Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DEVRE TEOREMLERİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DEVRE TEOREMLERİ."— Sunum transkripti:

1 DEVRE TEOREMLERİ

2 Doğrusallık (Lineerlik) Özelliği
Etki ile tepki arasındaki ilişki eğer doğrusal şekilde tanımlanabiliyorsa, bu ilişkiyi sağlayan eleman lineerdir. Bir devrenin girişi ile çıkışı arasında lineer (doğrusal) bir ilişki varsa –yani giriş ile çıkış birbiri ile doğrudan orantılı ise-bu devreye lineer devre denir. Doğrusal elemanlardan kurulu bir devre de doğrusal davranış gösterir.

3 Doğrusallık (Lineerlik) Özelliği
Doğrusallığın Şartları Toplanabilirlik Çarpılabilirlik

4 Örnek:

5 Süperpozisyon (Toplamsallık)
Toplamsallık özelliği; lineer bir devredeki bir eleman üzerindeki gerilim düşümü (veya akım geçişi) o devredeki herbir bağımsız kaynağın o eleman üzerindeki etkilerinin (gerilim düşümü veya akım geçişi) cebirsel toplamına eşittir şeklinde ifade edilir.

6 Süperpozisyon (Toplamsallık)
Süperpozisyon yönteminin uygulama adımları: Devredeki biri hariç tüm kaynaklar kaldırılır (Akım kaynakları açık devre, Gerilim kaynakları kısa devre) ve çıkış bilinen devre analizi yöntemleri kullanılarak belirlenir. Tüm kaynaklar için Adım 1 tekrar edilir. Devre dışı bırakılarak teker teker etkileri hesaplanmış olan kaynaklardan elde edilen ifadeler cebirsel olarak toplanır.

7

8 Örnek

9 ÖRNEK 4.11: Vab değeri nedir?
Elektrik Devreleri, Nobel Yayın Dağıtım, sayfa: 48

10 Kaynak Dönüşümü Kaynak dönüşümü, bir gerilim kaynağına “Vs” seri bağlı bir dirençten “R” oluşan kaynağı, bir akım kaynağı “is” ve buna paralel bağlı bir direnç “R” formuna dönüştürme işlemidir. Bu işlem her iki yönlüdür. Vs=isR veya is=Vs/R

11 Kaynak Dönüşümü Bu işlem aynı zamanda bağımlı kaynaklara da uygulanabilir: Bağımlı kaynak: Bir kaynak (akım veya gerilim) devredeki diğer elemanlardan birisine bağlı bir şekilde değişim gösteriyor ise bu kaynak bağımlı kaynaktır.

12 Örnek, Vo=?

13 Böylece, vo=3.2V olarak bulunur.

14 Örnek: Kaynak dönüşümü kullanarak I değerini hesaplayınız.
7 2A 6V I

15 Substitution (Yerine Kullanma) Teoremi
I1=2A, I2=1A, I3=1A, V3=8V I1=2A, I2=1A, I3=1A, V3=8V I1=2A, I2=1A, I3=1A, V3=8V

16 Substitution (Yerine Kullanma) Teoremi
İki taraflı bir DC devrenin (ağın) herhangi bir dalındaki gerilim ve akım ifadesi biliniyor ise, bu dal farklı elemanların farklı kombinasyonları şeklinde oluşturulabilecek farklı bir devre ile değiştirilebilir. Öyleki yeni devre seçilen dal için aynı akım ve gerilim ifadesini sağlamalıdır.

17 Substitution (Yerine Kullanma) Teoremi

18 ÖRNEK 4.31: I akım değeri nedir?
Elektrik Devreleri, Nobel Yayın Dağıtım, sayfa: 56


"DEVRE TEOREMLERİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları