Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Preference Modals Would rather, would sooner, would just as soon

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Preference Modals Would rather, would sooner, would just as soon"— Sunum transkripti:

1 Preference Modals Would rather, would sooner, would just as soon
 would prefer ,  prefer used to /would / accustomed to

2 Would Rather (I'd rather) + Than (Tercih İfadesi ve “Than” ifadesi)
”Would rather” ifadesinden sonra fiil “to” ifadesi almaksızın, yalın halde kullanılır. İki şey arasında tercih yapılıyorsa “would rather” ifadesinden sonra ”than” kullanılır. “Would rather” ifadesinin olumsuz hali “would rather not” şeklindedir.

3 ( Ben arabayla gitmeyi tercih ederim.) (Evde kalmayı tercih ederim.)
Shall we go by boat ? (Gemiyle mi gitsek?) I’d rather go by car. ( Ben arabayla gitmeyi tercih ederim.) I'd rather stay at home. (Evde kalmayı tercih ederim.)

4 Would you rather have lemonade or ice-tea ?
(Limonata mı tercih edersin yoksa buzlu çay mı?) I’m tired. I’d rather not go out this evening. (Çok yorgunum. Bu akşam dışarı çıkmasam daha iyi olacak.)

5 Continuous Kullanımı:
I would rather be walking in the forest than (be) reading this. (Şimdi bunu okumaktansa ormanda yürüyor olmayı tercih ederdim.)

6 Past kullanımı: Geçmişte yapıp da şu an
hoşnut olmadığımızı belirtmek için kullanırız. We went by air, although I would rather have gone by sea. (Hava yoluyla gittik ama deniz yoluyla gitmiş olmayı tercih ederdim.)

7 Would rather + Somebody did
something: Eylemi yapacak kişi farklıysa fiil ikinci halinde kullanılır.Anlam present ya da future dır . I’d rather he went by bus. (anlam: present) (Onun otobüsle gitmesini tercih ederim.)

8 He wants to be a teacher but I’d rather he became a doctor.
(Öğretmen olmak istiyor ama ben doktor olmasını tercih ederim.) I would rather (that) you stayed at home. (Evde kalmanı tercih ederim.) .

9 Would rather + Somebody had done Something: Geçmişte olmuş bir eylem
hakkında başka birinin tercihi hakkında konuşurken past perfect kullanılır.Anlam past dır.

10 (Arkadaşım dün beni öğrenci operasına
My friend took me to the student opera yesterday. I’d rather he had taken me to the theater instead. (Arkadaşım dün beni öğrenci operasına götürdü. Onun yerine beni tiyatroya götürmüş olmasını tercih ederdim.)

11 Would Rather / Would Sooner / Would Just As Soon
Soon aynı anlamı verirler. They would rather die than surrender. (Teslim olmaktansa ölmeyi tercih ederim.) I’d rather you came with us. (Bizimle gelmeni tercih ederim.)

12 Do you mind if I smoke?’ ‘Well, I’d rather you
didn’t. (Sigara içmemde saksınca var mı? –Aslında içmemeni tercih ederim.) I'd just as soon stay in - I'm not feeling very well. (Evde kalmayı tercih ederim. İyi Hissetmiyorum.)

13 I'd just as soon work at home and not have
the hassle of the subway every morning. (Her gün metronun çilesini çekmektense evde çalışmayı tercih ederim.) I would just as soon not hear about it. (Onun hakkında bir şey duymamayı tercih ederim.)

14 She’d sooner share a house with other
students than live at home with her parents. (Ailesiyle kalmaktansa diğer öğrenci arkadaşlarıyla bir evi paylaşmayı tercih eder.) I would sooner (that) my son became a doctor. (Oğlumun doktor olmasını tercih ederim.)

15 NOT: WOULD RATHER reported speech’te değişmez.
He said, “I’d rather go by bus.” He said he’d rather go by bus. Not: ‘Would Rather’ kendisinden sonra doğrudan isim almaz. He would rather have a house in the town. (= I prefer a house in the town.)

16 (Would) Prefer Tercih Belirtme
Ayrıca "would prefer" ifadesi belirli bir durumda neyin tercih edildiğini ifade etmek için kullanılır.Tercih ifade edilirken “prefer” ifadesi üç farklı şekilde kullanılabilir: prefer to do something rather than do something else,

17 Prefer something to something else,
prefer doing something to doing something else. *Bu farklı üç kullanım arasında anlam olarak bir fark yoktur. I prefer football to basketball. (Futbolu basketbola tercih ederim.)

18 I prefer to drink tea rather than drink coffee.
(Çay içmeyi kahve içmeye tercih ederim. Would you prefer coffee or tea? (Kahve mi alırsınız, çay mı? I prefer drinking tea to drinking coffee. (Çay içmeyi kahve içmeye tercih ederim.)

19 I would prefer to stay at home rather than go
out. (Dışarı çıkmaktansa ise evde kalmayı tercih ederim.) I prefer chicken rather than beef. (Kırmızı ettense tavuğu tercih ederim.)

20 NOT: Would Rather kendisinden sonra doğrudan isim almaz. Prefer alabilir. He would rather have a house in the town. I’d prefer a house in the town.

21 Birinin bir şey yapmasını istediğimizde ise:
I'd prefer you not to smoke. (Sigara içmemeni tercih ederim) She said she'd prefer us to arrive no later than nine o'clock. (Saat dokuz olmadan varmamızı tercih ettiğini söyledi.)

22 Fakat; I'd rather you didn’t smoke . (Sigara içmemeni tercih ederim.) She said she'd rather we arrived no later than nine o'clock (Saat dokuz olmadan varmamızı tercih ettiğini söyledi.)

23 Geçmişte yapılan bir şeyin şu an konuşulurken ise:
I would prefer to have stayed at home (rather) than have gone out last night. (Dün gece dışarı çıkmaktansa evde kalmış olmayı tercih ederdim.)

24 Fakat, I would rather have stayed at home than (have) gone out last night. (Dün gece dışarı çıkmaktansa evde kalmış olmayı tercih ederdim.)

25 Used To(-erdi, -ardı) Bu yardımcı fiil geçmişte düzenli olarak yapılmış olan ama şimdi yapılmayan eylemleri ya da geçmişte var olmuş olan ama şimdi artık var olmayan durumları anlatmak için kullanılır.

26 İçinde “used to” kullanılmış olan cümlede bahsi geçen eylemin artık yapılmadığını ifade etmek için ayrıca “artık” (anymore) kullanılmaz.

27 Fakat anlam kendiliğinden, bahsi geçen eylemin
artık yapılmadığı şeklinde oluşur. I used to be a student at that school five years ago. (Bu cümleden, kişinin artık o okulda öğrenci olmadığı anlaşılır.) (Beş yıl önce bu okulda öğrenciydim.)

28 Jack didn’t use to wear a suit when he
was a student. (Jack öğrenciyken takım elbise giymezdi.) Who used to cook when you were married? (Siz evliyken yemekleri kim yapardı?)

29 Would (-erdi, -ardı) Bu yardımcı fiil “used to” gibi geçmişte düzenli olarak yapılan eylemleri anlatmak için kullanılır. Would stative verbs (be, think, have, imagine…) ile kullanılmaz.

30 When they were children, they would get up
early and go for a swim. (Onlar çocukken, erken kalkar ve yüzmeye giderlerdi.) We used to have a lot of money. (not would) (Çok paramız vardı.)

31 Be Used to / Be Accustomed to (Alışkın Olmak)
“Be used to” alışkın olma anlamında kullanılır ve içinde bulunulan durumu anlatır. Bundan başka aynı ifadeyi vermek için “be accustomed to” ve ”get used to / get accustomed to” kalıpları kullanılır.

32 “Be used to” ve “accustomed to” aynı anlamda
kullanılır. İki ifadeden sonra da isim (noun) veya fiilimsi (gerund) kullanılır. Sally is used to life in the country. (noun) (Sally taşradaki hayata alışkındır.)

33 I am used to working hard. (gerund)
(Çok çalışmaya alışkınım.) Our son is getting accustomed to getting up early . (Oğlumuz erken kalkmaya alışıyor.)

34 I wasn’t used to studying when I was at high
school. (Lisedeyken ders çalışmaya alışkın değildim.) I was used to driving on the left when I was in England. (İngiltere'de iken soldan sürmeye alışkındım.

35 I think I will be used to living in this city.
(Sanırım bu şehirde yaşamaya alışacağım.) I’m accustomed to tradition in this country. (Bu ülkedeki geleneklere alışkın değilim.)

36 She quickly became accustomed to his funny
ways. (Süratle onun komik tavırlarına alıştı.) I'm not accustomed to being treated like this (Böyle davranılmasına alışkın değilim.) My eyes slowly got accustomed to the dark. (Gözlerim zamanla karalığa alıştı.)

37 PREFERENCE MODALS YASEMİN ŞEVENK İÖP-1


"Preference Modals Would rather, would sooner, would just as soon" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları