Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1 DEVRE TEOREMLERİ. 2 Thevenin Teoremi İki uçlu lineer bir devre bir gerilim kaynağı “V th ” ile buna seri bağlı bir direnç “R th ” ile gösterilebilir.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1 DEVRE TEOREMLERİ. 2 Thevenin Teoremi İki uçlu lineer bir devre bir gerilim kaynağı “V th ” ile buna seri bağlı bir direnç “R th ” ile gösterilebilir."— Sunum transkripti:

1 1 DEVRE TEOREMLERİ

2 2 Thevenin Teoremi İki uçlu lineer bir devre bir gerilim kaynağı “V th ” ile buna seri bağlı bir direnç “R th ” ile gösterilebilir. Burada V th gerilim kaynağı iki uçlu devrenin açık devre gerilimi, R th direnci ise bağımsız kaynaklar devre dışı bırakıldığı zamanki eşdeğer direnç değeridir.

3 3 (a) orjinal devre, (b) Thevenin eşdeğer devresi d c

4 4 Thevenin Teoremi Rth direnç değeri bulunurken iki durum göz önüne alınır: Durum 1 Eğer devre (ağ) bağımlı kaynak içermiyorsa, tüm bağımsız kaynaklar devre dışı bırakılır ve çıkışın sol tarafında kalan eşdeğer direnç hesaplanır. Durum 2 Eğer devrede bağımlı kaynaklar varsa eşdeğer direnç Rth iki yol ile hesaplanır:

5 5 Thevenin Teoremi Durum 2 Eğer devrede bağımlı kaynaklar varsa eşdeğer direnç Rth iki yol ile hesaplanır: 1.Devredeki tüm bağımsız kaynaklar devre dışı bırakıldıktan sonra, a ve b uçlarına v 0 değerlikli bir gerilim uygulanır ve kaynaktan çekilen i 0 akımı belirlenir (veya tam tersi). Buradan R th = v 0 / i 0 hesaplanır.

6 6 2. Devrenin açık devre gerilimi V oc ile kısa devre akımı I sc hesaplanır ve buradan Rth=V oc /I sc değeri bulunur. Thevenin Teoremi Rth=V oc /I sc

7 7 ÖRNEK Bağımlı değişkenin Tanımı: A Ş A Ğ IDAK İ DEVREN İ N THEVEN İ N E Ş DE Ğ ER İ N İ N BULUNMASI

8 8 Norton Teoremi seriİki uçlu lineer bir devre bir akım kaynağı “I N ” ile buna seri bağlı bir direnç “R N ” ile gösterilebilir. Burada I N akım kaynağı iki uçlu devrenin kısa devre akımı, R N direnci ise bağımsız kaynaklar devre dışı bırakıldığı zamanki eşdeğer direnç değeridir.

9 9 (a) Orjinal devre, (b) Norton eşdeğeri d (c) N

10 10 ÖRNEK: Norton eşdeğer devresini elde edin Doğru Akım (DC) Devere Analizi, H. S. SELEK, Seçkin Yayıncılık, sayfa 135

11 11 DEVRE ELEMANLARININ AKTİF / PASİF ÇALIŞMALARI I R V1V1 V2V2 Ohm Kanunu notasyonu göz önüne alındığında, akım yüksek olduğu düşünülen potansiyelden düşük olan potansiyele akar yandaki şekilde V 1 yüksek, V 2 düşük olduğu düşünülen potansiyeldir bu durumda güç ifadesi P = V x I şeklinde tanımlanırsa P>0 direnç gibi devrede enerji tüketen PASİF elemanı P<0 direnç gibi devrede enerji tüketen AKTİF elemanı tanımlar Bu kaynaklar dahil tüm elemanlar için geçerlidir. Yani direnç elemanı yerine bağımsız akım/gerilim kaynağı olsa da bu durum değişmez.

12 12 Maksimum Güç Transferi RLRL a b Orjinal ağın yerine Thevenin eşdeğerinin yerleştirilmesi ile elde edilen devrede yüke (LOAD) aktarılan güç:

13 13 Yüke aktarılan güç R L nin bir fonksiyonudur ve: ÖDEV: Bu şartın böyle olduğunu lütfen ispat edin ve V Th =No+5V, R Th =No+5k için MATLAB de soldaki eğriyi elde edin

14 14 Tellegen Theorem Toplu parametreli bir devrede b adet dal varsa, bunların üzerindeki gerilim ve akım değerleri sırasıyla u k ve i k olarak tanımlandığında ve pasif işaret gösterimi kullanıldığında eşitliği elde edilir.

15 15 Inference of Tellegen Theorem If two lumped circuits and have the same topological graph with b branches, and the voltage, current of each branch apply passive sign convention, then we have not only

16 16 Example

17 17 Reciprocity Theorem 2  3  6  3  6  2 

18 18 Case 1 The current in any branch of a network, due to a single voltage source E anywhere else in the network, will equal the current through the branch in which the source was originally located if the source is placed in the branch in which the current I was originally measured. Reciprocity Theorem (only applicable to reciprocity networks)

19 19 Reciprocity Theorem (only applicable to reciprocity networks) Case 2

20 20 Reciprocity Theorem (only applicable to reciprocity networks) Case 3

21 21 Source Transfer Voltage source transfer An isolate voltage source can then be transferred to a voltage source in series with a resistor.

22 22 Source Transfer Current source transfer Examples


"1 DEVRE TEOREMLERİ. 2 Thevenin Teoremi İki uçlu lineer bir devre bir gerilim kaynağı “V th ” ile buna seri bağlı bir direnç “R th ” ile gösterilebilir." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları