Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Görevlisi:. 3 (4 rek'attir. 2 sünnet 2 farz) İki rek'atlık sünnetinin kılınışı Birinci rek,atte: Niyet edilir. - Tekbîr getirilir. - Sübhâneke okunur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Görevlisi:. 3 (4 rek'attir. 2 sünnet 2 farz) İki rek'atlık sünnetinin kılınışı Birinci rek,atte: Niyet edilir. - Tekbîr getirilir. - Sübhâneke okunur."— Sunum transkripti:

1 Din Görevlisi:

2

3 3 (4 rek'attir. 2 sünnet 2 farz) İki rek'atlık sünnetinin kılınışı Birinci rek,atte: Niyet edilir. - Tekbîr getirilir. - Sübhâneke okunur. - Eûzü Besmele çekilir. - Fâtiha okunur. - Zamm-ı sûre okunur. - Rükü'a eğilinir. - Secdeye gidilir. İkinci rek'at için ayağa kalkılır. SABAH NAMAZININ KILINIŞI Sonra ikinci rek'at için ayağa kalkılır.

4 4 (4 rek'attir. 2 sünnet 2 farz) İki rek'at sünnetinin kılınışı İkinci Rek,atte: Besmele çekilir. - Fâtiha okunur. - Zamm-ı sûre okunur. - Rükü'a eğilinir. - Secdeye gidilir. - Oturulur. - Ettehıyyâtü okunur. - Salli ve Bârik okunur. - Rabbenâ âtina... duâsı okunur. - Selâm verilir. SABAH NAMAZININ KILINIŞI

5  1) Ayakların arası dört parmak açıklıkta ve parmak uçları kıbleye do ğ ru gelecek şekilde ayakta kıbleye dönülür. 2) İ kamet getirilir. (Erkekler için) Ve niyet edilir: 3) "Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir. Niyet Birinci Rek'at

6  4) "Allahü Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır.  Erkekler tekbir alırken; ellerin içi kıbleye karşı ve parmaklar normal açıklıkta bulunur. Başparmaklar, kulak yumuşa ğ ı hizasına gelecek şekilde eller yukarıya kaldırılır. İ ftitah tekbiri Birinci Rek'at

7  Kadınlar tekbir alırken; ellerinin içi kıbleye karşı, parmaklar normal açıklıkta ve parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini yukarıya kaldırır. İ ftitah tekbiri Birinci Rek'at

8  5) Tekbirden sonra eller ba ğ lanır. Ayakta iken secde edilecek yere bakılır.  Erkekler, sa ğ elin avucu, sol elin üzerinde ve sa ğ elin baş ve küçük parmakları sol elin bile ğ ini kavramış olarak ellerini göbek altında ba ğ larlar. Kıyam Birinci Rek'at

9  6) Ayakta sırasıyla: a) Sübhaneke, b) Eûzü-besmele, c) Fatiha sûresi, d) Kur'andan başka bir sûre daha okunur. Kıraat Birinci Rek'at

10  Kadınlar, sa ğ el sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini gö ğ üs üstüne koyarlar. Erkeklerde oldu ğ u gibi sa ğ elin parmakları ile sol elin bile ğ ini kavramazlar. Kıraat Birinci Rek'at

11  7) "Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve burada üç defa "Sübhâne Rabbiye'l- azıym" denilir. Rükû'da iken ayakların üzerine bakılır.  Erkekler, rükûda, parmakları açık olarak elleri ile dizlerini tutup sırtını dümdüz yaparlar. Dizlerini ve dirseklerini dik tutarlar. Rükû Birinci Rek'at

12  Kadınlar, rükûda, sırtlarını biraz meyilli tutarak erkeklerden daha az e ğ ilirler. Ellerini (parmaklarını açmayarak) dizleri üzerine koyarlar ve dizlerini biraz bükük bulundururlar. Rükû Birinci Rek'at

13  8) "Semiallâhü limen hamideh" diyerek rükûdan kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l- hamd" denilir. Rükûdan kalkış: Erkeklerin, rükûdan kalkıp do ğ rulması. Birinci Rek'at

14  9) "Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Secdeye inerken önce dizler, sonra eller, daha sonra da alın ve burun yere konur. Secdede baş iki elin arasında ve hizasında bulunur. Secdede iken ayaklar kaldırılmaz. Secdede burun kenarlarına bakılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir. Secde Birinci Rek'at

15  Erkekler, secdede dirseklerini yanlarından uzak, kollarını yerden kalkık bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerinde dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur. Secde Birinci Rek'at

16  Kadınlar, secdede kollarını yanlarına bitişik halde bulundururlar. Ayaklar, parmaklar üzerine dik tutulur ve parmak uçları kıbleye gelecek şekilde yere konur. Secde Birinci Rek'at

17  10) "Allahü Ekber" diyerek başını secdeden kaldırıp diz üstü oturulur. Otururken, parmaklar dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kuca ğ a bakılır. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur. İ ki secde arası oturuş Erkekler, sol aya ğ ını yere yayarak onun üzerine oturur, sa ğ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. Birinci Rek'at

18  11) "Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir. İ ki secde arası oturuş Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sa ğ tarafına çıkarır ve öylece otururlar. İ ftitah tekbirinden itibaren buraya kadar yapılanlara "bir rek'at" denir. Birinci Rek'at

19  Secdeden kalkarken: Önce baş, sonra eller, daha sonra eller dizler üzerine konularak, dizler yerden kaldırılır. Birinci Rek'at

20  1) Ayakta sırasıyla; a) Besmele, b) Fatiha sûresi, c) Kur'andan başka bir sûre daha okunur. Kıyam İ kinci Rek'at

21  2) Birinci rek'atte oldu ğ u gibi "Allahü Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azıym" denilir. İ kinci Rek'at Rükû

22  3) "Semiallâhü limen hamideh" diyerek aya ğ a kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l- hamd" denilir. İ kinci Rek'at Rükûdan kalkış:

23  4) "Allahü Ekber" diyerek secdeye varılır. Burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir. İ kinci Rek'at Secde

24  5) "Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkılıp dizler üzerine oturulur. Burada "Sübhânellah" diyecek kadar kısa bir an oturulur. İ kinci Rek'at İ ki secde arası oturuş

25  6) Sonra "Allahü Ekber" diyerek ikinci defa secdeye varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-â'lâ" denilir. İ kinci Rek'at Secde

26  7) "Allahü Ekber" diyerek secdeden kalkıp oturulur. Otururken, el parmakları dizlerin hizasına gelecek şekilde eller uylukların üzerine konur ve kuca ğ a bakılır. 8) Oturuşta sırasıyla; a) Ettehiyyatü, b) Allahümme salli, c) Allahümme bârik, d) Rabbenâ âtina... duaları okunur. İ kinci Rek'at Ka'de-i ahire (Namazın sonunda oturuş)

27  Erkekler, sol aya ğ ını yere yayarak onun üzerine oturur, sa ğ ayak parmakları kıbleye yönelmiş durumda dik tutulur. İ kinci Rek'at Ka'de-i ahire (Namazın sonunda oturuş)

28  Kadınlar, ayaklarını yatık olarak sa ğ tarafa çıkarır ve öylece otururlar. İ kinci Rek'at Ka'de-i ahire (Namazın sonunda oturuş)

29  9) Önce başını sa ğ a çevirerek "Esselâmü aleyküm ve rahmetûllâh" denir. Selâm verirken omuzlara bakılır. Sa ğ tarafa selâm verilişi Erkeklerin, sa ğ tarafa selâm verişi. İ kinci Rek'at

30  Sol tarafa selâm verilişi:  Sonra başını sola çevirerek, "Esselâmü aleyküm ve rahmetûllâh" denilir. Böylece iki rek'at namaz tamamlanmış olur. Sol tarafa selâm verilişi Kadınların, sol tarafa selâm verişi. İ kinci Rek'at

31  Dua ederken, eller gö ğ üs hizasına kaldırılır. Eller gö ğ e do ğ ru açılarak avuçların içi yüze do ğ ru biraz meyilli tutulur ve iki elin arası açık bulundurulur. DUA İ ki Rekatlı Bir Namazın Kılınışı Bitti.

32 32  Dört rek’atlı sünnetlerin ve farzların ikinci rek’atından sonra Tehıyyat okuyup kalkılır. Sünnetlerin üç ve dördüncü rek’atlarında Fâtiha'dan sonra, zamm-ı sûre okunur.  Farzların üçüncü ve dördüncü rek’atlarında yalnız Fâtiha okunur, zamm-ı sûre okunmaz. Akşamın farzı da böyledir. Ya’nî üçüncü rek’atında zamm-ı sûre okunmaz.  Vitrin üçünçü rek’atında da, Fâtiha ve zamm-ı sûre okunduktan sonra tekbîr getirip eller yanlara salınmadan erkekler iftitah tekbirinde olduğu gibi kulaklarına, kadınlar omuz hizâsına kaldırır. Sonra "Kunut" duâları okunur. DİKKAT

33 33  Gayr-i müekked olan ikindinin ve yatsının önceki sünnetleri de diğer dört rek’atlı sünnetler gibidir. Ancak, ikinci rek’attan sonraki oturmada Tehıyyattan sonra Allahümme salli ve bârik de okunur.  Ayrıca, üçüncü rek’ate ayağa kalkıldığı zaman, birinci rek’atte olduğu gibi, Fâtiha ve zamm-ı sûreden önce Sübhâneke ve sonra Eûzü Besmele de okunur.  Yani, Eûzübillahi mineşşeytânirracîm, Bismillâhirrahmânirrahîm, denir. DİKKAT

34


"Din Görevlisi:. 3 (4 rek'attir. 2 sünnet 2 farz) İki rek'atlık sünnetinin kılınışı Birinci rek,atte: Niyet edilir. - Tekbîr getirilir. - Sübhâneke okunur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları