Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZÜRLÜLER DESTEK PROGRAMI. ÖDES’İN AMACI Valiliklerin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilecek olan ÖDES projeleri ile; Toplumsal özürlülük konusunda.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZÜRLÜLER DESTEK PROGRAMI. ÖDES’İN AMACI Valiliklerin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilecek olan ÖDES projeleri ile; Toplumsal özürlülük konusunda."— Sunum transkripti:

1 ÖZÜRLÜLER DESTEK PROGRAMI

2 ÖDES’İN AMACI Valiliklerin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilecek olan ÖDES projeleri ile; Toplumsal özürlülük konusunda bilinç düzeylerinin (farkındalık) artırılması; Özürlülüğün önlenmesine katkıda bulunulması; Özürlülerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunun sağlanması amaçlanmaktadır.

3 BAŞVURU YAPABİLECEK KURUM VE KURULUŞLAR ÖDES kapsamında; Kamu kurum ve kuruluşları İl özel idareleri Belediyeler Meslek Odaları Üniversiteler valiliklere proje başvurusu yapabileceklerdir.

4 PROJE TÜRLERİ A- Farkındalık Eğitimleri 1. Toplumun özürlülük konusunda bilinç düzeylerinin ve duyarlılıklarının arttırılması, 2. Özürlü bireylerin ve/veya ailelerinin bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi.

5 PROJE TÜRLERİ B- Özürlülüğün Nedenleri ve Önlenmesi 1. Koruyucu ve önleyici hizmetlerin niteliğinin yükseltilmesi ve yaygınlığının artırılması, 2. Özürlü bireylerde ortaya çıkabilecek ikincil, üçüncül özrün önlenmesi, 3. Özürlülüğün nedenleri ve önlenmesi konusunda farkındalığın, bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması, 4. Hamilelik sırasında yaşanan sorunlar.

6 PROJE TÜRLERİ C- Özürlülerin psiko-sosyal ve tıbbi rehabilitasyonunu sağlamak 1. Özürlü bireyi bulunan ailelere tanı konulduktan sonraki süreçlere ilişkin eğitim verilmesi, 2. Özür gruplarına yönelik destek teknolojilerinin kullanımını içeren eğitim verilmesi, 3. Özürlü bireylere kültür, sanat ve spor alanlarında eğitim verilmesi,

7 PROJE TÜRLERİ 4. Toplumun özürlü bireylerle buluşturulması gibi il sınırları içerisinde kaynaştırma etkinlikleri yapılması, 5. Özürlülerin başkalarının yardımına ihtiyaç duymaksızın sosyal yaşama bağımsız biçimde katılımının sağlanması, 6. Farklı özür gruplarının hizmet sağlayıcı kurum yetkilileri ve çalışanları ile buluşturulması.

8 BÜTÇE ÖDES’e teklif edilecek projelerin bütçe büyüklüğünün alt sınırı 10.000 TL olup üst sınırı 100.000 TL’dir. Proje süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır. ÖDES projelerine nakit olarak eş finansman sağlanamaz.

9 BÜTÇE Bütçe büyüklüğü 50.000 TL’nin altında olan projelerde proje koordinatörüne ÖDES ödeneğinden herhangi bir ücret ödenmez. Bütçe büyüklüğü 50.000 TL ve üzerinde ise; koordinatöre (kamu görevlisi olmayan) aylık net 400 TL tutarında ödeme yapılabilir. Bu ücret, proje bütçesinde brüt olarak gösterilir.

10 BÜTÇE Diğer proje personeline haftada en az 30 saat çalışırsa azami [brüt asgari ücret x2] Haftada 30 saatten az çalışırsa azami [brüt asgari ücret] ödenebilir. Bu ücretler, proje bütçesinde brüt olarak gösterilir. Satın alma işlemleri proje yürütücüsünün tabi olduğu mevzuat hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir

11 BÜTÇE Vali yardımcıları, kaymakamlar ve başvuru sahibi kurumun yetkilileri projelerden hiçbir ad altında ücret alamaz. Proje yürütücüsünün, proje dışındaki faaliyetlerini yürüttüğü mekanların kira, elektrik, su, telefon, internet erişimi dahil hiç bir gideri ÖDES kapsamında ödenmez.

12 PROJE SÜRECİ ÖDES’e Proje başvurusu yapabilecek kurum ve kuruluşlar hazırladıkları proje tekliflerini Valiliklere [en geç 5 Ekime kadar]gönderir. Valilikler proje tekliflerini ÖDES proje formatına uygunluğu bakımından değerlendirerek Bakanlığa gönderir. Valiliklerden Bakanlığa bildirilen proje teklifleri belirlenecek kriterler çerçevesinde değerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve ödenek miktarları tespit edilir.

13 PROJE SÜRECİ Kabul edilen projeler için proje yürütücüsü ile valilik arasında ÖDES Finansman Sözleşmesi imzalanır. Bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen projelerin ödenekleri Valinin onayıyla proje hesabına aktarılır. Proje harcamaları ÖDES Usul ve Esasları çerçevesinde gerçekleştirilir.

14 DEĞERLENDİRME Desteklenecek projelerin seçiminde; ÖDES tanımındaki amaçlara uygunluk, Sürdürülebilirlik, Projenin amacı, gerekçesi, faaliyetleri ve bütçesi arasındaki tutarlılık, Projenin gerekçede belirtilen sorunların çözümüne katkı sağlayabilme derecesi, Projeyi öneren kurum veya kuruluşun proje yürütme kapasitesi, Projenin hedef gruplar üzerinde yaratacağı etkiler ve çarpan etkiler, Proje hedef kitlesinin genişliği, Projenin ve faaliyetlerin süre, iş, zaman, plan tutarlılığı, İldeki özürlü bireylerin ihtiyaçları ve öncelikleri.

15 DEĞERLENDİRME Ayrıca; ÖDES kapsamında daha önce proje uygulamayan kurum ve kuruluşlara öncelik verilir. Başka bir finansman kaynağına sunulan proje teklifleri ÖDES’e sunulamaz ve başka finansman kaynağından desteklenen projeler ÖDES’ten desteklenemez. Bu durumdaki projeler valilik tarafından kontrol edilerek değerlendirmeye alınmaz.

16 DEĞERLENDİRME 1. Proje yürütücüleri, koordinatörler dışında varsa proje kapsamında istihdam edeceği kişileri İŞKUR’a kayıtlı ve öncelikle özürlü olan kişiler arasından belirler. 2. Özürlülere yönelik yardımcı araç ve gereç desteği ile mekan, malzeme ve gönüllü katkı sağlayan projelere öncelik verilir. 3. Proje ortağı sivil toplum kuruluşları olan projelere öncelik verilir.

17 İZLEME VE DENETLEME Valilikler projeleri yerinde inceler ve Sözleşmede öngörülen hükümlere, takvime, görünürlük kurallarına ve ÖDES Usul ve Esasları’nda yer alan diğer hükümlere uyulup uyulmadığını denetler. Söz konusu denetimlerde tespit edilen aksaklıklar bir tutanağa bağlanarak proje yürütücüsünün gerekli düzeltici işlemleri yapması sağlanır.

18 İZLEME VE DENETLEME Projelerin malî ve fizikî gerçekleşme durumları proje başladıktan sonra proje yürütücüleri tarafından ÖDES İzleme ve Değerlendirme Cetveline yazılarak üçer aylık dönemler halinde Valiliğe ve Başkanlığa iletilir.

19 İZLEME VE DENETLEME Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli gördüğü takdirde projelerin durdurulması ve iptali gibi tedbirleri uygular. Özürlüler İdaresi Başkanlığı proje ekibi de projelerin yerinde izleme ve değerlendirmesini yaparak tespit ettiği hususları Valiliğe bildirir.

20 İZLEME VE DENETLEME Projelerin uygulamaya konulmasında sorumluluk valiliklerde bulunmaktadır. Valiler bu sorumluluklarını ÖDES Programından sorumlu olarak görevlendirdiği vali yardımcısının koordinatörlüğünde planlama müdürlükleri veya proje koordinasyon birimleri tarafından ÖDES Uygulama Usul ve Esasları çerçevesinde yerine getireceklerdir.

21 UYGULANAN PROJELER Başvuru Sahibi Proje Adı Bütçe (TL) Süre Ordu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Evde Bakım Hizmeti Sunan Bakıcılara Yönelik Eğitim, Bilinçlendirme Ve Yeniden Değerlendirme Projesi -1 133.000,00 100.000,00 (Hibe) 12 ay Çamaş Kaymakamlığı SYDV Anneleri Eğitiyoruz Engelleri Kaldırıyoruz 32.517,86 (Hibe) 7 ay Ordu İl Özel İdaresi Lütfen Özür Dilemeyin61.600,00 49.100,00 (Hibe) 10 ay TOPLAM227.117,86 181.617,86 (Hibe)

22 İLETİŞİM YÖNTEMLERİ Kullanılacak tüm dokümanlar web sitemizde bulunmaktadır:www.ozida.gov.tr/odes Ayrıca formların doldurulması ve tüm iletişimler içinodes@ozida.gov.tr e-posta adresi kullanılacaktır.

23 TEŞEKKÜR EDERİZ


"ÖZÜRLÜLER DESTEK PROGRAMI. ÖDES’İN AMACI Valiliklerin yetki ve sorumluluğunda gerçekleştirilecek olan ÖDES projeleri ile; Toplumsal özürlülük konusunda." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları