Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

● ● En eski yerleşim yeri olduğunu bildiğimiz Anadolu coğrafyası, imparatorlukların, göçlerin ve işgallerin coğrafyasıdır. Bu coğrafya da saf ırk veya.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "● ● En eski yerleşim yeri olduğunu bildiğimiz Anadolu coğrafyası, imparatorlukların, göçlerin ve işgallerin coğrafyasıdır. Bu coğrafya da saf ırk veya."— Sunum transkripti:

1

2 ● ● En eski yerleşim yeri olduğunu bildiğimiz Anadolu coğrafyası, imparatorlukların, göçlerin ve işgallerin coğrafyasıdır. Bu coğrafya da saf ırk veya ırklardan bahsetmek mümkün değildir. ● ● Bu coğrafya da kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sınırları içinde yaşayan ve kendisinin “falanca ırktan” olduğunu söyleyenlerin gerçek ırkının ne olduğunu kendisi de dahil kimse bilemez. Çünkü, insanlar geriye doğru üç beş kuşaktan fazla gidemez ve gittikleri yerdeki atasının hangi ırktan olduğunu kesin olarak bilemez. ● ● Bu coğrafya da yaşayanlar kendilerini “biyolojik ırk” olarak değil “kültür ırkı” olarak tanımlayabilir. “Türk” gibi, “Kürt” gibi,… ● ● Aynı coğrafya da (Anadolu’da) binlerce yıl birlikte yaşayan insanlardan bazılarının günün birinde “ben farklı ırktanım” demesi ve bunu öne çıkarması, hatta bir kısmının dağa çıkması “ırk ve ırkçılık” üzerine bu konuyu hazırlamamıza sebep olmuştur.

3 ● ● Bir bitki genetik yapısının gereğini yerine getirir. O, meyve verir, havayı temizler, yağmuru dengeler, kereste olur, yakacak olur, mikroorganizmayı besler,… vs. Bir bitki tüm bunları niçin yaptığını bilmez, GÖREVİ budur. Yapmam diyemez, YETKİSİ yoktur. İnsanın kirlettiği doğada ürün veremezse, SORUMLULUĞU yoktur. ● ● Bir hayvan genetik yapısının ve içgüdüsünün gereğini yerine getirir. Genelde diğer canlıların besin kaynağıdır. Onlar, ekolojik dengeyi sağlar, mikroorganizmayı besler. Bir hayvan bunları niçin yaptığını bilmez, GÖREVİ budur. Yapmam diyemez, YETKİSİ yoktur. İçgüdülerinin gereği zarar verirse, SORUMLULUĞU yoktur. ● ● İnsan, niçin var olduğunu sorgulayabilir, kendini görevlendirebilir. Bu kapasite onda vardır. ● ● İnsan, yetki kullanabilecek kapasitede bir canlıdır. ● ● İnsan, sorumluluğun ne olduğunu bilebilecek (mükâfat ve cezayı idrak edebilecek) kapasitede bir canlıdır. ● ● İnsan, niçin var olduğunu sorgulayabilir, kendini görevlendirebilir. Bu kapasite onda vardır. ● ● İnsan, yetki kullanabilecek kapasitede bir canlıdır. ● ● İnsan, sorumluluğun ne olduğunu bilebilecek (mükâfat ve cezayı idrak edebilecek) kapasitede bir canlıdır. 1

4 2 İnsanın sahip olduğu özelliklerden biri olan akıl; insana, “düşünebilme” ve “seçebilme” kabiliyeti kazandırır. Yani insan; iyi - kötü, doğru - yanlış, faydalı - zararlı olanı ayırt edebilir ve istediğini seçebilir. EVRİM TEORİSİ ………. İnsan Biyolojik Evrim Sonunda Oluştu VAHYİN ÖĞRETİSİ …... İnsan Doğrudan Yaratılmıştır BU KONUDA TEMEL İKİ GÖRÜŞ VARDIR Tek tek ele alalım

5

6 Evrim Teorisi’nin babası İngiliz Charles R. Darwin’dir (1809-1882). O, tüm canlıların oluşumunu (elde edebildiği bölük - pörçük bilgilere / verilere dayanarak) biyolojik evrime bağlamıştır. Ona göre “insan da evrim sonucu meydana gelmiştir”. Bu fikir “ateistler” tarafından sahiplenilmiştir. Çünkü, insanı evrime bağlamayı başarırlarsa dinlerin “insan yaratılmıştır” öğretisini (dolayısıyla dini) yıkacaklarına inanırlar… Bu niyette olanlar, bugün de (açık-gizli) faaliyetlerine devam etmektedir… Biyolojik Evrim: “Canlıların genetik değişime uğrayarak, ilk hallerine göre kalıcı yeni özellikler kazanması, yeni türler meydana getirmesi” olarak tanımlanır. Özetle; “evrim, ortak atadan yeni canlı meydana gelme süreci”dir. ● ● Evrim teorisine göre; mevcut canlıların tümü (insan, hayvan, bitki ve diğer canlılar) kendilerinden önce yaşamış türlerin evrimlerinin bir sonucudur. (Dünyadaki canlıların çeşidi 10 milyondan fazladır) ● ● Evrim teorisine göre; tüm canlılar ortak atalardan geldiklerinden akrabadırlar. ● ● İnsan türü için geriye gidersek, bu teoriye göre insanın atası “bakteri”dir. Nasıl mı? ● Henüz “maymuna” gelemedik ki insan olalım(!). ● Bundan yaklaşık 3 milyar yıl önce bakteriler üremiş ve evrim sürecine girmişler. Bir bölümü (yaklaşık 600 milyon yıl önce; memeliler, kuşlar, sürüngenler ve balıkların ortak atası) “su solucanı”na dönüşmüş. Eeee… Yaklaşık 150 milyon yıl önce de bu solucanların bir bölümü (insan ve diğer tüm memelilerin atası) “sivrifaremsi” bir canlıya evrimleşmiş… Eeee…Fareler de… Henüz “maymuna” gelemedik ki insan olalım(!). EVRİMNEDİR? Bu resim 1871 de Avrupa’da bir dergide yayınlanmıştır

7 İnsanın biyolojik evrim sonucu oluştuğu iddiası, yüzüne makyaj yapılan maymunun insan olduğunu iddiası kadar komiktir. ● ● Batılı ateistlerin içini doldurduğu “evrim balonu” allanıp pullanarak süslendi ve bizim entellerin eline oyuncak olarak verildi. (Bir dönem Pozitivizm, bir dönem Marksizm, bir dönem Laisizm, bir dönem Sekülarizm,…gibi) ● ● Bu balonları verenler doğrudan “insan maymundan türemiştir” demiyor; ya ne diyor? “Evrim adına söylenenler bilimdir ve herkes inanmak zorundadır” diyorlar. Bir tür fikirlerini “putlaştırarak” dokunulmazlık sağlamak, gerçeklerin önünü kesmek istiyorlar. ● ● Örnek: “İnsan yaratılmıştır” görüşüne “yaradılış bir inançtır, bilim dışıdır” diyerek küçümsemeleri gibi.

8

9 Gelişmiş 34 ülkede “evrimin doğruluğu” üzerine yapılan bir araştırmada, "evrimi doğru kabul edenlerin oranı" en düşük Türkiye'de çıkmıştır. ● Rakamları yorumlayan yabancı bir evrimci (Jon Miller); “Türkiye henüz gelişmekte olan bir ülkedir, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki halk eğitimsizdir. Eğitim seviyesi artırılırsa evrime bakış açısı değişecektir” demiştir. ● Yerli evrimciler de oranın düşüklüğünü; “Türkiye'deki ders kitaplarında din kültürü derslerinin yanı sıra fen bilgisi ve biyoloji derslerinde de yaratılışçı görüşlere yer verilmesinde” görmektedir. Biri halkımızın eğitimsizliğinden bahsediyor, diğeri de eğitim alanların evrimi kabullenmemesini “ders kitapları”na bağlıyor. Bunların derdi eğitim değil… Dertleri, ideolojik bir yaklaşımla “beyinleri yıkamak”; yani, insanı maymunla akraba kılmak… Sonrası kolay… Hangi sapık fikri verirseniz toplum onu alır.

10 Darwin ne yapıyor? Kuyuya atıyor mu, atlıyor mu anlayamadım. Olsun, o ne yaparsa doğrudur. Haydi bizde kuyuya atlayıp bakalım.

11 Evrim Teorisi ve savunucularına göre; “ilk insan, maymunun evrimi sonucu ortaya çıkmıştır”. Soru-1: Soru-1: Evrim sürecinde, dünyada sadece bir tür maymun ve ona ait sadece bir adet maymun olduğu iddia edilemez. Bu durumda; maymunlardan sadece bir türe ait olanından ve sadece birisi evrimle insana dönüşüp, diğerleri maymun olarak mı kaldı? (Cevap evet olamaz) Soru-2: Soru-2: Demek ki, dişi maymunlardan türeyen binlerce “dişi insan”, erkek maymunlardan türeyen binlerce “erkek insan” olmak üzere, (ilk) insan sayısı “bir değil, birden fazla” (o anki mevcut maymun sayısına yakın) olmalıdır. Evrimciler ne dersiniz? Açıklama: Açıklama: Biliyoruz ki, sayısı bugün milyarları bulan insanların hiç birinin “parmak izleri” diğerlerine benzemiyor. Yine biliyoruz ki; hamile olan kadınlarının karnındaki milyonlarca bebeğin parmak izleri de şu anda yaşayanların ve ölmüşlerin hiç birisine benzemeyecek. Soru-3: Soru-3: Milyarlarca insanın parmak izinin farklı olabilmesi için ilk insanın sadece bir kişi ve biyolojik yapısının buna uygun programlanması gerekir. Soru şu: Binlerce maymunun evrimiyle oluşan binlerce ilk insanın çiftleşerek çoğalmasıyla bu mümkün olabilir mi? BUNUN DOĞRULUĞUNU KABUL EDENLER, SORULARIMIZA CEVAP VEREBİLMELİDİR. 1

12 İnsanın “yapı taşı” elementlerdir. Yani; atom ve onu oluşturan protonlar, nötronlar, elektronlar. Bunlar kâinatın ilkleri ise; kendileri nasıl meydana geldiler? Var sayalım ki tesadüfen oluştular ve tesadüfen bir araya geldiler ve can sıkıntılarını gidermek için de… ŞU KARARLARI ALDILAR: “Haydi birleşerek atomu oluşturalım, oradan molekülü ve maddeyi, oradan gök cisimleri oluşturalım. Çeşit olsun diye de bazılarımız hayvan, bazılarımız bitki şeklini alsın. Hatta, bazı maymunlar da insan olsun…” 2 İnsanı parçalarsak bir alt grup sistemlere (örnek olarak; iskelet sistemine) ulaşırız. İskelet sistemini parçalarsak; organlara ve oradan da dokularına ulaşırız. Dokuları parçalarsak hücrelere, onu da parçalarsak moleküllere ulaşırız. Molekülleri parçalarsak elementlere (atomlara) ulaşırız. Kemik; atom dediğimiz “miniklerin” bir araya gelmesiyle oluşmuş bir yapıdır… SONUÇ

13 3 ● Beden, dünyada elementlerden oluşmuş maddi bir yapıdır ve görevi bittiğinde dünyada kalacaktır. Bir diğer ifade ile can (ruh) vücuttan çıkınca beden yönetilemez hale gelir. Yönetilmeyen beden “insan değil, görevini tamamlamış bir cesettir” çürüyerek geldiği yere (toprağa) döner. ● İnsanın hayvanlardan farklı olarak; akıl, zeka, ahlak, inanç,….vb. özellikleri vardır. Bu özellikler elementlerle izah edilemeyecek kadar madde dışı bir olgudur. ● Evrim’e göre “insanın madde dışı özellikleri” nasıl oluştu? Bu özellikler niçin diğer canlılarda yok? Canlı dediğimiz bitki, hayvan ve insandan oluşan varlıkların maddi yapılarının (element dediğimiz) maddi olgulardan meydana geldiğini biliyoruz. Bu elementlerin oluşturduğu organlar (beyin dahil) vücudu yönetebilir mi? Geniş bilgi için KAİNAT ve İNSAN konusuna bakınız. Canlılığı (fonksiyonelliğini) sağlayan nedir? Bir insan ölünce vücut niçin görev yapamıyor? Elementler aynı elementler olmasına rağmen (beyinde dahil) organların çürümesine niçin mani olamıyorlar?

14 İnsanın böyle oluştuğunu ve evrimin sürekli olduğunu iddia ediyorsunuz. Acaba insanın geleceğine ait bir tahmininiz olabilir mi? Size sorularımızla yardım edelim. 4 EVRİMNEYMİŞHATIRLAYALIM “Şartların değişmesine bağlı olarak evrim süreklidir” imiş... Evrim sürekli olduğuna göre, zamanla bazı insanlar tür değiştirebilir… (mi?) Belki de evrim tersine çalışır da bazı insanlar aslına (!) döner… EVRİMCİLER! BU KONUDA BİLİMSEL(!)GÖRÜŞÜNÜZ VAR MI?

15 DEDENİZLE TANIŞIN HEY!TORUNLARNASILSINIZ? EVRİM TEORİSİ

16 İnsan, “bir hayvanın değişimiyle” oluşmuş “yeni bir hayvan” olamayacak kadar (diğer canlılara göre) üstünlükleri olan bir varlıktır. İnsan, “Evrim Teorisi”nin insanla ilgili anlatımlarına kanmayacak kadar akıl sahibidir. Yeter ki onu kullansın…

17 Vahiy: “Alemlerin yaratıcı ve sahibi olarak Yüce Allah’ın yarattıklarına (özellikle insanlığa Peygamberleri yoluyla) doğrudan veya dolaylı olarak verdiği bilgi ve emirlerin tümü” olarak tanımlanabilir. VAHİYNEDİR? ● ● Coğrafi olarak “gözden ırak” dediğimiz bölgelerde kabile hayatı yaşayan insanların “putperestlik” olarak tanımlanan inançlara sahip olduklarını biliyoruz. Bu inançlar, örfe ve şamana bağlı olarak oluşmuş “insan kaynaklı” inançlardır. ● ● Dünyanın bir başka bölgesinde (Doğu ve Güney Asya’da) insanların “bir felsefi görüşü” din olarak algılayıp benimsediğini görüyoruz. Mensuplarının din dediği bu felsefi görüşün kaynağı da yine “insan”dır. KAYNAĞI İNSAN OLAN GÖRÜŞLERİN ADI NE OLURSA OLSUN, İNSANIN OLUŞUMUNA AİT DOĞRU BİLGİ VERMELERİ İMKANSIZDIR İNSANIN OLUŞUMUNA AİT DOĞRU BİLGİ VERMELERİ İMKANSIZDIR. ● ● Vahiy kaynaklı “semavi dinler”e gelince; bu dinlerin tümü ilk insanın “YARATILDIĞINI” söyler. Bu dinlerin tümünün aynı görüşe sahip olması kaynaklarının aynı (vahiy) olması sebebiyledir.

18

19 ● ● İlk insanın elimizde “günlükleri” yok. Yazılı tarih insanlık tarihine göre dün sayılır… İnsan kaynaklı bildiklerimizde tartışmalı… Bu durumda ilk insanla ilgili olarak bize “kim güvenilir bilgi verebilir?” diye düşünmeliyiz. ● ● Evrimcileri gördük… Bu teorinin kurucusu ilk insan veya onun çocukları değil ki bize bilgi versin. O, milyonlarca yıl öncesine ait fosillerden ve bazı genetik bilgilerden hareketle “teori (varsayım)” üretiyor diye düşünmeliyiz. “Müslüman, son vahyin bilgi ve emirlerini kabullenip (iman edip) onlara uyan / uymaya çalışan insandır” olarak tanımlanırsa… İNSANOLARAKYAKLAŞIM Ben bir Müslüman olarak; “Yüce Allah’ın vahiyle bildirdiklerine inanıyorum (iman ediyorum). Bu kaynağın (vahyin) insanla ilgili verdiği bilgiler tek doğru bilgilerdir” der. MÜSLÜMANOLARAKYAKLAŞIM

20 Biz, gerçekten insanı en güzel Biz, gerçekten insanı en güzel bir biçimde yarattık. bir biçimde yarattık. Andolsun, biz insanı kuru bir Andolsun, biz insanı kuru bir çamurdan, şekillendirilmiş bir çamurdan, şekillendirilmiş bir balçıktan yarattık. balçıktan yarattık. Allah, sizi (babanız Adem’i) Allah, sizi (babanız Adem’i) yerden (bitki bitirir gibi) yerden (bitki bitirir gibi) bitirdi (yarattı). bitirdi (yarattı). Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik Sizi biz yarattık. Hâlâ tasdik etmeyecek misiniz? etmeyecek misiniz? Vahiyden anlıyoruz ki; insan, üstün özelliklerine evrimle sahip olmamış, Yüce Allah tarafından donatılmıştır. Vahiyden anlıyoruz ki; Yüce Allah, insanı özelliklerini bilmediğimiz topraktan yaratmıştır. Vahiyden anlıyoruz ki; Yüce Allah, ilk insanı “hayvanlardan evrimle değil”, “doğrudan tek bir erkek insan olarak” yaratmıştır. Vahiyden anlıyoruz ki; insanlardan bir kısmı (ayetleri inkâr ederek) “yaratıldığını” kabul etmeyecektir. Kur’an’ın bu güne göre 1431 yıl öncesinden “yaratıldığına inanmayan insanların olacağını” bildirmesi, Kur’an’ın mucizelerinden sadece birisidir.

21 Not: ● ● “Adem’in yaradılışına şeytanın isyanı, Adem ile Havva’nın cennetteki imtihanları, yasağı çiğnemeleri, af dilemeleri ve dünyaya gönderilmeleri” Kur’an ve hadislerde yer almaktadır. ● ● Konumuz bu olmadığı için ayrıntıya girmiyoruz. İlk insan olarak Adem, daha sonra da (ondan ona eş olarak) Havva cennette yaratılmış ve her ikisi birlikte dünyaya gönderilmiştir.

22 “Sonra onların (Nûh kavminin) ardından başka bir nesil yarattık.” “Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık…” "Göklerin ve yerin yaratılması, dillerinizin ve renklerinizin farklı oluşu O'nun (varlığının ve kudretinin) delillerindendir" “Allah Adem’e bütün varlıkların isimlerini öğretti…” Vahiyden anlıyoruz ki; ilk insan, hayvan gibi davranan vahşi bir yaratık değildir. O, (dünya hayatının başında mağarada yaşamış olsa da) akıllı ve özel eğitilmiş bir canlıdır. Vahiyden anlıyoruz ki; tüm insanlar, bir erkek ve bir dişi insandan (üreme yoluyla) çoğalarak meydana gelmiştir. Yaşamla devam eden bu süreçte; insanlar yer yüzüne dağılmış ve ırkları oluşturmuştur. Vahiyden anlıyoruz ki; Yüce Allah, insanların dillerinin-renklerinin (ırklarının) farklı olmasını istemiş öyle de olmuştur. Vahiyden anlıyoruz ki; Hz. Nuh (a.s) zamanında (iman edip gemiye binenler hariç) insanlar helâk edilmişlerdir. Bugünkü insanlar, “Tufanda” sağ kalanların üremesinin bir sonucudur.

23 IRK NEDİR?IRKÇI NEDİR? ● ● Irk, “ortak fiziksel ve fizyolojik özelliklere sahip insanlar topluluğu” olarak tanımlanabilir. ● ● Yeryüzünde yaşayan insanları; deri ve saç rengi, boy uzunluğu, vücut biçimi gibi fiziksel özelliklerine ve genetik olarak incelenebilen biyolojik özelliklerine göre “kabile” ya da “ırklara” ayırarak tanımlamak (isimlendirmek) mümkündür. ● ● Ancak, hemen belirtelim ki, ırk olarak tanımlanan gruplar arasına kesin sınır çizgileri çizmek çok zordur. ● ● Buna rağmen; kimileri insanların “kafatası yapısına” göre, kimileri de “deri rengine” göre sınıflandırmalar yaparak insanları ırklara ayırmıştır. ● ● Irkçılık, “insan ırkları arasındaki fiziksel farklılıkların insanların zeka ve yeteneklerinde farklılıklar yarattığını, bu sebeple bazı ırkların (çoğunlukla kendi ırkının) ötekilerden üstün olduğunu ve onlara hükmetmeye hakkı olduğunu öne süren doktrin (önyargı) ” olarak tanımlanabilir. ● ● Özetle ırkçılık, başka soylardan gelenlerin aşağılanmasıdır… ● ● Irkçı, “ırkçılığı destekleyen kimse”dir. Bir ırkçı, kendi ırkından olmayanlara saygı, sevgi ve merhamet duymaz; onlarla bir arada yaşamak istemediği gibi, onlara düşmanlık bile yapabilir. IRKÇI İNSAN, İNSAF VE ADALETİ KAYBEDENDİR.

24 ● ● İslâm tarihinde bazı Arapların “ırkçılık” yaptığını biliyoruz. ● ● Afrika’daki kabilelerin kendi aralarındaki iç savaşlar, kabile adı altında bir “ırk savaşı”dır. ● ● 1948’de yeni bir devlet (batılılarca) Orta Doğu’da kuruldu. Bu ırkçı Yahudilerin İsrail Devleti’dir. Bilindiği gibi Yahudiler, dinlerinin emri olduğu iddiasıyla “kendilerini seçilmiş ırk" kabul ederler ve diğer ırkları küçümserler. İsrail Devleti’nin Filistinlilere yaptığı zulmün altında bu ırkçılık yatar. ● ● Almanya’da Hitler’in “ari ırk” hayalleri, İtalya’da Mussolini’nin “üstün ırk” hayalinin “Fasizmi” ve her ikisinin dünyayı idare etme hevesi II. Dünya Savaşı’nın çıkmasına neden oldu. Bu en kanlı savaşta milyonlarca insan (47 milyon sivil, 15 milyon asker) hayatını kaybetti…Taş üstünde taş kalmadı. ● ● Kuzey Amerika kıtasındaki milyonlarca “kızılderili”nin yok edilmesi, bir “ırk savaşı”dır… ● ● Afrika’dan Kuzey Amerika’ya zorla getirilen zencilerin köleleştirilmesi bir “ırk savaşı”dır… ÖRNEKLER IRKÇILIKSAVAŞLARI

25 Dünya durdukça, eserlerimi gören aklı selim sahiplerinin, çabamın ciddiyetini göz önünde bulundurarak bana insaf ile bakacaklarını ve beni hayırlı dualarla anacaklarını umarım, inşallah. MİMAR SİNAN Cami ……… 92 Mescit ……. 52 Medrese ….. 57 Darül-kurra... 7 Türbe …….. 22 İmaret ……. 17 Hastane ….… 3 Su yolu ……5 Köprü ……. 8 Kervansaray. 20 Saray …….. 36 Mahzen …….8 Hamam ……48 TOPLAM: 375 (eser)

26 ● ● 1930’lu yılların başları… Türkiye’de yeni kurulan cumhuriyetin “temelleri”ni sağlamlaştırmak adına milliyetçiliğin ve Türklüğün köklerinin ne kadar derinlere indiğini ispatlamak için çabaların sarf edildiği yıllar… ● ● O dönemin ırkçı okumuşları “Türk ırkının kafatası özelliklerini tespit etmek” için ülkenin her yerinde mezarlar açtılar ve kafataslarını ölçtüler. ● ● Açılan mezarlardan biri de Mimar Sinan’a ait... Amaç bellidir; “tüm dünyanın eserlerini takdir ettiği Mimar Sinan’ın Türk olduğu”nu kanıtlanmak. ● ● 1935 yılında Mimar Sinan’ın mezarı açtılar, kafatasını çıkardılar… Ölçtüler. ● ● Ve 05.08.1935 tarihli gazete haberi: “Büyük Türk mimarı Sinan’ın kafatası mezarından çıkarılmıştır…Kafatası üzerinde yapılan tetkikatta bunun brakisefal yani yassı yuvarlak olduğu görülmüştür. Bütün Türkler brakisefal olduklarından büyük mimarın yalnız kültür itibariyle değil, ırk itibariyle de Türk olduğu bir kere daha meydana çıkmıştır.” ● ● Ya sonra? Kafatasını kurulacak müzede sergilemek için yerine koymadılar. Ne müze kuruldu ne de kafatası mezarında yerine konuldu…Ama bilinen şu ki Mimar Sinan’ın mezarındaki iskelette kafatası yoktur. (Not: Mimar Sinan’ın mezarının restoresi için yapılan kazıda kafatasının olmaması, araştırmacıları bu gerçeklere ulaştırmıştır.) AÇILAN DİĞER MEZARLARDA DA DURUM AYNI OLMALI. Bu yapılanlar; günah olması yanında, Osmanlı Medeniyeti’nin yetiştirdiği en büyük mimarî deha Koca Sinan’a yapılmış en büyük ayıptır.

27 Ya senin eserlerin neler?

28 Din, insanın Allah, diğer insan ve varlıklarla ilişkisini düzenleyen; kanun, nizam ve yolun genel adıdır. Müslüman, dinini referans alan kişidir. İNSAN - DOĞA İLİŞKİSİ İNSAN - İNSAN İLİŞKİSİ İNSAN – YARATICI İLİŞKİSİ Konumuz dışı olduğundan üzerinde durmayacağız. TÜM İNSANLARVATANDAŞLIKÜMMET BİRLİĞİ Aynı atadan gelindiği için “insanlıkta kardeşlik” Aynı dine inanıldığı için “dinde kardeşlik” Aynı yerde yaşanıldığı için “komşulukta kardeşlik”

29 İNSANLAR (İNSAN OLARAK) BİR TARAĞIN DİŞLERİ GİBİ EŞİTTİR. Hz. Muhammed (sav) ● ● Yüce Allah, tüm insanlardan “iman etmelerini” isterken “ırklara göre” değil, “takvaya göre” (Allah korkusu ve imanında üstünlük olup olmadığına göre) imtihan edileceğini bildirmiştir. Bir diğer ifade ile; insanlar ahirette ırklarından değil, imanlarından / davranışlarından hesap verecektir. ● ● Çevremizdeki insanlar doğayı kirletirken, hukuku çiğnerken; dünyanın başka bir köşesinde “ekolojik denge, insan hakları,… gibi” konularda tüm insanlar için (bizden daha fazla) çalışanları sevmezlik edebilir miyiz? ● ● İnsanların çeşitli ırklarda olması Yüce Allah’ın takdiridir. Biz kim oluyoruz da O’nun takdirini beğenmeyip “ırkçılık” yapacağız. ● ● Müslümanın diğer ırklara bakışı, Yunus Emre’nin değişiyle "Yaratılmışı hoş gördük, Yaratandan ötürü“ olmalıdır. ● ● Müslüman, diğer inanç mensuplarına karşı da hoşgörülü olmak zorundadır. Bu hoşgörü, Müslümanlara hor bakan, düşmanlık besleyen, ümmeti bölüp parçalamak isteyenlere “eyvallah” demek değildir…

30 ● ● Bir Müslüman hangi ırk ve ülkeden olursa olsun, diğer Müslümanları “din kardeşi” olarak kabul eder. Bu duygu Müslümanları “ümmet” (aynı dine inananlar topluluğu) bilincine taşır. Ve İslam düşmanlarına karşı güç oluşturur… Her bir Müslüman bu kalenin taşları olmalıdır. ● ● Bir Müslüman, ateist birini “benim ırkımdan” diye, başka ırktan olan bir Müslümana tercih edemez. Ederse bu ırkçılığın ta kendisi olur.ÖRNEKLEYELİM ● ● Peygamberimiz, “kendi ırkından olmadığı halde” Bilal gibi sahabileri çok severken; kendi ırkından olup Müslüman olmayanlarla (Ebu Leheb, Ebu Cehil gibilerine tavır koymuş veya onlarla) savaşmıştır. ÖLÇÜ; IRK DEĞİL, İMANDIR.

31 ● ● Bir insanın içinde yaşadığı toplumu (akrabasını- komşusunu- milletini) sevmesi / yakınlık duyması, onlarla meşru (günaha dayanmayan) dayanışma içinde bulunması; dince ırkçılık sayılmadığı gibi, teşvikte edilmektedir… ● ● İslam, toplumunun temelini inanç/iman oluşturur. Ortak inanç, bireyleri birbirine bağlayan bir tür çimentodur. İslam, bu bağı bozan ırkçılığı (insani ilişkilerin ırk temeli üzerine kurulmasını) istemez. ● ● Ama bazıları, kendi aşiret ve akrabasından “yamuk olanı” “adam gibi adam olan” dindaşına tercih ederse, bu ırkçılıktır. ● ● Bir Müslüman, hangi coğrafyada yaşıyor olursa olsun, çevresindeki zararsız kişileri (ırkı ne olursa olsun) “komşulukta kardeş” bilir. Ona zarar veremez, onu ırkından dolayı küçümseyemez…

32

33 ● ● Batılı devletlerin bu bölgedeki “sömürgeci saldırıları” Osmanlı Devleti’nin çöküşü ile birlikte yeniden hızlandı. Çünkü, bölgenin yeraltı-yerüstü zenginlikleri çoktu ve coğrafi konum Asya’ya girişin de kapısıydı. ● ● Bölgede değişik ırklara / kabilelere mensup insanların olması, batılıların işlerini kolaylaştırdı… Irkçılık duygularının kabartılması, yerli kabile yöneticilerin bağımsızlık hevesleri Osmanlıyı bitirmeye yetti… Yetti de; batılılar, Anadolu’da Müslümanların yeni bir devlet kurmalarına mani olamadılar… ● ● Türkiye Cumhuriyeti Devleti imparatorluk bakiyesi olarak Anadolu’da yeniden kurulurken, kurucu halkın değişik ırklardan olmuş olması gayet normaldi. Çünkü; bağımsızlık savaşını verenler “ırk” üzerinden değil, “din” üzerinden savaşmışlar ve düşmanı Anadolu’dan kovmuşlardı. ● ● Halkı Müslüman olan ve geçmişinde imparatorluk kurma tecrübesi olan bu yeni devletin (bulunduğu coğrafya itibariyle), ileride batı için tehlike teşkil etmesi kaçınılmazdı. ● ● Bu devletin bölgede etkili olmasının önü nasıl kesilebilirdi? Gayet basit; Türk ve Kürt kimliklerini öne çıkarmak ve bu kimlikler üzerinden iç çatışma çıkarmak…

34 ● ● Irkçı Kürtlerin kurduğu PKK denilen örgüt, “ikna etmek-aileleri zorlamak” yollarıyla eleman sayısını artırmış, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da “Kürt Devleti” kurmak hayalleriyle, “Kürt olmayan Türkiye düşmanlarının lojistik desteğiyle” silahlı eyleme geçmiştir. ● ● PKK, 30 000 den fazla Kürt çocuğunun ölümüne sebep olurken bir başarı da elde edememiştir… Bölgenin en güçlü devleti Türkiye Cumhuriyeti ve ordusu karşısında başarılı olması söz konusu olamazdı… Bunu PKK’yı kuranlar ve kullanan ülkeler baştan biliyorlardı… Onlar “üzümü yediler”. Çünkü, Türkiye’yi 30 yıl “içeriyle meşgul” ettiler. “Dayağı yiyen” Kürt ve Türk çocukları oldu; onlar “öldüler”, kalanlar da yatırıma gitmesi gereken paraların savaşa gitmesi sebebiyle “işsiz” kaldılar… ● ● İçerdeki bu kavganın 30 yıllık maliyetinin 200 milyar dolar olduğu; hatta, yan zararlarla bu rakamın trilyon dolarlara vardığı söyleniyor. Yazık değil mi bize? Bu paralar yatırıma kullanılsa idi bugün ülkemizde işsiz Türk-Kürt kalır mıydı? Buna; ortak düşmanlarımız “üzüm yedi”, biz ise “dayak yedik” denilmezde ne denir? ● ● Bir başka dayak yiyenler de annelerdir. Anadolu’da doğup dağlarda ölen Kürt çocuğu ile Anadolu’da doğup dağlarda ölen asker Türk çocuğunun annesi aynı annedir. Onlar, Müslümandır ve İstiklal savaşına “kınalı kuzu” gönderen “eli öpülesi” yiğitlerdir… Ve onların şimdi gözleri yaşlıdır…

35 Kırsalda (bir ev içinde 8-10 kardeşle) büyüyen Kürt çocuklarına “Türkler bizi ihmal ediyor, kendi devletimizi kuracağız” söylemi, dağa çıkması için yeterli olmaktadır… Eğitimsiz hangi genç maceraya hayır der ki?.. ● ● Dağa çıkan bir gencin eline silah verilmesi, “eğitim” adına atış yaptırılması, çevresinde kendisi gibi dağa çıkmış Kürt kızlarının var olması, yetersizde olsa “bedavadan yemek”… Bundan iyisi can sağlığı. ● ● Onun için dağ, köyden daha kötü değildir. Köyde babasının karılarının azarları vardı, burada kıdemli abilerin azarları… Köyde bir odada 8-10 kişi yatıyordu, dağda da aynı… Ne fark var ki… Köyde takmıyorlardı, dağda ise devlet kuracak asker sayılıyor… ● ● Hele abilerinin kurulacak devletle ilgili “bal sözleri” ne kadar da hoş… Eh! Bu dağlar artık “ondan sorulur(!)”… ● ● Onu besleyenler, ilerleyen günlerde onu da eylem timine alırlar… Artık karanlıklar onun en büyük dostudur; görünmemeli, ölmemeli… ● ● Damarına dokunan bir eylem var ki o günü asla unutamadı… Bir Kürt köyüne gidilmiş, evlerden zorla yiyecek almışlardı. Belki de aynı gün başka bir tim kendi köylerine gitmişti… Zavallı annesi zaten az olan erzakla kışı nasıl çıkaracağını düşünüyor olmalıydı… ● ● Bir defasında da “uyuşturucu” taşımışlardı. Timdeki abilerden biri “bu eşeğin yükü Avrupa’da bir kamyon dolusu para edermiş” dedi… Vay canına, bizim kebabımız bulgur… O da ancak kamp yerinde… İLK GÜNLERSONRAKİ GÜNLER KÜRT IRKÇILIĞININ FATURASINI, KÜRT AİLELERİ AĞIR ÖDEMEKTEDİR..

36 TÜRKİYE’DE DÜNYA’DA ● ● Dağa çıkan Kürt çocukları, orada örgütün ön gördüğü şartlarda yaşarken; yani, ağır iklim şartlarına, yetersiz gıdaya, modern sağlık tesisi yokluğuna, vs. katlanırken, her an bir baskın (bomba) yeme riskiyle ölüm stresini de yaşarken… ● ● Binlerce Kürt çocuğu örgüt elemanı olarak “fişlendiği için” veya örgüt baskısından dolayı ovaya inemeyip dağlarda yaşamaya (ölmeye) mahkum edilmişken… BİRİLERİ DE ● ● Milletvekili, belediye başkanı, memur-işçi, müteahhit, işadamı,..konforunu yaşamaktadır. Bitmedi; örgütün “şehir abileri” örgüt için toplanmış paraları yemektedir. Avrupa’da olanların ise; bir eli yağda, bir eli balda… ● ● ABD, Irak’ı işgalden sonrada PKK’yı serbest bırakarak PKK’nın Kuzey Irak’a yerleşmesine imkan sağlamıştır… Bugünkü PKK, varlığını ABD’ye borçludur ve onsuz yaşayamaz… ● ● Türkiye gördü ki; PKK’nın arkasında dış kaynaklı lojistik ve istihbarat desteği var. PKK demek onlar demekti… Batılıların bölgeye yönelik istekleri bitmedikçe PKK’yı dağda bitirmek mümkün olmayacaktır… Batılılar ise gelinen noktada PKK’yı satmaya hazırlar… ● ● İsrail lehine Irak’ı işgal edip sıfırlamayı, bunu yaparken de bölge petrollerini eline geçirmeyi kafaya koyan ABD; çeşitli sözler vererek Kuzey Irak Kürt’lerini yanına alıp kullandı... Artık ABD Irak’tan çıkıyor. Daha önce iki kere sattığı Kürtleri üçüncü kere satmaya hazırlanıyor… Ver-al meselesi…

37 ● ● Tarih boyunca görülmüştür ki, sömürgeci ülkeler bir bölgedeki mevcut çıkarlarını korumak ve yeni çıkarlar elde etmek için daima “bölge müttefikleri” bulmuş, kullanmış ve zamanı gelince de atmışlardır. ● ● ABD’de aynı yolu izleyerek Kürtlere çeşitli zamanlarda çeşitli “elma şekeri” vererek karşılığında petrol almıştır… ABD Irak’tan (üstlerini bırakıp) çekilmektedir… Kürtlerin şekeri bitmiş, ellerinde “şekerin sapı” kalmıştır. Irak Kürtleri, kuzeyde Türkler ile güneyde Araplarla baş başa kalmaktadır. O Araplar ki işgalin işbirlikçisi olarak Kürtleri görmektedir. ● ● PKK’ya gelince; Türkiye’nin ABD’nin “Irak politikası”na mani olmaması için içte meşgul edilmesi gerekiyordu. En kolay ve ucuz yol olarak PKK’yı kullandılar… Ya sonra? ABD, Türk ordusunu PKK’yı gecede vurabilen lazer silahları ile donattı. Yetmedi; İsrail yapımı “insansız keşif ve imha edici uçak”ların Türkiye’ye verilmesine izin verdi… Yetmedi; PKK en üst yöneticilerini “uyuşturucu baronu” ilan ederek suçlu ilan etti ve yakalanmaları için karar çıkarttı… “Komşu komşunun külüne muhtaçmış” Kürtleri içine düştükleri bu çıkmazdan ancak Türkiye çıkarabilir. Bunu Avrupalı ve Amerikalı biliyor; bilmeyen sadece Kürtler.

38 ● ● Devlet kuracağız vaadiyle Kürt çocuklarını dağa çıkartan, başaramayacağını anlayınca da “üniter devlet”ten bahsetmeye başlayan PKK yönetimi, niçin çocukları dağlarda tutuyor? ● ● PKK, dış desteklerini birer birer kaybetmiştir. Arkasında yabancı devlet istihbaratı ve lojistik desteği olmadan fazla yaşayamayacağını bilen PKK yönetimi, niçin çocukları dağlarda tutuyor? BİR ELİ YAĞDA, DİĞER ELİ BALDA OLAN PKK YÖNETİCİLERİ KÜRT ÇOCUKLARINI DAĞLARDA HARCIYORLAR. ● ● PKK yöneticileri Kürt çocuklarını dağdan indirirlerse, arkasına saklanacakları ne kalır? Dava için(!) bazıları harcanabilir… ● ● Son otuz yılın sonunda görülmüştür ki; PKK, bir Kürt örgütü değil bazı (yerli-yabancı) “marksist-ırkçı Kürtlerin” örgütüdür. ● ● Anadolu Kürtlerinin bütünüyle PKK’ya destek vermemiş olmaları PKK yöneticilerini kızdırmış, kızgınlıkları eylemlerine yansımış ve PKK militanları binlerce çoluk-çocuk demeden Kürt öldürmüştür. ● ● PKK’nın bugüne kadar yaptığı “eylem ve propagandalar” kendisinin çok istediği Kürt-Türk çatışmasını doğurmamıştır.

39 ● ● Irkçı yöneticilerin, Doğu-Güneydoğu Anadolu”yu vatanın ve milletin bir parçası olarak görmeyip; sadece hırsızların, sapıkların, beceriksizlerin, materyalistlerin “sürgün yeri” olarak yıllarca kullanması… ● ● Irkçı yöneticilerin, yöre insanını “iç düşman” olarak görüp dışlaması - eğitmemesi… ● ● Irkçı yöneticilerin, yöre insanının ana dili “kürtçe”yi sokakta bile konuşmasına yasak getirmesi… ● ● Irkçı ve ateist yöneticilerin, yıllarca açık-gizli din düşmanlığı yaparak dindarları dışlaması, ümmet kardeşliğini “tu kaka” ilan etmesinin yeni nesil üzerindeki seküler etkileri… BU VE BENZERLERİ, KÜRT IRKÇILIĞININ GÜBRESİ OLDU. Bir partinin “Kürt düşmanlığı” üzerinden siyasi rant sağlamaya çalışması, bunu “politikasının omurgası” yapması bir başka hatadır. Bu da bir bölücülüktür.

40 ● ● Bir Kürt veya Türk, kendini Müslüman olarak tanımlıyorsa; Kuran’ın, “müminler kardeştir” emrine uymak zorundadır. ● ● Müminlerin arasına nifak sokanlar, bilerek/bilmeyerek ırkçılık yapanlardır. ● ● Müminlerden birinin diğerine üstünlüğü; ırkından değil, güzel ahlâk, salih amel gibi özelliklerine göredir. ● ● Bize düşen; Kur’an’ın “kardeşlerinizin arasını düzeltin” emrine uyarak, düşmanlıkları dostluğa çevirmeye çalışmaktır. ● ● Zararın neresinden dönülürse kârdır. SON SÖZLER

41

42 BİTİRİRKEN IRK ÜZERİNDEN KAVGA EDENLER, BAŞKA NİYETLERİNİ GİZLEYENLERDİR. ÜSTÜN IRK Annemi - babamı ben seçmedim ki ırkımı seçebileyim… Ama; adam olup - olmamayı seçebilirim.

43 Faydalandıklarıma teşekkürlerimle...


"● ● En eski yerleşim yeri olduğunu bildiğimiz Anadolu coğrafyası, imparatorlukların, göçlerin ve işgallerin coğrafyasıdır. Bu coğrafya da saf ırk veya." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları