Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖRNEKLERLE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖRNEKLERLE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ"— Sunum transkripti:

1 ÖRNEKLERLE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ
Prof. Dr. Bülent KESKİNLER Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü

2 NEDEN SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ VARDIR ?

3 ÇÜNKÜ ÇEVREYE DUYARLI YENİ TEKNOLOJİLERİN GELİŞTİRİLME VE UYGULANMA ZORUNLULUĞU VARDIR

4 ÜNİVERSİTELERİN MİSYONU

5 NEDEN ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ
21. yy spekülatif büyüme Sanal servetler Kolaycı yaşam Bilgi ve emeğe dayanmayan Refah artışı

6 2008 YILI Sanal servetler eridi 21. yy spekülatif Kolaycı yaşam
büyüme Sanal servetler Kolaycı yaşam Bilgi ve emeğe dayanmayan Refah artışı Sanal servetler eridi

7 YENİ GELİŞMİŞLİK ÖLÇÜTÜ
YENİ DÜNYA DÜZENİNDE YENİ GELİŞMİŞLİK ÖLÇÜTÜ Ülkelerin önem sırası bundan böyle Yenilikçilik, Yaratıcılık, Buluş yapma kapasitesi ile ölçülecektir.

8 ÜNİVERSİTE-SANAYİ-DEVLET İŞBİRLİĞİ

9 DEVLETÇİ ANLAYIŞ Sanayi Üniversite Devlet

10 LİBERAL ANLAYIŞ Devlet Üniversite Sanayi

11 ÜÇLÜ SARMAL ANLAYIŞ

12 İNOVASYONUN YENİ ÜÇLÜ SARMALI
Sanayi Üniversite Devlet

13 ÜNİVERSİTE NEDEN İŞBİRLİĞİ YAPAR
1. Araştırmacının araştırmasının ticari değerini görme isteği, 2. Bu amaçla da çeşitli fonlardan ve desteklerden yararlanma isteği, 3. İşbirliği kültürünü geliştirme isteği, 4. Firmaların üniversitelerden talebi, 5. Öğrencilere yeni imkan ve fırsatlar oluşturma isteği

14 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN YÖNTEMLERİ
Teknopark SANAYİ Teknoloji geliştirme ofisleri Ar-Ge destekleri

15 BAĞLANTILAR 1. Üniversite kaynaklı firmalar,
2. Resmi olmayan ilişkiler, 3. Üniversitelerin yer aldığı teknopark, kuluçkalıklar, firma lab vb. paylaşıma dayalı faaliyetler, 4. Döner sermaye üzerinden kurulan ilişkiler, 5. Ar-Ge destekli projelerle, 6. Patent ve lisans kullanılarak Kaynak: Mahmut Kiper, Dünyada ve Türkiye’de üniversite sanayi işbirliği, Mayıs 2010, TTGV

16 MÜLKİYET HAKLARI 1. Temel araştırmalar: Sonuçları herkese açık olduğundan FMH yok veya tanımlanması çok zor, 2. Maliyeti firmaya ait araştırmalar: FMH firmaya veya firma ve üniversiteye ait, 3. Ortak maliyetli araştırmalar: FMH ortak Kaynak: Mahmut Kiper, Dünyada ve Türkiye’de üniversite sanayi işbirliği, Mayıs 2010, TTGV

17 ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE POTANSİYEL TEHDİTLER
İşbirliğinin problemli alanları Üniversitelerin evrensel, sanayinin özel değer çatışması Üniversitelerin bilgisi evrensel olup bilginin yayılmasını destekler. Sanayilerin bilgisi tekel olup bilginin yayılmasını önleyerek rekabet kazanır Fikri hakların sahipliği ve kullanımı Konularında yaşanan çekişmeler Kaynak: Mahmut Kiper, Dünyada ve Türkiye’de üniversite sanayi işbirliği, Mayıs 2010, TTGV

18 Kaynak: Mahmut Kiper, Dünyada ve Türkiye’de üniversite sanayi işbirliği, Mayıs 2010, TTGV

19 ÜNİVERSİTE İÇİN MOTİVASYON UNSURLARI
Eğitim ve araştırma çalışmaları için finansal destek sağlamak, Sanayi ile işbirliğini ön koşul olarak gören kamu fonlarından yararlanmak, Kamu fonlarına nazaran daha az kural ve sınır içeren özel fon akışını çoğaltmak, Kamu yararına hizmet sunma misyonunu yerine getirmek, Öğrencilerine ve fakültelerine endüstriyel tecrübe alanları açmak, Anlamlı problemler belirlemek, Bölgesel ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak, Mezunlarına iş alanları yaratmak Kaynak: Mahmut Kiper, Dünyada ve Türkiye’de üniversite sanayi işbirliği, Mayıs 2010, TTGV

20 SANAYİ İÇİN MOTİVASYON UNSURLARI
Üniversitelerin araştırma altyapısına ve insan kaynaklarına erişmek, Bünyesinde olmayan laboratuar uzmanlıklarına erişmek, Üniversitelerce sağlanan sürekli eğitim faaliyetlerinden yararlanmak, Şirket prestiji ve imajını yükseltmek, Teknolojilerinin genişlemesine ve yenilenmesine olanak sağlamak, Gelecekteki elemanlarını seçebilmek, Rekabet öncesi araştırma olanakları sağlamak, Kendi araştırma kapasitesini artırmak, Bölge ve ülkeye karşı sosyal sorumluluk görevini yerine getirmek Kaynak: Mahmut Kiper, Dünyada ve Türkiye’de üniversite sanayi işbirliği, Mayıs 2010, TTGV

21 Ekonomik gelişme ve fark yaratmayı ileri götürmek,
ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİNDE DEVLETİN DE YER ALMASI GEREKTİREN ANA AMAÇLAR Ekonomik gelişme ve fark yaratmayı ileri götürmek, Kamu yararını hakim kılmak ve beklentilerin karşılanmasını sağlamak, İleri görüşlü olmayı benimsemek, En son teknolojileri sürekli takip ederek yaşam boyu öğrenme ve araştırma yaklaşımını cesaretlendirmek, Uzun dönemli stratejilerle temel araştırmaları desteklemek, Yeni teknoloji ve stratejik konularda derinlemesine çözümlemeler yapabilme yetenek ve sistemlerinin geliştirilmesini özendirmek, Kaynak: Mahmut Kiper, Dünyada ve Türkiye’de üniversite sanayi işbirliği, Mayıs 2010, TTGV

22 TARAFLARIN İŞBİRLİĞİ SÜRECİNDEKİ BEKLENTİ VE İSTEKLERİ

23 ÜNİVERSİTENİN İSTEKLERİ
Ortak araştırma sonuçlarının yayım hakları, Buluşların patentlenerek kamuya açılması, Sanayi ile ileriki aşamalarda da işbirliği, Uzun dönemli araştırma fonları, Ticari başarının paylaşımı, Tazminat vb. ticari sorumluluklarda arınma, Prestij Kaynak: Mahmut Kiper, Dünyada ve Türkiye’de üniversite sanayi işbirliği, Mayıs 2010, TTGV

24 SANAYİNİN İSTEKLERİ Rekabet üstünlüğü,
Kendi teknoloji tabanını oluşturmak, Yeni teknolojilere pencere açmak, Uygun temine bağlı ve sonuç almaya yönelik çalışma ilişkileri, Araştırma çalışmalarının yönlendirilmesinde kontrol, En uç teknoloji üretenlerle ilişki kurma, Fikri ve sinai mülkiyet haklarının korunması, Riskin tanınması ve paylaşımı, Yatırımlarının geri dönüşlerinin sağlanması Kaynak: Mahmut Kiper, Dünyada ve Türkiye’de üniversite sanayi işbirliği, Mayıs 2010, TTGV

25 DEVLETİN İSTEKLERİ Teknoloji tabanlı ekonomik gelişme, Kamusal yarar,
Denetim Kaynak: Mahmut Kiper, Dünyada ve Türkiye’de üniversite sanayi işbirliği, Mayıs 2010, TTGV

26 Ar-Ge Ekibi Başkanı Prof. Dr
Ar-Ge Ekibi Başkanı Prof. Dr. Bülent Keskinler ilk Ar-Ge çalışmasını gerçekleştirirken

27 TEŞEKKÜRLER..


"ÖRNEKLERLE ÜNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları