Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

IVF SİKLUS İPTALLERİ SINIFLAMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "IVF SİKLUS İPTALLERİ SINIFLAMASI"— Sunum transkripti:

1 IVF SİKLUS İPTALLERİ SINIFLAMASI
PROF.DR.BÜLENT ERGUN 12. ULUSAL VE AKDENİZ ÜLKELERİ JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK KONGRESİ 15-19 MAYIS , ANTALYA

2 IVF Evli çiftlerin % inde infertilite gözlenmektedir. Bunların içinden IVF’ e alınanlar… Primer IVF insidansı : % Total IVF insidansı : % 50 – 60 tahmin ediliyor IVF siklus iptalleri : % ( yüksek risklerde % 50 )

3 IVF IVF ENDİKASYONLARI : 1. Açıklanmayan İnfertilite ( % 40 - 50 )
2. Male Faktör ( % ) 3. Ovarian Faktör * ( % 20 – 30 ) 4. Tubal/Tuboperitoneal Faktör ( % ) (*) yetmezlik , yaş , endometrioma

4 IVF Günümüzde IVF endikasyonları giderek artmaktadır.Bunda çiftlerin zaman kaybına tahammülsüzlükleri , kadınların gebelik beklentilerinin ileri yaşlara kayması , çiftler üzerindeki psikolojik baskıların etken olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısiyle de giderek artan IVF siklus başarısızlıkları da oluşmaktadır.Ayrıca oluşan IVF siklus iptalleri de bu olumsuzluklara ilave katkılar yapmaktadır.

5 IVF Bu sebeple IVF tedavileri öncesinde IVF de başarıyı artırmak adına siklus iptalleri risklerinin irdelenmesi ve konunun sırlarının çözümlenmesi önemli bir yaklaşımdır.

6 IVF SİKLUS İPTALLERİ Esasen IVF Siklus İptalleri genel bir tanımı ifade etmektedir. IVF sürecinin hangi aşamasında ve ne sebeple siklus iptalinin yapıldığı hakkında net bir fikir vermemektedir. Dolayısiyle bu terminolojinin doğru olarak kullanılabileceği IVF Siklus İptalleri Sınıflamasına ihtiyaç vardır.

7 ÖNERİ IVF SİKLUS İPTALLERİ SINIFLAMASI 1. KOH İptalleri
2. OPU İptalleri 3. ET İptalleri

8 IVF SİKLUS İPTALLERİ SINIFLAMASI
KOH ( Kontrollü Ovarian Hiperstimulasyon) İptalleri Gonadotropinler ile OI başlanmasından oosit olgunlaşmasını tetiklemek üzere HCG enjeksiyonu yapılana kadar olan süreç içindeki iptalleri kapsar . OPU ( Ovum Pickup ) İptalleri HCG enjeksiyonundan OPU yapılana kadar olan süreçteki iptalleri kapsar. OPU yapılmamaktadır ET ( Embriyo Transfer ) İptalleri Embriyo Transferinin yapılamadığı iptalleri kapsar

9 IVF SİKLUS İPTALLERİ ETYOLOJİSİ
1. KOH İPTALLERİ * Yetersiz Over Cevabı ( ovarian / Gntr. Doz ! ) Matür Folekül gelişmesi yok veya az ( 1-2 F ) ** OHSS *** Hasta uyumsuzluğu ( ilaç , zaman … ) **** Uterin patolojilerin tesbiti ( polip , myom,…)

10 IVF SİKLUS İPTALLERİ ETYOLOJİSİ
2. OPU İPTALLERİ * TESE de sperm çıkmayışı ** Hasta uyumsuzluğu ( ilaç , zaman …) *** Teknik zorluk

11 IVF SİKLUS İPTALLERİ ETYOLOJİSİ
3. ET İPTALLERİ * Fertilizasyon başarısızlıkları - Fertilizasyon olmayışı - Embriyo arrest - Kötü prognostik Embriyo ** Boş Folekül Sendromu ( Empty F S ) *** PGD olumsuz sonuçları **** Uterin patolojilerin tesbiti ( polip , myom, .. ) ***** OHSS ****** Servikal Stenoz

12 IVF SİKLUS İPTALLERİ 1. KOH İPTALLERİ
a. Yanlış İlaç Kullanımı (Gnd., Ag., Ant.) / İntrakaviter patolojiler b. Folükül Gelişimin Olmayışı, Asenkronizasyon c. OHSS Gelişimi / Diğer 2. OPU İPTALLERİ a. HCG Uygulama Hataları b. Ovulasyon Saptanması c. TESE Protokolünde Sperm Elde Edilememesi d. OPU’ da Teknik Başarısızlık (Endom., Over Dislok.) / Diğer 3. ET İPTALLERİ a. Oosit Elde Edilememesi b. Embriyo Gelişimi Olmayışı b.a. Fertilizasyon Gerçekleşmemesi b.b. Arest Embriyo b.c. Düşük Kalitede Embriyo c. Servikal Kanal Patolojileri (Rijit, Stenoz) d. OHSS Gelişmesi (Embryo Freezing) / Diğer

13 IVF SİKLUS İPTALLERİ IVF Siklus İptalleri : % 22. 4 % 19. 2 NS
J.Reprod.Med Jan-Feb;56(1-2):12-6. Selection of first in vitro fertilization cycle stimulation protocol for good prognosis patients: gonadotropin releasing hormone antagonist versus agonist protocols. Johnston-Mac Ananny,EB Wake Forest University Center for Reproductive Medicine, Winston-Salem, North Carolina, USA. SONUÇLAR : N: GnRH-A GnRh-Ant p İmplantasyon oranı : % % NS Klinik Gebelik oranı : % % NS IVF Siklus İptalleri : % % NS

14 IVF SİKLUS İPTALLERİ SONUÇLAR : N: 142 poor responder control p
Cancellation of IVF-ET cycles: poor prognosis ,poor responder ,or variability of the response to controlled ovarian hyperstimulation?An analysis of142 cancellations Lamazou F, Fuchs F, Grynberg M, Gallot V, Herzog E, Fanchin R, Frydman N, Frydman R J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris) Feb;41(1):41-7. Epub 2011 Aug 10. French. SONUÇLAR : N: poor responder control p Gebelik oranları : % % <0.004 İVF Siklus İptalleri : % % < 0.05 Zayıf cevap veren gurupta Kl.Gebelik oranları daha AZ ve İVF Siklus İptalleri daha FAZLA

15 IVF SİKLUS İPTALLERİ IVF Siklus İptalleri : % 14.10
Med.Pepr.End Nov-Dec;64(11-12):565-9. [Results and experiences after 1000 IVF cycles at the Clinic for Gynecology and Obstetrics in Novi Sad]. [Article in Serbian] Kopitović V, Milatović S, Pjević AT, Bjelica A, Bujas I, Tabs N. SONUÇLAR : N: % 56 Male F , % 46 Tubal F OPU oranı : %94.6 Canlı Doğum Oranları : % 33 IVF Siklus İptalleri : % 14.10

16 IVF SİKLUS İPTALLERİ IVF Siklus İptali (%) : 47 * 16 1.7 15
Reprod Biol Endocrinol Aug 15;9:115. The predictability of serum anti-Müllerian level in IVF/ICSI outcomes for patients of advanced reproductive age. Lee RK, Wu FS, Lin MH, Lin SY, Hwu YM. SONUÇLAR : y üstü N: olgu AMH (ng/ml) : < > genel E2 pg/ pik : Eldeki Embriyo : Gebelik (% ) : IVF Siklus İptali (%) : 47 * 40 y üstü AMH <0.5 ng/ml olanlarda pratik olarak gebelik YOK ve İVF siklus iptalleri ÇOK YÜKSEK

17 IVF SİKLUS İPTALLERİ Reprod Biol Endocrinol. 2011 Aug 15;9:115.
The predictability of serum anti-Müllerian level in IVF/ICSI outcomes for patients of advanced reproductive age Lee RK, Wu FS, Lin MH, Lin SY, Hwu YM.

18 IVF SİKLUS İPTALLERİ Ortalama IVF siklus iptal oranı : % 15
Hum Reprod Mar;22(3): Epub 2006 Nov 17. Evaluation of the utility of multiple endocrine and ultrasound measures of ovarian reserve in the prediction of cycle cancellation in a high-risk IVF population. McIlveen M, Skull JD, Ledger WL. SONUÇLAR : N: 84 FSH > 10 İU /ml , >40 y ,premenaposal… Ortalama IVF siklus iptal oranı : % 15 AMH ölçümleri siklus başarısı için iyi bir parametredir.

19 IVF SİKLUS İPTALLERİ Fertil Steril 2014 Apr;101(4): e1. doi: /j.fertnstert Epub 2014 Feb 1. Value of antimüllerian hormone as a prognostic indicator of in vitro fertilization outcome Reichman DE, Goldschlag D Rosenwaks Overall, AMH was significantly correlated with risk of cycle cancellation CONCLUSION(S): Antimüllerian hormone is a fairly robust metric for the prediction of cancellation and how many oocytes may be retrieved after stimulation but is a relatively poor test for prediction of pregnancy after any given treatment cycle

20 IVF SİKLUS İPTALLERİ Discrepancies between Antimullerian Hormone and Follicle Stimulating Hormone in Assisted Reproduction Munawar Hussain,1 David Cahill,2 Valentine Akande,3 and Uma Gordon3 UK  ObstGyn.I.2014 Cycle outcome : Group Group Group Group p (nAMH/nFSH) (nAMH/hFSH) (lAMH/nFSH) ( lAMH /h FSH ) 𝑛 = 𝑛 = n= n=24 Cycle Cancelled % % %4 Oosit kazanılımı G1 de en yüksek.

21 IVF SİKLUS İPTALLERİ KLİNİĞİMİZ SONUÇLARI :
N : siklus , 1. TJOD KONGRESİ

22

23 KLİNİĞİMİZ İVF SIKLUS İPTALLERİ

24 KLİNİĞİMİZ SONUÇLARI : N : 1849 siklus , 2002 -2009
IVF Kl . Gebelik oranları : % % %26 %24 %23 IVF Canlı Doğumlar : % % %13 %21 %20 İVF Siklus iptalleri : ( %9.4 ) * KOH İptalleri : % ( 122 ) ** OPU İptalleri : % ( 12 ) *** ET İptalleri : % ( 41 )

25 KLİNİĞİMİZ İVF SIKLUS İPTALLERİ

26 KLİNİĞİMİZ İVF SIKLUS İPTALLERİ
KOH İptallerinde en sık : Zayıf Over Cevabı %85 OPU İptallerinde en sık : TESE de sperm yok % 64 ET İptallerinde en sık : Fertilizasyon başarısızlığı %72

27 Toplam 22121 IVF siklusunda 4407 IVF siklus iptali oluştu : % 20
IVF DE SİKLUS İPTALLERİ SINIFLAMASI : ÇOK MERKEZLİ ÇALIŞMA SONUÇLARININ ANALİZİ ( 2014 ) Toplam  22121  IVF  siklusunda     4407   IVF  siklus  iptali oluştu :  % 20 Siklus  İptalleri Sınıflaması : EN SIK GÖZLENEN 1.KOH  İptalleri   :   1138  (% 26 ) Yetersiz Over Cevabı : % 73 2. OPU  İptalleri  :    764    (% 17 ) , TESE de sperm olmayışı :%60 3.ET  İptalleri    :    2505  (%57)   Fertilizasyon başarısızlığı : % 42   şeklinde  olmuştur.

28 Total IVF cycle cancellation distribution of multycentral study
Total IVF cycles 21627 Total cancelled cycles (20.36 %) COH cancellation (5.26 %) OPU cancellation (3.54 %) ET cancellation (11.56 %) *

29 COMPARE İUİTF STUDY MULTYCENTER STUDY
TOTAL IVF CANCELLATİON % % 20,3 COH CANCELLATİON … % 6.5 * % 5.3 OPU CANCELLATİON … % % 3.5 ET CANCELLATİON … % % *

30 TAKE HOME MESAGE 1. IVF de SİKLUS İPTALLERİ başarılı sonuçların alınması yönünden bilinmesi gereken ve geriye dönüp incelendiğinde dikkati çeken bir konudur. 2. İVF SİKLUS İPTALLERİ SINIFLAMASI bizlere bu konunun sistematik olarak dökümentasyonunu ve incelenmesini sağlayacaktır.

31 TAKE HOME MESAGE 1. KOH İPTALLERİ 2. OPU İPTALLERİ 3. ET İPTALLERİ
IVF SİKLUS İPTALLERİ SINIFLAMASI : 1. KOH İPTALLERİ 2. OPU İPTALLERİ 3. ET İPTALLERİ

32 IVF SİKLUS İPTALLERİ SINIFLAMASI
S O N U Ç IVF başarısızlıklarından kaçınmak üzere sorunların daha iyi belirlenebilmesi adına ortaya koymuş olduğumuz bu sistematik İVF SİKLUS İPTALLERİ SINIFLAMASI nın Klinik uygulamalarda ve Literatürde yer alabileceğini ümit etmekteyiz.

33 IVF SİKLUS İPTALLERİ SINIFLAMASI
T E Ş E K K U R L E R


"IVF SİKLUS İPTALLERİ SINIFLAMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları