Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MAYMUNDAN IRKÇILIĞA Hazırlayan Hüsnü Çeşmeci.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MAYMUNDAN IRKÇILIĞA Hazırlayan Hüsnü Çeşmeci."— Sunum transkripti:

1 MAYMUNDAN IRKÇILIĞA Hazırlayan Hüsnü Çeşmeci

2 ● En eski yerleşim yeri olduğunu bildiğimiz Anadolu coğrafyası, imparatorlukların, göçlerin ve işgallerin coğrafyasıdır. Bu coğrafya da saf ırk veya ırklardan bahsetmek mümkün değildir. ● Bu coğrafya da kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içinde yaşayan ve kendisinin “falanca ırktan” olduğunu söyleyenlerin gerçek ırkının ne olduğunu kendisi de dahil kimse bilemez. Çünkü, insanlar geriye doğru üç beş kuşaktan fazla gidemez ve gittikleri yerdeki atasının hangi ırktan olduğunu kesin olarak bilemez. ● Bu coğrafya da yaşayanlar kendilerini “biyolojik ırk” olarak değil “kültür ırkı” olarak tanımlayabilir. “Türk” gibi, “Kürt” gibi,… ● Aynı coğrafya da (Anadolu’da) binlerce yıl birlikte yaşayan insanlardan bazılarının günün birinde “ben farklı ırktanım” demesi ve bunu öne çıkarması, hatta bir kısmının dağa çıkması “ırk ve ırkçılık” üzerine bu konuyu hazırlamamıza sebep olmuştur. NİÇİN BU KONU SEÇİLDİ?

3 1 İNSAN NEDİR? Canlı denilince akla; insan, hayvan ve bitki gelir.
● Bir bitki genetik yapısının gereğini yerine getirir. O, meyve verir, havayı temizler, yağmuru dengeler, kereste olur, yakacak olur, mikroorganizmayı besler,… vs. Bir bitki tüm bunları niçin yaptığını bilmez, GÖREVİ budur. Yapmam diyemez, YETKİSİ yoktur. İnsanın kirlettiği doğada ürün veremezse, SORUMLULUĞU yoktur. İNSAN NEDİR? ● Bir hayvan genetik yapısının ve içgüdüsünün gereğini yerine getirir. Genelde diğer canlıların besin kaynağıdır. Onlar, ekolojik dengeyi sağlar, mikroorganizmayı besler. Bir hayvan bunları niçin yaptığını bilmez, GÖREVİ budur. Yapmam diyemez, YETKİSİ yoktur. İçgüdülerinin gereği zarar verirse, SORUMLULUĞU yoktur. 1 ● İnsan, niçin var olduğunu sorgulayabilir, kendini görevlendirebilir. Bu kapasite onda vardır. ● İnsan, yetki kullanabilecek kapasitede bir canlıdır. ● İnsan, sorumluluğun ne olduğunu bilebilecek (mükâfat ve cezayı idrak edebilecek) kapasitede bir canlıdır. Ya insan? İnsanı, bitki ve hayvandan farklı kılan; GÖREV – YETKİ - SORUMLULUK kapasitesi olmasıdır.

4 BU KONUDA TEMEL İKİ GÖRÜŞ VARDIR
İnsan, düşünebilen ve seçebilen bir canlıdır. İnsanın sahip olduğu özelliklerden biri olan akıl; insana, “düşünebilme” ve “seçebilme” kabiliyeti kazandırır. Yani insan; iyi - kötü, doğru - yanlış, faydalı - zararlı olanı ayırt edebilir ve istediğini seçebilir. İNSAN NEDİR? İnsan, “doğayı doğru kullanarak” hayatını sürdürebilir veya “doğaya vereceği zararla” hayatı kendine ve başka canlılara zehir edebilir. 2 BU KADAR ÇOK ÖZELLİĞİ OLAN "İNSAN DENİLEN CANLI" NASIL OLUŞTU? BU KONUDA TEMEL İKİ GÖRÜŞ VARDIR EVRİM TEORİSİ ………. İnsan Biyolojik Evrim Sonunda Oluştu Tek tek ele alalım VAHYİN ÖĞRETİSİ …... İnsan Doğrudan Yaratılmıştır

5 "EVRİM TEORİSİ"NE GÖRE İNSAN NASIL MEYDANA GELDİ?

6 EVRİM NEDİR? Biyolojik Evrim: “Canlıların genetik değişime uğrayarak, ilk hallerine göre kalıcı yeni özellikler kazanması, yeni türler meydana getirmesi” olarak tanımlanır. Özetle; “evrim, ortak atadan yeni canlı meydana gelme süreci”dir. Bu resim 1871 de Avrupa’da bir dergide yayınlanmıştır Evrim Teorisi’nin babası İngiliz Charles R. Darwin’dir ( ). O, tüm canlıların oluşumunu (elde edebildiği bölük - pörçük bilgilere / verilere dayanarak) biyolojik evrime bağlamıştır. Ona göre “insan da evrim sonucu meydana gelmiştir”. Bu fikir “ateistler” tarafından sahiplenilmiştir. Çünkü, insanı evrime bağlamayı başarırlarsa dinlerin “insan yaratılmıştır” öğretisini (dolayısıyla dini) yıkacaklarına inanırlar… Bu niyette olanlar , bugün de (açık-gizli) faaliyetlerine devam etmektedir… ● Evrim teorisine göre; mevcut canlıların tümü (insan, hayvan, bitki ve diğer canlılar) kendilerinden önce yaşamış türlerin evrimlerinin bir sonucudur. (Dünyadaki canlıların çeşidi 10 milyondan fazladır) ● Evrim teorisine göre; tüm canlılar ortak atalardan geldiklerinden akrabadırlar. ● İnsan türü için geriye gidersek, bu teoriye göre insanın atası “bakteri”dir. Nasıl mı? ● Bundan yaklaşık 3 milyar yıl önce bakteriler üremiş ve evrim sürecine girmişler. Bir bölümü (yaklaşık 600 milyon yıl önce; memeliler, kuşlar, sürüngenler ve balıkların ortak atası) “su solucanı”na dönüşmüş. Eeee… Yaklaşık 150 milyon yıl önce de bu solucanların bir bölümü (insan ve diğer tüm memelilerin atası) “sivrifaremsi” bir canlıya evrimleşmiş… Eeee…Fareler de… Henüz “maymuna” gelemedik ki insan olalım(!).

7 İnsanın biyolojik evrim sonucu oluştuğu iddiası,
BİLİMSELLİK BALONU İnsanın biyolojik evrim sonucu oluştuğu iddiası, yüzüne makyaj yapılan maymunun insan olduğunu iddiası kadar komiktir. ● Batılı ateistlerin içini doldurduğu “evrim balonu” allanıp pullanarak süslendi ve bizim entellerin eline oyuncak olarak verildi. (Bir dönem Pozitivizm, bir dönem Marksizm, bir dönem Laisizm, bir dönem Sekülarizm,…gibi) ● Bu balonları verenler doğrudan “insan maymundan türemiştir” demiyor; ya ne diyor? “Evrim adına söylenenler bilimdir ve herkes inanmak zorundadır” diyorlar. Bir tür fikirlerini “putlaştırarak” dokunulmazlık sağlamak, gerçeklerin önünü kesmek istiyorlar. ● Örnek: “İnsan yaratılmıştır” görüşüne “yaradılış bir inançtır, bilim dışıdır” diyerek küçümsemeleri gibi. Böylelerine, “insanlık tarihi bilim adına söylenmiş makyajlı teoriler çöplüğüdür” hatırlatması yapmakta fayda vardır.

8 ANCAK HER TEORİ DOĞRU DEĞİLDİR. HER TEORİNİN KENDİ İÇİNDE
BİR MANTIĞI OLABİLİR. ANCAK HER TEORİ DOĞRU DEĞİLDİR.

9 Çelişkiyi görüyorsunuz değil mi?
Gelişmiş 34 ülkede “evrimin doğruluğu” üzerine yapılan bir araştırmada, "evrimi doğru kabul edenlerin oranı" en düşük Türkiye'de çıkmıştır. ● Rakamları yorumlayan yabancı bir evrimci (Jon Miller); “Türkiye henüz gelişmekte olan bir ülkedir, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki halk eğitimsizdir. Eğitim seviyesi artırılırsa evrime bakış açısı değişecektir” demiştir. ● Yerli evrimciler de oranın düşüklüğünü; “Türkiye'deki ders kitaplarında din kültürü derslerinin yanı sıra fen bilgisi ve biyoloji derslerinde de yaratılışçı görüşlere yer verilmesinde” görmektedir. DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE İSTATİSTİKLERLE "EVRİM" Çelişkiyi görüyorsunuz değil mi? Biri halkımızın eğitimsizliğinden bahsediyor, diğeri de eğitim alanların evrimi kabullenmemesini “ders kitapları”na bağlıyor. Bunların derdi eğitim değil… Dertleri, ideolojik bir yaklaşımla “beyinleri yıkamak”; yani, insanı maymunla akraba kılmak… Sonrası kolay… Hangi sapık fikri verirseniz toplum onu alır.

10 Kuyuya atıyor mu, atlıyor mu anlayamadım. Olsun, o ne yaparsa doğrudur
Kuyuya atıyor mu, atlıyor mu anlayamadım. Olsun, o ne yaparsa doğrudur. Haydi bizde kuyuya atlayıp bakalım. Darwin ve sonradan izinden gelen teorisyenler, kuyuya öyle bir taş attı ki "taşın arkasından kuyuya atlamak isteyen boş kafalıları durdurabilmek için" akıllılar çaba üstüne çaba harcıyor. Darwin ne yapıyor?

11 BUNUN DOĞRULUĞUNU KABUL EDENLER, SORULARIMIZA CEVAP VEREBİLMELİDİR.
1 BİZİM DE SORU SORMA HAKKIMIZ VAR Evrim Teorisi ve savunucularına göre; “ilk insan, maymunun evrimi sonucu ortaya çıkmıştır”. BUNUN DOĞRULUĞUNU KABUL EDENLER, SORULARIMIZA CEVAP VEREBİLMELİDİR. Soru-1: Evrim sürecinde, dünyada sadece bir tür maymun ve ona ait sadece bir adet maymun olduğu iddia edilemez. Bu durumda; maymunlardan sadece bir türe ait olanından ve sadece birisi evrimle insana dönüşüp, diğerleri maymun olarak mı kaldı? (Cevap evet olamaz) Soru-2: Demek ki, dişi maymunlardan türeyen binlerce “dişi insan”, erkek maymunlardan türeyen binlerce “erkek insan” olmak üzere, (ilk) insan sayısı “bir değil, birden fazla” (o anki mevcut maymun sayısına yakın) olmalıdır. Evrimciler ne dersiniz? Açıklama: Biliyoruz ki, sayısı bugün milyarları bulan insanların hiç birinin “parmak izleri” diğerlerine benzemiyor. Yine biliyoruz ki; hamile olan kadınlarının karnındaki milyonlarca bebeğin parmak izleri de şu anda yaşayanların ve ölmüşlerin hiç birisine benzemeyecek. Soru-3: Milyarlarca insanın parmak izinin farklı olabilmesi için ilk insanın sadece bir kişi ve biyolojik yapısının buna uygun programlanması gerekir. Soru şu: Binlerce maymunun evrimiyle oluşan binlerce ilk insanın çiftleşerek çoğalmasıyla bu mümkün olabilir mi? EVRİM TEORİSİNİN BU VE BENZERİ SORULARA CEVABI VAR MIDIR?

12 Molekülleri parçalarsak elementlere (atomlara) ulaşırız.
2 BİZİM DE SORU SORMA HAKKIMIZ VAR İnsanın “yapı taşı” elementlerdir. Yani; atom ve onu oluşturan protonlar, nötronlar, elektronlar. Bunlar kâinatın ilkleri ise; kendileri nasıl meydana geldiler? Var sayalım ki tesadüfen oluştular ve tesadüfen bir araya geldiler ve can sıkıntılarını gidermek için de… ŞU KARARLARI ALDILAR: “Haydi birleşerek atomu oluşturalım, oradan molekülü ve maddeyi, oradan gök cisimleri oluşturalım. Çeşit olsun diye de bazılarımız hayvan, bazılarımız bitki şeklini alsın. Hatta, bazı maymunlar da insan olsun…” Atomlar, insan yapamaz, sadece organları oluşturur. İNSANI ATOMLAR YAPABİLİR Mİ? İnsanı parçalarsak bir alt grup sistemlere (örnek olarak; iskelet sistemine) ulaşırız. İskelet sistemini parçalarsak; organlara ve oradan da dokularına ulaşırız. Dokuları parçalarsak hücrelere, onu da parçalarsak moleküllere ulaşırız. Molekülleri parçalarsak elementlere (atomlara) ulaşırız. Vücut, atomlar topluluğudur. Kemik; atom dediğimiz “miniklerin” bir araya gelmesiyle oluşmuş bir yapıdır… SONUÇ Akıl sahibi biri buna “doğru” diyebilir mi?

13 3 BİZİM DE SORU SORMA HAKKIMIZ VAR
Canlı dediğimiz bitki, hayvan ve insandan oluşan varlıkların maddi yapılarının (element dediğimiz) maddi olgulardan meydana geldiğini biliyoruz. Bu elementlerin oluşturduğu organlar (beyin dahil) vücudu yönetebilir mi? Canlılığı (fonksiyonelliğini) sağlayan nedir? Bir insan ölünce vücut niçin görev yapamıyor? Elementler aynı elementler olmasına rağmen (beyinde dahil) organların çürümesine niçin mani olamıyorlar? İNSAN “RUH”DAN OLUŞUR VE “BEDENİ” KULLANIR. ● Beden, dünyada elementlerden oluşmuş maddi bir yapıdır ve görevi bittiğinde dünyada kalacaktır. Bir diğer ifade ile can (ruh) vücuttan çıkınca beden yönetilemez hale gelir. Yönetilmeyen beden “insan değil, görevini tamamlamış bir cesettir” çürüyerek geldiği yere (toprağa) döner. ● İnsanın hayvanlardan farklı olarak; akıl, zeka, ahlak, inanç,….vb. özellikleri vardır. Bu özellikler elementlerle izah edilemeyecek kadar madde dışı bir olgudur. ● Evrim’e göre “insanın madde dışı özellikleri” nasıl oluştu? Bu özellikler niçin diğer canlılarda yok? Geniş bilgi için KAİNAT ve İNSAN konusuna bakınız. Evrim ruh için bir açıklama yapabilir mi? Yapabilecekse soralım: Evrim "ruh" için ne diyor?

14 4 BİZİM DE SORU SORMA HAKKIMIZ VAR EVRİM NEYMİŞ HATIRLAYALIM İnsanın böyle oluştuğunu ve evrimin sürekli olduğunu iddia ediyorsunuz. Acaba insanın geleceğine ait bir tahmininiz olabilir mi? Size sorularımızla yardım edelim. Meseleyi biraz karikatürüze edelim. “Şartların değişmesine bağlı olarak evrim süreklidir” imiş... Evrim sürekli olduğuna göre, zamanla bazı insanlar tür değiştirebilir… (mi?) EVRİMCİLER! BU KONUDA BİLİMSEL(!) GÖRÜŞÜNÜZ VAR MI? Belki de evrim tersine çalışır da bazı insanlar aslına (!) döner…

15 HEY! TORUNLAR NASILSINIZ? DEDENİZLE TANIŞIN EVRİM TEORİSİ
EVRİM TEORİSİNİN OMURGA FİKİRLERİ “BİLİMDEN” ZİYADE “ATEİST İDEOLOJİ” ÜZERİNE OTURTULMUŞTUR. SEBEBİ İSE; "BİR YARATICININ OLMADIĞINI" İSPATLAMAYA ÇALIŞMAKTIR. HEY! TORUNLAR NASILSINIZ? DEDENİZLE TANIŞIN EVRİM TEORİSİ EVRİM TEORİSİ HASAR BIRAKIYOR; ÇÜNKÜ, NİYETLERİ BOZUK.

16 EVRİM TEORİSİNİ BİR KENARA BIRAKIP
İnsan, “bir hayvanın değişimiyle” oluşmuş “yeni bir hayvan” olamayacak kadar (diğer canlılara göre) üstünlükleri olan bir varlıktır. İnsan, “Evrim Teorisi”nin insanla ilgili anlatımlarına kanmayacak kadar akıl sahibidir. Yeter ki onu kullansın… EVRİM TEORİSİNİ BİR KENARA BIRAKIP VAHYİN “YARADILIŞ” ÖĞRETİSİ ÜZERİNDEN KONUMUZA DEVAM EDELİM.

17 VAHİY NEDİR? Vahiy: “Alemlerin yaratıcı ve sahibi olarak Yüce Allah’ın yarattıklarına (özellikle insanlığa Peygamberleri yoluyla) doğrudan veya dolaylı olarak verdiği bilgi ve emirlerin tümü” olarak tanımlanabilir. Bugünden geriye doğru gittiğimizde, insanların çoğunluğunun bir “semavi (vahiy) dine” veya "dünyevi dine" inandıklarını görüyoruz. ● Coğrafi olarak “gözden ırak” dediğimiz bölgelerde kabile hayatı yaşayan insanların “putperestlik” olarak tanımlanan inançlara sahip olduklarını biliyoruz. Bu inançlar, örfe ve şamana bağlı olarak oluşmuş “insan kaynaklı” inançlardır. ● Dünyanın bir başka bölgesinde (Doğu ve Güney Asya’da) insanların “bir felsefi görüşü” din olarak algılayıp benimsediğini görüyoruz. Mensuplarının din dediği bu felsefi görüşün kaynağı da yine “insan”dır. KAYNAĞI İNSAN OLAN GÖRÜŞLERİN ADI NE OLURSA OLSUN, İNSANIN OLUŞUMUNA AİT DOĞRU BİLGİ VERMELERİ İMKANSIZDIR. ● Vahiy kaynaklı “semavi dinler”e gelince; bu dinlerin tümü ilk insanın “YARATILDIĞINI” söyler. Bu dinlerin tümünün aynı görüşe sahip olması kaynaklarının aynı (vahiy) olması sebebiyledir.

18 sürekli bilgilendirmiştir. İNSANLIK ŞANSLIDIR
Yüce Allah, vahiy yoluyla insanlığı sürekli bilgilendirmiştir. İNSANLIK ŞANSLIDIR Çünkü; geçmiş, bugün ve geleceğe ait bilgilerle donatılmıştır. Son vahiyle gelenler; Kur’an ve Peygamber sözleri olarak elimizdedir.

19 İNSAN OLARAK YAKLAŞIM “Müslüman, son vahyin MÜSLÜMAN
İLK İNSANLA İLGİLİ BİLGİYİ NEREDEN ALABİLİRİZ? İNSAN OLARAK YAKLAŞIM ● İlk insanın elimizde “günlükleri” yok. Yazılı tarih insanlık tarihine göre dün sayılır… İnsan kaynaklı bildiklerimizde tartışmalı… Bu durumda ilk insanla ilgili olarak bize “kim güvenilir bilgi verebilir?” diye düşünmeliyiz. ● Evrimcileri gördük… Bu teorinin kurucusu ilk insan veya onun çocukları değil ki bize bilgi versin. O, milyonlarca yıl öncesine ait fosillerden ve bazı genetik bilgilerden hareketle “teori (varsayım)” üretiyor diye düşünmeliyiz. Geriye “vahiy kaynaklı bilgiler” kalıyor… MÜSLÜMAN OLARAK YAKLAŞIM “Müslüman, son vahyin bilgi ve emirlerini kabullenip (iman edip) onlara uyan / uymaya çalışan insandır” olarak tanımlanırsa… Ben bir Müslüman olarak; “Yüce Allah’ın vahiyle bildirdiklerine inanıyorum (iman ediyorum). Bu kaynağın (vahyin) insanla ilgili verdiği bilgiler tek doğru bilgilerdir” der. VAHYE GÖRE İLK İNSAN

20 Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir
SON VAHYE (KUR’AN’A) GÖRE İLK İNSANIN OLUŞUMU Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. Vahiyden anlıyoruz ki; Yüce Allah, insanı özelliklerini bilmediğimiz topraktan yaratmıştır. Kur'an 15/26 Allah, sizi (babanız Adem’i) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı). Vahiyden anlıyoruz ki; Yüce Allah, ilk insanı “hayvanlardan evrimle değil”, “doğrudan tek bir erkek insan olarak” yaratmıştır. Kur'an 71/17 Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. Vahiyden anlıyoruz ki; insan, üstün özelliklerine evrimle sahip olmamış, Yüce Allah tarafından donatılmıştır. Kur'an 95/4 Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz? Vahiyden anlıyoruz ki; insanlardan bir kısmı (ayetleri inkâr ederek) “yaratıldığını” kabul etmeyecektir. Kur'an 56/57 Kur’an’ın bu güne göre 1431 yıl öncesinden “yaratıldığına inanmayan insanların olacağını” bildirmesi, Kur’an’ın mucizelerinden sadece birisidir.

21 daha sonra da (ondan ona eş olarak) Havva cennette yaratılmış
VAHYİN BİLGİSİ KESİNDİR İNSAN YARATILMIŞTIR İlk insan olarak Adem, daha sonra da (ondan ona eş olarak) Havva cennette yaratılmış ve her ikisi birlikte dünyaya gönderilmiştir. Not: ● “Adem’in yaradılışına şeytanın isyanı, Adem ile Havva’nın cennetteki imtihanları, yasağı çiğnemeleri, af dilemeleri ve dünyaya gönderilmeleri” Kur’an ve hadislerde yer almaktadır. ● Konumuz bu olmadığı için ayrıntıya girmiyoruz.

22 İLK İNSANDAN BUGÜNE IRKLARIN OLUŞUMU
Vahiyden anlıyoruz ki; ilk insan, hayvan gibi davranan vahşi bir yaratık değildir. O, (dünya hayatının başında mağarada yaşamış olsa da) akıllı ve özel eğitilmiş bir canlıdır. “Allah Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti…” Kur'an 2/31 Vahiyden anlıyoruz ki; tüm insanlar, bir erkek ve bir dişi insandan (üreme yoluyla) çoğalarak meydana gelmiştir. Yaşamla devam eden bu süreçte; insanlar yer yüzüne dağılmış ve ırkları oluşturmuştur. “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık…” Kur'an 49/13 Vahiyden anlıyoruz ki; Yüce Allah, insanların dillerinin-renklerinin (ırklarının) farklı olmasını istemiş öyle de olmuştur. "Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir" Kur'an 30/22 Vahiyden anlıyoruz ki; Hz. Nuh (a.s) zamanında (iman edip gemiye binenler hariç) insanlar helâk edilmişlerdir. Bugünkü insanlar, “Tufanda” sağ kalanların üremesinin bir sonucudur. “Sonra onların (Nûh kavminin) ardından başka bir nesil yarattık.” Kur'an 23/31

23 İNSAF VE ADALETİ KAYBEDENDİR.
İNSANLAR VE IRKLARI IRK NEDİR? IRKÇI NEDİR? ● Irk, “ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu” olarak tanımlanabilir. ● Yeryüzünde yaşayan insanları; deri ve saç rengi, boy uzunluğu, vücut biçimi gibi fiziksel özelliklerine ve genetik olarak incelenebilen biyolojik özelliklerine göre “kabile” ya da “ırklara” ayırarak tanımlamak (isimlendirmek) mümkündür. ● Ancak, hemen belirtelim ki, ırk olarak tanımlanan gruplar arasına kesin sınır çizgileri çizmek çok zordur. ● Buna rağmen; kimileri insanların “kafatası yapısına” göre, kimileri de “deri rengine” göre sınıflandırmalar yaparak insanları ırklara ayırmıştır. ● Irkçılık, “insan ırkları arasındaki fiziksel farklılıkların insanların zeka ve yeteneklerinde farklılıklar yarattığını, bu sebeple bazı ırkların (çoğunlukla kendi ırkının) ötekilerden üstün olduğunu ve onlara hükmetmeye hakkı olduğunu öne süren doktrin (önyargı)” olarak tanımlanabilir. ● Özetle ırkçılık, başka soylardan gelenlerin aşağılanmasıdır… ● Irkçı, “ırkçılığı destekleyen kimse”dir. Bir ırkçı, kendi ırkından olmayanlara saygı, sevgi ve merhamet duymaz; onlarla bir arada yaşamak istemediği gibi, onlara düşmanlık bile yapabilir. IRKÇI İNSAN, İNSAF VE ADALETİ KAYBEDENDİR. İnsana kıymet kazandıran ırkı değildir. Her ırkın hem iyileri, hem de kötüleri vardır.

24 IRKÇILIK SAVAŞLARI IRK ÜSTÜNLÜĞÜ İDDİASININ ACI SONUÇLARI ÖRNEKLER
Son dönem savaşlarının gerekçesi “ekonomi” gibi görünse de, tarih boyunca yapılan savaşların tamamına yakını "din ve/veya ırk" savaşlarıdır. İhtiraslar/kaprisler; kitleleri ırk-din adına savaş meydanlarına sürmüş ve milyonlarca insanın ölümüne sebep olmuştur. ÖRNEKLER IRKÇILIK SAVAŞLARI Savaş çıkaran yöneticilerden bazıları zafer(!) kazanmışsa da, kaybeden insanlık olmuştur... ● İslâm tarihinde bazı Arapların “ırkçılık” yaptığını biliyoruz. ● Afrika’dan Kuzey Amerika’ya zorla getirilen zencilerin köleleştirilmesi bir “ırk savaşı”dır… ● Kuzey Amerika kıtasındaki milyonlarca “kızılderili”nin yok edilmesi, bir “ırk savaşı”dır… ● Afrika’daki kabilelerin kendi aralarındaki iç savaşlar, kabile adı altında bir “ırk savaşı”dır. ● Almanya’da Hitler’in “ari ırk” hayalleri, İtalya’da Mussolini’nin “üstün ırk” hayalinin “Fasizmi” ve her ikisinin dünyayı idare etme hevesi II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden oldu. Bu en kanlı savaşta milyonlarca insan (47 milyon sivil, 15 milyon asker) hayatını kaybetti…Taş üstünde taş kalmadı. ● 1948’de yeni bir devlet (batılılarca) Orta Doğu’da kuruldu. Bu ırkçı Yahudilerin İsrail Devleti’dir. Bilindiği gibi Yahudiler, dinlerinin emri olduğu iddiasıyla “kendilerini seçilmiş ırk" kabul ederler ve diğer ırkları küçümserler. İsrail Devleti’nin Filistinlilere yaptığı zulmün altında bu ırkçılık yatar.

25 Dünya durdukça, eserlerimi gören aklı selim sahiplerinin, çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bana insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım, inşallah MİMAR SİNAN Cami ……… 92 Mescit ……. 52 Medrese ….. 57 Darül-kurra... 7 Türbe …….. 22 İmaret ……. 17 Hastane ….… 3 Su yolu ……5 Köprü ……. 8 Kervansaray. 20 Saray …….. 36 Mahzen …….8 Hamam ……48 TOPLAM: 375 (eser) Rahmetli, (sanki olacakları tahmin etmiş gibi) yıllar öncesinden "insaftan" bahsediyor... Irkçılarda "insaf" ne arar?

26 AÇILAN DİĞER MEZARLARDA DA DURUM AYNI OLMALI.
IRKÇILIĞIN YAPTIRDIĞI “HAYVANLIK”... ● 1930’lu yılların başları… Türkiye’de yeni kurulan cumhuriyetin “temelleri”ni sağlamlaştırmak adına milliyetçiliğin ve Türklüğün köklerinin ne kadar derinlere indiğini ispatlamak için çabaların sarf edildiği yıllar… ● O dönemin ırkçı okumuşları “Türk ırkının kafatası özelliklerini tespit etmek” için ülkenin her yerinde mezarlar açtılar ve kafataslarını ölçtüler. ● Açılan mezarlardan biri de Mimar Sinan’a ait... Amaç bellidir; “tüm dünyanın eserlerini takdir ettiği Mimar Sinan’ın Türk olduğu”nu kanıtlanmak. ● 1935 yılında Mimar Sinan’ın mezarı açtılar, kafatasını çıkardılar… Ölçtüler. ● Ve tarihli gazete haberi: “Büyük Türk mimarı Sinan’ın kafatası mezarından çıkarılmıştır…Kafatası üzerinde yapılan tetkikatta bunun brakisefal yani yassı yuvarlak olduğu görülmüştür. Bütün Türkler brakisefal olduklarından büyük mimarın yalnız kültür itibariyle değil, ırk itibariyle de Türk olduğu bir kere daha meydana çıkmıştır.” ● Ya sonra? Kafatasını kurulacak müzede sergilemek için yerine koymadılar. Ne müze kuruldu ne de kafatası mezarında yerine konuldu…Ama bilinen şu ki Mimar Sinan’ın mezarındaki iskelette kafatası yoktur. (Not: Mimar Sinan’ın mezarının restoresi için yapılan kazıda kafatasının olmaması, araştırmacıları bu gerçeklere ulaştırmıştır.) AÇILAN DİĞER MEZARLARDA DA DURUM AYNI OLMALI. Bu yapılanlar; günah olması yanında, Osmanlı Medeniyeti’nin yetiştirdiği en büyük mimarî deha Koca Sinan’a yapılmış en büyük ayıptır. EY YALAN SÖYLEYEN RESMİ TARİH!.. BAKALIM DAHA NELERİ GİZLİYORSUN?

27 Ya senin eserlerin neler?
MİMAR SİNAN’IN TÜRK OLUP OLMAMASI ÇOK MU ÖNEMLİ? Onun Osmanlı-İslam adına yaptığı bunca eser, onu kalbimize koymamız için yetmez mi? Ya senin eserlerin neler? O eserleri başkası yapsa idi, onları kullanmayacak mıydık? Tüm güzellikleri sadece Türkler mi yapabilir? Öyleyse, bugün niçin güzellikler üretemiyoruz? İnsan olalım, ırkçı değil… Kim insanlık adına ne güzellik üretiyorsa (ırkına bakmadan) alkışlayalım...

28 KUR’AN VE SÜNNETE GÖRE IRKÇILIK
Allah’a, Hz. Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere gönülden inanıp, kabul ve tasdik eden kimsedir. MÜSLÜMAN Din, insanın Allah, diğer insan ve varlıklarla ilişkisini düzenleyen; kanun, nizam ve yolun genel adıdır. Müslüman, dinini referans alan kişidir. İNSAN – YARATICI İLİŞKİSİ İNSAN - DOĞA İLİŞKİSİ İNSAN - İNSAN İLİŞKİSİ Konumuz dışı olduğundan üzerinde durmayacağız. TÜM İNSANLAR ÜMMET BİRLİĞİ VATANDAŞLIK Aynı atadan gelindiği için “insanlıkta kardeşlik” Aynı dine inanıldığı için “dinde kardeşlik” Aynı yerde yaşanıldığı için “komşulukta kardeşlik” AYRINTILAR

29 İNSANLAR (İNSAN OLARAK) BİR TARAĞIN DİŞLERİ GİBİ EŞİTTİR.
Yüce Allah, insanlardan kendisine ibadet etmelerini, doğanın korunmasını ve diğer insanlarla (kurallarını kendisinin koyduğu biçimde) doğru ilişki kurulmasını istemektedir. ● Yüce Allah, tüm insanlardan “iman etmelerini” isterken “ırklara göre” değil, “takvaya göre” (Allah korkusu ve imanında üstünlük olup olmadığına göre) imtihan edileceğini bildirmiştir. Bir diğer ifade ile; insanlar ahirette ırklarından değil, imanlarından / davranışlarından hesap verecektir. ● Çevremizdeki insanlar doğayı kirletirken, hukuku çiğnerken; dünyanın başka bir köşesinde “ekolojik denge, insan hakları,… gibi” konularda tüm insanlar için (bizden daha fazla) çalışanları sevmezlik edebilir miyiz? ● İnsanların çeşitli ırklarda olması Yüce Allah’ın takdiridir. Biz kim oluyoruz da O’nun takdirini beğenmeyip “ırkçılık” yapacağız. ● Müslümanın diğer ırklara bakışı, Yunus Emre’nin değişiyle "Yaratılmışı hoş gördük, Yaratandan ötürü“ olmalıdır. ● Müslüman, diğer inanç mensuplarına karşı da hoşgörülü olmak zorundadır. Bu hoşgörü, Müslümanlara hor bakan, düşmanlık besleyen, ümmeti bölüp parçalamak isteyenlere “eyvallah” demek değildir… İNSANLIKTA KARDEŞLİK İNSANLAR (İNSAN OLARAK) BİR TARAĞIN DİŞLERİ GİBİ EŞİTTİR. Hz. Muhammed (sav)

30 ÖLÇÜ; IRK DEĞİL, İMANDIR.
Müslümanlar kardeştir. Takva hali hariç, kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. Hz. Muhammed ● Bir Müslüman hangi ırk ve ülkeden olursa olsun, diğer Müslümanları “din kardeşi” olarak kabul eder. Bu duygu Müslümanları “ümmet” (aynı dine inananlar topluluğu) bilincine taşır. Ve İslam düşmanlarına karşı güç oluşturur… Her bir Müslüman bu kalenin taşları olmalıdır. ● Bir Müslüman, ateist birini “benim ırkımdan” diye, başka ırktan olan bir Müslümana tercih edemez. Ederse bu ırkçılığın ta kendisi olur. ÖRNEKLEYELİM ● Peygamberimiz, “kendi ırkından olmadığı halde” Bilal gibi sahabileri çok severken; kendi ırkından olup Müslüman olmayanlarla (Ebu Leheb, Ebu Cehil gibilerine tavır koymuş veya onlarla) savaşmıştır. ÖLÇÜ; IRK DEĞİL, İMANDIR. DİNDE KARDEŞLİK Irkçılığa davet eden bizden değildir. Irkçılık üzerine savaşan bizden değildir. Irkçılık üzerine ölen de bizden değildir. Hz. Muhammed

31 KOMŞULUKTA KARDEŞLİK Her insanın üzerinde yaşadığı bir toprak (vatan)
ve birlikte yaşadığı insan topluluğu (millet-kabile) vardır. ● Bir insanın içinde yaşadığı toplumu (akrabasını- komşusunu- milletini) sevmesi / yakınlık duyması, onlarla meşru (günaha dayanmayan) dayanışma içinde bulunması; dince ırkçılık sayılmadığı gibi, teşvikte edilmektedir… ● İslam, toplumunun temelini inanç/iman oluşturur. Ortak inanç, bireyleri birbirine bağlayan bir tür çimentodur. İslam, bu bağı bozan ırkçılığı (insani ilişkilerin ırk temeli üzerine kurulmasını) istemez. ● Ama bazıları, kendi aşiret ve akrabasından “yamuk olanı” “adam gibi adam olan” dindaşına tercih ederse, bu ırkçılıktır. ● Bir Müslüman, hangi coğrafyada yaşıyor olursa olsun, çevresindeki zararsız kişileri (ırkı ne olursa olsun) “komşulukta kardeş” bilir. Ona zarar veremez, onu ırkından dolayı küçümseyemez… KOMŞULUKTA KARDEŞLİK Kendi nefsi için istediğini mümin kardeşi için de istemeyen (kâmil) mümin olamaz. Hz. Muhammed

32 Kürt çocukların mezara gönderilmesi
Anadolu’daki Kürt çocukların mezara gönderilmesi Türk çocuklarının çöplükten beslenmesi operasyonu

33 Birileri bizi bize düşman yaparak,
kanlarımız üzerinden iktidar ve servet ediniyor. ● Batılı devletlerin bu bölgedeki “sömürgeci saldırıları” Osmanlı Devleti’nin çöküşü ile birlikte yeniden hızlandı. Çünkü, bölgenin yeraltı-yerüstü zenginlikleri çoktu ve coğrafi konum Asya’ya girişin de kapısıydı. ● Bölgede değişik ırklara / kabilelere mensup insanların olması, batılıların işlerini kolaylaştırdı… Irkçılık duygularının kabartılması, yerli kabile yöneticilerin bağımsızlık hevesleri Osmanlıyı bitirmeye yetti… Yetti de; batılılar, Anadolu’da Müslümanların yeni bir devlet kurmalarına mani olamadılar… ● Türkiye Cumhuriyeti Devleti imparatorluk bakiyesi olarak Anadolu’da yeniden kurulurken, kurucu halkın değişik ırklardan olmuş olması gayet normaldi. Çünkü; bağımsızlık savaşını verenler “ırk” üzerinden değil, “din” üzerinden savaşmışlar ve düşmanı Anadolu’dan kovmuşlardı. ● Halkı Müslüman olan ve geçmişinde imparatorluk kurma tecrübesi olan bu yeni devletin (bulunduğu coğrafya itibariyle), ileride batı için tehlike teşkil etmesi kaçınılmazdı. ● Bu devletin bölgede etkili olmasının önü nasıl kesilebilirdi? Gayet basit; Türk ve Kürt kimliklerini öne çıkarmak ve bu kimlikler üzerinden iç çatışma çıkarmak… HER TOPLUMDA; BAŞKALARINA HİZMET EDECEK "IRKÇI APTALLAR" BULUNUR.

34 IRKÇI KÜRTLERİN TÜREMESİ
KİME HİZMET EDİLİYOR ? (Güçlü bir Türkiye istemeyenler her zaman vardır) ● Irkçı Kürtlerin kurduğu PKK denilen örgüt, “ikna etmek-aileleri zorlamak” yollarıyla eleman sayısını artırmış, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da “Kürt Devleti” kurmak hayalleriyle, “Kürt olmayan Türkiye düşmanlarının lojistik desteğiyle” silahlı eyleme geçmiştir. ● PKK, den fazla Kürt çocuğunun ölümüne sebep olurken bir başarı da elde edememiştir… Bölgenin en güçlü devleti Türkiye Cumhuriyeti ve ordusu karşısında başarılı olması söz konusu olamazdı… Bunu PKK’yı kuranlar ve kullanan ülkeler baştan biliyorlardı… Onlar “üzümü yediler”. Çünkü, Türkiye’yi 30 yıl “içeriyle meşgul” ettiler. “Dayağı yiyen” Kürt ve Türk çocukları oldu; onlar “öldüler”, kalanlar da yatırıma gitmesi gereken paraların savaşa gitmesi sebebiyle “işsiz” kaldılar… IRKÇI KÜRTLERİN TÜREMESİ ● Bir başka dayak yiyenler de annelerdir. Anadolu’da doğup dağlarda ölen Kürt çocuğu ile Anadolu’da doğup dağlarda ölen asker Türk çocuğunun annesi aynı annedir. Onlar, Müslümandır ve İstiklal savaşına “kınalı kuzu” gönderen “eli öpülesi” yiğitlerdir… Ve onların şimdi gözleri yaşlıdır… ● İçerdeki bu kavganın 30 yıllık maliyetinin 200 milyar dolar olduğu; hatta, yan zararlarla bu rakamın trilyon dolarlara vardığı söyleniyor. Yazık değil mi bize? Bu paralar yatırıma kullanılsa idi bugün ülkemizde işsiz Türk-Kürt kalır mıydı? Buna; ortak düşmanlarımız “üzüm yedi”, biz ise “dayak yedik” denilmezde ne denir?

35 KÜRT IRKÇILIĞININ FATURASINI, KÜRT AİLELERİ AĞIR ÖDEMEKTEDİR..
O ARTIK BİR PKK'LI Kırsalda (bir ev içinde 8-10 kardeşle) büyüyen Kürt çocuklarına “Türkler bizi ihmal ediyor, kendi devletimizi kuracağız” söylemi, dağa çıkması için yeterli olmaktadır… Eğitimsiz hangi genç maceraya hayır der ki?.. İLK GÜNLER SONRAKİ GÜNLER ● Dağa çıkan bir gencin eline silah verilmesi, “eğitim” adına atış yaptırılması, çevresinde kendisi gibi dağa çıkmış Kürt kızlarının var olması, yetersizde olsa “bedavadan yemek”… Bundan iyisi can sağlığı. ● Onun için dağ, köyden daha kötü değildir. Köyde babasının karılarının azarları vardı, burada kıdemli abilerin azarları… Köyde bir odada 8-10 kişi yatıyordu, dağda da aynı… Ne fark var ki… Köyde takmıyorlardı, dağda ise devlet kuracak asker sayılıyor… ● Hele abilerinin kurulacak devletle ilgili “bal sözleri” ne kadar da hoş… Eh! Bu dağlar artık “ondan sorulur(!)”… ● Onu besleyenler, ilerleyen günlerde onu da eylem timine alırlar… Artık karanlıklar onun en büyük dostudur; görünmemeli, ölmemeli… ● Damarına dokunan bir eylem var ki o günü asla unutamadı… Bir Kürt köyüne gidilmiş, evlerden zorla yiyecek almışlardı. Belki de aynı gün başka bir tim kendi köylerine gitmişti… Zavallı annesi zaten az olan erzakla kışı nasıl çıkaracağını düşünüyor olmalıydı… ● Bir defasında da “uyuşturucu” taşımışlardı. Timdeki abilerden biri “bu eşeğin yükü Avrupa’da bir kamyon dolusu para edermiş” dedi… Vay canına, bizim kebabımız bulgur… O da ancak kamp yerinde… KÜRT IRKÇILIĞININ FATURASINI, KÜRT AİLELERİ AĞIR ÖDEMEKTEDİR..

36 NASIL RANTA ÇEVRİLİYOR?
KÜRT ÇOCUKLARININ HAYALLERİ NASIL RANTA ÇEVRİLİYOR? Sizi koruruz masalıyla uyutulmuş PKK yönetimi dağda tutunmaya çalışırken birileri ovada malı götürüyor. Devlet kurmak masalıyla uyutulmuş Kürt gençleri dağlarda yaşarken / ölürken birileri ovada malı götürüyor. TÜRKİYE’DE DÜNYA’DA ● Dağa çıkan Kürt çocukları, orada örgütün ön gördüğü şartlarda yaşarken; yani, ağır iklim şartlarına, yetersiz gıdaya, modern sağlık tesisi yokluğuna, vs. katlanırken, her an bir baskın (bomba) yeme riskiyle ölüm stresini de yaşarken… ● Binlerce Kürt çocuğu örgüt elemanı olarak “fişlendiği için” veya örgüt baskısından dolayı ovaya inemeyip dağlarda yaşamaya (ölmeye) mahkum edilmişken… BİRİLERİ DE ● Milletvekili, belediye başkanı, memur-işçi, müteahhit, işadamı,..konforunu yaşamaktadır. Bitmedi; örgütün “şehir abileri” örgüt için toplanmış paraları yemektedir. Avrupa’da olanların ise; bir eli yağda, bir eli balda… ● ABD, Irak’ı işgalden sonrada PKK’yı serbest bırakarak PKK’nın Kuzey Irak’a yerleşmesine imkan sağlamıştır… Bugünkü PKK, varlığını ABD’ye borçludur ve onsuz yaşayamaz… ● Türkiye gördü ki; PKK’nın arkasında dış kaynaklı lojistik ve istihbarat desteği var. PKK demek onlar demekti… Batılıların bölgeye yönelik istekleri bitmedikçe PKK’yı dağda bitirmek mümkün olmayacaktır… Batılılar ise gelinen noktada PKK’yı satmaya hazırlar… ● İsrail lehine Irak’ı işgal edip sıfırlamayı, bunu yaparken de bölge petrollerini eline geçirmeyi kafaya koyan ABD; çeşitli sözler vererek Kuzey Irak Kürt’lerini yanına alıp kullandı... Artık ABD Irak’tan çıkıyor. Daha önce iki kere sattığı Kürtleri üçüncü kere satmaya hazırlanıyor… Ver-al meselesi…

37 Irkçı Kürtler ve PKK yöneticileri ABD’nin oyununa geldiler.
● Tarih boyunca görülmüştür ki, sömürgeci ülkeler bir bölgedeki mevcut çıkarlarını korumak ve yeni çıkarlar elde etmek için daima “bölge müttefikleri” bulmuş, kullanmış ve zamanı gelince de atmışlardır. ● ABD’de aynı yolu izleyerek Kürtlere çeşitli zamanlarda çeşitli “elma şekeri” vererek karşılığında petrol almıştır… ABD Irak’tan (üstlerini bırakıp) çekilmektedir… Kürtlerin şekeri bitmiş, ellerinde “şekerin sapı” kalmıştır. Irak Kürtleri, kuzeyde Türkler ile güneyde Araplarla baş başa kalmaktadır. O Araplar ki işgalin işbirlikçisi olarak Kürtleri görmektedir. ● PKK’ya gelince; Türkiye’nin ABD’nin “Irak politikası”na mani olmaması için içte meşgul edilmesi gerekiyordu. En kolay ve ucuz yol olarak PKK’yı kullandılar… Ya sonra? ABD, Türk ordusunu PKK’yı gecede vurabilen lazer silahları ile donattı. Yetmedi; İsrail yapımı “insansız keşif ve imha edici uçak”ların Türkiye’ye verilmesine izin verdi… Yetmedi; PKK en üst yöneticilerini “uyuşturucu baronu” ilan ederek suçlu ilan etti ve yakalanmaları için karar çıkarttı… IRKÇI KÜRTLERİN YANILDIĞI NOKTA “Komşu komşunun külüne muhtaçmış” Kürtleri içine düştükleri bu çıkmazdan ancak Türkiye çıkarabilir. Bunu Avrupalı ve Amerikalı biliyor; bilmeyen sadece Kürtler. ABD için PKK görevini tamamlamıştır. Şimdi üst yöneticiler için Avrupa'da, alttaki Kürt çocukları için de bölge ovalarında yer aranmaktadır.

38 ● Son otuz yılın sonunda görülmüştür ki; PKK, bir Kürt örgütü değil bazı (yerli-yabancı) “marksist-ırkçı Kürtlerin” örgütüdür. ● Anadolu Kürtlerinin bütünüyle PKK’ya destek vermemiş olmaları PKK yöneticilerini kızdırmış, kızgınlıkları eylemlerine yansımış ve PKK militanları binlerce çoluk-çocuk demeden Kürt öldürmüştür. ● PKK’nın bugüne kadar yaptığı “eylem ve propagandalar” kendisinin çok istediği Kürt-Türk çatışmasını doğurmamıştır. PKK ÇOK İSTEDİĞİ TÜRK - KÜRT ÇATIŞMASINI BAŞLATAMADI Çatışma; Türkle Kürt arasında değil, PKK ile ordu arasında olmaktadır. ● Devlet kuracağız vaadiyle Kürt çocuklarını dağa çıkartan, başaramayacağını anlayınca da “üniter devlet”ten bahsetmeye başlayan PKK yönetimi, niçin çocukları dağlarda tutuyor? ● PKK, dış desteklerini birer birer kaybetmiştir. Arkasında yabancı devlet istihbaratı ve lojistik desteği olmadan fazla yaşayamayacağını bilen PKK yönetimi, niçin çocukları dağlarda tutuyor? BİR ELİ YAĞDA, DİĞER ELİ BALDA OLAN PKK YÖNETİCİLERİ KÜRT ÇOCUKLARINI DAĞLARDA HARCIYORLAR. ● PKK yöneticileri Kürt çocuklarını dağdan indirirlerse, arkasına saklanacakları ne kalır? Dava için(!) bazıları harcanabilir… PKK KÜRT ÇOCUKLARINI APTAL YERİNE KOYMAYA DEVAM EDİYOR

39 BU VE BENZERLERİ, KÜRT IRKÇILIĞININ GÜBRESİ OLDU.
BİR YERDE ÇATIŞMA VARSA, TARAFLAR VAR DEMEKTİR. Kürt çocuklarının dağa çıkacak kadar “bilenmesi”nin arkasında Türklerin hiç mi kabahati yok? ● Irkçı yöneticilerin, Doğu-Güneydoğu Anadolu”yu vatanın ve milletin bir parçası olarak görmeyip; sadece hırsızların, sapıkların, beceriksizlerin, materyalistlerin “sürgün yeri” olarak yıllarca kullanması… ● Irkçı yöneticilerin, yöre insanını “iç düşman” olarak görüp dışlaması - eğitmemesi… ● Irkçı yöneticilerin, yöre insanının ana dili “kürtçe”yi sokakta bile konuşmasına yasak getirmesi… ● Irkçı ve ateist yöneticilerin, yıllarca açık-gizli din düşmanlığı yaparak dindarları dışlaması, ümmet kardeşliğini “tu kaka” ilan etmesinin yeni nesil üzerindeki seküler etkileri… BU VE BENZERLERİ, KÜRT IRKÇILIĞININ GÜBRESİ OLDU. IRKÇILIK ZITLARI BESLER Bir partinin “Kürt düşmanlığı” üzerinden siyasi rant sağlamaya çalışması, bunu “politikasının omurgası” yapması bir başka hatadır. Bu da bir bölücülüktür. Irkçı Türklerin hataları, Kürtlerin dağa çıkmasına gerekçe olamaz.

40 SON SÖZLER İSLAM IRKI REDDETMEZ, IRKÇILIĞI YASAKLAR. ● Bir Kürt veya Türk, kendini Müslüman olarak tanımlıyorsa; Kuran’ın, “müminler kardeştir” emrine uymak zorundadır. ● Müminlerin arasına nifak sokanlar, bilerek/bilmeyerek ırkçılık yapanlardır. ● Müminlerden birinin diğerine üstünlüğü; ırkından değil, güzel ahlâk, salih amel gibi özelliklerine göredir. ● Bize düşen; Kur’an’ın “kardeşlerinizin arasını düzeltin” emrine uyarak, düşmanlıkları dostluğa çevirmeye çalışmaktır. ● Zararın neresinden dönülürse kârdır. Allah kıyamet günü sizin soyunuzdan- sopunuzdan sormayacaktır. Şüphesiz Allah katında en üstün olanınız kötülüklerden en çok sakınanızdır. Hz. Muhammed

41 Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile
“Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin! İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir." Kur'an 9 / 23

42 IRK ÜZERİNDEN KAVGA EDENLER, BAŞKA NİYETLERİNİ GİZLEYENLERDİR.
BİTİRİRKEN IRK ÜZERİNDEN KAVGA EDENLER, BAŞKA NİYETLERİNİ GİZLEYENLERDİR. Evrimciler, "evrimle maymundan türedik, evrimle ırklara ayrıldık" diyebiliyorsa, "evrimle ırkım diğerlerine fark attı" da diyebilir. Yani; "benim ırkım daha üstün" diyerek, ırkçılık yapabilir. Müslüman olanlar ırkçı olamaz. Çünkü, "dünya üzerindeki tüm insanların atası Hz. Adem"dir. Dolayısıyla, kimsenin "ırk üstünlüğü" yoktur. Annemi - babamı ben seçmedim ki ırkımı seçebileyim… Ama; adam olup - olmamayı seçebilirim. ÜSTÜN IRK

43 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle...
Herşeyin görevini doğru yaptığı dünyada İnsanın da görevini doğru yapması beklentisiyle Sağlık ve mutluluklar dilerim. Faydalandıklarıma teşekkürlerimle... Hüsnü Çeşmeci


"MAYMUNDAN IRKÇILIĞA Hazırlayan Hüsnü Çeşmeci." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları