Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU III.TOPLANTISI 31 Ekim 2011, 14.00-17.00 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU III.TOPLANTISI 31 Ekim 2011, 14.00-17.00 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu."— Sunum transkripti:

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU III.TOPLANTISI 31 Ekim 2011, 14.00-17.00 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu

2 İÇERİK “İstanbul Üniversitesi Hastaneleri ” Genel Bilgi Yapılanlar, Yapılmakta Olanlar ve Planlananlar,

3 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİHASTANELERİ GENEL BİLGİ

4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MEVCUT DURUM* İTFCTFDHKEOETOPLAM KAPALI ALAN (m2)179.466220.83615.50016.7204.850437.372 AÇIK ALAN (m2)69.46650.816-13.884-134.186 571.558 ÖĞRETİM ÜYESİ479526 110 21321.295 SAĞLIK ÇALIŞANI15882.211 3891481836.050 7.345 YATAK SAYISI1.6331.854-16554 3.706 POLİKLİNİK 1.085.528908.136192.57069.19480.8412.336.269 YATAN HASTA47.15241.276-3.4302.66794.525 GELİR(MİLYON TL) 207.1 1 83.4 10.2 1 2 1 8. 6 4 31. 5 * 1 OCAK 2011 İTFİstanbul Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi CTF Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi DHDiş Hekimliği Fakültesi KEKardiyoloji Enstitüsü Hastanesi OEOnkoloji Enstitüsü Hastanesi

5 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ MEVCUT DURUM* İSTANBUL’DA HASTANESAYIORAN(%) SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANESİ 51 (25 + 26)23.83 ÖZEL HASTANE15471.86 ÜNİVERSİTE HASTANESİ 9 4.31 İSTANBUL’DAKİ TOPLAM HASTANE SAYISI214 100.00 İSTANBUL’DA HASTA YATAĞI SAYIORAN(%) SAĞLIK BAKANLIĞI HASTANESİ 15.32651.02 ÖZEL HASTANE10.02933.38 ÜNİVERSİTE HASTANESİ 4.69015.60 İSTANBUL’DAKİ TOPLAM YATAK SAYISI30.045 100.00 ÜNİVERSİTE YATAK SAYISINDA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ORANI79.01 TOPLAM YATAK SAYISINDA İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ ORANI 12.33 İSTANBUL’DA POLİKLİNİK SAYISI İSTANBUL’DA YAPILAN TOPLAM POLİKLİNİK SAYISI53.011.607 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ TOPLAM POLİKLİNİK SAYISI2.336.269 % 4.41 * 1 OCAK 2011

6 Geçmiş Şuan Gelecek AMAÇ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ’NDE, SAĞLIK BİLİMLERİ ALANINDAKİ LİSANS VE LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN EĞİTİM VE UYGULAMA İHTİYAÇLARININ, AKADEMİK PERSONELİN ARAŞTIRMA GEREKLERİNİN EN ÜST DÜZEYDE KARŞILANMASINI, BÜTÜNLEŞİK SAĞLIK HİZMETLERİNİN ÇAĞDAŞ YÖNETİM İLKELERİ DOĞRULTUSUNDA, BİLGİYE DAYALI HESAP VEREBİLİR, STANDART, ETKİN VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE KOORDİNASYON VE YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAMAK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA İÇİN SAĞLIK HİZMET SUNUMUNDA KALİTELİ, VERİMLİ, GERÇEK BİR “ÜNİVERSİTE HASTANESİ” “EĞİTİM VE ARAŞTIRMA”, HASTA İÇİN SON BAŞVURU NOKTASI

7 Geçmiş Şuan Gelecek KAZANIMLAR SİSTEM OLUŞUMU VE KURUMSALLAŞMA KARAR VERME SÜRECİNDE; BİLGİLENME ARTIŞI, ETKİLİ KOORDİNASYON, EKSİKLİK VE YANLIŞLIKLARIN EN AZA İNMESİ, NESNELLİĞİN AZALMASI, DOĞRU SONUCA HIZLI ULAŞMA, AKADEMİK FAALİYETLERE DAHA FAZLA KAYNAK İNSAN KAYNAĞI, ZAMAN, MALİ KAYNAK,

8 Geçmiş Şuan Gelecek DAYANAK YÖNETMELİK 4 BÖLÜM, 1 GEÇİCİ TOPLAM 21 MADDE, 47 FIKRA, 3 TEMMUZ 2010 TARİH VE 27630 SAYILI RESMİ GAZETE AMAÇ (Yönetmelik Madde 1) “İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde; sağlık bilimleri alanındaki lisans ve lisansüstü öğrencilerinin eğitim ve uygulama gereksinimlerinin, akademik personelin araştırma gereklerinin en üst düzeyde karşılanmasını, sağlık hizmetlerinin çağdaş yönetim ilkeleri doğrultusunda standart, etkin ve verimli bir şekilde koordinasyon ve yürütülmesine ilişkin esasları belirlemek” KAPSAM (Yönetmelik Madde 2) “ İstanbul Üniversitesi hastanelerinin yönetim ve organizasyonu, çalışma usul ve esasları, yönetim organları, yönetim organlarının görevleri ile hasta hizmeti veren birimlerinin görevlerine ilişkin hükümler” DAYANAK (Yönetmelik Madde 3) 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 14. madde Senato’nun Görevleri başlıklı b fıkrası 2.bendi; “Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek”

9 Geçmiş Şuan Gelecek YAPI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ KOORDİNASYON KURULLARI (Yönetmelik 5.Madde 1.fıkra) YÖNETİM KURULU GENEL DİREKTÖRLÜK DANIŞMA KURULU

10 Geçmiş Şuan Gelecek İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETİM KURULU Rektör Prof. Dr. Yunus SÖYLET Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kamil ADALET Hastaneler Genel Direktörü Yard. Doç. Dr. S. Haluk ÖZSARI İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgin SAYDAM Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgün ENVER Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haydar SUR Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan MERİÇ Onkoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet KİZİR Kardiyoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zerrin YİĞİT İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. M. Akif KARAN Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Şafak KARAMEHMETOĞLU Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürü Prof. Dr. Recep GÜLOĞLU

11 Geçmiş Şuan Gelecek İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ (Yönetmelik 11.Madde 1 ve 2.fıkra) Hastanelerdeki eğitim, araştırma, tanı, tedavi ve rehabilitasyon gibi ana süreçler ile gelir, gider idaresi, taşınır mal ve insan kaynakları gibi destek süreçlerinin tanım ve yapılanmasına karar vermek, Tanımlanan süreçlerin yöntemi ve yapılandırmalarına karar vermek, temel değerleri belirleyip sağlık hizmetleri açısından hastanelerin stratejik planlarını, norm kadro çalışmalarını onaylamak gerektiğinde bu çalışmaların günün koşullarına göre yeniden yapılanmasını sağlamak ve onaylamak, Hastanelerle ilgili tasarlanan süreçlerin iş akışlarını onaylamak, büyük ölçüde yatırım ve satın almalarda karar vermek, Hastanelerin gelir ve gider raporlarına göre idari kararları almak, Hastaneler ile ilgili yönerge, prosedür, talimat ve değerlendirme yöntemlerini onaylamak, Kalite, performans ve benzeri her türlü ölçüm verilerini değerlendirmek, Gerektiği takdirde alt komisyonlar kurmak, Kendi görev alanına giren konularda yönerge ve benzeri işlemler tesis etmek.

12 Geçmiş Şuan Gelecek İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU (Yönetmelik Madde 6) Rektör, Rektör Yardımcısı, Hastaneler Genel Direktörü, Hastaneler Tıbbi Direktörü, Fakülte yönetimlerince önerilen; İstanbul Tıp, Cerrahpaşa Tıp, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri, Hukuk ve İşletme Fakültelerinden ve Hemşirelik Yüksek Okulundan birer öğretim üyesi temsilcisi, Rektör tarafından görevlendirilen bir mezunlar temsilcisi, Üniversite bünyesinden görevlendirilen bir hemşire temsilcisi, Fakülte Yönetim Kurullarınca önerilen; İstanbul Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerinden birer uzmanlık öğrencisi ve intörn temsilcisi, Sağlık Bilimleri ve Diş Hekimliği Fakültelerinden birer uzmanlık öğrencisi temsilcisi, Hasta derneklerinden görevlendirilen bir temsilci,

13 Geçmiş Şuan Gelecek İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU (Yönetmelik Madde 6) İstanbul Tabip Odası/İstanbul Diş Hekimleri Odası temsileri, Türk Hemşireler Derneği İstanbul Şubesi temsilcisi, İstanbul Ticaret Odası temsilcisi, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği temsilcisi, Özel hastaneler temsilcisi, Üniversitede yetkili işçi ve memur sendikalarından birer temsilci, İstanbul İl Özel İdare temsilcisi, İstanbul Büyükşehir ve Fatih Belediye Başkanlığından birer temsilci, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü temsilcisi, Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sağlık İşleri Müdürlüğü temsilcisi, Türkiye Kızılay Derneği temsilcisi.

14 Geçmiş Şuan Gelecek İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU GÖREVLERİ (Yönetmelik Madde 8) İstanbul Üniversitesi hastaneleri ile ilgili olmak üzere iç çevre ve dış çevre analizleri ile genel değerlendirmeler yapmak, Hastaneler Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU EN AZ YILDA İKİ KEZ TOPLANTI I.TOPLANTI : 19 EKİM 2010 II.TOPLANTI : 30 MAYIS 2011 III.TOPLANTI : 31 EKİM 2011 IV.TOPLANTI : 28 MAYIS 2012

15 Geçmiş Şuan Gelecek İŞLEYİŞ K URUM SÜREÇ SORUMLULUĞU DEKANLIK/BAŞHEKİMLİK/ENSTİTÜ MÜDÜRLÜĞÜ HASTANELER GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ HASTANELER YÖNETİM KURULU REKTÖRLÜK ÜNİVERSİTE YÖNETİM KURULU / SENATO

16 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ; YAPILANLAR/YAPILMAKTA OLANLAR/PLANLANANLAR

17 Yerinde, Yeniden, Acil Yapım, Süreç Yönetimi + İSHOP Gelir/Gider Yönetimi: Gelir Arttırıcı/Gider Azaltıcı Önlemler, İzleme-Değerlendirme Sistemi, Kurumsal Yapılanma’ya İlişkin Planlanan Değişiklikler,

18 YERİNDE, YENİDEN, ACİL YAPIM NEDEN ? JEOLOJİK/TOPOGRAFİK YAPIDAN KAYNAKLANAN OLASI DEPREM RİSKLERİ, MEVCUT BİNALARI ACİL BOŞALTMA İHTİYACI, AFET DURUMUNDA ORGANİZASYON OLASILIKLARI, YENİDEN YAPILANMA VE DEĞİŞİME İHTİYAÇ;  ESKİMİŞ VE DAHA YÜKSEK MALİYETLE İŞLETİLEN ALTYAPI,  SOSYAL/KENTSEL DİNAMİKLERLE İLİŞKİ;DÜNYADA KENTİÇİ YERLEŞİME YÖNELİM,  HASTA VE ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ TALEBİ,  ULAŞIMDA BUGÜN VE GELECEK OLASILIKLARI,  EKONOMİK KATMA DEĞERLER, İŞLEVE YÖNELİK HİZMET SUNUCU EKİP VE KULLANICI TALEPLERİ,

19 YERİNDE, YENİDEN, ACİL YAPIM BİLİMSEL VE ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMALI GEREKÇELER, KAMU SAĞLIK YATIRIM POLİTİKALARININ ANALİZİ;  MEVCUT YATIRIM BÜTÇESİNİN DEVAMI İLE 47 YIL,  DPT YILLIK YATIRIM BÜTÇESİNİN TAMAMININ TAHSİSİ İLE EN AZ 8 YIL ALTERNATİF YERLEŞKELERDE MALİYET KIYASLAMASI, OLASI İŞBİRLİĞİ SEÇENEKLERİ;  BÜYÜKŞEHİR VE FATİH BELEDİYE BAŞKANLIKLARI “YENİLEME ALANI”,  İL ÖZEL İDARESİ TEKNİK VE MALİ DESTEĞİ,  DPT YATIRIM DESTEĞİ,  KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI (PPP) MODELİ,  TOKİ MODELİ, BAŞBAKANLIK, DPT, YÖK, MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI, İNCELEME/ONAY SÜRECİ;  İHTİYAÇ PLANLAMASI EKİP ÇALIŞMASI, GEREKÇELİ BAŞVURU,  PROTOKOL HAZIRLIĞI,  BAŞBAKANLIK ONAYI,  AŞAMALI YIKIM VE YAPIM PLANLAMASI,  YASAL GEREKLERİN TAMAMLANMASI,

20 ACİL YAPIM CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ MERKEZ LABORATUVARI YAPIMI Gerekçe  HAZİRAN 2010, HASAR  HASAR ÖNCESİ 2010 İLK BEŞ AYDA, 2009 AYNI DÖNEMİNE GÖRE; HİZMETLER %24.23, GELİRLER %22.91 ARTARKEN,  HASAR SONRASI İLK DÖRT AY (HAZİRAN-EYLÜL) 2009 YILI AYNI DÖNEMİNE GÖRE; HİZMETLER %43.27, GELİRLER %39.84 GERİLEMİŞ, HASTA GÜVENLİĞİ;  LABORATUVAR HİZMETLERİNİN; ZAMAN, HİZMET KALİTESİ VE GERİ DÖNÜLMEZ TIBBİ HATALARA YOL AÇMAMASI,  MEVCUT BİNALARDA VERİLEN SAĞLIK HİZMETLERİNİN, YAPILACAK GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI YÜZÜNDEN AKSAYABİLECEĞİ, ÇALIŞAN MEMNUNİYETİ VE GÜVENLİĞİ, AKIBETİ BELLİ OLMAYAN TÜM OLASI ZARARLAR İLE GÖREV ZARARININ ÖNLENMESİ İÇİN Sonuç 2.660.000 TL İHALE BEDELİ, 100 GÜN İÇİNDE YENİDEN YAPIM, HAZİRAN 2011 TESLİM

21

22

23

24 SÜREÇ YÖNETİMİ VE İSHOP SÜREÇ YÖNETİMİ; TIBBİ HİZMETLER, İNSAN KAYNAKLARI, GELİR İDARESİ, GİDER İDARESİ, TAŞINIR MAL, GENEL İDARE,

25 SÜREÇ YÖNETİMİ VE İSHOP İSHOP = İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ OTOMASYON PROJESİ ; KARDİYOLOJİ ENSTİTÜSÜ KURULUM, ŞUBAT 2011 ONKOLOJİ ENSTİTÜSÜ, KURULUM, TEMMUZ 2011 DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ KURULUM, TEMMUZ 2011 İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ İŞ PLANI/KURULUM HAZIRLIKLARI, KASIM2011 CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ İŞ PLANI/KURULUM HAZIRLIKLARI, KASIM2011

26 SEÇİLMİŞ BAZI SÜREÇLER FİNANS YÖNETİMİ

27 FİNANSAL ÖNLEMLER 2011 TOPLU ALIM LİSTELELERİ VE PİLOT BAZI ALANLARDA TOPLU İHALE, DEPO SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ, LOJİSTİK YÖNETİMİNİN KONSOLİDASYONU, GELİR ARTTIRICI, GİDER AZALTICI ÖNLEMLER, MALİYET MUHASEBESİ SİSTEMİ KURULMASI,

28 SEÇİLMİŞ BAZI SÜREÇLER FİNANS YÖNETİMİ ARAÇLARI Gelir Takip Formu OTOMASYON FATURA TUTARI MEDULA FATURA TUTARI (örneklenmiş tutar) DİĞER GELİRLER (araştırma projeleri, öğretim üyesi adına yatan paralar, bağışlar) NAKİT GELİRKREDİ KARTI GELİR SENETLİ SATIŞ GELİRİ TOPLAM GELİR AYAKTAN 0000000 KURUM ÖDEMESİ 0000000 SGK YEŞİLKART ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI DİĞER KİŞİ ÖDEMESİ 0000000 DOĞRUDAN KATKI PAYI

29 SEÇİLMİŞ BAZI SÜREÇLER FİNANS YÖNETİMİ ARAÇLARI Gider Takip Formu-1 GİDER TÜRÜ OcakŞubatMartNisanMayıs 1- TIBBİ MALZEME GİDERLERİ İLAÇ GİDERLERİ SAĞLIK MALZEMESİ GİDERLERİ LABORATUAR MAD. MALZ. GİDERLERİ FİLM BANYO MALZ. GİDERLERİ 2- DİĞER MALZEME GİDERLERİ BİNA TAMİR BAKIM MALZEME GİDERLERİ DİĞER MUHTELİF MALZEME GİDERİ 3- HİZMET ALIM GİDERLERİ ELEKTRİK-SU-DOĞALGAZ TEMİZLİK YEMEK HER TÜRLÜ BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI PERSONEL HİZMET ALIMI GÜVENLİK HİZMET ALIMI ÇAMAŞIR HİZMET ALIMI DİĞER HİZMET ALIMI ÇEŞİTLİ GİDERLER 4- YATIRIM GİDERLERİ ALINAN CİHAZLAR ALINAN DEMİRBAŞLAR DİĞER YATIRIM GİDERLERİ

30 SEÇİLMİŞ BAZI SÜREÇLER FİNANS YÖNETİMİ ARAÇLARI Gider Takip Formu-2 GİDER TÜRÜ OcakŞubatMartNisanMayıs 5- PERSONEL GİDERLERİ MEMUR ÜCRET VE GİDERLERİ İŞCİ ÜCRET VE GİDERLERİ 4/B ÇALIŞAN ÜCRET DÖNER SERMAYE KATKI PAYI GİDERİ 1YÖNETİCİ KATKI PAYI 2MEMUR KATKI PAYI 3ÖĞRETİM ÜYESİ KATKI P. 4ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 5ÖZEL PROJELER 64/B ÇALIŞAN KATKI PAYI 6- YASAL KESİNTİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER HAZİNE PAYI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ MALİ SOR. SİGORTASI KURUM PAYI DİĞER 7- DİĞER DİĞER OLAĞAN GİDER VE ZARAR ÖNCEKİ DÖNEM GİDER VE ZARAR TOPLAM

31 SATINALMA SÜREÇLERİ DÜZENLEME ANA BAŞLIKLARI TALEP İŞLEMLERİ YENİDEN DÜZENLENMESİ, SATIN ALMA HIZININ ARTTIRILMASI, GELİR VE GİDER SORGULARININ TAMAMLANMASI, FATURA VE TAHSİLATTA 1 AYDAN DAHA FAZLA UZAMALARIN ENGELLENMESİ,

32 Gider Gerçekleştirme Süreç Yöneticisi Satınalma Müdür V. Şef EVRAK KAYIT & EVRAK DAĞITIM & YAZIŞMA (3 KİŞİ) YAKLAŞIK MALİYET & ONAY (5 KİŞİ) DOĞRUDAN TEMİN & HASTABAŞI ALIM (2 KİŞİ) İHALE (8 KİŞİ) ŞARTNAM E SATIŞ & SÖZLEŞME & VERİ GİRİŞ (2 KİŞİ) TAHAKKUK & KİK İLAN (2 KİŞİ) AVANS KREDİ (1 KİŞİ) EVRAK DAĞITIM (2 KİŞİ) Gider İdaresi Süreç Yönetimi yapılanması 32

33 GİDER GERÇEKLEŞTİRME PERSONELLERİ VE GÖREVLERİ GÖREV TANIMLARI ve İSİMLER ÇALIŞAN KİŞİ *SAYISI MÜDÜR1 ŞEF1 İHALE8 DOĞRUDAN TEMİN1 PİYASA ARAŞTIRMA(3)5 YAKLAŞIK MALİYET-ONAY0 ŞARTNAME SATIŞ-SÖZLEŞME1 TAHAKKUK-KİK İLAN(1) 2 VERİ GİRİŞ 1 AVANS-KREDİ-HASTABAŞI ALIMLARI1 YAZIŞMA1 EVRAK KAYIT1 EVRAK DAĞITIM2 6 AY GEÇİCİ GÖREVLENDİRME (SB )1 TOPLAM26

34 İş ağırlıkları Alımlar – 22f, – 22D, – 19. Madde, – 21B, – 22A 34 İç- Dış yazışmalar Tahakkuk İhale süreç Kontrolleri Sözleşme takipleri Aylık faaliyet raporları Kik kayıt çıktıları Maliyet muhasebesi

35 Satınalma mevcut alt birimleri Gelen giden evrak İç ve Dış yazışamalar Yaklaşık maliyet Açık ihaleler ve pazarlık Doğrudan temin Acil alımlar Sözleşmeler Sözleşme takip ve sipariş Muayene kabul ve takip Tahakkuk – KİK 35

36 Taşınır Mal Sürecini oluşturan birimler; Talep Değerlendirme Birimi Eczane Birimi Ayniyat Birimi Tıbbi Sarf Birimi Kırtasiye Demirbaş Mefruşat Temizlik Teknik Hizmetler Malzeme Biyomedikal birimi Kütüphane Birimi TAŞINIR MAL SÜREÇ YÖNETİMİ

37 TALEP DEĞERLENDİRME BİRİMİ Taşınır mal sürecine; bölümlerden iletilen fakat kurumda mevcut olmayan taleplerin, fayda, maliyet ve gereklilik analizi yapılarak taleplerin, satınalma birimince yasal koşullar çerçevesinde alımının hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla netleştirilmesi, şeffaflaştırılması ve gerektiğinde birleştirilmesi gibi ön koşulları sağlayan birimdir.  Talep Değerlendirme Kriterleri ise;

38 TALEP DEĞERLENDİRME BİRİMİ Talep Değerlendirme Birimi; Hastabaşı alım taleplerinden sorumlu, 2 personel Tıbbi malzeme alım talepleri ve teknik şartnamelerden sorumlu, 3 personel Laboratuvarı malzemeleri taleplerinden sorumlu,1 personel Yazı işlerinden (Kurum içi ve dışı) sorumlu, 1 personel Evrak kayıt ve santralden sorumlu, 1 personel Basit sarf malzeme taleplerinden sorumlu, 1 personel Biyomedikal cihaz alımı, bakım ve onarımı, yedek parça alım taleplerinden sorumlu,4 personel Avans, DMO, teknik hizmetler ve demirbaş taleplerinden sorumlu,1 personel İdari işlerden ve süreç yönetim faaliyetlerinden sorumlu,2 personel olmak üzere toplam 16 adet personeli ile faaliyet göstermekte dir.

39 SEÇİLMİŞ BAZI SÜREÇLER SATINALMA İŞ AKIŞI

40

41

42

43

44

45

46 TAŞINIR MAL SÜRECİ İŞ AKIŞ ÇİZELGESİ

47 SEÇİLMİŞ BAZI SÜREÇLER SATINALMA YÖNETİMİ HAGED, Doğrudan Temin Ortalama İhale Süresi Karşılaştırması, 2010-2011

48 GELİR GİDER YÖNETİMİ SGK; DÖNEM SONU FATURA KESİMİNİN MUTLAK TEMİNİ, FATURALANAMAYAN HİZMETLERİN FATURALANMASI, KAÇAKLARIN EN AZA İNDİRİLMESİ, KESİNTİ ORANLARININ DÜŞÜRÜLMESİ, ÖZELLİKLİ HİZMETLERE YÖNELME, DRGs MODELİNE GEÇME, GELİR ÇEŞİTLİLİĞİ OLUŞTURULMASI; CARİ FİYATLARLA HİZMET, FATURALANAMAYAN HİZMET KALMAMASI, İSTİSNAİ HİZMETLERE YÖNELME, TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTA MODELİ OLUŞTURMA (THY PİLOT MODELİ), ÖZEL SİGORTALARLA İŞBİRLİĞİ,

49 GELİR GİDER YÖNETİMİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ FİYAT LİSTESİ BELİRLEME ÇALIŞMASI (CARİ FİYAT LİSTESİ) Amaç SGK kapsamı hariç, İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde verilen sağlık hizmetleri için, özel bir hizmet fiyat listesi oluşturmak, İstanbul Üniversitesi Hastanelerine kaynak çeşitliliği sağlamak. Sonuç 206 kişilik bir ekibin, 10 aylık sürede, ekleriyle birlikte 273 sayfadan oluşan, Hemşirelik Hizmetleri Türkiye’de ilk defa olmak üzere, 48 ayrı işlem birimini (bölüm, ana bilim dalı olarak 43) içeren, SGK’daki 4060 işleme ek olarak, sadece bu listedeki 2511 ile toplam 6555 işlemle, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri’ne özgü cari fiyat listesi oluşturulmuş, Elektronik kopyası, İSHOP ve mevcut hastane otomasyonuna yerleştirilmiş, Spiralli Kitap olarak basılıp, dağıtılmış, Haziran 2011 güncellemesi tamamlanmış, Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile paylaşım, Sağlık Bakanlığı Hastaneleri Sağlık Turizmi Fiyat Listesi Süreci,

50 GELİR GİDER YÖNETİMİ GİDER AZALTICI ÖNLEMLER TOPLU ALIM, MAL VE HİZMET DEVRİ, KAYNAKLARIN ORTAK KULLANIMI, KURUM DIŞI ORTAK İHALE, GİDER YÖNETİMİ; ETKİN LOJİSTİK VE KAYNAK YÖNETİM SİSTEMİ, STOK DEVİR HIZININ ARTTIRILMASI, ANALİTİK BÜTÇE VE MALİYET MUHASEBESİNE GEÇİŞ,

51 İZLEME DEĞERLENDİRME SİSTEMİ SIKLIK VE MALİYET VERİ SETİ OLUŞTURULMASI, STANDARTLAŞTIRILMIŞ, DOĞRU VERİ TOPLAMA, VERİ ANALİZİ, KURUM İÇİ VE DIŞI KARŞILAŞTIRMA, KURUM İÇİ SÜREKLİ EĞİTİM, KARAR DESTEK SİSTEMİ OLUŞTURMA, İNTERAKTİF HAGED WEB SİTESİ = HAGED ŞİKAYET HATTI VE PORTAL HAGED RADYO

52 KURUMSAL YAPILANMAYA İLİŞKİN PLANLANAN DEĞİŞİKLİKLER DIŞ FAKTÖRLER; TAM GÜN AFFİLİYASYON PERFORMANS “TÜKENMİŞLİK SENDROMU” YÖNETMELİK/YÖNERGE DEĞİŞİKLİKLERİ, ANABİLİM DALI MERKEZLİ YERİNDEN YÖNETİM’E AŞAMALI GEÇİŞ PLANI, YAPI İŞLERİ/HUKUK/İLETİŞİM BÖLÜMLERİ KURULMASI, KURUM İÇİ EĞİTİM PROGRAMLARI, FİNANSAL VE İSTATİSTİK VERİLERİN KURUMİÇİ VE KURUMDIŞI PAYLAŞIMI,

53 SAYGILARIMIZLA…. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ EKİBİ


"İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ DANIŞMA KURULU III.TOPLANTISI 31 Ekim 2011, 14.00-17.00 İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları