Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BALÇOVA’NIN KALBİ (BAK) PROJESİ Hatice Şimşek Keskin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BALÇOVA’NIN KALBİ (BAK) PROJESİ Hatice Şimşek Keskin."— Sunum transkripti:

1 BALÇOVA’NIN KALBİ (BAK) PROJESİ Hatice Şimşek Keskin

2 “BALÇOVA’NIN KALBİ PROJESİ” Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi (DEÜTF)- Balçova Belediyesi işbirliği ile…

3 3 Mayıs 2007- protokolün imzalanması

4 PROJENİN AMACI Balçova İlçesi’nde Kalp damar hastalıkları (KDH) nın oluşumunu koruma yöntemleriyle azaltmak ve önlemek

5 Proje kapsamında 30 yaş ve üzeri herkesin (36,187 kişi)  Sigara içme, beslenme ve fizik aktivite durumlarının değerlendirilmesi  Kan basıncı, ağırlık, boy, bel, kalça çevresi ölçümü  Açlık kan glukozu, kan yağları ölçümü KDH risk durumları belirlenecek

6 BAK PROJESİNİN PROGRAM MODELİ

7 Bireyin KKH Riskinin belirlenmesi Framingham Risk Eşitliği’ne göre; –10 yıl içinde KKH geçirme riski Yaş Cinsiyet Total kolesterol HDL kolesterol Kan basıncı Sigara içme durumu Risk yüzdesi; 0-9 … “düşük riskli” 10-19 … “orta riskli” 20 + … “yüksek riskli”

8 Projenin işleyiş şeması

9 Yapılan çalışmalar Dört aylık ön hazırlık dönemi –Eğitimler Araştırma görevlilerine Semtevi sorumlusu ve gönüllülerine Anketörlere

10 Eğitimler  Halk Sağlığı AD. araştırma görevlilerine  “Acil kalp hastalıklarına yaklaşım”  “İletişim becerileri”

11 Eğitimler  Semtevi sorumlusu ve gönüllülerine  19 kişi  Konu başlıkları  “Kalp damar hastalıkları ve proje tanıtımı”  “İletişim becerileri”  “Anket formunun tanıtımı”  “İş akış şemalarının tanıtımı”

12

13 Eğitimler  Anketörlere  12+10 kişi  1. gün  “Kalp damar hastalıkları ve proje tanıtımı- video destekli”  “İletişim becerileri- film gösterimi”  “Anketin uygulamalı eğitimi”  “İş akış şemalarının tanıtımı”  2. gün; alanda uygulama  3. gün; karşılaşılan sorunların tartışılması

14 Eğitimler Hemşirelere  5 kişi  “Proje tanıtımı”  “İletişim becerilerine ilişkin deneyimlerin paylaşımı”  “Mesleki riskler ve alınması gereken önlemler”  “İş akış şemalarının tanıtımı”

15 Tanıtımlar… Tanıtım filmi Afiş TV programları Gazete haberleri

16 Tanıtım

17 Alanda yürütülen çalışmalar Eğitim Mah.: 15 Ekim 2007 Onur Mah.: 6 Aralık 2007 Çetin Emeç Mah: Mart 2008 Fevzi Çakmak: Mart 2008 Teleferik Mah.:Haziran 2008 Eğitim Mah. Semtevi’nin açılışı

18 Alanda yürütülen çalışmalar Evlerde anketörler tarafından anket uygulanması, kişilerin semtevine davet edilmesi –Hane kontrol çizelgesi (HKÇ) kullanımı –Randevu formu –Evde yok formu

19 Hane Kontrol Çizelgesi

20 Randevu formu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Balçova Belediyesi tarafından yürütülen Balçova’nın Kalbi (BAK) projesi kapsamında Semtevi’nde kan vermeniz gereklidir. Aşağıda belirtilen gün ve saatte ONUR Semtevi’nde olmanızı rica ediyoruz. Lütfen “aç” geliniz. Bir önceki akşam saat 24:00’dan sonra hiçbir şey yemeyiniz ve su dışında hiçbir şey içmeyiniz. Sadece düzenli kullandığınız ilaçları almaya devam ediniz. Kan alımının yanı sıra tansiyonunuza, ağırlığınıza ve boyunuza da bakılacaktır. Lütfen rahat ve kolay giysiler giyiniz. Lütfen aşağıda belirtilen günde geliniz. Teşekkürler Randevu tarihi: ……../……../……..... Randevu günü:……………....... Randevu Saati: ………….......... Anketörün adı soyadı:……………………………….

21 Evde yok formu Merhaba, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı ve Balçova Belediyesi tarafından kalp sağlığınızı korumak amacıyla yürütülen Balçova’nın Kalbi (BAK) projesi kapsamında sizinle görüşmeye geldik ancak sizi evde bulamadık. Lütfen en kısa zamanda EĞİTİM MAHALLESİ Semtevini arayıp bizimle iletişime geçiniz. Teşekkürler Eğitim Semtevi telefonu: (lütfen saat 13:30-16:30 arasında arayınız) Eğitim Semtevi sorumlusunun adı soyadı:…………………………………… Anketörün adı soyadı:……………………………….

22 Semtevinde…

23 Halk Sağlığı AD. araştırma görevlileri, hemşireler ve semtevi gönüllüleri –Kan basıncı, bel, kalça, ağırlık, boy ölçümleri –Açlık kan şekeri, trigliserit, HDL, LDL ve total kolesterol düzeyleri analiz edilmek üzere kan alımı Kanların DEÜ Hastanesi Laboratuvarı’na teslimi (belediye şoförü)

24 Semtevinde… Kan sonuçlarının basımı ve alınması (araş. gör.) Sonuçların kişilere verilmesi –Araş. gör. ler tarafından –Semtevinde –Kişilerle yüz yüze görüşülerek –Beslenme, fizik aktivite ve sigaraya ilişkin danışmanlık eşliğinde

25 Veri Yönetimi Belediyenin sunucusu üzerinde konumlanmış MSSQL veri tabanı IP erişim, asp arayüz üzerinde çalışma Çok merkezli veri işleme ve erişim (semtevleri, koordinasyon merkezi, Halk Sağlığı AD., IP erişim) Bireysel risk değerlendirme raporu ve katılımcı karnesi verilmesi. Verilerin dönüştürülmesi (excel, spss vb.) ve istatistiksel çözümlemeye alınması.

26 Belediye koordinasyon merkezi (veri işleme, raporlama, yedekleme, çözümleme) DEÜ Halk Sağlığı AD. (Veri çözümleme) IP erişim (internet üzerinden katılımcı erişimi) Sunucu MSSQL veri tabanı IP erişim Semtevi (veri işleme ve raporlama)

27

28

29 Ulaşılan kişi sayıları Toplam Yapılan Anket16,080 Alınan Kan12,914

30 Sonuçlar DeğişkenErkek (%)Kadın (%) Şimdiki içici38.626.8 Obezite (BKİ>30.0) 29.444.2 Diyabet (>126 mg/dl) 14.612.6 Hipertansiyon (SKB;140+ ve/veya DKB;90+) 39.841.8 T. Kolesterol (200+ mg/dl) 56.050.6 10 yıllık yüksek risk (20+) 13.42.5

31 Hastalara yönelik girişimler Kalp damar hastaları, kalp hastalığı riski yüksek olanlar, diyabet ve hipertansiyon hastaları –Gerekli sağlık hizmetlerine yönlendirme –Sonuçları verirken bireysel danışmanlık –Sigara bırakma polikliniğine yönlendirme

32 Tüm Topluma Yönelik Girişimler –Sigara kullanımını azaltıcı …. Sigara bırakma polikliniği –Fizik aktiviteyi artırıcı …. Belediyenin aktivitelerine yönlendirme –Sağlıklı beslenmeyi destekleyici girişimler

33 BALÇOVA’ DA SİGARASIZ YAŞAMLA KALP SAĞLIĞINI KORUMA Hedef grup –BAK Projesi’nde Framingham risk skoru orta ve yüksek düzeyde saptanan sigara içen1371 kişi –647 kişide…. Bir yıllık sigara bırakma hızı: %30.1

34 Proje Ana Ekibi / Yürütüm Ekibi Balçova Belediyesi Proje Koordinatörlüğü DEÜ TF Halk Sağlığı AD DEÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD Psikiyatri AD Göğüs Hst AD Toplum Sağlığı Destek Grubu (7 eğitilmiş eleman) Sigara Bırakma Merkezi 1 hekim, 1 hemşire, 1 psikolog Alan Koordinatörleri Eğitimciler Alan Çalışmaları – Ev ziyaretleri Poliklinik - Danışmanlık hizmeti Sigara Telefon Destek Hattı Alan Destek Ekibi Halk Sağlığı AD Araştırma Görevlileri PROJE YÖNETSEL YAPISI İzmir Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı İŞBİRLİĞİİŞBİRLİĞİ

35 Destekleyici Çalışmalar Proje Yönetimi Toplum Sağlığı Destek Grubu oluşumu Sigara Bırakma Merkezi Oluşturulması SİGARA Destek Hattı Duyarlılaştırma – farkındalık etkinlikleri: Broşür ve afişler Ev ziyaretleri İzleme ve Değerlendirme Çalışmaları Tanıtım – Duyarlılaştırma çalışmaları Proje Ekibi Oluşturma Süreci Eğitim Programları ve Materyalleri Geliştirme Projenin Paydaşlara Duyurulması Tanıtım Çalışmaları Danışmanlık- sağaltım hizmeti Kayıt ve izlem Proje İş Akışı Toplum içinden kişileri eğiterek topluma ulaşma Ücretsiz sağlık hizmeti Ücretsiz tedavi Sık izlem

36 SİGARA BIRAKMA POLİKLİNİĞİNE GELEN HASTAYA YAKLAŞIM

37

38 Teşekkürler…


"BALÇOVA’NIN KALBİ (BAK) PROJESİ Hatice Şimşek Keskin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları