Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Avrupa’da Yaygın Olan Program Modelleri S.57-64 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Hazırlayan; Cihan SELİMOĞLU 2006 Ders Sor.; Doç.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Avrupa’da Yaygın Olan Program Modelleri S.57-64 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Hazırlayan; Cihan SELİMOĞLU 2006 Ders Sor.; Doç."— Sunum transkripti:

1 Avrupa’da Yaygın Olan Program Modelleri S.57-64 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Hazırlayan; Cihan SELİMOĞLU 2006 Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, 1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın. 2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın. 3-Sonra Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz. 4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz. 5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız. Tıklayın

2 AVRUPA’DA YAYGIN OLAN PROGRAM MODELLERİ Program geliştirme çalışmlarının toplumun değer sisitemlerine ve ideolojilerini yansıttığını belirten white ingiliz eğitim sisteminde üç farklı program modelinden soz etmektedir. Program geliştirme çalışmlarının toplumun değer sisitemlerine ve ideolojilerini yansıttığını belirten white ingiliz eğitim sisteminde üç farklı program modelinden soz etmektedir.

3 Avrupa’da Yaygın Olan Program Modelleri S.57-64 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Sunuyu Hazırlayan; NEVAF ABAY 2006 Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, 1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın. 2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın. 3-Sonra Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz. 4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz. 5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Sunuyu Hazırlayan; NEVAF ABAY 2006 Ders Sor.; Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ, 1-Önce Soruları Tıklayın Yanıtlamaya Çalışın. 2-Verdiğiniz Yanıtların Şıklarını Kenara Yazın. 3-Sonra Yanıtlarınızı Kontrol Ediniz. 4-Yanlış Yanıtları Muhakeme Ediniz. 5-Gösteriyi İzleyin Tekrar Aynı İşlemi Yapınız Tıklayın Tıklayın

4 RASYONEL PLANLAMA MODELİ Bu modele göre eğitim programında 5 öge bulunur. Bu modele göre eğitim programında 5 öge bulunur. Genel amaçlar,amaçlar,öğrenme durumları, değerlendirme. Genel amaçlar,amaçlar,öğrenme durumları, değerlendirme. Bu model yeniden kurmacılık felsefi görüşüne dayanır. Bu model yeniden kurmacılık felsefi görüşüne dayanır. Durumsal modelle çok yakındır Durumsal modelle çok yakındır

5 YENİLİKCİ-DURUMSAL MODEL Bu modelde de eğitim sürecinin 5 temel ögesi bulunur. Bu modelde de eğitim sürecinin 5 temel ögesi bulunur. Durum çözümlenmesi,amaçlar,öğrenme,öğretmeprogramı desenleme –programı uygulama, değerlendirme. Durum çözümlenmesi,amaçlar,öğrenme,öğretmeprogramı desenleme –programı uygulama, değerlendirme. Okulu merkeze aldığından okul ve yakın çevresindeki durumun değerlendirmesini önemli görmektedir. Okulu merkeze aldığından okul ve yakın çevresindeki durumun değerlendirmesini önemli görmektedir. Rasyonel modelle çok benzer. Rasyonel modelle çok benzer.

6 SÜREÇ YAKLAŞIMI MODELİ Bu modele göre de eğitim programında temel olarak 5 öge bulunur. Bu modele göre de eğitim programında temel olarak 5 öge bulunur. İçerik-bağlam, öğrenme durumları,genel amaçlar, değerlendirme. İçerik-bağlam, öğrenme durumları,genel amaçlar, değerlendirme. Bu model diğer iki modelden çok farklıdır. Bu model diğer iki modelden çok farklıdır. En büyük fakı sınıf öğretmenine özerklik sağladığı için öğretmenlerin çok iyi yetişmiş olmasını gerekli kılmaktadır. En büyük fakı sınıf öğretmenine özerklik sağladığı için öğretmenlerin çok iyi yetişmiş olmasını gerekli kılmaktadır.

7 TÜRKİYE’DE YAYGIN OLAN PROGRAM MODELLERİ Türkiye’de bulunan program geliştirme uzmanlarının tamamına yakını bir programın temel ögelerini amaçlar,içerik,öğrenme öğretme süreçleri vedeğerlendirme olduğunu belirtmişlerdir. Türkiye’de bulunan program geliştirme uzmanlarının tamamına yakını bir programın temel ögelerini amaçlar,içerik,öğrenme öğretme süreçleri vedeğerlendirme olduğunu belirtmişlerdir. Bu konuda Demirel’in, özgen Gönentürkün çalışmaları olmuştur. Bu konuda Demirel’in, özgen Gönentürkün çalışmaları olmuştur. Programın öğrenme-öğretme sürecinin boyutunun merkezinde öğrencinin bulunmasının gerktiği konusunda uzmanların tamamı ortak bir görüşte birleşmişlerdir. Programın öğrenme-öğretme sürecinin boyutunun merkezinde öğrencinin bulunmasının gerktiği konusunda uzmanların tamamı ortak bir görüşte birleşmişlerdir.

8 MEB PROGRAM GELİŞTİRME MODELİ Modelin aşamaları şöyledir. Modelin aşamaları şöyledir.

9 DEMİREL MODELİ Bu modelin öğretmen eğitimi programların hazırlanmasından esinlenerek ortaya çıktığı görülmektedir. Bu modelin öğretmen eğitimi programların hazırlanmasından esinlenerek ortaya çıktığı görülmektedir. İlk aşamayı planlama içerir. İlk aşamayı planlama içerir. İkinci aşamayı ihtiyaç analizi ve değerlendirilmesi çalışmalarına yer İkinci aşamayı ihtiyaç analizi ve değerlendirilmesi çalışmalarına yer ülkenin uzak hedefleri ile ilgili tutarlı bir yol izlenir. ülkenin uzak hedefleri ile ilgili tutarlı bir yol izlenir. Üçüncü aşamada hedefler belirtilir. Üçüncü aşamada hedefler belirtilir. Dördüncü aşamada içerik belirtilir ve hedef- içerik ilişkisi kurulur. Dördüncü aşamada içerik belirtilir ve hedef- içerik ilişkisi kurulur. Bundan sonraki aşamalarda sırasıyla taslak programın denenmesinde öğrenme öğretme ortamını düzeltilmesi,çok ortamın seçilmesi önem taşır. Bundan sonraki aşamalarda sırasıyla taslak programın denenmesinde öğrenme öğretme ortamını düzeltilmesi,çok ortamın seçilmesi önem taşır. Sonucun değerlendirmesinde alan testi yapılır,sonuçlara göre dönüt sağlanır böylece program düzeltilmesi yapılır ve program tanıtıltıktan sonra ülke genelinde yaygınlaştırılır. Sonucun değerlendirmesinde alan testi yapılır,sonuçlara göre dönüt sağlanır böylece program düzeltilmesi yapılır ve program tanıtıltıktan sonra ülke genelinde yaygınlaştırılır.


"Avrupa’da Yaygın Olan Program Modelleri S.57-64 Kaynak II; Eğitimde Program Geliştirme Yazar;Ö.DEMİREL Hazırlayan; Cihan SELİMOĞLU 2006 Ders Sor.; Doç." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları