Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMDE AMAÇLAR VE FELSEFE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMDE AMAÇLAR VE FELSEFE"— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMDE AMAÇLAR VE FELSEFE
YRD. DOÇ. DR. FAZİLET KARAKUŞ

2 EĞİTİMDE AMAÇLAR VE FELSEFE
ÖNERİLEN MODELİ KULLANMA EĞİTİMİN AMAÇLARI EĞİTİM FELSEFESİ EĞİTİMSEL FELSEFE ÖRNEKLERİ

3 ÖNERİLEN MODELİ KULLANMA
Program geliştirme süreci için üçüncü bölümde verilen on iki aşama ya da bileşenden oluşan model kapsamlı bir modeldir. Bu modelin bazı önemli özelliklerinin altını çizmek gerekir. 1. Bu model en genelden(eğitimin amaçları) en özele (değerlendirme teknikleri) bir akış izler. 2. Model program planlama grubunun (hatta grubun dışındaki bireyler) tamamı ya da bir bölümü tarafından izlenebilir. 3. Bireysel okul, bölüm, sınıf program kurulu gibi tek başına program grubu, modelin tüm aşamalarını kendi kendine uygulayamaz. 4. Model program planlamanın herhangi bir düzeyinde ya da bölümünde değişiklikleriyle izlenebilir.

4 EĞİTİMİN AMAÇLARI Eğitimsel amaçların küresel bir ölçekte oluşturulması istenen ve muhtemel bir durumdur. UNESCO insanlık için eğitimin amaçlarını bütün dünyayı kapsayacak yapıda olmasını savunmaktadır. Eğitimin amaçları arasında UNESCO’nun bulunması için çaba sarf ettiği ve desteklediği örnekler aşağıdaki gibidir; Dünyadaki bütün insanlar arasında evrensel anlayışı teşvik etme Farklı ülkelerde yaşayan insaların yaşamsal standartlarını geliştirme Açlık, hastalık, işsizlik gibi insanlık için çok kötü olan ve süren problemleri çözme

5 EĞİTİMİN AMAÇLARI Bütün dünyada farklı toplumların yayınladığı eğitimsel amaçlarla ilgili açıklamalar okuyoruz. Örneğin; Aile değerlerini öğretmek Düzenli bir topluma uygun gençler yetiştirmek Serbest girişimciliğe teşvik etmek Mükemmel devrimler geliştirmek Yurdunu koruyacak vatandaşlar yetiştirmek Aydın bir millet yetiştirmek İslam kültürünü geliştirmek Sosyal sorunları gidermek Musevi-Hıristiyan mirasını yaymak

6 EĞİTİMİN AMAÇLARI İrilerinin bildirisinin tanımlandığı biçimdeki eğitimsel amaçlarla da karşılaşıyoruz; Eğitim yaşama hazırlık değildir, yaşamdır. Eğitim gençlerin eski değerlerle şekillendirilmesidir. Eğitim kültürel mirasın aktarılmasıdır. Eğitim meşlek öğretimidir. Eğitim serbest sanatlardır. Eğitim sosyalleştirme eğitimidir. Eğitim zihinsel gelişimdir. Eğitim kişisel gelişimdir. Eğitim bireyler ve grupların sosyalleşmesidir. Eğitim teknolojik becerilerin gelişimidir.

7 EĞİTİMİN AMAÇLARI Solg.an gibi eğitimsel amaçlarla da karşılaşıyoruz;
Eğitimin pahali olduğunu düşünüyorsan cahilliği dene Bu işareti okuyabiliyorsan öğretmenine teşekkür et Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur

8 EĞİTİMİN AMAÇLARI Eğitimin amaçları, toplumdaki gençler ve çocukların gereksinimleri, kültürün analizi, toplumun çeşitli gereksinimlerinin iyi analiz edilmesiyle belirlenmelidir. Ulusların tarihsel gelişimleri kendi kurumları, ahlak ve değerleri ve kendi dili ile verilir. İki ülkenin bu anlamdaki gereksinimleri tam olarak aynı olmaz. Bu nedenle bu boyutun kültüre özgü olarak verilmesi gerekir.

9 EĞİTİM FELSEFELERİ Eğitim felsefesi oluşturmak öğretim ve öğrenmenin karmaşık görevleri içinde olan şeyleri bilinçli olarak, eleştirel açıdan yapmaktır. Eğitim amaçlarının tanımlanması bir dizi fikir üzerine oturtulmaktadır. Eğitimciler dört büyük eğitim felsefesi etrafında odaklanmaktadır. Bunlardan yalnız ikisi günümüzde okullarda yer almaktadır.

10 EĞİTİM FELSEFELERİ Eğitimin felsefeden yararlandığı alanlar en genel anlamda şöyle özetlenebilir. Hedefleri belirlemek ya da aday hedeflere yenilerini eklemek Hedeflerin iç ve dış tutarlılığını sağlamak Hedefşleri önem sırasına koymak Programların hakim ideolojiye ve anlayışa uygunluğunu sağlamak Temel sayıltıları açığa kavuşturmak

11 EĞİTİM FELSEFELERİ Felsefe Alanları
Ontoloji(Varlık sorunu): Varlık felsefesidir. Gerçek, insan, varlık ve yokluk nedir? Epistemoloji( Bilgi sorunu): Bilgiyi kaynaklarını inceler. Aksiyoloji (Değer sorunu): Etik ve esteik konularını içerir. Mantık (Tutarlı ve doğru düşünme sorunu): Akıl nedir? Kuralları var mıdır? Varsa nelerdir? Doğru düşünmenin kuralları nedir? Şeklinde sorulara yanıt arar. Kozmoloji (Evrenbilim):Evrenin oluşumu ve yapısını inceler. Metafizik (Fizikötesi): Duyularımızla algılayamadığımız varlıkların bilgisidir.

12 EĞİTİM FELSEFELERİ FELSEFE ALANLARI EĞİTİM FELSEFELERİ İDEALİZM
DAİMİCİLİK ESASİCİLİK REALİZM İLERLEMECİLİK PRAGMATİZM YENİDEN KURMACILIK VAROLUŞÇULUK

13 EĞİTİM FELSEFESİ Eklektizim İlerlemecilik Esasiscilik
Yenidenyapılandırmacılık Daimicilik Dört Eğitim Felsefesi Şekil.1. Eğitim Felsefesi

14 KAYNAKÇA Olivia, P.F.(2004). Developing The Cirruculum (6 Edt.). Allyn & Bacon Educational Leadership. Demirel, Ö. (2010). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme (14. Baskı). PegemA. Ankara


"EĞİTİMDE AMAÇLAR VE FELSEFE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları