Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI"— Sunum transkripti:

1 2015-2019 STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI
Adıyaman Üniversitesi

2 ÜNİVERSİTEMİZ AKADEMİK BİRİMLERİ
2006 2010 2014 Fakülteler Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi Mesleki ve Teknik Eğitim Fak. Teknoloji Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tıp Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Eczacılık Fakültesi İslami İlimler Fakültesi Mimarlık Fakültesi Devlet Konservatuarı Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksekokullar Sağlık Yüksekokulu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Y.O. Beden Eğitimi ve Spor Y.O. Yabancı Diller Y.O. Meslek Yüksekokulları Adıyaman M.Y.O Besni M.Y.O Gölbaşı M.Y.O Kahta M.Y.O Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Araştırma Merkezleri ADYÜSEM ADYÜTAYAM Bilimsel ve Tek. Uyg.ve Araş. Merkezi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çevre Yönetimi Uyg. Ve Araş. Merkezi

3 ÖĞRENCİ SAYISININ GELİŞİMİ
YIL Öğrenci Sayıları ÖĞRENCİ ARTIŞ ORANI (%) 2006 3.753 2007 4.465 16 2008 6.495 31 2009 9.683 33 2010 11.734 17 2011 13.506 13 2012 15.413 12 2013 16.696 8

4 AKADEMİK PERSONELİN KADRO VE İSTİHDAM ŞEKLİNE GÖRE DAĞILIMI
UNVAN 2010 2011 2012 2013 2014 Profesör 20 22 26 27 Doçent 11 12 18 31 Yard. Doçent 141 151 198 230 232 Öğretim Görevlisi 83 97 111 124 143 Okutman 32 34 Çevirici Eğitim-Öğretim Planlamacısı Araştırma Görevlisi 131 135 154 216 251 Uzman 6 7 8 10 TOPLAM 414 448 537 667 728

5 İDARİ PERSONEL KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE
2010 2011 2012 2013 2014 Genel İdari Hizmetler 114 164 189 212 235 Sağlık Hizmetleri Sınıfı 41 45 51 160 167 Teknik Hizmetler Sınıfı 28 38 43 82 76 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı 2 3 4 Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı 23 25 18 21 20 TOPLAM 208 274 304 479 502

6 KAMPÜS ALANI 2012-2014 Yılları kampüs yerleşke alanı (1.063,843 m²)

7 STRATEJİK PLANLAMA

8 Stratejik Amaç Stratejik Hedef Faaliyet 2010 2011 1 Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yük­seltilmesi için fiziki altyapıyı, kapalı mekânları ve sosyal donatıları geliştirmek. 2014 yılına kadar üniversite yerleşke planı uygulamaya geçirilecek ve eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) laboratuar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. Yapılan Binaların Sayısı 1-Mediko Sosyal Binası 2-Kapalı Spor Salonu Makine Teçhizat Donanım Mal. Alımları ,81 ,89 Kampüs Altyapısı ile ilgili yapılan çevre düzenlemeleri (m2) m2 Yapılan yollar ( Asfalt, stablize vs.( m, m2) 2.570 m2 Andezit Yürüyüş Yolu Kaldırımlar (m2) Kanalizasyon ve Elektrik Alt yapısı (m) 4.617 m 1.168 m Kampüs Alanı Ağaçlandırma (m2, adet) m Adet Diğer Hususlar

9 Stratejik Amaç Stratejik Hedef Faaliyet 2012 2013 2014 1 Araştırma ve eğitim faaliyetlerinin kalitesinin yük­seltilmesi için fiziki altyapıyı, kapalı mekânları ve sosyal donatıları geliştirmek. 2014 yılına kadar üniversite yerleşke planı uygulamaya geçirilecek ve eğitim araç-gereç (projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) laboratuvar donanım ihtiyaçları karşılanacaktır. Yapılan Binaların Sayısı 1-M.Y.O. Kantini 2-Merkezi Derslikler 3-Lojmanlar 4-Hastene 1. Etap 5-Kahta M.Y.O. 6-M.Y.O. Uygulama Oteli 7-Merkezi Araştırma Lab. 8-Gölbaşı M.Y.O. 9-Sağlık Yüksekokulu Kantini 1-Kitap Satış Merkezi 2-Hastane 2. Etap Makine Teçhizat Donanım Mal. Alımları ,95 ,40 Kampüs Altyapısı ile ilgili yapılan çevre düzenlemeleri (m2) 5.050 m2 m2 m2 Yapılan yollar ( Asfalt, stablize vs.( m, m2) 5.751 m2 Andezit Yürüyüş Yolu 850 m Sathi Kaplama 2.000 m Sıcak Asfalt Kaldırımlar (m2) 7.996 m2 Kaldırım Döşeme 7.306 m2 Kaldırım Döşeme m2 Kaldırım Döşeme Kanalizasyon ve Elektrik Alt yapısı (m) 5.201 m 1.142 m 5.500 m Kampüs Alanı Ağaçlandırma (m2, adet) m Adet m Adet m Adet Diğer Hususlar 1.515 m2 Havuza Travertel döşeme m2 Kilit Taş 118 Araçlık Çelik Gölgelik 155 m2 Kilitli Parke 840 m2 Akrilik Saha 2 Adet Çocuk Oyun Parkı 193 m2 Kavçuk Zemin 24 Adet Kamelya 20 Adet Pergola 152 Araçlık Çelik Gölgelik

10 Stratejik Amaç Stratejik Hedef Faaliyet 2010 2011 2012 2013 2014 2
Stratejik Amaç Stratejik Hedef Faaliyet 2010 2011 2012 2013 2014 2 Ulusal ve uluslararası araştırma ve yayın sayısını arttırmak. Ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı ve aktivitelere katılım sayısı artırılacaktır. Ulusal-Uluslar arası yayın sayısı 233 236 338 - 3 Bölge kalkınmasına katkı sağlamak. Yaşam boyu eğitim faaliyetlerine önem vermek ve bölgenin eğitimine katkıda bulunmak. Düzenlenen Eğitim, Kurs, Seminer Sayısı 4 8 16 20 Öğrenci profilinin yerelden genele yayılması için sosyo-kültürel olanakları ve barınma-beslenme olanaklarını geliştirmek. Öğrencilerimize sunulan sosyo-kültürel olanaklar ve barınma-beslenme olanakları geliştirilecektir. Toplam öğrenci sayısı 11.734 13.506 15.239 16.696 Üniversitemize dışarıdan yerleşen öğrenci sayısı 2.965 2.396 2.713 2.268 3.155 5 Akademik ve idari personelin niteliğini arttırmak. Akademik ve idari personelin niteliğini, bilgi ve görgüsünü arttırmak. Yurtdışı Değişim Programlarına katılan personel sayısı 21 9 15 40 50

11 Stratejik Amaç Stratejik Hedef Faaliyet 2010 2011 2012 2013 2014 6
Stratejik Amaç Stratejik Hedef Faaliyet 2010 2011 2012 2013 2014 6 Yurtiçi ve yurtdışı tanınırlığı arttırmak. Yerel, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınırlığı arttırmak. Web sitesi ziyaretçi sayısı Yurtdışı Değişim Programlarına katılan öğrenci sayısı 18 13 11 7 20 Uluslar arası anlaşmalar 55 80 Ünivesitemizi terci eden öğrenci sayısı 88.003 Üniversitemizi ilk on tercihi arasında tercih eden öğrenci sayısı 51.640 49.188 37.953 53.268 63.346 Üniversitemize yerleşen öğrenci sayısı 4.758 5.077 4.911 5.757 6.298 Evrensel değerler doğrultusunda bireyler yetiştirerek ülkemizin istihdamında aranan mezunlar vermek. Ülkemiz istihdamında evrensel değerlerle donatılmış aranan bireyler yetiştirmek. Mezun Olan öğrenci Sayıları (Önlisans) 1.916 2.371 2.280 2.459 2.900 Mezun Olan öğrenci Sayıları (Lisans) 333 328 689 1.191 1.450 Mezun Olan öğrenci Sayıları (Yükseklisans) 95 22 25 23 35 8 Üniversitemiz gelirlerini arttırmak, çeşitlendirmek ve kaynak kullanım etkinliğini sağlamak. Üniversitemizin gelirlerinin her yıl artırılması. Yıllar itibariyle kiraya gelirleri 38.680,25 56.252,47 ,99 ,83 75.438,68 Döner Sermayeden bütçeye aktarılan pay 10.511,62 26.826,93 ,36 ,14 ,25 İkinci öğretimde okuyan öğrenci sayısı 3.444 4.222 4.823 5.372 5.295

12 7 Nisan 2017 ARZ EDERİM……


"STRATEJİK PLAN ÇALIŞMALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları