirildiği (Madde 5a) faaliyetleri bir başka Üye Devlette sürdürme hakkı.

11 UCITS Direktifi’nin Temel Hükümleri
Emanetçi (Madde 7 ve 14) Fonksiyonel olarak ayrı emanetçiler, UCITS çerçevesinin temel direklerinden birisidir. Emanetçinin iki görevi vardır: (1) fon varlıklarının emanette tutulması, ve (2) varlıkların yasal olarak yönetim şirketi tarafından yönetilmesini sağlamak amacıyla bir dizi gözetim fonksiyonunu yerine getirmek. 1985 rejiminde hiçbir değişiklik yoktur– şu anda emanetçi pasaportu yoktur : emanetçiler, fon ile aynı Üye Devlette olmak zorundadır.

12 85/611/EEC sayılı UCITS Direktifinin Uygulanması ile ilgili Mevcut Hususlar
UCITS Direktifi ve UCITS III değişiklikleri 25 Üye Devletin hepsinde uygulanmıştır. Komisyon, UCITS Direktifinin belirli hükümlerinin farklı Üye Devletlerde ortak olarak uygulanabilmesini sağlamak üzere iki Tavsiye kabul etmiştir: Finansal türevlerin kullanılması ile ilgili 2004/383/EC sayılı ve 27 Nisan 2004 tarihli Tavsiye UCITS Direktifi Ek 1 Çizelge C’de belirtilen sadeleştirilmiş prospektüsün içeriği ile ilgili 2004/384/EC sayılı ve 27 Nisan 2004 tarihli Tavsiye

13 85/611/EEC sayılı UCITS Direktifinin Uygulanması ile ilgili Mevcut Hususlar
Komisyon, UCITS Direktifinin Madde 53a hükümleri uyarınca komisyonun yetkileri kapsamında « uygun varlıklar » tanımının açıklaştırılması üzerinde çalışmaktadır (Komisyon çalışma belgesi web sitesinde yayınlanmıştır). Bildirim prosedürünü ve ürün pasaportunun işleyişini açıklığa kavuşturmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir (Seviye 3 önlemler). Komisyon, 14 Temmuz 2005 tarihinde yayınlanan, yatırım fonlarına yönelik AB Çerçevesinin geliştirilmesine dair Yeşil Belge yoluyla bir kamuoyu istişare süreci başlatmıştır. Bu istişare ile ilgili bir geri bildirim dokümanı Şubat 2006’da yayınlanmıştır. Komisyon 2006’nın sonbahar aylarında varlık yönetimi ile ilgili bir Beyaz Belge yayınlamayı amaçlamaktadır.

14 85/611/EEC sayılı UCITS Direktifi
Daha fazla bilgi için :


"Devredilebilir Menkul Kıymet Müşterek Yatırım Fonu Girişimleri (UCITS)" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları